zaterdag, mei 10, 2014

Commandant Ashira: Over Het Galactische Leven-4: Vraag & Antwoord - van luisteraars en lezers


Commandant Ashira
" Over Het Galactische Leven"
Deel 4
(Vraag & Antwoord - van luisteraars en lezers)
22 April 2014 / Hemelse Zegeningen
Linda Dillon & Suzanne Maresca

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij, Tevoorschijn komend in de Schittering van het Hartbewustzijn van de Mensheid" en ikzelf Suzanne Maresca.
Commandant Ashira van de Verenigde Strijdmachten van de Buitenste Galaxies sluit zich vandaag weer bij ons aan om jullie vragen te beantwoorden. Er zijn vrij veel vragen, dus we zullen zoveel als we kunnen behandelen, en we waarderen het dat zoveel van onze luisteraars ervoor gekozen hebben om hieraan deel te nemen. Aangezien wij jullie ingediende vragen vandaag adresseren, zullen we geen telefoontjes in de uitzending behandelen.
Dit is voor mij een interessante oefening geweest met het ervaren van de energie van andere mensen rondom onze Galactische familie en hun aanwezigheid hier. De zienswijzen zijn overal geweest van onbezonnen met opgetogenheid tot teleurstelling en kwaadheid, gelukkig met het laatste slechts in een kleine hoeveelheid van de reacties. Het voelt een lange tijd geleden sinds we de show deden en ik ben opgetogen om wederom de discussie binnen te gaan.
==============
Gesprek tussen Linda en Suzanne + de meditatie overgeslagen voor vertaling…
==============
Ashira: Groeten, Ik ben Ashira, Commandant van de Verenigde Strijdmachten van de Buitenste Galaxies. Welkom mijn geliefde vrienden, en dank je wel - de onderbreking was het waard.
Ik ben blij om terug te zijn en met jullie te spreken. Het is niet alleen de Mensheid en Gaia, en alle planten en dieren, de Koninkrijken die deze Tsunami (van Liefde) ontvangen. Een dergelijke kolossale energie kan door jullie gebied heengaan, door jullie Universum, door jullie Zonnesysteem, door jullie Galaxy en niet ook door ons gevoeld te worden. Is het op precies dezelfde manier? Nee, omdat wij op een andere trillingsfrequentie zitten - maar genieten wij ervan? Ja!
En mijn geliefde vrienden, ik moedig jullie aan om hetzelfde te doen. Zet jullie zorgen terzijde, jullie ergernis, jullie bekommernissen, de of's, de en's, de maar's en geniet er eenvoudigweg van. De geschenken van boven zijn overvloedig en jullie ontvangen hen iedere dag - maar jullie zijn je niet bewust van alle geschenken die jullie ontvangen. En het is belangrijk; inderdaad het is kritiek, dat jullie je bewust zijn van dit geschenk en het met een open hart ontvangen.
Nu, wij hebben de mensheid gevraagd - en diegenen van InLight Radio - om hun vragen in te dienen. Waar wens je om te beginnen Miss Suzi?
SM: Welkom Ashira. Heel veel dank voor je terugkeer om vragen te beantwoorden die rechtstreeks van onze luisteraars komen. Ik moet zeggen dat niet alle vragen zeer vriendelijk zijn geweest en het had een verrassend effect op mij om te ervaren hoe anderen de huidige situatie zouden kunnen waarnemen.
Dat gezegd hebbende, zal ik eraan toevoegen dat de meeste berichten binnenkwamen met een groot verwelkomend open hart, mensen brachten hun wens voor vriendschap naar voren, om vriendschap te ontwikkelen en er zijn zelfs aanbiedingen om zich bij de Galactische Strijdmachten aan te sluiten en Federatie burgers te zijn, met vragen als tot hoe dat voor elkaar te krijgen.
 
Ik denk dat de mensen echt willen weten dat zij individueel erkend worden en dat zij gehoord worden. Er zijn uitnodigingen om te feesten en vragen over hoe snel we elkaar kunnen ontmoeten. Er werd heel veel liefde en waardering tot uitdrukking gebracht voor alles dat jullie doen uit naam van de mensheid en onze luisteraars waarderen jouw aanwezigheid in de show. En ik doe dat zeer zeker.
Heb je enig commentaar over dat alles voordat ik van start ga met de vragen?
Ashira: Ja. Allereerst, het is mijn eer, mijn genoegen, en zelfs mijn plicht om uit te reiken en om tegen elk van jullie te spreken, om niet alleen ons perspectief te delen, onze ervaringen, onze begrippen, onze positie in deze ongelooflijke ontvouwing van de Ascentie, van het verhuizen naar de hogere rijken, wat onze rol daarin is - maar ook om eenvoudigweg de kans te hebben om onze handen en onze harten uit te breiden, niet alleen in vriendschap maar ook in verwantschap.
Als we het gewenst zouden hebben, zouden wij jullie niet vertellen over hoeveel van onze Intergalactische en Galactische troepen op de grond zijn. Zouden wij niet delen en technologie beginnen te delen dat rap voor jullie beschikbaar aan het komen is. We zouden niet meedelen hoe jullie ons kunnen waarnemen en hoe wij leven.
Dit alles wordt op een manier gedaan van het vormen van diepe en liefdevolle relaties. Wij wensen niet eenvoudig om een reizende afgezant te zijn, om uitgenodigd of op Aarde verwelkomt te worden in kunstmatige, ongemakkelijke omstandigheden. We hebben niet gedurende honderden aan jaren rondgehangen om simpelweg vreemden te zijn. Nu, ik ken iets van die kwaadheid - en vertrouw me Suzanne, ik heb alle vragen gelezen!
SM: Oh oké, goed.
Ashira: Dus laat ons voordat we echt van start gaan, enige van deze frustraties adresseren. Fundamenteel, kunnen we het inkorten en zeggen - het komt zoals dit, "Waar verdomme zijn jullie en waarom doen jullie niet meer?"
SM: Oh yeah. Dat wil ik niet zeggen.
Ashira: Ik zeg het voor jou. Denken jullie dat wij jullie gedachten niet kennen, jullie gevoelens? Nee - wij dringen niet binnen. Jullie schreeuwen naar ons en wij kunnen jullie horen. Denken jullie ooit dat wij tegen de mensheid gezegd hebben, "Waar verdomme zijn jullie en waarom doen jullie niet iets?" Wel, dat hebben wij niet!
Op het één of andere punt in onze evolutie zouden wij het mogelijk gedaan hebben. Wij voelen geen kwaadheid, wij voelen niet dezelfde verstorende frequenties, trillingen, emoties - hoe het ook is dat je het noemt - dan dat jullie doen.
Welnu, zijn er tijden wanneer ik tegen jullie kan zeggen dat ons geduld, collectief en individueel, beproefd wordt? Vergeet niet, wij hebben allemaal familie op de Aarde waar wij een wakend oog op houden, waar wij verlangend naar zijn om ons mee te herenigen.
Maar er zijn twee dingen die wij nooit gaan doen: Eén is, wij gaan nooit tussenbeide komen of het Plan van de Moeder overschrijven. Dat zou resulteren in onze eigen tenietdoening van onze eigen zielen. Wij zullen het niet doen.
En de andere is dat wij nooit situaties zullen creëren die zullen resulteren in onenigheid of angst. Dat is waarom wij zo, kunnen wij zeggen 'voorzichtig' geweest zijn over hoe en waar en wanneer wij ons hebben laten zien.
Wij hebben zoveel omzeilingen ontwikkeld dat jullie zouden denken dat wij de omzeilingspecialisten zijn - maar dat zijn wij niet. [lacht] Maar ik zou kunnen zeggen, de mensheid is zeer goed in het omzeilen - en ja, in het handhaven van enige van de collectieve illusies.
Wij zijn net zo verlangend als jullie om in feestviering samen te komen, in eenheid, gezamenlijkheid. Dit is niet louter een handelscommissie of een diplomatieke missie. Dit is ons wachtende op een familie hereniging.
Nu, zijn er zaken, meer spectaculaire zaken over tijd? Ja. Maar wij zijn zeer op onze hoede om niet tussenbeide te komen met de gigantische spirituele, kwantum, fysieke, emotionele, mentale sprong die de mensheid, die een ieder van jullie aan het nemen is. Dus, als wij in principe de hele handel op tafel leggen, dan zou jullie het kunnen pakken en wegrennen, maar jullie leren dan mogelijk niet alles dat jullie kunnen over jullie eigen bekwaamheid om te creëren. Dus zijn wij enthousiast en hebben wij feitelijk gecocreëerd met jullie? Ja - en één van de beste voorbeelden zijn deze shows.
Dus, wij kennen de angst, wij kennen de kwaadheid, wij begrijpen en wij bouwen zo snel als mogelijk bruggen - en wij vragen dat jullie zo snel als mogelijk jullie bruggen naar ons bouwen.
SM: Prachtig - Ik waardeer het echt dat je daarover spreekt omdat het me enorm oncomfortabel maakte … weet je, om dat te voelen; en dus dank je wel het te adresseren. Dus ik veronderstel dat we dan verder zullen gaan met de vragen.
Hoe stellen jullie vast of een individu of een groep gereed en bereid is om contact te maken?
Ashira: Wel, met individuen is het zeer eenvoudig omdat wij jullie energiegebied scannen en wij dan een paar dingen weten. Eén - is er wat voor angstfrequentie dan ook welke vernietigend of nadelig zal zijn voor jullie fysieke of mentale of emotionele wezen om contact met ons te hebben? Een scan van een individu is zeer eenvoudig.
Het andere is - wat zal je met de informatie doen wanneer je eenmaal contact hebt? En het derde, waar we zeer veel aan gewerkt hebben, specifiek via ons communicatie project is - is jullie trilling, de trilling van het individu - en dit is ook waar voor de groep - maar gaat de trilling van het individu voor ons nadelig zijn?
Dus, bijvoorbeeld, we zouden niet op dit punt een verbintenis aangaan met diegenen die enorme angsten of bezorgdheden of controlerende agenda's hebben.
SM: Juist.
Ashira: Nu, dat betekent niet, als het collectief en als wij voorwaarts gaan - want jullie zijn op dat overhellende punt - dat deze mensen niet beïnvloed zullen zijn en zullen zien dat wij niet verborgen zullen blijven. Wij hebben, gedurende honderden aan jaren, de onzichtbaarheidschilden omhoog gehad, maar deze staan op het punt om verwijderd te worden.
SM: Wooow!
Ashira: Ja - het is tijd! Welnu, hoe onderscheiden wij een groep? Het is ongeveer op dezelfde manier. Dus wanneer er bijeenkomsten of kleine groepen zijn - en het doet er niet toe of het nu een groep van 5 of een groep van 500 is - wederom, is dat scannen gedaan en diegene die angst hebben of de lagere trilling, steken er bovenuit alsof zij een schitterend rood zijn op de scan van de groep. De meeste groepen komen door als een regenboog. Welnu, wij houden van de kleur rood, begrijp ons niet verkeerd, maar dat is een indicator wanneer wij naar groepen kijken dat er een "anders denkende" is, laat ons het op die manier uitdrukken.
En wederom, is het voor de groep - zou het voor hun hoogste goed zijn om contact met ons te hebben? Welnu, er zijn groepen, tussen haakjes, die diverse keren contact met ons gehad hebben - of vele keren - en die zij zich niet herinnerd hebben. Gelijksoortig, zijn er velen van jullie die komen, ofwel als individuen of zelfs als kleine groepen, die aan boord van uiteenlopende schepen 's nachts naar het werk of op bezoek komen en het zich niet herinneren. Het betekent niet dat je het niet doet.
SM: Juist. Wel, dat brengt dan vragen naar voren dat - wat is het doel van ons en dat wij deze bezoeken niet herinneren? En ook, hoe verhogen wij onze trilling? Ik weet dat het antwoord Liefde is, maar ik ga het gewoon vragen : Hoe verhogen wij onze trilling om het hoog genoeg te maken zodat het jullie geen schade berokkent?
Ashira: Jullie hebben jullie trillingen verhoogd, en jullie hebben … wel, ik zal de benaming " Stellair werk" gebruiken … jullie hebben Sterrenwerk gedaan [lacht], jullie hebben Galactisch werk gedaan, en jullie trillingen werden aldus aanzienlijk verhoogd, specifiek in het afgelopen jaar.
Er was veel wanordelijkheid rond de tijd van, kunnen wij zeggen de "voorgenomen Ascentie", maar terwijl dat een beetje later werd, was er een her/erkenning aan de zijde van de meeste Lichtwerkers en vele menselijke Wezens, iedere dag toenemend, dat er werk was dat gedaan moest worden. En dat werk is ijverig geweest op een individuele als ook op een collectieve basis.
Nu, toen jullie spraken over de Tsunami van Liefde, spraken jullie heel veel over de oude kwesties die naar de voorgrond komen - of zij nu emotioneel of fysiek zijn, dat is niet van belang - maar zij komen naar de voorgrond. En in dat naar de voorgrond komen is feitelijk een zeer grote loslating en een opwaartse kracht in jullie frequentie. Dus jullie doen het. Dus maak je daar geen zorgen over.
En vanwege onze aanwezigheid op de planeet, zouden wij niet hebben gezet … oh, nu zijn er ongeveer een extra miljoen manschappen op de grond …
SM: Wooow, mooi!
Ashira: … en dat zou een aantal jaren geleden niet mogelijk zijn geweest. De trilling was toen te variabel - inconsistent - voor ons om werkelijk, wat wij zouden willen noemen permanent gestationeerd op de grond te zijn. Het nam een uitzonderlijk persoon om in principe op een permanente opdracht te zijn.
We hebben nu nog steeds, van dat miljoen, ongeveer 200,000 die heen en weer, heen en weer, heen en weer gaan - maar dit zou zelfs niet mogelijk geweest zijn als jullie trilling als een collectief niet omhoog gegaan was.
Nu, ik zal jullie vertellen, terwijl wij werken en proberen en de planeet in roze baden - en ja, wij gaan door met dat te doen - zetten wij in principe onze manschappen niet aan de grond, omdat dit een gezegde is dat jullie allemaal begrijpen, dat wij hen niet plaatsen in, zeg, door oorlog verscheurde plaatsen; wij plaatsen hen in de meer vreedzame gemeenschappen, landelijke/rustieke gemeenschappen voor de aankomst en dan een verplaatsing naar de meer stedelijke centrums - maar zij worden niet in wankele condities geplaatst.
SM: Juist. Zijn zij degenen die het Eerste Contact met ons zullen doen?
Ashira: Dat doen zij al. Maar nee, daar is het Eerste Contact. En ja, toen wij met jou gesproken hebben, hebben wij gezegd, "Kijk op de grond, kijk naar je buren, kijk naar de vreemdeling die voedsel koopt, kijk naar de boomtoppen, kijk naar de hemel" …
SM: Ja, Ja, Ja!
Ashira: Nu, wij hebben toegevoegd, "Kijk naar de boomtoppen", omdat veel van onze kleinere schepen precies daar zweven, gemakkelijk te spotten.
SM: Oké. Dus ik heb zoiets gezien als gekleurde ruimtes in de lucht in de boomtoppen rondom mijn tuin - is dat…"
Ashira: Ja.
SM: Wow, dat is opwindend! Oké.
Ashira: Dus we zijn er bijna en ik zal je een belofte doen: geef ons niet op - wij geven jullie niet op.
SM: Oh, ik geef het nooit op!
Ashira: Nee, ik bedoel met "jullie" collectief. Suzanne Maresca, jij hebt het nooit opgegeven!
SM: Ohhh, dank je.
Ashira: En ik spreek welzeker tegen jou!
SM: Ja, ja, ik voel het - het is prachtig. Ik ben daar ook heel dankbaar voor en het is gemakkelijker geworden sinds we samen met deze shows begonnen zijn en ik ben echt dankbaar.
Oké, zo, als je onze luisteraars gewoon zou kunnen laten weten dat jullie niet noodzakelijkerwijs namen en adressen nodig zijn om te weten wie er open is om jullie te ontmoeten en wie dat niet is.
Ashira: Ik heb geen namen en adressen nodig - wij hebben zeer goede tracking systemen. Wat wij nasporen … wel, er zijn eigenlijk twee dingen. Wij doen het scannen van het individu, maar denk er op deze manier aan: jullie zien er als speldenprikken van helder licht op het raster uit. En terwijl we er toch mee bezig zijn, zo doen jullie huizen dat ook, jullie appartementen, jullie kantoorgebouwen. Het is fenomenaal hoe, wanneer de Liefde, de acceptatie, het werk, de energie - niet zeggend dat er nooit wat voor trauma of moeilijkheid dan ook is - ja dat is er, maar jullie leren hiermee om te gaan en dat komt tevoorschijn. Wij hebben geen GPS nodig - wij hebben er al eentje geïnstalleerd!  
SM: Prima, ik denk dat dat voor velen goed nieuws is. Ik heb mensen gehad die schreven - zoals je weet - met, weet je .. , zoals dit is mijn adres en je bent welkom om op wat voor tijdstip dan ook te komen en op de veranda te zitten en wat te drinken te hebben of wat dan ook, ben sociaal…
Ashira: Ik heb, wij hebben - en in principe heeft ons communicatie project al deze brieven ontvangen.
SM: Prachtig, fantastisch. Sommigen hebben geschreven dat zij het gemakkelijker zouden kunnen vinden om zich met de Sterrenfamilie te verbinden of om zich voor te bereiden op een ontmoeting als zij een naam en een verhaal hadden van sommige van jullie bemanningsleden, een soort van als het hebben van een penvriend(in) om het gemakkelijker te maken om vertrouwd te raken met de specifieke frequentie en een stabiele verbinding te vestigen - is dat mogelijk?
Ashira: Dat is het, en dit is hoe ik jullie zal begeleiden om het te doen. Nu, ik vertel jullie, mijn sterke zijde is om met de Vloot te werken, maar ze kennen mij ook dat ik van tijd tot tijd mediteer. Wat ik aan jullie vraag om te doen is om je in je hart te verankeren. Wij zijn in onze harten verankerd. Onze mentale capaciteiten, onze emotionele capaciteiten - ja, wij kennen emotie - zijn hoogst ontwikkeld. Welnu, merk op dat ik zeg "hoogst ontwikkeld", niet "superieur", gewoon meer ontwikkeld. Dus jullie zouden nooit op die manier aan ons denken. Wij willen niet dat er van ons gedacht wordt als het hebben van "superieure" capaciteiten.
Dus zal ik jullie vertellen hoe wij het zouden doen. Veranker in je hart. Ga omlaag naar jouw Halion, jouw Ster Chakra aan de basis van jouw ribben. Jullie hebben met mij - met ons allemaal - hiermee gewerkt gedurende de laatste paar maanden. Zit alsof je in jouw hart zit en zit in jouw Halion, en vraag - vraag om een Sterrenfamilie mentor.
Welnu, de namen die naar jullie toe komen mogen zeer vreemd klinken vanwege onze tradities, onze culturen, onze namen, er zijn enige overeenkomsten maar er zijn vele verschillen. En zeer vaak wanneer wij je de naam geven - en er staan zeer veel mentoren op een rij - is dat zij het fonetisch aan je geven zodat het in iedere taal rondom de wereld begrepen kan worden in jullie taal. Dus wij zijn bereid zoveel te doen.
Dus zit, ontvang de naam, en schrijf het onmiddellijk op. En waarom ik dat zeg? Omdat je het dan in/naar jullie fysieke werkelijkheid brengt. Je hebt gezegd "zoals een penvriend(in)". Wel, het is veel meer dan dat. En dan begint de conversatie. Het zal hoofdzakelijk telepathisch zijn. Je zegt, "Wel wat als ik niet telepathisch ben?" Mijn geachte vrienden, jullie zijn allemaal telepathisch.
Welnu, Aartsengel Michael, Sanat Kumara, voor wie wij buigen, de Goddelijke Moeder, voor wie wij buigen, die wij dienen - zij hebben jullie verteld - dat jullie je meesterschap voor deze tijd naar de planeet gebracht hebben.
Jullie zijn geen vreemdelingen voor ons; onze banden, onze relaties, zijn gedurende duizenden aan jaren intact geweest. Wij kennen jullie en jullie kennen ons.
Dus telepathie is één van deze talenten, één van deze capaciteiten. Misschien heb je er nog niet werkelijk mee gewerkt - maar ik stel aan elk en iedereen van jullie voor - het is tijd. Dus sta je mentor toe, die deel uitmaakt van jouw familie, om een telepathische conversatie te hebben.
Welnu, negeer niet de rest van je leven. Misschien is het zoals een telefoontje of een Skype telefoontje dat je terzijde wenst te zetten voor ongeveer 15 of 20 minuten per dag om een conversatie met jouw mentor te hebben. Wij zijn voorbij het enthousiasme om dit te doen. Dus laat ons beginnen.
En dan, als je beleeft en geduldig genoeg bent om mij terug uit te nodigen en wij hebben het één of ander om in te roepen, zullen wij notities delen over wie wat krijgt. Er zullen vele, vele boodschappen en inzichten en avonturen zijn om te rapporteren.  
SM: OK, dat is fantastisch. Dat jaagde gewoon volledig mijn gedachten uit mijn hoofd vandaan. Dat is prima. Zou je wat dan ook kunnen delen over of jullie/jouw Ascentieproces überhaupt gelijk was aan dat van ons?
Ashira: Nee. Wel, ietwat … en dat is afhankelijk van waar je aan denkt als het Ascentieproces. Jullie doen het volledig fysiek, vanuit de dichtheid … ja het is in principe verdwenen, maar vanuit de dichtheid van een dimensie die - en dit is waar de moeilijkheden begonnen - jullie dimensie raakte zo verwrongen/kromgetrokken (warped), en ik bedoel niet "warped speed", ik bedoel 'warped', ongelijk, uitgewoond - dat jullie, wat jullie de derde dimensie noemden, feitelijk buiten de twaalf dimensies van het menselijke bestaan werkzaam waren.
Dus denk eraan als de "schone derde dimensie". Ik heb geen enkele andere manier om het tot uitdrukking te brengen dan op deze manier. Het lichaam van de "schone derde dimensie" had een kankerachtige, vergiftigende cyste genaamd "de oude derde" en dus had dat een behoefte, en wordt gereinigd, hersteld, hernieuwd, verlevendigd/verjongd en vanuit die werkelijkheid zijn jullie in/naar de schone derde gesprongen, jullie zijn al naar boven verhuisd naar de vijfde en jullie gaan door met naar boven te gaan.
Wij deden dat nooit - niet terwijl wij een gestalte aannamen. Wij hebben geleerd - op vele manieren deden wij het op de moeilijke manier, door het lichaam te verlaten, te reïncarneren, afstand te doen van het lichaam, te ascenderen als een planetair collectief en evolutie naar de hogere rijken.
Dus wat jullie aan het doen zijn is fantastisch uniek, fenomenaal. Dat is één van de redenen dat wij hier niet slechts zijn om waar te nemen - wij zijn hier om te leren, wij zijn hier om te ondersteunen, wij zijn hier om jullie toe te juichen - en dan, terwijl jullie het doen, kan deze methode, deze bekwaamheid, dit model gerepliceerd worden door het gehele Multiversum heen.
SM: Juist – dus op die manier hebben wij jullie enorm veel te bieden, onze Sterrenfamilie. Ik bedoel, ik ben er zeker van dat er een aantal mensen zijn, mensen die geschreven hebben, en zij vragen zich af, "Wel, wat zouden wij mogelijk voor jullie kunnen doen?" En dat plaatst precies de vinger erop, om te zeggen dat wij een ervaring hebben die niemand anders heeft.
Ashira: Jullie hebben een ervaring die niemand anders nog nooit gehad heeft. Jullie maken deel uit van de ontvouwing van een zeer uniek element in de ontvouwing van het Plan van de Moeder. En net zoals jullie - zijn onze tijdskaders langer geweest dan die van jullie, omdat jullie ernaar neigden te denken in termen van het menselijke leven en bestaan welke feitelijk zeer kort en gebrekkig is - maar ook dat is een andere conversatie.
Maar, toen jullie kwamen, hadden wij een overeenkomst dat wij zouden komen om jullie te ondersteunen, ongeveer zoals jullie Gidsen, jullie Beschermengelen, behalve wij zijn dan Galactics en Intergalactics. Wij zijn hier om jullie te ondersteunen. Wat jullie voor ons kunnen doen is "ben de waarheid van wie je bent". Jullie zijn de Meesters.
Dit is niet slechts de één of andere schorriemorrie groep vanuit de verre bereiken van het Multiversum die besloten om samen te komen. Jullie zijn de gekozenen van de Moeder. Jullie zijn de Scheppers. Jullie zijn de begunstigers van Gaia. Jullie zijn degenen die gezegd hebben, "Ik zal niet toestaan dat Zij gedood wordt. Ik zal niet toestaan dat Zij verminkt en vernietigd wordt".
En wij horen jullie schreeuwen, of het nu over het nucleaire afval in de oceanen is, of het fracking, of de chemtrails, en wij werken met jullie samen - ja ongezien - om dat op te ruimen, maar jullie zijn degenen die gekomen zijn om Nova Aarde te herbouwen en te creëren. Dat is het geschenk dat jullie aan ons geven.
SM: Wel, dat is prachtig. Ik ben gelukkig om dat geschenk gegeven te worden en ik kijk ook enorm uit naar, zoals velen dat doen, het hebben van een oplossing voor al onze lichaamskwalen en pijnen en ziektes en ongemakken en veroudering. Weet je, ik ben niet - wel, ik ben min of meer zoekende naar een tijdskader - zouden we daar naar uit kunnen kijken, zoals dit jaar?
Ashira: Ja, tijdkaders - dat denkbeeldige onderwerp. Ik zal geen commentaar voor Linda maken [lacht] maar ik zal zeggen dat jullie de technologie, de apparatuur, de kamers zeker in dit jaar zullen hebben.
SM: Oh, ik houd ervan om dat te horen, fantastisch! Wel, dat is een last minder. En ook de situatie van het geld wordt voor velen … zeel lastig zou een te gemakkelijk woord ervoor zijn … maar voorwaarts kijkende, wel we kijken allemaal voorwaarts naar alle verandering om plaats te vinden, weet je, in ons politieke systeem.  
We willen gewoon verder gaan met het doen van de Liefde en Eenheidszaken en er is niet veel bewijs daarvan in de reguliere media en wat er rondom de wereld gebeurt. Het lijkt op dit punt gewoon allemaal ontreddering en chaos te zijn - en ik persoonlijk kijk er naar uit om een ontspannende vakantie te hebben.
Ashira: Kondig het af, kondig het af, kondig het af. Nu, één van de dingen die momenteel gaande is is dat jullie Collectief - net zoals je gezegd hebt, oude kwetsuren komen terug voor opruiming. Vele van de oude paradigma's die zeer emotioneel traumatisch waren keren ook terug zodat het opgeruimd kan worden. Niet dat het weer doorleefd moet worden, maar eenvoudig dat het losgelaten kan worden.
Dus, ken de macht/kracht van jullie individuele en collectieve afkondiging/bekendmaking. Als een ras en als individuen bevatten jullie nog niet volledig de kracht van "nee"en de kracht van "ja" … nee tegen de chaos … ja voor wat jullie aldus rijkelijk verdienen.
SM: Liefde – het gaat allemaal over Liefde.
Ashira: Liefde - en Liefde kan een frisse salade zijn. Nee, ik heb helemaal geen recepten [lacht] maar het kan een frisse salade zijn of een fris pakket geld. Voel het, plaats het in je handen, eis het op - het is van jou.
SM: Goed, dat is prachtig. Zo we hebben 3 minuten over. Dit zou een beetje trikkie kunnen zijn en we zouden het misschien moeten spellen, maar hoe zegt iemand, "Ik houd van jou" in één van de talen die jullie gebruiken? Is er een gemakkelijke?
Ashira: Ik stuur het telepathisch naar je toe.
SM: Oh mijn God!
Ashira: Ik stuur het naar jullie allemaal.
SM: Goed - Ik moet daar wat meer mee samen zijn.
Ashira: Er is een andere manier - het wordt genoemd, "Ik houd van jou".
SM: Prima - Ik houd van jou.
Ashira: Het kan in iedere taal zijn - omdat het allemaal hetzelfde is.
SM: Het is de energie ervan - prachtig.
Ashira: Het is de energie.
SM: Goed. Dus ik denk, misschien nog één snelle misschien. De plannen voor een paar mensen om een real-time bezoek te hebben op de Neptunus viel er bij tussendoor terug in 2012, geloof ik. En de vraag is, is er voldoende verschoven sinds die tijd om nu een gelijksoortige oefening te proberen, of zijn we dichtbij genoeg voor contact om dat niet eens nodig te hebben?
Ashira: Jullie zijn dichtbij genoeg voor contact om je er geen zorgen over te maken.
SM: Geweldig.
Ashira: Wij zouden in dit tijdsgewricht geen risico willen nemen met zoveel naties in volle paraatheid dat wij het zouden riskeren om een grote groep aan boord van het schip te nemen. Wij verwelkomen jullie, de één na de ander na de ander na de ander na de ander, om te komen en ons te bezoeken.
En wanneer je gaat liggen om te slapen, zeg eenvoudig, "Ik wil het me herinneren".
SM: Dat was een andere vraag. Goed, prachtig. We hebben nog één minuut. Is er iets dat je graag zou willen zeggen ter afsluiting - en ben je bereid om terug te komen?
Ashira: Ik ben meer dan bereid om terug te komen. Deze conversaties zijn aanmoedigend, niet alleen voor jullie, maar voor ons allemaal.
Communicatie is de sleutel, en hoe meer dat wij communiceren, zelfs als er slechts een paar duizend zijn, het wordt in de lucht verankerd dat wij spreken - en iedere regering op Aarde weet het!
SM: Yeah, prachtig. Oh mijn hemel! Heel veel dank voor het komen en ik kijk uit naar onze volgende conversatie.
Ashira: Zo doen wij dat ook. Ga met onze Liefde en ga met de kracht van "nee".
Vaarwel Lieve Harten.
SM: Vaarwel. 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten