zondag, juni 03, 2018

“Planetaire Ascentie: Nieuwe Waarheden” - 3 Juni 2018 / Cobie de Haan


“Planetaire Ascentie: Nieuwe Waarheden”
Schumann Resonantie - De Vierde Dimensie - Eigen Leven - Aarderaster - Tijdlijnen - Tijdreizen - Parallelle Dimensies/Universums - Poortdagen
3 Juni 2018 / Cobie de Haan

Het vorige artikel “Waarom de Ascentie van de Aarde zo Uniek is” behandelde wat Planetaire Ascentie is en wat die uniekheid allemaal omvat. Het was min of meer een vervolg op het artikel “Twee Zonnen” en ook het artikel “De Gebeurtenis & De Verschuiving in Bewustzijn”. Ik raad jullie dan ook aan om deze artikelen te lezen  als je deze nog niet gelezen hebt (te beginnen met “De Gebeurtenis…”), omdat het één en ander dat ik in dit artikel behandel daar weer keurig op aansluit.
Mijn persoonlijke proces is een samenwerking met de hogere dimensionalen om oude waarheden, overtuigingen, begrippen en dergelijke onder ogen te komen en deze te vervangen met de Nieuwe Waarheden die we samen ontdekken. Dit alles staat onder leiding van De Schepper en Vader & Moeder. Het is bekend dat Nieuwe Waarheden, die Oude Waarheden vervangen, vaak op tegenstand stuiten. Denk maar aan de zogenaamde ‘klokkenluiders’ en hoe die behandeld worden. Daarom raad ik jullie wederom aan … Resoneert het niet met je … lees dan niet verder en leg het naast je neer. Lees je wel verder dan raad ik je aan om je onderscheidingsvermogen en logische redenatievermogen te gebruiken, want klakkeloos aannemen wat ik hier allemaal vertel is niet hoe je je ontwikkelt. Het moet een weerklank binnenin je vinden, het moet zin voor je maken en dat doe je door erin te voelen. Je hart-geest verbinding in evenwicht te hebben. En dat gezegd hebbende wil ik beginnen met de Schumann Resonantie.
De Schumann Resonantie
Hier is een artikel over de Schumann Resonantie welke uitgebreid en helder geschreven is: “Wat is de Schumann Resonantie?” Velen van ons volgen de Schumann Resonantie via een Russische Site, waarop te zien is of er ook extreme opwaarderingen plaatsvinden of plaatsgevonden hebben. De tabel die we daar zien geeft een maximum van 40 Herz aan, maar uitschieters komen vaak (soms dik) boven de honderd herz uit. Waarom gebeurt dit? Wel, de centrale frequentie van de Schumann Resonantie wordt beïnvloed door straling van de Zon en ook door Zonnevlekken. We weten inmiddels dat de Zonnevlekken aan het afnemen zijn en uiteindelijk verdwijnen, en dat de Zon opgewaardeerd wordt door De Schepper om een onvergankelijke Zon te worden, dat bewijzen weer andere tabellen die te vinden zijn op een Duitse Site, waar praktisch iedere dag op te zien is dat de energie die gemeten wordt enorme uitschieters kent. 
In het artikel “Twee Zonnen” werd uitgelegd dat de ozonlaag niet echt aan het verdunnen is. Dat de concentratie aan Ozon door CFK’s terzijde geduwd wordt, waardoor het lijkt of er een aantasting heeft plaatsgevonden. De ‘aangetaste’ plaatsen laten natuurlijk meer straling door wat dus de Schumann Resonantie beïnvloed. Het bovengenoemde artikel vertelt ons precies waar die zonnestraling en zonnevlekken invloed op uitoefenen. En uiteraard heeft dit te maken met het doelbewust opwarmen van de Aarde door de hogere dimensionalen. Dat ligt dus beslist niet alleen aan ons! We zien de beïnvloeding terug in weerpatronen over de gehele wereld. We zien zware onweersbuien met vele, vele bliksemontladingen. We zien een toename aan orkanen of tornado’s. Extremiteiten van weersomstandigheden in landen waar het bepaald vreemd is dat deze daar voorkomen. 


De Schumann Resonantie staat momenteel standaard op 33 Herz, wanneer alles in evenwicht zou zijn zou de Aarde een constante Herz van 56 hebben. Het is de Schepper die de Schumann Resonantie verhoogd en niemand anders. Wat het ook is dat ons verteld is wat wij zouden moeten doen om deze verhoogd te krijgen, heeft te maken met het doen laten ontwaken van de wereldbevolking en zeer zeker de Lichtwerkers en Sterrenzaden. Dus De Schepper heeft dit onder diens controle staan en momenteel houdt hij ons op onze plaats omdat het niet aan te raden is om de Herz verder te verhogen. Daarvoor moeten we eerst het één en ander ‘recht gaan trekken’ met de Nieuwe Waarheden. De hogere dimensionalen zijn daar al mee aan het werk gegaan, dat als/wanneer het aan ons verteld wordt allemaal het een soepele overgang voor ons zal zijn/worden.
Dus de witte vlakken die we op de Russische Site op de tabel vrij frequent zien is dat De Schepper aan het werk is om ons op onze plaats in de vierde dimensie te houden (4.1.8). De hogere dimensionalen hebben ons dus verteld dat hoe hoger onze frequentie is, hoe minder dicht wij zouden zijn en hoe meer licht wij in ons zouden hebben, hoe meer wij de Aarde zouden beïnvloeden en samen met Haar op zouden stijgen naar de hogere dimensies. Ook nu weer geloofden de hogere dimensionalen dit oprecht … en dat we dit dus zelf bewerkstelligden (omdat we het werk deden, zoals zij ons vertelden dat we moesten doen…) is niet waar. Want de Schepper werkt met de Universele Wetten en ‘werkt mee’ om dit in onze werkelijkheid tot uitdrukking te brengen. Hij komt dus tegemoet aan onze (en dat betreft iedereen in het universum) overtuigingen en onze waarheid daarover. Dus De Schepper moest aan de slag om de Aarde ‘op te laten stijgen’. En dat is ook alleen een werk dat Hij kan doen… Het is echter geen verticaal proces, maar een horizontaal proces wat ik uitgelegd heb in het artikel “Waarom de Ascentie van de Aarde zo Uniek is.”
We zijn dus inmiddels in de vierde dimensie aangekomen (sinds aug/sept 2015). We weten dat de Zon van 3D en de Zon van 4D voor ons verhuld worden, dat de gekloonde 3D Zon met ons meereist terwijl deze opgewaardeerd wordt, en dat deze Zonnen een magnetische invloed op onze planeet hebben. Een juiste uitlijning van het 3D Zonnestelsel, wij die bezig zijn met onze reis, en het Zonnestelsel in 4D is een absolute “Must”. De hogere dimensionalen hebben het daar zeer druk mee. Ook het aanpassen van de vele ozonlagen van de planeten in deze Zonnestelsels is enorm belangrijk. En zoals in de video van MrMBB333 te zien is, valt het mensen op dat de dageraad wel erg vroeg aanbreekt tegenwoordig… “Captivating Sky Observations”… Dat is een direct gevolg van de beide Zonnen in de derde en vierde dimensie en de opwaardering van de Zon die met ons meereist, het is gewoon lichter om ons heen in de ruimte. Dat aspect zal wel verholpen moeten worden, en de hogere dimensionalen zullen dat extra licht voor de Aarde ‘weg gaan werken’. Hoe ze dat doen, dat is iets dat je me niet vragen moet…
Bevolking planeten in de vierde dimensie / Toebedeling van een Eigen Leven
De vorige keer vertelde ik dat de vierde dimensie min of meer een kopie van de derde dimensie is, met hier een daar een planeet minder, zoals Mars, omdat die nog niet geascendeerd is. Ik vertelde ook dat alle planeten in de vierde dimensie niet bevolkt worden door de hogere dimensionalen. En dat is uiteindelijk wel de bedoeling! Vele hogere dimensionalen uit de achtste dimensie gaan de planeten in de vierde dimensie bevolken. En ook daar komt weer heel veel bij kijken, want woningen en leefstructuren bestaan daar nog niet en dat moeten ze allemaal gaan ontwikkelen en bouwen. Ze moeten een lichaam gaan dragen en vanaf de vierde dimensie hun levens op gaan pakken. Dus hogere dimensionalen die kloon-incarnaties geleefd hebben op een specifieke planeet zullen ook daar hun levens in de fysicaliteit op gaan pakken. Bijvoorbeeld, degenen die ons vertellen van Arcturus of Sirius te komen, zullen dus ook daar naartoe gaan.
Wat ook een Oude Waarheid is, is dat het hogere zelf afdaalt in het lichaam van de incarnatie en dan langzaam maar zeker versmelt met diens incarnatie, zodat deze alle touwtjes in handen krijgt aangaande het fysieke leven. Dat gebeurt niet en gaat ook niet gebeuren. Iedere Lichtwerker of Sterrenzaad die bedoeld is om of via het lichaam of niet via het lichaam te ascenderen krijgt een eigen leven toebedeeld!! Zodra dit een feit is, wat nu nog niet het geval is, ben je dan een zuster of broer van je hogere zelf geworden. En uiteraard de ouders van die broer of zuster zijn dan ook jouw ouders.
Het toebedelen van een eigen leven betekent dat jouw leven hier op Aarde begon … je bent geboren op de Aarde en niet in een hogere/andere dimensie … dat betekent dat jij je ook niets zult herinneren van het leven van je broer of zuster (hogere zelf). De levens die voorafgaand aan die van jou geleefd werden door je hogere zelf zijn niet van jou geweest, maar van je hogere zelf (broer/zuster). Dus als zij je inmiddels herinneringen van voorafgaande levens doorgegeven hebben, dan moet dat nu gezien worden als niet zijnde van jou! Hier wil ik graag een kleine waarschuwing bij geven … Deze beslissing is genomen tijdens het proces waar mijn spiritteam en ik in geplaatst werden, en jullie hogere zelven kunnen/mogen niet geoordeeld worden ten aanzien van wat dan ook dat het is dat je uit dit gegeven concludeert. Zij hadden echt het plan om met de kloon-incarnatie in het lichaam te gaan versmelten… Ik persoonlijk heb echt een poosje mijn hogere zelf/zuster Meta in mijn lichaam gehad, totdat dit aspect van de Ascentie door Vader en Moeder duidelijk gemaakt werd, en zij zich weer terugtrok en uit mijn lichaam vandaan ging.
Dus als wie van jullie dan ook in 2016 gemerkt heeft dat het hogere zelf in je afdaalde, dan was dat echt! En als je dus op een gegeven moment daar niets meer van merkte, dat het leek dat het proces niet verder ging, dan is dat nu verklaard! Zij hadden zich teruggetrokken en ‘schaduw-lopen’ jullie leven nu met je mee.
Wat houdt dit nu voor de ascentie zelf in? Degenen die bedoeld zijn via het lichaam te ascenderen, blijven op de Aarde totdat de Aarde uiteindelijk in 5D aangekomen is, en geloof me dat gaat nog erg lang duren. Degenen die via het overlijden gaan ascenderen, ontmoeten hun broer of zuster in het astrale en gaan met hen mee naar de planeet waar zij op thuishoren in de vierde dimensie en gaan daar met hun sterrenfamilie hun leven verder leven. Jullie gaan daar verder ascenderen, je verder ontwikkelen, samen met de familie. Jullie krijgen dus op die planeet een nieuw volledig DNA/RNA geactiveerd lichaam, zoals wij die hier op Aarde ook uiteindelijk zullen bezitten.
Oude Waarheid: Holografische 3de Dimensie en de Rasters
Hoe kwam het nu dat de hogere dimensionalen geloofden dat de gehele derde dimensie van holografische aard was? Wel … dit werd aan hen verteld voordat de eerste generatie van de hogere dimensionalen vertrokken vanuit de tiende dimensie naar de lagere dimensies om incarnaties op de planeten in de derde dimensie te gaan leven. Aan dit gegeven werd nooit getwijfeld. Toch hadden Vader en Moeder, samen met hun kinderen, welke alle hogere dimensionalen van de dertiende dimensie zijn, alle dimensies in evenredigheid aan elkaar gecreëerd en ingericht, niets was holografisch van aard. Dit ‘fabeltje’ werd echter wel verteld, toen zij de sluier over hun bewustzijn gekregen hadden, zodat men de vrijheid kreeg om van alles uit te kunnen proberen in de derde dimensie, en dat ze gingen onderzoeken van wat daar allemaal mogelijk was terwijl de mannelijke energieën steeds meer op de voorgrond kwamen te staan. In het begin was men alleen maar met het leven zelf bezig. Ze moesten lichamen ontwikkelen (wat de Elementalen deden) en uitvogelen hoe het leven op een planeet het beste geleefd kon worden. Dat is, zoals jullie kunnen begrijpen, een langdurig proces geweest. Maar zo door de eonen en eonen heen ontwikkelde men zich en begon men steeds beter met het leven in de derde dimensie om te gaan.
Vanaf het begin heeft niemand van de hogere dimensionalen ooit in het menselijke lichaam een leven geleefd. De enige die dat dus wel doen is de Mensheid van de Aarde en het aantal zielen van de Mensheid zit zo tussen de 9 tot 10 miljard (een deel incarneert en een deel begeleidt deze incarnaties in hun geboorte-gedaante, welke wij niet kunnen waarnemen). De hogere dimensionalen hebben altijd een kloon van zichzelf uitgestuurd om het leven te leven en dat dan te choreograferen en te bestuderen. Uiteindelijk na vele, vele eonen, begon men interesse te krijgen voor de planeten en hoe deze werkzaam waren in verhouding met diverse zaken. En Vader en Moeder, en De Schepper zagen de ‘bui’ uiteindelijk wel hangen… …
Omdat de hogere dimensionalen altijd verteld was dat de derde dimensie een holografische dimensie was, moest De Schepper een oplossing gaan verzinnen om hen, via de Universele Wetten uiteraard, blijvend te laten geloven dat de planeten en andere hemellichamen allemaal van holografische aard waren, waar men maar raak kon testen en onderzoeken. Hij creëerde rasters om de hemellichamen heen, zodat de hogere dimensionalen ervan overtuigd raakten gedurende hun onderzoek toentertijd, dat alles inderdaad holografisch van aard was. Zo ook werd het Aarderaster gecreëerd, en in onze tijd hebben wetenschappers, van de Mensheid, dit raster ook ontdekt en onderzocht. Dit is een leuk artikel dat daarover gaat: Het Aarderaster (echter … niet alles waar men over schrijft in dit artikel is zoals het in werkelijkheid is, houd daar alsjeblieft rekening mee…)
Dit raster dat uit energiestralen bestaat met tegengestelde gebundelde krachten vormt een icosa-dodecaëder. En officieel wordt het raster ‘Unified Vector Geometry 120 Polyhedron’ genoemd ofwel UVG 120 die ook wel de aardster genoemd wordt. Wat deel uitmaakt van dat raster zijn bijvoorbeeld de ‘duivelsdriehoeken’ waaronder de bekende Bermuda Driehoek. En er worden ook draaikolken her en der verspreid over de planeet waargenomen/gemeten, welke optische illusies voortbrengen wanneer iets in die energiekolk aanwezig is.
Wat aangenomen wordt is dat door deze fenomenen van dit raster men is gaan geloven in tijd- en ruimtevervormingen en dat vliegtuigen of schepen verdwenen naar andere dimensies via een “duivelsdriehoek”. Niets van dit alles is waarheid. Dus wat gebeurt er nu in een ‘duivelsdriehoek’ wanneer een schip of vliegtuig daarin verdwijnt zonder een spoor achter te laten.
De drie punten van de driehoek bestaan uit ieder een energiestraal met tegengestelde gebundelde krachten, want ze moeten een bepaalde afstand van elkaar houden. Dat binnenin de driehoek vreemde krachten aanwezig waren vertelt het volgende stukje uit het bovengenoemde artikel: “Er zijn veel verhalen bekend van piloten die melding maakten van ruimte- en tijdvervormingen die gepaard gingen met verlies van kompas, hoogtemeter en kunstmatige horizon, verlies van radiocontact en andere vreemde fenomenen terwijl ze over de Bermuda driehoek vlogen. Er zijn ook verhalen bekend van vliegtuigen die na aankomst door een andere tijdzone leken te zijn gereisd omdat alle horloges aan boord met exact dezelfde tijd achter liepen.”  Het had allemaal echter niets met tijd- ruimtevervormingen te maken. Het was de energie van de drie stralen die de apparatuur beïnvloeden. Want wanneer een houten boot bijvoorbeeld door zo’n driehoek heen vaart en er zijn geen ‘gadgets’ zoals kompas en dergelijke aan boord, zal men ook geen vreemde fenomenen gewaar worden. Zo’n boot zal ook nooit spoorloos verdwijnen, want de energiestralen reageren daar niet op. Wanneer een vliegtuig of schip van metaal en aangedreven door motoren (energie) door zo’n driehoek heen reist en deze vliegt precies in het midden, dan worden de stralen naar dat object getrokken, het geeft dus een magnetische reactie, en de verenigde stralen werken dan als een desintegratie-straal. Alles waar de samengebundelde straal op ‘inslaat’ wordt dus gedesintegreerd. Dus min of meer net zoals een blikseminslag, maar dan zonder overblijfselen. De hogere dimensionalen zagen dit als een soort van “dode hoek” in het raster, waar de ‘spelers’ niet moesten komen. Dat er schepen en vliegtuigen in verdwijnen is echt iets van deze tijd, want vroeger kende men dit grote metalen vervoer nog niet.
In de draaikolken heeft de energie een uitgesproken invloed op het beeld van datgene wat zich daarin bevindt- wat een optische illusie genoemd kan worden. Vergelijk het min of meer met een lachspiegel maar dan zonder reflectie.
Dus De Schepper heeft dit raster om alle objecten/hemellichamen in de derde dimensie heen gelegd, om de ‘spelregels’ aangaande het experiment van een Universum ondergedompeld in “mannelijke energieën uit evenwicht” en “afgescheiden te leven van de Schepper”, te kunnen blijven handhaven. Nu dit bekend is bij de hogere dimensionalen zal dit raster ook verwijderd gaan worden. Deze illusie/oude waarheid is niet langer meer nodig. Maar dat kan niet zomaar in één keer natuurlijk… Vergelijk het met iemand die gedurende zijn halve leven met een beugel aan zijn been heeft moeten lopen. Als je die beugel ineens weg haalt dan zal de persoon in kwestie uit evenwicht zijn en er een tijdje over doen om z’n nieuwe evenwicht te vinden. Dat geldt ook voor de Aarde, dus het raster zal stapsgewijs verwijderd worden.
Dan gaan we naar het volgende raster, een raster welke de hogere dimensionalen om de Aarde heen gelegd hadden. Zij verkeerden uiteraard in de oude waarheid dat de Aarde holografisch van aard was, en die Aarde moesten zij verhuizen doorheen de vierde naar de vijfde dimensie. Zij begrepen dat zij maatregelen moesten nemen om de Aarde dus te kunnen verhuizen, deze zou namelijk uit de ‘holografische dimensie’ vandaan gehaald worden. Het punt dat niet tot hen doorgedrongen was, was dat zij bij de overgang van de derde naar de vierde dimensie, gedurende de lange, lange tijd waarin zij met de derde dimensie werkten, nooit een raster tegengekomen waren. Dus om de gehele derde dimensie ligt geen raster om het zogenaamde hologram dat het zou zijn in stand te houden. Hun verworven manier van leven, waar ik over vertelde in “Waarom de Ascentie van de Aarde zo Uniek is”, zorgde ervoor dat zij daar compleet aan voorbij gingen.
Dus ook zij hadden een raster ontwikkeld en om de Aarde heen gelegd om het voortbestaan van de Aarde te garanderen. Toen wij dit ontdekten via het proces waarin wij geplaatst waren, werd dit raster ook meteen verwijderd! En ja, er zijn Lichtwerkers die Rasterwerkers zijn en dus met dit raster moeten werken, door bijvoorbeeld kristallen op specifieke plaatsen in de grond te steken of deze in te graven. Wederom, blijf beseffen dat de hogere dimensionalen er compleet van overtuigd waren dat het werk van deze incarnaties van hen meer dan nodig was. En als er onder jullie rasterwerkers zijn, dan wil ik jullie aanraden om toch vooral dit aan jullie hogere zelven te vragen en bevestigd te krijgen, want ik neem aan dat er een vorm van contact is over wat te doen en waar het te doen…
Tijdlijnen, tijdreizen, Parallelle dimensies/Universums, Poortdagen
Jullie kunnen nu denk ik wel begrijpen dat door bovengenoemde fenomenen van het Aarderaster en de onjuiste interpretatie daarvan, de fantasie daar beslist mee uit de voeten kon. Zowel onze fantasie als die van de hogere dimensionalen. We zien dit namelijk terug in Science Fiction boeken/films/Tv-series of Fantasie/Sprookjes boeken/films/Tv-series. En het is ook een machtig mooi gegeven natuurlijk om daar een tijdje bij weg te dromen en de werkelijkheid eventjes op een zijspoor te zetten. Het te gebruiken als ontspanning…
Dus ga er maar vanuit dat er slechts 1 tijdlijn is, niet vele tijdlijnen zoals aan ons verteld wordt. Binnen die ene tijdlijn lopen al onze levenspaden kriskras door elkaar heen. Het is gewoon de lineaire tijd(lijn) van verleden-heden-toekomst. En zo is dat op alle planeten vertegenwoordigd die zich in de derde dimensie bevinden. De hogere dimensionalen voegen we ook aan die tijdlijn toe. Dat kan ook niet anders … Zij werken met ons, zij komen naar de lagere dimensies om lessen te leren, om onderzoek te verrichten. Het grijpt allemaal in elkaar en dit hele Universum is dus gewoon één grote tijdlijn in de volgorde van verleden-heden-toekomst.
En dus kunnen er ook geen voorspellingen gedaan worden over de toekomst. We kunnen iets aannemen te gebeuren, maar dat is geen vaststaand gegeven. Het is ook daarom dat ik deze maand (juni) de voorspellingen van de Akashic Record voor het eerst niet meer vertaal. De toekomst is een begrip om mee te werken, om ergens op te kunnen anticiperen, om te kunnen bedenken hoe de dingen zich zouden moeten ontwikkelen. Verleden (opgedane ervaring) en toekomst worden gebruikt om plannen te maken en als die plannen dan, door actie te ondernemen en eraan te werken, uitkomen naar tevredenheid, is het plannen van het geheel geen voorspellen over hoe iets zal gaan gebeuren of plaatsvinden. Onderweg tijdens het proces wordt altijd wel weer iets nieuws geleerd, wat aan het opdoen van kennis en ervaring toegevoegd kan worden. Paragnosten en helderzienden kunnen de toekomst niet voorspellen, zij staan in contact met hun hogere zelf en spiritteam die of de situatie kennen, waar de paragnost iets van doorkrijgt, bijvoorbeeld waar een lichaam begraven ligt … of het hogere zelf en spiritteam geven iets door waar door hen aan gewerkt wordt om plaats te laten vinden, en wij nemen dan zonder slag of stoot aan dat de paragnost of helderziende in de toekomst gekeken heeft, alsof de toekomst al helemaal vaststaat. Geef die aanname alsjeblieft op, want de toekomst staat niet vast … het is iets dat uitgewerkt werd in het Spel dat de hogere dimensionalen met hun incarnaties speelden op de zogenaamde holografische Aarde … …
Het spijt me als er mensen onder jullie zijn die zichzelf tot deze categorie rekenden (paragnosten/helderzienden), maar praat met jullie hogere zelf en spiritteam om de waarheid hierover boven water te krijgen. Neem niets klakkeloos van mij aan, maar doe je eigen onderzoek!
Dan komen we bij de volgende vraag, kan er doorheen de tijd gereisd worden? Het antwoord is … Nee, dat kan niet. Je kunt alleen via je herinneringen naar het verleden gaan als het ware en je kunt je alleen maar een voorstelling van de toekomst maken. Want de toekomst is en blijft een onbekend gebied. Niemand is ons voorgegaan en bevindt zich nu in de toekomst… Degenen in het verleden zijn ons voorgegaan en verblijven in onze herinneringen. Geloof me, ik heb deze vraag heel, heel vaak aan De Schepper, en ook de anderen gesteld … het antwoord was altijd … “Nee, je kunt niet door de tijd reizen, je bent altijd in het heden!”
Dus als ze in gechannelde boodschappen vertellen dat zij onze toekomstige zelven zijn, dan wordt hier gesproken over de oude waarheid van de versmelting van de incarnatie met het hogere zelf. En hier wordt dus niet bedoeld dat zij uit de toekomst komen…
Kunnen we dan zeggen dat Parallelle Dimensies en/of Universums bestaan? Nee, ook niet. Dat zijn allemaal dingen die zijn ontsproten uit de fantasie. Er bestaan (in ons Universum) geen kabouters, geen elfjes of magische dimensies met alle mogelijke sprookjesfiguren of geëvolueerde mensen daarin, zoals bijvoorbeeld (hier op Aarde) het Marvel-universum met supermensen. Dit laatste kan wel een mogelijkheid van ontwikkeling zijn in de hogere dimensies in ons Universum, dat we ons daar dan naartoe ontwikkelen. Ga maar na, we krijgen in de vierde dimensie de gave van X-man Charles Xavier - telepathie. In de vijfde misschien de gave van Jean Grey - telekinese, maar dat kan ook pas zijn in de zesde dimensie, dus pin me er niet op vast wanneer die gave aan ons gegeven wordt.
Daarnaast hebben mijn spiritteam en ik al eens een discussie gehad wat er allemaal mogelijk zou kunnen zijn in de allerhoogste dimensies. Misschien kunnen wij dan wel een universum in het klein creëren, waarin we planeten plaatsen met daarop elven-leven, of kabouter-leven. Dat we dan dus aan de slag gaan, en de verantwoordelijkheid krijgen over dat soort mini-universums, wel of niet magisch van aard. Maar niets staat vast … Het zou voor zoiets ook mogelijk kunnen zijn dat we dit/ons dimensionale systeem verlaten en een ander systeem, dat specifiek hiervoor ontwikkeld is, binnengaan … Ja, we hebben daar beslist onze gedachten over laten gaan zo af en toe… Het zou misschien mogelijk kunnen zijn, maar zoals gezegd … niets staat aangaande dat vast.  Het is in ieder geval wel leuk om eens over na te denken … want het ontbreekt ons beslist niet aan fantasie. En als het bij ons daar niet aan ontbreekt dan ook niet bij de Schepper nietwaar? Ik heb gevraagd of Hij ook een Universum heeft met dat soort leven daarin, en dat wij daarom dit soort fantasieën hebben omdat wij in Zijn stromen zijn en daar op in kunnen tappen. Tot nu toe werd daar altijd instemmend op geantwoord, dat zo een Universum in Zijn Zijnheid bestaat. Maar al die karakters die wij dus via Hem (want het zit in zijn Zijnheid/herinneringen) weten te ‘verzinnen’ bestaan dus niet in ons Universum.  
En dan als laatste de Poortdagen. Wat zijn dat nu precies? Er bestaan 3 verschillende Poortdagen.
1. De Engelen Poortdagen -We kunnen dan op advies bepaalde meesters en aartsengelen aanroepen om met ons samen te werken aan een bepaald doel.
2. GAP - (Galactical Activation Portals) -  Zijn kruispunten in de tijd waarop we gemakkelijk informatie uit de kosmos ontvangen. De poort staat op die dagen als het ware wijd open.
3. Poortdagen doorgeven door Sananda -  zijn dagen waarop de sluier tussen kosmos en Aarde dunner is. Poortdagen zijn kruispunten van tijdgolven die de ontvangst van kosmische kennis vergemakkelijken.
Eén ding dat opvalt aangaande deze poortdagen is dat ze geheel rusten op het begrip “afgescheiden te leven van De Schepper”. Er zijn speciale dagen gecreëerd waarop we in verbinding kunnen komen met ons hogere zelf, een bekende hogere dimensionaal persoon of De Schepper, die in punt twee en drie als de Kosmos aangeduid wordt.
Aangezien we altijd met De Schepper verbonden zijn en ons altijd in Diens stromen bevinden, kunnen we gemakkelijk iedere dag in contact komen met kosmische kennis. Stel de vragen die je hebt en laat de antwoorden bij je naar boven komen of dat het antwoord in een andere vorm bij je komt via het dagelijkse leven en synchroniciteiten.
En ook ons Hogere Zelf kan op ieder moment contact met ons hebben, onze hogere zelven choreograferen immers onze levens, dat is een doorgaand gebeuren, dat doen ze heus niet alleen maar op speciale dagen.
En ook wat opvalt is dat er met het aspect tijd gespeeld wordt als zijnde ‘kruispunten in de tijd’. Ik heb eerder uitgelegd dat het verstrijken van de Tijd overal gelijk is, zonder extra toeters en bellen.
Wat dan de functie van deze poortdagen is? Nou, om bijvoorbeeld stil te blijven staan en na te denken over je persoonlijke ontwikkeling, een doel te bereiken dat in het levenscontract opgenomen werd, of om inderdaad in contact te komen met het hogere zelf. En dat gaat zover dat het hogere zelf zich zelfs uitgeeft als een aartsengel of geascendeerde meester … Schrik niet, dit is niet altijd het geval. De ons bekende hogere dimensionalen hebben/hadden wel degelijk contracten afgesloten met een hoger zelf om boodschappen door te geven via diens incarnatie. En dat gaat merendeels op voor de ons bekende kanalen.
Echter op dit moment geeft niemand van de hogere dimensionalen meer een boodschap door, Vader en Moeder hebben dat tijdelijk onder hun hoedde genomen en gebruiken de namen van de ons bekende hogere dimensionalen om door te kunnen blijven gaan met de Oude Waarheden zolang de Hogere Dimensionalen nog niet gereed zijn om die taak weer op zich te nemen met de Nieuwe Waarheden. In het proces, waarin de hogere dimensionalen en ik zitten, gebruiken zij het kanaal Daniel Scranton zelfs om via deze boodschappen de hogere dimensionalen te onderwijzen op een manier die ons, wij die ze lezen, doet laten geloven dat het aan ons gericht is. In het artikel Overzicht van Summier Aangehaalde Nieuwe Waarheden heb ik al eens een voorbeeld daarvan gegeven.
En hier laat ik het voor nu dan bij. Misschien komt er snel weer een artikel, misschien ook niet… Dat hangt af van het proces waarin ik me met de hogere dimensionalen in bevind. Of diverse puzzelstukjes in elkaar willen vallen, waardoor er weer veel begrepen wordt. Dankjewel voor al jullie aandacht en open te willen staan voor al deze Nieuwe Waarheden ♥
Met respect en in Liefde,
Cobie

Copyright © 2018, Cobie de Haan. Alle Rechten Voorbehouden. http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Voel je alsjeblieft vrij om deze inhoud met anderen te delen, met vermelding van de auteur en de link van het originele artikel.

12 opmerkingen:

 1. Hallo
  Ik had het gisteren al gelezen en ik moest echt het even verwerken en aan passen.
  Ik kan je ook vertellen dat mijn hogere zelf bevestigd dat je informatie juist is.
  Dank je voor de nieuwe waarheden en kijk uit naar nog meer.
  Gr Richard

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je voor je reactie Richard, en dank je voor je openhartigheid aangaande te vertellen dat de info bevestigd wordt door je hogere zelf. Dat doet veel met me ... en geloof het of niet ... zoiets heb ik van tijd tot tijd ook nodig. Je kunt je misschien voorstellen dat ik me in deze tot nu toe erg alleen heb voelen staan, ondanks jullie reacties te lezen en dat het met jullie resoneert, wat natuurlijk altijd weer geweldig was... 💙💚💛💖. Maar je bent en blijft de eerste...

   Misschien zou jij, nu je contact hebt met je hogere zelf, mij zelfs een nieuwe waarheid kunnen vertellen... Ga vragen stellen, houd je niet in!!

   In Liefde,
   Cobie
   💙💚💛💖

   Verwijderen
 2. Hallo...poeh..Ik vind t nogal wat...Ik ben laatste tijd al zo zoekende en dit haalt alle grond die ik nog had in een klap onder me vandaan...Ik heb idd ervaren dat mn hogere zelf niet meer op dezelfde manier bij me is en ik ben heel erg aan mezelf begonnen te twijfelen...Ik verwerk veel en alles staat ineens weer op de kop ofzo..en dit erbij voelt echt dat ik t nut niet meer voel van ales waarom ik hier ben..Ik zie t niet meer op dit moment en voel t verdriet tot in mn bot ..ergens weet dat hier een reden voor is nu ik dit typ..hoe ervaart n ander dit en deze afgelopen maanden..daar ben ik benieuwd naar..veel liefs

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Adriana,

   Je hogere zelf weet dat je zoekende bent. Dat zij jou naar dit artikel geleidt heeft, heeft ook daarmee te maken. Zij wil je een nieuw houvast geven ... Ze wil je helpen weer vaste grond onder je voeten te krijgen. Ook zij heeft een tijd geen vaste grond onder haar voeten gehad, waardoor jij ook zoekende raakte. Dat is heel normaal en logisch.

   Dank je voor me te bevestigen dat je inderdaad vernomen hebt dat het contact met je hogere zelf veranderde ... En dat dit twijfels naar boven haalde is logisch. Ga dan ook proberen echt rechtstreeks met haar in contact te komen, geef haar toestemming om telepathisch met je te mogen praten ...

   Waarom je hier bent? Om te ascenderen natuurlijk, om de waarheid te leren kennen ... en uiteraard is het heel normaal dat jij je eerst stuurloos zult voelen, want al het nieuwe moet gaan integreren. Maar open jezelf ervoor en weet dat het je alleen maar meer vaste grond onder de voeten zal geven, dus ben niet verdrietig ... Dit is je "Tweede Ontwaking" ... Beschouw het als zodanig en zie het als zodanig. Besef dat jouw hogere zelf ook middenin haar ascentie zit en dus niet alles beter weet dan jij. Als je contact gekregen hebt, ben dan niet bescheiden of onderdanig ... Stel vragen en zij zal je een eerlijk een waarheidsgetrouw antwoord geven. Dankjewel Adriana voor je eerlijkheid en openheid aangaande dit alles. Velen zullen zich hierin kunnen herkennen denk ik ... Dat is dus al één aspect van waarom je hier op Aarde bent. Spreek je uit, als je iets dwars zit, maar ook als je iets ontdekt waar iedereen misschien wat aan heeft....

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
  2. Lieve Cobie..heel erg bedankt voor je reactie...iedereen heeft wel eens bevestiging nodig..en ik had dit echt even nodig..voel nu zoveel emotie en dankbaarheid...en ik lees verder graag je schrijfsels..dus ga zo door!..Grote knuffel

   Verwijderen
 3. Het zou erg mooi zijn als ik ook bij dit proces betrokken zou mogen zijn.
  Ga zeker dingen vragen aan mijn hogere zelf.
  Eens kijken of ik ook nieuwe waarheden door mag krijgen.
  Gr Richard

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Als er wat doorkomt Richard en je leer iets nieuws ... Gebruik dan het contactformulier aan de rechterzijde van de Blog ergens onder mijn foto... Samenwerking is natuurlijk nooit verkeerd.

   Verwijderen
 4. waarheid is een hologram

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Dus s hawking had het bij het berkeerde eind omtrent paralelle universa en het multiversum? Groet m@rcel

  BeantwoordenVerwijderen