woensdag, april 12, 2017

Evenwicht ~ Evenwichtigheid - 12 April 2017 / Cobie de Haan


Evenwicht ~ Evenwichtigheid
12 April 2017 / Cobie de Haan

Onlangs kwam ik een channeling tegen waarin enige ‘begrippen’ aangehaald werden, waar ik eens voor ben gaan zitten om daar beter over na te gaan denken. Begrippen zoals:
- Iedereen wil dat de dingen anders zijn / Niemand wil verandering / Er zal altijd daadloosheid zijn.
- Verandering is nogal vaak pijnlijk en het heeft altijd het potentieel om naar het onbekende te leiden. Daarom is het iets dat angst brengt.
- Wat is het tegenovergestelde van angst? / De meesten zouden zeggen moed… / Het tegenovergestelde van angst is liefde.
Het eerste punt is nogal ontmoedigend in mijn ogen. Wij, degenen die ontwaakt zijn (want degenen die nog ‘slapende’ zijn lezen deze boodschappen niet) willen graag de dingen anders zien, wij zijn helemaal voor verandering, dat is zelfs waar we op zitten te wachten, of wat we in onze eigen onmiddellijke omgeving proberen te bewerkstelligen. Dat niemand verandering wil, zal naar mijn mening dan ook betrekking hebben op diegenen die deze boodschappen niet lezen. Om dan ook nog te zeggen dat er altijd daadloosheid zal zijn lijkt me een ietwat boute verkondiging. Geef ons of creëer de condities om te veranderen en van die daadloosheid blijft denk ik niets over. Want als er “Eén schaap over de dam is, volgen er meer,” nietwaar?
Het tweede punt verwijst naar pijn en verdriet over datgene wat we kwijtraken, en verwijst ook naar het onbekende. Naar mijn inzien worden we ‘klaargestoomd’ om verandering te omhelzen. De wereld waarin wij leven, wonen en werken is niet echt de wereld die aan onze verwachtingen, over een liefdevolle wereld, voldoet. We willen respect, liefde, vreugde enzovoorts, en we zijn bereid onze schouders eronder te gaan zetten om dat voor elkaar te krijgen. Dus is het onbekende wel zo enorm onbekend als hier gesuggereerd wordt? Of wordt er alleen maar tegen diegenen gesproken die deze boodschappen sowieso niet lezen?
Je comfortzone verlaten is nooit of niet altijd gemakkelijk. Voor de ‘slapenden’ onder ons zal dat beslist angst opleveren. Ja, ook voor sommigen van ons, de ontwaakten, maar is dit een diepgaande angst? Heeft die angst te maken met alleen maar je comfortzone te verlaten en het onbekende tegemoet te treden? Vermoedelijk niet … kijk naar de nieuwsmedia, lees de nieuwsmedia en je wordt geconfronteerd met chaos, geweld, natuurrampen en milieuvervuiling enzovoorts. Dat kan voor ons, ontwaakten, twee dingen opleveren. Of, we gaan aan de slag om de mensen bewust te maken of we blijven in onze comfortzone en wachten betere tijden af….

Het derde punt vraagt aan ons wat het tegenovergestelde van angst is. Is dat moed? Is dat liefde? Daar is niet zo gemakkelijk een antwoord op te geven. Deze vraag daagt ons uit om daar eens goed over na te gaan denken. Dit is het punt waar ik dieper op in wil gaan, de eerste twee punten staan hier onlosmakelijk mee in verbinding.
Laten we eerst eens gaan kijken naar actief en passief. We weten dat de mannelijke energieën actief van aard zijn. De vrouwelijke energieën zijn passief van aard.
Is angst actief of is deze passief. Angst kan beide zijn … men kan tot actie aangezet worden hierdoor, maar men kan er ook door verdoofd of verlamd raken, zodat je niet meer in staat bent om ook maar iets te ondernemen. Dus zowel de vrouwelijke als de mannelijke energieën kunnen hier aan het werk zijn.
Is liefde actief of is deze passief. Liefde kan beide zijn … Liefde wordt passief wanneer je alles dat liefde teniet zou kunnen doen vermijdt, uit je leven bant. Liefde wordt actief wanneer je alles in het werkt stelt om iemand die hulp nodig heeft probeert te helpen. En ook hier kunnen dus de vrouwelijke en mannelijke energieën aan het werk zijn.
Negatieve en Positieve Agressiviteit
Wat wij vaak doen is aan het woordje agressiviteit een negatieve betekenis hangen. Geweld, chaos enzovoorts. Maar er is ook nog zoiets als positieve agressiviteit. Ik heb twee sites gevonden over dit onderwerp die beslist de moeite van het lezen waard zijn.
Van de site van Positieve Agressie:
Positief: alertheid, overzicht, handelingsbereidheid, controle, beheersing, proportioneel handelen.
Negatief: woede, overheersen, imagoschade voorkomen, stoerheid, laten zien wie de baas is.
Met positieve agressie straal je rust en kalmte uit, kom je zelfverzekerd over, laat je zien dat je de situatie wilt oplossen maar laat je ook zien dat je grenzen stelt. Belangrijk verschijnsel bij negatieve agressie is ‘(negatieve) Agressie roept altijd agressie op!’”
Dus wat hebben we tot nu toe naar voren gehaald? Angst - Liefde. Is Liefde echt het tegenovergestelde van angst. Ik weet wat angst is … en hoe voel ik me als ik niet angstig ben? Veilig, beschermd, gerust, rustig, tevreden … zou ik daar liefdevol aan toe kunnen voegen? Is het niet juist dat je liefdevol bent? Is dat geen positieve agressie? En zijn de woorden/gevoelens van veiligheid, beschermd te zijn, gerust, rustig en tevreden niet gewoon passiviteit? Vrouwelijke energieën die niet tot actie aangezet worden? Deze zitten derhalve wel in de opmaak van positieve agressie.
Als we zeggen dat het tegenovergestelde van angst, moed is … zitten we dan op het juiste spoor? Moed is daadkracht, en dat is actie, dat is positieve agressie. Liefde is net even anders, liefde hoeft per definitie niet daadkrachtig te zijn zoals we eerder al vastgesteld hebben. Moed hebben = doen. Terwijl angst tot actie aan kan zetten en kan verlammen…
Is angst per definitie iets dat negatief is? Kennen we situaties waarin angst en liefde hand in hand gaan? Jazeker … Je kunt Liefde in actie hebben wat aangestuurd wordt door angst. Angst voor het verlies van een dierbare, een geliefde, een huisdier zelfs. De liefde die je voor de persoon of het dier dat in nood verkeerd voelt, zet je aan angstig te zijn om hen kwijt te raken en zet je aan om in actie te komen. Tevens zet deze liefde/angst je aan om andere angsten volledig te overwinnen. Angst om bijvoorbeeld handelend op te treden, angst om op de voorgrond te staan, angst om jezelf assertief te profileren.
En zo kunnen we nog wel meer situaties bedenken waarin angst en liefde (tussen haakjes, ik denk dat het tegenovergestelde van liefde, haat is…) elkaar op een positieve manier kunnen beïnvloeden. Maar vlakt dat een negatieve manier uit? Natuurlijk niet. We leven nu eenmaal in een Universum van dualiteit en dus zijn er altijd twee zijden aan de medaille.
Dus wat is dan de situatie of het begrip dat we zouden moeten hanteren om verandering met een ‘open vizier’ tegemoet te kunnen treden? Ik denk dat dit EVENWICHT/EVENWICHTIGHEID is.
Ben in evenwicht. Angst kan je vriend zijn om in actie te komen. Het kan ook je vijand zijn, zoals ik eerder vertelde. Je raakt erdoor verlamd als het ware of je trekt je terug, bang dat iets een negatieve of destructieve invloed op je zal gaan hebben.
Ben ook in evenwicht aangaande liefde. Als je altijd liefde nastreeft zal je niet in evenwicht zijn, want het maakt je veroordelend over alles dat die liefde in gevaar kan brengen. Wat angst in de hand werkt op een negatieve manier en je raakt passief.  
Er word wel eens gezegd, “Ongeacht de vraag, Liefde is het antwoord”. Ik denk dat we dit zouden kunnen veranderen naar “Ongeacht de vraag of situatie, evenwicht/evenwichtigheid is het antwoord”. Mannelijke en vrouwelijke energieën in evenwicht. Passief en actief in evenwicht.
Ken het verschil tussen positieve en negatieve agressie. Negatieve agressie is de ‘motor’ om tot onevenwichtige daadkracht over te gaan. Positieve agressie is de ‘motor’ om tot evenwichtige daadkracht over te gaan.
Weet en accepteer daarnaast, dat Liefde altijd ten grondslag ligt aan positieve agressie / evenwichtige daadkracht.
In Liefde,
Cobie

Copyright © 2017, Cobie de Haan. Alle Rechten Voorbehouden. http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Voel je alsjeblieft vrij om deze inhoud met anderen te delen, met vermelding van de auteur en de link van het originele artikel.

4 opmerkingen:

 1. Heel mooi gezegd.
  Dank je Cobie het geeft me een verduidelijkingen van hoe ik de dingen al zag en deed.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Er wordt weleens gezegd dat het tegenovergestelde van liefde Onverschilligheid is.
  Haat is ook een sterke emotie. Hoe zie jij dit ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Onverschilligheid = zonder belangstelling of betrokkenheid / Zich het lot van iemand niet aantrekken; liefdeloos en zonder interesse / zich om niets bekommerend.

   Je kunt onverschillig zijn t.o.v. bepaalde zaken of dingen. Ik denk niet dat je per definitie over alles in je leven onverschillig zult zijn. Onverschilligheid wordt bijvoorbeeld tot uitdrukking gebracht door diegenen die op macht belust zijn, hebzuchtig zijn enzovoorts. Maar zij geven wel degelijk om zichzelf, zij staan dan dus weer niet onverschillig tegenover de zaken aangaande het eigen leven, en misschien ook niet het familiale leven.

   Onverschilligheid kan zich ook ontwikkelen als iemand niet goed weet hoe hij/zij zich moet gedragen tegenover vreemden, als zij de wereld als een vijandige plaats zien en er niet veel mee te maken willen hebben.

   Dus indoctrinaties, opgelegde of zelf-opgelegde waarden en normen kunnen onverschilligheid in de hand werken. We willen erbij horen … Iemand verkondigt diens zienswijze over bijvoorbeeld een bevolkingsgroep, de anderen waar je mee in gesprek bent, tonen niet dat zij het er niet mee eens zijn en jij kiest voor het ‘veilige pad’ door niet jouw afwijkende zienswijze te laten horen, maar een onverschillige houding aan te nemen. Hier betekent het per definitie niet dat je geen liefdevol begrip hebt voor datgene waarover gesproken wordt.

   In eerste instantie zei ik, ja … op je voorbeeld, maar ga je er dieper op in….

   Onverschilligheid is een passieve energie/houding en het tegenovergestelde hiervan zou ik willen noemen … bevlogenheid … dat is de actieve energie/houding.

   Verwijderen