maandag, september 02, 2013

Saul via John Smallman - 1 September 2013


De Veranderingen zijn Zeer Zorgvuldig en Verstandig door de Aankomende Leiders Gepland

Saul via John Smallman 01 september 2013
Een belangrijk keerpunt is bereikt terwijl het duidelijk wordt dat de burgers van de geïndustrialiseerde wereld niet bereid zijn de leiders te steunen die hen willen meenemen in het zoveelste zinloze en volstrekt ongepaste militaire avontuur.  Ja, er is lijden en hartzeer in Syrië, veroorzaakt door jaren van verdeeldheid veroorzakende houdingen en politiek, en het behoeft dringende, attente en compassievolle aandacht.  Het rechtvaardigt echter geen gewapende interventie van landen waarvan de regeringsleiders menen zelf beter in staat te zijn om de problemen op te lossen dan degenen die daarbij direct betrokken zijn: de Syriërs zelf.  De arrogantie welke die houding demonstreert is echt verbijsterend.  Het lijkt er ook op dat hier andere factoren aan het werk zijn waar niemand het over heeft, zelfs op regeringsniveau, omdat zij betrekking hebben op geheime agenda's die niet kunnen worden toegegeven.  Degenen die militair willen ingrijpen zijn niet al te serieus bezig met wat het beste is voor het Syrische volk.
Syrië is een land dat in menselijke termen sinds een lange tijd intern verdeeld is, zoals veel landen in het Midden-Oosten, en de zelf-dienende betrokkenheid van de westerse geïndustrialiseerde landen in de regio heeft die situatie geen goed gedaan.  In deze Nieuwe Tijd zijn de volkeren van de wereld op zoek naar zelfbeschikking, wat hun recht is.  Met zelfbeschikking neigen mensen er van nature naar kleinere sociale en culturele groepen te vormen die veel effectiever harmoniseren dan grote massa's, en die zijn niet zo erg geneigd om andere groepen te willen controleren of manipuleren, laat staan naburige landen. 
De grote naties die in de afgelopen paar eeuwen werden gevormd, zijn geen natuurlijke entiteiten.  De leiders van grote landen willen niet bewust zijn van, laat staan dat ze verlangend zijn naar, het voorzien in de behoeftes en wensen van kleinere groepen burgers binnen hun grenzen.  Over het geheel genomen zijn deze leiders zeer ambitieuze mannen en jagen ze macht en invloed na op wat zij zien als het ‘wereldtoneel’, en hebben zij zeer weinig interesse in de behoeftes of verlangens van hen die hen gekozen hebben om te dienen.  Ze stellen minderheden tevreden, doen ze beloftes wanneer de verkiezingen ophanden zijn en hun stemmen nodig, maar, zoals jullie heel goed weten, heel zelden proberen ze zich aan hun pre-electorale beloftes te houden.  In ieder geval, over het geheel genomen liggen de beloftes die ze maken ver buiten hun macht of intentie om waar te maken.


De enorme onlusten die op dit moment over de gehele wereld gebeuren – politieke, economische, religieuze, sociale en culturele – maken deel uit van de essentiële veranderingen die de Nieuwe Tijd binnen brengen.  De overgrote meerderheid van de mensheid is volledig voorstander van verandering, onderkennend dat alleen door enorme herschikking van de systemen en de organisaties die op dit moment het leven van de burgers controleren en dirigeren, wereldvrede gevestigd kan worden.  De oude orde – de machtselite: degenen die altijd de teugels van macht en invloed op Aarde gedurende eonen in handen hebben gehad, voornamelijk door middel van overerving – is het aan het verliezen en vindt dat niet leuk.  Feitelijk beangstigt de gedachte daaraan hen.  Bijgevolg worden hun inspanningen om te behouden wat zij beschouwen als hun ‘goddelijk recht’ om de macht en controle te hebben, toenemend krankzinnig en onbetamelijk naarmate die macht aan hun greep ontglipt.  Het komt door de intense angst die dit bij hen veroorzaakt dat de motivatie om militair in te grijpen in Syrië wordt gedreven: het vecht-of-vlucht-syndroom ZEER groot geschreven!
Los van alle andere overwegingen, zal een militaire interventie in Syrië de aandacht afleiden van hun voortdurende inspanningen om de veranderingen ongedaan te maken die er zijn gebeurd, door de invoering van verdere wet- en regelgeving om hun bevolking te bewaken en te controleren – wetgeving die zij rechtvaardigen, zoals in het verleden, met de toenemende aantallen terroristen van wie ze beweren dat ze van plan zijn om hun steden aan te vallen en hun burgers te doden.  Gelukkig zijn deze burgers ontwaakt voor de totale onbetrouwbaarheid... neen, de oneerlijkheid van deze claims, en weigeren ze te accepteren, verder de machtsbasis waaraan de elite verslaafd is en waaraan zij zich woest vastklampt, ondermijnend, terwijl het onder hen afbrokkelt.
Veranderingen van enorme betekenis zijn aan de gang, zoals jullie duidelijk en plotseling kunnen zien, nu dat de mainstream media niet meer in staat zijn om dat weg te wuiven of te negeren.  De veranderingen zijn zeer zorgvuldig en verstandig gepland door de aankomende leiders – mannen en vrouwen van over de gehele wereld, die op dit moment in jullie menselijke geschiedenis geïncarneerd zijn om deze grote taak op zich te nemen.  Er zijn altijd wijze mannen en vrouwen geweest achter de schermen op Aarde werkend, die helpen bij het tot stand brengen van de veranderingen die nu gebeuren; inderdaad, er is een enorme hoeveelheid zeer geanimeerde discussie en zorgvuldige planning vooraf in het de basis leggen voor dit moment in jullie historie.  En nu komen diegenen momenteel als mensen geïncarneerd naar de voorgrond, en komen in beeld om deze rechtstreeks betrokkenen met grote wijsheid, compassie, vergeving, en liefde aan te moedigen en te adviseren in het alles tot bloei brengen. 
Veel nieuwe gezichten zijn neergezet om op het internationale toneel te verschijnen, om hen te kalmeren en tot bedaren te brengen die zich ter oorlog willen haasten.  Als ze dat doen, kunnen jullie allemaal helpen door het ‘gewicht’ van jullie intentie toe te voegen om liefdevol te zijn en liefde te delen, op ieder moment van jullie dagelijkse leven.  Die liefdevolle intenties die jullie vasthouden en sturen, of God toestaan namens jou te sturen, zijn inderdaad van groot gewicht.  Ze zijn intens krachtig, hoewel het voor ieder van jullie individueel kan lijken alsof ze van zeer weinig betekenis zijn.  Dus, laat je twijfels los over je belang in deze enorme onderneming die aan de gang is, en her-intensiveer je vastbesloten intentie om liefdevol te zijn en je liefde op ieder moment te delen.  Dat is jullie taak, jullie reden om belichaamde mensen te zijn op dit punt in jullie spirituele evolutie.  Niemand anders kan doen wat jullie – ieder individu zijn eigen spirituele pad volgend – kan doen.  De intentie die iedereen van jullie afzonderlijk vasthoudt is essentieel, en wanneer jullie ontwaken zullen jullie zien waarom dit zo is.  Heb iedere ochtend als je wakker wordt, en elke avond als je je voorbereidt op de slaap, de intentie liefde te zijn, liefde te delen, en de liefde naar de gehele mensheid, zonder uitzondering, uit te breiden, en weet dat Gods goddelijke Wil wordt gedaan.
Jullie zullen ontwaken in het meest wonderlijke gevoel, bewustzijn, ervaring van het oneindig en eeuwig geliefd zijn.  Zonder uitzondering trachten allen op Aarde volledig geliefd en volledig geaccepteerd te zijn, en een Realiteit veel groter dan je je ooit had kunnen voorstellen of op hebt gehoopt, staat op het punt zich rond jullie te ontvouwen, jullie in een staat van goddelijke gelukzaligheid brengend.
Met heel veel liefde, Saul.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten