vrijdag, juni 22, 2018

“Planetaire Ascentie: Nog Enkele Oude en Nieuwe Waarheden” - 22 Juni 2018 / Cobie de Haan


“Planetaire Ascentie: Nog Enkele Oude en Nieuwe Waarheden”
Team Dark & Team Light - Binnen Aarde - Etherische Ashrams - Lichtpiramides - BDE - Zon Staren - Korte en Lange Termijn Geheugen
22 Juni 2018 / Cobie de Haan

Laten we in dit artikel willekeurig gaan kijken naar nog wat Oude en Nieuwe Waarheden, voordat ik een artikel ga wijden aan de Liefde (Ja, dat hoort er ook bij). Er zijn nog enkele zaken die ik onder de aandacht mag brengen. Ik kan jullie vertellen dat Vader en Moeder me daarvoor ook aardig ‘achter de broek aanzitten’. (En toch op 13 Juni werd besloten dat ik even moest stoppen met het verspreiden van de info… Zodat de informatie jullie niet al te zeer zal overspoelen en jullie het goed kunnen integreren…) Ik probeer artikelen niet al te lang te maken, maar zij komen vaak om de hoek kijken over zaken die ik nog toe moet gaan voegen, waardoor het artikel dus weer behoorlijk lang wordt. Toch wil ik er geen twee delen van maken, want ik heb gemerkt aan het aantal kliks die ik dan op het tweede artikel ontvang, dat het minder gelezen wordt. Dus dan maar een onderwerp of onderwerpen die bij elkaar horen … in één keer.
Op de één of andere manier kwam al het onderstaande gewoonweg niet aan bod in de voorafgaande artikelen. Vandaar dit artikel in willekeurige volgorde.
=============
*** En voordat ik begin … Nadat ik het laatste artikel geplaatst had ontving ik diverse reacties. Dat artikel bracht nogal wat teweeg… Vermoedelijk omdat er een meer persoonlijk aspect ineens een stuk duidelijker werd. En de reacties waren dus volstrekt begrijpelijk. Ik, in samenwerking met Vader en Moeder en het spiritteam, vertellen jullie dan ook over zaken die geheel anders blijken te zijn dan we tot nu toe gewend waren te weten. Oude Waarheden worden vervangen met Nieuwe Waarheden. Wat ook door ons verteld wordt is, dat jullie hogere zelven telepathisch contact met jullie op zullen nemen, of ik raad jullie aan dit te proberen te bewerkstelligen voor enige bevestiging over wat wij onder de aandacht brengen. Tot nu toe hebben twee mensen zich bij mij gemeld wiens hogere zelven contact met hen opnamen en voor hen bevestigden dat wat hun incarnaties in deze artikelen lazen/lezen op waarheid berust. Het is een keuze voor ieder hoger zelf over wanneer deze telepathisch contact maakt met diens incarnatie… Ik wil maar zeggen, dat het erop lijkt dat de stilte doorbroken gaat worden, voor sommigen is dat dus al het geval…
Wat ik ook aan wil stippen hier is … dat als je nog geen enkel voorafgaand artikel van mijn hand gelezen hebt, ik onderaan dit artikel een lijst heb gezet in de juiste volgorde om te gaan lezen. Zonder deze informatie zal het onderstaande artikel/de informatie niet voldoende begrepen kunnen worden. Dus ik raad iedereen aan die dit nog niet gedaan heeft, allereerst de voorafgaande artikelen te gaan lezen !!***
=============
Ook voor dit artikel wil ik opmerken -- ook al wordt het dat ik het zeg misschien een sleur of vervelend -- om jullie onderscheidingsvermogen en logische redenatievermogen te gebruiken met jullie hart-geest verbinding in evenwicht. Voel in alles dat je leest en neem niets klakkeloos aan of over. Doe ook je eigen onderzoek. Laten we elkaar in onze waarde laten, want ik besef dat ik beslist heel veel zaken ‘debunk’ zoals dat heet, oftewel ontkracht of ontmasker. Sommige zaken kunnen schokkend zijn … En als jullie al eens lazen dat de geschiedenis van onze Aarde geheel anders in elkaar zou zitten dan wij denken, weet dan ook dat Vader en Moeder dit op een cryptische manier aan de hogere dimensionalen vertelden, en uiteraard betrof het dan hun eigen geschiedenis. En aangezien wij voor een groot deel hun externe werkelijkheid zijn, is het ook onze geschiedenis. Er zijn vele reflecties hier op Aarde voor de hogere dimensionalen die zij inmiddels voor het overgrote gedeelte onder ogen zijn gekomen.
Team Dark en Team Light
Toen de hogere dimensionalen in de 70er jaren te horen kregen dat de planeet Aarde met alles erop en eraan moest gaan ascenderen en dat zij degenen waren die dat moesten gaan verzorgen, bedachten zij om dit via Team Dark en Team Light uit te gaan voeren. Het spelelement van Team Dark en Team Light hanteerden zij al veel langer, en aangezien zij ervan overtuigd waren dat angst over het algemeen een goed ‘gereedschap’ was om mensen te doen laten ontwaken, schuwden zij het niet om dit gegeven in hun plan te verwerken. Zoals ik eerder vertelde, werkt dit wel op individuele basis maar op de grote schaal van een wereldbevolking niet, en dit plan pakte dan ook niet echt goed voor hen uit, waardoor zij de druk steeds verder op gingen voeren. Ook het aspect dat zij niet wisten van het verschil in henzelf en de Mensheid op Aarde en hun zeer verschillende ontwikkeling, werkte bepaald niet mee om wie dan ook van de Mensheid ontwaakt te krijgen.


Zij schuwden het niet om kloon-incarnaties ervan te overtuigen dat er duistere entiteiten hier op Aarde en in het astrale bestonden. Dat deze kloon-incarnaties zelfs aangevallen werden door deze entiteiten. En deze incarnaties hebben het dan ook bepaald niet gemakkelijk gehad. Sommigen van deze incarnaties begonnen er via het internet over te vertellen en starten hun eigen site op. Sommigen van hen kregen zogezegd ook contact met een hogere dimensionaal die hen precies uit de doeken deed wat Team Dark en de Elite op Aarde allemaal aan het uitspoken waren. Natuurlijk werd dat grif geloofd, want zij hadden zelf al genoeg last van die duistere entiteiten van Team Dark. Maar … schrik niet … wie voor hen Team Dark in werkelijkheid was of waren, was gewoon hun hogere zelf en spiritteam.
Dit gegeven werd tegelijkertijd gebruikt om karma bij de kloon-incarnatie op te lossen en om hen waardevolle lessen te leren. Bijvoorbeeld, dat zij in hun kracht moesten komen te staan. Zelfstandiger moesten worden. Kortom, zij werden klaargestoomd voor de ascentie terwijl zij ook nog een ‘rol’ vervulden om veel meer mensen te doen laten ontwaken voor de ascentie.  
Een volgend aspect was dat wij tijdens onze slaap astraal uit ons lichaam zouden kunnen treden, en dat we dan met bijvoorbeeld een bekende Aartsengel mee op pad gingen om die duistere entiteiten te bestrijden, of zelfs zeer heilig werk voor de Aarde te doen. Eén ding dat ze mij duidelijk gemaakt hebben is, dat zolang je geïncarneerd bent je op geen enkele manier uit je lichaam vandaan kunt komen. Het hogere zelf en het spiritteam wisten zeer levendige ervaringen af te geven via de droomwereld, en dat dit niet echt een goed plan is geweest bewijst het feit dat velen van diegenen die op de zogenaamde ‘nachtelijke reizen’ zijn geweest vaak of steevast hondsmoe wakker werden de volgende ochtend. Ik heb hierover geschreven in “Slaap/Droomstaat en Lachen”. De hogere dimensionalen wisten echt niet dat zij degenen waren die met hun droom-scenario’s een inbreuk pleegden op het regeneratiesysteem van de mens en diens herstel van de afgelopen dag via de slaap. Vandaar dus dat je hondsmoe wakker kon worden, en dit was beslist niet door het werk dat iemand eventueel gedaan had.
Ik heb zelf een keer meegemaakt dat ik met AE Michael meeging naar Afghanistan en dat ik daar in één van de grotten was met de rebellen aldaar. Ik stond daar en kon geen woord verstaan van wat er gezegd werd. Verdere details zijn me inmiddels ontglipt, maar ik was er toen van overtuigd dat ik daar geweest was in mijn ‘astrale lichtlichaam’. Tijdens het proces waar ik me nu al 2.5+ jaar in bevind bleek uiteindelijk dat het een gecreëerde droomillusie geweest was.
Dit alles wordt/werd ondernomen om ons uiteraard enthousiast te laten zijn over het Lichtwerk dat we moesten doen. We voelden ons waardevol en konden daarnaast gewoon het alledaagse leven blijven leven. Dus, waarom moesten dan deze ‘droom avonturen’ plaatsvinden. Nou, daar is een eenvoudige verklaring voor … De hogere dimensionalen waren ervan overtuigd dat op een collectief bewustzijnsniveau veranderingen bewerkstelligd konden worden. Dat de mensen op de planeet die niet ontwaakt waren erop in konden tappen en daardoor nieuwe ideeën of overtuigingen op zouden doen, waardoor situaties ten goede zouden gaan wijzigen. Daarvoor hadden ze wel de incarnaties nodig, want zij zelf stonden aan de zijkant het spel aan te sturen nietwaar? Maar wat ze inmiddels ook geleerd hebben is, dat waar jij je focus op richt dat je daar dan ook deel van uitmaakt, en het is daarom dat ik steeds aan jullie vertel dat wij hun externe werkelijkheid zijn.
Wat is nu het geval? … Er werd op het collectieve bewustzijnsniveau niets bewerkstelligd, want dat bestaat niet eens. Wat wel bestaat zijn de Universele Wetten, en die moet je dan ook in de plaats van het collectieve bewustzijn zien. Als er een collectief bewustzijn zou zijn zoals zij dat begrepen dat er bestond, zouden er inmiddels geen grote verschillen meer op de planeet aangaande leven/werken en wonen mogen bestaan. Wij zouden veel meer op één lijn met elkaar hebben moeten leven. Je zou nu ook kunnen zeggen; “Maar hun focus dan op ons? Waarom werkte die massale focus van hen op ons dan niet? Je zegt dat wij hun externe werkelijkheid zijn. Zij willen toch dat we ontwaken? Dan zou dat toch invloed moeten hebben?” Ja, dat had het ook wel en ook weer niet. Want hun tegenwerkende kracht daarin was het feit dat zij zichzelf afgescheiden zagen van alles wat er op onze planeet gebeurde. Zij geloofden dat zij er geen deel van uitmaakten. Zij hadden immers hun kloon-incarnaties, de Lichtwerkers en Sterrenzaden,  nodig om het Licht en de Liefde verankerd te krijgen. Dat lieten zij ons zelfs weten door ons te vertellen dat onze trilling of frequentie voor hen te laag zou zijn en dat zij daardoor niet op Aarde konden zijn om ons te helpen. Zij waren angstig om ‘besmet’ te raken met al het duistere/negatieve dat hier op Aarde aanwezig was. Dat klopt wel natuurlijk, want hun leefwijze was dermate dat zij alles wat negatief van de Aarde was, zoals gevoelens en emoties maar ook situaties, onderdrukten of vermeden. Zij wilden ook niet dat hun Klonen (eigen klonen, dus geen incarnaties) teveel besmet zouden worden, want dat zou hun bewustzijn anders kunnen ‘bevuilen’ als deze klonen weer teruggenomen werden.
De kloon-incarnaties die ontwaakten en steeds meer ‘opgevoed’ werden door de hogere dimensionalen voor hun ascentie stonden eigenlijk voor een schier onmogelijke taak. Door hun meditaties en dus beïnvloeding van het ‘collectieve bewustzijn’ moesten zij het voor elkaar zien te krijgen dat de Mensheid zou gaan ontwaken. Ze moesten Liefde en Licht sturen en voor Vrede mediteren. Een heel mooi streven, daar is niets mis mee, alleen werkt het niet. Liefde en Licht sturen naar mensen die daar niet open voor staan, zet geen zoden aan de dijk, want de Universele Wetten voorzien daar niet in, je zou de Wet van de Vrije Wil/Keuze schenden … en aangezien wij nu ook weten dat het collectieve bewustzijn niet bestaat, kwam het gewoon niet binnen.
Ja, ik weet dat er een bepaalde beïnvloeding is wanneer je voor Vrede mediteert in een groot groepsverband. Maar dat zou dan wel iets moeten zijn dat continu voortgezet wordt, want zodra de meditatie voorbij is, blijft het effect dat op ‘kleine’ schaal aanwezig is eventjes hangen, om vervolgens volledig overstemd te worden door al diegenen die niet open staan voor een vreedzame wereld of, zoals de Mensheid, gewoonweg niet weten/wisten dat de ascentie van de planeet gaande is. Daarnaast was Team Dark ook hard aan het werk om chaos, ellende en verdriet aan te sturen, via rampen of persoonlijke tragedies. En alhoewel de bedoelingen beslist goed waren, waren de tegenstrijdige krachten gewoonweg te groot voor de Lichtwerkersgemeenschap om succesvol te kunnen zijn. En aangezien de hogere dimensionalen dus met hun allen deel uitmaken van het hele plan en hun focus op ons hebben rusten, en zij uiteindelijk een beetje moedeloos werden omdat men maar niet wilde ontwaken omdat het hun Lichtwerkers en Sterrenzaden niet lukte, hadden hun onderbewuste moedeloze gedachten, het verlies van vertrouwen en geloof, ook een bepaalde invloed op het geheel (Universele Wet: angsten worden uitgewerkt om onder ogen gebracht te worden). Wij zijn hun Externe Werkelijkheid! Wij worden individueel en grootschalig door hen gecontroleerd en gemanipuleerd. Hun onbewuste of onderbewuste overtuigingen of weggestopte angsten vinden hun reflectie hier op Aarde, want in hun eigen dimensie gaat dat niet lukken, want in de Achtste dimensie is helemaal niets, zij hebben daar nooit een externe werkelijkheid gecreëerd.
Dus kort samengevat … Team Light die heel hard aan het werk was om Team Dark een toontje lager te doen laten zingen, faalde faliekant. Het meeste van waar zij van overtuigd waren dat het was zoals zij dachten, zette totaal geen zoden aan de tijd. Team Dark had behoorlijk VRIJ SPEL!
=============
*** En voor degenen die nu zouden mogen denken dat ik de hogere dimensionalen niet in hun waarde zou laten, wil ik graag opmerken, dat Vader en Moeder mij aanzetten om deze waarheden naar buiten te brengen. Zij gaan iedere keer akkoord met het artikel dat wij samen schrijven. Nou ja, ik schrijf natuurlijk fysiek het artikel en kies de woorden en de zinsopbouw, maar zij denken met mij mee en sturen mij soms aan om extra zaken op te nemen of ergens meer over uit te wijden, ze hebben me zelfs via mijn dromen dingen laten weten die ik erin opnemen moest. En ook … hun goedkeuring wordt achteraf altijd gegeven.
Daarnaast wil ik ook nog één ander aspect heel duidelijk maken… … Als wij dus in een Universum leven waarin ons geleerd/verteld werd dat wij “Afgescheiden leven van De Schepper” en ook dat dit Universum de Mannelijke (meest negatieve) energieën van De Schepper vertegenwoordigt, omdat Hij/Zij die zijde van zichzelf wilde leren kennen. Besef dan dat vandaag de dag dit GEHELE UNIVERSUM DE DUISTERE/NEGATIEVE ZEER MANNELIJKE ENERGIEËN, of beter gezegd, ZIJDE VAN DE SCHEPPER VERTEGENWOORDIGT!! Als de vrouwelijke energieën niet aanwezig zijn, vallen de mannelijke energieën enorm uit evenwicht … En wij allemaal, het hele Universum en niet alleen maar de Aarde, gaan de schouders eronder zetten om deze zijde van onze Schepper te boven te komen. Dit kan niet zomaar in één keer, dat gaat stapsgewijs op een Opbouwende manier. Dus verwacht niet van de ene op de andere dag … Wonderen!
En ook is het een understatement om te zeggen dat onze Schepper en het gehele Schepperras ongelooflijk veel geleerd hebben van ons Universum! En andere Universums hebben daar alleen maar baat bij!***
=============
De hogere dimensionalen onderwezen aan ons hun richtlijnen van eenzijdigheid. We moesten passief en neutraal worden, in het nu-moment leven, dualiteit bestaat niet en we mochten niet oordelen en moesten onvoorwaardelijke liefde bezigen… tevens moesten we in actie komen of onze waarheid vertellen. We moesten afgescheiden zijn maar ook deel uitmaken van… … Door hun leringen verwijderden zij ons eigenlijk van de bevolking die wij moesten doen laten ontwaken. Een bevolking die niets van ons begreep en onze waarheden met argwaan aanhoorden en dan eens het hoofd schudden en ons, in het ergste geval, voor gek versleten. (dit was ook een onderbewuste angst van de hogere dimensionalen … dat hun status eronder zou lijden als zij nieuwe inzichten met de anderen zouden delen. En aangezien de Kloon-Incarnaties hetzelfde onderbewustzijn bij zich dragen als hun hogere zelf, ook hun onderbewuste angst.)
Wederom, besef en blijf beseffen dat dit allemaal in de Oude Waarheden van de hogere dimensionalen gebeurde. We kunnen hen gewoonweg niet beschuldigen of met de vinger naar hen wijzen voor de manier waarop zij met ons omgegaan zijn. Zij deden alles naar beste vermogen, en nu met de Nieuwe Waarheden zullen zij (hopelijk) zeer snel ook naar beste vermogen met de Nieuwe Waarheden aan de slag gaan. Maar ook dit zal een stapsgewijs proces zijn. De eerste actie die nu ondernomen moet worden is, dat de hogere zelven telepathisch in contact komen te staan met hun incarnaties en hen de zaken uit gaan leggen. Wij, de Nederlanders en Nederlandstalige Belgen, zijn dus op deze manier, via mijn/onze artikelen, het proefkonijn over hoe deze waarheden ontvangen worden onder de begeleiding van het hogere zelf, bewust of onbewust. En ik kan jullie vertellen dat jullie reacties over het algemeen zeer positief zijn. En zoals ik eerder al opmerkte, inmiddels heb ik van twee personen te horen gekregen dat hun hogere zelf inmiddels telepathisch met hen in contact is gekomen. Laat het me weten of dit ook bij jou het geval is, ik zou dat bijzonder op prijs stellen.
Binnen Aarde - Agartha - Telos - Adama - Etherische Ashrams - Lichtpiramides - BDE
Nu we in “Planetaire Ascentie: Nieuwe Waarheden” begrepen  hebben dat er slechts één tijdlijn is, en er geen parallelle dimensies of Universums bestaan, en ook dat de frequentie of trilling overal gelijk is, mogen we ook begrijpen dat Binnen Aarde, en de bekende steden/plaatsen die regelmatig in één adem met Binnen Aarde genoemd worden, niet bestaan. En ook het gat in de Noordpool bestaat dus niet. Bedenk ook hier weer dat de hogere dimensionalen net zo gemakkelijk toegang hebben tot ons internet als wij, en dat zij foto’s aangaande dit kunnen creëren. Ook de Etherische Ashrams die in diverse channelings genoemd worden bestaan niet, of de Lichtpiramides die in de Channelings via Ronna Herman genoemd worden. Wij kunnen immers op geen enkele manier uit onze lichamen vandaan komen, niet anders dan door het stervensproces. Wij kunnen dus niet uittreden. Ook een Bijna Dood Ervaring, speelt zich in het bewustzijn van de persoon af, in het lichaam welteverstaan. Het woord zegt het ook al, je ben bijna dood. De hogere dimensionalen gaan heel ver om ons bewustzijn te verruimen. Zij zijn artiesten in het creëren van zogenaamde werelden of situaties in ons bewustzijn. Dat is iets dat zij met hun telepathische gave kunnen bewerkstelligen. En zij kunnen je gevoelens daarbij bespelen alsof het allemaal echt is.
Zoals Team Dark aan het werk ging met specifiek aangewezen Kloon-Incarnaties … (En deze incarnaties zouden niet in de stress moeten schieten hierover, want hun werk was zeer belangrijk voor het totale uit te voeren Plan om de bevolking van de Aarde te doen laten ontwaken. Hun hogere zelf koos vanuit de oude waarheden om in de incarnatie op deze wijze die rol te vervullen. En in hun ogen was dit heel dapper, en dat was het ook!! Dus weet dat je hogere zelf het met de beste bedoelingen deed!!) Zo ging ook Team Light aan het werk om verhalen te creëren die gebruikt werden om Licht en/of Liefde in de kern van de Aarde te verankeren. Zelfs kristallen in de kern of daar vlakbij te plaatsen voor een nog betere verankering van de hogere energieën, en nog weer hogere energieën enzovoorts. Er zijn vele Lichtwerkers die in ‘contact’ zouden staan met diverse mensen van Binnen Aarde. Bekende opgestegen Meesters waaronder de bekendste Adama is. Adama heeft dan ook dit ‘spelelement’ onder zijn hoedde staan. Ik zou ook deze kloon-incarnaties aan willen raden om zelf op zoek te gaan naar de waarheid. Je hogere zelf is altijd bij je en hoort je, vraag om telepathisch contact als dat er nog niet is, en vraag om opheldering. (En voor jullie geldt hetzelfde als voor degenen die extreem met duistere entiteiten te maken hebben gehad. Het was allemaal beslist geen boze opzet om jullie dit leven van dienstverlening te laten leven. Zij geloofden oprecht dat het nodig was om hun kloon-incarnaties op deze manier in te zetten. 
Dus laten we even stil blijven staan of het logisch is dat een vijfdimensionale wereld binnenin onze Aarde aanwezig zou kunnen zijn. Tijdlijnen lopen niet door elkaar heen, want er is slechts één tijdlijn. Een vijfdimensionaal aspect heeft net zo een vaste vorm als wij dat hebben, dat moet nu duidelijk geworden zijn, na het lezen van de diverse artikelen die onlangs van mijn hand verschenen zijn. Onze ogen zijn echter dermate ‘ingesteld’ dat we datgene wat in een hogere dimensie aanwezig is niet waar kunnen nemen. Dus het is niet dat hun trilling of frequentie hoger is dan de onze, onze ogen kunnen hen gewoonweg niet waarnemen! Dus de binnenzijde en kern van onze planeet is gesteente in alle vormen en maten, gassen, vloeistoffen zoals ruwe olie, en magma dat, wanneer dit de aardoppervlakte bereikt heeft, lava genoemd wordt. Zie voor meer gegevens: Opbouw van de Aarde.
Dus het is niet mogelijk dat de Aarde hol is of dat er een vijfdimensionale wereld binnenin onze Aarde gehuisvest is. Hier wonen dus ook geen nazaten van Lemuria of Atlantis. Adama, net zoals alle andere bekende namen die we kennen, bevond zich in de achtste dimensie, terwijl hij hier bij de Aarde een Kloon van zichzelf aan het werk had, en deze kloon is inmiddels teruggenomen. Tegenwoordig hebben vele hogere dimensionalen die ‘vast’ zaten in de achtste dimensie deze dimensie verlaten.
Zon Staren
Het Zon Staren komt gewoon voort uit afgescheiden van God te leven. Men dacht echt dat God de ascentie van de Aarde steunde vanuit de Grote Centrale Zon. Dat is dus niet waar, want De Schepper heeft een link met ons allemaal en ook met de hemellichamen (Hij Is Alles-Wat-Is), wij zijn geïndividualiseerde extensies van Hem/Haar, en waarom zou hij moeilijk gaan doen als het gemakkelijk kan? Dus, ook het opwaarderen van onze Zon is een werk van binnenuit door De Schepper.
Daarnaast kan het Zon staren ook nog schadelijk voor de ogen zijn als je niet oppast, zeker nu we weten dat onze Zon opgewaardeerd wordt door De Schepper, en de intensiteit van het licht aan het toenemen is.
Het Korte en Lange (fotografische) Termijn Geheugen
Wat ook nog een weetje is, is dat alle hogere dimensionalen in hun geboorte-gedaante een Lange Termijn geheugen hebben, dat wij ook wel kennen als een fotografisch geheugen. Wat zij niet hebben is een korte termijn geheugen. Dus dat zij ons wilden voorbereiden op zo een geheugen was volstrekt logisch.
Het lange termijn geheugen geeft hen het voordeel zich heel snel zaken van lang geleden tot in detail te kunnen herinneren, daar kunnen wij grote moeite mee hebben, of we zijn het compleet vergeten en kunnen hen ook niet meer uit ons geheugen naar boven halen. Zij kunnen echt met verschillende zaken bezig zijn en zichzelf daarin niet verliezen. Ze zijn helemaal met hun aandacht bij bijvoorbeeld 100 (ook wel meer) dingen tegelijk. Dat vertellen de boodschappen ook wel, als bijvoorbeeld Michael of St.Germaine ons ervan verzekeren dat zij ons allemaal kunnen horen als wij hen tegelijk oproepen en ons allemaal tegelijk te woord kunnen staan.  
Wij, die in symbiose leven met een fysiek lichaam, hebben een korte termijn geheugen dat we meer dan nodig hebben in de fysicaliteit. We moeten alert en snel kunnen reageren, en als we het te druk hebben -- we houden ons dan tegelijkertijd zo goed en zo kwaad als dat kan met diverse zaken bezig -- kan dit ons korte termijn geheugen dwars zitten, want wij kunnen ons slechts met één ding tegelijk bezig houden. Als we dat niet doen, kunnen er ongelukken gebeuren omdat we ‘het hoofd’ niet bij alles tegelijk kunnen houden. We proberen het wel, denk aan het telefoneren in de auto of het chatten/appen op de fiets… en vaak gaat dat goed, maar één moment van onoplettendheid en een ongeluk heeft dan zo plaatsgevonden. (zie dit ook als een onderbewust weten van een kloonincarnatie over zijn leven met een lange termijn geheugen, en dan te denken dat ze wel diverse dingen tegelijk kunnen doen) De hogere zelven hebben er ook aan gewerkt om ons te laten geloven dat het korte termijn geheugen aan het verdwijnen was, door ons opzettelijk dingen te laten vergeten. Zij kunnen zomaar, als wij op het punt staan om ons korte termijn geheugen aan te spreken, de opkomende gedachten weghalen. Zij zien of horen deze op telepathisch gebied eerder dan wij ze kunnen denken.
Hoe vaak ik hen al niet gecorrigeerd heb als ze mij niet lieten uitspreken! En soms denk ik alleen nog maar in beelden en heb de gedachten nog niet eens geformuleerd of ze weten al waar ik het over wil hebben of wat ik ga zeggen. Dat kan zeer frustrerend zijn … maar soms ook niet als ik bijvoorbeeld moeite heb om iets in woorden te omschrijven. Voor hen is het ook frustrerend omdat ze moeten wachten totdat ik mijn gedachten uitgesproken heb. Daarnaast kan ik hen ook wel verrassen door als uit het niets soms adrem op iets te reageren, zonder erover na te denken zeg maar. Dat is iets dat wij gewoon kunnen, en zij niet. Wij moeten in moeilijke of gevaarlijke situaties op ‘onze tenen’ kunnen denken. Heel snel… en de info moet snel naar boven komen.
Daarin kan je hier op Aarde vaak het verschil zien tussen een Kloon-Incarnatie en een incarnatie van de Mensheid. De Kloon-Incarnaties raken snel in paniek tijdens een noodsituatie en weten niet hoe te handelen. Dan stapt vaak iemand naar voren die de leiding op zich neemt en de mensen aanstuurt om te handelen, of het is iemand die iedereen op diens gemak stelt. De laatste is vaak een Incarnatie van de Mensheid. Want in het onderbewustzijn van de Kloon-Incarnatie ligt de herinnering van het lange termijn geheugen, en aangezien iedere Kloon-Incarnatie een nieuwe incarnatie is, moet deze aan het korte termijn geheugen wennen en deze leren te gebruiken. Leden/Incarnaties van de Mensheid kennen beide! En hebben er geen moeite mee om over te schakelen tussen het Lange en Korte termijn geheugen. Natuurlijk kunnen er ook Kloon-Incarnaties zijn die goed weten te reageren in noodsituaties, maar dit is dan wel iemand die al enige ervaringen in dergelijke situaties heeft opgedaan of het is diens beroep.  
Het is daarom dus dat wij soms zoveel meer moeite hebben om op namen van dingen of mensen of wat dan ook te komen! Het hogere zelf of één van de spiritteam-leden zit ons dan dwars. Maar denk ook weer niet dat zij er altijd achter zitten … het is voor ons mensen, met een korte termijn geheugen, een natuurlijke zaak om moeite te hebben een naam te onthouden, of op een woord te komen. Dat is een nadeel van het korte termijn geheugen.
Een aspect van het lange termijn geheugen dat ons dwars zit tijdens het proces waarin wij geplaatst werden door Vader en Moeder en De Schepper is, dat zij zo snel, na een korte afleiding, vergeten waar zij mee bezig waren. En als ik dan vroeg, hebben jullie dit of dat al opgelost, of zijn jullie daar al mee bezig geweest, dan was zo heel erg vaak het antwoord … “Nee Cobie, dat is ook zo, daar moeten we ook nog mee bezig.” Dat is ook één van de redenen waardoor ons proces zo ongelooflijk lang duurt. En als je contact krijgt of hebt met je hogere zelf is dat iets om rekening mee te houden.
Gelukkig krijgen wij ook, als alle twaalf strengen DNA/RNA geactiveerd zijn, het fotografische of lange termijn geheugen tot onze beschikking, en het korte termijn geheugen blijft ook gewoon actief. We zullen ons dan alles kunnen herinneren. Het op geestelijk niveau multitasken zal denk ik wel eerst geleerd moeten worden, en misschien blijft dat zelfs opzettelijk stil liggen tot we in de vijfde dimensie aangekomen zijn. Of we krijgen die gave helemaal niet, omdat we in symbiose met het lichaam leven en een ongeluk in een klein hoekje zit. Dat is iets dat we af zullen moeten wachten… 
Tot zover weer … Zoals ik bovenaan dit artikel al vertelde, de volgende keer zal het artikel over Liefde gaan, daar bestaan ook nog wel wat wetenswaardigheden en misverstanden over. Tot dan… …
Met respect en in Liefde,
Cobie
*****
Volgorde voor het lezen van de laatste zes artikelen:
Copyright © 2018, Cobie de Haan. Alle Rechten Voorbehouden. http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Voel je alsjeblieft vrij om deze inhoud met anderen te delen, met vermelding van de auteur en de link van het originele artikel.

7 opmerkingen:

 1. Hallo Cobie
  Heb het gisteren gelezen en moest het weer even verwerken, dit ook in verband met persoonlijke Spiritueele creaties.
  Maar nu voel ik een soort van bereiding.
  Echt een super goed artikel en hoop nog meer van je te lezen.
  Wat ik ook nog wil vermelden is dat mijn hogere zelf de juistheid van de informatie bevestigd.
  Heb het al vele malen gevraagd en bevestigd steeds dat het juist is.
  Gr Richard

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dankjewel voor je reactie Richard,

   Het is inderdaad weer een hele hap om te bevatten, maar je hogere zelf kan je daarin bijstaan. Ben blij dat het contact tussen jou en je hogere zelf er is. En hoop dat velen zullen volgen...

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
 2. Dankjewel voor je reactie De Brenger.

  Natuurlijk reageer ik hier even op... Waarom spreek jij over vertrouwen hebben, terwijl je zelf juist wantrouwen naar Richard en mij naar voren brengt?

  In Liefde,
  Cobie

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Je zegt dus een Lichtwerker of Sterrenzaad te zijn en dat je alle regels en wetten volgt die de hogere dimensionalen via de boodschappen verspreiden.

  Je veroordeelt, je bent niet passief of neutraal. Je bezigt onvoorwaardelijke liefde enzovoorts... Je gelooft dat anderen niet voor zichzelf kunnen denken. En ondanks het feit dat ik erop hamer ... iedere keer weer, dat ze niet klakkeloos aan moeten nemen wat ik schrijf en vertel, dat ze hun onderscheidingsvermogen moeten gebruiken en logische redenatievermogen, daar lees je dus aan voorbij. Je gaat voorbij aan het feit dat ik iedere keer zeg, als het niet met je resoneert leg het dan naast je neer en blijf bij datgene waar jij van overtuigt bent dat waarheid is.

  Je bedoelingen zijn misschien goed, maar je geeft anderen niet veel credit nietwaar? Zijn dit mannelijke energieën die je parten spelen?

  In Liefde,
  Cobie

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Hallo

  Ik heb pas communicatie met mijn hogere zelf en met het vele vragen komen ook verschillende antwoorden waar ik zelf niet op kom maar toch het zelfde betekenen.
  Door dit proces weet ik dus zeker dat dit komt van mijn hogere zelf en niet iets wat ik misschien zelf verzin.
  Ik heb al zeer vele Spiritueele processen door lopen en ben me zeer bewust dat deze informatie totaal anders is dan dat ik in 25 jaar heb mee gemaakt.
  Je kan het zien als een totale omkeer in wat je dan gelooft.
  Deze informatie is zeker niet geschikt voor Iemand die niet sterk in zijn schoenen staat.
  Je moet er voor open staan want anders is de deur voor je gesloten.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Eveneens krijg ik totale bevestiging van dit blog via mijn HZ en Spiritteam .. Ik heb al heel lang contact met mijn HZ en ST wat zij mij aangaven in puzzelstukjes wordt hier weer bevestigt! en Wij bedanken je wederom lieve Cobie.


  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dankjewel voor je reactie en bevestiging Sandra, ik waardeer het enorm!! 💙💚💛💖

   Verwijderen