zondag, mei 17, 2015

Ann en de Engelen - Voorbij de Comfortzone - 16 Mei 2015


Ann Albers en de Engelen
"Voorbij de Comfortzone"
16 Mei 2015
Wanneer jij de begeleiding van je hart in ere houdt, is het waarschijnlijk dat op het één of andere punt in je leven, je begeleid zult worden om uit je "comfort zone" vandaan te stappen. Een eikeltje kan niet groeien totdat het openbarst. Een kuiken kan niet volgroeien binnenin zijn eierschaal. Bloemen moeten uit de knop barsten en baby's moeten de baarmoeder verlaten. Op het één of andere punt in jullie levens zullen jullie bij jezelf gewaarworden te verlaten wat comfortabel is en uit te breiden in/naar een groter wezen.
Voor sommigen van jullie is deze uitbreiding eenvoudig. Open je geest voor een nieuwe gedachte, een nieuw perspectief. Probeer een nieuw restaurant waar je meer ontdekt van dat waar je van houdt. Luister naar de begeleiding en help een vreemdeling. Voor anderen van jullie is deze uitbreiding een sprong van vertrouwen. Vertel iemand waar je om geeft wat werkelijk belangrijk voor jou is. Deel een nieuw ontdekt talent of ontdekte gedachte met de wereld.
Dergelijke risico's en sprongen van vertrouwen nemen kunnen beangstigend aanvoelen. De menselijke geest die niet gemakkelijk de controle overgeeft! Doch, het hart breidt met verrukking uit, en volgt een dergelijke begeleiding met vertrouwen op, wetende dat het verbonden is aan niets minder dan de Schepper die Universums coördineert! Het hart weet dat verandering de aard van het leven is, en groei in/naar groter besef is op het pad van iedere ziel op de Aarde.
Dus wanneer jij je begeleid voelt om iets te proberen, iets te leren, iets achter te laten, met iemand te praten, of weg te lopen … luister. Wanneer jij je begeleid voelt om iemand te helpen of om hulp te vragen … zelfs als je er niet gemakkelijk mee bent om dat aldus te doen, probeer het. Luister naar die kleine rustige stem binnenin, de gevoelens in je hart en je buik, de gedachten die aldus moeiteloos komen om jou aan te sturen. Luister ondanks de angsten, aangezien Liefde een manier heeft om je eraan voorbij te leiden.

Een eikeltje kan diens volle glorie niet weten totdat het de schelp van het zaadje loslaat. Een baby kan diens potentieel niet weten en in/naar diens volledige potentieel groeien totdat hij/zij de baarmoeder verlaat. En jullie, dierbaren, kunnen nooit de volle omvang weten van de Liefde en Vreugde die jullie kunnen delen en ontvangen, tenzij jullie ook bereid zijn om te luisteren naar jullie harten.   

God Zegent Jullie! Wij houden heel veel van jullie.

-- De Engelen
****
Boodschap van Ann
Hemels Licht, Ogen Open
Dit is een lang, maar prachtig verhaal…
Wederom ben ik uit mijn comfortzone vandaan gestapt, heb een risico genomen om kwetsbaarder te zijn, en raakte de hemel aan. Ik ging het afgelopen weekeinde om mijn show te filmen. Het schema is intensief. We filmen 12 afleveringen in twee en een halve dag. Ondanks dit echter, besloten we om een livestream te doen terwijl ik een genezend 'staren' deel. Zoals velen van jullie weten ben ik een enorme grote fan van Braco - een man uit Kroatië met een gave van het channelen van Gods Liefde en genezende energie via zijn ogen. Mensen hebben wonderbaarlijke genezingen terwijl zij, bij duizenden tegelijk, met hem 'staren'. En nadat ik voor de eerste keer in zijn aanwezigheid stond, begonnen de engelen liefdevol tegen me aan te duwen om aan de kant te gaan, zoals zij zeggen, en deze Liefde toe te staan door mij heen te komen.
Toen zij me voor het eerst vertelden het aldus te doen tijdens een sessie met een cliënt, was mijn eerste gedachte, "Wie ik?" De wens om mijn cliënt te helpen, echter, was sterker dan mijn kleine-zelf. Ik gaf me over. De Liefde kwam stromend door mijn ogen en mijn hart, en deze lieve dame ontving hulp. In navolgende sessies ontvingen mensen zowel fysieke als emotionele genezing. De energie ging door iedere keer sterker te zijn als ik met Braco staarde en de assistentie van zijn gave ontving, en iedere keer staarde ik uit naam van iemand anders.
Toen ik dit aan het team vertelde die mijn show filmt - hetzelfde team dat Braco in de VS filmt en livestreamt - besloten zij dat het een goed idee zou zijn om een paar keer een "test livestream" te doen, met mij starend en deze Liefde toestaand om door mij heen te komen, gewoon om te zien of de mensen ook maar iets voelden. Het eindigde ermee dat zij dat deden. Sommigen zagen Jezus verschijnen. Sommigen zagen engelen. Sommigen zagen lichten en aura's, en bij sommigen verdween hun pijn. Zelfs ik ontving een groot geschenk…
De meneer die filmt, zette het podium op, stelde de camera's in en kreeg alle computers gereed om te gaan. Hij telde me af … "5-4-3-2-1, en de camera's draaiden live. Ik voelde me eerst ongemakkelijk om mijn eigen introductie te doen, maar de woorden kwamen spoedig gemakkelijker. De energie was al bezig te beginnen te stromen, en toen het tijd voor mij was om te staren, kwam de energie zo sterk dat ik me verlamd voelde, vastgelijmd zat aan de vloer, en ik voelde een rivier - een enorme grote kracht - van Liefde door mij heen lopen. Ik zag niets anders dan verblindend wit/gouden Licht. Het was een staat van "geen-gedachten". Een paar keer kwamen mijn eigen gedachten kortdurend terug. "Kijk ik nog steeds in de kamera? Ik kan het niet zien. Wees stil Ann. Vertrouw." De stille geest keerde terug.
Het was prachtig om overspoeld te worden met een dergelijk Licht en dergelijke Liefde. Dat zou meer dan genoeg hebben moeten zijn. Echter, aan het einde, precies nadat de muziek eindigde … gebeurde er zoiets diepgaands en betoverends voor mij dat ik het nooit zal vergeten. Ik heb het Licht van de Hemel in visioenen gezien. Ik heb het ook vanuit Braco zien stralen. Ik heb het nooit recht voor me zien verschijnen, midden in de lucht, zoals het dat doet wanneer het komt om ons naar huis te brengen op het punt van ons aardse sterven.
Doch, daar recht boven de camera, een speldenprik van Licht helderder dan een duizend zonnen begon uit het niets tevoorschijn te komen. Spiraalsgewijze opende het zich langzaam en delicaat. Het werd groter, en toen begonnen stralen van verblindend wit licht eruit te stralen, heen en weer reikend en het kwam dichter naar me toe. Mijn volledige wezen begon zich dit Licht te herinneren. Het was in leven, teder, zoet, liefdevol en oh zo accepterend van alles dat Ik Ben. Het was het Licht dat bestaat voorafgaand aan de geboorte en na het sterven. Het was alsof Gods Liefde ademde, eruit straalde, en in/naar dit Licht terug reikte, en naar mij toe reikte.
Ik herinnerde me deze diepgaande en diepe en onverklaarbare Liefde - dit gevoel van geliefd te zijn voorbij iedere maatstaf, voorbij het menselijke beredeneren, niet voor een reden omdat dit de enige werkelijkheid is dat ooit bestaan heeft ongeacht wat, ongeacht hoe diep wij vergeten….
Het was voor mij tijd om voor de camera weg te gaan. Ik zal me altijd afvragen wat er gebeurd zou kunnen zijn als ik daar gebleven was en het Licht toegestaan had om mij te overspoelen, maar ik vertrouwde en wist dat het tijd was om te stoppen. Ik liep van het podium af en in/naar de controlekamer, ging zitten, en omdat het geluid nog steeds aan was, huilde ik me mijn ogen stilletjes uit. Deze waren geen droevige tranen, maar tranen van diepgaande dankbaarheid en nederigheid. Hoe kwam het dat ik "bijna dood" ervaringen krijg niet alleen in visioenen in het verleden, maar ook hier, met de ogen open, volledig in leven? Ik kan die vraag niet beantwoorden maar ik weet wel dat het me diep raakte, op een manier die ik nooit zal vergeten.
De volgende dag filmde ik zes afleveringen. De volgende dag werd ik begunstigd door een ervaring van in staat te zijn een sessie bij te wonen met wederom een volgende miraculeuze genezer en doorgever van Gods Licht. Abdy ontdekte dat hij een gave had toen hij mensen aanraakte en hij begon te genezen. Hij geeft energie zoals begeleid, en zijn begeleiding stuurde hem aan om mij een hele grote knuffel te geven. Ik vraag mijn engelen altijd om knuffels! Wederom een volgende wens was toegestaan! Ik voelde dat zoete Licht weer - die Liefde die in ons allemaal bestaat - en het ontstak zelfs dieper in mijn hart. Later, terwijl Abdy doorging met energie naar de groep te sturen, voelde is de spiraal van de Schepping door mij heen gaan, ongelooflijke hitte, en een elektrificerend gevoel waarvan ik wist dat het een toename was van mijn vaardigheid om genezende energie te channelen. De sessie waarmee ik gezegend was die bij te wonen is beschikbaar op "streamingforthesoul.tv." Als je geniet van genezers en energie doorgevers zou je ervan kunnen houden aangezien deze energie voorbij ruimte en tijd bestaat en zijn intentie was om het naar allen die kijken te sturen. Hij doet ook gratis kortere in het tijdsbestek van een uur transmissies op zijn website hier.
Er zijn tijden wanneer aan ons de keuze gegeven wordt om naar onze begeleiding te luisteren, om onze comfort zones te verlaten, een risico te nemen, en te vertrouwen. Zo vaak, is het in deze momenten van overgave, dat de grootste geschenken van alle, toegestaan zijn zich te ontvouwen. Wanneer wij onze kleine zelven uit Gods weg vandaan halen - onze angsten, twijfels, onzelfzekere gebieden, enzovoorts - en erop vertrouwen dat als wij naar iets begeleid worden of ernaar aangetrokken worden, het juist is, dan lopen wij voorbij aan onze angsten en lopen in/naar de rijken van het miraculeuze.
Ik houd zo toegenegen van jullie allemaal, dank je wel voor bij mij te zijn op de reis.
De volgende keer doe ik dit voor de camera, jullie zijn allemaal uitgenodigd - Ik beloof jullie dat ik het jullie zal laten weten!!
Ann

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten