zondag, mei 26, 2013

Ann Albers en de Engelen - Week 22, 2013


Ann Albers en de Engelen
"Mededogen is een Energie van Acceptatie, Vertrouwen en Onvoorwaardelijke Liefde"
Mei 2013 / Week 22

Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
Terwijl zovelen van jullie naar de recente natuurlijke rampen kijken, willen wij jullie eraan herinneren dat de beste manier waarop jullie diegenen ooit zouden kunnen helpen die lijden of in pijn zijn is door van hen te houden. Deze liefde kan in vele vormen komen. Je kunt voor de individuen die erdoor beïnvloed werden bidden. Je kunt, als je daartoe gegidst wordt, een bijdrage doen aan de organisaties en individuen die verlichting aanbieden. Je kunt op een stoel gaan zitten en God vragen om aan jou één individu te laten zien die extra liefde nodig heeft en je dan voor te stellen die persoon in de omhelzing van jouw eigen liefdevolle ziel te wikkelen. Je kunt brieven sturen wanneer inspanningen om dat soort van liefde te ontvangen beschikbaar zijn. Als je in het gebied bent kan je vrijwillig jouw tijd of diensten aanbieden. Of als je er niet toe gegidst wordt om op deze manieren te helpen kan je eenvoudig liefde in/naar jouw eigen leven gieten, wetende dat hoe groter het aantal aan individuen die ervoor kiezen in liefde en vreedzaamheid te leven, hoe groter de vrede/vreedzaamheid op jullie volledige planeet zal zijn.
Er zijn zoveel manieren om te houden van diegenen die in nood verkeren en om hen te ondersteunen, maar het enige dat wij van jullie vragen om naar te streven om te vermijden is om "je slecht te voelen" voor diegenen die erdoor beïnvloed zijn, want in waarheid heeft het "je slecht voelen" of "het betreuren" nog nooit een enkele ziel op jullie planeet Aarde opgetild. En hoewel het zeer menselijk is om dat te doen, streef ernaar om deze gevoelens te veranderen naar gevoelens van mededogen, want mededogen is liefde. Betreuren zegt, "Arme jij! Dit zou niet moeten mogen gebeuren! Ik ben blij dat ik jou nu niet ben!" Betreuren is een energie van oordeel, hoewel subtiel, en zelden zo bedoeld.
Mededogen, aan de andere kant zegt, "Hoewel wij op verschillende plaatsen in onze reis zijn, vertrouw ik erop dat er hiervoor een grotere reden bestaat, zelfs wanneer ik niet begrijp wat die reden is. Ik ga door jouw pijn heen van jou houden. Ik zal je een handje helpen, in plaats van samen met jou in de dieptes van de wanhoop te verzinken, ik zal voor jou een baken van hoop en inspiratie zijn, want we hebben allemaal verlies gekend. We hebben allemaal verwarring gekend. We hebben allemaal de angst gekend van het niet weten hoe het leven zal gaan uitwerken. Mijn hart is jouw hart en ik houd van jou." Mededogen is een energie van acceptatie, vertrouwen en onvoorwaardelijke liefde. Een mededogend hart weet dat er een hogere orde aan alle dingen is, zelfs de dingen die onbegrijpelijk en schadelijk schijnen te zijn, en het kan comfort aan diegenen in nood bieden. Want vanuit iedere natuurlijke ramp, komen de meest verbazingwekkende handelingen van menselijke liefde en vriendelijkheid naar boven. Gemeenschappen verbinden zich. De wereld komt tezamen en zet hebzucht, grenzen, barrières, beperkingen, religie, cultuur en etnische verschillen terzijde en beseft dat jullie Eén menselijk ras zijn met dezelfde harten, dezelfde noden, dezelfde ongerustheden, en uiteindelijk, dezelfde Liefde.


Prachtige harten, wij houden heel veel van jullie. Wij kennen de pijn waar jullie getuige van zijn in anderen hun beslissende momenten en de trekkracht aan jullie harten. Maar de zon dimt niet om het jullie gemakkelijker met jullie worstelingen te maken. Het blijft eerder helder, ondersteunend en begeleidt jullie, de belofte van een nieuwe dag zelfs in het duister aanbiedend.  
Weet alsjeblieft dat aan jullie harten alleen maar gevraagd wordt om zich wijder te openen, om te delen van de rijkdom aan liefde daar binnenin. En als je één van deze engelen bent die door de recente gebeurtenissen beïnvloed is, weet dat God binnenin en terzijde van jou loopt, in de vorm van zovelen, zowel in de hemelen als op de Aarde die jou bereidheid eren en erkennen om de menselijke geest op te tillen zelfs in tijden van jouw eigen nood.

God Zegent jullie. Wij houden heel veel van jullie.
 -- De Engelen 

Bericht van Ann

Hi iedereen,
Ik ontdekte het niet eerder wat het de tornado's in Oklahoma betreft totdat ik in een chatroom was tijden de Braco 'live streams'. Een vrouw vertelde dat zij daar was toen de sirene's afgingen maar alles was goed met haar. Haar hart was vredig geweest tijdens de storm en haar woning en familie waren barmhartig onaangetast gebleven. Je ziet verhalen bij iedere ramp van woningen die op vreemde manieren gespaard zijn gebleven door de tornado's, en verhalen van mensen in orkanen wiens woningen weggespoeld zijn, maar die miraculeus in/naar veilige ruimtes geworpen werden. Ik heb een vriendin die lang geleden gespaard werd voor een bijna zekere dood toen golven van een wildvuur in California miraculeus rondom de woning heen gingen waar zij in gevangen zat en aan het bidden was. Wij ook kunnen vreedzaamheid zijn in de stormen van het leven. Wij ook kunnen het vertrouwen hebben dat ons geen schade berokkend wordt tenzij wij er iets van te leren of bij te dragen hebben door de ervaring. En wanneer onze levens goed gaan en wij getuige zijn van anderen die door soms ondenkbare rampen en pijn heengaan, kunnen wij de engelen zijn die hoop, verlichting en mededogen aanbieden.
Dus hoe weet je wat je moet geven en wanneer? Zoals vele anderen, toen ik de recente tornado's vanuit de veiligheid van mijn eigen solide woning bekeek, voelde ik een mix van zowel fascinatie als verbijstering aangaande de machten van de natuur, een gevoel van dankbaarheid voor mijn vreedzame leven, en enorme golven van mededogen voor diegenen die erdoor beïnvloed waren. Ik wilde naar hen uitreiken en enige van deze mensen in mijn armen houden, maar in plaats daarvan stuurde ik mijn ziel en bad voor hen om de altijd liefdevolle omhelzing van God oprijzend binnenin hen te voelen. Wanneer ik gegidst wordt doneer ik geld. Na één ramp, voordat ik zelfs maar mijn eigen rekeningen betaald had, hoorde ik de engelen, om een specifiek groot bedrag te contribueren. Ik schreef een cheque uit zonder daar verder over na te denken, wetende dat er ook aan mijn behoeften tegemoet gekomen zou worden. Na de orkaan terug in het Oosten vorig jaar werd ik gegidst om diegenen met voorraden met diegenen in nood te verbinden, hoewel ik helemaal niet dichtbij het gebied verbleef. Vertrouw erop, dat je zult weten wat te doen.
Dus wanneer jullie de moeilijke dingen die in de wereld gaande zijn zien, breng jullie geesten tot rust. Ga in/naar jullie harten. Vraag een eenvoudige vraag, "God/Bron wat wilt U dat ik hier doe?" Je kunt niets doorkrijgen. In dat geval is het antwoord, "Niets." Je kunt krijgen, bid, speel, draag bij, enzovoorts. Vertrouw jouw eigen hart en jouw eigen begeleiding. Het kan niet "genoeg" lijken te zijn, maar vertrouw weer en altijd dat de macht die de sterren in de hemelen beweegt, de geschenken kan coördineren van diegenen "die hebben" met de benodigdheden van diegenen "die nodig zijn."
Ik weet dat met door te gaan mijn gelukkige leven te vieren, terwijl tezelfdertijd immens licht, liefde, mededogen en contributies aan te bieden zoals gegidst, dit de weg zal zijn waarop ik zielen kan verheffen. Sommigen worden gegidst om ernaar toe te vliegen en anderen onderdak te verschaffen of te voeden. Sommigen worden gegidst om te bidden. Sommigen worden gegidst om raad te geven of te bemoedigen. Velen worden niet gegidst om iets in het één of andere geval te doen. Jouw liefde in wat voor aspect van jouw leven dan ook, of die nu rechtstreeks gerelateerd is aan een ramp of niet, draagt bij aan het grotere goed van de mensheid.
Dus als je beïnvloed bent, wij sturen jou grote liefde en erkennen jou voor jouw kracht en voor het demonstreren van het beste dat de menselijke geest te bieden heeft. En als je niet beïnvloed bent, vraag dan of er ook iets is dat je kunt doen om van diegenen die beïnvloed zijn te houden. Luister naar de stille kleine stem van jouw hart, want dit is waar wij ons verbinden met de Ene Liefde die ons allemaal aan elkaar verbindt.

Ik houd van jullie allemaal en houd jullie in mijn hart,
 Ann

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©Ann Albers, All Rights Reserved - http://www.visionsofheaven.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten