vrijdag, september 30, 2016

Aartsengel Zadkiel - “Stijgen naar een Hoger Bewustzijn” - Oktober 2016 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
“Stijgen naar een Hoger Bewustzijn”
Oktober 2016 / Linda Robinson

Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en wij begroeten jullie in Liefde en Licht. Vandaag wensen wij om het stijgen naar een hoger bewustzijn te bespreken.   
Jullie leven in een tijd waar er heel veel mogelijkheden zijn om naar een hoger bewustzijn te stijgen. Er is veel hogere vibrationale energie dat jullie planeet in een constante stroom bereikt. Deze hogere vibrationale energie nodigt jullie uit om het te omhelzen en het in jullie persoonlijke energiegebied te incorporeren. Het vraagt aan jullie om jullie huidige manier van bestaan/zijn te onderzoeken, zodat jullie gemakkelijker deze verfijnde energie toe mogen staan om zich met jullie huidige energie te combineren. Wanneer jullie deze nieuwe energie omhelzen, stijgt jullie bewustzijn naar een hoger niveau.
De hogere vibrationale energie bevat een vibratie van pure Liefde. Dit is een vibratie dat streeft naar het hoogste en beste voor iedereen, want het beseft dat iedereen komt vanuit dezelfde Bron en een Goddelijke Vonk bevat dat hen verbindt aan de Bron.
Deze hogere vibrationale energie bevat een boodschap dat het huidige kostuum, dat jullie in deze incarnatie dragen, een kans is om specifieke lessen te leren en om van dienstverlening te zijn op jullie eigen specifieke manier. Niettemin, is de huidige incarnatie slechts een oogknipper. Wanneer het bekeken wordt vanuit een hoger perspectief, is het een kans voor vooruitgang. Als je beseft dat er een hogere orde aan het werk is in je leven, kan je gemakkelijker naar de lessen zoeken waarvoor je kwam om te leren of de manieren waarop je van dienstverlening wilde zijn. Je kunt pauzeren voordat je reageert of nadenkt over je volgende manier van  handelen.

Aartsengel Michael - Het Goddelijke Geschenk van de Wil Begrijpen - 20 September 2016 / Linda DillonAartsengel Michael
Het Goddelijke Geschenk van de Wil Begrijpen
20 September 2016 / Gastheer: Steve Beckow - Kanaal: Linda Dillon

Steve Beckow: Vandaag gaan wij Aartsengel Michael verwelkomen en wij hopen om echt in het onderwerp van de wil te geraken. Wat is de wil? En, is er een collectieve wil? Als die er is, hoe genereren wij het, hoe focussen wij het en hoe houden we het tegen van betreurenswaardige wegen in te slaan; zoals waar de dictators van de wereld ons op gestuurd hebben. Hoe temperen wij de wil, enzovoorts? Hiermee verwelkom ik Aartsengel Michael.
Aartsengel Michael: En ik verwelkom jullie, want ik ben Michael, Aartsengel van Vrede, Strijder van Liefde, Brenger van Nieuws, en zal ik zeggen, brenger van de discussie aangaande dit omstreden onderwerp van de wil. En ik hoop, en ik heb de bedoeling - merk mijn woorden op dierbare vrienden - om een dieper begrip, Licht en wijsheid te brengen om jullie harten en geesten en jullie wil te activeren, om te begrijpen wat dit concept, en derhalve wat deze werkelijkheid, van jullie Goddelijke Macht, geboren uit Liefde, in/naar actie, wat dit onderwerp van de wil betekent? Want heeft deze wil niet, zoals jij aangehaald hebt dierbare Steve, een moeilijke geschiedenis gehad in termen van het gebruik, of misbruik, of oneigenlijk gebruik van de wil in de koers van de menselijke aangelegenheden. En er zijn vele die het gebruik van de wil zullen betreuren, omdat dat is waar zij aan denken, dat is waar zij angstig van zijn. 
Maar, in feite, het juiste gebruik van de wil is toch een Goddelijk Geschenk. Niet zozeer waar jullie aan zouden denken als een Goddelijke kwaliteit, omdat de wil gebaseerd is op actie. Er zijn heel veel dictators geweest - en wij zullen deze discussie beperken tot de planeet van Gaia, van de Aarde - maar er zijn heel veel dictators geweest, martelaars, dezen die groot en klein zijn, bekend en onbekend, die de toepassing van hun menselijk wil gebruikt hebben om werkelijk rustverstoring, chaos, haat, hebzucht, controle, agressie, oorlog, uitroeiing te bewerkstelligen jegens deze planeet en ook jegens het menselijke ras.
Toen de Moeder in/naar de vorm het oorspronkelijke Schepper Ras voort bracht - en zelfs dat heeft soms een negatieve bijklank - en wij spreken niet over het Meester Ras, mijn vrienden, wij spreken over het Schepper Ras. En, wat dit betekende voor diegenen die zuiver energie waren of Engelachtigen van uiteenlopende vormen, en zelfs enige hybriden, die vorm voort brachten. En, de Moeder haar intentie, zeer eenvoudig gezegd, was om een plaats te hebben van zo een schoonheid en diversiteit, waar Haar Engelen zouden kunnen spelen, waar zij de ervaring zouden kunnen hebben van in de vorm te zijn en de verrukking van in de vorm te zijn, dat het niet omvatte, en nog steeds niet omvat, van de menselijke wezens, die mensachtige vorm, van mensen die klem zitten in de fysicaliteit. 
Welnu, een deel van dat oorspronkelijke ras, van deze eerste wezens op de planeet, was dat zij de bekwaamheid hadden om te creëren. En, jullie hebben enige monumentale voorbeelden gehad van enige kleinere voorbeelden van deze bekwaamheid om te creëren doorheen de menselijke geschiedenis. En misschien zijn de Lemurianen een perfect voorbeeld, want die konden creëren vanuit pure denkbeelden of gedachte. Maar zelfs dat was niet in perfectie.

donderdag, september 29, 2016

De Raad - Wat In De Wereld Is Er Gaande? - 27 September 2016 / Ron HeadDe Raad
“Wat In De Wereld Is Er Gaande?”
27 September 2016 / Ron Head

Wij hebben jullie via heel veel boodschappers verteld dat er een grote toevloed zou zijn, en nu is, van Licht in/naar jullie systeem. Wij hebben jullie verteld dat er niemand of niets zou zijn dat niet beïnvloed zou worden door deze Lichtgolf. Wij hebben jullie zelfs verteld dat jullie waarlijk goed in dit proces zijn in deze tijd. En wij wensen om jullie nu te informeren, dat terwijl dit alles inderdaad het geval is, de intensiteit door zal gaan te verhogen.
De reden dat wij dit vandaag adresseren is, dat het zo een grote verandering veroorzaakt binnenin elk van jullie, dat zelfs sommigen van diegenen die zich goed bewust geworden zijn van wat wij aan jullie verteld hebben gedesoriënteerd, verward en zelfs bij tijden ontmoedigd raken. Het is één ding om de waarschuwingen van naderende chaos en verwarring te begrijpen, maar het is nogal anders om te ervaren om met dat soort van energie te leven.
Vandaag zouden wij jullie graag een andere manier willen geven van te zien wat er allemaal om jullie heen is, zodat jullie door mogen gaan de schitterende bakens te zijn die jullie zijn.

dinsdag, september 27, 2016

Blossom en de GFL - Door Hier te Zijn, Laten Jullie Je Stempel op de Energie van de Aarde Achter - 27 September 2016


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht
27 September 2016
Door Hier te Zijn, Laten Jullie Je Stempel op de Energie van de Aarde Achter

Blossom: Wel, het is interessant. Ik heb het twee keer eerder geprobeerd en het is niet dat jullie niet in de buurt waren … het was meer, dat mijn hoofd, toen we eenmaal begonnen, gewoonweg niet in de juiste ruimte was om met jullie te praten … het is moeilijk om uit te leggen. Misschien, was het te moeilijk met alle codes enz. en wilde ik het uitstellen. Dus, probeerde ik om JULLIE te laten stromen, doch, het scheen hetzelfde oude terrein te zijn … met alle respect voor jullie. Niettemin, voel ik me veel beter vandaag, dus dacht ik om eens te zien wat er zou gebeuren. Wat denken jullie ervan?
GFL: Welkom aan jou Dierbare Blossom. Het schijnt dat je breincapaciteit eenvoudigweg niet in het stromen was om met de woorden te werken die wij naar voren brengen.
En toch, waar jullie de laatste tijd over gesproken hebben was zeer interessant. Let wel, ik moet toegeven me een beetje verloren te voelen in mijn ziel de laatste tijd … Ik weet niet zeker waarom.
Mogen wij een suggestie maken?
Ga je gang.
De veranderingen die zich momenteel voordoen zijn de Energieën die zich zowel in als rondom jullie in/naar een Hoger Niveau aan het transformeren zijn. Dit is niet nieuw. Nochtans, wat nieuw IS, is dat er een optillen is in/naar een Hoger Niveau om jullie heen. Een feitelijk optillen. Een overdracht van jullie Energiegebied in/naar dat van een Hogere graad. Wat voorheen niet mogelijk geweest is. Deze overdracht laat iemand ongemakkelijk/rusteloos achter, aangezien het “het verlies” is van de oudere Energieën welke goed gediend hebben, en nu echter losgelaten moeten worden.
De Hogere energieën waar men letterlijk instapt, zijn nu van een grote dienstverlening en jullie zullen je een klein beetje voelen alsof jullie benen onder je vandaan gehaald werden. Alsof je op lucht loopt … wanneer het Nieuwe Zelf zich eenmaal gesetteld heeft in dit nieuw gevonden niveau.

Er wordt Opgeroepen tot Zelf-Eer en Zelf-Leiding - 26 September 2016 / Brenda Hoffman


Er wordt Opgeroepen tot Zelf-Eer en Zelf-Leiding
26 September 2016 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Jullie voelen je waarschijnlijk uitgeput, moe, kwaad - zelfs hopeloos. Want alles waar jullie voor gewerkt hebben gedurende jullie overgang schijnt buiten jullie bekwaamheden te zijn.
Anderen rapporteren de voltooiing van hun dromen, en promoten dat als jullie precies doen zoals zij deden of doen, hetzelfde voor jullie waar zal zijn.
Zulks was het geval in 3D. Want velen van jullie leraren en goeroes liepen op hun tenen in onaards-achtige vaardigheden die voor hen werkten. Misschien waren zij in staat om te channelen, financiële overvloed of doorgaande vreugde te creëren. Iets waarvan jullie geloofden, en terecht op dat moment, dat jullie dat ook zouden kunnen bereiken als jullie hun richtlijnen opvolgden.
Dit is een andere tijd, en jullie zijn een andere jij. Het gaat niet langer meer over het op je tenen lopen in bekwaamheden, noch kan wie dan ook jou kopiëren en dezelfde resultaten verwachten.
Jij bent een uniek wezen met unieke vaardigheden die aan niemand overgedragen kunnen worden, noch kan je verwachten om zoals wie anders dan ook te zijn.
Deze energie uitbarstende tijd die de meesten van jullie labelen als September, is om jullie te helpen beter te begrijpen en te accepteren wie jullie zijn, zonder gedachten van te zijn zoals ieder ander.

maandag, september 26, 2016

Informatie om Ons Door de Aankomende Tijdsperiode Heen te Helpen - 23 September 2016 / Jenny Schiltz


 “Informatie om Ons Door de Aankomende Tijdsperiode Heen te Helpen”
23 September 2016 / Jenny Schiltz

Gisteren zat ik met de Equinox energieën en voelde deze overweldigende behoefte om te reizen.  De reden van mijn reis was om informatie te verkrijgen over wat er nodig is om ons door de aankomende tijdsperiode heen te helpen. Ik vond enige geweldige drummuziek, en gaf mezelf een vol uur over aan het loslaten van mezelf.
Ik werd mezelf lopend gewaar in mijn vertrouwde omgeving en zag de vrouw waar ik bekend mee ben die mij vertelde om haar eenvoudig grootmoeder te noemen, terwijl wij om een enorm groot vuur zaten. Ik zat op een steen bij het vuur en precies toen verscheen er een strijder en deze begon te dansen. Hij was in volle uitrusting gekleed, inclusief beenwindsels. Zijn optreden was ongelooflijk en hypnotiserend. Hij komt naar mij toe en smeert zwart op mijn gezicht en vertelt me dat ik een strijder moet worden. Ik protesteer en zeg, “Ik wil niet vechten! Ik houd er niet van om te vechten!” Hij glimlachte en zei dat een echte strijder diens toevlucht niet hoeft te nemen tot geweld.
Hij vertelde me dat een echte strijder ook een leider is. Dat zij naar alle zijden luisteren en vaak kiezen om niet te antwoorden/reageren, maar eenvoudig waarnemen. Strijders vertrouwen ook op hun team. Hij keek naar me en zei, “Vertrouw jij je team?” Het team waar hij naar refereerde waren mijn gidsen, degenen hier in de vorm op de Aarde en degenen in het etherische. Hij vroeg of ik erop kan vertrouwen dat ik altijd voorzien zal zijn, dat er voor me gezorgd wordt? Kan ik mijn team vertrouwen, ongeacht van wat voor chaos overal om mij heen schijnt te zijn? Hij vertelde me dat dit vertrouwen belangrijk is om mijn energie en vibratie te handhaven.

De Arcturiaanse Groep - Verandering is Onvermijdelijk, omdat het Wereldbewustzijn aan het Veranderen is - 25 September 2016 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
“Verandering is Onvermijdelijk, omdat het Wereldbewustzijn aan het Veranderen is”
25 September 2016 / Marilyn Rafaelle

Wij spreken in vreugde tegen jullie, want heel veel veranderingen komen naar jullie wereld toe. Nieuwe gebeurtenissen zullen weldra gebeuren, maar probeer niet op hen te anticiperen met het driedimensionale denken en oplossingen. Verandering ontvouwt zich vaak op zeer subtiele manieren, en laten het toeschijnen alsof er niets aan het gebeuren is.
De meerderheid van de nieuwsbronnen in deze tijd presenteren alleen maar drie dimensionale concepten van “nieuws” -- bijna altijd negatief en in uitlijning met de oude energie. Voor het merendeel hebben de nieuwsbronnen nog steeds geen besef van of interesse in de hogere manieren van zien en weten.
Verandering is onvermijdelijk, omdat het wereldbewustzijn aan het veranderen is. Jullie zullen dit herkennen als jullie vele tot nu toe geaccepteerde concepten en overtuigingen observeren in  politieke, religieuze, medische, wetenschappelijke, onderwijzende enz., gebieden, en zij beginnen te ontbinden en zich openen voor nieuwe en hogere niveaus van gedachte.
Jouw taak als een ontwaakte ziel is om een waarnemer te zijn, rustend in waarheid ongeacht wat zichzelf presenteert als je door je dag heengaat. Als je leert om in de wereld te zijn maar er niet van, herken je spoedig dat alles dat aangedaan of gedaan wordt door anderen een reflectie is van hun staat van bewustzijn, maar niet het feit verandert, dat ongeacht de verschijningsvormen, hun ware essentie Goddelijk is, want er is niets anders.
God alleen Is. Dit besef is de sleutel voor de spirituele evolutie. Het is waar iedere ziel naar gezocht heeft in alle verkeerde plaatsen, levensspanne na levensspanne. Veel van de wereld is nu spiritueel gereed om op te houden God in het externe te zoeken en te beseffen dat alles waar zij naar gezocht hebben al binnenin aanwezig is.  
Ascentie is de verwezenlijking van een hoger niveau van bewustzijn van waaruit je dan begint de wereld en alles daarin vanuit een plaats van weten te zien en dat er slechts ÉÉN is, en dat DIEGENE eeuwig Zichzelf tot uitdrukking brengt in eindeloze vormen en variëteiten. Iedere ziel zal vele ascenties ervaren.

zondag, september 25, 2016

Hilarion - Jullie Wereld Wordt die Betere Plaats die Jullie Altijd Gevisualiseerd Hebben - 25 September 2016Hilarion
“Jullie Wereld Wordt die Betere Plaats die Jullie Altijd Gevisualiseerd Hebben”
25 September 2016
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Geliefden,
De winden van verandering naderen de bewoners van de Aarde. De ingrijpende hervormingen aan de bestaande structuren van het oude paradigma, beginnen in alle ernst.  De verbrokkeling en het verval worden overal bewezen en mensen voelen de effecten van de mislukking van de oude paradigma systemen die op hun plaats waren. Het is een tijd van intens zelfonderzoek binnenin ieder menselijk hart. Mensen stellen de belangrijke vragen en zij gaan binnenin. Zij willen weten waar het doel van hun leven helemaal over gaat, waarom zij op de Aarde zijn en wat zij moeten weten om een zekere/veilige fundering en houvast te vinden. Het is een moeilijke tijd voor degenen die ontwaakt zijn en extreme vriendelijkheid en geduld zijn nodig door diegenen die ontwaakt en bewust zijn.
Wij hebben eerder heel vaak gezegd, als meer verhoogde niveaus van Licht vanuit de Kosmos in/naar de atmosfeer van de Aarde filteren, zullen de oude manieren van het doen van de dingen die niet van de hoogste integriteit waren niet langer meer ondersteund worden. Het is nu aan het gebeuren en jullie moeten je bewust hiervan zijn, als jullie dat al niet zijn, zodat jullie het evenwicht en de vrede binnenin kunnen handhaven. Het zal een vastberaden concentratie en inspanning eisen om het trekken van de oude energieën te weerstaan die overal heersend zijn gedurende deze tijden. Als je de inspanning maakt wanneer dit gebeurt, helpt het om de effecten op het collectieve bewustzijn van de mensheid te verdrijven. Sta jezelf de voeding toe die je vier lichamelijk systeem (fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel) nodig heeft wanneer dit voor jou overduidelijk wordt.

De Wekelijkse Lichtstraal - “Een Frisse Focus” - 22 September 2016 / Jamye Price


De Wekelijkse Lichtstraal
“Een Frisse Focus”
22 September 2016 / Jamye Price

Gezegend Wezen, je besef en focus zijn een krachtige katalysator van creatie. Je bewustzijn is een voertuig van het Leven, en als je het leven waarneemt, ontvang je het. Wat voor verwachtingen heb je die jou op een pad zetten van het hercreëren van patronen uit het verleden? Als jij je hart en geest opent voor een Frisse Focus, sta je een nieuwe creatie toe zich gemakkelijker te vormen.
Wij willen je meenemen naar voorbij het positieve denken, want zoals je waargenomen hebt is het geen volledig systeem van verandering. Het is belangrijk om je geest richting positieve focus te gebruiken, niettemin moet je de vibrationale resonantie ermee op een fundamenteel niveau vinden.
In plaats van positief te denken, begin te denken in mogelijkheden en potentiëlen.
Voor sommigen, zal het positieve denken een patroon van vermijding creëren, aangezien zij het vermijden om inwendige en gedragsveranderingen (uitwending) te maken. In plaats van vergiffenis en vrede met een situatie te vinden, zullen zij verandering vermijden en proberen de geest te focussen op positieve gedachten erover. Dit creëert een patroon van inwendige controle dat ernaar streeft om de uitkomst met de kracht van de gedachte te manipuleren en te verwachten. Dit is een patroon van het vermijden van persoonlijke verandering. Het leven zal je altijd richting groei roepen.

zaterdag, september 24, 2016

De Ster Ouderen - De Kosmische Pauze is Nu Voorbij! - 22 September 2016 / ­Aluna Joy Yaxkin


De Ster Ouderen
De Kosmische Pauze is Nu Voorbij!
22 September 2016 / ­Aluna Joy Yaxkin

Zoals ze in Engeland zeggen … “Good morning Lovelies”. Jullie allemaal prachtige zegeningen sturend op deze Equinox ochtend, vanuit de Gepluimde Slang Leylijn en de hart/keel chakra van Sedona. We zijn geland en zijn net begonnen onze verzamelde energie van de Regenboog Slang (draak) Leylijn in Engeland te verankeren aan de Gepluimde Slang Leylijnen hier in de Amerika’s. Dit Leylijn project werd een veel groter werk dan waar we eerst op geanticipeerd hadden. Toen ik hiernaar vroeg, ontving ik een korte boodschap voor ons allemaal vanochtend …. LEES VERDER VOOR DE BOODSCHAP VAN DE STER OUDEREN.
De Kosmische pauze is nu voorbij….
Wat je dacht dat je spirituele werk is of was, gisteren en vandaan, zal zeer snel groeien en zich verder ontwikkelen nu in/naar iets veel meer diepgaands dan jij je voorgesteld zou kunnen hebben. Als je de omvang van je werk te snel geweten had, zou je overweldigd geweest kunnen zijn en de missie afgebroken kunnen hebben. Dat is aldus waarom jij voor jezelf koos dat de reis een stap na stap proces moest zijn, jou in het altijd tegenwoordige Nu werkzaam houdend.  
Jullie zielen zijn gegroeid en werden gehard met enorme tests en grote zegeningen. Jullie werden vervolgd, verraden, ondersteund en geliefd. Jullie kunnen meer energie, Licht en spirituele alchemie bevatten dan jullie eerder konden. Jullie zijn je nu aan het voorbereiden om van het grote plateaus af te lanceren tussen enorme cyclussen van tijd in (De Ster Ouderen zeiden in het verleden dat wij in 2017 zouden beginnen te lanceren). Jullie zijn op dit plateau geweest sinds de aankomst van deze kosmische pauze die in 2013 begon. Deze pauze is zoals een oceaangolf. Wij zijn in de ruimte geweest tussen toen een golf binnen komt en een golf naar buiten gaat. Het is een kosmisch plateau.

Matt Kahn - Je Overgeven aan Liefde - 24 September 2016


Matt Kahn
Je Overgeven aan Liefde
24 September 2016vrijdag, september 23, 2016

St. Germaine - Urgentie, Evenwicht van Actie en het Rustpunt, Snelheidstempo en de Uitlijning - 22 September 2016 / Linda Dillon


St. Germaine
Urgentie, Evenwicht van Actie en het Rustpunt, Snelheidstempo en de Uitlijning
22 September 2016 / Linda Dillon

Linda: Zelden krijgen wij de mogelijkheid om een persoonlijke lezing te delen; maar, dat is waar deze post over gaat. Dit prachtige Lichtwezen heeft ermee ingestemd om de Liefde en Wijsheid van St. Germaine met ons te delen! Wij zijn in dankbaarheid jegens jou geliefde ziel.
St. Germaine: Groeten, Ik ben St. Germaine. Ik stap naar voren om je te omhelzen, om je vast te houden, om jou neer te leggen en dat je de zachte genezing mag ontvangen, de nectar en zoetheid van het leven, de nectar en zoetheid van de Moeder. De nectar en zoetheid van de bloemen, van de otter, van de rivier, van de velden, van de vallei, van de laagte. Dierbare engel van Liefde, je hebt geleerd en verankerd en hebt het goed gedaan in het evenwicht van actie, van het rustpunt, van deelnemer/waarnemer. Je bent nooit iemand geweest die vreugdevol achterover leunt en toekijkt. En mijn vriendin, je hebt het oprecht als één van mij geleerd, als één van de Moeder, als één van Michael. Op heel veel manieren ken je niet de betekenis van stil te zitten. En je zegt, “Afgezien daarvan, is zat vorig jaar genoeg stil om een levensspanne van mij te duren!” Geliefde vriendin, ik plaag je, omdat je weet dat dat niet is hoe het werkt. En ik zeg dit op geen enkele manier, in geen enkele vorm van kritiek.
Toen ik de wereld bewandelde, en dat heb ik dus heel vaak gedurende honderden aan jaren gedaan, voelde ik nog steeds, “Er is geen tijd genoeg. Er is zoveel dat ik moet doen. Er zijn zoveel mensen die ik moet transformeren, onderwijzen, helpen, assisteren. Er is zoveel dat ik wil doen aangaande de vervulling van het Plan van de Moeder. Er is niet genoeg tijd.” En natuurlijk was elk en ieder tijdstip in goddelijke perfectie - niet noodzakelijkerwijs in mijn perfectie, maar in de perfectie van de Moeder/ Vader/Ene.

Equinox Liefdesenergie Stijging!! - 23 September 2016


Equinox Liefdesenergie Stijging!!
(De Laatste 3 Dagen zijn zij Gigantisch Gestegen)
23 September 2016
Ben in Liefde, Blijf in Liefde. Doe het opruimingswerk en VOEL de Stijging. De Hogere Rijken doen er ALLES aan om ONS bij te staan met onze ASCENTIE.
 (Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)

donderdag, september 22, 2016

Jeshua - De Belichaming - September 2016 / Pamela Kribbe


Jeshua
De Belichaming
September 2016 / Pamela Kribbe

Dierbare vrienden, ik ben zeer verheugd om bij jullie te zijn en om mijn energie met die van jullie te vermengen.
Jullie zijn stralende wezens van Licht en jullie hebben geen idee van de kracht en schoonheid die jullie dagelijks in jullie leven demonstreren. Hoewel het vooruitzicht bij tijden donker is, en jullie je soms uitgeput voelen van te proberen voorwaarts te gaan in jullie leven, zijn jullie immer dapper. Jullie moeten je bewust zijn van de ongelooflijke moed en kracht die jullie dag na dag demonstreren. Jullie brengen voortdurend steeds meer Licht op/naar de Aarde, gewoon doordat jullie hier zijn. Door jullie zelf in jullie lichaam te verankeren, verspreiden jullie Licht op de Aarde. Jullie zijn het levende Licht op de Aarde, en jullie lichaam maakt deel uit van die belichaming.
Jullie incarneerden hier met een doel/reden, met een diepe intentie. Jullie zijn hier voor jullie zelf, om binnenwaarts tot bloei te komen, en om diepgaand ieder deel van jezelf te ervaren. Maar jullie zijn hier ook voor de Aarde, voor deze planeet en om Haar met jullie Engel-Licht te inspireren en te voeden. Jullie lichaam is samengesteld van dezelfde elementen als de Aarde en de koninkrijken, als de planten en de dieren. Dat is wat jullie met hen delen; jullie zijn niet afgescheiden van het leven om jullie heen.
Het lichaam is een wonder op zichzelf. Denk na over al deze piepkleine cellen in je lichaam en hoe zij hun afgescheiden rollen kennen, alsook hoe samen te werken als een verenigd geheel. Zij geven uitdrukking aan een hogere macht, en die hogere macht ben jij, de ziel-zelf die in je lichaam leeft. Je ziel is degene die inspireert en de gever van je leven is. Dankzij je ziel diens keuze, is het lichaam dat het gekozen heeft voor dit leven in/naar het bestaan gekomen: dit specifieke lichaam met alles dat jou genoegen geeft, alsook alles dat pijnlijk en belastend is.

woensdag, september 21, 2016

Sandra Walter - Goddelijke Focus: De Derde Golf Verwelkomen - 20 September 2016


Sandra Walter
Goddelijke Focus: De Derde Golf Verwelkomen
20 September 2016

Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Onze derde golf van 2016 begint te toppen, met diens eerste frequenties die het Nieuwe inluiden. Poortwachters en Rasterwerkers zijn wekenlang druk geweest, Gaia en de nieuwe raster reageren al, en wij zijn voorbereid op de nieuwe aankomst van volgende week.
Dit is een toevloed van hoog opgeladen zuiver Licht, wat ons naar een gloednieuw niveau brengt. Zoals altijd, is vibrationale overeenkomst belangrijk voor je ervaring ervan, hoewel deze frequenties gericht zijn op het helpen van een versnelde tijdlijn. Voor de Ascentie Stam, de sluiers zijn weer bezig dunner te worden en onze werkelijkheden voelen meer onwerkelijk dan geaard aan. Zoals we van de twee eerdere golven geleerd hebben, is dat typisch voor deze golf toevloeden van dit jaar. Deze golf omvat een tijdlijnverschuiving, dus onze focus is meer dan ooit nodig.
Gaia is voortdurend, en zal dat blijven doen, codes aan het loslaten doorheen de nieuwe rastersystemen, welke van een Solar-kristallijnen natuur is. Het wordt tot actie aangezet door het binnenkomende Lichtniveau, en Gaia reageert erop net zoals onze lichamen en DNA tot actie aangezet worden om sluimerende codes tijdens Ascentie te activeren. Dit is voorbereiding op het ontvangen van veel hogere niveaus van Solar Licht. De September golf is een grote sprong in dat proces, en wij ontvangen een versnelde tijdlijn om dat proces te complementeren, eenvoudig omdat wij capabel zijn en er bewust om vragen.

dinsdag, september 20, 2016

Mary Magdalene - “Twee Diepe Angsten” - September 2016 / Pamela Kribbe


Mary Magdalene
“Twee Diepe Angsten”
September 2016 / Pamela Kribbe

Ik ben Mary Magdalene. Ik kniel voor  jullie neer met bewondering en respect voor wat jullie op de Aarde doen. Jullie zijn bezig nieuwe paden van bewustzijn te openen en jullie doen dat terwijl jullie nog steeds de lasten van het verleden binnenin met jullie meedragen. Oude pijn en verontrusting komen gedetailleerd naar boven, omdat nieuwe manieren van bewustzijn jullie besef, jullie lichaam en jullie emoties binnenkomen.
Met het feitelijk creëren van nieuwe paden van bewustzijn, genezen jullie de oude pijn. Het schijnt alsof dit had moeten gebeuren in het verleden - jullie zijn zo vaak eerder op de Aarde geweest - maar het was niet mogelijk om toen nieuwe paden te creëren. Er was nog steeds teveel bewustzijn dat verstrikt zat in de oude instituten van macht en autoriteit, en mensen werden gevangen gezet door hun angst voor overleving - door ongerustheid op het fysieke vlak - of door de angst van maatschappelijk verbannen te worden.
Deze angsten lopen zeer diep in de mensen. Als je niet weet wie je bent, als je ondergedompeld bent in de structuren van het onbewustzijn die door de maatschappij gehandhaafd worden, dan geloven jullie dat jullie je lichaam zijn, en angst voor overleving raakt jullie in jullie diepste kern: te sterven betekent vernietigd te zijn. Dan komen er zeer diepe impulsen naar boven om tegen te werken, en dat kan jullie ertoe leiden om een ander persoon te vernietigen, als dat noodzakelijk is, om je overleving te verzekeren. Het is een fundamentele primitieve angst. Dan is daar ook de angst van maatschappelijk verbannen te worden, of niet langer meer bij de groep te behoren. Dat, ook, is een zeer diepe angst in mensen.
Als jij je niet bewust bent van je ziel-zelf, je goddelijke kern, dan denk je dat: a) jij je lichaam bent, en dat b) je een maatschappelijk gevormde persoonlijkheid in dat lichaam bent. De persoonlijkheid, welke gevormd wordt door maatschappelijke invloeden vanuit het verleden, was en wordt nog steeds gevormd door angst. Je wilt bij een groep horen; je wilt geaccepteerd worden door andere mensen. Er is een hulpeloos deel in ieder persoon dat ondersteund, goedgekeurd en omhelsd wil worden. Dit is het deel van jou dat erbij wil horen, en dat deel is nog steeds zeer sterk in ieder persoon.

Sananda - “Een Ongelooflijke Kans Verderop” - 19 September 2016 / Jenny Schiltz


Sananda
“Een Ongelooflijke Kans Verderop”
19 September 2016 / Jenny Schiltz

Het is belangrijk dat jullie begrijpen door wat voor een verbazingwekkende tijdsperiode jullie heen leven. Dit is de tijdsperiode wanneer al jullie levens, jullie lessen en bereikte groei in/naar één laatste hoogtepunt komen. Voor diegenen die gekozen hebben om te ascenderen, dit is jullie afstudeertijd. Wat afstuderen voor ieder persoon betekent zal er anders uitzien en aanvoelen. Niettemin, is het uitgangspunt voor iedere ziel hetzelfde. Het is tijdens dit leven dat jullie alles zullen verwijderen dat jullie belemmerd van jullie ziel op de Aarde te belichamen. Het is in deze prachtige vermenging dat jullie de reden zullen begrijpen voor jullie incarnaties op de Aarde en alles dat jullie verkregen hebben.
Op dit moment, wordt de versnelde tijdlijn in jullie wereld verankerd en dit staat elk van jullie toe om er toegang tot te verkrijgen. Met de naderende Equinox, hebben jullie elk de kans om het oude achter te laten en in/naar het nieuwe te lopen. Het is om deze reden dat zo velen van jullie het diepe loslaten ervaren hebben van het fysieke en emotionele. Het komt voor jullie naar voren om het te zien, het te voelen en te kiezen om het in het verleden achter te laten. Terwijl dit overweldigend aan mag voelen en je het even niet meer mag weten aangaande hoe los te laten en voorbij te gaan aan wat was, is het antwoord tamelijk eenvoudig. Wanneer jij je belast voelt door je angsten, je verleden of je patronen, ga zitten en vraag je hartchakra om zich tot het maximale te openen. Vraag dat je alle Liefde ontvangt welke de Bron aan te bieden heeft en dat deze Liefde jou helpt alles los te laten dat binnenin jou niet in evenwicht is. Sta deze Liefde toe jou volledig te vullen en met dat aldus te doen, jou de weg te wijzen. Want er is slechts één weg naar de nieuwe Aarde, slechts één pad naar Ascentie en dat is met dezelfde frequentie van Liefde te zijn en ermee te resoneren welke de Bron jou geeft. Als je dit steeds meer doet, zal je gewaarworden dat al het andere onbelangrijk is, al het andere verdelend is, dat de enige waarheid binnenin dit grote gevoel van Onvoorwaardelijke Liefde is. Dit is niet te zeggen, dat er slechts één pad is om deze Bronenergie te voelen, want er zijn vele en oordeel van iemand anders diens pad zal jou alleen maar wegleiden van je eigen pad.
Wij vragen dat elk van jullie de overtuigingen aangaande hoe jullie denken dat deze overgang zal zijn stopzetten. Aangezien elk van jullie diens eigen werkelijkheden creëert, zo ook creëren jullie je eigen beperkingen en teleurstellingen. Wanneer jij jezelf toestaat om het stromen van de Bronenergie te zijn, met alle verwachtingen verwijderd, is dat het wanneer je in verbijstering zult zijn over alles dat naar je toe zal komen. Wanneer je in je geest een acceptabele versie van werkelijkheid gecreëerd hebt, van hoe de dingen voortgezet moeten worden, mag jij jezelf dan uit het stromen van creatie energieën vandaan halen en teleurstelling ervaren. Sta alles toe te ontvouwen in diens eigen timing met diep vertrouwen en geduld.

maandag, september 19, 2016

5D Puberteit - 19 September 2016 / Brenda Hoffman


5D Puberteit
19 September 2016 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Velen van jullie wachten op jullie nieuwe leven om te beginnen - dat is begonnen. Hoewel er verschuivingen en veranderingen zullen zijn onderweg, is jullie leven of vreugde begonnen.
Misschien fantaseren jullie over iemand die groter en wijzer is dan jullie die jullie de ‘ga-je-gang’ geven om te zijn wie je bent -- gelijkaardig aan een grote broer of zuster die voor je zorgt wanneer een treiteraar arriveert.
Jullie zijn de grote broer of zuster, hoewel dat concept nog geen deel uitmaakt van jullie geloofsysteem. Jullie zijn de wijze waar jullie op gewacht hebben. Hoewel jullie nog niet toegang verkregen hebben tot de meerderheid van jullie nieuwe vaardigheden, evolueren jullie je snel naar de Nieuwe Jij met alle vaardigheden waar jullie op hoopten.
Dat is niet te zeggen dat jullie niet vaardig zijn in deze tijd, maar in plaats daarvan om jullie eraan te herinneren dat jullie groeien in/naar jezelf. De volgende paar weken van doorgaande energieën zijn om te verstevigen wie jullie waarlijk zijn.
Misschien geloof je dat jij altijd jezelf geweest bent. Je komt op voor jezelf ondanks de neezeggers. Je selecteerde het leven dat je nu leeft. Iets dergelijks is waar - maar alleen binnen een beperkt bereik van mogelijkheden. Het stukje waar jullie mee doorgaan te negeren is jullie evolutie.
Als je evolueert, zal dat wat eens ongelooflijk of verbazingwekkend was alledaags worden.

Aartsengel Michael - Jullie Zijn Voorbij Gereed voor Ascentie - 17 September 2016 / Linda Dillon


Aartsengel Michael
Jullie Zijn Voorbij Gereed voor Ascentie
17 September 2016 / Linda Dillon

Op onze Zaterdag telefonische conferentie vereerde Aartsengel Michael ons … “Geef jezelf eer voor je moed, voor je volhardendheid, voor je uithoudingsvermogen. Jullie kloppen op de deur van elkanders harten, jullie kloppen op de deur naar Ascentie en jullie eisen om het binnen te laten…”
Meditatie:
Linda: Zo, laat ons beginnen met een kleine meditatie van blauw. Het is zo dat ik een klein beetje een voorliefde heb voor blauw … het blauw van Aartsengel Michael, van de Universele Moeder, van onze prachtige blauwe hemel, van het grote blauw in Arizona, het blauw van de Grote Oceaan wat zo donker is, en de variërende kleuren van blauw van de Caribische zee, de zee van Galilee, en de Atlantische Oceaan. Adem in het blauw van Riddersporen, het blauw van saffier, het blauw van de Lapis Lazuli, het blauw van de topaas. Het blauw van larimar, van aquamarijn.
Voel jezelf in je hart gaan, en ga dieper, rustend in de basis van je drievoudige vlam en voel werkelijk de moed en de voeding van die Blauwe Diamanten Vlam, en de kracht en de wijsheid van de Kanarie Gele Vlam, en de schittering van je eigen Roze Diamant. En als je roze Diamant een klein beetje zwak is, draai het omhoog, op de manier waarop je de pit van een gasfornuis omhoog zou draaien, zodat je gelijk en in die plaats van volmaakt evenwicht bent … omdat je dat bent, zelfs als jij je een klein beetje uit balans voelt, zelfs wanneer wij ons uitgeput, huilerig, versleten voelen, dierbare engelen, jullie zijn absoluut perfect - dat zijn jullie altijd geweest, en dat zullen jullie altijd zijn. En dat is waarom wij hier zijn … niet dat we ons nooit vermoeid voelen of dat we nooit eens misstappen, wij raken niet overstuur wanneer we andere mensen waarnemen fouten te maken, maar omdat wij volmaakt zijn omdat onze Moeder volmaakt is, onze beschermengelen zijn volmaakt, de meesters zijn volmaakt, de volledige Raad van Liefde is volmaakt en wij zijn nochtans een deel en een reflectie daarvan; dus wij zijn volmaakt.

Hilarion - “Onderzoek en Breid Jullie Opties Uit en Leef het Leven ten Volste” - 18 September 2016Hilarion
“Onderzoek en Breid Jullie Opties Uit en Leef het Leven ten Volste”

18 September 2016
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dit is een tijd om projecten te beëindigen en te voltooien en naar nieuwe horizonten te kijken. Het leven beweegt altijd voorwaarts met dat te creëren wat nieuw is, en dit is behulpzaam voor diegenen die zich klem hebben voelen zitten. Soms gebeurt dit gevoel omdat iemand niet bedoeld is voorwaarts te gaan om bepaalde ontvouwingen en realisaties van binnenuit toe te staan om te gebeuren. Dit is zoals het zou moeten zijn op de reis genaamd het leven en de evolutie van de spirit. Terwijl jij je focust op je eigen groei, richting je hogere potentieel, moet jij je opnieuw verbinden met de verplichting die je maakte om in nieuwe richtingen te gaan en alles te zijn dat je kunt zijn. Wanneer je in het proces van transformatie bent, mag je opgeroepen worden om aan gebieden van zelf te werken welke verdere expressie en ontwikkeling nodig zijn.
Deze activiteit bewerkstelligt een vernieuwing van de spirit binnenin als de stukjes van de puzzel van het leven samenkomen richting een nieuwe aanvang, hetgeen een nieuwe en belangrijke herverbinding creëert met dat wat voor jou belangrijk is. Toegevoegde begeleiding kan van het goddelijke zelf komen als jij jezelf de tijd toestaat voor periodes van rustigheid, stilte en binnenin gaat. Deze uitoefening brengt altijd een gevoel van de restauratie van kracht, en richting zal gegeven en gezien worden met duidelijkheid. Je lichaam, geest en spirit zullen in uitlijning komen en dit bewerkstelligt regeneratie en de grotere manifestatie van de nieuwe richtingen die je zou moeten gaan. Dit op diens beurt leidt naar de beweging voorwaarts met een vernieuwd gevoel van verplichting en doel.

zondag, september 18, 2016

Een Akashic Perspectief over… “Liefde en Gratie” - 18 September 2016 / Jen Eramith MA


Een Akashic Perspectief over…
“Liefde en Gratie”
18 September 2016 / Jen Eramith MA

Wat precies is gratie en hoe krijg je toegang tot de staat van gratie? Is het door intentie of door gratie zelf?
Het woord gratie heeft heel veel verschillende betekenissen in de Engelse taal (gratie, genade, goedgunstigheid, gunst, respijt enz.), dus gaan wij jullie vertellen wat de Opzichters bedoelen met gratie in een spirituele betekenis. In eenvoudige termen, kunnen wij zeggen dat het de staat is van verliefd zijn. Wanneer je in de staat van verliefd zijn bent, ben je in een staat van gratie. Dit is een ingewikkeld onderwerp, dus wij zullen ons focussen op één manier waarop de mensen de term gratie gebruiken, wat is met betrekking tot de “gratie van God”. Mensen refereren naar de gratie van God als een manier van het omschrijven van de beschikbare eindeloze Liefde welke dingen verstrekt zoals vergiffenis, verlossing, genezing, en van al deze dingen wordt gezegd dat zij zich door gratie voordoen. Wanneer mensen spreken over de gratie van God, stellen zij zich eenvoudig voor dat de Liefde waar zij mee verbonden zijn, de Universele Liefde waar zij mee verbonden zijn, ergens buiten hen bestaat.
Uiteindelijk, wanneer iemand de gratie van God accepteert, stemmen zij zich eenvoudig af op hun eigen unieke verbinding met hun goddelijkheid, hetgeen daarom verbonden is met de ultieme Liefde in het Universum. Om werkelijk een staat van gratie te bereiken, is het noodzakelijk dat je ertoe komt om je eigen goddelijkheid voldoende te eren, respecteren en waarderen om je met dat kanaal te verbinden.
Als jouw begrip van gratie stevig geplant is in de illusie dat God iets is dat volledig van jou afgescheiden is, zal jij jezelf altijd zien als zijnde kleiner dan je werkelijk bent. Als jij jezelf als kleiner ziet, ben je niet in staat om volledig je eigen goddelijkheid te eren. Geen van jullie is God zelf, hem of haarzelf, maar jullie allemaal zijn een aspect van God. Jullie allemaal zijn een deel van God. Jullie allemaal zijn een uniek kanaal voor die Universele Liefde welke God representeert.

zaterdag, september 17, 2016

Blijven of Vertrekken - 16 September 2016 / Maria ChambersBlijven of Vertrekken
16 September 2016 / Maria Chambers

Als je in de fysieke vorm bent en dit leest, ben ik er zeker van dat je een lange lijst van dingen kunt maken die jou irriteren, je bezorgd maken, je bang maken, die je vervelen, die je kwaad maken. Het zou niet teveel inspanning nemen, nietwaar? Van fysieke ongemakken en ziektes naar misschien financiële, naar relaties, en gewoon de dagelijkse uitdagingen. Door het verkeer heen te gaan, om te gaan met de aanval van slechte parfums van vrouwen in het koffiehuis. En gewoon te leven in een wereld waarin het bewustzijn op het niveau is van ongeveer een adolescent. Wacht, maak daar een derde klasser van.
De meesten van ons weten hoe het aanvoelt om samen met anderen te bestaan die nog steeds slapende zijn. Wanneer wij verbonden zijn met onze uitgebreide zelven irriteren deze dingen ons niet zo heel veel. Maar wanneer we dat niet zijn, zijn zij voldoende om ons in/naar een donkere plaats te sturen.
Dus zijn er overvloedig veel redenen om als een gek van deze planeet af te gaan, allen behoorlijk gerechtvaardigd, tussen haakjes. Het is gemakkelijk voor diegenen die gekanaliseerd zijn, die bestaan aan de andere zijde van de sluier om ons te vertellen dat we geduld nodig hebben … en ja, zij hebben een diep mededogen voor ons en eren ons … maar zij hebben er geen idee van hoe het voelt om hier in het vlees te zijn. Zelfs als zij hier in andere tijden leefden, zijn zij vergeten hoe uitdagend het is. En daarbovenop, is het hier nu zijn volledig anders, met de nieuwe energieën aanwezig, welke hun eigen uitdagingen presenteren.

De Wekelijkse Lichtstraal - “Vrij en Duidelijk” - 15 September 2016 / Jamye Price


De Wekelijkse Lichtstraal
“Vrij en Duidelijk”
15 September 2016 / Jamye Price

Gezegend Wezen, je pad in de menselijk vorm heeft diens momenten van duidelijkheid en diens momenten van onzekerheid, waar zelfs de richting van het pad zich nog niet gevormd heeft. Deze twee tegengestelden voltooien een cirkel, een spiraal van het stromen. De andere zijde van dezelfde munt.
Wanneer je goed bent met zowel duidelijkheid als onzekerheid, stroom je gemakkelijk door verandering heen. Verandering is constant in deze ervaring. Het doet zich eindeloos voor in ieder moment, het fractaal stromen dat zich uitbreidt en samentrekt.
Je bent op een opwindend punt in je evolutie waar verandering versneld en geïntensiveerd aanvoelt. Je bent in het punt in de spiraal als het steeds sneller draait, een onbekend hoogtepunt naderend. Voor sommigen, creëert de verandering angst. Voor anderen, opwinding. Deze twee nauwe verwanten bepalen jouw wrijving met een moment van verandering.
Er is een keerpunt, een ontsnappingssnelheid dat de bindingen van tijd en ruimte (vorm) loslaat. Het is op dit punt dat wat snel scheen te zijn langzaam wordt, wat solide toescheen zacht wordt, wat duidelijk toescheen wazig wordt. Binnenin deze wazigheid is een duidelijkheid - waar de details van de vorm ruim baan geven aan jouw begrip.