zaterdag, mei 17, 2014

Commandant Ashira: Over Het Galactische Leven - Deel 5 - De Universele Wetten - 6 Mei 2014


Commandant Ashira
" Over Het Galactische Leven"
Deel 5 - De Universele Wetten

6 Mei 2014 / Hemelse Zegeningen
Linda Dillon & Suzanne Maresca


Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij, Tevoorschijn komend in de Schittering van het Hartbewustzijn van de Mensheid" en ikzelf Suzanne Maresca.
Commandant Ashira van de Verenigde Strijdmachten van de Buitenste Galaxies is vandaag terug bij ons om de heilige Universele Wetten te bespreken en hoe onze sterrenfamilie hen gebruiken...
Voor het moment, aangezien we een aanzienlijk aantal vragen van luisteraars hebben waar we nog niet aan toegekomen zijn, zullen we geen 'live' telefoontjes aannemen. Ik kijk ernaar uit om een potentieel ander perspectief te krijgen aangaande de Universele Wetten, misschien merendeels over hoe zij de Wet van Onmiddellijke Transmissie zouden kunnen gebruiken. Ik denk dat is eigenlijk veel vergeten ben over wat ons het afgelopen jaar gepresenteerd werd … deze kleine afwijking van onze gewoonlijke vraag & antwoord maakt deel uit van de vloeibare aard van wat wij hier bij Hemelse Zegeningen doen, en ik denk dat het goed is om de dingen een beetje door elkaar heen te mixen.
===
Gesprek tussen Linda en Suzanne plus de meditatie overgeslagen voor vertaling…
===
Ashira: Groeten, Ik Ben Ashira, Commandant van de Verenigde Strijdmachten van de Buitenste Galaxies.
Welkom mijn geliefde vrienden, broeders en zusters, allemaal. Ja, want zelfs de meest geaarde, gewortelde consequente Aarde-Opzichter is op deze dag welkom, want zijn wij er allemaal niet één? En ja, ik heb gevraagd, en heb tegen zowel Linda als Suzanne aangeduwd om tegen jullie te spreken over de wet omdat het belangrijk is dat jullie niet louter en alleen de praktische toepassing en het gebruik ervan in jullie leven gaan begrijpen, in jullie creaties, in jullie dagelijkse bestaan, maar dat jullie ook tot het besef komen dat het universeel gebruikt wordt, het is ons referentiepunt, het is onze manier van bestaan, het is de manier van wisselwerken, van creëren, van communicatie.
Dus, door deze richtlijnen te accepteren, een ieder van jullie, deze codificatie meer te accepteren, deze richtlijnen, in jullie leven, in de prachtige toepassing van jullie leven, verhogen jullie je frequentie en wij komen dichterbij en niets zou ons gelukkiger kunnen maken. De menselijke wetten, niet hen allemaal, maar vele van de menselijke wetten, kwamen voort uit jullie oude systeem van de oude 3de dimensie, dus zijn zij gebaseerd op controle, schuldgevoel, beschuldiging, schaamte, terechtwijzingen, straf, oordeel.
Zij zijn dus geen systeem die de volledigheid van het bestaan toestaan en ondersteunen; het is waarlijk meer een systeem geweest om de mensen onder de duim te houden. Ja, en in de vele situaties, om de mens voor de mens te beschermen en te verdedigen. Nu, ik hoef daarover niets meer te zeggen omdat het vanzelfsprekend is wat dat soort van systeem reflecteert, nietwaar?


Wanneer je werkt, speelt, verbintenissen aangaat, de Universele Wet aanroept, wat je dan doet is ook je te verbinden met de totaliteit van jouw goddelijkheid, van jouw potentieel, van jouw bekwaamheid om te creëren. Maar het wordt gedaan in samenwerking en consideratie van het collectief, van alle collectieven. Dus, bijvoorbeeld, wij ondernemen geen of voeren geen actie uit, en dit is iets dat vaak niet begrepen wordt, wij ondernemen geen acties of creëren situaties of wat dat betreft objecten -- wij zullen daar ook over spreken -- welke onenigheden zouden creëren, confrontaties, verdeeldheid onder de mensen van Gaia.
Op dezelfde manier zouden wij geen actie ondernemen of iets doen dat tussenbeide zou komen met de creatie, met de geloofsystemen, of de culturele aspecten van Cee Cee Cee of Sirius of de Pleiadische Sector.
Aartsengel Michael heeft jullie aangemoedigd om na te denken over, of jullie herinnerd aan een zeer universele verklaring, "Wat Zou Liefde Doen?" Wij modificeren dit op een zeer praktische manier, "Is het van dienst? Helpt het? Belemmert het? Is het kwetsend?" Helpt het bij de creatie van wat wij wensen te ervaren, of blokkeert het? Wij volgen deze regels van gedrag, en omdat het allemaal de codificatie van de wet is, is het dat wij het volgen om de vrede te handhaven en het is de vrede binnenin ons, vrede aan boord, vrede met andere galaxies of andere planeten of andere rassen.
Het is aldus eenvoudig en het is aldus fundamenteel en wanneer het ingebed is, en ik bedoel niet kunstmatig ingebed, ik bedoel wanneer het diepgaand ingebed is in je geestelijke en in jouw hartbewustzijn, het een automatische manier van werken, van denken is. Het is dat rustpunt in de vraag welke altijd aanwezig is.
Welnu, wanneer wij ons op deze manier gedragen is het in naleving voor het lichaam, voor de spirit van de Universele Wet. Sanat Kumara is niet louter de opzichter van de hogere wet of paradigma's voor Gaia, voor de Aarde, voor het menselijke ras, hij is de Opzichter van de Wet en door het gehele multiversum heen heeft hij dit begrip onderwezen, hij heeft het aangetoond, hij heeft het gedemonstreerd, hij heeft het verankerd aangaande hoe te leven in overeenstemming en uitlijning met de wet. En de reden dat wij ons ernaar voegden is omdat het ons gelukkiger maakt.
Wij voelen ons, op geen enkele manier, gemanipuleerd of gecontroleerd of minder dan. Het is juist wanneer je de uitoefening van de naleving begint, ja, het is een spirituele uitoefening met een zeer praktische toepassing, maakt het ons meer creatief, het staat ons toe de vrede te handhaven, en het geeft ons een breder perspectief, niet alleen van wie wij zijn, wie we geweest zijn, en wie we aan het worden zijn. Het is niet alleen jullie, het collectief van de mensheid dat vooruit gaat, wij doen dat allemaal. Het werd aangehaald in deze InLight Radio, in uiteenlopende programma's, dat Gaia doorgaat met Haar proces van Ascentie en dus mijn geliefden, doen jullie en wij dat aldus ook.
Welnu, wij zijn hier, niet alleen om waar te nemen, maar ook om deel te nemen, te ondersteunen, en te helpen bij jullie Ascentieproces door het portaal heen, en jullie zijn er klaar voor. Ja, er moet nog een klein beetje meer werk gedaan worden maar jullie zouden verrast zijn over hoe enthousiast jullie zijn … en ik spreek niet louter en alleen tegen jullie die luisteren, ik spreek ook tegen de moeder in de wildernis van Borneo, of de straten van Calcutta, in het tumult van Venezuela of de Oekraïne of Syrië.
Jullie hebben zo vaak tegen elkaar gezegd, tegen het Gezelschap van de Hemel, tegen jullie hoeders en tegen ons, "Ik ben zo moe, Ik ben uitgeput." En ja, aan jullie wordt de verklaring gegeven dat dit verschuldigd is aan de volledige impact van alle energieën die jullie aan het downloaden en integreren zijn als een onderdeel van deze opwaardering zullen we zeggen, en het loslaten van het oude.
Een deel ervan mijn geliefde vrienden, is dat jullie moe van het oude zijn en dat is waarom wij zeggen dat de moeders, de vaders, de kinderen over de gehele planeet heen, dat zij niet precies kunnen weten wat er in het verschiet ligt, her reilen en zeilen, het spirituele, of zelfs de wetenschappelijke verklaring. Maar wat zij wel weten is dat zij moe zijn van de manier zoals de dingen zijn; zij zijn moe van oorlog, zij zijn moe van de armoede, van het niet hebben van genoeg voedsel of schoon water voor hun families.
Zij zijn moe van het liggen in hutten en het zich afvragen of er geweld zal zijn of een aanval, of hun woning er de volgende ochtend nog zal zijn. Zij zijn moe van het in angst te leven. Zij zijn moe van de krachten van buitenaf die hen vertellen wat te denken en te voelen. De mensheid is moe.
Dat is één van de redenen waarom wij het roze sturen, het is om jullie te troosten, om jullie enige soelaas te geven, om jullie te kalmeren, om je te versterken. Overgave is nooit aan ons laat ons zeer duidelijk zijn, wij zijn niet geïnteresseerd in jullie overgave, waar wij in geïnteresseerd zijn is dat jullie je overgeven omdat jullie zo moe zijn en dat jullie weten dat er een andere manier moet zijn en wij kennen dat omdat wij daar geweest zijn, wij zijn daar doorheen gegaan.
Wanneer wij zeggen dat wij de Verenigde Strijdmachten van de Buitenste Galaxies zijn, hoe kwamen wij naar deze plaats van "verenigd" te zijn vanuit de ver afgelegen, verre bereiken van het universum? Wij zijn verenigd omdat een zeer, zeer, zeer lange tijd geleden wij moe raakten en we tegen het Gezelschap van de Hemel zeiden, net zoals jullie dat doen, "Er moet een betere manier zijn. Wij kunnen niet op deze manier doorgaan." En de gereedschappen werden aan ons gegeven en op aldus heel veel manieren mijn geliefden, zijn zij precies dezelfde gereedschappen die er aan jullie gegeven zijn.
Wij melden ons aan bij Sanat Kumara met de Universele Wetten zodat wij konden beginnen om de maatschappijen te reconstrueren, het gedrag, waar jullie aan zouden denken als de instituten en systemen, waar wij ons merendeels van ontdaan hebben, maar manieren die werken, manieren die reflectief van liefde zijn.
En waarom kozen wij liefde? Niet vanwege het één of andere wetenschappelijke begrip, het één of andere technologische begrip dat Liefde de essentie van het Universum is, dat het de kern van alles is. Wij kozen liefde omdat het ons beter deed laten voelen, dat het ons gevoel van zelf verrijkte, onze families, onze gemeenschappen, onze bekwaamheid om voorwaarts te gaan op manieren waar wij voorheen blind voor waren.
Liefde is de kern van de Universele Wet. Het is de kern van alles. Jullie gebruiken de Universele Wet om te begrijpen hoe te creëren, hoe te werk te gaan, hoe zelfs na te denken en jezelf in beschouwing te nemen. En dat is wat wij doen en gegeven iedere situatie waar wij bewust en soms zelfs op een zeer geformaliseerde manier naar refereren, specifiek bij de Intergalactische Raad, wij refereren naar de wetten als één lichaam maar ook de specifieke wetten.
Bijvoorbeeld, wij hebben de Wet van Balans, van het Heilige Doel, van verandering behoorlijk veel gebruikt bij niet alleen het formuleren van onze benadering, onze communicatie over en weer, en onze communicatie met jullie, met Gaia, met het komen naar de Aarde, zodat het jullie nooit schade zou berokkenen of angst zou creëren maar eerder om te complementeren.
Dus, laat ons een praktisch voorbeeld gebruiken: Het heilige doel van Gaia is om een planeet van Liefde in de vorm te zijn, in de rijkheid van de fysicaliteit. Het heilige doel van ieder op zichzelf staand menselijk wezen is om te worden en te zijn de belichaming van Liefde, van goddelijkheid, van creatie, van Ascentie in de fysicaliteit, op Gaia, interdimensionaal, hier en nu … niet 2000 jaren later dan nu; zelfs geen 5 jaren later dan nu.
Ascentie is een proces en jullie denken dat het één kwantumsprong is en dat jullie dan klaar zijn. Dat is niet zo. Maar jullie heilige doel, van ieder persoon, is om niet te oordelen, niet te beginnen te kwantificeren wie de Illuminatie is, wie de kliek is, wie er in de indamming zitten, wie er niet in het vertrouwen is, wie het religieuze juiste is, wie de fanaticus is, ieder persoon op jullie planeet, miljarden en miljarden, allen kwamen met de volledigheid van hun zielontwerp, met het heilige zieldoel om deel uit te maken van deze Ascentie en Verschuiving.
Nu, vanuit ons perspectief is dat fenomenaal, het is fenomenaal, specifiek gezien de bloederige geschiedenis van de zeer recente jaren en wij beschouwen eeuwen als recent, tussen haakjes. Nu, ons heilige doel is om hierbij te helpen en wij hebben zeer ver gereisd om hiervan deel uit te maken en deel te zijn van de hulp voor het domino effect door de gehele planetaire systemen heen.
Dus nu beginnen jullie te zien … Wij roepen deze Wet van het Heilige Doel aan om Gaia te activeren, om onszelf te activeren, om jullie te activeren en zij zijn in de uitlijning.
Dus wij zeggen tegen het Universum, tegen de Moeder/Vader Ene, wij roepen deze wet aan, wij vragen om de hulp van Sanat Kumara en zijn gehele bondgenootschap om dit hier en nu naar de voorgrond te brengen, dat iedereen ermee begint zich hier bewust van te worden.
Wij roepen aan de Wet van Verandering. Verandering is een constante, jullie weten dat. Met iedere ademteug heb je jouw volledige lichaam veranderd. Maar wij roepen de Wet van Verandering met jullie aan en voor jullie zelf om de veranderingen te besturen. Het is niet slechts wie er door de veranderingen heengaan; het is ook een gigantische verandering voor ons.
Wij zijn gedurende een zeer lange tijd op het schip geweest en het is een ingedamde omgeving geweest; wij hebben daar eerder over gesproken. Nu zeggen wij dat wij een open systeem willen. Wij zijn al met onze veranderingen begonnen; wij hebben miljoenen op de planeet Aarde, wij hebben vele mensen die heen en weer gaan, heen en weer, wij willen een open deur beleid nochtans moeten wij de vrede handhaven.
Dus, hebben wij voor jullie een beroep gedaan op de Wet van Verandering, voor Gaia om in staat te zijn deze veranderingen op een vreedzame, vloeiende manier te accommoderen, om ons te accepteren, voor ons om in staat te zijn om met deze veranderingen mee te buigen, omdat het niet alleen jullie maatschappij verandert maar ook de onze. Willen wij het? Wanhopig graag, omdat het verbonden is aan ons heilige doel, maar het heeft er behoefte aan dat het wordt gedaan in overeenstemming met Liefde. Dus, zullen wij geen enkele bewegingen maken welke regeringen zullen bedreigen. Dat is waarom de plannen zo vaak op het laatste moment veranderden. Maar wij, met jullie, roepen deze Wet van Verandering aan.
Zo zou ik alsmaar door kunnen gaan maar ik wil dat jij in staat bent om je vragen te stellen lieve Suzanne.
SM: Dank je wel Ashira, en welkom! Ik hoop echt dat onze luisteraars kunnen voelen wat ik voel omdat, hoewel we dit nu al zes keer gedaan hebben (1) vergeet ik altijd hoe het is, en het schijnt gewoon sterker te worden dat wanneer je in de uitzending komt ik gewoon gevuld raak … Ik ben nu zo emotioneel en de tranen stromen over mijn wangen omdat ik alle Liefde voel, en ik kan alleen maar hopen dat onze luisteraars dat ook voelen, omdat als zij dat doen, als zij dat zouden kunnen, er gewoonweg geen enkele twijfel zou zijn, je weet, over wat jij zegt en wie je bent en over dit alles en er is zoveel Liefde hier.
Ik ben blij dat we de Universele Wetten opnieuw bezoeken omdat er hier zoveel informatie is om te absorberen. Zoals wij al besproken hebben, was het nooit bedoeld om volledig in te nemen in die tijd en het was geen strikt onderwijzende gebeurtenis. En wat je zei over wat los te laten … met mijn training daar hebben ze een uitdrukking, "Can you grow corn with it?"/"Kan je er Mais mee laten groeien?", en als dat niet kan, om het dan los te laten. En voor de Universele Wetten, zijn daar enige die voor ons een schijnbaar magisch aspect aan zich hebben zitten om onze inzichten over de dingen te verschuiven in/naar waar wij werkelijk tot toe in staat zijn omdat sommige van deze zaken echt magisch lijken te zijn en een behoorlijke afwijking van alles dat aan ons verteld werd dat wij kunnen doen.  
Dus ik waardeer het zeer dat je hiervoor in de uitzending komt. Iedere dag hernieuw ik mijn verplichting om in dienstverlening te zijn en om mezelf en mijn fysiologie aan te bieden om ons allemaal verder te verhuizen en met het vragen voor die versnelling. Ik denk niet dat wij echt weten waar we om vragen en hoe het aan zal voelen. Dus, voordat ik verder ga met mijn vragen, heb je hier enig commentaar over?
Ashira: Het is zoveel meer dan waar jullie op hopen of over dromen. Toen is zei … en ik zei het niet op wat voor manier dan ook dat bedoeld was om respectloos te zijn dat mensen moe zijn. Dus, het is voor velen dat zij denken,"Als ik maar gewoon niet meer zoveel hoefde te worstelen en te vechten dan zou mijn wereld prachtig zijn." Maar het is zoveel meer.
Wij schilderen niet altijd het volledige plaatje van de Steden van Licht of Nova Aarde omdat op sommige manieren zal het eenvoudigweg als een sprookje klinken. Maar dat is het niet; het is schitterend. En daar is dit innerlijke weten dat een ieder van jullie heeft en het is wat jullie zouden noemen een toekomstige herinnering die jullie kennen … en dat is wat jullie gaande houdt en het is wat ons gaande houdt.
SM: Wat het meest opmerkelijk in mijn leven schijnt te zijn momenteel is dat mensen waar ik van houd een grote uitdaging ervaren bij het zien van hun onmiddellijke familieleden die lijden en sterven, soms is het het fysieke lichaam dat aftakelt en soms is het het mentale lichaam dat aftakelt, maar lijden is lijden en het is nooit gemakkelijk om daar getuige van te zijn. Ik ben er niet zeker van hoe goed jij je kunt relateren aan deze uitdagingen omdat jullie hen niet hebben. Maar hoe zouden jullie de Universele Wet gebruiken om het één of andere niveau van vrede/vreedzaamheid te bereiken bij het zien van onze geliefden die pijn lijden?
Ashira: Wij hebben niet waar jullie aan denken als lijden, maar wij zijn er wel degelijk getuige van en wij begrijpen het en in onze, waar jullie aan zouden denken als emotionele gebieden, omdat wij zoveel van jullie houden, nemen wij het lijden op zeer grote schaal waar en wij voelen het. Dus, wij begrijpen het welzeker. Welnu, er zijn een aantal manieren, maar de gemakkelijkste manier is om de Wet van Balans aan te roepen, en de Wet van Balans is inclusief de balans van boven en beneden of waar jullie aan denken als binnen en buiten. Boven, en nu spreken wij in de hogere rijken, ja, zelfs de hogere dimensies, maar ook wat de mensen gewaar worden of naar refereren als de Hemel, of wat wij zouden noemen het Hart van de Ene, daar is geen pijn, daar is geen aftakeling, daar is geen veroudering.
Het is zeer eenvoudig, en als je naar buiten kijkt in het bredere universum of zelfs naar het buitenste van jullie vollere energie gebied, welke jullie mogelijk niet bevatten … dat zou een onderwerp voor een andere keer zijn … maar niets daarvan lijdt. Dus, wanneer je aanroept, een beroep doet op Sanat Kumara, roep Raj op, laat hem recht voor je tevoorschijn komen, laat hem jou zijn weegschaal van gerechtigheid tonen en roep Balans aan.
En roep balans aan in de persoon, het individu, de situatie waarvan je voelt dat het/hij/zij lijdt, en binnenin jezelf, omdat het jou ook beïnvloedt. Jij lijdt omdat je getuige bent van het lijden.  
Roep dan de Wet van Verandering aan. Roep die wet aan die situaties toestaat om te veranderen. En verandering hoeft geen langgerekt proces te zijn. Verandering kan zich voordoen, en je bent daar specifiek over, in de tijd van een oogknipper. Verandering is eenvoudig een andere manier van praten over Onmiddellijke Transmissie of Transmutatie, omdat wat er gebeurt is dat jij de energie verandert. Onmiddellijke Transmissie kan aangeroepen worden.
En wat betekent het werkelijk? Het betekent dat je dienstbaar bent op één pad of snaar van bestaan en een nieuw bestaan begint. Dus de betekenis is letterlijk, "Ik snijd de polio door en ik installeer het perfecte genetische materiaal aldus je weer kunt lopen en vrij van pijn bent." Ik roep Onmiddellijke Transmissie aan en je houdt de situatie of de persoon in jouw handen. Je zult het voelen. Wij doen dit de gehele tijd. Dus, je roept het aan of je transmuteert het.
Onmiddellijke Transmissie is meer dat je de snaar of het koord of de situatie doorsnijdt. Transmutatie is dat je de energie neemt en doet alsof het speeldeeg is en je verandert het van een lelijke klodder in/naar een prachtige bol. Dus, je transmuteert de energie en brengt het naar diens werkelijke vorm, naar wat het waarlijk, niet alleen wat het bedoeld was te zijn, maar wat het kan zijn omdat pijn en lijden geen reflecties van de Moeder zijn.
Welnu, daar is dit paradigma van geloof geweest dat lijden op de één of andere manier heilig is en dat, lief hart is niet waar, het is een ontkenning van de volmaaktheid van de Moeder. Dus, laat het los.
Nu, hoe laat je het los? Doe een beroep op de Wet van Eliminatie. Raj zal je niet verkeerd doen laten gaan. Laat het eenvoudig weg zijn. Je hoeft niet gedurende 22 jaren ermee aan het werk te zijn. Vertrouw me, wij hebben het gedaan en het dient geen enkel doel. Roep de Wet van Eliminatie aan; roep de Wet van Voltooiing aan omdat voltooiing is zoals het sluiten van de cirkel en de energie terugbrengt naar de goddelijke perfectie.
SM: Ik stel me voor dat het antwoord op deze vraag gelijkaardig gaat zijn, maar dit is een grote voor zelfs de Lichtwerkers. Er schijnt een populatie van Lichtwerkers te zijn die echt aan het wankelen zijn aangaande hun geloof/vertrouwen, en ik vraag me gewoon af hoe wij de Universele Wet kunnen gebruiken om ons te helpen ons geloof te hernieuwen; dat we geen waanvoorstellingen hebben over het bijeenkomen met jullie en dat onze lichamen terugkeren naar een staat van gezondheid en vitaliteit of in staat te zijn om het milieu te reinigen en de dingen recht te trekken met onze relatie met de natuur? Deze zijn allemaal zaken waar ik graag aan zou willen deelnemen, en op sommige manieren doe ik dat al, maar tot dusver zijn wij nog steeds onder de betovering van de illusie dat onze gewaarwordingen/inzichten tegenhoudt van het open gaan om te zien wat er al op z'n plaats is. We zijn echt in de behoefte van de één of andere soort van doorbraak. Dus, zou je wat voor ander antwoord dan ook voor deze kwestie hebben?  
Ashira: Wel, wat ik probeer te doen is jullie te laten zien hoe de verschillende wetten kunnen zijn. Gehechtheid en Onthechting, en dit werd zeer goed door jullie Boeddha onderwezen, en het is om je te hechten aan het hogere inzicht, het ideaal en dan te onthechten van de huidige situatie die aldus zwaar aanvoelt. Dus, het is het je hechten aan jouw visie/inzicht en het vasthouden van jouw visie/inzicht, niet slechts de ruimte, niet slechts de droom, maar te hechten aan de visie/het inzicht van wie je bent, want je wilt, wat je wenst dat er zich voordoet en te onthechten, wederom is het een snijdende actie, en ja, doe wederom een beroep op de Wet van Voltooiing; roep aan dat het gedaan wordt.
Het hoeft geen bepaalde hoeveelheid aan tijd en ruimte te nemen. En doe het niet alleen maar in termen van de mensheid, doe het voor jezelf omdat het bij ieder persoon begint. Dus vraag, roep de Wet van Geven en Ontvangen aan en je zegt, "Wel, ik heb alles al gegeven dat ik heb.' Dan is het dus uit balans. Bij het aanroepen van de Wet van Geven en Ontvangen open jij je zelf voor het ontvangen.
En als je niet weet welke wet te gebruiken, doe dan gewoon een beroep op de Universele Wet en voel alsof er een lijn is van het meest briljante gouden Licht; denk er op deze manier aan … vanuit het hart van de Ene, naar het Goud van Sanat Kumara, omlaag door jouw kroon, omlaag door jouw brein en jouw breinstam, omlaag door iedere chakra heen, jouw keel, jouw hart, jouw wortel zodat je in uitlijning bent.
Als je eraan denkt als de IK BEN Aanwezigheid, als je eraan denkt als het hart, de geest, de Wil van de Ene, dan ben je in de Universele Wet omdat het niet juist is, het niet rechtschapen is, het geen reflectie is van de waarheid van het hart van de Lichtwerker/Liefdeshouder wanneer zij zich verslagen voelen. Wij weten dat jullie moe zijn; wij versterken jullie. Dat is waar al deze visitaties over gaan. Wij zijn hier alleen om te helpen, nooit om het over te nemen, nooit om te suggereren dat de dingen op een bepaalde manier gedaan moeten worden maar om te ondersteunen en van jullie te houden en hopelijk voor jullie om van ons te houden en ons te ondersteunen!
Het is tijd voor Gaia om weer het speelterrein te worden, niet slechts voor de menselijke wezens die op de planeet zijn maar ook het tussenstation voor vele bezoekers om te komen en de overvloed te delen, niet alleen van de Liefde van Gaia zelf maar van een ieder van jullie. Jullie zijn kostbaar voor ons.
SM: En jullie zijn ook kostbaar voor ons. Ik vraag me nochtans af of het de mensheid en ons ontvouwende bewustzijn en bekwaamheden gaan zijn welke in staat zullen zijn om ons en de Aarde te beschermen, in samenwerking met jullie, van wat er gebeurd is om wederom te gebeuren? Weet je, alsof we naar een Gouden Tijdperk reiken en wij in/naar ons eigen komen en ik vraag me gewoon af of de cyclus door moet blijven gaan dat wij het Gouden Tijdperk ervaren en dan weer afdalen? Is dit de laatste keer dat we dit moeten doen?
Ashira: Er is geen vereiste voor descentie. Wij hebben dat een lange tijd geleden overboord gegooid, dat is oud denken, het oude paradigma. Denk eraan … dat je op een ruimteschip zit dat terug gaat naar het Hart van de Ene … Je hoeft geen U-bochten te maken.
SM: Prachtig, goed dus dit is een groot onderwerp en wij zijn zo'n beetje klaar voor de show van vandaag. Zou je graag terug willen komen en de volgende week, of feitelijk over twee weken, opnieuw op bezoek willen komen?
Ashira: Ik zou zeer verheugd zijn, ik zou verrukt zijn om dat te doen.
SM: Ik zou ook verrukt zijn om je terug te verwelkomen.
Ashira: Dan ga met mijn Liefde en kijk uit naar ons, kijk uit naar ons in de supermarkten, de bibliotheken, de scholen, de straten. Wij zijn bij jullie. Vaarwel.
SM: Vaarwel. Heel veel dank.

Voetnoot:
(1) De zes in totaal betreft de eerste introductie uitzending en daarna de vijf uitzendingen "Over het Galactische Leven", waaronder deze uitzending. Vandaar dat dit aflevering 5 genoemd wordt en niet 6.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten