zaterdag, november 18, 2017

De Arcturiaanse Raad - Toegang Verkrijgen tot de Bronenergie - 18 November 2017 / Daniel ScrantonDe Arcturiaanse Raad
Toegang Verkrijgen tot de Bronenergie
18 November 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Jullie hebben de bekwaamheid om toegang te verkrijgen tot meer van de energie van de Bron en om die energie toe te staan door jullie heen te stromen, maar jullie maken het jezelf moeilijker om van dat portaal gebruik te maken vanwege de reden dat jullie op de eerste plaats de energie nodig hebben. Laat ons verduidelijken wat wij bedoelen. Wij spreken over situaties in jullie leven waar jullie meer zouden kunnen gebruiken van die stroom van de Bronenergie waar jullie altijd toegang tot hebben, maar in plaats van dat te beseffen en er toegang tot te hebben, raken jullie geobsedeerd over wat het probleem is waar jullie mee geconfronteerd worden.  
Wij erkennen dat er tijden voor jullie zijn om te handelen, echter, wij zien dat er meer actie ondernomen wordt wanneer jullie ontkoppeld zijn, of wanneer jullie je ontkoppeld voelen, dan wanneer jullie feitelijk in de stroom zijn en de Bronenergie toestaan jullie te bekrachtigen. Wat jullie vierentwintig uur per dag ter beschikking staat is aldus veel meer dan de totaliteit van alle hulpbronnen die er op de planeet Aarde zijn, die er in het Zonnesysteem zijn, die er in de volledige galaxy zijn, en in het volledige Universum.
Waarom betreden jullie de Bronenergie niet binnenin jullie wanneer jullie dat het meeste nodig hebben? Wel, nogmaals, allereerst omdat jullie gefocust zijn op het probleem. Jullie zijn gefocust op de situatie die jullie op de knieën gebracht heeft, en ook … aan jullie werd niets onderwezen over deze bekwaamheid die jullie hebben. Als jullie al überhaupt onderwezen zijn over de Bron, is het gewoonlijk zoiets als van hoeveel machtiger de Bron is dan dat je als een individu bent.

En dus, groeien jullie niet op met te geloven dat de Bron aan jullie/jou kant staat, dat de Bron voor jullie/jou beschikbaar is, en de meeste mensen worden niet onderwezen over het toegangspunt dat zij hebben voor de Bronenergie. Dat toegangspunt ligt in het centrum van jullie hart, en hoe vaker je daar naartoe gaat, en ernaar zoekt, hoe gemakkelijker het zal worden om de verbinding te vinden die altijd daar is, om de energie te laten stromen, en om de oplossingen toe te staan voor wat voor problemen dan ook waar jullie in jullie levens mee geconfronteerd worden.
Derhalve hebben jullie geen probleem of een excuus nodig om toegang te verkrijgen tot die energie. Jullie kunnen het dus doen om volledige werelden, en volledige Universums te creëren en dat is wat wij hier adviseren. (1)
Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en wij hebben genoten van ons met jullie te verbinden.”
****
Voetnoot:
(1) Cobie: Het advies hier is om toegang te verkrijgen tot de Bronenergie binnenin, het creëren van werelden of zelfs universums moet als een metafoor gezien worden.
Bijvoorbeeld, je hebt een probleem dat je maar moeizaam opgelost krijgt omdat je het allemaal zelf wilt doen. Je concentreert je naar buiten toe op het probleem. Je maakt het op die manier moeilijker om het probleem opgelost te krijgen. Je gebruikt je eigen energie hiervoor, terwijl je een poort binnenin hebt zitten die toegang geeft tot de Bronenergie om je te helpen het probleem opgelost te krijgen. Ga dan ook met het probleem zitten en focus je op het probleem terwijl je ontspannen blijft, je gedachten loslaat en alles in je op laat komen wat er maar naar boven wil komen. Ben ontspannen, geef je over en speel met je gedachten, laat de Bronenergie je hier helpen. Je geraakt zo in de stroom van De Ene en je wordt geholpen. De Hart-Geest verbinding is volledig in evenwicht en een oplossing zal naar boven komen. Heel belangrijk ook is dat je hierop vertrouwt…
De illusie te denken afgescheiden te zijn van De Ene/De Schepper heeft ervoor gezorgd dat wij deze verbinding niet her/erkend hebben, eraan voorbij gegaan zijn of gewoonweg nooit geloofd hebben dat het er was.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/Copyright © 2017. All Rights Reserved - http://danielscranton.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten