vrijdag, september 30, 2016

Aartsengel Michael - Het Goddelijke Geschenk van de Wil Begrijpen - 20 September 2016 / Linda DillonAartsengel Michael
Het Goddelijke Geschenk van de Wil Begrijpen
20 September 2016 / Gastheer: Steve Beckow - Kanaal: Linda Dillon

Steve Beckow: Vandaag gaan wij Aartsengel Michael verwelkomen en wij hopen om echt in het onderwerp van de wil te geraken. Wat is de wil? En, is er een collectieve wil? Als die er is, hoe genereren wij het, hoe focussen wij het en hoe houden we het tegen van betreurenswaardige wegen in te slaan; zoals waar de dictators van de wereld ons op gestuurd hebben. Hoe temperen wij de wil, enzovoorts? Hiermee verwelkom ik Aartsengel Michael.
Aartsengel Michael: En ik verwelkom jullie, want ik ben Michael, Aartsengel van Vrede, Strijder van Liefde, Brenger van Nieuws, en zal ik zeggen, brenger van de discussie aangaande dit omstreden onderwerp van de wil. En ik hoop, en ik heb de bedoeling - merk mijn woorden op dierbare vrienden - om een dieper begrip, Licht en wijsheid te brengen om jullie harten en geesten en jullie wil te activeren, om te begrijpen wat dit concept, en derhalve wat deze werkelijkheid, van jullie Goddelijke Macht, geboren uit Liefde, in/naar actie, wat dit onderwerp van de wil betekent? Want heeft deze wil niet, zoals jij aangehaald hebt dierbare Steve, een moeilijke geschiedenis gehad in termen van het gebruik, of misbruik, of oneigenlijk gebruik van de wil in de koers van de menselijke aangelegenheden. En er zijn vele die het gebruik van de wil zullen betreuren, omdat dat is waar zij aan denken, dat is waar zij angstig van zijn. 
Maar, in feite, het juiste gebruik van de wil is toch een Goddelijk Geschenk. Niet zozeer waar jullie aan zouden denken als een Goddelijke kwaliteit, omdat de wil gebaseerd is op actie. Er zijn heel veel dictators geweest - en wij zullen deze discussie beperken tot de planeet van Gaia, van de Aarde - maar er zijn heel veel dictators geweest, martelaars, dezen die groot en klein zijn, bekend en onbekend, die de toepassing van hun menselijk wil gebruikt hebben om werkelijk rustverstoring, chaos, haat, hebzucht, controle, agressie, oorlog, uitroeiing te bewerkstelligen jegens deze planeet en ook jegens het menselijke ras.
Toen de Moeder in/naar de vorm het oorspronkelijke Schepper Ras voort bracht - en zelfs dat heeft soms een negatieve bijklank - en wij spreken niet over het Meester Ras, mijn vrienden, wij spreken over het Schepper Ras. En, wat dit betekende voor diegenen die zuiver energie waren of Engelachtigen van uiteenlopende vormen, en zelfs enige hybriden, die vorm voort brachten. En, de Moeder haar intentie, zeer eenvoudig gezegd, was om een plaats te hebben van zo een schoonheid en diversiteit, waar Haar Engelen zouden kunnen spelen, waar zij de ervaring zouden kunnen hebben van in de vorm te zijn en de verrukking van in de vorm te zijn, dat het niet omvatte, en nog steeds niet omvat, van de menselijke wezens, die mensachtige vorm, van mensen die klem zitten in de fysicaliteit. 
Welnu, een deel van dat oorspronkelijke ras, van deze eerste wezens op de planeet, was dat zij de bekwaamheid hadden om te creëren. En, jullie hebben enige monumentale voorbeelden gehad van enige kleinere voorbeelden van deze bekwaamheid om te creëren doorheen de menselijke geschiedenis. En misschien zijn de Lemurianen een perfect voorbeeld, want die konden creëren vanuit pure denkbeelden of gedachte. Maar zelfs dat was niet in perfectie.

donderdag, september 29, 2016

De Raad - Wat In De Wereld Is Er Gaande? - 27 September 2016 / Ron HeadDe Raad
“Wat In De Wereld Is Er Gaande?”
27 September 2016 / Ron Head

Wij hebben jullie via heel veel boodschappers verteld dat er een grote toevloed zou zijn, en nu is, van Licht in/naar jullie systeem. Wij hebben jullie verteld dat er niemand of niets zou zijn dat niet beïnvloed zou worden door deze Lichtgolf. Wij hebben jullie zelfs verteld dat jullie waarlijk goed in dit proces zijn in deze tijd. En wij wensen om jullie nu te informeren, dat terwijl dit alles inderdaad het geval is, de intensiteit door zal gaan te verhogen.
De reden dat wij dit vandaag adresseren is, dat het zo een grote verandering veroorzaakt binnenin elk van jullie, dat zelfs sommigen van diegenen die zich goed bewust geworden zijn van wat wij aan jullie verteld hebben gedesoriënteerd, verward en zelfs bij tijden ontmoedigd raken. Het is één ding om de waarschuwingen van naderende chaos en verwarring te begrijpen, maar het is nogal anders om te ervaren om met dat soort van energie te leven.
Vandaag zouden wij jullie graag een andere manier willen geven van te zien wat er allemaal om jullie heen is, zodat jullie door mogen gaan de schitterende bakens te zijn die jullie zijn.

vrijdag, september 23, 2016

St. Germaine - Urgentie, Evenwicht van Actie en het Rustpunt, Snelheidstempo en de Uitlijning - 22 September 2016 / Linda Dillon


St. Germaine
Urgentie, Evenwicht van Actie en het Rustpunt, Snelheidstempo en de Uitlijning
22 September 2016 / Linda Dillon

Linda: Zelden krijgen wij de mogelijkheid om een persoonlijke lezing te delen; maar, dat is waar deze post over gaat. Dit prachtige Lichtwezen heeft ermee ingestemd om de Liefde en Wijsheid van St. Germaine met ons te delen! Wij zijn in dankbaarheid jegens jou geliefde ziel.
St. Germaine: Groeten, Ik ben St. Germaine. Ik stap naar voren om je te omhelzen, om je vast te houden, om jou neer te leggen en dat je de zachte genezing mag ontvangen, de nectar en zoetheid van het leven, de nectar en zoetheid van de Moeder. De nectar en zoetheid van de bloemen, van de otter, van de rivier, van de velden, van de vallei, van de laagte. Dierbare engel van Liefde, je hebt geleerd en verankerd en hebt het goed gedaan in het evenwicht van actie, van het rustpunt, van deelnemer/waarnemer. Je bent nooit iemand geweest die vreugdevol achterover leunt en toekijkt. En mijn vriendin, je hebt het oprecht als één van mij geleerd, als één van de Moeder, als één van Michael. Op heel veel manieren ken je niet de betekenis van stil te zitten. En je zegt, “Afgezien daarvan, is zat vorig jaar genoeg stil om een levensspanne van mij te duren!” Geliefde vriendin, ik plaag je, omdat je weet dat dat niet is hoe het werkt. En ik zeg dit op geen enkele manier, in geen enkele vorm van kritiek.
Toen ik de wereld bewandelde, en dat heb ik dus heel vaak gedurende honderden aan jaren gedaan, voelde ik nog steeds, “Er is geen tijd genoeg. Er is zoveel dat ik moet doen. Er zijn zoveel mensen die ik moet transformeren, onderwijzen, helpen, assisteren. Er is zoveel dat ik wil doen aangaande de vervulling van het Plan van de Moeder. Er is niet genoeg tijd.” En natuurlijk was elk en ieder tijdstip in goddelijke perfectie - niet noodzakelijkerwijs in mijn perfectie, maar in de perfectie van de Moeder/ Vader/Ene.

donderdag, september 22, 2016

Jeshua - De Belichaming - September 2016 / Pamela Kribbe


Jeshua
De Belichaming
September 2016 / Pamela Kribbe

Dierbare vrienden, ik ben zeer verheugd om bij jullie te zijn en om mijn energie met die van jullie te vermengen.
Jullie zijn stralende wezens van Licht en jullie hebben geen idee van de kracht en schoonheid die jullie dagelijks in jullie leven demonstreren. Hoewel het vooruitzicht bij tijden donker is, en jullie je soms uitgeput voelen van te proberen voorwaarts te gaan in jullie leven, zijn jullie immer dapper. Jullie moeten je bewust zijn van de ongelooflijke moed en kracht die jullie dag na dag demonstreren. Jullie brengen voortdurend steeds meer Licht op/naar de Aarde, gewoon doordat jullie hier zijn. Door jullie zelf in jullie lichaam te verankeren, verspreiden jullie Licht op de Aarde. Jullie zijn het levende Licht op de Aarde, en jullie lichaam maakt deel uit van die belichaming.
Jullie incarneerden hier met een doel/reden, met een diepe intentie. Jullie zijn hier voor jullie zelf, om binnenwaarts tot bloei te komen, en om diepgaand ieder deel van jezelf te ervaren. Maar jullie zijn hier ook voor de Aarde, voor deze planeet en om Haar met jullie Engel-Licht te inspireren en te voeden. Jullie lichaam is samengesteld van dezelfde elementen als de Aarde en de koninkrijken, als de planten en de dieren. Dat is wat jullie met hen delen; jullie zijn niet afgescheiden van het leven om jullie heen.
Het lichaam is een wonder op zichzelf. Denk na over al deze piepkleine cellen in je lichaam en hoe zij hun afgescheiden rollen kennen, alsook hoe samen te werken als een verenigd geheel. Zij geven uitdrukking aan een hogere macht, en die hogere macht ben jij, de ziel-zelf die in je lichaam leeft. Je ziel is degene die inspireert en de gever van je leven is. Dankzij je ziel diens keuze, is het lichaam dat het gekozen heeft voor dit leven in/naar het bestaan gekomen: dit specifieke lichaam met alles dat jou genoegen geeft, alsook alles dat pijnlijk en belastend is.

dinsdag, september 20, 2016

Mary Magdalene - “Twee Diepe Angsten” - September 2016 / Pamela Kribbe


Mary Magdalene
“Twee Diepe Angsten”
September 2016 / Pamela Kribbe

Ik ben Mary Magdalene. Ik kniel voor  jullie neer met bewondering en respect voor wat jullie op de Aarde doen. Jullie zijn bezig nieuwe paden van bewustzijn te openen en jullie doen dat terwijl jullie nog steeds de lasten van het verleden binnenin met jullie meedragen. Oude pijn en verontrusting komen gedetailleerd naar boven, omdat nieuwe manieren van bewustzijn jullie besef, jullie lichaam en jullie emoties binnenkomen.
Met het feitelijk creëren van nieuwe paden van bewustzijn, genezen jullie de oude pijn. Het schijnt alsof dit had moeten gebeuren in het verleden - jullie zijn zo vaak eerder op de Aarde geweest - maar het was niet mogelijk om toen nieuwe paden te creëren. Er was nog steeds teveel bewustzijn dat verstrikt zat in de oude instituten van macht en autoriteit, en mensen werden gevangen gezet door hun angst voor overleving - door ongerustheid op het fysieke vlak - of door de angst van maatschappelijk verbannen te worden.
Deze angsten lopen zeer diep in de mensen. Als je niet weet wie je bent, als je ondergedompeld bent in de structuren van het onbewustzijn die door de maatschappij gehandhaafd worden, dan geloven jullie dat jullie je lichaam zijn, en angst voor overleving raakt jullie in jullie diepste kern: te sterven betekent vernietigd te zijn. Dan komen er zeer diepe impulsen naar boven om tegen te werken, en dat kan jullie ertoe leiden om een ander persoon te vernietigen, als dat noodzakelijk is, om je overleving te verzekeren. Het is een fundamentele primitieve angst. Dan is daar ook de angst van maatschappelijk verbannen te worden, of niet langer meer bij de groep te behoren. Dat, ook, is een zeer diepe angst in mensen.
Als jij je niet bewust bent van je ziel-zelf, je goddelijke kern, dan denk je dat: a) jij je lichaam bent, en dat b) je een maatschappelijk gevormde persoonlijkheid in dat lichaam bent. De persoonlijkheid, welke gevormd wordt door maatschappelijke invloeden vanuit het verleden, was en wordt nog steeds gevormd door angst. Je wilt bij een groep horen; je wilt geaccepteerd worden door andere mensen. Er is een hulpeloos deel in ieder persoon dat ondersteund, goedgekeurd en omhelsd wil worden. Dit is het deel van jou dat erbij wil horen, en dat deel is nog steeds zeer sterk in ieder persoon.

maandag, september 19, 2016

Aartsengel Michael - Jullie Zijn Voorbij Gereed voor Ascentie - 17 September 2016 / Linda Dillon


Aartsengel Michael
Jullie Zijn Voorbij Gereed voor Ascentie
17 September 2016 / Linda Dillon

Op onze Zaterdag telefonische conferentie vereerde Aartsengel Michael ons … “Geef jezelf eer voor je moed, voor je volhardendheid, voor je uithoudingsvermogen. Jullie kloppen op de deur van elkanders harten, jullie kloppen op de deur naar Ascentie en jullie eisen om het binnen te laten…”
Meditatie:
Linda: Zo, laat ons beginnen met een kleine meditatie van blauw. Het is zo dat ik een klein beetje een voorliefde heb voor blauw … het blauw van Aartsengel Michael, van de Universele Moeder, van onze prachtige blauwe hemel, van het grote blauw in Arizona, het blauw van de Grote Oceaan wat zo donker is, en de variërende kleuren van blauw van de Caribische zee, de zee van Galilee, en de Atlantische Oceaan. Adem in het blauw van Riddersporen, het blauw van saffier, het blauw van de Lapis Lazuli, het blauw van de topaas. Het blauw van larimar, van aquamarijn.
Voel jezelf in je hart gaan, en ga dieper, rustend in de basis van je drievoudige vlam en voel werkelijk de moed en de voeding van die Blauwe Diamanten Vlam, en de kracht en de wijsheid van de Kanarie Gele Vlam, en de schittering van je eigen Roze Diamant. En als je roze Diamant een klein beetje zwak is, draai het omhoog, op de manier waarop je de pit van een gasfornuis omhoog zou draaien, zodat je gelijk en in die plaats van volmaakt evenwicht bent … omdat je dat bent, zelfs als jij je een klein beetje uit balans voelt, zelfs wanneer wij ons uitgeput, huilerig, versleten voelen, dierbare engelen, jullie zijn absoluut perfect - dat zijn jullie altijd geweest, en dat zullen jullie altijd zijn. En dat is waarom wij hier zijn … niet dat we ons nooit vermoeid voelen of dat we nooit eens misstappen, wij raken niet overstuur wanneer we andere mensen waarnemen fouten te maken, maar omdat wij volmaakt zijn omdat onze Moeder volmaakt is, onze beschermengelen zijn volmaakt, de meesters zijn volmaakt, de volledige Raad van Liefde is volmaakt en wij zijn nochtans een deel en een reflectie daarvan; dus wij zijn volmaakt.

zondag, september 18, 2016

Een Akashic Perspectief over… “Liefde en Gratie” - 18 September 2016 / Jen Eramith MA


Een Akashic Perspectief over…
“Liefde en Gratie”
18 September 2016 / Jen Eramith MA

Wat precies is gratie en hoe krijg je toegang tot de staat van gratie? Is het door intentie of door gratie zelf?
Het woord gratie heeft heel veel verschillende betekenissen in de Engelse taal (gratie, genade, goedgunstigheid, gunst, respijt enz.), dus gaan wij jullie vertellen wat de Opzichters bedoelen met gratie in een spirituele betekenis. In eenvoudige termen, kunnen wij zeggen dat het de staat is van verliefd zijn. Wanneer je in de staat van verliefd zijn bent, ben je in een staat van gratie. Dit is een ingewikkeld onderwerp, dus wij zullen ons focussen op één manier waarop de mensen de term gratie gebruiken, wat is met betrekking tot de “gratie van God”. Mensen refereren naar de gratie van God als een manier van het omschrijven van de beschikbare eindeloze Liefde welke dingen verstrekt zoals vergiffenis, verlossing, genezing, en van al deze dingen wordt gezegd dat zij zich door gratie voordoen. Wanneer mensen spreken over de gratie van God, stellen zij zich eenvoudig voor dat de Liefde waar zij mee verbonden zijn, de Universele Liefde waar zij mee verbonden zijn, ergens buiten hen bestaat.
Uiteindelijk, wanneer iemand de gratie van God accepteert, stemmen zij zich eenvoudig af op hun eigen unieke verbinding met hun goddelijkheid, hetgeen daarom verbonden is met de ultieme Liefde in het Universum. Om werkelijk een staat van gratie te bereiken, is het noodzakelijk dat je ertoe komt om je eigen goddelijkheid voldoende te eren, respecteren en waarderen om je met dat kanaal te verbinden.
Als jouw begrip van gratie stevig geplant is in de illusie dat God iets is dat volledig van jou afgescheiden is, zal jij jezelf altijd zien als zijnde kleiner dan je werkelijk bent. Als jij jezelf als kleiner ziet, ben je niet in staat om volledig je eigen goddelijkheid te eren. Geen van jullie is God zelf, hem of haarzelf, maar jullie allemaal zijn een aspect van God. Jullie allemaal zijn een deel van God. Jullie allemaal zijn een uniek kanaal voor die Universele Liefde welke God representeert.

maandag, september 12, 2016

Een Akashic Perspectief over… “Menselijke Tragedie” - 11 September 2016 / Jen Eramith MA


Een Akashic Perspectief over…
“Menselijke Tragedie”
11 September 2016 / Jen Eramith MA

Als sommige mensen de bekwaamheid hebben om rampen te voorzien, waarom gebruiken wij dan niet die bekwaamheid om te helpen voordat deze rampen zich voordoen? Zou het niet beter zijn om in Liefde te helpen voordat de schade aangericht wordt in plaats van na het feit te helpen?
Alles dat er in de wereld gebeurt, doet zich voor door goddelijke choreografie zoals vastgesteld door de spirits van iedere persoon en ieder wezen op de planeet, inclusief spirit gidsen en engelen. Met andere woorden, niets gebeurt bij toeval. Iedere gebeurtenis die plaatsvindt gebeurt, of het nu een tragedie of een feestviering is, alleen omdat het in de geest gecreëerd werd. Dit is de functie die velen van jullie leiden naar het idee van het lot. Soms gebeuren dingen die aanvoelen alsof zij “voorbestemd” waren om te gebeuren - voorbeschikt en onvermijdelijk.
Het feit is dat geen gebeurtenis voorbeschikt en daarom onvermijdelijk is. Tot aan het moment dat de gebeurtenis plaatsvindt, of het nu een grote gebeurtenis is zoals een tsunami/vloedgolf of een kleine gebeurtenis zoals een persoonlijk struikelen over een steen op een pad, het is eenvoudig een potentieel. Tot aan het moment dat de gebeurtenis zich voordoet, wordt het actief gepland, gecreëerd en wordt erover onderhandeld door ieder Wezen die erbij betrokken is. Deze Wezens omvatten elk van jullie Hogere Zelven.  
Deze tragedies van grote omvang zoals tsunami’s, orkanen en aardbevingen, gebeuren altijd alleen nadat iedere ziel die erbij betrokken zal zijn, ofwel van veraf of dichtbij, ingestemd heeft met de gebeurtenis van dat incident. Wanneer de gebeurtenis eenmaal gepland is, begint iedere ziel aan het proces van zichzelf te situeren om daar te zijn waar zij het op zielniveau het meeste voordeel zullen verkrijgen van de gebeurtenis. Sommige mensen gebruiken deze soort gebeurtenissen om de planeet te verlaten als zij bereid zijn om dat aldus te doen. Anderen gebruiken de gebeurtenis om een breuk in hun levens te creëren en een kans om opnieuw te beginnen, of om karma op te ruimen. Sommigen gebruiken de gebeurtenis om verandering te inspireren of een krachtige herinnering van Liefde te genereren. Op de één of anderen manier vindt een ieder van jullie een manier om daar te zijn waar jullie moeten zijn voor jullie ziel om het grootste voordeel te behalen.
Jullie allemaal, en dit is in ieder moment waar, worden geleid door jullie Hogere Zelven om daar te zijn waar jullie ten zeerste wensen om te zijn op jullie hoogste niveau. Dit is een moeilijk iets om te begrijpen op een menselijk niveau, want tragedie en lijden doet zich dwars over de wereld op ieder moment voor, en dit veroorzaakt heel veel pijn en verwarring. Het menselijke lijden is één van de voornaamste redenen dat deze wereld bestaat. Aanvankelijk, klinkt dit hardvochtig, dus laat het ons uitleggen.
Een ieder van jullie, ieder menselijk wezen, op een zielniveau is volledig onfeilbaar. Er kan jullie geen schade berokkend worden, jullie begrijpen alles in het Universum, en jullie zijn je voortdurend bewust van je goddelijke verbinding met alles in het Universum. Jullie zijn compleet van Liefde gemaakt, en het zou nooit bij jullie opkomen om niet in overeenstemming met die Liefde te handelen. Op jullie hoogste niveau, is alles goed.  

donderdag, september 08, 2016

De Raad - “Een Meditatie” - 7 September 2016 / Ron HeadDe Raad
“Een Meditatie”
7 September 2016 / Ron Head

Wij hebben in tijden in het verleden, jullie voorgestelde meditaties aangeboden. Wij zijn verder gegaan met de meditaties te verfijnen die door ons kanaal uitgeoefend worden, en zouden jullie graag een volgende aan willen bieden in deze tijd. Gebruik alsjeblieft wat met jou resoneert met onze zegeningen en diepste Liefde.
Wij zullen deze ruimte niet gebruiken om de locaties van, of voorbereidingen voor, jullie meditatie te beschrijven. Dit kan effectief op eindeloze manieren gedaan worden. Ben gewoon stil en gecentreerd.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ga je “Hart Ruimte” binnen.
Adem het Witte Licht van de Liefde van de Schepper in, omlaag door je kroon en in/naar je hart. Doe dit totdat je het aldus voelt.
Sta dit Licht toe af te dalen doorheen je chakra’s, doorheen je voeten, en omlaag in/naar jullie dierbare Aarde.

donderdag, september 01, 2016

De Raad - “Eenheid, Eensgezindheid met Alles van het Intellectuele Begrip” - 31 Augustus 2016 / Ron HeadDe Raad
“Eenheid, Eensgezindheid met Alles van het Intellectuele Begrip”
31 Augustus 2016 / Ron Head

Als wij een klein beetje aan advies aan mogen bieden in deze tijd, zou het dit zijn: ontwikkel een gewoonte, een nieuwe gewoonte. Verander de manier waarop jij over jezelf denkt.
Welnu, er zijn een groot aantal manieren waarop je dat heilzaam zou kunnen doen. En het is waar, dat de meesten van jullie die dit zullen lezen bezig gehouden werden met zoiets als dit gedurende een zeer lange tijd. Maar wij suggereren een specifieke verandering welke belangrijk zal zijn, zelfs tot aan het ware moment van jullie snel naderende bewustzijn uitbreidende gebeurtenis.
Wat wij voor jullie wensen om te bereiken is het in beweging brengen van het concept van eensgezindheid/eenheid met alles van het rijk van het intellectuele begrip, en misschien zelfs een overeenkomst met een experimenteel weten.
Zoals wij hierboven zeiden, zijn er heel veel manieren om dit te benaderen. Je zou urenlang of dagenlang hierover kunnen mediteren. Je zou naar buiten kunnen lopen in de bossen, op de stranden, of de bergen op terwijl je erover nadenkt. Je zou het onderwerp steeds weer gedurende de dag naar je besef terug kunnen brengen. Deze allemaal zouden uitstekende oefeningen zijn. En natuurlijk kan je meer bedenken. Maar zij bevatten allemaal één belangrijk ding dat hetzelfde zou zijn.