vrijdag, juni 02, 2017

Innerlijke en Uiterlijke Werkelijkheid - De Universele Wet: “Je Schept Je Eigen Werkelijkheid” - 2 Juni 2017 / Cobie de Haan


Innerlijke en Uiterlijke Werkelijkheid
De Universele Wet: “Je Schept Je Eigen Werkelijkheid”
2 Juni 2017 / Cobie de Haan

Aahh … de vragen die er gesteld worden tijdens het proces waar ik en mijn Spiritteam in zitten. Ik zat vanochtend heerlijk in de zon buiten en keek naar mijn tuin. Mijn gedachten dwaalden af naar het feit dat ik mijn tuin dit jaar niet heb kunnen inrichten zoals ik het min of meer in mijn gedachten had. Ik schep toch mijn eigen werkelijkheid nietwaar? Dus waarom beantwoordt dan die inrichting niet aan het beeld zoals ik het me vanaf vorig jaar al voor de geest gehaald en ingevoeld had? Laat ik hier ook meteen vertellen dat ik de inrichting zoals het geworden is heel mooi vind … Het is helemaal naar mijn smaak, maar niet zoals ik het allemaal gedurende een aanzienlijke tijd in mijn gedachten heb gehad.
Om een paar voorbeelden aan te halen…. Vorig jaar kocht ik een aantal planten die Elfenspoor genoemd wordt. Ik had dit plantje nog nooit eerder in de tuin gehad en diens rijke bloei was een lust voor het oog. Ik was vast van plan dit jaar weer een aantal plantjes hiervan te kopen. Maar wat bleek … de kweker had ze niet in de verkoop. Ook bij andere verkooppunten kon ik de plantjes niet vinden. Eén plantje was van vorig jaar overgebleven, dus helemaal zonder zit ik niet.
De Petunia’s die ik vorig jaar had, waren paars wit gestreept. Ik had een negental plantjes bij elkaar in de volle grond staan. Prachtig gezicht, zo vrolijk … en ook een lust voor het oog. Mijn vaste voornemen was om ook dat weer precies zo in te richten met dezelfde paars/wit gestreepte Petunia’s. Me een beeld ervan schetsend in mijn geest met bijgaande gevoelens van tevredenheid waren geen punt, dat ging heel gemakkelijk. Maar wat bleek … Alleen een kleine soort van deze Petunia’s waren te koop, en niet de grote … welke ik wilde. Er zijn nu paars gevlekte Petunia’s en die heb ik alleen gezien in de grote hangpotten, en niet als kleine plantjes die je in de volle grond kunt zetten. Ze zijn mooi hoor en ruiken ook overheerlijk, maar het was toch een teleurstelling.
Ik wilde dit jaar ook een Margriet op stam kopen, echter … er zijn (in de contreien waar ik woon) blijkbaar dit jaar geen Margrieten op stam verkrijgbaar (of ze moeten nog komen…). Alle andere voorafgaande jaren waren er Margrieten op stam kan ik me nog goed herinneren. Nu … helemaal niets. Dus ik heb weer gewoon een lage Margriet gekocht … Een hele mooi rijk bloeiende plant is dit ook….
Dat zijn al drie dingen die ik dit jaar gewoonweg door externe omstandigheden niet voor elkaar kon krijgen zoals ik het me de gehele winter en lente voorgesteld had. Waarom weet ik dat niet in mijn werkelijkheid te verwezenlijken? Is de Universele Wet “Je Schept Je Eigen Werkelijkheid” dan niet van kracht of zo?
Er zijn een aantal zaken waar we bij stil moeten blijven staan. Als deze Wet in evenwicht zou zijn op onze planeet, dan zou ik de tuin moeten hebben kunnen creëren zoals ik me daar een beeld van gevormd had. Kunnen het gedachten van mezelf geweest zijn die ervoor zorgden dat ik niet kan creëren wat ik wil creëren? Bijvoorbeeld … “Als het nu maar niet uitverkocht is als ik dat spul wil kopen?” Om eerlijk te zijn, die gedachte heb ik vlak voordat ik dit wilde gaan kopen wel gehad. De vraag is echter, of die gedachten mijn wens en innerlijke beeld en gevoel weet te overschaduwen.
Mijn spiritteam vertelt mij dat die gedachte mijn wens, om bepaalde planten te kunnen kopen zodat mijn droomtuin verwerkelijkt zou kunnen worden, niet kan ondermijnen. Daarvoor had ik dit al te stevig in mezelf verankerd.
Dus gaan we verder met ons onderzoek…

Waardoor komt het dat de Universele Wet dat jij je eigen werkelijkheid schept niet naar behoren werkt en dus uit evenwicht is. Ben ik misschien als individu ondergeschikt aan het grotere geheel, de grotere massa? Als die Wet gewoon diens werk doet, volgens mij niet. Dan moet ik kunnen creëren waar ik over gedroomd heb, waar ik over gefantaseerd heb en zoals ik me er een beeld van gevormd had.
Maar de volgende vraag kwam toen naar boven … Waardoor raakt een Wet uit Evenwicht?
Dus moeten we onze blik verruimen … Ligt het aan de kwekers en de keuzes die ze maken om dit jaar iets anders op de markt te brengen. Ligt het aan de inkopers of is het misschien aan mode onderhevig? Ligt het aan de vraag van het publiek? Of … … zou het kunnen zijn omdat men in het algemeen niet in evenwicht is, niet in diens hart leeft en de hart-geest verbinding dus niet in evenwicht heeft, zodat mijn wensen, en vermoedelijk ook wel de wensen van andere mensen, niet bij hen binnen komen. Zij zijn niet in het stromen zodat er aan een bepaalde drang of urgentie of gevoel niet tegemoet gekomen kan worden. Want laten we het maar toegeven … deze hele wereld is niet in evenwicht (indoctrinaties, opgelegde en zelf-opgelegde waarden en normen)… de mens is niet in evenwicht (niet in het hart levend, hart-geest verbinding is uit evenwicht).
Heel veel zaken trekken alles uit het evenwicht vandaan, want dit concept kan je ook toepassen op het boodschappen doen. Hoe vaak is het jou nu al overkomen dat je iets lekkers in de winkel ontdekte en dat je dat vaker wilde kopen, en dan ineens bleek het artikel uitverkocht of uit het assortiment vandaan gehaald te zijn. Weg lekkernij en jij staat daar teleurgesteld omdat er nu niet aan je wens voldaan kan worden, terwijl je er gevoelsmatig helemaal voor ging, je zag jezelf bij wijze van spreken alweer een maaltijd ermee klaarmaken of jezelf op de bank voor de TV zitten met die lekkernij. Moeten we ons dan altijd afvragen of het dan echt aan onszelf ligt?
Voorbeelden van niet te kunnen kopen/krijgen wat je voor ogen hebt kunnen zijn, dat je afhankelijk van anderen bent die beslissen of er een winstmarge behaald is of niet. Of de verkoopcijfers hoog genoeg zijn, of dat de verkoper de inkoopprijs te hoog vindt zodat het artikel gewoonweg te duur wordt. Er word paal en perk gesteld aan een heleboel zaken die niet in evenwicht zijn met de Wet dat wij onze eigen werkelijkheid scheppen.
Dus mijn vraag of we ons altijd af moeten vragen of het echt wij zelf zijn die roet in het eten gooien, wordt hier aan de kaak gesteld. Ik denk dus van niet. Het is meer dat de illusie van afgescheiden te zijn van De Ene hier de grootste boosdoener in het geheel is. We (iedereen in dit Universum) zijn uit evenwicht geraakt. Als wij uit evenwicht zijn, raken de Universele Wetten als vanzelf uit Evenwicht want we geven andere betekenissen en uitleggingen aan iedere Wet. Doordat de Mens dus niet in zijn hart leeft, de hart-geest verbinding niet in evenwicht heeft, kan diens onderscheidingsvermogen ook niet optimaal werken, want men stemt zich niet af op het stromen van De Ene, op de Liefde van de Ene, op het Evenwicht van de Ene … want ja, we denken afgescheiden van De Ene te leven. Daar is namelijk dit hele experiment in dit Universum op gestoeld.
Dus onze wensen en dromen botsen al heel snel op blokkades als de Universele Wet van het scheppen van je eigen werkelijkheid in werking treedt om dit voor ons voor elkaar te krijgen. We kunnen wensen en fantaseren en invoelen zoveel als we willen, maar het zal ons niet lukken!
De Universele Wet van “Je Schept Je Eigen Werkelijkheid” gaat uit van het principe dat wat er binnenin jou leeft in je externe werkelijkheid verwezenlijkt zal worden. Ik ga nu nog een stap verder. Er word hier en daar in boodschappen naar voren gebracht dat alles binnenin ons is, zelfs onze Hogere Zelf en alle werkelijkheden, dat alleen wij hier in de derde dimensie een illusie van werkelijkheid ervaren, wat een hologram zou zijn. Wat overigens geen waarheid is. We moeten ons concentreren op onze innerlijke wereld want daar gebeurt alles, daar gaan we naartoe. Is dit logisch? Ik persoonlijk heb altijd moeite gehad met dit soort uitspraken. En nu ik dan wat meer over de hogere dimensies te weten gekomen ben kan ik uit de doeken doen dat het een illusie is te denken dat onze werkelijkheid een illusie is. Jawel, ik draai de zaken om… Want de enige illusie is dat wij denken afgescheiden te zijn van De Ene, en het is ook vanuit die illusie dat die aanname gemaakt werd dat alles binnenin ons is.
Ja, wij zijn binnenin De Ene, in dat opzicht kan je er een vergelijk mee trekken, maar dat is hier niet op van toepassing, niet op de werkelijkheid van dit Universum … en dat is waar velen de mist mee ingaan…
Dus waar komt dit concept vandaan? We weten dat het de Hogere Dimensionalen zijn die het ons via hun boodschappen vertellen. Zij vertellen aan de ascenderenden wat zij moeten weten, wat zij na moeten leven en hoe alles dus in elkaar steekt. Maar zoals jullie ook al via mijn artikelen te weten zijn gekomen, zijn ook zij bezig met hun ascentie en moeten erkennen dat vele, vele van hun oude waarheden vervangen moeten worden met nieuwe waarheden. De nieuwe waarheden waar ik op dit Blog nu al geruime tijd over schrijf. Nieuwe Waarheden die mijn Spiritteam en ik blootgelegd hebben tijdens het proces van uitlijning van de hogere en lagere dimensies waar wij in geplaatst werden.
Zoals ik jullie inmiddels verteld heb, hebben degenen uit de achtste en hogere dimensies zich buiten heel veel zaken geplaatst. Zij dachten een positie bereikt te hebben waar dit niet meer dan normaal was om te doen. Zo plaatsen zij zich bijvoorbeeld ook buiten de Universele Wetten. Die waren niet langer meer op hen van toepassing, zodra een incarnatie van hen geascendeerd was. Toen deze Universele Wetten op een gegeven moment opnieuw geïntroduceerd werden en er Opzichters aangesteld werden daarvoor (er zijn meerdere Opzichters van de Universele Wetten in dit Universum) dachten zij dat deze alleen van toepassing waren op de derde dimensie en specifiek diegenen die wilden ascenderen. Nu weten ze dat ze dit niet juist geïnterpreteerd hadden en gaan ook zij de Universele Wetten naleven en in evenwicht brengen.
Dus alleen voor de ascenderenden in de derde (en nu ook vierde) dimensie zijn de Universele Wetten van toepassing? Voor de rest niet? Geen wonder toch dat zoveel niet blijkt te werken voor ons? Hoezeer wij ook ons best doen … Ik denk dat ik hier rustig kan zeggen dat we die last maar van onze schouders moeten laten vallen en het ons niet zo zwaar aan moeten blijven trekken als iets ons gewoonweg niet lukt. Zie de kleine dingen in je leven die geen hinder ondervinden van het blokkeren van deze Wet door externe omstandigheden. De Wet werkt heus wel, maar niet in samenhang met de externe wereld zoals deze nu is.
We gaan terug naar dat alles binnenin ons zou zijn … Heel in het begin van het ontstaan van dit Universum creëerden onze Vader en Moeder heel veel kinderen en samen met deze kinderen bouwden zij het 13-dimensionale systeem. De derde, vierde, vijfde, zesde en zevende dimensie hebben zij aangekleed/ingericht. Lege ruimte werd opgevuld met Zonnen/sterren, manen, planeten, zwarte gaten, nevels enzovoorts… Wat er maar nodig was om erin te kunnen gaan leven. Vanaf de achtste en hoger werden de dimensies niet ingericht, met dien verstande dat men degenen die in naar de Achtste dimensie (en hoger) ascendeerden in staat achtte om de dimensie zelf in te gaan richten 
Zo werd het echter niet begrepen … … … Zoals ik eerder al eens geschreven heb en zoals we begrijpen dat het is, dachten de hogere dimensionalen dat het zaak was om in de derde dimensie via hun uitgestuurde incarnaties ervaringen op te doen en deze ervaringen, als ze vonden dat het wel genoeg was, terug te moeten brengen naar De Ene. Ziehier al een heel duidelijk voorbeeld van te denken afgescheiden van de Ene te leven. De Ene ervaart alle ervaringen gelijktijdig met ons, er is geen afgescheidenheid en die ervaringen hoeven niet naar De Ene toegebracht te worden.
Wanneer men met de opgedane ervaringen klaar was en weer opsteeg doorheen te dimensies, gebeurde dit in, zogezegd, een rechte lijn. Men keek niet om zich heen, deed weinig tot geen ervaringen op in de zesde en zevende dimensie. Ze leerden niet van hun omgevingen, en men was door hun overtuigingen al behoorlijk van elkaar geïsoleerd geraakt. De vijfde, zesde en zevende dimensies waren bedoeld om verder ervaringen op te doen, zich verder te ontwikkelen en hun creatieve mogelijkheden te ontdekken. Iets dat dus niet gedaan werd…
Eenmaal in de achtste dimensie aangekomen was daar de … leegte … Klinkt dat bekend? De leegte binnenin? In de leegte leer jij je gedachten uit te schakelen … Iets dat gewoonweg niet mogelijk is. Probeer het maar eens … een paar seconden maximaal … en dat is het wel. Als vanzelf komen er gedachten in je naar boven. Want als je even stil ligt als het ware, denk je alweer dat je niets gedacht hebt … Zo gek als het klinkt … je denkt zelfs heel zachtjes, als het ware op de achtergrond … desalniettemin is het moment van stilte teniet gedaan.
De weg terug naar de Ene was het allerbelangrijkste wat er was … Men stond niet eens stil bij het feit om de dimensie in te gaan richten. Ze zweven/zweefden daar maar wat rond, volledig gericht op de innerlijke wereld. Overdenkend hoe ze verder zouden kunnen ascenderen. Alleen op het ‘binnenin’ gericht te zijn kom je geen stap verder. Als jij je terzijde schuift van een uitwendige ervaring en puur theoretisch gericht/denkend blijft, leer je misschien wel heel veel en ga je vele zaken door observatie begrijpen, maar als je dat niet toetst aan de praktijk, hoe weet je dan of je theoretische beredeneringen op waarheid berusten?
Men richtte zich uiteindelijk op dienstverlenend bezig te zijn voor de lagere dimensies, want omdat ze zich verder via een uitwendige wereld niet ontwikkelden kwam men ascentiewijze tot een stilstand. Men wist niet meer hoe men het aan moest pakken. Vele aannames over wat De Ene, Vader/Moeder God van hen verwachtten en hoe zij zich moesten ontwikkelen om min of meer als hen te worden, zorgde voor een eenzijdig pad van liefde en licht met onvoorwaardelijke liefde in de hoofdrol, wat passiviteit en neutraliteit opleverde. Beide zijn zaken die stilstand in de hand werken. Men zat dus als het ware vast in de achtste dimensie. Inmiddels is dit probleem ietwat opgelost en is men weer ‘in beweging’ gekomen.
Dus de oude waarheden die zij naleefden kwamen uiteraard ook via de boodschappen bij ons binnen. Oude waarheden werden toegepast als men vanuit de derde dimensie ascendeerde naar de vijfde dimensie via de dood. Oude waarheden werden gebruikt in het ‘spel’ dat men, op welke planeet dan ook, speelde in de derde dimensie (en een spel is het allerminst). Oude waarheden huizen in het onderbewustzijn van alle Lichtwerkers en Sterrenzaden hier op Aarde, en het is daarom dat alle boodschappen met die oude waarheden erin zo goed met iedereen resoneren. De hogere zelven van allen die inmiddels ontwaakt zijn zullen het onderbewustzijn op een gegeven moment gaan updaten, zodat dit weer met henzelf in de pas gaat lopen. Dit zal nog gaan gebeuren voordat men de nieuwe waarheden aan ons bekend zal gaan maken. En dat moet ook wel wil men met de nieuwe waarheden, vanuit het onderbewustzijn, kunnen resoneren. Ook dit proces zal een proces zijn welke stapsgewijs plaats gaat vinden. Ik persoonlijk denk echter dat als je een beetje logisch na weet te denken, en met alle ervaringen die we in dit leven en vorige levens opgedaan hebben, we ook tot juiste conclusies kunnen komen… …
Dus dat alleen de innerlijke wereld werkelijkheid is en de uiterlijke wereld niet is gewoon een fabeltje. Een fabel waar men van overtuigd was dat dit waarheid was. Wij zitten binnenin De Ene, ja … En via onze kern/ons hart staan wij in contact met De Ene … er is geen afscheiding. En als wij in evenwicht zijn zal het contact met De Ene optimaal zijn, want onlangs leerden mijn spiritteam en ik ook … dat het hart nooit afgesloten is. Het is de keuze die wij in het leven maken dat ervoor zorgt dat het voelt dat we afgesloten zijn van De Ene. Want denk even met mij mee … We leven in een Universum van dualiteit … dus kent de Zijnheid van De Ene zowel positief als negatief. Hoe kunnen wij het negatieve tot uitdrukking brengen in onze werkelijkheid als dit een vreemd aspect zou zijn voor De Ene. Dat is niet mogelijk. Via ons, in dit specifieke Universum, heeft De Ene uitzonderlijk veel geleerd over die negatieve zijde van hem/haar/het.
En dat is natuurlijk een prachtig resultaat, maar het is ook tijd dat we dit extreme onevenwicht nu in evenwicht gaan brengen … Zelf krijgen we dat niet voor elkaar … Boven niet en Beneden niet, en dus krijgen we alle hulp die we nodig hebben. Inclusief actieve hulp van onze Vader en Moeder en van De Ene.
We kunnen dus wel stellen dat vele Universele Wetten uit evenwicht zijn omdat wij in dit Universum allemaal uit evenwicht zijn. Als iets eenmaal uit evenwicht is en men doet geen adequaat onderzoek naar een oorzaak of men merkt het niet eens op, gaat het alleen maar meer uit evenwicht raken. Dus kunnen wij nog zo ons best doen om een bepaalde werkelijkheid te creëren, maar als de meerderheid op de planeet uit evenwicht is dan kan de Universele Wet of kunnen de Universele Wetten ons niet ten dienste staan. Op het hele persoonlijke vlak, ja. Maar niet als de wens in verbinding staat met externe factoren.
Uit evenwicht zijnde creëerden de hogere dimensionalen hun leven binnenin in samenwerking met een Wet die door hun keuzes en overtuigingen/aannames ook uit evenwicht raakte … en dus op dat niveau creëerden zij de werkelijkheid dat zij alleen binnenin leefden. Maar…..
We leven in een Universum waarin ervaringen opgedaan moeten worden, en via vele Universele Wetten is dat al een Wet op zichzelf. Het is zelfs de opdracht die De Ene aan onze Vader en Moeder meegegeven heeft … …
Ervaar je leven op een manier die jou je goed doet laten voelen. Ben zoveel mogelijk in je hart en heb zoveel mogelijk je hart-geest verbinding in evenwicht. Besef dat we aan het werk zijn om de zaken meer en meer in evenwicht te krijgen. Begrijp dat externe uit evenwicht zijnde factoren de Universele Wetten dwarsbomen. We zijn er nog niet … we zijn er nog lang niet. Maar we hebben inmiddels het doodlopende pad verlaten en we lopen nu op een pad dat geen einde kent.
In Liefde,
Cobie

Copyright © 2017, Cobie de Haan. Alle Rechten Voorbehouden. http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Voel je alsjeblieft vrij om deze inhoud met anderen te delen, met vermelding van de auteur en de link van het originele artikel.

16 opmerkingen:

 1. Hoi Cobie,

  Wij hebben hier op aarde alles wat nodig is. Het leuke ervan is dat de aarde multidimensionsaal is net zoals wij. Degene die hier op aarde zijn hebben alles al meegemaakt. Wij zijn van boven naar beneden gegaan. Op deze plek waar we nu zijn gaat alles beginnen. Dit is de hotspot van de kosmos. Christus is altijd een voorbeeld geweest alleen verdraaid in dus religie. Maar dat moest. De Ene de hoofdschepper van dit alles is zichzelf aan het testen en alles is daar een onderdeel van. Hij/zij gaat alles nu weer samenbrengen van 2 naar 1. Dus einde dualiteit. Alleen liefde die altijd meer wordt een onuitputtende kracht die toeneemt en door dit alles wat we hebben meegemaakt wordt het ongelooflijk. We hebben wel een leider nodig in onszelf en dat is je christus hart connectie met alles. Dit is namelijk het hoogste wat door de Ene is gecreëerd.

  Bedankt en groetjes

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Unknown,

   Ik ben het niet met alles eens ... De Aarde is niet multidimensionaal. Zij bestaat niet tegelijkertijd in diverse dimensies. Zij stijgt op doorheen de vierde dimensie en wij gaan gelijktijdig met haar mee. Wij stappen niet over naar een andere Aarde...

   De Mensheid heeft alles op Aarde meegemaakt, De Mensheid bestaat uit alleen maar vijfdimensionale hogere zelven. De Lichtwerkers en Sterrenzaden zijn aspecten van hun Hogere Zelf die in de vijfde/vierde dimensie aanwezig is. De uitgestuurde aspecten/incarnaties, leven de levens voor hen.

   De Ene is dualiteit, ons Universum is dualiteit. De Dualiteit komt niet tot een einde. Hoe kan De Ene anders Man/Vrouw (androgeen) zijn? Onze Vader en Moeder (voor velen God) zijn geschapen naar zijn/haar evenbeeld, en zijn extenties van De Ene die in dit Universum geplaatst zijn om ervaringen op te doen. De dualiteit begint bij Man/Vrouw. Licht en donker.

   Alleen Liefde is een passieve en neutrale staat van zijn en zorgt voor geen groei. Iets dat De Ene juist wil.

   Als je mijn artikelen gelezen zou hebben, zou je deze verklaringen inmiddels kennen. Het spijt me, maar je leeft met de oude waarheden. En dat is ook logisch want je resoneert nog steeds met de oude waarheden. je onderbewustzijn is nog steeds niet aangepast door je hogere zelf. Iets dat ik hierboven in het artikel heb uitgelegd.

   Natuurlijk hoef je mij niet te geloven ... Ik raad meestal een ieder aan die mijn artikelen lezen om goed bij zichzelf te rade te gaan, het onderscheidingsvermogen en een evenwichtige hart-geest verbinding gecombineerd met logica te gebruiken. Als het dan nog niet resoneert, schuif de info terzijde en leef naar je eigen waarheden. Ooit, zullen onze wegen zich in evenwicht kruisen....

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
  2. Hoi Cobie.

   Het klopt wat je zegt. Hoe zal het leven zijn in 5d. Mijn gevoel zegt hemel op aarde. Hoe denk jij erover.

   Verwijderen
  3. Hallo Wesley,

   In vergelijk hoe het nu is op Aarde en waar we nog doorheen zullen gaan, zal de vijfde dimensie inderdaad als een hemel op aarde voor ons zijn. Als we daar zijn en we kijken terug op onze herinneringen ook dan zullen we het een hemel op Aarde vinden.

   Niettemin zal het nog steeds de Aarde zijn met haar bevolking en zal het leven geleefd worden vanuit het nieuwe zijn met de nieuwe waarheden. We zullen onze sterrenfamilies ontmoet hebben en ons verenigd hebben met onze hogere zelven. Nieuwe lessen en ervaringen zullen daar op ons wachten....

   Verwijderen
  4. Lessen in de zin van altijd verbeteren van de schepping. Wat je nu het meest mist is gevoel. Ik lees vaak je artikelen. Goed uitgelegd. Ik denk wel dat er heftige dingen gaan gebeuren die ervoor zorgen dat de oogkleppen afgaan. Ook wonderbaarlijke dingen waardoor je mond openvalt van verbazing.

   Groetjes

   Verwijderen
  5. Ik zou eerder zeggen "ervaren door het evolueren, voor het evolueren van de evolutie/schepping. Ik heb altijd begrepen dat alles goed is zoals het is, in het hier en nu.. omdat de schepping foutloos is.. God maakt geen fouten naar mijn mening. Het is wat het is, lessen en verbetering van de schepping doet voorkomen dat de schepping/God zichzelf niet goed genoeg zou vinden.. maar dat kan toch niet kloppen? wij zijn toch 1 met de hele schepping, met het AL.. Of begrijp ik het niet helemaal goed.. In mijn ogen is God perfectie, en wij zijn geschapen naar zijn/haar/het evenbeeld van die perfectie.. en we roepen altijd dat perfectie niet bestaat, wat nou als het wel bestaat...als het altijd al perfect geweest is? En nog steeds is? Dat de perfecte mens wel degelijk bestaat en dat is gewoon wie we zijn in het hier en nu.. En dat er helemaal niks uit balans is? Maar het precies is zoals het nu moet zijn op dit moment op de aarde om ons dat te laten inzien? Uhm beprijpen jullie het nog? Ik ben nog jong (36) en tot op een jaar of 5 geleden had ik het woordje God en schepping wel eens gehoord toen ik klein was in de kerk bij mijn oma, zeg maar. Spiritualiteit en dimensies? Nooit van gehoord.. ik ben hier helemaal blanco ingerold en heb eigenlijk nooit echt iets van mensen aangenomen als in De waarheid zijnde, ook van mijzelf niet.. alles wat ik denk te weten en de kennis die ik heb mogen vergaren is uiteindelijk gefilterd door God/De Ene of hoe je onze schepper/schepping ook noemen wilt. En tuurlijk heb ik mijn eigen meningen en ideeen en theorieen die ik eraan toevoeg, maar ik kom elke keer bij hetzelfde uit.. Er is niks uit balans, de schepping is perfectie, wij zijn dus ook perfectie en we hoeven geen lessen te leren want we weten alles al (riep ik al als 3 jarig meisje, ik weet alles al, mij hoef je niks te vertellen) en toen bleek ik dus op aarde geland te zijn, en mijn conclusie was al snel en is eigenlijk nog steeds dat ik alles weet op een compleet ander energetisch level..die van liefde en licht, alleen daar heb je zo weinig aan in een wereld van dualiteit... en dat wist ik dus nog niet. Hoeveel het me wel niet gekost heeft voordat ik eindelijk eens begreep dat er ook een andere kant is op deze wereld, accepteren van donker en boosheid en haat en egoisme op de aardse manier. Is dat niet precies wat we hier komen doen? Dualiteit ervaren? De schepping in Zijn volheid ervaren? Niet omdat we er beter van worden, want goed waren we al, maar omdat dit is wat wij zijn? Behoort de Aarde dan niet altijd in dualiteit te zijn? Anders gaan we stil staan toch? En dat kan niet, universele wet..

   Verwijderen
  6. Ik denk dat we niet de Aarde naar de vierde of weet ik veel wat voor dimensie gaan tillen, maar alleen onszelf in de vorm zoals we hier nu aanwezig zijn. Ik denk dat de Aarde altijd blijft zoals hij nu is omdat we anders een enorm belangrijke schakel missen in het oneindige, die van de dualiteit.. en op wat voor niveau of in welke dimensie je die dualiteit nou ervaart dat doet er niet echt toe... Cobie? Wat vind jij van mijn visie? Ik volg je al een aantal jaar en vindt t echt superleuk om mijn inzichten eens te delen overigens.. mijn persoonlijke mini evolutie.. ik durf eindelijk zomaar hardop te zeggen hoe ik het zie, zonder gelijk te willen hebben, of bang te zijn dat iemand het niet met mij eens is...dank je wel voor het delen van alles wat jij ervaart, ik voel jou als een heel zuivere boodschappenlijn van het Universum waar ik veel van heb mogen ontvangen en altijd de juiste boodschappen op het juiste moment.

   Verwijderen
  7. Paula, in plaats van op je schrijven te reageren hier, wil ik je graag vragen of ik diverse vraagstellingen van jou mag gaan gebruiken voor een artikel??

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
  8. Ja Natuurlijk... ik ben benieuwd.

   Verwijderen
  9. Dank je wel Paula, ik ga ermee aan de slag... Het kan één twee dagen duren, maar dan zal er wel een artikel aan ontsproten zijn...

   Verwijderen
 2. Ja, Cobie, helemaal goed en dankjewel weer. Vooral die laatste zin (over de doodlopende weg). Dat voel ik de laatste tijd ook steeds meer. Het gaat weer ergens heen. En blijf alsjeblieft de waarheid zeggen waar dwaling heerst. Met de dikste knuffels en een heerlijk Pinksterweekend.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Maria,

   Dank je voor je reactie. Ik denk dat velen hetzelfde gevoel van een doodlopende weg hebben of gehad hebben. Ik volg mijn hart en kan niets anders dan mijn waarheid zeggen, dus daar hoef je niet over in te zitten 😄💖

   Verwijderen
 3. Ja Cobie echt weer een goed artikel.
  Ben blij met de nieuwe waarheden.
  Het is echt anders dan het vroeger aan ons werd verteld.
  Dat is voor mij geen probleem.
  Zoals ik al eerder zei ik voel dat ik gereed ben voor de nieuwe kennis.
  Kijk uit naar een volgend beticht.
  Gr Richard

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je Richard 💗💖💗 Zodra er iets is waar ik een artikel aan kan weiden zal ik het niet laten!

   Verwijderen
 4. Nog even over je tuin Coby, en het manifesteren in het algemeen.

  Met manifesteren is het altijd goed om je te richten op het juiste gevoel dat je wilt creëren. In jouw geval is dat een prachtige tuin die jou een bepaald gevoel geeft , net zoals jouw tuin het jaar daarvoor misschien gedaan heeft. Maar als je dan precies gaat focussen op de planten die jouw tuin nodig heeft... het HOE dus belangrijker maakt dan het WAT... dan ben je uit de overgave aan het Universum en probeer je dus weer vanuit de mind te bepalen hoe dat tot stand moet komen.

  Als je nu focust op je perfecte tuin dan kan je wel erbij halen dat je zo blij wordt van margrieten bijvoorbeeld maar manifesteer dan de blijdschap en niet de margrieten. Vervolgens een intuïtief rondje door het tuincentrum en laat je verrassen wat je aandacht trekt en uiteindelijk in je tuin beland. Dit is dus uiteindelijk ook zo ontstaan. Zo werkt manifesteren echt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Caaaatje,

   Aaah, nadat ik vastgesteld had dat de planten die ik graag wilde hebben niet voorradig waren, ben ik intuïtief door het tuincentrum (meerdere wel) gelopen en heb de planten gekocht die dus ingekocht waren. Dus daar ligt het niet aan.

   Waar het wel aan ligt is de ontdekking waarom we niet precies kunnen manifesteren wat we graag willen. Waarom als je weet dat je onderliggende gevoel pure liefde is over het feit dat je iets wilt hercreëren in je tuin, je dit aspect dan niet weet te verwerkelijken?

   Daarnaast maak ik het HOE niet belangrijker dan het WAT ... Ik zoek een verklaring voor het aspect dat ik niet in staat blijk te zijn voor de creatie van mijn dromen. Ik moest gaan vaststellen dat ik niet degene was die aangaande dit alles uit evenwicht was, maar wel zaken in de werkelijkheid waarin wij leven. De universele wetten die aan dit manifesteren ten grondslag liggen worden door het onevenwicht waar onze wereld (de mensen) zich in bevindt geblokkeerd, zodat wij nooit echt dat gemanifesteerd krijgen waar we over dromen, wat we ons verbeelden enzovoorts.

   Wij zijn gecreëerd naar het evenbeeld van God. God (of hoe je hier ook een naam aan wilt geven) creëert precies dat wat hij/zij wil. God is in evenwicht met alle Universele Wetten, wij niet ... Dat is wat mij/ons dus dwars zit bij een manifestatie zoals wij het voor ogen hebben. Het Universum kan wel degelijk aan onze wensen voldoen, erin tegemoetkomen, als alles in evenwicht is, anders lukt het niet...

   Verwijderen