maandag, juni 25, 2018

“Tweelingvlammen → Zielpartners --- Ware Liefde” - 26 Juni 2018 / Cobie de Haan


“Tweelingvlammen → Zielpartners en Ware Liefde”
25 Juni 2018 / Cobie de Haan

In één van de vorige artikelen vertelde ik dat de hogere dimensionalen niet geloofden in de Liefde met een grote “L”, zoals wij dat noemen, of ook wel de Ware Liefde. Zij geloofden uitsluitend in onvoorwaardelijke liefde. En zoals ik inmiddels uitgelegd heb in voorafgaande artikelen, als je onvoorwaardelijke liefde toe wilt passen in een Universum van dualiteit, creëer je juist een vorm van liefde met vele voorwaarden, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt. Het mondt er uiteindelijk in uit dat je extreem beleefd bent tegen elkaar.
“Voordat we verder gaan zou ik een ieder die mijn voorafgaande artikelen nog niet gelezen heeft aan willen raden om dat te gaan doen. Het is anders niet mogelijk om goed te begrijpen waar ik het over heb. Daarom staat onderaan dit artikel ook een lijst, welke op volgorde staat, om deze allereerst te gaan lezen. Klik op de link en je komt vanzelf bij het artikel terecht…
Zoals altijd raad ik ook nu iedereen weer aan om bij het lezen van dit artikel je onderscheidingsvermogen en logische redenatievermogen te gebruiken. Voel in datgene wat je leest, heb je hart-geest verbinding in evenwicht. Neem niet klakkeloos van mij over wat ik hier allemaal vertel. Ik heb veel liever dat een ieder voor zichzelf op onderzoek uitgaat of datgene waar ik over schrijf voor hem/haar ook steek houdt, zin maakt. Zo niet … en het resoneert niet met je, schuif het dan terzijde en blijf bij datgene wat jij als waarheid ziet en ervaart.”
Oude Waarheid: Liefde met een Grote “L” bestaat niet
Hoe kwam het nou dat de hogere dimensionalen dachten dat de Liefde met een grote “L” niet bestond? In een Universum waarin zij dachten afgescheiden van God te leven, dachten zij zoals God hun leven in te moeten delen nadat zij hun ervaringen en kennis opgedaan hadden in de lagere dimensies. Zij waren ervan overtuigd dat God onvoorwaardelijk van hen hield, dat was iets dat hen door de goddelijke zelven (de hogere dimensionalen in de 13de dimensie) verteld was. Aangezien God nergens ingreep of hen vertelde wat te doen of te laten, nooit antwoord gaf dus gingen zij ervan uit dat Hij hen ook niet oordeelde, dus mochten zij ook niet langer meer oordelen. Wanneer zij Hem om hulp vroegen voor wat dan ook, was het enige antwoord een zwijgen. En daaruit concludeerden zij dat Hij passief en neutraal was. Dus als God onvoorwaardelijk van je houdt en altijd in die staat verkeerd, heeft hij ook geen duistere zijde. God hield zich afzijdig van negativiteit in al diens vormen. Dus ook dat moesten zij onder controle krijgen. Negatieve gedachten, gevoelens, emoties en situaties werden onderdrukt of vermeden. En aangezien God dus niet oordeelde leefde deze niet met het verleden of de toekomst, want anders zou Hij hen ook niet onvoorwaardelijk lief kunnen hebben. Dus was de ‘logische’ conclusie dat zij altijd in het Nu-moment dienden te leven, en als je daarin leeft bestaat de Tijd ook niet, want Nu is Nu en niet straks (toekomst). En heel belangrijk, er werd nooit gesproken over een Moeder God. Dus Vader God was alleen, dus bestond Liefde met een grote “L” niet, en het was ook vandaar dat Hij onvoorwaardelijk van hen hield.


Zoals ik ook in Planetaire Ascentie: De Invloed van de Leefwijze van de Hogere Dimensionalen vertelde, leefden zij celibaat. Dat is dus, naast de onvoorwaardelijke liefde, een tweede reden waarom zij niet in Liefde met een grote “L” geloofden. Daaronder lag nog een andere reden, waar ik ook nu niet verder op in ga, want dat is een privé kwestie, en als je dit te weten wilt komen zal je telepathisch contact moeten verkrijgen met je hogere zelf en hem/haar hiernaar vragen. (dat was dus een derde reden) Een vierde reden was dat zij geen lichamen droegen en dus precies die emoties en gevoelens van Liefde niet via het lichaam tot uitdrukking konden brengen. Je voelt bijvoorbeeld niet hoe je hart wild tekeer gaat, of van verlangen klopt. Je voelt de ‘vlinders’ in je buik niet. Je voelt niet dat je hem/haar gewoon even aan wilt raken, of hem/haar een kus wilt geven. Je voelt niet dat je steeds bij hem/haar in de buurt wilt zijn. Dat soort dingen… Dus alle ‘overtuigingen’ die zij hadden over Liefde tussen een man en vrouw in de fysicaliteit waren op aannames gebaseerd. Zij verklaarden het alleen op theoretische basis en aldus kwamen er diverse verklaringen onze richting op aangaande de Liefde die wij hier op Aarde ervaren. We komen op dat gegeven later terug…
Kortom, zij geloofden niet in de Liefde met een grote “L”. Dus als één van hun incarnaties in bijvoorbeeld de tienertijd halsoverkop verliefd werd op iemand, wat niet in hun levensplan stond, dan gingen zij altijd heel hard aan het werk om het tweetal weer uit elkaar te krijgen. En dat lukt hen steevast hoor, geloof me daar maar rustig in. En we kunnen het ook wel in onze  maatschappij terugvinden dat zij niet geloofden in Liefde. We zien hoe er met relaties omgesprongen wordt. Verliefd-verloofd-getrouwd-gescheiden. Of, zoals tegenwoordig, men trouwt helemaal niet meer, want of het is allemaal veel te duur geworden of daar wordt het nut niet meer van ingezien …  En dat gebeurt misschien wel door de vele echtscheidingen die men om zich heen ziet plaatsvinden, en dat zijn niet altijd vriendschappelijke scheidingen… … In de meeste gevallen zijn er kinderen die de dupe worden van zo’n scheiding. En dat wordt niet als ‘erg’ gezien door de hogere dimensionalen, want zij wandelen op een zeer eenzijdig pad in afzondering en eenzaamheid, dus hun leefwijze geeft hen daar een bepaalde ongevoeligheid voor, en zij zien kansen voortvloeien uit zo’n scheiding van de ouders om scenario’s te ontwikkelen voor lessen die geleerd kunnen worden, enzovoorts…
Oh, zij geloven beslist dat zielpartners bij elkaar horen, en ik gebruik de term zielpartners zeer doelbewust, maar ook daar kom ik later op terug. Zoals ik eerder geschreven heb splitsten de 10-dimensionalen die afdaalden zich in de negende dimensie op in man en vrouw. Dus zij weten gewoon dat zij bij elkaar horen. Maar de Liefde zoals wij die kennen, kennen zij niet. Inderdaad … vanwege de eerder genoemde redenen.
Het kapot maken van relaties kwam (voor ons) vaak door de ontrouw van één van de partners (Ontrouw weelt tierig bij de Kloon-Incarnaties), en soms omdat men vond dat men uit elkaar gegroeid was. Aangezien dit Universum ondergedompeld is in de mannelijke energieën worden er meer (seksuele) vrijheden aan de mannen toebedeeld dan aan de vrouwen. Maar ook wordt er vaak met twee maten gemeten, want denk even met mij mee. Meisjes of jonge vrouwen moeten zichzelf eigenlijk bewaren voor één man. Als zij meerdere mannen in hun leven hebben gehad, dan wordt daar toch al snel iets over gedacht. Ze worden veroordeeld en krijgen snel een naam ... Vaders rennen bij wijze van spreken achter hun dochters aan om hen maar te behoeden voor die ‘slechte naam’. Ze willen degene die hun dochter bezoedeld heeft het liefst ik weet niet wat aandoen, want hoe haalt die knul het in zijn hoofd om met zijn vingers aan zijn dochter te zitten. Vaderlief vergeet echter dat hij zelf precies was zoals de jonge man die achter zijn dochter aan zit en haar graag bij zich in bed wil zien liggen. Er wordt dan ineens met twee maten gemeten. (uitzonderingen daargelaten natuurlijk…)
Ja, ik weet dat het tegenwoordig lijkt alsof dit veel minder aan de orde is dan een tijd geleden, maar vergeet niet dat ook vele kloon-incarnaties hier zijn (in verband met de ascentie, en die uiteraard niet bedoeld zijn om te ascenderen) om verwarring, onrust en pijn te stichten. En ook op dit gebied is men hard aan het werk gegaan. Alleen maar omdat men in de hogere dimensies gelooft dat Liefde met een grote “L” niet bestaat. Daar staat tegenover dat De Mensheid wel beter weet, en zich afvraagt wat de jeugd van tegenwoordig toch bezield! Nee, ze ontwaken niet maar kijken naar de bestaande problemen en komen met therapieën of counselings naar voren bij iemand die daarin afgestudeerd of in gespecialiseerd is. Ook huwelijk-relatiebureaus schoten op een gegeven moment als paddenstoelen uit de grond.
Toch zijn ook de kloon-incarnaties wel een heel leven met dezelfde partner getrouwd. Dit is vaak met een partner van de Mensheid. Wat je in dit soort huwelijken vaak tegenkomt, is dat één van de beide partners volledig afhankelijk is van de ander. De ene partner rent zich bijvoorbeeld de benen onder het lijf vandaan om aan de wensen van de ander tegemoet te komen. Hierin kan je het gegeven herkennen van de kloon-incarnatie die voortgekomen is uit een hogere dimensionaal die gewend is om niets te doen. Die gewend is om de dingen aan te sturen maar niet gewend is om zelf de handen uit de mouwen te steken, zogezegd. Net zoals de acht-dimensionalen die hun kloon aansturen vanuit de achtste dimensie of de hogere zelven die hun kloon-incarnatie aansturen. De leden van de Mensheid kijken geheel anders tegen Liefde aan dan de hogere dimensionalen, dat blijkt uit het voorbeeld dat ik geschetst heb, en het zou me verbazen als niemand van jullie zo een relatie van dichtbij meemaakt of meegemaakt heeft. De man of vrouw die van de Mensheid is komt diens huwelijksbeloften na!
Wanneer twee kloon-incarnaties een heel leven lang bij elkaar blijven, dan kan je dit vaak herkennen aan een rumoerige relatie, van vele ruzies en meningsverschillen. En ik bedoel hier die incarnaties die geen zielpartners van elkaar zijn. De hogere dimensionalen hebben namelijk een bepaalde overtuiging over hoe zielpartners met elkaar om zouden moeten gaan in de incarnatie. Ik zal later verwijzen naar sites die daar duidelijkheid in weten te verschaffen…
Wat je ook in relaties tegenkomt die afgebroken worden is dat één van de partners enorm veel verdriet heeft van het vertrek van de partner. Degene die zoveel verdriet heeft is eigenlijk altijd een incarnatie van de Mensheid. Want de Mensheid kent het begrip Ware Liefde, en begrijpt niet wat hij/zij verkeerd gedaan heeft. Hij/Zij wil graag bij de partner zijn, er innig mee samenleven … en dat is precies wat de kloon-incarnatie als benauwend ervaart. Het resultaat is dat hij/zij min of meer op de vlucht slaat. Ze vinden de partner een ‘klit’ geworden… … Zij komen immers uit een ‘werkelijkheid’ vandaan waar zij er alleen voor staan. Zij bewandelen hun levenspad alleen en in eenzaamheid. Dat dreunt vanuit het onderbewustzijn door in het dag-bewustzijn van de kloon-incarnatie.
Geslachtsziekten, de Seks- en Porno Industrie
Geslachtziekten zijn ingevoerd door de hogere dimensionalen, mede om de meest gekke situaties (Team Dark) aangaande de seksualiteit via bestaande of vluchtige relaties uit te testen, maar ook kon een partner daardoor diens ontrouw/slippertje niet geheim houden. Dus mogen jullie inderdaad concluderen dat het De Mensheid was die met de anticonceptiemiddelen kwamen, zoals het condoom voor bescherming tegen geslachtsziekten en het voorkomen van zwangerschappen. Het is niet voor niets dat er vele mannen zijn die het maar niets vinden om een condoom te gebruiken, het zou zijn alsof het dan niet echt zou zijn en ze minder zouden voelen. Ook dit zijn vaak de kloon-incarnaties die dit soort redenen om ze niet te gebruiken aanvoeren. Ook opmerkingen van “Houd je dan niet van me?” of “Vertrouw je me niet?”, of dat ze zelfs even kwaad worden, moeten de vrouwelijke partner overhalen om toch maar vooral geen condoom te gebruiken. De verantwoordelijkheid voor het kinderen krijgen of een geslachtsziekte te krijgen wordt dan volledig bij de vrouw neergelegd, want zo’n man die vaak ‘van bil’ gaat weet vaak niet eens dat hij een drager van een geslachtsziekte is of een geslachtsziekte heeft. Heb je de vrouwelijke versie van zo iemand, dan geldt voor de geslachtsziekte precies hetzelfde.
De Mensheid ontwikkelde dus voor ongewenste zwangerschappen de pil of het spiraaltje enz. En nu we weten dat de hogere dimensionalen een nieuw leven als heilig zagen, mogen we ook begrijpen dat het De Mensheid was die daarop met het antwoord van een ‘abortus’ aan kwamen zetten. En dit verklaard dus waarom er al zo lang discussies gaande zijn tussen voor en tegenstanders.
Vanwege geslachtziekten en de onderzoekende jeugd en ook vreemd gaande echtgenoten, kwam de Mensheid met de ‘dames van plezier’ en ook met porno. Dit was alleen om de ‘hormonen’ tevreden te kunnen stellen, zodat onschuldige mensen niet de dupe zouden worden van hormonen die opspeelden en die tevreden gesteld dienden te worden. De eerste insteek was goed, maar toen namen de hogere dimensionalen het van hen over, en gingen ermee aan de slag om weer scenario’s uit te werken en aan hun ervaringen toe te voegen. We kennen de porno- en seksindustrie van vandaag de dag. Dat bestaat in alle mogelijke extremiteiten. In de porno- en seksindustrie is geen enkele vorm van Liefde aanwezig. Dit bestaat alleen om tegemoet te komen aan het ontladen van het lichaam, het orgasme en meer niet. En het orgasme kan als een drug zijn, zeer verslavend, want het is een heerlijk gevoel. Wederom, vergeet niet dat de hogere dimensionalen het leven in de derde dimensie zagen als een hologram, een testterrein of spel dat zij speelden om ervaringen en kennis op te doen, welke aan het einde van hun reis overgedragen zou worden aan De Schepper. Team Dark en Team Light hebben zich op alle mogelijke terreinen ontwikkeld en uitgeleefd.
Ik heb ooit eens met iemand een chat gehad, al vele jaren geleden, die aan mij wist te vertellen dat hij niets anders dan liefde deed verspreiden door zoveel mogelijk vrouwen in zijn bed te krijgen. Deze man zag seks en het daarbij horende orgasme als liefde, en hij zag ook helemaal niets in monogame relaties. Ik kon zeggen wat ik wilde, maar ik kon niet tot hem doordringen, hij bleef overal net zo luchtig over als het maar kon en zag geen enkel probleem … Hij zag zichzelf als een liefdesgod als het ware … … Ik heb inmiddels de bevestiging dat dit ook een kloon-incarnatie geweest is. Want ik heb altijd geweten dat het seks hebben met elkaar zonder liefde alleen dat is … seks. Maar als je De Liefde aan seks toevoegt is het zoveel meer!! Als deze man in staat was geweest echte liefde te voelen, wat hij niet kon, zou hij begrepen hebben dat zijn liefde niets voorstelde… Het was lekker en fijn, ja … maar dat was het dan ook wel. Echte Liefde voegt een ‘dimensie’ aan de belevenis van seks met de partner toe die zijn weerga niet kent.
Dus waar jullie ook zien in onze maatschappijen, zoals echtgenoten of zelfs kerkgangers, dat (vaak) mannen een scheve schaats rijden, ga er dan over het algemeen vanuit dat dit kloon-incarnaties van de hogere dimensionalen zijn. Niet altijd, maar vaak wel. Vergeet niet dat de Mensheid hier ook is om ervaringen en kennis op te doen, ook zij wijden een leven aan waarin het rijden van een ‘scheve schaats’ op het programma staat. Zij worden als het ware meegesleurd door de hogere dimensionalen als zij weer eens iets ‘nieuws’ uitgevonden hebben. En ook heel belangrijk om te weten, deze ‘scheve schaatsen’ en de vele echtscheidingen worden ook als gereedschappen gebruikt om mensen te doen laten ontwaken. De onontwaakte Mens schudt zich het hoofd over de porno- en seksindustrie en ook de seksgetinte reclame of liedjes in de hitparade of de vrijheden die de ‘jeugd’ zich toe-eigenen. Het schaamteloze gedrag … op seksueel gebied, op het gebied van pesten en het af willen breken van bijvoorbeeld in ons land de traditie van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten, onder het motto dat dit discriminerend is. Zelfs de negerzoenen moesten een andere naam. De naam zou discriminerend zijn … in plaats van dat er gekeken wordt naar het feit dat de donker getinte mens geëerd wordt met een lekkernij die doet denken aan een zoen van hen. Ja oké, het is wat overtrokken, maar ik bedoel maar … Er wordt maar naar één kant van de zaak gekeken. En dat is weer eenzijdigheid die in onze werkelijkheid doordringt.
Dit soort opschuddingen in de maatschappij worden allemaal ingezet om de Mens wakker te schudden, het is op alle niveaus van onze leefwijze/gemeenschappen aanwezig. En hier blijkt duidelijk uit dat de hogere dimensionalen niet in Liefde met een grote “L” geloven. Wat uiteraard inmiddels als verleden tijd gezien moet worden.
*** Goed, bovenstaande lijkt (en dat geldt ook voor de voorafgaand geschreven artikelen) een zeer negatief beeld te schetsen over de hogere dimensionalen. Ik wil toch aan jullie vragen om dit niet als zodanig op te vatten. Alle hogere dimensionalen hebben altijd naar eer en geweten gewerkt met de derde dimensie zoals zij ermee grootgebracht waren of dat aan hen verteld was hoe ermee om te gaan. Ook zij leefden onder indoctrinaties, opgelegde waarden en normen, wetten en regelgevingen enzovoorts. Net zoals wij. Zij hebben hun uiterste best gedaan om onze ascentie in gang gezet te krijgen en ons ontwaakt te krijgen. Dat deden zij in de oude waarheden die ik via deze artikelen steeds heb ontkracht en er nieuwe waarheden voor in de plaats heb gezet. Zij waren altijd volledig overtuigd dat die oude waarheden DE waarheden waren waar zij zich aan houden moesten. En dat deden zij trouw. Dat zij geen privélevens hebben en altijd in dienstverlening aan de derde dimensie/God waren, moet toch iets over hun goede bedoelingen zeggen. Veroordeel hen niet, ze verdienen het gewoonweg niet! En ja, ik begrijp dat veel schokkend kan zijn en jullie verdrietig kan maken. Je mag die gevoelens hebben. Maar er kan naar niemand met een beschuldigende vinger gewezen worden. Dat is niet de bedoeling van de artikelen die ik, Vader en Moeder en het Spiritteam schrijven!
Dit hele Universum is opgezet om te ontdekken hoe de geïndividualiseerde extensies van de Schepper zich ontwikkelen als zij denken geen contact met Hem te hebben, dat zij afgescheiden van Hem leven, en ook om de donkere en duistere mannelijke energieën van De Schepper te leren kennen. Het was/is een experiment, en in dat experiment werden weer andere experimenten ontwikkeld. Zoals bijvoorbeeld onze Aarde met daarop De Mensheid gestationeerd die zelf in de incarnatie moesten, en in alle vrijheid onder de Universele Wetten hun levens mochten gaan leven.
Er zijn geen schuldigen van wat dan ook in dit Universum, laat ik daar heel duidelijk in zijn. Je hogere zelf of alle hogere dimensionalen valt niets kwalijk te nemen. Vader en Moeder valt niets kwalijk te nemen, want zij waren slechts in dienstverlening aan onze Schepper. Ook de Schepper kunnen we niets kwalijk nemen, want ook voor Hem is het een ontdekken geweest over Wie en Wat Hij nu is zonder Zijn vrouwelijke helft. Hij heeft mij inmiddels verzekert dat hij heel veel van wat hij via dit Universum over zichzelf geleerd heeft verafschuwt. Hij weet nu hoe het is en hoe de mannelijke energieën zich kunnen ontwikkelen. Maar daarnaast heeft het hem wel degelijk ook enorm verrijkt. Zonder ons, zonder dit Universum zou onze Schepper zich niet beter hebben kunnen gaan begrijpen. Zou hij niet begrepen hebben hoezeer hij zijn vrouwelijke helft nodig heeft om in evenwicht te kunnen zijn. En dat geldt ook voor de rest van het Schepperras.
Laten we daarnaast ook niet vergeten wat Team Light allemaal aan het licht probeert te brengen vandaag de dag. Om er slechts een paar aan te halen … We kennen inmiddels de #MeToo beweging. Ze zijn bezig met het kindermisbruik wereldwijd onder de aandacht te brengen. Ze hebben ook een vinger in de pap aangaande de scheve verhoudingen van de vette bonussen van bankdirecteuren of wat voor CEO dan ook. Ook voor vrouwenrechten in het midden-oosten (of waar dan ook) zijn zij aan het werk. We zien bekende filmsterren of zangeressen in de bres springen voor de natuur. Een bekende zanger was Michael Jackson … jawel hij was een kloon-incarnatie. En zijn werk dreunt nu nog steeds door in onze cultuur!! En we weten allemaal dat hij een ontwaakte Lichtwerker was. Lady Diana was een kloon-incarnatie en zij zette zich ook zeer in voor goede doelen. We kennen nu bijvoorbeeld (nog steeds) Shirley Maclain, Goldy Hawn, Rose McGowan (nog niet ontwaakt), Madonna, Jim Carrey om er een paar te noemen en zij zijn allen kloon-incarnaties van Team-Light. Uiteraard werkt men momenteel nog steeds met de oude waarheden, maar dat zal gaan veranderen…
Maar nu weer verder met het artikel…..
***
Tweelingvlammen/zielen/stralen   Zielpartners
Goed, wat ik allereerst uit de weg wil ruimen nu is de naamskeuze van Tweelingvlammen/zielen of stralen. Deze gradaties binnen de Zielpartnerschap Liefde bestaan niet. Zielpartners kunnen niet gezien worden als een tweeling. Tweelingen worden geboren op Aarde/in de derde dimensie en zij kunnen lichamelijk volledig op elkaar lijken, maar de inhoud of beter gezegd de ziel van beide kinderen komt nooit van hetzelfde hogere zelf. Elk kind heeft diens eigen hogere zelf … of lid van de Mensheid.
In de negende dimensie splitsten de 10-dimensionalen zich op in man en vrouw. De ziel welke zowel man als vrouw was, splitst zich op en is geen tweeling van elkaar, zij zijn partners, niet meer en niet minder. Zielpartners. En aangezien het mannelijke en het vrouwelijke elkaar aanvullen en bij elkaar horen, kan je dat laatste niet van tweelingen zeggen.
De verscheidene gradaties die gegeven worden op diverse sites die ik bekeken heb, is gewoonweg niet aanwezig. Geen vlammen, geen zielen of stralen. Je begint niet als tweelingvlam van elkaar, groeit dan door naar tweelingziel en dan uiteindelijk als tweelingstraal. Er zijn ook niet meerdere tweelingzielen of stralen. Je hebt één  Zielpartner, punt uit!
Wat ik ook las was: “Relaties tussen tweelingvlammen trekken elkaar aan, botsen, kwetsen en stoten elkaar vervolgens weer af.” Deze interpretatie komt vanuit de hogere dimensies aangaande hun inschattingen hoe zielpartners in de fysicaliteit op elkaar reageren. Vraag ik aan één van de leden van De Mensheid of zij het hiermee eens zijn, dan is het antwoord; “Nee. Als je je Zielpartner ontmoet dan heb je een gevoel van thuiskomen. Natuurlijk moet je elkaar leren kennen en er zal veel informatie uitgewisseld worden, maar het samen groeien gaat ogenblikkelijk van start. We voelen ons ineens compleet en kunnen, bij wijze van spreken, samen alles aan.”
Hier zijn enkele links van sites die het zielpartnerschap beschrijven vanuit het standpunt van de hogere dimensionalen en ik ga, aangaande al die standpunten, daar dan ook niet verder op in:
Dus als je deze informatie gelezen hebt, en je weet dat je in een relatie bent met je zielpartner en je vindt herkenning in het wel en wee van het leven van zielpartners zoals beschreven, weet dan dat dit allemaal uitgewerkt werd door jullie hogere zelven in de volle overtuiging dat de Liefde tussen Zielpartners op deze manier in de fysicaliteit zich dient te ontwikkelen. Dat zij ervan overtuigd waren dat de zielpartners juist door die ontwikkelingen sterker zouden worden. Beter naar elkaar toe zouden groeien. En het uit elkaar laten gaan van zielpartners zou weer ten goede komen aan het leven in de hogere dimensies, waar men voorbestemd was voor een eigen eenzaam pad van ontwikkeling. Als dan daar alle uitdagingen onder ogen gekomen en geleerd waren zouden zij weer bij elkaar komen en weer met elkaar versmelten als zijnde één wezen.  
Ik dacht zelf ook altijd dat het uiteindelijk de bedoeling van Zielpartners was om uiteindelijk weer met elkaar te versmelten. Dat blijkt niet waar te zijn. De Schepper en Vader en Moeder hebben iedereen in dit Universum, die nog niet opgesplitst in man en vrouw waren, de opdracht gegeven om zich op te splitsen. Er bestaan geen androgene levensvormen meer in ons Universum. Man en Vrouw blijven gescheiden van elkaar. Iedereen in dit Universum is verplicht om in symbiose met/in een lichaam te gaan leven. Dat is nu op dit moment nog niet uitgewerkt, maar dat zal uiteindelijk wel de werkelijkheid zijn.
Wanneer zielpartners elkaar in de fysicaliteit tegenkomen dan weten beide dat zij bij elkaar horen en elkaar gevonden hebben. Tussen Zielpartners bestaat geen twijfel, bestaan geen onzekerheden over elkanders liefde en trouw aan elkaar. Je weet dat jullie Liefde voor elkaar zeker is. Er bestaat geen jaloersheid, want dat is niet nodig. Er is geen ander voor je. Niet voor jou en niet voor je Zielpartner … Je weet dat jullie Liefde DE WARE LIEFDE IS, en dat jullie altijd bij elkaar zullen blijven!!
Zielpartners geven elkaar de ruimte en ook vinden zielpartners het bepaald niet prettig als zij een tijdje zonder hun partner door het leven moeten gaan (denk bijvoorbeeld aan een zakenreis.) Zij doen het liefst de dingen samen en dat kan voor anderen lijken alsof ze enorm aan elkaar klitten, maar voor hen is die houding of zo te leven een ‘Must’. Zij groeien samen in de relatie. Wanneer er onenigheid bestaat laten zij elkaar in hun waarde en luisteren naar elkaar en doen hun best om de ander te steunen als blijkt dat deze fout zat of het mis had. Ze gaan elkaar beslist niet kleineren of onderuit halen… Wanneer één van de partners bij de ontmoeting spiritueel verder ontwikkeld is, zal deze een pas op de plaats maken en alle ruimte aan de partner geven om zich vrijelijk op eigen kracht te ontwikkelen. Hij/Zij zal niets opdringen, zal niets overhaasten … terwijl hij/zij ook gewoon bezig blijft met diens eigen ontwikkeling. En hoe gek het misschien ook klinkt, degene die verder ontwikkeld lijkt te zijn kan vaak ook nog wel het één en ander van degene leren die nog niet zover spiritueel ontwikkeld is. Alles is mogelijk en beide partners staan voor wat voor groei dan ook open.
De relatie staat in het teken van alles wat Liefde in evenwicht zijnde omvat. Dat betekent dat er wederzijds respect en begrip is. Mededogen en inlevingsvermogen is aanwezig voor waar de partner doorheen gaat. Er wordt hulp en ondersteuning verstrekt zonder de te leren lessen van de partner te ondermijnen. Zij zijn een team en zij vullen elkaar aan. Uiteindelijk in het meest volmaakte plaatje van het geheel zullen zij gewoon weten wat de ander denkt en zijn zij op één lijn met elkaar gekomen, terwijl er beslist verschillende interesses kunnen zijn. En op dat punt aangekomen leren zij beide dezelfde lessen op hetzelfde moment, en vinden het heerlijk om er over na te praten en nieuwe wegen van begrip voor henzelf te proberen te openen.
Zij gaan voor elkaar door het vuur, bij wijze van spreken, en tonen hun Liefde voor elkaar op ieder moment dat het hen uitkomt of het goed aanvoelt om dat te doen, zonder aanstootgevend voor anderen te zijn of vulgair op anderen over te komen. Zij weten tot hoever zij kunnen gaan in gezelschap van anderen.
Ze kunnen tijden bij elkaar zitten zonder een woord te zeggen en alleen maar genieten van elkanders nabijheid. Alleen dat al vervuld hun gemoed met alles dat ze van elkaar nodig hebben. Tegen elkaar aanzitten en genieten van een uitzicht of van een film met een hapje en een drankje … enzovoorts.  
Het delen van hun lichamen (seks) hoeft geen nadere uitleg eigenlijk, dat is rijk en zonder reserves. Ze kunnen tijden hebben waarin het delen van elkanders lichamen veelvuldig op de voorgrond staat, maar ook tijden waarin het niet echt nodig is.
Ze ondernemen alles in het leven het liefst samen, of dat nu echt met z’n tweeën is of samen met anderen, dat maakt niet uit. Als ze maar samen zijn.
Deze Liefde is voorbestemd om in iedere dimensie verder te groeien. Zich verder te verdiepen. En de ervaring zal ons uiteindelijk leren wat daarmee bedoeld wordt. Dus het is niet juist te denken als je hier in de vierde dimensie je zielpartner ontmoet hebt en jullie hebben een prachtig evenwicht met elkaar gevonden, dat je dan alle niveaus van deze Liefde kent. Deze zal verder groeien … en ik laat het aan ieders fantasie over om daar voor zichzelf een beeld of idee over te vormen.
Toebedeling Eigen Leven - Heb Je dan ook een Zielpartner?
Zoals ik jullie in één van de voorafgaande artikelen verteld heb, krijgen alle Lichtwerkers en Sterrenzaden die bedoeld zijn om te ascenderen via het lichaam of via het stervensproces een eigen leven toebedeeld. Dit houdt in dat je niet ‘opgaat’ in je hogere zelf. Je wordt niet weer een deel van je hogere zelf. Jij bent jij en je blijft jij! Je zult zeer waarschijnlijk een andere naam gaan dragen. En op het moment dat je dat eigen leven toebedeeld krijgt wordt je hogere zelf je zuster of je broer. Automatisch wordt de rest van diens familie ook jouw familie, dus als voorbeeld … zijn of haar ouders worden ook jouw ouders.
We weten dat ons hogere zelf een zielpartner heeft, maar is er dan ook automatisch een zielpartner voor jou voor handen? Dat is een goede vraag…
Er zijn kloon-incarnaties die inmiddels samen zijn met hun zielpartner. Zij zijn Lichtwerkers of Sterrenzaden en voor hen verandert er dus niets. De hogere zelven van dit tweetal zijn ook zielpartners van elkaar en vandaar dat de twee kloon-incarnaties dat ook zijn.
Maar wat als je hier op Aarde bent en de zielpartner van jouw hogere zelf heeft geen kloon-incarnatie op Aarde rondlopen? Ik kreeg van iemand de vraag … “Moet deze dan nog geboren worden?” In zeker zin … ja. Maar niet zoals hier op Aarde dat hij of zij een zuigeling is. De zielpartner van jouw hogere zelf zal een kloon van zichzelf maken en deze kloon zal dan jouw zielpartner zijn. Deze kloon gaat, wanneer de tijd daar rijp voor is, een volwassen en volledig opgewaardeerd lichaam binnen, en komt naar de Aarde in diens lichaam om zijn of haar leven met jou te gaan delen. Hij of zij zal voorafgaand daaraan vermoedelijk al via telepathische communicatie met je in contact gekomen zijn. Maar het kan ook zo zijn dat je hem of haar zomaar ineens ontmoet. Dat is maar net waarvoor gekozen wordt … Door jou of door de hogere zelven en jouw zielpartner. Vermoedelijk zullen jullie een prachtige overeenkomst/afspraak daarover weten te maken.
Zou het zo zijn dat je via het stervensproces ascendeert, dan zal je uiteraard bij je overgaan naar de ongeziene wereld je zielpartner ontmoeten en je leven verder met hem gaan doorbrengen. En over het hoe en wat precies, daar zal je denk ik voorafgaand aan het sterven wel over gesproken hebben met je hogere zelf.  
Dus het is een vaststaand gegeven dat iedere kloon-incarnatie samengebracht wordt met diens zielpartner.
Hoe zit het dan precies met je zielpartner die een kloon is van de zielpartner van jouw hogere zelf? Wel, jouw zielpartner wordt uiteraard de broer of zus van degene die hem/haar geboren heeft laten worden. Hij of zij bezit het volledige geheugen van zijn broer of zus. Dat wordt ook niet weggenomen. Dus jouw zielpartner weet veel over het leven in de hogere dimensies, en je kunt vele, vele vragen aan hem of haar stellen daarover. Waar hij of zij dan weer moeite mee heeft is het leven in de fysicaliteit waar jij om het hoekje komt kijken om hem of haar daar wegwijs in te maken zodra jullie in de vierde dimensie op de planeet waar jullie thuishoren zijn gaan wonen. Dus je ziet dat voor beide partijen binnen de relatie het één en ander te leren valt, en dat is alleen maar mooi nietwaar?
Je zou je nog af kunnen vragen … “Ik ben een kloon van mijn hogere zelf en mijn zielpartner is een kloon van de zielpartner van mijn hogere zelf. Houd ik dan ook van de zielpartner van mijn hogere zelf? Want een kloon is toch precies hetzelfde als degene waar hij of zij een kloon van is?” En dat is een goede vraag! We kunnen het namelijk niet gebruiken om te houden van je eigen zielpartner alswel van de zielpartner van je hogere zelf! Dat zou wat zijn zeg!! Nee, dat zal dus niet gebeuren. Vader en Moeder komen daar om de hoek kijken. Ieder zielpartner-koppel bezit, zoals ik het bij benadering noem, een innerlijke code. Die code gaat dus ook mee met de kloon, dat is wel waar. Maar Vader of Moeder, dat hangt af van het feit of je een man of vrouw bent,  Vader bij de man, en Moeder bij de vrouw, poetsen als het ware de bestaande code weg, en plaatsen een nieuwe code in beide klonen. Jij en je zielpartner dus. En daardoor zal er geen verwarring over gevoelens kunnen bestaan. Jij hoort bij jouw zielpartner en niemand anders. Hij of zij zal je beste kameraad in het leven worden. Degene waar je echt lief en leed mee kunt delen.
Jullie allemaal (Lichtwerkers en Sterrenzaden die bedoeld zijn te ascenderen) gaan de Ware Liefde in jullie leven leren kennen, of je nu hier op Aarde blijft of niet!!
Met respect en in Liefde,
Cobie
*****
Volgorde voor het lezen van de laatste zeven artikelen:

Copyright © 2018, Cobie de Haan. Alle Rechten Voorbehouden. http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Voel je alsjeblieft vrij om deze inhoud met anderen te delen, met vermelding van de auteur en de link van het originele artikel.

16 opmerkingen:

 1. Dag Cobie,
  zo langzamerhand ontdek ik het patroon in je artikelen en kan ik zo ongeveer begrijpen hoe het komt dat het loopt op aarde zoals het loopt.
  Ik voel mij ontwaakt maar hoe voelt dat nu precies en hoe kan ik dit zeker weten?
  WAnt niets is wat het lijkt althans zo ervaar ik het in jou informatie soms.
  Waarom is bv. Rose macgowen niet ontwaakt zoals je schrijft?

  Ik heb nog geen contact met mijn HZ, misschien daardoor deze vragen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo WB,

   Dankjewel voor je reactie ... Je bent ontwaakt voor de ascentie als je in de informatiestroom terecht komt van de hogere dimensionalen en jouw waarheid zoekt aangaande wat met jou resoneert of niet. Je voelt je tot de info aangetrokken en denkt er diepgaand over na.

   De Lichtwerkers en Sterrenzaden die dus de kanalen volgen die gechannelde berichten doorgeven, volgen nu nog steeds de oude waarheden. Je kunt ook zeggen dat dit de eerste ontwaking is. Al deze Lichtwerkers en Sterrenzaden zullen nog door een tweede ontwaking heengaan, en jij en de andere lezers gaan daar al deels doorheen door de artikelen van mijn hand te lezen en in te voelen of deze met je resoneren of niet... Vaak wordt je gevoel ook aangestuurd door je hogere zelf als deze achter de informatie staat die je leest. Het is een gevoel van "Ja, verdorie zo moet het zijn ..." of "Dit maakt zin, dit klikt binnenin mij." (ik noem maar wat..., maar iets in die trant)

   Rose Macgowen is een Lichtwerker omdat zij de #MeToo beweging in gang heeft gebracht. Zij is de aansturende kracht hierachter en zonder dat zij het dus weet is zij lichwerk aan het verrichten. Zij houdt zich verder dus nog niet bezig met de informatie die de hogere dimensionalen al geruime tijd aan ons doorgeven... Dat is het verschil tussen ontwaakt en niet ontwaakt. Rose volgt dus prachtig haar levenscontract ... en ze doet het goed!

   Je HZ zal vanzelf contact met je maken ... over het wanneer? Daar kan ik natuurlijk geen antwoord op geven...

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
  2. FIjn, dank je.
   DE tweelingzielen/stralen/vlammen moest ik. 2x lezen en vergelijken met een door jou genoemde site om de complexiteit zoals gedacht terug te brengen tot de kern.
   De chemtrails , een eerderartikel en welk proces ik volg, wordt m.i. Minder. Ik ben benieuwd of andere lezersdit ook ervaren?

   Verwijderen
  3. Dat is alleen maar goed dat je zaken twee keer moet lezen ... Ik zie liever dat men voor zichzelf de logica vindt in alles wat ik vertel. Dat geeft een stuk zekerheid die gewoon nodig is.

   Ik heb meerdere reacties gehad die vertelden over het opmerken van minder chemtrails en dus prachtige blauwe luchten. Iemand stuurde mij zelfs foto's van die blauwe luchten...

   Verwijderen
 2. Dag Cobie, op de eerste plaats, mijn gedachten worden de laatste paar maanden nogal in beslag genomen door een lastige persoonlijke kwestie, waar veel denkwerk voor nodig is. Daardoor heb ik alle artikelen van jouw hand wel gelezen, maar ben aan een tweede keer nog niet toegekomen, wat zeker nodig is en misschien wel meer, om alles te kunnen opnemen wat je geschreven hebt. Dat moet dus even wachten. Maar ik heb wel al vast mijn Hoger Zelf gevraagd of de informatie waarmee je naar buiten bent gekomen klopt. (Dat naar buiten komen vind ik overigens ontzettend moedig van je, want de kans dat je door sommige lezers letterlijk als - van het padje af zijnde - wordt beoordeeld, lijkt me groot. Dat hoort er helaas bij als je je nek uitsteekt, weet ik uit ervaring. Maar nu het antwoord van mijn Hoger Zelf over jouw openbaringen:'Het is de zuivere, zuivere waarheid,' zei ze me.
  Dank je wel voor álles, lieve Cobie! Lichtgroet van, Minie

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dankjewel Minie voor je reactie en uiteraard de bevestiging die je hogere zelf je gegeven heeft over de info die ik verstrek. Je bent inderdaad, zoals Richard hieronder ook schrijft, de derde die me laat weten een duidelijk telepathisch contact te hebben met je hogere zelf.

   Het is inderdaad een 'nek uitsteken'. En soms wordt er inderdaad wat minder goed gereageerd, maar merendeels, en dat valt me honderd procent mee, krijg ik goede reacties.

   Ik wens je sterkte en succes met de lastige persoonlijke kwestie in je leven. 💙💚💛💖
   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
 3. Hallo Cobie
  Dank je wel voor dit bericht, echt weer super.
  Ben zeer benieuwd naar wat er nog meer aan nieuwe waarheden zijn.
  Het is goed om deze kant ook te weten.
  Gr Richard

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dankjewel voor je reactie Richard. Deze kant is ook een noodzakelijke kant om te weten. Er wordt veel vertelt over oude en nieuwe waarheden waar we toch even bij moeten 'slikken' als het ware. En we horen dat al ons werk vaak voor anderen of het collectief niet gewerkt heeft. Maar wat vaak niet beseft wordt is dat het persoonlijke werk wel degelijk nodig was, en ook zoden aan de dijk gezet heeft. Dus alles was beslist niet voor niets.

   Er zijn inderdaad meer nieuwe waarheden, maar op dit moment moeten die nog verder uitgewerkt worden. In die zin dat ik moet zien te achterhalen waarom ze gecreëerd, ingesteld of gebruikt werden. Dus het kan even duren voordat er een volgend artikel verschijnt, maar je weet maar nooit ... het kan ook zomaar anders zijn. 💙💚💛💖

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
 4. Volgens mij zijn er nu totaal 3 mensen die contact hebben met hun hogere zelf(met mij inbegrepen) die je informatie bevestigen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Lees: KARMA, ZIEKTE EN GENEZING VAN MEESTER LANTO.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Raymond,

   Alhoewel er een ondergrond van waarheid in schuilgaat, is dit boek geschreven met de oude waarheden in het 'achterhoofd'. Houd er rekening mee dat de hogere dimensionalen met een kloon-incarnatie op de planeet dat leven volledig choreografeerden.

   Dat houdt in: Dat zij de ziekten aanstuurden die zij nodig achten voor af te handelen karma.

   Dat zij niet in de gaten hadden waarom sommigen ziekten ontstonden, die zij zelf niet gepland hadden. Dit kwam door hun werken met het menselijke lichaam. De 'ziekte' fybromyalgie is daar een voorbeeld van, en ook mijn eigen ziekte Sarcoïdose.

   Maar ook ontstonden er ziekten die voor hen van betekenis waren, via de Universele Wetten, wat zij ook niet in de gaten hadden omdat zij zelf nooit aan zelfonderzoek deden. Maar waar je mee aan het werk bent dat is dan tevens jouw externe werkelijkheid.

   Vorig jaar leerden de hogere dimensionalen met kloon-incarnaties op de planeten dat karma voor hen niet bestaat. Ook dat heb ik uitgelegd in één van mijn artikelen.

   Desalniettemin heb ik ook veel gehad aan dit soort leringen toen ik ziek werd en nog niet 'ontwaakt' was. Voor mij was dat de Seth Materie gechanneld door Jane Roberts. Dus is wijs dit boek van Meester Lanto niet meteen van de hand. Er staan zeer zeker leerzame zaken in. Maar houd in gedachten, dat er ook ziekten ontstonden die niets met de incarnatie te maken hadden, maar alles met degenen die met de incarnatie aan het werk waren.

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
 6. Ik kijk al weer uit naar de volgende haha weer zoveel bevestiging. Zoveel herkening als kloonincarnatie .. ik heb hele gesprekken met mijn HZ en ST ik bemerk dat 1 van hun (ST) nog wel wat tegenstribbelt 🤣 waarschijnlijk nog wat vast geroest zit aan de oude waarheden. Maar houdt me alert niks klakkeloos aan te nemen. En wordt wat milder in zijn uitlatingen 😁 dus ook hij begint de nieuwe waarheden te accepteren 😉❤
  Namens mijn HZ en ST en mijzelf Dank je wel Cobie ❣

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dankjewel Sandra voor je reactie en me/ons dit te laten weten. Samen met jou komen we nu op vier van jullie uit die een open en duidelijk contact met hun HZ en/of SP hebben. Geweldig! 💙💚💛💖

   Dus als ook jij een duidelijk telepathisch contact hebt met je HZ/SP ... laat het ons dan weten.

   Verwijderen
  2. PS -- Ik zeg de hele tijd SP, dit moet uiteraard ST - Spirit Team zijn....

   Verwijderen
 7. Ja leuk dat Sandra Haverkamp ook de bevestiging geeft.
  Ik ken haar nog van Hyves.
  Ook leuk dat ze een naam voert van Een Nieuw Bewustzijn.
  Ik zie dit ook in het licht van de nieuwe waarheden die langzaam door komen.
  Gr Richard

  BeantwoordenVerwijderen