zaterdag, februari 11, 2017

“Een Andere Kijk op de Waargenomen Fenomenen Rondom de Globe” - 11 Februari 2017 / Cobie de Haan


 “Een Andere Kijk op de Waargenomen Fenomenen Rondom de Globe”
11 Februari 2017 / Cobie de Haan

Ook ik ontkom er niet aan, dat het onder mijn aandacht gebracht wordt dat er allerlei zaken op de Aarde plaatsvinden die aangegrepen worden om iets te ‘voorspellen’ of ‘aan te kondigen’ dat er iets op stapel staat om te gaan gebeuren. En bij ‘voorkeur’ lijkt het dat dit ‘iets’ niet iets goeds voor ons inhoud … …
Ik mocht onlangs een video bekijken waarin heel veel fenomenen behandeld werden die op de Aarde plaatsvinden. Fenomenen die eigenlijk vrij natuurlijk van aard zijn aangaande ons ascentieproces. Maar aangezien men het ‘van nature’ gewoon is om het ergste te denken van iets dat niet verklaard kan worden, grijpt men al vaak naar een scenario dat niet veel goeds voorspelt. Toen ik dan ook de video bekeek bekroop mij een gevoel van me ervan af te willen wenden, ik kromp innerlijk ineen en wilde het liefst de video ogenblikkelijk terzijde schuiven. Maar bedacht ik … misschien moet ik wel iets hiermee doen, dus heb ik de gehele video van ongeveer een half uur bekeken.
Wat er ongeveer behandeld werd was het volgende:
Diverse fenomenen van de natuur die op plaatsen gebeurden waar dat niet gewoon was. Vulkaan uitbarstingen, tornado’s, landverschuivingen, fenomenen in de lucht, zoals een ‘tweede zon’, meteorieten of lichtpilaren. Ook de kleuren aan de hemel bij de ondergaande en opkomende zon. Venus die onnatuurlijk helder aan de hemel lijkt te staan. Het door midden breken van de Zuidpool. En zelfs de assen van de Aarde zullen gaan verschuiven werd er in de video verteld.
Ik ben met mijn Spiritteam in gesprek gegaan en heb hen het één en ander gevraagd. Het was meer dat ik hen mijn gedachtegangen voorlegde en dat zij dat bevestigden of mij uitdaagden er verder over na te gaan denken, totdat ik min of meer voor mezelf duidelijk had wat het was of waartoe het “gebruikt/gecreëerd” werd. Ook hier geldt weer, als dit alles niet met je resoneert, schuif het dan terzijde…


Goed, de vulkaanuitbarstingen, tornado’s, landverschuivingen en ook andere stormen of bijvoorbeeld aardbevingen, het afbreken van gletsjers kunnen allemaal toegeschreven worden aan het feit dat onze planeet in haar ascentieproces zit. Vergelijk de planeet met je eigen lichaam en je weet eigenlijk min of meer al voldoende. Natuurlijk is het proces van de planeet net even anders dan het proces van onze lichamen, maar hier kan wel degelijk een vergelijk getrokken worden. De planeet is ook onderhevig aan veranderingen, planetaire veranderingen. Daaronder behoort dus ook het klimaat. En daarbij zal het voorkomen dat weersfenomenen op plaatsen kunnen gaan voorkomen waar ze voorheen praktisch nooit voorkwamen. Dit betekent echter niet dat er de één of andere armageddon gaat plaatsvinden. De natuurlijke fenomenen die wij waarnemen daar werden wij al op voorbereid door onze broeders en zusters in de hogere dimensies in boodschappen gedurende zelfs decennia.
Daarnaast moet beseft worden dat wij ons in het eerste niveau van de vierde dimensie bevinden. Ik heb dit eerder verteld (en onlangs bevestigde De Ene die uitspraak via een channeling) en juist specifieke fenomenen bevestigen die uitspraak. Ga je een andere dimensie binnen dan zullen er ook andere zaken naar voren komen, zelfs zichtbaar worden, die wij voorheen niet konden waarnemen of die niet konden plaatsvinden. Bijvoorbeeld de lichtpilaren, waar de Galactische Federatie van het Licht via Blossom Goodchild al enige jaren geleden over gesproken heeft om ons hier min of meer op voor te bereiden. Ook de kleuren aan de hemel bij een opgaande of ondergaande zon vertellen ons dat wij ons niet langer meer in de derde dimensie bevinden. En ook vreemde kleurschakeringen in de lucht/wolken behoren daarbij.
Er blijkt ook een “tweede zon” waargenomen te worden. Hier (Nederland/België) waar wij wonen is deze echter nog nooit gezien … je mag je gaan afvragen waarom niet. Ik heb mijn Spiritteam gevraagd of dit echt een tweede zon is. Het antwoord was nadrukkelijk, Nee. Ik vroeg of dit Nibiru dan zou kunnen zijn. Wederom was het antwoord een nadrukkelijk, Nee. Ik vroeg of het een ander hemellichaam was, of wat dan ook … Uiteindelijk vroeg ik, “Word dit ‘fenomeen’ gecreëerd?” Het antwoord was, “Ja, dat wordt het”. Ik vroeg verder, “Is het tastbaar?” … Nee, dat was het niet. En ja, de Hogere Dimensionalen creëren dit fenomeen in de lucht met een bepaalde bedoeling. En die bedoeling is vrij logisch ook, om de slapende mens erbij stil te laten staan, dat er nog zoveel meer tussen hemel en Aarde is als zij denken en aannemen dat er is. Een soort van ‘wakker schudden’ zou je kunnen zeggen. Hoe ze dit creëren moeten jullie mij niet vragen … mijn team blijft bij het antwoord dat het inderdaad gecreëerd wordt om het bewustzijn te verhogen op de planeet. Waarom het in specifieke delen/gebieden van de wereld alleen maar gezien wordt, dat weet ik ook niet precies, maar ik kan me voorstellen dat ze Amerika en bijvoorbeeld Australië ervoor uitkiezen omdat hier ook meer nadruk op de gehele ascentie ligt, en ook dat velen vanuit de periode van Atlantis daar zijn gereïncarneerd en dat de ‘tam-tam’ dan wel verder dit fenomeen zal verspreiden, en dat wij ons hier in de noordelijke hemisfeer ons dan af gaan vragen, “Waarom zien wij nou nooit eens zoiets?” Er zijn dus tegenstrijdigheden waar we bij stil moeten blijven staan.
Ik zag ook een stukje film, waar de lucht bij een ondergaande zon en dat het al behoorlijk schemerig was, ineens een stuk lichter werd weer. Ik heb daar een tijdje met mijn Spiritteam over zitten te praten en uiteindelijk kwam naar voren … Wij zijn dus nu in de vierde dimensie … uiteindelijk en naarmate wij verder opstijgen in de vierde dimensie, zal de tijd steeds sneller gaan en uiteindelijk verdwijnen, dat is vlak voordat we overgaan naar de vijfde dimensie. Daar zijn we nu nog niet … Maar wat dus ook zal verdwijnen uiteindelijk is het dag en nacht ritme. We zullen geen dag en nacht meer gaan ervaren, het zal altijd dag zijn…. Wij ervaren nu soms een versnelling of vertraging van de tijd. De versnelling is al een ‘doorbloeding’ vanuit de hogere niveaus van de vierde dimensie. Dit lichtfenomeen tijdens de avondschemering kan ook als een doorbloeding vanuit de hogere niveaus van de vierde dimensie gezien worden. En hoe verder wij zullen opstijgen in de vierde dimensie hoe meer wij dit fenomeen/deze doorbloeding zullen gaan ervaren. Het gaat stapje na stapje, en in feite is het mooi dat we dit nu al kunnen zien, want het bereid ons voor op wat komen gaat. En wederom is het niets om er het ergste over te denken.
En dan hebben we nog dat Venus zo helder aan de nachtelijke hemel te zien is. Dit is inderdaad waar, en het is tevens weer een bevestiging dat wij in de vierde dimensie zijn. We zijn in een hogere trillingsfrequentie, we krijgen meer kleuren te zien die we voorheen niet konden zien en licht zal ook helderder uitstralen. En Venus is daar een mooi voorbeeld van.
Het door midden breken van de Zuidpool staat ook in verband met de ascentie, het staat in contact met de klimaatverandering en dat onze Aarde uiteindelijk overal een gematigd klimaat zal hebben. Dit houdt natuurlijk in dat bepaald leven dat alleen in koude gebieden kan overleven, uit zal gaan sterven, waaronder de ijsbeer bijvoorbeeld. Daarnaast moet beseft worden dat wij dus in trillingsfrequentie omhoog gaan, en dus de dichtheid daarvan minder dicht zal worden en blijven. IJs dat zo samengepakt is als op de zuidpool is zeer dicht van samenstelling en zwaar, dat wordt dus minder dicht en zal dan gaan afbreken/verbrokkelen en omdat de temperatuur ook omhoog gaat, zal het ijs uiteindelijk gaan smelten. Allemaal hele natuurlijk zaken die plaatsvinden bij het opstijgen doorheen de vierde dimensie.
En het ‘schrikbeeld’ dat de assen van de Aarde zullen gaan verschuiven … Ik heb de vraag steeds weer opnieuw aan mijn Spiritteam gesteld, en het antwoord is iedere keer dezelfde. Deze gaan NIET verschuiven. Dit is een angstkaart die uitgespeeld wordt net zoals bijvoorbeeld de chemtrails.
Dus, ik zou jullie willen vragen niet verstrikt te raken in de angsten van anderen. Maar zie al deze fenomenen als het bewijs dat we aan het ascenderen zijn en dat we goed op weg zijn. Natuurlijk, sommigen zullen te maken krijgen met natuurlijke fenomenen die schade berokkenen op wat voor niveau dan ook. Weet dan dat zij op onderbewust niveau ermee ingestemd hebben om daaraan deel te nemen met wat voor reden dan ook. Blijf in je hart, blijf in het vertrouwen dat er voor ons gezorgd wordt. De Galactische Federatie houdt een oogje op alles, en zo doen onze Vader en Moeder en De Ene dat ook. Heb vertrouwen en ben in het stromen van Liefde … Stel vragen, en probeer de dingen logisch te benaderen. Vaak zijn er meerdere uitleggingen aangaande zaken die wij als direct negatief ervaren, alleen maar omdat ons geleerd werd altijd eerst het ergste te verwachten. Probeer daar een middenweg in te bewandelen, dat is mijn raad aan jullie.  
In Liefde,
Cobie

Copyright © 2017, Cobie de Haan. Alle Rechten Voorbehouden. http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Voel je alsjeblieft vrij om deze inhoud met anderen te delen, met vermelding van de auteur en de link van het originele artikel.

2 opmerkingen: