woensdag, februari 01, 2017

De Raad - Jullie ZIJN de Energie die de Dingen in Jullie Wereld Produceert -31 Januari 2017 / Ron HeadDe Raad
“Jullie ZIJN de Energie die de Dingen in Jullie Wereld Produceert”
31 Januari 2017 / Ron Head

Er is een onderwerp waarvan wij voelen dat wij dit in deze tijd moeten adresseren. Dit is een periode van zeer chaotische energieën. Wij willen dat jullie weten dat jullie beter gediend zouden zijn met jullie zelf gefocust te houden op manieren die jullie weg zouden houden van het tussenbeide komen met die uitkomsten waar jullie jezelf aan toegewijd hebben om te bereiken. Welnu, wat bedoelen wij daarmee? Wat zien wij, dat jullie vanuit jullie gezichtspunten, niet doen?
Jullie werden zorgvuldig geconditioneerd, gedurende jullie levens, om tegen dingen te protesteren waar jullie het niet mee eens zijn. Aan jullie werd geleerd om oorlogen te hebben tegen sommige van deze dingen. Soms leiden oorlogen tegen deze dingen jullie in feite af van de succesvolle uitoefening van de dingen waar jullie tegen vechten, of op z’n minst die dingen die jullie verteld worden dat jullie daar tegen vechten. Wij zullen jullie “oorlog aangaande drugs” als een voorbeeld nemen. (1)
Jullie Griekse filosoof, Plato, jullie huidige orakel die jullie kennen als Abraham, en zelfs wij hebben, op de één of andere manier aan jullie uitgeduid dat jullie veel beter gediend zijn met te focussen op wat jullie wensen dan jezelf toe te staan aangetrokken te worden in/naar de energie van het tegenovergestelde van de dingen die jullie niet willen. Dit is absoluut waar. En wanneer daaraan gehoor gegeven wordt, specifiek in groepen, mogen grote dingen bereikt worden in een korte tijdsduur.  

Er is een plaats voor zulke dingen. Zij kunnen gemakkelijk de aandacht focussen en grote aantallen van mensen samenbrengen. Niettemin, zouden wij graag hebben dat jullie inzien dat hoe sneller jullie deze energieën kunnen transformeren in/naar meer positieve intenties, hoe krachtiger jullie energieën mogen zijn.
Momenteel staan jullie je energieën toe om in/naar totale chaos gezet te worden. Jullie worden tegen elkaar verdeeld gehouden. Jullie weten dat jullie in een tijd van gedenkwaardige mogelijkheden zijn, maar wij zien dat jullie energie verdwijnt aangezien het in feite tussenbeide komt met het proces dat jullie bedoelen te creëren. Wij vertellen jullie niet dat jullie redenen verkeerd zijn. Wij zeggen dat het opnieuw nadenken over jullie focus in/naar meer positieve kanalen jullie veel beter zou dienen. Als een voorbeeld; hoeveel van jullie verschillende bewegingen zouden gemakkelijk samen kunnen komen onder een banier van op een kruistocht te zijn voor milieu vriendelijke, duurzame energiebronnen? Die campagne voeren voor de betere gezondheidszorg die jullie allemaal willen? Wanneer demonstreren jullie voor deze dingen? Hebben jullie opgemerkt dat wanneer het ook maar is dat ideeën zoals deze tevoorschijn beginnen te komen, zij gemakkelijk op een zijspoor gezet worden door eenvoudig een label op hen te klappen en dan naar hen te refereren op een minachtende manier? Boom knuffelaars worden mafkezen. Het wordt echt te gemakkelijk gedaan.  
Welnu, waar wij over spreken is eenvoudig jullie eigen gebruik van jullie eigen gedachten, jullie eigen focus, jullie eigen energie. Zien jullie hoe heel vaak wij dat woord gebruikt hebben? Energie. In de kern hiervan is het feit dat jullie de energie zijn die de dingen in jullie wereld produceert. En of jullie nu samenkomen in groepen gedurende het koffie drinken of eenvoudig hetzelfde denken, die energie, wanneer het zichzelf toevoegt aan dat van anderen precies zoals jij, is veel krachtiger dan je weet. Waarom spenderen zo velen zoveel tijd en inspanning om jullie afgeleid te houden of om jullie denken aan te sturen? Denken jullie dat het is omdat zij weten dat jullie machteloos zijn? Zij hebben jullie nodig om op de manieren te denken waarop zij wensen dat jullie dat doen, of op z’n minst toe te staan wat jullie niet zien.
Het meeste van wat wij nu net tegen jullie gezegd hebben is voor niemand van jullie nieuws. Jullie zijn je bewust van deze dingen. Maar wij zien te velen die afgeleid zijn/worden, of die zelfs angstig gemaakt zijn/worden, door de bedriegerij, en verhalen over de bedriegers die om jullie hoofden heen wervelen. Wanneer jullie gevoelens beïnvloed worden, trek je gedurende een moment terug en focus opnieuw. Ga door met dat te creëren wat je wenst. Ga door te leven in vreugde en geluk. En weet dat de verandering die jullie overspoelt moet resulteren in de wereld waar je in wenst te leven, zelfs als je niet kunt zien hoe daar vanaf hier te geraken. Zo zij het.
****
Voetnoot:
(1) Cobie: Zie ook het artikel hierover dat ik op 2 januari 2013 schreef - Je Uiterlijke Wereld is een Reflectie van Je Innerlijke Wereld.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten