zondag, juni 09, 2013

Ann Albers en de Engelen - Week 24, 2013


Ann Albers en de Engelen
"Er is Slechts Eén Liefde"
Juni 2013 / Week 24
Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
In de hemelen zien wij dat de Liefde in iedere menselijke gedachte, woord, daad en interactie aanwezig is - ofwel deze liefde naar het oppervlak gebracht en tot uitdrukking gebracht wordt op glorieuze, vriendelijke en vreedzame manieren of dat zij begraven zijn ver beneden het oppervlak en uitgedrukt worden in buitengewone onontwikkelde, onbewuste en onvriendelijke manieren. Want in waarheid, Liefde ligt binnenin alle dingen, alle gedachten, alle woorden, alle daden en alle interacties. In iedere omstandigheid op jullie Aarde proberen jullie om Liefde naar het oppervlak te brengen, soms stijlvol en op een behulpzame manier, soms onhandig en op een pijnlijke manier. Desalniettemin kan het verlangen om Liefde te vinden, voelen en tot uitdrukking te brengen gevonden worden in iedere enkele omstandigheid op jullie Aarde.
Hoe kan dit, vragen jullie? Hoe kunnen pijnlijke handelingen zelfs een fluistering van Liefde bevatten? Wanneer je kwaad bent, dierbaren, is het dan niet dat je echt op vriendelijkere manieren behandeld wilt worden, of wilt dat iemand anders een vriendelijkere manier van zijn leert? Misschien gooi je er een woedeaanval tegenaan omdat er iets of iemand is waar je van houdt die zich/haar/hemzelf niet aan jou presenteert zoals je dat wenst, en je gewoon nog niet vertrouwt dat God jou Liefde op een vriendelijke manier kan brengen. Je probeert om van jezelf te houden, hoewel opgelaten. Hoe kunnen de onvriendelijke woorden van iemand anders een handeling van Liefde zijn? Wel dierbaren, zij doen hun best om hun gevoelens bekend te maken hoewel zij nog niet weten hoe het met vriendelijkheid en duidelijkheid te doen.
Hoe kan verdriet Liefde zijn, vragen jullie? Als je niet van iets of iemand hield zou je er helemaal niet verdrietig over zijn. Hoe kunnen moordenaars, misdadigers, en anderen die schijnen te azen op het onschuldige wezen proberen lief te hebben, vragen jullie? Wel dierbaren zij hebben pijn en zelfs hun wrede handelingen zijn een schreeuw aan iemand om hun pijn te zien, hun pijn te voelen, en hun pijn te erkennen.

Wij zeggen nooit dat jullie onvriendelijk gedrag in jullie leven toe zouden moeten staan, nochtans smeken wij jullie op de Aarde om onder het oppervlak van menselijke interacties te kijken en te zoeken naar de Liefde die daaronder ligt. Door dat te doen, zullen jullie als de engelen worden. Jullie zullen degenen zijn die mededogen hebben voor jullie zelf en voor jullie mede menselijke wezens, wetende dat een ieder van jullie ernaar streeft om de ware zelfde Liefde te vinden, te voelen en tot uitdrukking te brengen … ongeacht waar een ieder van jullie in het grote spectrum van de evolutie bestaat.
Jullie menselijke evolutie, is welbeschouwd, een reis terug naar het besef dat er slechts Eén Liefde is, en dat niemand van jullie daar ooit afgescheiden van is. Je kunt je afgescheiden voelen. Je kunt afgescheiden lijken te zijn, maar in waarheid ben je dat niet. De zon schijnt altijd achter de wolken, en de Ene Liefde van de Schepper bestaat gelijkwaardig binnenin jullie allemaal - ongeacht wat voor stormen van kwaadheid of nevelen van verdriet, op het oppervlak tevoorschijn komen. Je zult in staat zijn te zeggen, "Dit behoord in mijn persoonlijke werkelijkheid of het doet dat niet, en nochtans kan ik nog steeds Liefde zijn. Ik kan nog steeds bidden voor de verheffing van diegenen die niet weten dat zij Liefde binnenin zich bevatten. Ik kan tenminste deze Liefde binnenin mij erkennen, zelfs wanneer ik nog niet diens aanwezigheid tot uitdrukking gebracht zie of voel."
Jullie allemaal willen dat er van jullie gehouden wordt dierbaren. Onze wens voor jullie is dat jullie zouden weten hoe diep er al van jullie gehouden wordt. Kunnen jullie doorgronden dat er met tederheid en waardering naar jullie gekeken wordt, niet alleen in jullie beste momenten maar ook in de momenten waarvan jullie voelen dat zij jullie slechtste zijn. Kunnen jullie je voorstellen dat engelen stil gereed staan, jullie liefde toesturend, zelfs terwijl jullie er woede aanvallen tegenaan gooien, verkondigen dat het leven niet eerlijk is, jij je alleen voelt, en met zoveel andere menselijke gedragingen een verbintenis aangaat die minder dan liefdevol lijken te zijn. Zelfs in deze tijden, specifiek in deze tijden, sturen wij jullie Liefde en mededogen. Wij begrijpen dat jullie in ieder moment proberen, al is het alleen maar op de manier zoals een onschuldig kind dat doet, om naar Liefde uit te reiken. In plaats van onze Liefde terug te trekken wanneer jullie in moeilijke ruimtes zijn, sturen wij jullie zelfs meer. Onze Liefde is een waardering van de prachtige, stralende waarheid van jullie wezen, of jullie het nu wel of niet kunnen zien. Ons verlangen is dat jullie jezelf zouden kunnen zien op de manier waarop God jullie ziet, de manier waarop wij jullie zien, de manier waarop Liefde jullie ziet.
Kunnen jullie je voorstellen hoe de wereld zou kunnen zijn als jullie dat geschenk aan anderen zouden kunnen geven - ongeacht hoe zij zich gedragen? Kunnen jullie je voorstellen, dat wanneer iemand zich onvriendelijk gedraagt, dat je in staat zult zijn te zeggen tegen hun ziel, "Ik wil niet een verbintenis met jou aangaan in deze onvriendelijke dans van energieën, en tezelfdertijd weet ik dat jij jezelf eenvoudig nog niet begrijpt. Je bent niets minder dan het Licht en de Liefde van God, in/naar een menselijk vorm gevormd en op een dag, op de één of andere manier, in dit leven of in een ander leven, zal je de waarheid van dat wezen komen te weten. Ik zie het. De rest, begrijp ik, is jouw poging om het ook te zien."
Jullie zouden jullie wereld transformeren dierbaren als jullie dit zelfs maar zouden kunnen doen, zelfs zo nu en dan.
God Zegent Jullie! Wij houden heel veel van jullie.
-- De Engelen
 

Bericht van Ann

Hallo allemaal,
Als er één ding is dat ik weet in mijn leven, is het dat er zo diep en zo toegenegen van ons gehouden wordt dat er niets is dat wie van ons dan ook ooit zou kunnen doen om ons van deze Liefde te scheiden. De Liefde van God en de engelen is zo anders dan de liefde van menselijke wezens. Wanneer menselijke wezens zeggen, "Ik houd van jou," dan is vaak wat zij bedoelen, "Ik wil dat je van me houdt," of "Ik houd van de manier waarop jij me laat voelen," of "Ik houd van dat wat jij representeert," of "Ik houd van waarover ik fantaseer dat je in mijn leven zult zijn," …en ga zo maar door. Hoe zeldzaam maar kostbaar het is, wanneer iemand jouw ziel ziet en omdat zij hun eigen ziel kennen, kunnen zij het Licht van God binnenin jou herkennen. Dat is ware spirituele Liefde, en het is het meest ongelooflijke geschenk dat wij aan elkaar kunnen geven. Dat is hoe de engelen van ons houden.

Wij hebben allemaal "lief gehad" voor zoveel redenen, maar in werkelijkheid, heeft echte Liefde geen reden nodig. Echte, spirituele Liefde is een Liefde die eenvoudig binnenin bestaat, en door ons heen wilt stromen. Deze Liefde heeft geen Liefde terug nodig. Het heeft geen erkenning nodig. Het is niet afhankelijke van hoe anderen ons laten voelen. Het is in plaats daarvan een bron van waarheid binnenin ons, een gevoel van volledigheid dat in/naar de wereld over moet lopen. Deze Liefde is een besef van het Licht binnenin ons, en daarom probeert het Licht naar het oppervlak te komen in iedere ziel op de planeet.
Ik was niet in staat om Liefde te voelen en met anderen te delen totdat ik het in mezelf vond. Ik moest leren om samen met God en de engelen op een regelmatige basis in stilte te gaan zitten, of om in de natuur te wandelen, of om duizend anderen dingen te doen die mij me verbonden lieten voelen met het leven zelf, om deze liefde te voelen. Ik moest deze Liefde cultiveren, mezelf behandelend alsof ik het Licht ken dat binnenin mij leeft, aldus ik het Licht ken, zie en van het Licht kan houden dat binnenin iedereen bestaat. Ik houd niet langer meer van mensen vanwege wat zij mij kunnen geven. Daar geniet ik van! Ik verruk mezelf erin en Ik waardeer de geschenken! Maar ik kan van hen houden of iemand nu wel of niet van mij houdt omdat ik weet wie en wat zij zijn, ongeacht wat zij aan het oppervlak aan mij presenteren.
Wat als, iedere keer dat je in de spiegel kijkt, in jouw eigen ogen, je het Licht van God ziet? Ik heb genoten van miraculeuze genezingen en veranderingen in mijn leven resulterend van het genezende gestaar met Braco omdat ik het Licht van God via zijn ogen zie schijnen en als een resultaat voel ik het zoveel gemakkelijker binnenin mezelf. Nochtans hebben de engelen mij de opdracht gegeven om iedere dag in mijn eigen ogen te staren totdat ik dat ware zelfde Licht tevoorschijn voel en zie komen vanuit mijn eigen ziel. Zij willen dat ik ervan geniet als het van anderen komt, maar ook om het in mezelf te vinden en te zien. Dus, iedere dag zet ik prachtige muziek op en staar met tederheid in mijn eigen ogen totdat ik zie dat het Licht aangaat, en de golven van tevoorschijn komende energie vanuit mijn eigen geest voel. Iedere keer dat ik dat dus doe, voel ik me alsof ik de sluisdeuren van mijn hart geopend heb om Gods Liefde toe te staan de wereld binnen te stromen, naar mij, door mij en naar buiten naar diegenen wiens leven ik probeer aan te raken. We moeten de tijd nemen om die Liefde eerst voor onszelf te vinden, en dan zal deze Liefde door diens ware aard door ons heen en in/naar de wereld willen stromen. 
Jullie zijn allemaal zo prachtig ongeacht wat jullie nu voelen. Als het leven nu nog niet handelt zoals je wenst, houd van jezelf er doorheen. Onthoud je ervan om over jezelf te oordelen. Noem jezelf nooit en te nimmer een mislukking. Jij bent niets minder dan het Licht en de Liefde van God die ernaar streeft zich diezelfde echte waarheid te herinneren … ongeacht wat. Ik zie dat Licht binnenin jullie. De engelen zien dat Licht. Probeer het voor jezelf te zien, of erken het op z'n minst wanneer je het nog niet kunt voelen. Iedere kleine stap naar die waarheid is een gigantische sprong in de geest van God. Zoals het gezegde gaat, de waarheid zal jouw ziel bevrijden. De waarheid is dat wij allemaal dus werkelijk volmaakt en prachtig zijn, zelfs als wij in/naar een groter besef van onze diepste waarheden groeien. Kijk in jouw eigen ogen, en zie het voor jezelf…
Jullie zijn allemaal zeer prachtig, van binnen en van buiten.
Heb een gezegende week,
Ann  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©Ann Albers, All Rights Reserved - http://www.visionsofheaven.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten