maandag, februari 29, 2016

Uitwisseling van Energie om Verlichting te Ontwaken - 26 Februari 2016 / Natalie Glasson


De Hemelse Witte Wezens, Godin Isis en de Wezens van Venus
Uitwisseling van Energie om Verlichting te Ontwaken
26 Februari 2016 / Natalie Glasson

De Hemelse Witte Wezens: Wij komen bijeen op de Hemelse Vlakken in een Ashram van Vrede om een uitwisseling van energie te bespreken en te co-creëren, om het bewustzijn van de mensheid aan te sporen en te helpen met terug te keren naar een grotere snelheid. Velen op de Aarde vragen aan de Schepper om hen te avanceren en te ondersteunen om verlichting te ervaren, wat de uitwisseling van het Licht of een meer waarheidsgetrouw bewustzijn is. Wij staan onze bijeenkomst toe om door velen geobserveerd en waargenomen te worden, om ons antwoord en actie in staat te stellen verder geaccepteerd en belichaamd te worden door diegenen die aanvankelijk een verzoek creëerden voor het versnellen van de verlichting. Wij, de Hemelse Witte Wezens, eren diegenen die aanwezig zijn diepgaand, Godin Isis representeert het Lichtlichaam en het bewustzijn van de Godin en de Wezens van Venus die diepgaand welkom zijn. Wij representeren drie lichamen van Licht en Bewustzijn die de waarheid en de Goddelijke macht van de Schepper tot uitdrukking brengen. Dank je wel aan diegenen die zich bij ons aansluiten in hun Lichtlichamen of met bewust besef vanaf de Aarde als waarnemers van onze creaties.
Godin Isis: Op dit moment ben ik aanwezig met alle Godin Bewustzijn uitstralend vanuit mijn wezen, Ik Ben meer dan mijn Ziel, Ik Ben het Godin Bewustzijn van iedereen op dit moment. Ons doel zoals Ik me ervan bewust ben en wat aan ons geschonken is door de Schepper, is om een uitwisseling van Licht te creëren. Voor mij symboliseert dit twee paden van creatie, hetgeen resulteert in één en de eenwording ondersteunt van diegenen die wensen om de Schepper te ontvangen. Het verzoek dat wij van de Mensheid ontvangen hebben is voor een hoger bewustzijn om geactiveerd te worden binnenin diegenen die gereed zijn, terwijl de Schepper een uitwisseling van Licht inspireert. Voor mij lijkt het dat het verzoek van de Mensheid een antwoord is op de stimulering van de Schepper, aangezien de Schepper binnenin ons allemaal bestaat. Een uitwisseling van Licht is om de conversatie te verbeteren welke onophoudelijk plaatsvindt tussen de Schepper aspecten op de Aarde (de Mensheid) en de Schepper. Zoals wij weten is een conversatie met de Schepper een hele lichaamservaring, ieder aspect van iemand diens wezen is in constante communicatie met de Schepper, gevend en ontvangen. Het doel in deze tijd is om de netwerken binnenin velen op de Aarde te openen waardoorheen de Schepper stroomt, zodat een hoger bewustzijn, besef en wetendheid onderkend mag worden. Het aanvullende doel van een uitwisseling van Licht is om te herkennen dat dit een omwisseling of een wijziging van Licht/Bewustzijn zal creëren, het oude bewustzijn toestaand weg te vallen of ervan te onthechten en het nieuwe bewustzijn toestaand om geaccepteerd te worden. Dit is ons begrip als het Godin Bewustzijn.

zondag, februari 28, 2016

Blossom en de GFL - Energie Is Eeuwigdurend … en Bevat ALLES Wat Er Is - 27 Februari 2016


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht
27 Februari 2016
“Energie Is Eeuwigdurend … en Bevat ALLES Wat Er Is”

Blossom: Hallo daar. Nu ik weer op de planeet terug ben, na op Hawaii te hebben gezwommen met de dolfijnen … voel ik me nogal ‘zwemmerig in het hoofd’. Die dolfijnen zorgen zonder twijfel voor een upgrade van het zielezelf en het kost inderdaad wat tijd om naar de Aarde terug te keren na in hun aanwezigheid te Zijn geweest. Daarom … laat ik het aan jullie over, mijn vrienden, om tot de ‘Orde van de Dag’ over te gaan … met jullie goedvinden.
Federatie van Licht: Welkom terug! Natuurlijk genoten wij ook van het ‘Zijn’ met jou in de wateren van dat Eiland, de oceaangolven je te laten omhullen en je in een Lichtere gezindheid te brengen.
De Dolfijnen hebben absoluut wat om zich heen. Alleen maar het zo dichtbij/nabij hen zijn in het water geeft een verheffende boost aan iedere ziel. Ik ben er ECHT dankbaar voor dat ik de kans heb gehad en ik ga het mogelijk maken dat ik hen op zekere dag nogmaals mag ervaren. Welnu, terug naar het ‘normale’. Moeten we het misschien eens hebben over de ‘vele Aardes’, waarover jullie in de laatste channeling spraken?
Als je dat wilt. Wij begrijpen echter, dat velen zich hiervan al bewust zijn, vanwege de inmiddels vergaarde kennis over het gegeven dat ALLES mogelijk is. Hoe zouden er beperkingen kunnen zijn … in deze uitgestrekte levensruimte … op alle Planeten, Universums, Sterrenstelsels en nog verder? Wanneer je derhalve de ‘mogelijkheid’ van ontelbare parallelle levens beschouwt … dan kan het toch niet zo zijn dat er geen parallelle Aardes bij zouden horen?
Ja. Dat snap ik absoluut. Misschien kunnen jullie dan praten over de focus met betrekking tot deze parallelle materie?
Begrijpen we je goed, dat je vraagt hoe je je meer bewust kunt worden van zulke parallellen?
Ja.
Waar je ook met je aandacht bent … daar ben jij. Dus ook, wat je ook denkt … dat ben je.
Maar ik kan toch denken aan de dolfijnen bij Hawaii en toch ben ik in deze kamer in Noosa?
Toch … als je je volledig zou focussen … je ogen sluiten en je volledig richten … dan zou jouw HELE WEZEN daar in het water kunnen zijn.

Aartsengel Zadkiel - “De Rust Binnenin” - Maart 2016 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
“De Rust Binnenin”
Maart 2016 / Linda Robinson

Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst. Wij worden vergezeld door een Schare van het Engelachtige Rijk van het Licht en de Hathors. Vandaag, wensen wij te spreken over de rust binnenin.
Jullie worden gepresenteerd met vele kansen om voorwaarts te gaan op jullie pad van Ascentie. Iedere golf van binnenkomende energie brengt nieuwe kansen voor paden om te onderzoeken en manieren om te dienen.
Bij tijden mogen deze energiegolven en kansen sneller te lijken komen. Je mag je voelen alsof je niet de tijd hebt om één energiegolf te verwerken voordat de volgende arriveert. Wanneer dit zich voordoet, mag je wensen om in overweging te nemen om je naar de rust binnenin te keren om je opties te overdenken.
Velen van de grote wijsgeren en leraren gingen vaak op een retraite wanneer zij over hun opties nadachten of wanneer zij geconfronteerd werden met een grote taak die er voor hen in het verschiet lag. Zij gingen weg van de massa’s en gingen in/naar de stilte om met de Schepper en hun gidsen en leraren in de Hogere Rijken te communiceren. Gedurende deze tijd, ontvingen zij begeleiding en focusten dan hun energie en intentie op de aankomende taak.
In de maatschappij van vandaag de dag, mag het nemen van een lange retraite niet voor iedereen mogelijk zijn. In plaats daarvan, mag je een wandeling in het park, een wandeltocht op het strand, of enige tijd in je favoriete vredige plaats in overweging nemen. Een paar minuten in een vreedzame locatie kan helpen om je gedachten te verhelderen en nieuwe inzichten te brengen.

Hilarion - Binnenin Je Centrum Blijven is Belangrijk Gedurende Deze Tijd - 28 Februari 2016Hilarion
“Binnenin Je Centrum Blijven is Belangrijk Gedurende Deze Tijd”
28 Februari 2016
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Jullie ervaren de effecten van de eerdere downloads die gegeven werden en worden jullie zelf gewaar naar binnenin te gaan als de innerlijke openbaringen komen. Er wordt veel innerlijk werk voltooid als je beseft dat ergens onderweg, je de waarnemer geworden bent van je eigen leven. Dit is een machtige stap voorwaarts en zal je goed dienen wanneer gedachten naar boven naar de oppervlakte komen. Je kunt dan eenvoudig tegen jezelf zeggen, “Oh, dit is oude energie, ik hoef daar niets mee te doen, ik kies ervoor om het los te laten.” Vervang dit onmiddellijk met een gelukkiger gedachte en een meer bekrachtigende gedachte die jou je goed en gelukkig doet laten voelen over iets positiefs dat zich in jouw leven voordoet. Dit is JIJ die je persoonlijke macht terugneemt, één gedachte per keer!
Binnenin je centrum blijven, ongeacht waar je gaat, is belangrijk gedurende deze tijd, aangezien dit proces je helder houdt zodat je altijd weet wanneer de energie van anderen je bewustzijn beïnvloedt en stappen kunt ondernemen om het te reinigen. Voor sommigen van jullie, die zeer gevoelig voor energieën zijn, is dit zeer ongemakkelijk en vereist vaak een reiniging. Zoals verklaard vorige week, is het Totale Energie Reinigingsproces, minstens één maal per week gedaan, het meest effectief met het snel terugkrijgen van jou naar je centrum, zodat je niet nodeloos lijdt omdat de energieën van andere ongerustheden en bezorgdheden je gebied binnenkomen. Ik heb de schrijfster gevraagd om de link wederom in onze boodschap op te nemen.

zaterdag, februari 27, 2016

Een Uur met een Engel - Sue Lie en de Arcturianen - Gamma Golven, de Ascentie Energieën - 6 Februari 2016


Een Uur met een Engel
Sue Lie en de Arcturianen - Gamma Golven, de Ascentie Energieën
6 Februari 2016 / Gastheer: Steve Beckow - Kanaal: Dr. Suzanne Lie

Steve:  Goedenavond, iedereen, en welkom bij Een Uur met een Engel. Ik ben Steve Beckow, hoofdredacteur van het Gouden Tijdperk van Gaia, en bij mij vanavond is Suzanne Lie, die … als ik probeer om jouw prestaties op te sommen, Sue, zou ik aangaande het programma zonder tijd komen te zitten. Maar zij is hier als het kanaal voor de Arcturianen, en zij is natuurlijk de auteur van talrijke zeer intellectuele boeken, zou ik kunnen zeggen. Dus, welkom … na die introductie.
Suzanne:  Ja, Echt! Ja, dank je wel. Dank je voor mij hier te hebben! Wij hebben altijd een goede tijd wanneer wij deze conversaties hebben.
Steve:  Ja, en we leren heel veel van jou en de Arcturianen. En, voordat we beginnen, horen de luisteraars waarschijnlijk een verandering in mijn stem. Ik zei net tegen Suzanne voorafgaand aan de show, dat ik in een grote hoeveelheid van gelukzaligheid ben vandaag en dit is nieuw voor mij. Ik heb er geen gebruikershandboek voor. Dus voel ik me een beetje vreemd, maar desalniettemin ben ik in een gelukzalige staat, laten we zien wat uit de conversatie komt als een resultaat.
Sue:  Ja!
Steve:  Dus, Suzanne, is er iets wat je wilt zeggen voordat we ons wenden naar de … Ik begrijp dat de Arcturianen vandaag graag zouden willen spreken over bewustzijn en gewaarwording, waarvan ik denk dat het een prachtig onderwerp is, en ik ben verheugd om deel uit te maken van die conversatie.
Sue:  Ja.  En we zullen terug gaan naar het beginnende deel ervan beginnen, voor de mensen voor wie het nieuwe informatie is. Dus, voor sommige mensen, waar het geen nieuwe informatie voor is, blijf er gewoon bij en we zullen daar doorheen gaan.
Steve:  Prachtig. Is er nog iets dat je persoonlijk wilde zeggen voordat we onderweg gaan?
Sue: Nee.
Steve: Oh, je bent echt compleet (lacht).
Sue: Ik ben compleet met deze ervaring. (lacht) Dank je wel iedereen voor je bij ons aan te sluiten en we zijn blij dat jullie hier zijn.
Steve: Wij zijn compleet (lacht nog steeds). Dat is prachtig.
Sue:  (Lacht.)  Wij zijn compleet.
Steve:  Wel dan, als we dat zijn, ik neem aan dat we dat zijn, verwelkom ik de Arcturianen ... Welkom.
Arc:  Ja, ja. En wij zijn zeer blij om ons bij deze conversatie aan te sluiten via Suzille. En zouden wij gewoon kunnen beginnen met een introductiestuk over hoe bewustzijn en gewaarwording iemand diens werkelijkheid creëert?

donderdag, februari 25, 2016

Sandra Walter - De Versnellende Fases van Onze Ascentie - 24 Februari 2016


Sandra Walter
De Versnellende Fases van Onze Ascentie
24 Februari 2016

Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Zoals ik in het voorafgaande artikel aanhaalde aangaande de Herrijzenisfase, zullen wij ons in de eerste weken van Maart in diepe lichamelijke voorbereiding gewaarworden. In midden-Maart zal, de volgende golf van versterkt Licht gericht op de versnelling - en specifiek de belichaming - beginnen te arriveren. Dit betekent dat de volgende paar weken belangrijk zijn voor de Herrijzenisfase, de bewuste vermenging van het Hogere en Lagere Zelf. Voor sommigen stijgt het voort verwelkomen van de Gechristende staat van bewustzijn naar een gloednieuw niveau. De dingen gebeuren snel dit jaar; schenk aandacht.
Christelijke Ascentie - Zuivere Eenheid of Kristallijnen Bewustzijn
Onze Christelijke Ascentie op Gaia is een uniek Ascentieproces. Wij zijn wezens die opgesloten kunnen worden in de dichtheid, volledig schoongeveegd van hun hogere vaardigheden, en herenigen ons met de Bron terwijl we nog steeds in de vorm zijn. Het maakt ons buitengewone sterke Schepperwezens; we worden capabel van te verbinden met, en te handhaven, het Bron Bewustzijn in iedere situatie.
De ervaring van de werkelijke Gechristende staten overschrijft het multidimensionale bewustzijn in/naar Eenheid met de Zonne/Solar Zijnheid, en dan de Bron. Dit reikt voorbij de eenheid van het Hogere en het Lagere Zelf; er is een diepgaande eenwording met het Zonne aspect van onze gefractaliseerde natuur. Velen van ons zijn gereed om zich aan dit niveau over te geven als de Herrijzenisfase tot een afsluiting komt gedurende de volgende twee maanden voor de eerste belichamers. Velen ontvangen dagen van deze staat om hun energiegebieden en bewuste gewaarwording van die werkelijke Gechristende staat uit te strekken.

woensdag, februari 24, 2016

ALuna Joy & De Ster Ouderen - Symptomen van de Dimensionale Verschuiving ~ Fase Eén is Compleet! - 22 Februari 2016


­Aluna Joy Yaxkin & De Ster Ouderen
Symptomen van de Dimensionale Verschuiving ~ Fase Eén is Compleet!
22 Februari 2016

Hoe vaak hebben jullie nagedacht over het doen van iets, jij je omdraaide en je voornemen als sneeuw voor de zon verdween? Je kunt je niet herinneren wat je op het punt stond om te gaan doen. Het eenvoudige feit is dat met de handeling van je om te draaien, je de werkelijkheid waarin je was verschoof. Dan, draaide jij je weer om, in frustratie, en het komt terug! Je bent het niet aan het verliezen. Wij worden voorbereid op het dimensionale reizen.
Zelfs zover terug als de tachtiger jaren, werd ik door de Ster Ouderen (Star Elders) onderwezen over de dimensionale verschuiving. Terug in de vroegere tijdperken, in de OUDE-re (ELder) dagen, kon één 90 graden draai van het fysieke lichaam (aldus de letter L, waar de term Elder vandaan komt) de OUDE-re (ELder) meester een andere dimensie binnengaan. Helemaal over de Maya wereld heen, is er bewijs van deze leringen in beeldhouwwerken in steen. Toen de wereld in/naar de dichtere energie viel, zoals het doet bij de opkomst en ondergang van de tijdperken, raakte deze oude wijsheid verloren. In dichtere periodes op de Aarde, waren de OUDEren (Elders) nog steeds in staat met 90 graden draaiingen van de fysiek vorm te verschuiven.
Nu betreden wij een lichtere, minder dichte periode van de fysieke werkelijkheid, en deze bekwaamheid om dimensies te verschuiven zal beginnen naar ons terug te keren. In de Inca wereld, begrijpen zij dat in lagere, dichtere dimensies er meer wetten van de natuur zijn. Deze wetten beperken ons, maar beschermen ons ook totdat wij zelfbewust genoeg zijn om zelfverantwoordelijk te zijn. Terwijl vele van deze wetten opgetild worden, met het stijgen van onze frequenties door het zuiveren van onze oude gewoontes, gedachtevormen en overtuigingen niet langer in uitlijning met onze Hogere Zelven, hebben wij minder beperkingen in de fysieke werkelijkheid, maar hebben wij ook de last van veel meer zelfverantwoordelijkheid.
Sommige wetten van de natuur beginnen langzaam opgetild te worden uit onze dimensie in de laatste paar jaren. Als zij opgetild worden, zullen wij vele symptomen voelen die wij vele keren in het verleden meegedeeld hebben. Deze symptomen zijn vele, maar degene die wij willen adresseren vandaag zijn disoriëntatie en het korte termijn geheugenverlies.

Energie Update - 24 Februari 2016 / Jenny Schiltz


Energie Update
24 Februari 2016 / Jenny Schiltz

Is er nog iemand anders die het gevoel heeft een spirituele kater te  hebben vandaag? Ik dacht dat het was omdat ik het weekeinde doorgebracht had met een sjamanistische workshop, maar aan mij werd door mijn gidsen verteld dat velen hetzelfde voelen.
De Volle Maan energieën waren bijzonder sterk, omdat hun doel is om mensen te helpen uit te lijnen met wat er voorwaarts verhuist moet worden. Voor sommigen wordt dit gezien als een samenkomen van dingen, AH-HA momenten, een gevoel van in uitlijning te zijn en dat alles goed is. Voor anderen, kan deze uitlijning eruit zien zoals een vernietiging, als alles dat jou niet dient diens gezicht laat zien. Het is zoals een schreeuwend kind dat gewoon luidruchtiger wordt wanneer het genegeerd wordt. Neem een kijkje en zie wat voor jou gewerkt heeft en wat niet.
Je mag gewaarworden dat velen om jou heen weerspiegelen wat er binnenin jou aan het plaatsvinden is op dit moment. Alles dat je binnenin een ander ziet dat uit de uitlijning is, is een kans om te kijken naar wat er binnenin jou uit de uitlijning is. Je mag gelijksoortige thema’s in het spel zien. Schenk aandacht aan het advies dat je geeft en zie waar je dezelfde informatie op jezelf toe zou kunnen passen.
Het weerspiegelen wordt vaak zeer sterk gevonden in onze kinderen. Wanneer zij rusteloos en verveeld zijn en wij zeggen “ga naar buiten!”, is dit ook een prachtig advies voor onszelf. We onderschatten vaak de impact van de energie op kinderen, specifiek die kinderen waarvan wij weten dat zij hoog vibreren. Doch, het zijn deze hoog vibrerende zielen die de disharmonie in de wereld zelfs dieper voelen. Zij voelen wanneer de spanningen hoog zijn en mensen aan het opruimen/reinigen zijn. Ik heb ontdekt dat in tijden zoals deze, routine zeer belangrijk in het leven van mijn 7-jarige is. Afwijkingen in de routine veroorzaken ongerustheid omdat hun systeem al overladen is van alle wervelende veranderingen.  

Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Intentie - 20 Augustus 2013 / 24 Februari 2016 - Linda DillongHemelse Zegeningen
20 Augustus 2013 / 24 Februari 2016 / Linda Dillon
Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Intentie

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Grote Ontwaking," en ikzelf Suzanne Maresca.
Hier in de tweede aflevering van onze serie bij het verkennen van de Universele Wet zullen wij de Wet van Intentie met Sanat Kumara bespreken. De uitlijning van al onze gedachten, acties en de relatie met ons heilige doel is waar de Wet van Intentie helemaal over gaat.
Ik kijk ernaar uit om mijn eigen begrip uit te breiden van wat de macht van onze intentie is, specifiek wanneer wij onszelf dienstverlenend aanbieden. Ik kan me niet voorstellen dat er op dit punt velen zijn die niet hun intentie opzettelijk op een gewenste uitkomst geplaatst hebben, maar door dat te doen mag slechts het tipje van de ijsberg voor ons zijn.
Ik heb uitgekeken naar dit onderwerp om te zien hoe het meeste werk waar wij mensen momenteel bij betrokken zijn onze intenties als een collectief daarbij betrekt. Goedemorgen, Linda.
Linda Dillon: Goedemorgen, Suzi. Het is goed hier te zijn. Ik wilde op deze ochtend met onze lezers delen, en ook om jou te bedanken, dat ik met de post, na een waanzinnig weekeinde van onderwijs, het meest prachtige geschenk van een kobalt blauwe, zulk een zeer ongebruikelijk blauw, walvisstaart (amulet) ontving. En het is gewoonweg schitterend. Dus, dank je wel, heel veel dank. Wat een onverwachts geschenk en het is gewoon een verrukking om te hebben. Ik vertel het jullie jongens, iedereen daarbuiten die luistert, dat dit - ik wil het geen sieraad noemen want het is als een heilig object, zoveel energie draagt. Dus, moedig ik jullie sterk aan om een kijkje op Suzi's site te nemen en te zien wat tegen jou spreekt.
SM: Ik ben blij dat je dit aanhaalt want er zijn een aantal verschillende fantastische mensen die feitelijk op zoek gingen om de website te vinden omdat zij ons er op de radio over hadden horen praten, dus ik noem het even snel. Het is www.whaletailsbysuzi.com. Dus, ga eens kijken. Dat is geweldig en dank je, Linda.
LD: Graag gedaan. En wat echt interessant was; ik wil een klein beetje meedelen over het weekeinde dat ik net gehad heb, welke fenomenaal was. Het was een genezend weekeinde, het dertiende Octaaf La Ho Chi onderwijzend aan een prachtige kleine groep mensen van overal vandaan - we hadden zelfs één gast die helemaal uit Nieuw Zeeland vandaan kwam, een andere vanuit Colorado, California, verschillende delen van Florida - dus het was echt een prachtige groep.
Nu, de geschiedenis van de Raad van Liefde bijeenkomsten is geweest dat wij altijd een speciaal geschenk ontvangen. En dat is waarom wij in Hemelse Zegeningen spreken over de aanzienlijke schare van geschenken die allemaal doorgekomen zijn, het meest door deze uiteenlopende klassen. Dus iedere klas die door de Raad ooit onderwezen is heeft een uniek geschenk gehad.

dinsdag, februari 23, 2016

Je Bent Een Universele Artiest van Verandering - 22 Februari 2016 / Brenda Hoffman


Je Bent Een Universele Artiest van Verandering
22 Februari 2016 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Voor velen van jullie, is het tijd voor feestviering. Jullie hebben jullie Aarde zekerheid/veiligheidsdroom gecreëerd. Het momentum dat jullie op gang gebracht hebben zal diegenen van een gelijke geest in/naar jullie wervelwind van vreugde aantrekken. Aldus is het dat diegenen van jullie van de 5D in/naar hun plaats verhuizen.
Sommigen van jullie zijn tamelijk kwaad en geloven dat je het verkeerd doet of je hebt de één of andere overtuiging welke aangeeft dat je niet waardig bent van je Aarde zekerheid/veiligheidsdroom te creëren. Als jij dit leest en gelijksoortige stukken die vreugde onderstrepen in plaats van angst en kwaadheid, ben je van de voorlopergroep en toon jij je creatieve vaardigheden met vreugde en sprankelingen.
Hoewel sommigen van jullie in de angst van de wereldgebeurtenissen blijven, beginnen jullie te beseffen dat deze overgang van micro - jullie overtuigingen en acties - naar macro - wereldwijde/Universele overtuigingen en acties verhuist. In tegenstelling tot alles dat jullie gedurende eonen gekend hebben.
Het laatste grote Tijdperk van angst verhuisde van macro - wereldwijde angsten, gemeenschappelijke zouden moetens en moetens - naar micro - jullie acties en overtuigingen.
Deze omgekeerde overgang, heeft op zoveel manieren een beetje van sommigen van jullie genomen om aan aan te passen. Want jullie innerlijke-wezen is acties aan het verwoorden die vaak tegen de intuïtie in schijnen te gaan - het tegengestelde van wat jullie je Aarde leven Zelf trainden te geloven, gedurende alle eonen dat jullie je innerlijke-macht/Universele vaardigheden/god/godin bekwaamheden verborgen.

De Arcturiaanse Groep - Je Bent naar Nieuwe Niveaus van Bewustzijn Verhuisd - 21 Februari 2016 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
“Je Bent naar Nieuwe Niveaus van Bewustzijn Verhuisd”
21 Februari 2016 / Marilyn Rafaelle

Dierbaren, groeten van de Arcturiaanse groep. Wij zien jullie aldus iedere dag meer enthousiast en bewust worden. Het is een tijd van feestviering aan deze zijde, aangezien wij het Licht van de mensheid waarnemen immer helderder te worden. Naar deze tijden werd begerig uitgekeken door allen aan deze zijde die samen met Gaia en Haar mensen werken. Weet dat jullie immens geliefd en geëerd worden voor de moed en de dapperheid die jullie tonen te midden van zoveel onrust en worsteling hetgeen in deze tijd opkomt om opgeruimd te worden.   
Wij wensen te spreken over de grote winsten die jullie op jullie reis gemaakt hebben, omdat velen geloven dat er niets veranderd is. Dit is, omdat zonder dat jullie het je realiseren, jullie ontwikkelende bewustzijn jullie alledaagse geworden is. Neem een moment om de jij van tien, vijf of zelfs één jaar geleden te onderzoeken, en je zult zien hoeveel je gegroeid en veranderd bent in houding en overtuigingen. Kwesties die belangrijk, geldig en onveranderlijk voor je schenen te zijn, lijken niet langer zelfs de inspanning van belangstelling waard te zijn. Je bent naar nieuwe niveaus van bewustzijn verhuisd.  
Sommigen van jullie geloven nog steeds dat een krachtige religieuze ervaring plaats moet vinden of je bent je niet werkelijk aan het ontwikkelen. Nee, dierbaren, de spirituele reis, bestaat uit één voetstap per keer (waarvan sommige “bloedige” voetstappen mogen zijn), elke voetstap brengt je altijd voorwaarts in/naar een nieuwe en hogere staat van bewustzijn. Sommigen zullen krachtige innerlijke ervaringen hebben en anderen zullen dat niet, maar zoek hen niet als bewijs van jullie spiritualiteit of geloof dat zij noodzakelijk zijn.
Oordeel je spirituele waarde nooit gebaseerd op verhalen van de “heiligen” en wijsgeren. Hun miraculeuze ervaringen werden vaker dan niet overdreven en verfraaid door diegenen die indruk op anderen wensen te maken en hun eigen persoonlijke overtuigingen wensen te valideren. De geest vormt energie. Als een serieus religieus individu onophoudelijk rond zou moeten blijven hangen bij de kwetsuren van de kruisiging, is het zeer wel mogelijk dat hij/zij hen voor zichzelf zou kunnen manifesteren. Slechts een gedachte om over na te denken.
De Arcturiaanse groep wenst te spreken over besef -- fysiek, emotioneel en mentaal besef. Waar ik bewust van ben op elk van deze niveaus? Besef dient om het geloofsysteem te verlichten -- de ideeën die je nog steeds vast mag houden die resoneren met oude en afgelopen energie.

Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht - 22 Februari 2016 / Yael en Doug Powell


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
22 Februari 2016 / Yael en Doug Powell


Overal waar jullie je omdraaien, dierbaren, zullen jullie het verhaal van de dualiteit zien spelen op het canvas van het collectieve bewustzijn van de mensheid, als een diavoorstelling van onstabiliteit terwijl het allemaal naar voren gebracht wordt om gezien te worden. Het zien wordt dan de mogelijkheid om het te veranderen. Dus, kunnen jullie precies aan andere harten tonen hoe het hart te gebruiken om recht door de illusie van de dualiteit heen te kijken, om de eenheid van Liefde te ervaren en dus om het Echt in ieders leven te maken. Het betekent het voort te brengen, het beschikbaar aan anderen te maken … want jullie bewustzijn is verweven met dat van hen en de vibratie van jullie Liefde tilt de vibratie van allen op. Jullie gemeenschap met Mij brengt gemeenschap met iedere enkelvoudige elektron, iedere stroom van bewust leven binnenin de levende werkelijkheid.
En aldus worden jullie je bewust van de grootsheid van jullie wezen en hoe jullie hart deze Liefde tegelijkertijd in/naar alles brengt. Dus, doet de verandering voor de vibratie van Liefde zich voor en het leven in de wereld wordt in/naar het centrum gebracht. De doorgang van het hart brengt een wereld van schoonheid voort, bedoeld om de waarheid van God aan iedereen als ervaring te tonen.

maandag, februari 22, 2016

Exponentiële Stijging van Gaia’s Liefdesenergie - Shumann Resonantie - Tsunami van Liefde

Exponentiële Stijging van Gaia’s Liefdesenergie - Shumann Resonantie - Tsunami van Liefde

Zevende Chakra (Kroon) Meditatie Download (Inclusief Transcript) - Onvoorwaardelijke Liefde voor Ons Zelf - 22 Februari 2016


Zevende Chakra (Kroon) Meditatie
 (Inclusief Transcript)
Onvoorwaardelijke Liefde voor Ons Zelf
22 Februari 2016 / Dr. Suzanne Lie

Om Je 7-minuten Meditatie (Engelstalig) te Downloaden
Klik Alsjeblieft
OVER DE VIERDE CHAKRA
LOCATIE: De locatie van de zevende chakra, ook bekend als de kroon chakra, is in de kroon van ons hoofd, de locatie van onze "zachte plek" (fontanel) als een zuigeling.
BLOEMBLAADJES: de kroon chakra staat bekend als de Duizend Bloemblaadjes Lotus. Wanneer het zuiver en open is, is het onze eigen persoonlijke Sterrenpoort, of draaikolk, in/naar de hogere dimensies.
NOOT EN MANTRA: De muzikale noot voor deze chakra is B en de Mantra is "aum" of "ee" als in bee (bij).
KLEUR: De kleur voor de zevende chakra is violet. Rood, wat de laagste kleur op onze fysieke waarneembaar lichtspectrum is, en precies boven het infrarode licht, regeert de wortel chakra. Tegenovergesteld, regeert violet, de hoogste kleur op onze fysieke waarneembare lichtspectrum, en precies onder het ultra-violette licht, de Kroon Chakra.
REGELGEVING: De kroon chakra regeert de telencephalon, bovenzijde van het hoofd, het volledige brein en het zenuwstelsel. Het wordt ook gezegd het rechteroog te besturen. In de Egyptische mythologie, werd het geopende Derde Oog het Oog van Horus genoemd. Het fysieke linkeroog regeert de Maan en de vrouwelijke, gemanifesteerde fysieke wereld, en het rechteroog regeert de mannelijke, niet gemanifesteerde spirituele wereld. Daarom, brengt het Rechteroog van Horus de Spirit omlaag in/naar de materie en voedt die Spirit in/naar het Linkeroog van Horus. Op deze manier, blijft het Derde Oog open, geaard in de fysieke wereld, en volledig waarnemend.
Hoe meer wij onze hogere dimensionale krachten in/naar onze fysieke lichaam downloaden, hoe meer essentieel het is dat wij gecentreerd en geaard zijn. Als we een kleine ventilator inpluggen hebben we geen derde vork/punt nodig. Echter, als we een krachtige airconditioner inpluggen moeten we een derde vork/punt, aarding, hebben of we kunnen ons elektrische systeem of ons huis opbranden. Het is hetzelfde met de woning van onze Ziel - onze fysieke Aarde voertuigen - wij moeten geaard blijven of we kunnen het elektrische systeem (het zenuwstelsel) van ons fysieke lichaam opbranden.
De kroon chakra, beheerst, niet alleen de controle van ons brein van ons volledige zenuwstelsel, maar ook de controle van ons Hogere Zelf van onze volledige fysieke incarnatie. Wanneer onze kroon chakra eenmaal open is, kunnen wij ons bewust worden van ons echte "brein" (controle mechanisme) die voorbij de beperkingen van de derde en vierde dimensies bestaat. Onze bekwaamheid om ons fysieke leven vanuit dat hogere perspectief waar te nemen staat ons toe om toegang tot ons multidimensionale bewustzijn te krijgen. Terwijl in die multidimensionale staat, hebben wij de bekwaamheid om de ontelbare vormen van ons bestaan in de vele andere gebieden/vlakken en werkelijkheden te zien.
De kroon chakra bestuurt het Kosmische Bewustzijn dat onze verbinding met spirituele wijsheid, aspiraties en kennis van de Waarheid is. Vanuit dit perspectief, zien wij onszelf als een vonk van bewustzijn alles creërend en, paradoxaal, ALLES "Zijnd". Vanuit ons Kosmische bewustzijn, zijn wij de dromer die een droom droomt en beseft dat alles dat waargenomen wordt een uitbreiding/verlenging van ons ZELF is.

zondag, februari 21, 2016

Een Uur met een Engel - De Arcturianen - De Impact van het Bewustzijn op het Inzicht/de Waarneming - 26 Januari 2016


Een Uur met een Engel
De Arcturianen - De Impact van het Bewustzijn op het Inzicht/de Waarneming
26 Januari 2016 / Gastheer: Steve Beckow - Kanaal: Dr. Suzanne Lie

Steve Beckow: Goedenavond, iedereen, en welkom bij Een Uur met een Engel. Ik ben Steve Beckow, hoofdredacteur van het Gouden Tijdperk van Gaia, en ik heb vandaag bij me, Sue Lie, die de Arcturianen gaat channelen.
Iedereen weet, daar ben ik zeker van, dat Sue en haar werk gedurende - jeetje, Sue, sinds 1980 of 1990?
Sue Lie: Wel, laten we gewoon zeggen dat ik één van de eerste websites was.
Steve: Wow.
Sue:  Ik deed in feite een webinar, wat een test was met een universiteit, ik geloof in Idaho, over of je wel of niet geld kon verdienen met een webinar, vanaf het Internet. Dus, deden wij deze hele test, dit hele gesprek. En door het onderzoek, ontdekten wij dat, nee, we nooit in staat zouden zijn om geld via het internet te verdienen.
Steve: [Gelach] Dat is heel erg grappig. Wel, we gaan vandaag met de Arcturianen praten over enige Ascentie gerelateerde onderwerpen, specifiek over de energieën die binnenkomen. Dus is er iets dat je graag met ons zou willen delen voordat we beginnen?
Sue: Ja, ik, Sue, zou graag willen zeggen dat er zoveel mensen zijn die echt aan het ontwaken zijn aangaande het onbekende. En in principe omdat het zo uniek en voorbij onze bekwaamheid is van de driedimensionale taal om een definitie te geven, of zelfs een adequate uitleg; maar de mensen zijn zo dapper.
Er is een “Wow, dit voelt echt anders. Iets is hier aan het gebeuren. Ik weet niet wat het is.” Maar zij beseffen dat het goed aanvoelt, en dat het anders en meer compleet, hoger aanvoelt. Hoger op een manier waarvan wij niet denken als zijnde hoger. Niet hoger zoals je hoger op een trap gaat, maar hoger en sneller.
Alles beweegt sneller. Alles in je lichaam beweegt sneller. Je dag neemt tien minuten, en je wordt wakker en het is de volgende dag. Alles is anders. En dan zijn er mensen die het absoluut helemaal niet zien. Absoluut.
Steve: Interessant.
Sue: Dus er is een uiteengaan van de wegen hier.
Steve: Wel, er zijn ook sommige Lichtwerkers die er geen enkel deel van voelen en zeer bezorgd zijn dat zij achtergelaten of erbuiten gelaten worden. Wat zou je tegen hen zeggen, Sue?
Sue: Ik zou tegen hen zeggen om echt op een regelmatige basis te beginnen te mediteren. Om een in-staal-gegoten tijd in te stellen waar zij naar dezelfde plaats op hetzelfde tijdstip gaan, en voor minstens vijftien minuten mediteren op wat voor manier dan ook dat hun eigen manier is.
En neem een stuk papier, of de computer. En wanneer je met je meditatie eindigt zeg, “Dierbare, heb je vandaag iets tegen me te zeggen?” En misschien zal je een “Hallo” krijgen. Maar het is zoals met iedere soort van relatie, het begint met “Hallo, hoe gaat het met je?”, en dan gaat het verder.
Maar het is de toewijding dat wij de Ascentie op de eerste plaats zetten. En, ja, zelfs eerst voor onze kinderen, omdat wij willen dat onze kinderen dit nieuwe leven hebben. En eerst voor onze banen, omdat wij willen dat zaken op deze nieuwe manier gedaan worden. En eerst voor onze vriendschappen, omdat wij met iedereen Onvoorwaardelijke Liefde willen ervaren.

Hilarion - Jullie Zullen Grotere Niveaus van Creatieve Ideeën en Expressies Ervaren - 21 Februari 2016Hilarion
“Jullie Zullen Grotere Niveaus van Creatieve Ideeën en Expressies Ervaren”
21 Februari 2016
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Terwijl de energieën zelfs meer dan voorheen intensiveren, is het moeilijk om gefocust te blijven op geen enkel ding gedurende wat voor tijdsduur dan ook. Je gedachten springen van de ene naar de andere gedachte zonder wat voor logische conclusie dan ook. Het is een geval van onbekend terrein betreden te hebben waar alles mogelijk is, en er zijn geen handgrepen of voetsteunen om aan vast te grijpen. Het is daarom belangrijk om er bewust van te zijn dat je niets specifieks hoeft te doen of hoeft te bereiken gedurende deze momenten; alles dat je moet doen is de golf berijden als het komt en het te ervaren - niets anders is er vereist. Wanneer je het kunt, stuur zegenende gedachten naar alles en iedereen om je heen, inclusief jullie algemene thuis, de Aarde, en vertrouwen/geloof te hebben dat jullie het allemaal zullen halen.  
Wisten jullie dat jullie van wonderbaarlijke materie gemaakt zijn - dat jullie van de sterren en vanaf vele verschillende  planeten komen? Wij zijn er zeker van dat jullie dat doen, doch je gelooft niet volledig dat JIJ het bent! Er is een barrière die overwonnen moet worden en het is binnenin jou vervat. Kijk niet naar andere planeten of buitenaardse wezens om jullie te redden, want wanneer jullie dat doen geven jullie je eigen macht weg om jullie wereld te creëren en te transformeren. Wat aan jullie gevraagd wordt om te doen is om alle aspecten van Zelf te verenigen, het Lichtwezen en het schaduw zelf, het gelukkige en het verdrietige, het moedige en het angstige, het goedgelovige en het wijze, om alle zogenaamde eindeloze polariteiten in zelf te omhelzen en te verenigen. Als jullie dit doen, is het het beste om alle gebieden van jullie leven te vereenvoudigen zodat het kan helpen onredelijke verwachtingen binnenin jullie zelf te elimineren, en in plaats daarvan focus te geven waar het raadzaam en noodzakelijk is. Jullie zijn allemaal veel te hard aangaande jullie zelf, aangezien jullie ernaar streven om je alles tegelijkertijd eigen te maken!

zaterdag, februari 20, 2016

Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht - 18 Februari 2016 / Yael en Doug Powell


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
18 Februari 2016 / Yael en Doug Powell
Het is tijd om de afscheiding te beëindigen, de afscheiding, geliefden, van jullie eeuwige goede, van de eindeloze voorraad van alles dat jullie nodig zijn om het hart van God Ik Ben te zijn in een onophoudelijke feestviering van dit volmaakte geschenk van het leven, altijd in gemeenschap met Mij geleefd.
Jullie focus is nu kritiek aan het worden omdat de wereld van de dualiteit omhoog rijst voor verandering. Jullie zijn het bewuste hart van Liefde, dat, door diens focus, dat opeist wat als de wereld gecreëerd is. Alleen door de erkenning en de ervaring van de waarheid van Liefde kunnen jullie de waarheid herkennen welke doorheen de illusie leeft en dat voor jullie geplaatst werd door het ego verstand. Jullie hart kan de waarheid van Liefde zien en het voelen en de vibratie vasthouden van wat Echt is … dat de ervaring van deze eenheid, dit onophoudelijke geschenk van Alles Dat Is het ontwakende hart van de Liefde welke Ik Ben bereikt dat jij is.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
18 -02-2016 | Circle of Light www.circleoflight.net

Energie Update - 19 Februari 2016 / Jenny Schiltz


Energie Update
19 Februari 2016 / Jenny Schiltz

Houd vol jongens, deze energie is zo krachtig. Vandaag waren er uitbarstingen van energie, opgevolgd door gigantische loslatingen. Mijn jongste klom op mijn schoot en huilde deze middag. Een uur later werd ik bij mezelf gewaar ook te huilen, maar ik kon niet uitleggen waarom … alleen dat het naar buiten moest komen. Toen kwam deze zachtaardige energie binnen en nu koester ik me in de kalme energie van het diepe weten dat alles oké zal zijn. Wat een ongelooflijke reis J
Fysiek is er heel veel aan het gebeuren. Tand en kaakpijn, gewrichtspijn, onderrug en heuppijn terwijl het lichaam worstelt om deze hogere frequenties te aarden. Je zou enige duizeligheden kunnen ervaren, dus ben voorzichtig op trappen, in de badkuip en met het autorijden. Rust wanneer je dat moet en ga naar buiten als je dat kunt.

vrijdag, februari 19, 2016

Aartsengel Michael en de Galactische Federatie - Het Bewustzijn van de Mensheid - 19 Februari 2016 / Natalie Glasson


Aartsengel Michael en de Galactische Federatie
Het Bewustzijn van de Mensheid
19 Februari 2016 / Natalie Glasson

Wij brengen voort de vibratie van vrede om binnenin jullie wezen aangestoken te worden en alle vormen van onrust en onevenwichtigheid binnenin jullie wezen op te branden. Jullie zijn in deze tijd dramatisch aan het transformeren net zoals Moeder Aarde. Ingekapseld in Liefde door de Wezens van Venus, is het onze gecombineerde energie van de Galactische Federatie en Aartsengel Michael welke een beweging van vrede binnenin iedereen overziet. Wat er uit de mensheid uitgewist wordt zijn de gevoelens van onrust, weerstand en disharmonie die specifiek verbonden zijn met de Schepper en de reis van Ascentie. Onze focus is om het worstelen en het streven te vervangen van een ziel die door talrijke levensspannen heengegaan is zodat vrede binnenin aangestoken en ervaren kan worden. Dit is geen stilheid noch een energie van bewegingsloos te zijn, in feite is het een actieve energie van tevredenheid en geluk binnenin.
Ons doel als Liefde, is aldus diepgaand te verankeren op de Aarde om het perspectief en de gefocuste concentratie die velen aangaande negativiteit, afscheiding en lijden vasthouden uit te wissen. Het grootste resultaat van ons genezend werk met de mensheid zou een verschuiving zijn in een groot percentage van de mensheid, zich concentrerend op positiviteit, waarheid en vreugde.
Ieder persoon op de Aarde heeft een aspect en energie van lijden, angst en disharmonie binnenin zich, dit projecteert zich onophoudelijk in het bewustzijn van de mensheid. Diegenen van de mensheid die sterk met negativiteit, lijden en pijn resoneren, ervaren dan de projecties die in het bewustzijn van de mensheid geplaatst zijn als de brandstof om plannen, corruptie en verwoesting op de Aarde te creëren en te stimuleren.
Verbeeld je dat jouw geloof in lijden en verwoesting zo sterk was, dat je zoals een magneet alle energie van lijden en verwoesting aan zou trekken die ieder persoon op de Aarde binnenin zich vasthoudt. Je zou voorbij je begrip van macht bekrachtigd worden. Verbeeld je ook dat met deze macht aan jou ideeën gegeven werden van meer verwoesting op de Aarde te creëren. Deze ideeën zouden jou dan ondersteunen bij het aantrekken van meer mensen van gelijksoortige vibraties en overtuigingen in/naar jouw werkelijkheid. Dit mag onmogelijk aanvoelen en toch doet het zich nu op de Aarde voor, chaos, pijn en lijden veroorzakend binnenin de werkelijkheden van diegenen die het aanstichten en de ontvangers.