woensdag, december 09, 2020

Kies om LIEFDE te Zijn! - 9 December 2020 / Cobie de Haan

 

Kies om LIEFDE te Zijn!

9 December 2020 / Cobie de Haan

Eén van de grootste boodschappen van de geestelijke wereld is om Liefde te Zijn. Een heel eenvoudige boodschap die toch behoorlijk moeilijk blijkt te zijn om op te volgen. We hoeven maar naar onze wereld te kijken om dit bevestigd te zien. Want wat zien we? Niets anders dan polarisatie. De extreme uiteinden van Liefde. In beide polen is liefde in een verwrongen vorm aanwezig. Haast niet te herkennen, en/of er is heel veel zelfliefde (intern) of er is heel veel liefde voor iets anders (extern) en dat betreft echter vaak geen naastenliefde.

Als je tegen beide polen zegt om ‘in liefde’ te zijn, zullen zij daar hun eigen invulling aan geven. De mensen of geestelijke wezens van liefde en licht zullen de interne zelfliefde gaan verwezenlijken onder een vlag van, wij zijn voor het hoogste goede van iedereen aan het werk. Maar die zelfliefde in de ‘oude waarheden’ waar ik regelmatig over schrijf, uit zich alleen maar in het feit dat zij zichzelf in een vorm van liefde zetten zonder zichzelf echt te kennen. Zij doen geen zelfonderzoek en zij zijn nauwelijks of totaal niet met zichzelf aan het werk. Ook zij hebben de blik naar buiten gericht, hoe gek dat ook klinkt.

Degenen die hun ‘heil’ zoeken in liefde buiten zichzelf, met bezigheden zoals hobby’s, sport, feest vieren, keet schoppen, seks hebben enzovoorts, die dus een soort van adrenaline kik weten te bewerkstelligen, of zich onder willen dompelen in het externe en alles vermijden om zichzelf maar te onderzoeken, doen dat vanuit een verwrongen vorm van liefde. Ze zeggen en denken liefde te kennen, zowel de interne als de externe zoeker naar liefde. Maar liefde is geen van beide…, tenminste niet in de polarisatie waarin zij zitten. Liefde zit of staat in het midden met van beide uiteinden een vleugje aanwezig om in evenwicht te komen, te zijn en te blijven. (zie bovenstaand plaatje)

Degenen die binnenin voor zichzelf Liefde verwezenlijken zijn wezens (dit waren de acht dimensionalen) die in onze ogen celibaat leven. Degenen die buitenom zichzelf naar Liefde zoeken, zien het orgasme als de grote Liefde, wat het niet is, want een orgasme is een onderdeel van romantische Liefde welke thuishoort tussen de beide polarisaties en een apart hoofdstuk is van algemene Liefde. Er zijn mensen die Liefde tot uitdrukking brengen door maar zoveel mogelijk orgasmen te hebben met de partner of meervoud … partners. En echt denken dat zij liefde bezigen … niets is echter minder waar…


Beide vormen van polarisatie handelen min of meer hetzelfde, met ook wel grote verschillen natuurlijk. Maar zij vermijden beide om zichzelf te onderzoeken. Zowel het licht als het duister zoekt diens ‘heil’ in het externe. Want degenen die in de achtste dimensie verkeerden en daar niet uit vandaan kwamen, zaten dan wel ‘binnenin’ zichzelf, maar hun aandacht, hun denken was altijd gericht op een andere dimensie ‘onder’ hen. Vooral de derde dimensie, welke dus hun werkelijkheid vertegenwoordigde omdat zij zelf geen externe werkelijkheid hadden, omdat zij dat in ‘de ban’ gedaan hadden. Zij hadden het zichzelf zo druk gemaakt om maar vooral geen onderzoek te verrichten aangaande zichzelf (want zij geloofden dat dit voor hen niet meer hoefde), dat zij niet eens door hadden waar zij mee bezig waren. Zij waren, zoals wij mensen ernaar kijken, min of meer levende zombies. Daar heb je de tegenstelling aangaande het duister, die niet binnenin zichzelf zit maar alleen diens aandacht op het externe gericht heeft. Alleen maar een kik wil scoren, het leuk wil hebben en niet hoeft na te denken over de moeilijke dingen van het leven. En als die kik niet meer gescoord kan worden vaak diens heil zoekt in verdovende middelen. Het is pure zelfliefde voor diegenen die zich alleen maar richten op het externe, zij hebben een ernstig gebrek aan liefde voor anderen of iets anders. De lockdowns bewijzen dat keer op keer. Je pikt ze er zo tussen vandaan.

Zoals de hogere dimensionalen (Zeilstenen) met ons lichtwerkers en sterrenzaden omgegaan zijn, bewijst dat ook. Zij sturen liefde en licht uit over de hele wereld heen. Gelijk groot aanpakken en dan hebben we alles in één keer. Maar juist dan komt natuurlijk heel veel lelijkheid naar boven. We zouden er goed aan doen om eerst met onszelf in het reine te komen, zelfonderzoek te plegen en er ook daadwerkelijk mee te werken om begrip te krijgen over onze trauma’s en pijnlijke situaties in het verleden, en dat betreft geen voorafgaand leven, of levens, dat betreft het huidige leven alleen. Je kunt voor anderen hun verwerking niet doen, dat is onmogelijk. Een ander doet het toch ook niet voor jou? En het licht al helemaal niet, want het licht hoort thuis in een polarisatie, zoals het zelfgemaakte plaatje duidelijk laat zien. Het is dualiteit, en dualiteit moeten we in dit geval niet blijven volgen.

Dualiteit of eenzijdigheid, en ook lineaire tijd (bestaat binnen circulaire tijd) en dergelijke kunnen niet in de ban gedaan worden, want zij maken deel uit van een geheel. Dualiteit en eenzijdigheid horen thuis in het kopje fractaliteit. En fractaliteit is geen afgescheidenheid, dat is heel wat anders. Fractaliteit kent vele zijwegen om te bewandelen, een rijk scala aan onderzoekmogelijkheden voor menselijk en geestelijk leven. Fractaliteit is altijd deels verweven met een opvolgende ontwikkeling, het rijgt zich aaneen als het ware. Fractaliteit en al diens ontdekkingen en wetenswaardigheden en begrippen liggen voltallig in onze herinneringen, dat, mocht een bepaalde zijweg van de fractaliteit niet uitwerken naar behoren, dat we altijd terug kunnen vallen op eerdere opgedane ervaringen. Om hier een beter zicht op te krijgen kan je de kunst bestuderen van artiesten die fractale afbeeldingen maken. Heel mooi, in nooit eindigende spiralen vaak. Zo is de werkelijkheid ook.

Fractal Art

De geestelijke wereld moet niet van de fysieke wereld gescheiden worden. Wij mensen leven in afgescheidenheid van elkaar en zo ook doen de wezens dat in de geestelijke wereld. Ieder leven is op zichzelf staand en uniek. En hun kern is LIEFDE. Het is de fractaliteit welke ons als het ware aan elkaar bindt, terwijl we toch individueel (kunnen) blijven. 

We spreken ook over liefde en licht. Laat dat los. Licht hoort thuis in een polarisatie. Sommigen van ons volgen de channelings van Blossom Goodchild. Zij heeft samen met de GFL een mantra ontwikkeld. “I am Light, I am Love, I am Truth, I Am” -- “Ik ben Licht, Ik ben Liefde, Ik ben Waarheid, Ik ben”. Deze mantra is niet correct… Het zou moeten zijn…

“I am Dark, I am Light, I am Love” … waarom zeg ik dat? Wel, zowel donker als licht horen thuis in een polarisatie. Liefde niet. Liefde staat in het midden en is beide. Licht ontdaan van duister/negativiteit, zal niets doen … het ontbreekt het Licht aan daadkracht, want het Licht streeft immers Neutraliteit en Passiviteit na. Beide lopen zich kapot op een dood einde. Licht heeft duister nodig om in evenwicht te blijven zodat deze ook van zich ‘af kan bijten en niet over zich heen laat lopen”. Duister heeft Licht nodig zodat deze geen extreme dingen uithaalt, of dat deze zijn emoties en gevoelens niet in de hand weet te houden.

LIEFDE IS … … alles wat je nodig hebt om in evenwicht te komen, te zijn en te blijven. Daarvoor moet jij jezelf onderzoeken, daarvoor moet jij jezelf op de weegschaal leggen. Daarvoor moet je aan het werk om begrip te krijgen voor de trauma’s in je leven. Dat kan betekenen dat jij je onder moet dompelen in pijnlijke herinneringen, en dat je dat als een toeschouwer moet doen. Dat zal je neutraal moeten uitvoeren, anders raak je weer verloren in de gevoelens die je toentertijd had en welke je rigoureus weggeduwd hebt in je herinneringen. Als ze de kop opsteken draai jij je iedere keer om en loop je ervan vandaan, met vaak de gedachte… Ik geef het aan het licht die mag het voor mij transformeren. Maar het licht doet dat echt niet. Het zal net zolang bij je terugkomen totdat je ermee aan het werk gaat met de ‘volwassene’ die je vandaag de dag bent. Met een openheid en eerlijkheid die je eerder niet gebruikt hebt. Weglopen zal je niet laten ascenderen, verwerking echter is een onmiddellijke ascentie. Want ascentie is niets meer en minder dan jezelf  ontwikkelen. Weten en begrip krijgen.

Dus die weg begint met jezelf, daarna komt Liefde om de hoek kijken voor je medemensen, je omgeving, de flora en fauna en alle andere koninkrijken op Aarde. En uiteindelijk heb je Liefde voor alles en iedereen op Aarde inclusief de Aarde zelf. Dat en alleen dat wordt bedoeld met LIEFDE. Ben Liefde … KIES OM LIEFDE TE ZIJN … Ben dus gewoon een GOED MENS.

Ik hoor ook vaak de kreet “Je bent op de Aarde, maar er niet van.” Het hoort te zijn, je bent op de Aarde en er ook van. Zelfs degenen die werken met de Aarde in de geestelijke wereld, zijn VAN de Aarde. En dit is één van de lessen die zij in de afgelopen vijf jaar geleerd hebben.

Ja, de Aarde werd aan De Mensheid gegeven … zij zijn de originele bewoners van de Aarde en min of meer onze gastheren en gastvrouwen. Wij zijn dan gasten, maar kijk eens hoe wij ons gedragen! Open je ogen en open je hart. Wend je niet af en stop niets onder de mat. De scenario’s die we uitgespeeld zien worden op Aarde zijn allemaal om de geestelijke wereld te wijzen (en ons ook) op alles dat scheef zit en recht getrokken dient te worden.

Ja, ik weet dat Trump gezien wordt als een lichtwerker … nou, als dat dan per se moet, zie hem dan als de Mol in het kamp van de Republikeinen, zonder dat hij dat zelf weet overigens, en dat hij de aangewezen persoon is om hun niet al te oprechte en eerlijke streken aan het daglicht te brengen, zodat zij als alleenheersers kunnen regeren over de mensen, het volk. Want hoe anders kan hij zo zeker zijn geweest van de overwinning, hij weet hoe er in dat kamp gespeeld wordt en hij gedraagt zich als een onvolwassen kind dat zijn speeltje niet krijgt. Al datgene wat hem de stemmen op had moeten leveren die hij dacht al in zijn zak te hebben, heeft gefaald. En dat is mede bewerkstelligt door de geestelijke wereld, want zij hebben er zorg voor gedragen dat die verkiezingen eerlijk verliepen, en dat bewijs van fraude enz. dus ook niet gevonden zou kunnen worden.

Zie ook: Democratie VS piept en kraakt….

Lichtwerkers die helemaal voor Trump zijn… open je ogen alsjeblieft. Kom uit je pool vandaan en kies voor Liefde, kies voor logica… Biden is dan misschien al oud, hij is ook een lid van de Mensheid. Ik geloof stellig dat hij wel van zich af weet te bijten als dat nodig is. Wat hij inmiddels gedaan heeft is de hand uitreiken naar het kamp van de republikeinen, en hij gebruikt geen negatieve taal. Hij zoekt naar de juiste woorden om iets te omschrijven en roept niet zomaar wat. Ja, de democraten en republikeinen zouden samen moeten werken, net zoals links en rechts hier bij ons samen zouden moeten werken. Maar eerst zullen we toch het pad van evenwicht moeten gaan bewandelen, en dat gaat alleen maar als we Kiezen Voor Liefde. Want Liefde IS Evenwicht, is Waarheid, Oprechtheid, Gerechtigheid, is Mededogen, is Empathie, is Respect … maar Liefde hoort ook positieve agressie te zijn, en dat ontbreekt er bij een heleboel nog steeds aan, want wij verbergen ons liever achter een vlaggetje welke zegt dat wij ons niet in moeten laten met duistere figuren… Hoe anders moeten wij het duister of negativiteit terugdringen naar hun normale staat van zijn. Hoe anders komen mannen en vrouwen met elkaar in evenwicht, hoe anders wordt waarheid van leugen onderscheiden?  

Er moet dus gedepolariseerd worden, want ja … hoe herken je waarheid van leugen? Door alleen  maar erin te voelen, zoals men ons verteld? Of door bewijslast, door resultaten?

Mannen en vrouwen zijn niet elkanders tegenpolen, zij zijn elkanders aanvullingen. Wat de één mist, vult de ander aan en omgekeerd. De vrouw heeft zichzelf al veel te veel ‘vermannelijkt’ om geaccepteerd te worden in een wereld waarin de mannelijke ‘energieën’ hoogtij vieren. Je kunt dat zien en begrijpen doordat een bekende persoonlijkheid onlangs verklaarde niet langer aangesproken te willen worden als een zij, maar als een hij. (Ellen Page is nu Elliot Page - en zegt non-binair te zijn) Zij echter, ziet er volledig vrouwelijk uit, en zij dient als voorbeeld om ons te onderwijzen hoezeer de vrouw zichzelf vermannelijkt heeft, dat deze vrouw/man niet eens in de gaten heeft wat het is dat ervoor zorg draagt dat zij/hij zich voelt zoals zij/hij zich voelt. Veel mannelijker dan vrouwelijk. Ook daar moet gedepolariseerd worden.

Ja, de lessen die bij ons op Aarde binnengebracht worden zijn niet altijd even duidelijk, en er zijn vele lessen die beslist niet duidelijk zijn. Dat is de manier waarop men met ons, maar ook met de ‘zeilstenen’ omgaat. Zoals ik eerder al eens heb aangekaart, is onze werkelijkheid hun werkelijkheid. Wij zijn het gereedschap waarmee de Zeilstenen onderwezen worden door de Eerstelingen en hun immens grote collectief van Scheppers. Degenen die spreken via gechannelde berichten (Scheppers van het Schepperscollectief) zullen ons niet direct de goede antwoorden geven, maar laten ons een evolutionaire ontwikkeling doormaken zodat we uiteindelijk uitkomen bij … wat dan ook maar de Waarheid mag zijn. (Dit is zeer duidelijk waarneembaar bij de GFL via Blossom Goodchild) En ook de waarheid is iets dat in het evolutionaire ‘circus’ thuishoort. Het is daarom dat zij ‘mee praten’ met wat voor gedachtegangen er ook maar bij ons naar boven komen. Wat het ook maar is dat wij geloven … of voor onszelf ‘zeker weten’. En langzaam maar zeker, als iets niet werkt of niet uitkomt, zullen wij teleurgesteld of zelfs radeloos of zelfs met hernieuwde moed op zoek gaan naar een volgend en hopelijk beter antwoord aangaande wat er aan de hand is betreffende het ‘probleem’ dat speelt.

De grootste ‘vergissing’, want fout wil ik het niet echt noemen, is dat wij de ‘geestelijke wereld’ onvoorwaardelijk geloven aangaande alles dat zij ons vertellen. Dat moeten we niet doen … Haal hen van hun voetstukken af … zij zijn lerende net zoals wij dat zijn. Wat zij bij ons binnenbrengen was voor 2015 hun manier van kijken naar het leven, hun waarheden en overtuigingen, waarden en normen en wetten en regelgevingen. Na 2015 werden de Zeilstenen die incarnaties op Aarde hebben rondlopen overgenomen door Schepper-gidsen en deze zijn aan de slag gegaan met deze incarnaties om de Zeilstenen overduidelijk datgene ‘onder de neus te wrijven’ wat niet correct aangenomen werd en wat wel. En het was vaker foutief dan goed. Ik zit in dit proces vanaf 2015 en ik heb beslist het één en ander meegemaakt en ik kan echt niet zeggen dat het allemaal positief was, maar wel zeer leerzaam, zodat zowel de Zeilstenen als ik de diepere betekenissen konden gaan zien achter alles wat zij hier op Aarde laten gebeuren, wat zij uit laten spelen. Dat is beslist niet altijd mooi of liefdevol… het zijn dan ook zeer moeilijke zaken om duidelijk te maken, en alleen op deze manier  - dat wij het gereedschap zijn - kan blijkbaar echt duidelijk gemaakt worden wat er allemaal aan schort.

Zie alsjeblieft de polarisatie en ga proberen deze polarisatie in ieder geval bij jezelf te depolariseren. Als je dat moeilijk vindt aangaande bijvoorbeeld vroegere trauma’s, omdat je er emotioneel niet echt goed mee om weet te gaan, zoek dan hulp. Je kunt een vriend of vriendin vragen om je uitlaatklep te zijn, zodat je een reactie terugkrijgt, en soms is professionele hulp nodig om de zaken duidelijk te krijgen voor jezelf. Maar het is echt niet zo heel erg moeilijk. Probeer degenen die je onjuist behandeld hebben te gaan begrijpen door in hun verleden te duiken over waarom zij zo zijn geworden als zij waren of zijn. Dan ga je meer begrip krijgen … Onderzoek alles, probeer ook te ontdekken waarom je dat mee moest maken, in welke hoek heeft die ervaring je gedrukt en kun je herkennen dat je daardoor open kwam te staan voor het werk van Lichtwerker? Heeft het diens nut of dienst bewezen? En probeer echt te gaan graven, haal de onderste steen boven voor jezelf. Daarvoor hoef je niet eens contact met personen te hebben die je onheus bejegent hebben, andere mensen weten vaak ook nog wel iets over deze persoon/personen te vertellen. Over bv hoe hun jeugdjaren waren. --- Mijn eigen vader had vroeger in zijn jeugd een stiefmoeder, die alles behalve een lieverdje was richting de kinderen van haar tweede man, terwijl ze haar eigen kinderen voortrok. Er zijn in die tijd rare dingen gebeurt met mijn vader, zijn beide broers en zuster. Daar kwamen zij niet ongeschonden uit vandaan en mijn vader heeft sinds die tijd altijd een soort van wantrouwen richting vrouwen gehad. Dat heeft een stempel op het gezin gedrukt, dat kon ook niet anders, en hij heeft niet aan dat probleem gewerkt. Maar toen hij niet  meer leefde, ben ik op ‘reis’ gegaan om iets te weten te komen over zijn verleden en ik ben erachter gekomen waarom er geen hechte band tussen ons was. Ik kon hem niet verwijten dat hij niet goed voor ons was, want hij was een hardwerkende man, die beslist voor zijn gezin klaar stond, maar op de één of andere manier was er nooit een ‘klik’ tussen hem en mij, en ook bepaalde gedragingen van hem hebben een stempel op mijn leven gedrukt. Ik begrijp het nu en ik kan nu vergeven… Want ook hij had het in zijn leven niet gemakkelijk. Zeker niet als je ook nog bedenkt dat hij een oorlog meegemaakt had en geholpen heeft de rommel op te ruimen bij de watersnoodramp in 1953. En ja, pas dan kan je gaan vergeven, als je begrip gevonden hebt … niet eerder. Als je meteen vergeeft … dat is geen vergiffenis, dat is weg stoppen en er niet naar willen kijken, niet willen verwerken… …

Het spijt me als je nu vervelende gevoelens hebt gekregen over het één of ander. Maar sommige dingen moeten soms gewoon gezegd worden. Ik raad je aan om dit alles terzijde te schuiven als het niet met je resoneert … laten we elkaar blijven respecteren. Respectloze reacties worden zonder een reactie van mijn kant verwijderd. Ik probeer slechts mijn steentje bij te dragen aan een ‘ontwaking’ die iedereen moet doorstaan. Geef je problemen niet aan iets zoals energieën of het licht, of zelfs aan de Aarde. Wat moet de Aarde ermee? De Aarde heeft het al moeilijk genoeg nietwaar? En het komt daar toch niet aan… Tenzij de Scheppers en Eerstelingen willen dat het uitgewerkt wordt. En dus kunnen we naar de toestand van de Aarde kijken als zijnde dat wij een stempel drukken op de Aarde, waar we eigenlijk niet zo heel erg blij van kunnen zijn/worden. En met WIJ bedoel ik eigenlijk de Zeilstenen die in ons zichzelf zien, waardoor wij automatisch hun gereedschap zijn/worden.

Lees deze maand de channeling van AE Michael via Ronna Herman ook eens, hierin staat heel duidelijk dat er mensen op de planeet zijn die rustig aan het werk zijn om zaken recht te trekken en zo. Hij duidt hier op de Leden van de Mensheid, die zelf hun levens leven op de planeet, en niet een ander uitsturen die een gereedschap van hen is. Zij doen het zelf, zij zijn de beschermers/gastheren en gastvrouwen van de Aarde. AE Michael noemt hen in deze channeling “Old Souls” - Oude Zielen - ARE YOU A STARSEED LIGHT UPON THE PATH?

In Liefde en Respect,

Cobie de Haan

 

Copyright © 2020, Cobie de Haan. Alle Rechten Voorbehouden. https://denkmetjehart.blogspot.com/ Voel je alsjeblieft vrij om deze inhoud met anderen te delen, met vermelding van de auteur en de link van het originele artikel.

 

5 opmerkingen:

 1. Hoi Cobie, ik lees je laatste stukken nu pas, helaas resoneren ze niet heel erg. Ik zie wel duidelijk dat er veel polarisatie is maar volgens mij is dat ook nodig om vooruit te kunnen gaan. Mijn gevoel over mensen is op intuitie en dit zit er vrijwel nooit naast. Ook heb ik teveel dingen gezien, dat ik verkiezingsfraude wel degelijk heel goed mogelijk acht. Net zoals je nu in Nederland ook ziet dat de polls in mijn ogen niet kloppen (simpel navragen in je omgeving, stem jij op VVD). Misschien zit ik nog teveel vast in 3D, maar het is nu eenmaal onderdeel van onze omgeving en het heeft te veel impact, om maar te doen alsof het er niet is. Er is op dit moment zoveel aan de hand, dat ik in elk geval soms een strohalm aangrijp om het nog vol te kunnen houden. Wellicht een verkeerde strohalm, maar ik zou anders niet weten hoe ik het nog volhou. Ik vind deze tijd enorm zwaar, vooral omdat er geen perspectief is. Misschien ben ik oppervlakkig, maar ik mis naar restaurants gaan, ik mis zwemmen met mijn kinderen, ik mis heel veel op dit moment. Ik geloof wel dat dit de tijd is van in je eigen kracht gaan staan, aangeven waar je je grens legt. Maar de meeste van ons zijn nog niet sterk genoeg om dit puur op geloof te doen, en dat is denk de reden dat we soms strohalmen grijpen die ons enige hoop geven. Blossom resoneert enorm met mij, blijkbaar omdat ik in dezelfde fase zit. Tja, niet echt een vraag hierboven, meer wat gedachtes. Ben benieuwd hoe jij dat afgelopen tijd hebt ervaren, en of je inmiddels alweer anders tegen dingen aankijkt.
  Bedankt voor je berichten!
  Groet,
  Calvin

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Calvin,

   Nee, ik kijk niet anders tegen de dingen aan inmiddels. Zoals ik de artikelen geschreven heb, zo is het hier bij mij binnengekomen in het proces, en zo werden de conclusies getrokken.

   Het geeft niets dat het niet allemaal met je resoneert. Je bent inderdaad in ontwikkeling op een evolutionaire manier, en hier bij mij gaat alles een flink stuk sneller, dus ik maak me niet teveel illusies over dat iedereen het ziet zoals ik het inmiddels geleerd en begrepen heb.

   Deze tijd vraagt inderdaad uitersten van mensen, en mensen worden 'gedwongen' om na te gaan denken over het één en ander. De haast wordt uit het leven gehaald, en ja ... we moeten dingen missen in ons leven. Ik denk zelf dat de mens nog beter tot nadenken gestemd zal gaan worden als de hele pandemie min of meer voorbij is, en men in het 'oude leven' terug wil keren. Ze zullen denk ik enige tegenzin gaan of hebben ontwikkeld tegen alle drukte en geen tijd meer hebben voor jezelf enz. enz. Maar natuurlijk zal dat moeten gaan blijken. Nu is het nog zo dat wat er gemist wordt het zwaarste weegt bij heel veel mensen, vandaar ook alle protesten en vraagtekens natuurlijk. Maar dat het leven veranderd is en verder gaat veranderen ... staat voor mij als een paal boven water.

   Dank je voor je reactie en heel veel sterkte voor de komende tijden, we zijn er nog niet helemaal...

   Groet,
   Cobie

   Verwijderen
 2. Dank je wel Cobie, voor je reactie. Inderdaad, helemaal met je eens dat het leven nooit meer hetzelfde zal zijn na dit. Na een jaar thuis zitten, heb ik ook het een en ander ge-evalueerd. En merk dat er inderdaad op een aantal vlakken meer rust en minder stress in mij is. Ook heerlijk om hier in de randstad de rust in het (vlieg)verkeer te ervaren. Ben heel benieuwd waar dit allemaal naar toe gaat. Sinds een paar dagen, ervaar ik meer innerlijke rust. Dat is een heel fijn gevoel.

  Fijne dag!
  Calvin

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dank je wel voor dit schrijven Cobie.
  Ik lees het nu pas, het was of ik hier naartoe werd geleid.
  Voor mij is het op veel punten een bevestiging van de overdenkingen en zienswijze zoals die zich bij mij gaande weg hebben ontwikkeld.
  Fijn dat je zo nu en dan toch weer wat publiceert.
  Hartelijke groet, Annemieke Küppers.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Voor een groot gedeelte doe ik met je mee voelen, als de starseed die Ik Ben

  BeantwoordenVerwijderen