vrijdag, september 30, 2016

Aartsengel Zadkiel - “Stijgen naar een Hoger Bewustzijn” - Oktober 2016 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
“Stijgen naar een Hoger Bewustzijn”
Oktober 2016 / Linda Robinson

Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en wij begroeten jullie in Liefde en Licht. Vandaag wensen wij om het stijgen naar een hoger bewustzijn te bespreken.   
Jullie leven in een tijd waar er heel veel mogelijkheden zijn om naar een hoger bewustzijn te stijgen. Er is veel hogere vibrationale energie dat jullie planeet in een constante stroom bereikt. Deze hogere vibrationale energie nodigt jullie uit om het te omhelzen en het in jullie persoonlijke energiegebied te incorporeren. Het vraagt aan jullie om jullie huidige manier van bestaan/zijn te onderzoeken, zodat jullie gemakkelijker deze verfijnde energie toe mogen staan om zich met jullie huidige energie te combineren. Wanneer jullie deze nieuwe energie omhelzen, stijgt jullie bewustzijn naar een hoger niveau.
De hogere vibrationale energie bevat een vibratie van pure Liefde. Dit is een vibratie dat streeft naar het hoogste en beste voor iedereen, want het beseft dat iedereen komt vanuit dezelfde Bron en een Goddelijke Vonk bevat dat hen verbindt aan de Bron.
Deze hogere vibrationale energie bevat een boodschap dat het huidige kostuum, dat jullie in deze incarnatie dragen, een kans is om specifieke lessen te leren en om van dienstverlening te zijn op jullie eigen specifieke manier. Niettemin, is de huidige incarnatie slechts een oogknipper. Wanneer het bekeken wordt vanuit een hoger perspectief, is het een kans voor vooruitgang. Als je beseft dat er een hogere orde aan het werk is in je leven, kan je gemakkelijker naar de lessen zoeken waarvoor je kwam om te leren of de manieren waarop je van dienstverlening wilde zijn. Je kunt pauzeren voordat je reageert of nadenkt over je volgende manier van  handelen.

Aartsengel Michael - Het Goddelijke Geschenk van de Wil Begrijpen - 20 September 2016 / Linda DillonAartsengel Michael
Het Goddelijke Geschenk van de Wil Begrijpen
20 September 2016 / Gastheer: Steve Beckow - Kanaal: Linda Dillon

Steve Beckow: Vandaag gaan wij Aartsengel Michael verwelkomen en wij hopen om echt in het onderwerp van de wil te geraken. Wat is de wil? En, is er een collectieve wil? Als die er is, hoe genereren wij het, hoe focussen wij het en hoe houden we het tegen van betreurenswaardige wegen in te slaan; zoals waar de dictators van de wereld ons op gestuurd hebben. Hoe temperen wij de wil, enzovoorts? Hiermee verwelkom ik Aartsengel Michael.
Aartsengel Michael: En ik verwelkom jullie, want ik ben Michael, Aartsengel van Vrede, Strijder van Liefde, Brenger van Nieuws, en zal ik zeggen, brenger van de discussie aangaande dit omstreden onderwerp van de wil. En ik hoop, en ik heb de bedoeling - merk mijn woorden op dierbare vrienden - om een dieper begrip, Licht en wijsheid te brengen om jullie harten en geesten en jullie wil te activeren, om te begrijpen wat dit concept, en derhalve wat deze werkelijkheid, van jullie Goddelijke Macht, geboren uit Liefde, in/naar actie, wat dit onderwerp van de wil betekent? Want heeft deze wil niet, zoals jij aangehaald hebt dierbare Steve, een moeilijke geschiedenis gehad in termen van het gebruik, of misbruik, of oneigenlijk gebruik van de wil in de koers van de menselijke aangelegenheden. En er zijn vele die het gebruik van de wil zullen betreuren, omdat dat is waar zij aan denken, dat is waar zij angstig van zijn. 
Maar, in feite, het juiste gebruik van de wil is toch een Goddelijk Geschenk. Niet zozeer waar jullie aan zouden denken als een Goddelijke kwaliteit, omdat de wil gebaseerd is op actie. Er zijn heel veel dictators geweest - en wij zullen deze discussie beperken tot de planeet van Gaia, van de Aarde - maar er zijn heel veel dictators geweest, martelaars, dezen die groot en klein zijn, bekend en onbekend, die de toepassing van hun menselijk wil gebruikt hebben om werkelijk rustverstoring, chaos, haat, hebzucht, controle, agressie, oorlog, uitroeiing te bewerkstelligen jegens deze planeet en ook jegens het menselijke ras.
Toen de Moeder in/naar de vorm het oorspronkelijke Schepper Ras voort bracht - en zelfs dat heeft soms een negatieve bijklank - en wij spreken niet over het Meester Ras, mijn vrienden, wij spreken over het Schepper Ras. En, wat dit betekende voor diegenen die zuiver energie waren of Engelachtigen van uiteenlopende vormen, en zelfs enige hybriden, die vorm voort brachten. En, de Moeder haar intentie, zeer eenvoudig gezegd, was om een plaats te hebben van zo een schoonheid en diversiteit, waar Haar Engelen zouden kunnen spelen, waar zij de ervaring zouden kunnen hebben van in de vorm te zijn en de verrukking van in de vorm te zijn, dat het niet omvatte, en nog steeds niet omvat, van de menselijke wezens, die mensachtige vorm, van mensen die klem zitten in de fysicaliteit. 
Welnu, een deel van dat oorspronkelijke ras, van deze eerste wezens op de planeet, was dat zij de bekwaamheid hadden om te creëren. En, jullie hebben enige monumentale voorbeelden gehad van enige kleinere voorbeelden van deze bekwaamheid om te creëren doorheen de menselijke geschiedenis. En misschien zijn de Lemurianen een perfect voorbeeld, want die konden creëren vanuit pure denkbeelden of gedachte. Maar zelfs dat was niet in perfectie.

donderdag, september 29, 2016

De Raad - Wat In De Wereld Is Er Gaande? - 27 September 2016 / Ron HeadDe Raad
“Wat In De Wereld Is Er Gaande?”
27 September 2016 / Ron Head

Wij hebben jullie via heel veel boodschappers verteld dat er een grote toevloed zou zijn, en nu is, van Licht in/naar jullie systeem. Wij hebben jullie verteld dat er niemand of niets zou zijn dat niet beïnvloed zou worden door deze Lichtgolf. Wij hebben jullie zelfs verteld dat jullie waarlijk goed in dit proces zijn in deze tijd. En wij wensen om jullie nu te informeren, dat terwijl dit alles inderdaad het geval is, de intensiteit door zal gaan te verhogen.
De reden dat wij dit vandaag adresseren is, dat het zo een grote verandering veroorzaakt binnenin elk van jullie, dat zelfs sommigen van diegenen die zich goed bewust geworden zijn van wat wij aan jullie verteld hebben gedesoriënteerd, verward en zelfs bij tijden ontmoedigd raken. Het is één ding om de waarschuwingen van naderende chaos en verwarring te begrijpen, maar het is nogal anders om te ervaren om met dat soort van energie te leven.
Vandaag zouden wij jullie graag een andere manier willen geven van te zien wat er allemaal om jullie heen is, zodat jullie door mogen gaan de schitterende bakens te zijn die jullie zijn.

dinsdag, september 27, 2016

Blossom en de GFL - Door Hier te Zijn, Laten Jullie Je Stempel op de Energie van de Aarde Achter - 27 September 2016


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht
27 September 2016
Door Hier te Zijn, Laten Jullie Je Stempel op de Energie van de Aarde Achter

Blossom: Wel, het is interessant. Ik heb het twee keer eerder geprobeerd en het is niet dat jullie niet in de buurt waren … het was meer, dat mijn hoofd, toen we eenmaal begonnen, gewoonweg niet in de juiste ruimte was om met jullie te praten … het is moeilijk om uit te leggen. Misschien, was het te moeilijk met alle codes enz. en wilde ik het uitstellen. Dus, probeerde ik om JULLIE te laten stromen, doch, het scheen hetzelfde oude terrein te zijn … met alle respect voor jullie. Niettemin, voel ik me veel beter vandaag, dus dacht ik om eens te zien wat er zou gebeuren. Wat denken jullie ervan?
GFL: Welkom aan jou Dierbare Blossom. Het schijnt dat je breincapaciteit eenvoudigweg niet in het stromen was om met de woorden te werken die wij naar voren brengen.
En toch, waar jullie de laatste tijd over gesproken hebben was zeer interessant. Let wel, ik moet toegeven me een beetje verloren te voelen in mijn ziel de laatste tijd … Ik weet niet zeker waarom.
Mogen wij een suggestie maken?
Ga je gang.
De veranderingen die zich momenteel voordoen zijn de Energieën die zich zowel in als rondom jullie in/naar een Hoger Niveau aan het transformeren zijn. Dit is niet nieuw. Nochtans, wat nieuw IS, is dat er een optillen is in/naar een Hoger Niveau om jullie heen. Een feitelijk optillen. Een overdracht van jullie Energiegebied in/naar dat van een Hogere graad. Wat voorheen niet mogelijk geweest is. Deze overdracht laat iemand ongemakkelijk/rusteloos achter, aangezien het “het verlies” is van de oudere Energieën welke goed gediend hebben, en nu echter losgelaten moeten worden.
De Hogere energieën waar men letterlijk instapt, zijn nu van een grote dienstverlening en jullie zullen je een klein beetje voelen alsof jullie benen onder je vandaan gehaald werden. Alsof je op lucht loopt … wanneer het Nieuwe Zelf zich eenmaal gesetteld heeft in dit nieuw gevonden niveau.

Er wordt Opgeroepen tot Zelf-Eer en Zelf-Leiding - 26 September 2016 / Brenda Hoffman


Er wordt Opgeroepen tot Zelf-Eer en Zelf-Leiding
26 September 2016 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Jullie voelen je waarschijnlijk uitgeput, moe, kwaad - zelfs hopeloos. Want alles waar jullie voor gewerkt hebben gedurende jullie overgang schijnt buiten jullie bekwaamheden te zijn.
Anderen rapporteren de voltooiing van hun dromen, en promoten dat als jullie precies doen zoals zij deden of doen, hetzelfde voor jullie waar zal zijn.
Zulks was het geval in 3D. Want velen van jullie leraren en goeroes liepen op hun tenen in onaards-achtige vaardigheden die voor hen werkten. Misschien waren zij in staat om te channelen, financiële overvloed of doorgaande vreugde te creëren. Iets waarvan jullie geloofden, en terecht op dat moment, dat jullie dat ook zouden kunnen bereiken als jullie hun richtlijnen opvolgden.
Dit is een andere tijd, en jullie zijn een andere jij. Het gaat niet langer meer over het op je tenen lopen in bekwaamheden, noch kan wie dan ook jou kopiëren en dezelfde resultaten verwachten.
Jij bent een uniek wezen met unieke vaardigheden die aan niemand overgedragen kunnen worden, noch kan je verwachten om zoals wie anders dan ook te zijn.
Deze energie uitbarstende tijd die de meesten van jullie labelen als September, is om jullie te helpen beter te begrijpen en te accepteren wie jullie zijn, zonder gedachten van te zijn zoals ieder ander.

maandag, september 26, 2016

Informatie om Ons Door de Aankomende Tijdsperiode Heen te Helpen - 23 September 2016 / Jenny Schiltz


 “Informatie om Ons Door de Aankomende Tijdsperiode Heen te Helpen”
23 September 2016 / Jenny Schiltz

Gisteren zat ik met de Equinox energieën en voelde deze overweldigende behoefte om te reizen.  De reden van mijn reis was om informatie te verkrijgen over wat er nodig is om ons door de aankomende tijdsperiode heen te helpen. Ik vond enige geweldige drummuziek, en gaf mezelf een vol uur over aan het loslaten van mezelf.
Ik werd mezelf lopend gewaar in mijn vertrouwde omgeving en zag de vrouw waar ik bekend mee ben die mij vertelde om haar eenvoudig grootmoeder te noemen, terwijl wij om een enorm groot vuur zaten. Ik zat op een steen bij het vuur en precies toen verscheen er een strijder en deze begon te dansen. Hij was in volle uitrusting gekleed, inclusief beenwindsels. Zijn optreden was ongelooflijk en hypnotiserend. Hij komt naar mij toe en smeert zwart op mijn gezicht en vertelt me dat ik een strijder moet worden. Ik protesteer en zeg, “Ik wil niet vechten! Ik houd er niet van om te vechten!” Hij glimlachte en zei dat een echte strijder diens toevlucht niet hoeft te nemen tot geweld.
Hij vertelde me dat een echte strijder ook een leider is. Dat zij naar alle zijden luisteren en vaak kiezen om niet te antwoorden/reageren, maar eenvoudig waarnemen. Strijders vertrouwen ook op hun team. Hij keek naar me en zei, “Vertrouw jij je team?” Het team waar hij naar refereerde waren mijn gidsen, degenen hier in de vorm op de Aarde en degenen in het etherische. Hij vroeg of ik erop kan vertrouwen dat ik altijd voorzien zal zijn, dat er voor me gezorgd wordt? Kan ik mijn team vertrouwen, ongeacht van wat voor chaos overal om mij heen schijnt te zijn? Hij vertelde me dat dit vertrouwen belangrijk is om mijn energie en vibratie te handhaven.

De Arcturiaanse Groep - Verandering is Onvermijdelijk, omdat het Wereldbewustzijn aan het Veranderen is - 25 September 2016 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
“Verandering is Onvermijdelijk, omdat het Wereldbewustzijn aan het Veranderen is”
25 September 2016 / Marilyn Rafaelle

Wij spreken in vreugde tegen jullie, want heel veel veranderingen komen naar jullie wereld toe. Nieuwe gebeurtenissen zullen weldra gebeuren, maar probeer niet op hen te anticiperen met het driedimensionale denken en oplossingen. Verandering ontvouwt zich vaak op zeer subtiele manieren, en laten het toeschijnen alsof er niets aan het gebeuren is.
De meerderheid van de nieuwsbronnen in deze tijd presenteren alleen maar drie dimensionale concepten van “nieuws” -- bijna altijd negatief en in uitlijning met de oude energie. Voor het merendeel hebben de nieuwsbronnen nog steeds geen besef van of interesse in de hogere manieren van zien en weten.
Verandering is onvermijdelijk, omdat het wereldbewustzijn aan het veranderen is. Jullie zullen dit herkennen als jullie vele tot nu toe geaccepteerde concepten en overtuigingen observeren in  politieke, religieuze, medische, wetenschappelijke, onderwijzende enz., gebieden, en zij beginnen te ontbinden en zich openen voor nieuwe en hogere niveaus van gedachte.
Jouw taak als een ontwaakte ziel is om een waarnemer te zijn, rustend in waarheid ongeacht wat zichzelf presenteert als je door je dag heengaat. Als je leert om in de wereld te zijn maar er niet van, herken je spoedig dat alles dat aangedaan of gedaan wordt door anderen een reflectie is van hun staat van bewustzijn, maar niet het feit verandert, dat ongeacht de verschijningsvormen, hun ware essentie Goddelijk is, want er is niets anders.
God alleen Is. Dit besef is de sleutel voor de spirituele evolutie. Het is waar iedere ziel naar gezocht heeft in alle verkeerde plaatsen, levensspanne na levensspanne. Veel van de wereld is nu spiritueel gereed om op te houden God in het externe te zoeken en te beseffen dat alles waar zij naar gezocht hebben al binnenin aanwezig is.  
Ascentie is de verwezenlijking van een hoger niveau van bewustzijn van waaruit je dan begint de wereld en alles daarin vanuit een plaats van weten te zien en dat er slechts ÉÉN is, en dat DIEGENE eeuwig Zichzelf tot uitdrukking brengt in eindeloze vormen en variëteiten. Iedere ziel zal vele ascenties ervaren.

zondag, september 25, 2016

Hilarion - Jullie Wereld Wordt die Betere Plaats die Jullie Altijd Gevisualiseerd Hebben - 25 September 2016Hilarion
“Jullie Wereld Wordt die Betere Plaats die Jullie Altijd Gevisualiseerd Hebben”
25 September 2016
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Geliefden,
De winden van verandering naderen de bewoners van de Aarde. De ingrijpende hervormingen aan de bestaande structuren van het oude paradigma, beginnen in alle ernst.  De verbrokkeling en het verval worden overal bewezen en mensen voelen de effecten van de mislukking van de oude paradigma systemen die op hun plaats waren. Het is een tijd van intens zelfonderzoek binnenin ieder menselijk hart. Mensen stellen de belangrijke vragen en zij gaan binnenin. Zij willen weten waar het doel van hun leven helemaal over gaat, waarom zij op de Aarde zijn en wat zij moeten weten om een zekere/veilige fundering en houvast te vinden. Het is een moeilijke tijd voor degenen die ontwaakt zijn en extreme vriendelijkheid en geduld zijn nodig door diegenen die ontwaakt en bewust zijn.
Wij hebben eerder heel vaak gezegd, als meer verhoogde niveaus van Licht vanuit de Kosmos in/naar de atmosfeer van de Aarde filteren, zullen de oude manieren van het doen van de dingen die niet van de hoogste integriteit waren niet langer meer ondersteund worden. Het is nu aan het gebeuren en jullie moeten je bewust hiervan zijn, als jullie dat al niet zijn, zodat jullie het evenwicht en de vrede binnenin kunnen handhaven. Het zal een vastberaden concentratie en inspanning eisen om het trekken van de oude energieën te weerstaan die overal heersend zijn gedurende deze tijden. Als je de inspanning maakt wanneer dit gebeurt, helpt het om de effecten op het collectieve bewustzijn van de mensheid te verdrijven. Sta jezelf de voeding toe die je vier lichamelijk systeem (fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel) nodig heeft wanneer dit voor jou overduidelijk wordt.

“Eer je Proces en Jezelf Eerst!” - 25 September 2016 / Lisa Brown


Energie Update
“Eer je Proces en Jezelf Eerst!”
25 September 2016 / Lisa Brown

Geslagen is zwak uitgedrukt, met deze krachtige Kristallijnen Plasma Galactische Zuiverheid Uitbarstingen … Niet iedereen zal deze op dezelfde manier ervaren … voor sommigen van ons echter, wij krijgen op onze donder op onze HEILIGE ACHTERWERKEN.
Ik heb niets eerder zo krachtig gevoeld, en dat zegt veel. Ik heb sessies gedaan en anderen hebben er geen idee van, aangezien we alles aankunnen, maar OOOOH MIJN ACHTERWERK.
Ik ben nauwelijks in staat adem te halen, voorbij pijn … voor mij is het nu helemaal het bovenlichaam. Borstkas/wervelkolom/hoofd/brein/kaken/tanden/tong/klieren/oren/keel/achterzijde van de nek …. Het gehele hoofd & de wervelkolom is warm … Ik ben gereed om vandaag de tang naar deze tanden te halen….
ZOVEEL UITBREIDING, het voelt aan alsof mijn ZIEL van buitenaf door mij heen breekt (aangezien het dat doet). Ik kan de frequenties horen als zij lopen, de meest verfijnde en “een mega-triljoen” allen samengepakt in fijne krachtige gestadige stoten … Dat is de enige manier om het te omschrijven. Dit is geen slachtoffer mentaliteit lieverds, dit is alleen maar om te updaten wat momenteel “redelijk” is.

De Wekelijkse Lichtstraal - “Een Frisse Focus” - 22 September 2016 / Jamye Price


De Wekelijkse Lichtstraal
“Een Frisse Focus”
22 September 2016 / Jamye Price

Gezegend Wezen, je besef en focus zijn een krachtige katalysator van creatie. Je bewustzijn is een voertuig van het Leven, en als je het leven waarneemt, ontvang je het. Wat voor verwachtingen heb je die jou op een pad zetten van het hercreëren van patronen uit het verleden? Als jij je hart en geest opent voor een Frisse Focus, sta je een nieuwe creatie toe zich gemakkelijker te vormen.
Wij willen je meenemen naar voorbij het positieve denken, want zoals je waargenomen hebt is het geen volledig systeem van verandering. Het is belangrijk om je geest richting positieve focus te gebruiken, niettemin moet je de vibrationale resonantie ermee op een fundamenteel niveau vinden.
In plaats van positief te denken, begin te denken in mogelijkheden en potentiëlen.
Voor sommigen, zal het positieve denken een patroon van vermijding creëren, aangezien zij het vermijden om inwendige en gedragsveranderingen (uitwending) te maken. In plaats van vergiffenis en vrede met een situatie te vinden, zullen zij verandering vermijden en proberen de geest te focussen op positieve gedachten erover. Dit creëert een patroon van inwendige controle dat ernaar streeft om de uitkomst met de kracht van de gedachte te manipuleren en te verwachten. Dit is een patroon van het vermijden van persoonlijke verandering. Het leven zal je altijd richting groei roepen.

zaterdag, september 24, 2016

Energie Update - 24 September 2016 / Lisa Brown (+ diagrammen Liefdesenergie 24/9)


Energie Update
24 September 2016 / Lisa Brown

Jullie gaan de grootste polariteit zien die zich nu voordoet, specifiek van de andere dimensies, als we weer enorme grote versterkende energieën binnengaan. Diegenen van het oude onbewuste gaan grotere extremen krijgen om “de energie te breken” van deze werkelijkheden, terwijl de hogere dimensionale rijken meer luisterrijk, meer diepgaand geweldig gaan worden. Dit moet zich voordoen. Jullie gaan op een collectief niveau, gigantische dingen zien, meer bizarre dingen … dit is hoe deze frequenties werken. Terwijl we gaan, zal dit doorgaan, terwijl meer ZIELEN verder ontwaken, want de menselijkheid is wat moet breken. Houd in gedachten “waarom” de dingen gebeuren. Denk aan de kracht van koppige, egoïstische, ontoereikende en afscheidende energieën. Dit is wat gebroken wordt, aldus harten zich kunnen openen, het lichaam los kan laten, aldus we meer OPEN kunnen zijn om te luisteren, te eren, te verbinden en te HANDELEN vanuit deze plaats.   
Jullie zullen de uitroeiing zien van alles van de oude mens. Het moet allemaal sterven … ja, letterlijk als dit is wat die ziel kiest … Dit gaat voor velen geen gemakkelijke tijd zijn. Een ieder moet binnenwaarts gaan, een ieder moet verbinden, een ieder moet stoppen met zichzelf te vechten … want dat is wanneer het vechten/worstelen eindigt.
Bewustzijn verschuift iedere werkelijkheid, en “wat het ook maar mag nemen” zijn de frequenties waar wij een paar maanden geleden in/naar verhuisden … Wat het ook maar mag nemen om allen volledig bewust te krijgen, sneller … jullie gaan meer extremen zien … vanwege deze hogere Lichtfrequenties die nu onophoudelijk activeren. 

De Ster Ouderen - De Kosmische Pauze is Nu Voorbij! - 22 September 2016 / ­Aluna Joy Yaxkin


De Ster Ouderen
De Kosmische Pauze is Nu Voorbij!
22 September 2016 / ­Aluna Joy Yaxkin

Zoals ze in Engeland zeggen … “Good morning Lovelies”. Jullie allemaal prachtige zegeningen sturend op deze Equinox ochtend, vanuit de Gepluimde Slang Leylijn en de hart/keel chakra van Sedona. We zijn geland en zijn net begonnen onze verzamelde energie van de Regenboog Slang (draak) Leylijn in Engeland te verankeren aan de Gepluimde Slang Leylijnen hier in de Amerika’s. Dit Leylijn project werd een veel groter werk dan waar we eerst op geanticipeerd hadden. Toen ik hiernaar vroeg, ontving ik een korte boodschap voor ons allemaal vanochtend …. LEES VERDER VOOR DE BOODSCHAP VAN DE STER OUDEREN.
De Kosmische pauze is nu voorbij….
Wat je dacht dat je spirituele werk is of was, gisteren en vandaan, zal zeer snel groeien en zich verder ontwikkelen nu in/naar iets veel meer diepgaands dan jij je voorgesteld zou kunnen hebben. Als je de omvang van je werk te snel geweten had, zou je overweldigd geweest kunnen zijn en de missie afgebroken kunnen hebben. Dat is aldus waarom jij voor jezelf koos dat de reis een stap na stap proces moest zijn, jou in het altijd tegenwoordige Nu werkzaam houdend.  
Jullie zielen zijn gegroeid en werden gehard met enorme tests en grote zegeningen. Jullie werden vervolgd, verraden, ondersteund en geliefd. Jullie kunnen meer energie, Licht en spirituele alchemie bevatten dan jullie eerder konden. Jullie zijn je nu aan het voorbereiden om van het grote plateaus af te lanceren tussen enorme cyclussen van tijd in (De Ster Ouderen zeiden in het verleden dat wij in 2017 zouden beginnen te lanceren). Jullie zijn op dit plateau geweest sinds de aankomst van deze kosmische pauze die in 2013 begon. Deze pauze is zoals een oceaangolf. Wij zijn in de ruimte geweest tussen toen een golf binnen komt en een golf naar buiten gaat. Het is een kosmisch plateau.

Matt Kahn - Je Overgeven aan Liefde - 24 September 2016


Matt Kahn
Je Overgeven aan Liefde
24 September 2016vrijdag, september 23, 2016

St. Germaine - Urgentie, Evenwicht van Actie en het Rustpunt, Snelheidstempo en de Uitlijning - 22 September 2016 / Linda Dillon


St. Germaine
Urgentie, Evenwicht van Actie en het Rustpunt, Snelheidstempo en de Uitlijning
22 September 2016 / Linda Dillon

Linda: Zelden krijgen wij de mogelijkheid om een persoonlijke lezing te delen; maar, dat is waar deze post over gaat. Dit prachtige Lichtwezen heeft ermee ingestemd om de Liefde en Wijsheid van St. Germaine met ons te delen! Wij zijn in dankbaarheid jegens jou geliefde ziel.
St. Germaine: Groeten, Ik ben St. Germaine. Ik stap naar voren om je te omhelzen, om je vast te houden, om jou neer te leggen en dat je de zachte genezing mag ontvangen, de nectar en zoetheid van het leven, de nectar en zoetheid van de Moeder. De nectar en zoetheid van de bloemen, van de otter, van de rivier, van de velden, van de vallei, van de laagte. Dierbare engel van Liefde, je hebt geleerd en verankerd en hebt het goed gedaan in het evenwicht van actie, van het rustpunt, van deelnemer/waarnemer. Je bent nooit iemand geweest die vreugdevol achterover leunt en toekijkt. En mijn vriendin, je hebt het oprecht als één van mij geleerd, als één van de Moeder, als één van Michael. Op heel veel manieren ken je niet de betekenis van stil te zitten. En je zegt, “Afgezien daarvan, is zat vorig jaar genoeg stil om een levensspanne van mij te duren!” Geliefde vriendin, ik plaag je, omdat je weet dat dat niet is hoe het werkt. En ik zeg dit op geen enkele manier, in geen enkele vorm van kritiek.
Toen ik de wereld bewandelde, en dat heb ik dus heel vaak gedurende honderden aan jaren gedaan, voelde ik nog steeds, “Er is geen tijd genoeg. Er is zoveel dat ik moet doen. Er zijn zoveel mensen die ik moet transformeren, onderwijzen, helpen, assisteren. Er is zoveel dat ik wil doen aangaande de vervulling van het Plan van de Moeder. Er is niet genoeg tijd.” En natuurlijk was elk en ieder tijdstip in goddelijke perfectie - niet noodzakelijkerwijs in mijn perfectie, maar in de perfectie van de Moeder/ Vader/Ene.

5D Ervaringen/ Genezing/ Bilocatie/Tintelingen/Slaap Verlamdheid/ Klapperende Tanden/ Tijdverschuivingen -21 September 2016 / Diane Canfield


September Energieën
5D Ervaringen/ Genezing/ Bilocatie/Tintelingen/Slaap Verlamdheid/ Klapperende Tanden/ Tijdverschuivingen
21 September 2016 / Diane Canfield

Dierbare Prachtige Zielen van Licht,
Ik wil vandaag over de energieën praten en voorafgaand aan de September Equinox van de 22ste. Wij hebben enige indicaties gehad die plaatsvonden de laatste tijd, van de 5D wereld die met ons vermengen.
BILOCATIE
De afgelopen avond bilocaliseerde mijn man. Ik zag hem de badkamer binnengaan en de deur dichtdoen, en toen zag ik hem een paar minuten later de slaapkamer voorbij lopen (die naast de badkamer is). Toen ik de slaapkamer verliet en naar de gang ging om hem te zoeken, was hij nog steeds in de badkamer. Ik vroeg hem of hij de badkamer verlaten had, sinds hij er voor de eerste keer naar binnenging en hij vertelde mij, nee. Ben bewust van dit te gebeuren om je heen, aangezien we dichterbij 5D komen. Steeds meer dingen zoals deze zullen zich voordoen en zij zullen beginnen meer regelmatig te worden.
VIBRATIES
Toen mijn dochter een paar avonden geleden lag te slapen, werd zij in de nacht wakker omdat zij een geluid hoorde, toen merkte zij op dat het bed vibreerde. Dit was gelijkaardig aan de oude motel bedden waarvoor je een muntje moest gebruiken om er een massage van te krijgen. Zij wist niet wat er gaande was en zij was heel erg moe, dus ging ze terug in bed en het ging ongeveer, of iets meer, 15 minuten door. Dit is een teken van de vloeibaarheid van de werkelijkheid. Ik heb tafels en douche gordijnen zien vibreren, dit duurde gewoonlijk 15 minuten tot 2 uren. Dit is één van de geavanceerde tekens van de ascentie symptomen - in staat te zijn de vloeibaarheid van de werkelijkheid te zien/voelen.

Equinox Liefdesenergie Stijging!! - 23 September 2016


Equinox Liefdesenergie Stijging!!
(De Laatste 3 Dagen zijn zij Gigantisch Gestegen)
23 September 2016
Ben in Liefde, Blijf in Liefde. Doe het opruimingswerk en VOEL de Stijging. De Hogere Rijken doen er ALLES aan om ONS bij te staan met onze ASCENTIE.
 (Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)

donderdag, september 22, 2016

Jeshua - De Belichaming - September 2016 / Pamela Kribbe


Jeshua
De Belichaming
September 2016 / Pamela Kribbe

Dierbare vrienden, ik ben zeer verheugd om bij jullie te zijn en om mijn energie met die van jullie te vermengen.
Jullie zijn stralende wezens van Licht en jullie hebben geen idee van de kracht en schoonheid die jullie dagelijks in jullie leven demonstreren. Hoewel het vooruitzicht bij tijden donker is, en jullie je soms uitgeput voelen van te proberen voorwaarts te gaan in jullie leven, zijn jullie immer dapper. Jullie moeten je bewust zijn van de ongelooflijke moed en kracht die jullie dag na dag demonstreren. Jullie brengen voortdurend steeds meer Licht op/naar de Aarde, gewoon doordat jullie hier zijn. Door jullie zelf in jullie lichaam te verankeren, verspreiden jullie Licht op de Aarde. Jullie zijn het levende Licht op de Aarde, en jullie lichaam maakt deel uit van die belichaming.
Jullie incarneerden hier met een doel/reden, met een diepe intentie. Jullie zijn hier voor jullie zelf, om binnenwaarts tot bloei te komen, en om diepgaand ieder deel van jezelf te ervaren. Maar jullie zijn hier ook voor de Aarde, voor deze planeet en om Haar met jullie Engel-Licht te inspireren en te voeden. Jullie lichaam is samengesteld van dezelfde elementen als de Aarde en de koninkrijken, als de planten en de dieren. Dat is wat jullie met hen delen; jullie zijn niet afgescheiden van het leven om jullie heen.
Het lichaam is een wonder op zichzelf. Denk na over al deze piepkleine cellen in je lichaam en hoe zij hun afgescheiden rollen kennen, alsook hoe samen te werken als een verenigd geheel. Zij geven uitdrukking aan een hogere macht, en die hogere macht ben jij, de ziel-zelf die in je lichaam leeft. Je ziel is degene die inspireert en de gever van je leven is. Dankzij je ziel diens keuze, is het lichaam dat het gekozen heeft voor dit leven in/naar het bestaan gekomen: dit specifieke lichaam met alles dat jou genoegen geeft, alsook alles dat pijnlijk en belastend is.

Energie Update - Jullie Volledige Fysieke Wezen gaat door een Opknapbeurt, Reiniging, Herijking Heen - 22 September 2016 / Lisa Brown


Energie Update
Jullie Volledige Fysieke Wezen Gaat door een Opknapbeurt, Reiniging, Herijking Heen
22 September 2016 / Lisa Brown

Aloha prachtige Licht Familie!
Zijn jullie gereed? Echt, echt, echt, echt, echt gereed? Frequenties zijn ons aan het optillen, wij zijn bezig hoger te gaan … pijnappel activeringen beginnen.
Voor diegenen die de “FYSIEKE EFFECTEN” ervaren VAN jullie ZIEL/Hogere Zelf/ BronLicht die BINNENIN jullie lichaam (Lichtlichaam) activeren, eer dit … het is mega belangrijk!
Jullie volledige fysieke wezen gaat door een opknapbeurt, reiniging, herijking heen ….
Wanneer zwaartekracht gaat (als je hart zich opent), wordt je hoofd offline genomen, je lichaam raakt zwak (voor een poosje, en dan gebeurt dit zelden meer), sommigen noemen het “duizeligheden” … een menselijk woord voor dat je ZIEL BINNENIN AAN HET ONTWAKEN IS….
Je ogen kunnen zich niet focussen, je kunt niet wakker blijven, je voelt je alsof je in een nevelige slome droom loopt, je kunt je eenvoudig dingen niet herinneren, terwijl je dimensionaal verschuift…
Er is een GIGANTISCH SLAPEN OM TE ONTWAKEN fase, dat alles gaat door om het oude 3de/4de dimensie van Bewustzijn te “verlaten/transcenderen” en te ‘arriveren” in de 5de dimensie van Bewustzijn… Fotonisch Licht maakt dat jij je gedrogeerd voelt, het geeft DMT en Melatonine in enorme grote dosissen vrijgeven, je volledige EXTERNE WERKELIJKHEID verandert als je INNERLIJKE WERKELIJKHEID dat doet….
Mensen kijken naar diagnoses, om het te fiksen, zijn niet geduldig en gaan naar angst … ALS je Lichaam Evolueert in het Licht, Ascendeert het … je Ziel Ontwaakt binnenin je lichaam, zodat jij VOLLEDIG kunt VOELEN en Ervaren met de ZUIVERHEID van al je bestaansvormen teruggekeerd.

woensdag, september 21, 2016

Door het Oog van de Naald; ‘Ego/Hoofd’ Moet het Breekpunt Bereiken om Erdoorheen te Wringen ~ Oeroude Kwetsuur - 21 September 2016 Anastacia


Wegwijzers/Baanbrekers/Voorlopers
Door het Oog van de Naald; ‘Ego/Hoofd’ Moet het Breekpunt Bereiken om Erdoorheen te Wringen ~ Oeroude Kwetsuur
21 September 2016 / Blue Beyond ~ Anastacia Kompos

Heel veel zielen worden momenteel geconfronteerd met een gevoel van totale inwendige wanhoop en vernietiging … van steeds maar te geven en zich af te vragen wanneer zij “een pauze zullen krijgen” en meer.
Een “breekpunt” bereiken van het gevoel alsof je “waanzinnig” gaat worden en echt, echt “genoeg gehad” hebt, is wat het voor ons kan nemen voor onszelf om “door-te-breken” - komend vanuit het hoofd/ego van te pushen en de “controle” te willen … wanneer wij ons over moeten geven en los moeten laten en het moeten overhandigen aan Spirit/het Goddelijke/God.
Als we dat niet doen, kunnen we de controle verliezen - aangezien het eindige niet in staat is om het Oneindige volledig te begrijpen of te bevatten (of te controleren).
Dit is zoveel groter dan ons … het is wat het is, in wat het van elk van ons neemt om ons over te geven, om naar onze “grenzen” geduwd te worden … en dan nog wat meer.
We moeten “ons ego uitputten”, om gereduceerd of samengeperst te worden naar het “breekpunt” om te “barsten”, om ons dan toe te staan om door het “oog van de naald” heen te gaan - het “oude” eruit persend om erdoorheen en in het nieuwe te passen.
Hieronder is een post die afkomstig is van een ziel die naar mij in wanhoop uitgereikt heeft en mijn antwoord. Ik heb ook een andere ziel door dit heen geholpen voor haarzelf in de afgelopen 24 uren … en ik ben alleen maar in staat geweest om dit te doen aangezien ik recentelijk in/naar 6D verschoven ben, van door iets heen te gaan dat gelijkaardig is aan waar deze verbazingwekkende en zeer sterke zielen doorheen gaan, die een zeer groot doel en grote rol met de mensheid hebben.  

Sandra Walter - Goddelijke Focus: De Derde Golf Verwelkomen - 20 September 2016


Sandra Walter
Goddelijke Focus: De Derde Golf Verwelkomen
20 September 2016

Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Onze derde golf van 2016 begint te toppen, met diens eerste frequenties die het Nieuwe inluiden. Poortwachters en Rasterwerkers zijn wekenlang druk geweest, Gaia en de nieuwe raster reageren al, en wij zijn voorbereid op de nieuwe aankomst van volgende week.
Dit is een toevloed van hoog opgeladen zuiver Licht, wat ons naar een gloednieuw niveau brengt. Zoals altijd, is vibrationale overeenkomst belangrijk voor je ervaring ervan, hoewel deze frequenties gericht zijn op het helpen van een versnelde tijdlijn. Voor de Ascentie Stam, de sluiers zijn weer bezig dunner te worden en onze werkelijkheden voelen meer onwerkelijk dan geaard aan. Zoals we van de twee eerdere golven geleerd hebben, is dat typisch voor deze golf toevloeden van dit jaar. Deze golf omvat een tijdlijnverschuiving, dus onze focus is meer dan ooit nodig.
Gaia is voortdurend, en zal dat blijven doen, codes aan het loslaten doorheen de nieuwe rastersystemen, welke van een Solar-kristallijnen natuur is. Het wordt tot actie aangezet door het binnenkomende Lichtniveau, en Gaia reageert erop net zoals onze lichamen en DNA tot actie aangezet worden om sluimerende codes tijdens Ascentie te activeren. Dit is voorbereiding op het ontvangen van veel hogere niveaus van Solar Licht. De September golf is een grote sprong in dat proces, en wij ontvangen een versnelde tijdlijn om dat proces te complementeren, eenvoudig omdat wij capabel zijn en er bewust om vragen.

dinsdag, september 20, 2016

5 Algemene Manieren van het Transmuteren van Emotionele Energieën - 20 September 2016 / Michelle Walling


5 Algemene Manieren van het Transmuteren van Emotionele Energieën
20 September 2016 / Michelle Walling

Relaties zijn een geschenk of je nu aan het gevende of aan het ontvangende eind bent. In staat te zijn om bewustzijn met een ander menselijk wezen te delen is een balancerende handeling. Er zijn 5 algemene manieren van het transmuteren van emotionele energieën die conflicten mogen veroorzaken binnen een relatie.
Wat doe je als je plotseling de ontvanger bent van ongerechtvaardigde kwaadheid of negatieve emoties? Onze aangeboren programmering leidt ons gewoon naar onszelf te verdedigen, hetgeen een natuurlijke afbuiging en terugkeer is van deze negatieve energieën.  
Eén van de rollen van het ego is die van bescherming en deze handeling creëert een gedragspatroon die doorbroken kan worden met besef en intentie.
Emoties zijn energie-in-beweging en zijn het unieke gereedschap van het menselijke lichaam dat het toestaat om te voelen en te creëren. Diegenen die een hoge vibratie dragen hebben minder negatieve energieën en vertonen daarom minder negatieve emoties. Deze mensen werden ofwel als een “heilige” geboren en hielden nooit ook maar iets tegen iemand anders, of zij hadden heel veel werk te doen om hen te krijgen waar zij nu zijn.
Er zijn niet veel heiligen op de planeet in deze tijd, hoewel het aantal snel groeiende is omdat mensen deze 5 manieren van het transmuteren van emotionele energieën her/erkennen en leren om met hen op een geheel nieuwe manier om te gaan:
  1. Kwaadheid – Dit is de meest algemene manier om negatieve energieën te verdrijven. Dit wordt gewoonlijk getriggerd wanneer iemand diens gevoelen gekwetst raken of wanneer een diep gezaaide emotie van misbruik vanuit de kindertijd of zelfs van een voorafgaand leven getriggerd wordt.

Mary Magdalene - “Twee Diepe Angsten” - September 2016 / Pamela Kribbe


Mary Magdalene
“Twee Diepe Angsten”
September 2016 / Pamela Kribbe

Ik ben Mary Magdalene. Ik kniel voor  jullie neer met bewondering en respect voor wat jullie op de Aarde doen. Jullie zijn bezig nieuwe paden van bewustzijn te openen en jullie doen dat terwijl jullie nog steeds de lasten van het verleden binnenin met jullie meedragen. Oude pijn en verontrusting komen gedetailleerd naar boven, omdat nieuwe manieren van bewustzijn jullie besef, jullie lichaam en jullie emoties binnenkomen.
Met het feitelijk creëren van nieuwe paden van bewustzijn, genezen jullie de oude pijn. Het schijnt alsof dit had moeten gebeuren in het verleden - jullie zijn zo vaak eerder op de Aarde geweest - maar het was niet mogelijk om toen nieuwe paden te creëren. Er was nog steeds teveel bewustzijn dat verstrikt zat in de oude instituten van macht en autoriteit, en mensen werden gevangen gezet door hun angst voor overleving - door ongerustheid op het fysieke vlak - of door de angst van maatschappelijk verbannen te worden.
Deze angsten lopen zeer diep in de mensen. Als je niet weet wie je bent, als je ondergedompeld bent in de structuren van het onbewustzijn die door de maatschappij gehandhaafd worden, dan geloven jullie dat jullie je lichaam zijn, en angst voor overleving raakt jullie in jullie diepste kern: te sterven betekent vernietigd te zijn. Dan komen er zeer diepe impulsen naar boven om tegen te werken, en dat kan jullie ertoe leiden om een ander persoon te vernietigen, als dat noodzakelijk is, om je overleving te verzekeren. Het is een fundamentele primitieve angst. Dan is daar ook de angst van maatschappelijk verbannen te worden, of niet langer meer bij de groep te behoren. Dat, ook, is een zeer diepe angst in mensen.
Als jij je niet bewust bent van je ziel-zelf, je goddelijke kern, dan denk je dat: a) jij je lichaam bent, en dat b) je een maatschappelijk gevormde persoonlijkheid in dat lichaam bent. De persoonlijkheid, welke gevormd wordt door maatschappelijke invloeden vanuit het verleden, was en wordt nog steeds gevormd door angst. Je wilt bij een groep horen; je wilt geaccepteerd worden door andere mensen. Er is een hulpeloos deel in ieder persoon dat ondersteund, goedgekeurd en omhelsd wil worden. Dit is het deel van jou dat erbij wil horen, en dat deel is nog steeds zeer sterk in ieder persoon.

Sananda - “Een Ongelooflijke Kans Verderop” - 19 September 2016 / Jenny Schiltz


Sananda
“Een Ongelooflijke Kans Verderop”
19 September 2016 / Jenny Schiltz

Het is belangrijk dat jullie begrijpen door wat voor een verbazingwekkende tijdsperiode jullie heen leven. Dit is de tijdsperiode wanneer al jullie levens, jullie lessen en bereikte groei in/naar één laatste hoogtepunt komen. Voor diegenen die gekozen hebben om te ascenderen, dit is jullie afstudeertijd. Wat afstuderen voor ieder persoon betekent zal er anders uitzien en aanvoelen. Niettemin, is het uitgangspunt voor iedere ziel hetzelfde. Het is tijdens dit leven dat jullie alles zullen verwijderen dat jullie belemmerd van jullie ziel op de Aarde te belichamen. Het is in deze prachtige vermenging dat jullie de reden zullen begrijpen voor jullie incarnaties op de Aarde en alles dat jullie verkregen hebben.
Op dit moment, wordt de versnelde tijdlijn in jullie wereld verankerd en dit staat elk van jullie toe om er toegang tot te verkrijgen. Met de naderende Equinox, hebben jullie elk de kans om het oude achter te laten en in/naar het nieuwe te lopen. Het is om deze reden dat zo velen van jullie het diepe loslaten ervaren hebben van het fysieke en emotionele. Het komt voor jullie naar voren om het te zien, het te voelen en te kiezen om het in het verleden achter te laten. Terwijl dit overweldigend aan mag voelen en je het even niet meer mag weten aangaande hoe los te laten en voorbij te gaan aan wat was, is het antwoord tamelijk eenvoudig. Wanneer jij je belast voelt door je angsten, je verleden of je patronen, ga zitten en vraag je hartchakra om zich tot het maximale te openen. Vraag dat je alle Liefde ontvangt welke de Bron aan te bieden heeft en dat deze Liefde jou helpt alles los te laten dat binnenin jou niet in evenwicht is. Sta deze Liefde toe jou volledig te vullen en met dat aldus te doen, jou de weg te wijzen. Want er is slechts één weg naar de nieuwe Aarde, slechts één pad naar Ascentie en dat is met dezelfde frequentie van Liefde te zijn en ermee te resoneren welke de Bron jou geeft. Als je dit steeds meer doet, zal je gewaarworden dat al het andere onbelangrijk is, al het andere verdelend is, dat de enige waarheid binnenin dit grote gevoel van Onvoorwaardelijke Liefde is. Dit is niet te zeggen, dat er slechts één pad is om deze Bronenergie te voelen, want er zijn vele en oordeel van iemand anders diens pad zal jou alleen maar wegleiden van je eigen pad.
Wij vragen dat elk van jullie de overtuigingen aangaande hoe jullie denken dat deze overgang zal zijn stopzetten. Aangezien elk van jullie diens eigen werkelijkheden creëert, zo ook creëren jullie je eigen beperkingen en teleurstellingen. Wanneer jij jezelf toestaat om het stromen van de Bronenergie te zijn, met alle verwachtingen verwijderd, is dat het wanneer je in verbijstering zult zijn over alles dat naar je toe zal komen. Wanneer je in je geest een acceptabele versie van werkelijkheid gecreëerd hebt, van hoe de dingen voortgezet moeten worden, mag jij jezelf dan uit het stromen van creatie energieën vandaan halen en teleurstelling ervaren. Sta alles toe te ontvouwen in diens eigen timing met diep vertrouwen en geduld.