donderdag, juni 07, 2018

“Planetaire Ascentie: De Invloed van de Leefwijze van de Hogere Dimensionalen” - 7 Juni 2018 / Cobie de Haan


“Planetaire Ascentie: De Invloed van de Leefwijze van de Hogere Dimensionalen”
7 Juni 2018 / Cobie de Haan

Laten we in dit artikel eens gaan kijken hoe de hogere dimensionalen in de achtste dimensie geleefd hebben. Wat hun overtuigingen waren, hoe het kwam dat ze zich ontwikkelden zoals ze gedaan hebben. Dat is iets waar niet veel over geschreven wordt. En het is toch ook zeer belangrijk dat wij hen volledig gaan begrijpen, want er bestaan grote verschillen tussen hen en ons. Eén van die verschillen was dat zij in eenzijdigheid leefden en wij in dualiteit… En dualiteit is de grondslag van ons Universum.
Ik ben me er terdege van bewust dat in dit artikel dingen gezegd kunnen worden die aanstootgevend over kunnen komen. Daarvoor geef ik dan ook een waarschuwing af, er kunnen beslist schokkende zaken naar voren gebracht worden. Toch wil ik jullie vragen om goed in te voelen of het met je resoneert en het niet klakkeloos aan te nemen allemaal, of zomaar terzijde te gooien … probeer open te staan voor een Nieuwe Waarheid. Een Waarheid die al veel te lang niet gekend werd. Daarom schrijf ik ook dit artikel om een beter begrip te krijgen over de hogere dimensionalen die nog nooit zelf een leven in het lichaam geleefd hebben op eender welke planeet dan ook. Gebruik je onderscheidingsvermogen, je logische redenatievermogen en voel erin, laat het een weerklank binnenin je vinden. Ga zelf op onderzoek uit of er een kern van waarheid voor je inzit. Doe dat werk! Heb je hart-geest verbinding in evenwicht en laat je denken dus niet je gevoel overheersen. Alleen zo kan je achter de waarheid komen … maar ook, resoneert het daarna dan nog steeds totaal niet met je, schuif het dan alsjeblieft terzijde, en laten we elkaar vooral in onze waarde laten. Dat gezegd hebbende, duiken we nu in het leven van de hogere dimensionalen in de achtste dimensie.
Wel, we weten dat dit Universum een experiment is van hoe men zich ontwikkeld in de overtuiging  Afgescheiden van God te leven” en tevens te ontdekken hoe de mannelijke energieën/zijde van De Schepper (de Mannelijke Ik) zich zou ontwikkelen zonder de vrouwelijke energieën/zijde van De Schepper (De Vrouwelijke Ik), die Hem altijd perfect aangevuld had. Lees ook: “De Gebeurtenis & De Verschuiving in Bewustzijn
We kunnen het één en ander aan overtuigingen en dergelijke van de hogere dimensionalen terugvinden in de bijbel, het geloof. Zij hebben tenslotte Jezus Christus op Aarde geboren laten worden, en voor andere culturen andere profeten. Hij verkondigde het woord van God, en dat leven was uiteindelijk de aanzet voor de ontwikkeling van het Christendom en de geloven die in iedere cultuur op een specifieke manier en met een eigen naam tot wasdom gebracht werden.
We weten inmiddels dat er vele generaties van hogere dimensionalen in de achtste dimensie leefden, die het niet voor elkaar konden krijgen om te ascenderen naar de negende dimensie.
De kinderen van de 10-dimensionalen werden allemaal naar de vijfde dimensie gestuurd om te gaan werken met de derde, vierde, vijfde, zesde, zevende dimensie. Lees ook: “Waarom de Ascentie van de Aarde zo Uniek is”. De derde dimensie was voorzien met zonnestelsels en vele planeten waren gereed om divers leven te ontvangen. In de vierde dimensie ontbraken de planeten, maar was het verder exact gelijk aan de derde dimensie. De vijfde dimensie was helemaal licht, geen sterren en geen planeten enzovoorts waren  daar aanwezig. De zesde en zevende dimensie van hetzelfde laken een pak. De achtste dimensie was volledig donker. Ook daar waren geen sterren of planeten aanwezig, helemaal niets.


De hogere dimensionalen werkten allemaal trouw met de derde dimensie waarvan zij geloofden dat dit een holografische dimensie was, (lees ook: Planetaire Ascentie: Nieuwe Waarheden), waar zij zich uit konden leven om hun lessen te leren. Kennis en ervaringen op te doen. De eerste generatie van hogere dimensionalen die eerst wel geprobeerd hadden om zelf in een lichaam te leven, kwamen er al snel achter dat het leven in de derde dimensie gevaarlijk en pijnlijk kon zijn en dat was zo schokkend voor hen dat zij bedachten voortaan een kloon uit te sturen om het leven op een planeet te leven, dat zij vervolgens volledig zouden choreograferen. De klonen kwamen uit hen vandaan en dus was het hun  leven dat er geleefd werd. Ze begrepen niet dat zij alleen maar in theorie kennis opdeden en de ervaringen links lieten liggen. Zij leerden niet hoe het nu precies is om in een lichaam te leven. En uiteraard latere generaties ook niet.
Wat de eerdere generaties allemaal ontdekten en in hun levens implementeerden, wat zij ook tot ontwikkeling brachten om gemakkelijker te kunnen werken met de lagere dimensies, werd later overgenomen door de generaties die na hen kwamen in de overtuiging dat die ontdekkingen of toegepaste werkwijzen waarheid en een keihard gegeven waren. Nee, dit werd niet aan elkaar verteld en hoe dat komt zal later duidelijk worden.
We weten inmiddels dat de Schepper met de Universele Wetten werkzaam is, en situaties voor ons creëert aangaande onze gedachten, overtuigingen en verwachtingen … zowel negatief als positief. Hij volgt aangaande dit in onze kielzog. Dit doet Hij niet alleen voor ons, maar voor al het leven in dit Universum. We weten ook dat Vader en Moeder de twee eerstelingen in dit Universum waren. Zij waren de eersten die in dit Universum geboren werden. En zij kregen een specifieke taak toebedeeld, met als grondslag dat iedereen moest geloven ‘afgescheiden te leven van de Schepper’ en dat zij volledig de mannelijke energie op de voorgrond gezet moesten krijgen.
Zij creëerden vele ‘kinderen’ die hen gingen helpen met de opbouw van het dimensionale systeem. Uiteindelijk namen de ‘kinderen’ hun plaats in de 13de dimensie in, met een ‘sluier’ over hun bewustzijn en kon het ‘avontuur’ beginnen. Zij bevolkten de 12de dimensie met hun ‘kinderen’ en de 12-dimensionalen de 11de dimensie met die van hen. Enzovoorts tot en met de 10de dimensie. De kinderen van deze hogere dimensionalen werden uitgestuurd naar de vijfde en lagere dimensies. Uiteraard met specifieke opdrachten om tot een leven op de planeten te komen, waar zij raak konden experimenteren en onderzoek konden doen om ervaringen en kennis te vergaren.
De 10-dimensionalen kwamen er tenslotte toe om een laatste incarnatie in de derde dimensie te hebben en ascendeerden rechtstreeks, via het stervensproces, naar de vijfde dimensie. Zij begrepen niet dat het de bedoeling was, dat er vanuit de derde dimensie geascendeerd moest worden naar de vierde dimensie. De vierde dimensie werd gezien als een overgangsdimensie die zij gebruikten voor bijvoorbeeld planeten die gingen ascenderen. Wanneer een planeet ascendeert is dat altijd in opdracht van Vader en Moeder. Zij ontdekten hoe zij dit moesten doen zonder de originele planeet uit de derde dimensie vandaan te halen, en een ‘holografische’ kopie te verhuizen naar de vierde dimensie. Zij dachten dat zij deze intact moesten houden, vanwege diens zogenaamde holografische aard, met een eigen raster, en dus iedere planeet die, zonder leven daarop aanwezig, ging ascenderen kreeg zo een raster van hen. Zij volgden hetzelfde proces van opsplitsing van de planeet in de vierde dimensie om deze ook naar de vijfde dimensie te verhuizen. Echter in de vijfde dimensie is het altijd licht en dus moesten zij de gehele planeet daarop aanpassen. Ik weet niet hoe ze dat deden of wat ze daarvoor allemaal moesten ondernemen, ik weet wel dat ze daarbij de Elementalen ook inschakelden.  
Zij hebben, met de uitdagingen waar zij zich voor geplaatst zagen, veel ontdekt en ontwikkeld. Zeer zeker op het technologische vlak wat ook plaatsvond in de vierde dimensie, omdat daar dus ook raak geëxperimenteerd kon worden want zij bevolkten deze dimensie toch niet. Zij bleven gewoon in hun geboorte-gedaante en konden zich op die manier snel en vrijelijk in de vierde dimensie bewegen. Een lichaam zou hen maar danig in de weg hebben gezeten als zij begrepen hadden dat zij die hadden moeten ‘aantrekken’. Dus dat was nog een reden om voorbij te gaan aan de werkelijke bedoeling van het leven in het dimensionale systeem en het bijbehorende ascentie proces.
Zo ascendeerden en evolueerden zij zichzelf naar steeds hogere/andere dimensies totdat ze uiteindelijk in de achtste dimensie aankwamen. Generatie na generatie verzamelden zich uiteindelijk in de achtste dimensie. De achtste dimensie was donker en leeg en zij dachten dat zij zich nu meer ‘zoals God’ moesten gaan ontwikkelen (Macht-Binnenin) voor hun terugreis naar ‘huis’ of beter gezegd …  God, waar zij weer in Hem opgenomen zouden worden. Dat was voor hen bij wijze van spreken De Hemel. Zij werden bij het ‘worden zoals God’ onopgemerkt aangestuurd en bijgestaan door Vader en Moeder. Niemand was tot nu toe in contact gekomen met God, had nog nooit echt gemerkt dat zij daarmee in verbinding stonden en waren afhankelijk van de boodschappen die uit naam van God via de hogere dimensionalen in de 13de dimensie doorgeven werden. Wat zij niet wisten was dat Vader met ieder mannelijk zelf een link had en Moeder met ieder vrouwelijk zelf en dat zij gecontroleerd en gemanipuleerd werden door dit tweetal. Vader en Moeder hebben echter nooit een link gehad met de kloon-incarnaties van de hogere dimensionalen. Daar waren de hogere dimensionalen namelijk zelf verantwoordelijk voor. Denk niet dat ik met Vader en Moeder, God bedoel. Vader en Moeder zijn net zoals wij, geboren in dit Universum met een andere opdracht en grondslag dan wij. De hogere dimensionalen hadden dit echter wel als zodanig begrepen. Door de afgescheidenheid wisten zij niet dat de ‘Vader God’ waar zij de boodschappen van mochten ontvangen via de Goddelijke Zelven/13-dimensionalen niet De Schepper was.
Als je de bijbel kent, dan weet je dat er altijd over God de Vader gesproken wordt. In ieder geloof is de Godheid een man. Dat kwam natuurlijk omdat het experiment gaande was om de mannelijke energieën op de voorgrond gezet te krijgen. De Schepper is dus degene waar wij allemaal een geïndividualiseerde extensie van zijn, en dat is onze onderlinge verbinding met elkaar, dat is waar wij één zijn. Vader en Moeder hebben vanuit hun zijnheid een onopgemerkte telepathische link met alle hogere dimensionalen behalve dus hun kloonincarnaties en ook … behalve de Mensheid. Zij hebben ook geen link met de leden van de Mensheid. Want die moesten immers in alle vrijheid zich op de Planeet Aarde ontwikkelen… … En dat is dus het verschil tussen Vader en Moeder en De Schepper.
Vader en Moeder hadden dus een hele grote vinger in de pap aangaande de levens van de hogere dimensionalen zonder dat zij dat wisten. Over de grote vraagstukken hoe het zich allemaal ontwikkeld heeft en hoe zij ertoe gekomen zijn te gaan leven zoals zij deden, daar ga ik niet op in. Dan wordt het verhaal veel te lang, en dat is de bedoeling niet. (maar ik ben bang dat het toch wel weer lang wordt J)Maar zij dachten in ieder geval te moeten worden zoals God was. Wel … God was mannelijk. Dus vrouwen waren ondergeschikt. Dit was één van de manieren om de vrouwelijke energieën bij de Schepper ‘weggewerkt’ te krijgen totdat Haar ‘stem’ niet meer gehoord werd en dus stil zou vallen. Niemand kon meer intappen op haar stromen. Lees ook: “De Gebeurtenis & De verschuiving in Bewustzijn”. Men ging denken dat vrouwen alleen voor bepaalde doeleinden bestonden, ja ook de vrouwen van de hogere dimensionalen. Zo heeft Quan Yin echt heel hard moeten werken om gerespecteerd te worden door haar mannelijke collega’s. Net zoals de vrouwen in onze maatschappijen dat hebben moeten doen. Je kunt de bepaalde denkbeelden over vrouwen ook terugvinden in de bijbel. Bijvoorbeeld het verhaal van Adam en Eva. Eva at van de appel en verleidde Adam dat ook te doen en beide werden uit het paradijs verbannen. Het was Eva haar schuld en vrouwen moesten onder de duim gehouden worden. Een ander verhaal is van Jezus en Mary Magdalene. Wij weten nu dat Mary Magdalene de vrouw van Jezus geweest is, en dat zij ook een zeer godsvruchtige vrouw geweest is die haar man steunde waar ze kon, maar dat weten we nog niet lang. We hebben altijd gedacht, omdat ons dat via de bijbel verteld werd, dat zij een ‘gevallen vrouw’ was zoals dat heet.
De hogere dimensionalen dachten echt dat God een man of mannelijk van aard was, dat zij zelf ook weer terug  zouden keren naar hun voormalige staat van voor de opsplitsing in man/vrouw in de negende dimensie. Hoe er dus precies naar vrouwen gekeken en over hen gedacht werd, dat laat ik in het midden. Wel kunnen we het enigszins te weten komen door naar de vele eigen situaties op onze planeet te kijken. Maar helemaal accuraat zal dat denk ik ook niet zijn, want de extremiteiten worden hier en op andere planeten wel uitgewerkt!
Kunnen jullie je een beetje voorstellen hoe ongelooflijk verbaasd de hogere dimensionalen waren, toen zij te horen kregen over het Plan van Moeder God en dat Zij de leiding had over dat Plan. Het Plan om de Aarde te laten ascenderen met als eindbestemming de vijfde dimensie? Nee, ze hadden nog nooit met haar gesproken, er was geen direct contact, niemand had hen ooit verteld dat Vader God een zielpartner had … Moeder God. Hun houding richting vrouwen diende nu wel drastisch te veranderen … of zij dit deden? Nou … zoals dat met alle grote veranderingen gaat, gaat zoiets stapsgewijs. Kijk maar naar hoeveel geascendeerde meesters er zijn. De verhouding Lady Meesters en Meesters is groot. Alle ‘grote’ Aartsengelen zijn Man. Hun zielpartners worden wel genoemd, maar werken meer op de achtergrond. En Vader en Moeder God zijn dus eigenlijk geen goden. Daarom is het dat ik hen gewoon Vader en Moeder noem. En als ik De Schepper vraag of hij een God is, is het antwoord steevast, “Nee, ik ben geen God.” Al die labels maken deel uit van het ‘verhaal’ van dit Universum.  
We zullen af moeten van labels zoals Aartsengelen of engelen in welke vorm of maat dan ook. Zij zijn ook gewoon hogere dimensionalen net als iedere andere hogere dimensionaal. Er is niets speciaals aan hen. Zij vervullen slechts een bepaalde rol in het zogenaamde ‘holografische’ spel. Zij maken deel uit van het verhaal om het allemaal Goddelijker te maken, om het ietwat te romantiseren. De labels zijn zoals extra leuke details in een verhaal. Net zoals de ‘duivels’. Lucifer zou een duivel zijn, maar dat is alleen maar een rol die een hogere dimensionaal speelde in het spel. Daarna werd ons verteld dat Lucifer het Licht weer gezien had en teruggekeerd was naar huis. Die man is altijd thuis geweest en is niet weggeweest uit de achtste dimensie! De enige waarheid in deze is dat Lucifer en Michael inderdaad broers zijn van elkaar.  
Maar voordat we verder afdwalen. Met het verdwijnen van de Stem van de Vrouwelijke Schepper en het afdalen in de extreem (meest) negatieve mannelijke energieën, en dat zij dus wilden zijn zoals God, kwamen de hogere dimensionalen in een zeer eenzijdig, maar ook eenzaam leven terecht. Een leven waarin zij geloofden dat er geen dualiteit bestond. Het leven in de derde dimensie was dus naar hun maatstaven en geloof dat de derde dimensie holografisch van aard was, een illusie. En dus was Tijd ook een illusie. Alles wat met Tijd te maken had schoven zij terzijde. Er bestond geen verleden of toekomst, dus probeerden zij in het Nu-moment te leven. Zij mochten niet meer hun herinneringen raadplegen want dat was het verleden, en lieten op zich afkomen wat er op hen afkomen wilde, want de toekomst mocht niet gebruikt worden voor bijvoorbeeld het nemen van beslissingen en het maken van plannen. Zij lieten zich door de Goddelijke Zelven de wet voorschrijven en lieten hen hun vertellen wat te doen. Want God oordeelt niet, en omdat deze nooit ergens op reageerde, geen smeekbede werd gehoord of vraag beantwoord, was deze passief en neutraal en dus oordeelde hij ook niet. Dus zij moesten en mochten ook niet meer oordelen en moesten ook neutraal en passief worden. En omdat zij nooit wat hoorden over hun acties of deze goed of slecht uitgevoerd werden, begrepen zij dat hij hen altijd vergaf.
Dus vergeving kwam bij hen ook hoog in het vaandel te staan. Zo hoog zelfs dat het wel heel gemakkelijk werd om dingen te ondernemen die niet echt van Liefde waren. God vergaf het hen wel, zo dachten zij. En dat is ook iets dat wij bij de religies terug zien komen. Je gaat bij de dominee biechten en je wordt vergeven. Ook voor ons geeft het iedere keer als het ware een vrijkaartje om dingen te doen die niet door de beugel kunnen. Dus echt verantwoordelijkheid nemen voor je daden en acties was er tenslotte niet meer echt bij. Je kunt pas vergiffenis schenken of vragen als jij de dingen die je ondergaan of begaan hebt, hebt verwerkt. Het is beslist zeer moeilijk om iemand die jou ooit iets vreselijks aangedaan heeft of je bent ten onrechte ergens van beschuldigd enzovoorts, zonder slag of stoot te vergeven. Als je die iemand tegen komt, na het vergiffenis schenken terwijl je niets verwerkt hebt, is er altijd iets in je dat je afstand doet laten nemen of bewaren jegens die persoon. Er is iets kapot gemaakt in je, je vertrouwen is beschaamd, je onschuld is gecompromitteerd. Je kunt er wel  rustiger onder worden na verwerking, maar als je dat niet doet zal het altijd op de één of andere manier weer op je pad komen, totdat je het echt en diepgaand verwerkt hebt. Het is een onverwerkt iets in je onderbewustzijn of onbewuste en De Schepper weet precies wat je dwars zit, waar je angst ligt en dus heeft het alles te maken met de Universele Wetten, want de angst of de wrok zal nieuwe situaties triggeren om je de kans te geven het te gaan verwerken. 
Het feit dat zij het niet voor elkaar konden krijgen te ascenderen naar de negende dimensie, zorgde ervoor dat zij min of meer zichzelf wanhopig bleven vastklampen aan alles dat zij wisten en dachten te moeten doen om verder te kunnen ascenderen. Maar alle bovengenoemde wetten en regels en overtuigingen zette hen muurvast in de achtste dimensie. Zij raakten min of meer bezeten om te ascenderen. Zij waren volledig in dienstverlening aan God en zij lieten zich vertellen wat te doen of te laten. Zij gaven dus alle macht uit handen. Zij leefden alle regels strikt na, en enkele van die regels kennen wij hier op Aarde ook.
Zo kennen wij het verhaal in de bijbel waarin aan Abraham gevraagd wordt om zijn enig kind te offeren om zijn  trouw en geloof in God te bewijzen. Abraham was bereid om dit te doen, maar wel met pijn in het hart. En zo zijn de hogere dimensionalen dus ook ten opzichte van God. Zij zijn bereid om alles te doen wat van hen gevraagd wordt … om maar te kunnen ascenderen, om maar te bewijzen dat zij een ascentie waardig zijn. Maar omdat dat niet lukte gingen zij zichzelf uiteindelijk als niet waardig zien, maar bleven toch doorgaan met in dienstverlening aan God hun werk te doen. Zij zochten dus de redenen voor een ascentie buiten zichzelf, en dat brengt het geloof afgescheiden van God te leven voort. Als zij alleen maar begrepen hadden dat hun stilstand en de regels enzovoorts die deze stilstand bestendigden en dus die stilstand in stand hielden, zouden zij uit de vicieuze cirkel vandaan hebben kunnen komen.
Het volgende punt wat wij in de kerken ook terug zien is dat zij celibaat moesten leven. Daar bestaat een specifieke reden voor die zeer privé is, en die ik niet uit de doeken zal doen. Als je al of uiteindelijk contact heb verkregen met je hogere zelf, vraag hier dan naar. Zij mochten zich dus niet (naar eigen goeddunken) verenigen met hun zielpartners. Ze geloofden niet in Liefde met de grote L, maar wel in Onvoorwaardelijke Liefde, want dat was hoe God was volgens hen. Zij deden alles voor God. Als God zei, en dat ging via de 13-dimensionalen, dat hij wilde dat er bij die en die een kind geboren moest worden, kwam er een boodschapper uit de dertiende dimensie, die zichzelf een goddelijk zelf noemde, bij hen op ‘de deur kloppen’ en vertelde hen dat de beide zielpartners uitverkoren waren om een kind te creëren. Het Goddelijke Zelf maakte deel van die versmelting uit. Dus met z’n drieën creëerden zij een kind. Dit is de drie-eenheid … Vader, Moeder en de Heilige Geest.
Dus hier komt duidelijk naar voren waar het vandaan komt dat in sommige geloven niet aan anticonceptie gedaan mag worden, want ieder kind is een geschenk van God. Zij maakten in hun leven mee, dat een boodschapper van God hen kwam vertellen dat God hen dus uitverkoren had om een ‘kind’ te mogen krijgen.
Nu moet daar een kanttekening bij geplaatst worden, want het kind werd, in onze ogen, geboren als zijnde een adolescent, ze kregen een bepaalde ondergrond mee waar dan verder mee gewerkt moest worden in de Achtste dimensie.
Het kind dat geboren werd was of mannelijk of vrouwelijk. Zij waren dus niet androgeen, zoals de ouders wel geboren werden in de 10de dimensie en die zich in de 9de dimensie opgesplitst hadden. Bij andere zielpartners werd dus het ‘kind’ diens zielpartner geboren. Het Goddelijke Zelf was bij de versmelting aanwezig om een soort van code in te geven dat ervoor zorgde dat de beide ‘jongelingen’ als zielpartners bij elkaar hoorden en als zij samengebracht werden elkaar zouden her/erkennen. Maar in het proces waar zij en ik in geplaatst werden, is de oude waarheid naar voren gebracht, dat het Goddelijke Zelf nooit dat deed wat hij dacht dat hij deed, want het waren Vader en Moeder die de unieke code aan de beide levens toekenden. En dat is ook alleen een taak van hen.
Met de opleiding van de kinderen in de vijfde dimensie en met het leven van hun incarnaties of andere opleidingen in de vijfde dimensie, blijkt ook hoezeer de mannelijke energie op de voorgrond stond. Alleen de Vader ging mee om het kind te onderwijzen. Nou ja, diens kloon dan natuurlijk hè? De Moeder stuurde geen kloon van zichzelf mee, omdat dit geen werk voor haar zou zijn. Dus het kind werd onderwezen in mannelijke eenzijdigheid, zowel zonen als dochters. En ook dat is inmiddels veranderd. Iedere zoon of dochter heeft nu diens vader en moeder aan zijn/haar zijde staan.
Wat Vader en Moeder uiteindelijk ook aan hen gaven, of bekend bij hen maakten via de Goddelijke Zelven, waren de Universele Wetten. Doorheen het gehele Dimensionale Systeem werden er diverse Opzichters aangewezen voor deze Universele Wetten, waaronder onze Planetaire Logos Sanat Kumara. Maar, omdat zij met deze nieuwe wetten in problemen kwamen met bestaande overtuigingen en wetten en waarden en normen, namen zij zonder meer aan dat deze Universele Wetten niet voor hen bedoeld waren, maar slechts voor de kloon-incarnaties op de planeten in de derde dimensie die bedoeld waren om te gaan ascenderen! Ik vond dit toch vreemd want die wetten waren toch Universeel! Toen ik dit zo naar voren bracht en dat dus echt tegen hen zei, schoten zij allen in de lach met een enigszins beschaamde houding. Ze vonden het op dat moment, en ook al eerder binnen het proces, al erg genoeg dat ze het niet correct geïnterpreteerd hadden. Maar daarnaast … hoe hadden ze dat ook gekund?
Dus, de hogere dimensionalen in de achtste dimensie zaten muurvast wat het hun eigen ontwikkeling betrof. Vader en Moeder gaven hen wel taken en opdrachten te verrichten in de lagere dimensies, maar hun Zijnheid kwam nooit van diens ‘plek’ af zogezegd. Al het werk dat op hun schouders geplaatst werd voerden zij uit via Klonen. Vaak was het dat zij meerdere Klonen in het bestaan gebracht hadden, die zij volledig aanstuurden. Dus ze hadden het erg, erg druk en hun Wil in deze was wet. Verder was altijd Gods Wil wet. En wat voor taken of opdrachten zij ook ontvingen van Vader en Moeder zij voerden hen zo goed mogelijk uit via hun eigen waarden en normen, hun eigen maatstaven. Of dit nu voor het hoogste goede van iedereen was of niet… … …
De mannelijke energieën gingen doorheen eonen en eonen aan tijd steeds meer op de voorgrond staan. De vrouwelijke ‘Stem’ werd niet meer gehoord. Men was alleen afgestemd op het stromen van de Mannelijke Schepper. De Vrouwelijke Schepper had zich teruggetrokken. En zoals ik in het vorige artikel “Planetaire Ascentie: Nieuwe Waarheden” verteld heb raakt in de extreem (meest) negatieve mannelijke energieën het logische redenatievermogen afgestompt. Zowel mannelijk als vrouwelijk, want de vrouwen leven ook volledig in de mannelijke energieën. Wat er wel aan logisch redenatievermogen was, dat kwam voort uit het Nadoen van de vrouwelijke energieën door de mannelijke energieën. Waar over gesproken wordt in “De Gebeurtenis & De verschuiving in Bewustzijn”.
Dus voor de hogere dimensionalen was de Wil van God wet. Dat is ook iets dat hier op Aarde binnen de religies gereflecteerd wordt.
Hoe leefden zij daar nu precies in de achtste dimensie onder alle indoctrinaties, waarden en normen die hen opgelegd waren of die zij zichzelf opgelegd hadden? Het eenheidsbewustzijn in al diens eenzijdigheid werd hun leidraad in het leven. Als via dat eenheidsbewustzijn iets begrepen werd dan was dat voortaan regel en moest iedereen zich eraan houden. Men hoedde zich ervoor om dat in gevaar te brengen met eventuele revolutionaire gedachten of ideeën die het allemaal als een kaartenhuis in elkaar konden doen laten vallen, want niets mocht hun ‘perfecte’ levensstijl beïnvloeden. Je hoefde dus niet je privégedachten met anderen te delen, want dan overtrad je een ongeschreven wet. En je accepteerde bij voorbaat al niet de zienswijzen van anderen, want het eenheidsbewustzijn voorzag in alle kennis die noodzakelijk was om te weten. Maar als je zielen zo van elkaar vervreemd, want men raakte argwanend jegens elkaar, kan je dan nog over een eenheidsbewustzijn spreken? Ze waren op hun hoedde voor van alles en nog wat, en droegen vele oogkleppen voor tegenstrijdigheden en negativiteiten die hen tot nadenken hadden kunnen stemmen. En uiteraard kwam dat door alle overtuigingen, wetten en regelgevingen, indoctrinaties en waarden en normen waar we het eerder al over gehad hebben.
Wanneer heb of creëer je een eenheidsbewustzijn? Als je gezamenlijk aan een project of doel werkt om dat voor elkaar te krijgen, terwijl je open blijft staan voor verbeteringen van dat project of dat doel. Dat je alles kunt zeggen wat er bij je opkomt om eventueel verbeteringen door te voeren. Eenheidsbewustzijn kan dus groepsmatig in het leven geroepen worden, totdat het project afgerond is. En eenheidsbewustzijn kan ook alleen op deze manier in de dualiteit bereikt worden, niet in eenzijdigheid. Dus zij waren gedoemd om in hetzelfde kringetje rond te blijven draaien. Want, en nu zullen jullie nog beter gaan begrijpen waarom zij niet konden veranderen,  wat zij ook niet deden was zelfonderzoek! Zelfonderzoek zorgt er immers voor dat je met je gedachten bij het verleden vertoeft en het verleden was taboe! Ook mochten ze niet vooruit kijken, want de toekomst was ook taboe! En dus was er geen zelfonderzoek, en daar komt ook nog bij dat zij dachten dat zij alle lagere dimensies doorleefd hadden en geleerd hadden daarvan wat zij moesten leren, en daardoor zagen zij zichzelf boven dat soort zaken staan, want dat hadden ze allemaal al gedaan!
En natuurlijk raden zij ons aan om aan zelfonderzoek te doen, want wij staan op de onderste sport van de ladder nietwaar. Zij zijn onze leraren en zij weten precies hoe alles moet en in elkaar steekt voor ons, maar zij zijn het niet voor zichzelf blijven handhaven, terwijl we toch allemaal weten dat het leven één constante kent en dat is verandering… Dat gold ook voor hen, maar zij hadden zichzelf daarboven geplaatst. Kunnen jullie een beetje begrijpen dat zij vanuit hun zienswijzen en overtuigingen nooit onze ascentie hadden kunnen bewerkstellingen? Dat het meer dan nodig was dat Vader en Moeder, en De Schepper een proces op moesten starten om hen allemaal wakker te schudden. Dat aan hen allemaal, in één keer, via dat proces nieuwe waarheden, begrippen en wetenswaardigheden verteld moest worden?
Vader en Moeder en De Schepper hadden besloten dat dit proces min of meer een reflectie moest zijn van het leven van de hogere dimensionalen, van hun overtuigingen en hoe zij de zaken in de lagere dimensies altijd aangepakt hadden, en het moest ook een reflectie van de situatie hier op Aarde zijn. De grote verrassing in dit geheel was wel voor Vader en Moeder zelf die af en toe ook nieuwe waarheden onder hun denkbeeldige neus gewreven kregen door De Schepper. Maar ook De Schepper kreeg het één en ander te verwerken via de ‘adviseur’ van het Schepperras die Hem bijstond. Alles werd op een cryptische manier onder de aandacht gebracht, en de hogere dimensionalen hadden er beslist moeite mee om het één en ander iedere keer te ontcijferen, maar dat kwam gewoon door hun leefwijze, en dat de jongere generaties van de hogere dimensionalen in dit proces gezet waren, die van vele zaken waar zij mee opgegroeid waren overtuigd waren waarheid te zijn, droeg ook niet echt bij aan een snel begrip of snel doorheen dit proces te werken. Hun leven was op diverse punten afgestompt als het ware, vandaar de grote moeite die zij hadden. Wat ook niet bijdroeg aan het geheel, was dat alles willekeurig onderwezen werd. Wat voortkwam uit het feit dat dit aspect ook een reflectie was van het leven van de hogere dimensionalen, die door al hun regels ook geen opeenvolging meer kenden. Ik heb vaak gezegd dat ze iets veel eerder hadden moeten onderwijzen binnen ons proces, want dat had het leerproces aanzienlijk versneld en verbeterd. Men zou namelijk het één of ander beter begrepen hebben.
Jullie kunnen je ook voorstellen dat zij in het begin grote moeite met mij hadden als ik hen een Nieuwe Waarheid vertelde of krachtige taal gebruikte om hen iets duidelijk te maken over hoe wij hier op Aarde leven.** Het proces was tenslotte een uitlijning tussen onze dimensies nietwaar? In dit alles werd ik vaak onopgemerkt gesteund door Vader en Moeder, of zelfs De Schepper. Dat de hogere dimensionalen moeite met mij hadden sprak vanzelf … Ik ben een mens, ik ben een vrouw en ik ben in hun ogen jong … erg jong. En dat ‘meisje’ zal ons vertellen wat we moeten weten allemaal? Ze zouden me het liefst wel eventjes in hun ‘opleiding’ gooien zodat ik zou leren hoe ik me gedragen moest. (ze schieten nu luid in de lach als ik dit schrijf en knikken en zeggen … inderdaad verdorie!!) Maar tegenwoordig niet meer hoor, tenminste dat neem ik maar aan …. (knipoog naar hen) Zij zaten natuurlijk in hun extreem aanwezige mannelijke energieën, hadden het richting ons altijd voor het zeggen gehad en vielen keer op keer op hun gezicht als zij geen gelijk bleken te hebben. Dat ging hen niet in de koude kleren zitten zal ik maar zeggen. Dus vond ik dat de boel wel wat verzacht mocht worden … Ik wist dat het hele universum op ons afgestemd was inmiddels en meeluisterde, dus ik hield hen voor wat zij ons altijd voorgehouden hadden. “Jullie zijn degenen die de anderen voorgaan, jullie zijn degenen die alle anderen vertegenwoordigen en via jullie leren zij de nieuwe waarheden, er is niets om je voor te schamen. Jullie zijn de Lichtwerkers, de voorlopers van alle andere hogere dimensionalen, door toe te kunnen geven dat jullie het fout hadden, door in te zien waar de dingen verbeterd dienen te worden. De anderen in het Universum trekken zich aan jullie op. Jullie lijken dan, terwijl zij toekijken en meeluisteren,  onderuit gehaald te worden, maar jullie zijn wel voor ieder ander aan het werk hier!” Daar konden ze wel wat mee … Dus ja, omdat zij zich overal boven gezet hadden, gebruikten zij alle leringen die zij ons onderwezen niet meer voor zichzelf. Dat kwam niet eens in hen op! Ik heb hen vaak verwezen naar hun eigen boodschappen en dat ze die wijsheden maar weer eens op zichzelf toe moesten gaan passen.  
** Denk alsjeblieft niet dat ik alle wijsheid in pacht heb. In dit proces vervulde ik de plaats/vertegenwoordigde ik de incarnaties van de hogere dimensionalen en de Mensheid in zijn geheel. Zoals de hogere dimensionalen naar hun incarnaties gekeken hadden en hen behandeld hadden zo werd ik ook behandeld. Vader en Moeder controleerden en manipuleerden mij op alle mogelijke gebieden. Lichamelijk, gevoelsmatig, via mijn emoties, via mijn gedachten. Ik kon soms binnen een paar seconden in woedde uitbarsten, en dat is toch echt niet wie ik ben, zij wisten me dan te triggeren, en ik schreeuwde dan en huilde van frustratie of woedde omdat er niet geluisterd werd … of ik reageerde gefrustreerd of geïrriteerd op wat voor houding van hen dan ook die onder de aandacht gebracht moest worden. Op een gegeven moment kon ik beslist herkennen wanneer ik ‘bespeeld’ werd door hen, en ook de Schepper ‘bespeelde’ me wel, want als ze eenmaal gezegd hadden in zo een emotionele uitbarsting wat ze wilden zeggen, dan was ik bijna ogenblikkelijk terug in mijn normale gemoedsgesteldheid van voor de uitbarsting. Maar zoals gezegd, zij hielpen mij ook wel….
Zo, nu weten jullie iets meer over het leven van de hogere dimensionalen. Het is slechts een tipje … Jullie begrijpen dat hun leven ook verre van ideaal was. In dit artikel waren wat herhalingen ja, maar zonder die herhalingen maak ik het artikel incompleet. Ik kan dit gewoonweg niet in een kort artikel vertellen want het is beter dat het in één keer verteld wordt, en deze ondergrond is gewoon nodig om de hogere dimensionalen beter te begrijpen. Het volgende artikel zal gaan over de controle die de hogere dimensionalen over hun incarnaties uitvoer(d)en, Armoede/hebzucht, karma, Astrologie en nog veel meer… …
Met respect en in Liefde,
Cobie
******
Volgorde voor het lezen van de laatste vier artikelen:

Copyright © 2018, Cobie de Haan. Alle Rechten Voorbehouden. http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Voel je alsjeblieft vrij om deze inhoud met anderen te delen, met vermelding van de auteur en de link van het originele artikel.

3 opmerkingen:

 1. Hallo Cobie
  Wat een pracht van een juweeltje van een artikel.
  Wat geweldig om een inzage te krijgen in het leven van de hoge dimentionale.
  Echt Super en kijk uit naar nog meer werk van je hand.
  Gr Richard

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dankjewel voor je reactie Richard, en er komt zeker nog meer aan... 💙💚💛💖

  BeantwoordenVerwijderen