zondag, juni 10, 2018

“Planetaire Ascentie: Hogere Zelven en Hun Kloon-Incarnaties” - 10 Juni 2018 / Cobie de Haan


“Planetaire Ascentie: Hogere Zelven en Hun Kloon-Incarnaties”
Het choreograferen van kloon-incarnaties - Karma - Armoede/Hebzucht - Astrologie - Lichtsteden - Opbouw en Afbraak
10 Juni 2018 / Cobie de Haan

De vorige keer vertelde ik over het leven van de hogere dimensionalen in de achtste dimensie en hun invloed op ons leven of op onze geschiedenis. We gaan nu eens kijken hoezeer zij het leven van hun kloon-incarnaties gechoreografeerd hebben.
Zij waren in de veronderstelling dat zij het zelf waren die het leven op welke planeet dan ook leefden. Maar een kloon wordt van het origineel afgescheiden, en een nieuwe ‘link’ met De Schepper ontstaat, en dus is een nieuw leven geboren. Zij zagen de incarnatie als hun bezit. En aangezien zij geloofden in de holografische aard van de derde dimensie, namen zij aan dat zij de ‘vrijheid’ bezaten om de incarnatie door de meest moeilijke situaties heen te laten gaan. Aangezien zij dachten onsterfelijk te zijn, en dat dit ook bevestigd werd door de incarnatie bij diens overlijden doordat deze het lichaam verlaat, trokken zij zich ook logischerwijs niets aan van alle doorstane leed of hoe het stervensproces plaats diende te vinden. Dat was iets dat gewoon moest gebeuren. Denk nu per definitie niet dat er geen incarnaties door ongelukken, die niet voorzien waren, om het leven kwamen … want ook dat gebeurde. Maar dat is niet waar ik nu de nadruk op wil leggen.
Vader en Moeder in samenwerking met het (toen nog) Goddelijke Zelf van mijn zuster Meta, hadden een gedurfd plan ontwikkeld. Meta zou in mij afdalen en met mij gaan versmelten en dan het incarnatie leven zelf verder gaan leven. Die afdaling gebeurde in september 2015. Zij heeft iets van een half jaar in mij gezeten. Al vrij vroeg in het proces kwam naar voren, dat zij niet met mij mocht versmelten en dus eerst gewoon met mij, in mijn lichaam, met mij mee moest leven. Ze kon mijn leven op eigen kracht ook niet overnemen, daar was ze te zwak voor, dus het hele idee van mij als het ware over te nemen was voorbestemd om te mislukken. Ga maar na, ik bestuurde op dat moment mijn lichaam al 55 jaar, ik bezit de natuurlijke kracht die daarbij komt kijken, een kracht die zij niet bezit. Ik ben dus in het lichaam geboren en getogen, dat is één van de redenen waarom wij als baby in de wereld binnenkomen. Dit plan van Vader en Moeder om met mij te versmelten moest plaatsvinden om de hogere dimensionalen duidelijk te maken, dat het leven in de incarnatie niet zo gemakkelijk was als zij altijd dachten of aangenomen hadden. Zij zagen wel de pijn en het lijden, maar dat was iets dat erbij hoorde. Je kunt het min of meer vergelijken alsof je een oorlogsvideospel, of de één of andere realityspel op de computer speelt en dat jouw avatar goed of slecht is. Je kunt zo meedogenloos of genadeloos zijn als je maar wilt…


Alle andere hogere zelven met een ascentie-incarnatie op de planeet, kregen tijdens ons proces te horen dat zij ook bij hun incarnatie in het lichaam moesten gaan zitten, en snel werd dit nieuws onder de incarnaties via de kanalen verspreidt, zodat de incarnaties daar een beetje op voorbereid zouden zijn. Er zou een eerste, tweede en derde golf zijn van het afdalen van het hogere zelf in hun eigen kloon-incarnatie, en wij dachten dat dit ons ascentieproces naar de vijfde dimensie was. Dit werd allemaal uitgevoerd want Vader en Moeder vonden het een goed plan voor de hogere zelven om een poosje in een lichaam ‘mee te leven’, aangezien ze nog nooit in een lichaam gezeten hadden. Op een gegeven moment werd bekend gemaakt dat de hogere zelven zich weer terug mochten trekken uit het lichaam, en dat alle kloon-incarnaties die bedoeld waren te gaan ascenderen, een eigen leven toebedeeld zouden krijgen. (Lees ook: Planetaire Ascentie: Nieuwe Waarheden). Net zoals ik al te weten was gekomen in het begin van mijn proces, toen bleek dat Meta niet met mij mocht versmelten na haar poging om dat voor elkaar te krijgen.
Dus jullie hogere zelven weten nu een beetje wat het is om in een menselijk lichaam te zitten, ze hebben zeer innig met jullie samengeleefd. Die situatie mocht ook niet erg lang duren, want het lichaam is niet gecreëerd om daar twee zielen in aanwezig te hebben. Het immuunsysteem zou daar tegen in opstand gaan komen en men zou daardoor oververmoeid kunnen raken of zelfs ziek door kunnen worden.
In feite is zelfs door hun werk met hun incarnaties, waardoor het immuniteitssysteem in opstand komt, een ziekte tot stand gebracht die de laatste decennia in opmars kwam. Deze ziekte bestaat dan ook alleen bij kloon-incarnaties van de hogere dimensionalen. Die ziekte is … Fybromyalgie. En ook mijn eigen ziekte (Sarcoïdose), die ik in rust had gekregen, vlamde weer op toen zij met mij begonnen te werken in het proces waar ik samen met mijn sterrenfamilie/hogere dimensionalen in gezet was. Beide ziekten ontstaan door het werken van de hogere dimensionalen met hun kloon-incarnaties en beide ziekten zijn heel moeilijk in kaart te brengen voor onze medische geleerden, omdat ze niet weten waardoor het immuunsysteem getriggerd wordt.  
(Lees ook voor nog meer informatie: Spiegels en Wat Ons Tegenwerkt om Hen in Onze Werkelijkheid te Herkennen  en Liefde/Licht Energie - Ascentie Symptomen & Hoe Zo Goed Mogelijk voor Onszelf te Zorgen en Slaap/Droomstaat en Lachen”. Begrijp tevens dat deze artikelen in 2017 geschreven werden en dat er nu tegenstrijdigheden in kunnen staan met datgene wat ik en mijn spiritteam nu inmiddels vanaf het artikel “De Gebeurtenis & De Verschuiving in Bewustzijn” verteld hebben. Alle drie de artikelen leveren een leuke bijdrage en dienen eigenlijk achter elkaar aan gelezen te worden, maar waar ik eigenlijk de nadruk op wil leggen is het laatste Update artikel  “Slaap/Droomstaat en Lachen”).
Goed, de hogere zelven hebben dus een tijdje bij hun incarnaties ‘ingewoond’ en we begrijpen nu ook dat de hogere dimensionalen ons als hun bezit zagen waar ze alles mee konden doen wat ze wilden. En dat deden ze! Ze choreografeerden dus het leven van de incarnatie met strenge hand kan ik wel zeggen. Iedereen was immers in de extreme mannelijke energieën. De incarnaties werden gecontroleerd en gemanipuleerd op alle mogelijk gebieden en niveaus. Net zoals ik zelf in het proces kan je wel zeggen … lichamelijk, gevoelsmatig, emotioneel en geestelijk/via de gedachten, waar ik in “Planetaire Ascentie: De Invloed van de Leefwijze van de Hogere Dimensionalen” aan het einde van dat artikel over gesproken heb.
Dat wij voor hen bezit zijn wordt hier op Aarde gereflecteerd in tijden waarin de slavernij hoogtij vierde. Dictators die menen het volk of ook andere volkeren naar hun hand te moeten zetten, want zij weten wat het beste voor het volk is. Het volk is dom en kan niet voor zichzelf denken of zorgen… …  Of zoals bij Hitler dat er perfectie gecreëerd moest worden, het ras moest zuiver zijn en er werd raak geëxperimenteerd met de Joden. En dan nu uiteindelijk ook via het knechtschap waarin wij ons allemaal bevinden, of we ons daar nu bewust van zijn of niet. Want er bestaat een overtuiging bij de hogere dimensionalen dat ontwaking plaatsvindt wanneer men onder grote druk staat. Hier heb ik over geschreven in het artikel: “Twee Zonnen”.
Hoe breng je een totale wereldbevolking naar een staat van ontwaking binnen de extreme (meest) negatieve mannelijke energieën. De mannelijke energieën die hier uitgeoefend worden door de hogere dimensionalen is “Macht-Over” in eenzijdigheid. Dus je voert indoctrinaties in, waarden en normen, opgelegd of zelf-opgelegd. Je voert wetten in die hen beperken. Je zorgt ervoor dat regeringen niet voor het hoogste goede van iedereen aan het werk zijn. Je brengt hen naar een staat van behoeftigheid, armoede, schaarste of drukte. En vanuit die situatie ga je aan het werk om mensen te doen laten ontwaken via een schare kloon-incarnaties die ingezet worden om in samenzweringstheorieën te geloven en in alles een gevaar te zien. Aan deze kloon-incarnaties kan van alles wijsgemaakt worden. Zij worden ingezet als klokkenluiders en proberen, door alle negatieve zaken openlijk aan te wijzen, de onontwaakte mens wakker te schudden. Nodeloos te zeggen dat deze incarnaties intensief gecontroleerd en gemanipuleerd worden door hun hogere zelven en spiritteams.
Maar het wakker maken van anderen, zoals de Mensheid, lukte niet al te best, en als men niet de resultaten verkreeg die men voor ogen had, werden de ‘duimschroeven’ verder aangedraaid. We kunnen dit zien aan het repeterende aspect van de gechannelde boodschappen in een iets andere setting. Waardoor wij het gevoel krijgen aan het lijntje gehouden te worden, en dat we maar wachten en wachten en wachten… Wie wel ontwaakten waren de Lichtwerkers en Sterrenzaden die vaak als eerste terecht kwamen bij de samenzwering theoristen en klokkenluiders. Ze blijven een poosje ‘hangen’ als het ware en dan, nadat ze voldoende geabsorbeerd hebben, worden zij door het hogere zelf en spiritteam aangespoord om nieuwe boodschappen op het internet te vinden die veel beter met hen resoneren. Nu jullie weten hoezeer zij hun kloon-incarnaties aansturen, mag je er gerust vanuit gaan dat die gevoelens bij jullie aangestuurd werden. Op deze manier werden hun (oude) waarheden bij jullie bekend gemaakt, en natuurlijk resoneert dat ook vanuit jullie eigen zijnheid want die (oude) waarheden bevinden zich ook in jullie onderbewustzijn.
Toen we dit beseften tijdens ons leerproces in het proces waar de hogere dimensionalen en ik in geplaatst waren door Vader en Moeder en De Schepper, en men ook beseft had dat iedere Lichtwerker of Sterrenzaad die bedoeld is om te ascenderen een eigen leven toebedeeld zou krijgen, werden die herinneringen uit het onderbewustzijn van de kloon-incarnaties vandaan gehaald. Jullie hebben die ondergrond in het onderbewustzijn niet meer, want jullie zijn hier op Aarde geboren. Dit is jullie startpunt en jullie gaan dus vanuit de derde dimensie naar de andere/hogere dimensies, terwijl het bij de hogere dimensionalen net andersom geweest is. Zij begonnen hun leven in de 10de of de 8ste dimensie. Jullie worden nu dan ook geholpen om te resoneren met de Nieuwe Waarheden.
De kloon-incarnaties waren dus hun bezit. Zij hadden de overtuiging dat zij voor ‘Vader God’ ervaringen opdeden en kennis vergaarden in de derde dimensie, en dat zij deze kloon-incarnaties dan uiteindelijk, aan het einde van hun eigen ascentie, aan “Vader God” moesten overhandigen. Niets is minder waar natuurlijk, want we leven niet in afgescheidenheid van De Schepper, via onze innerlijke verbinding/vonk staan wij altijd met De Schepper in verbinding. De Schepper kan zich te allen tijde rechtstreeks met ons verbinden.
Alle geleefde incarnaties in de derde dimensie waren natuurlijk belangrijk, maar de allerbelangrijkste was wel het laatste ascentie-leven, en daar zitten alle Lichtwerkers en Sterrenzaden in. Dus kan je er vergif op innemen dat je geen gemakkelijk leven voor de boeg hebt als je als kloon zijnde uitgestuurd wordt de incarnatie in (dit zijn vaak huilbaby’s). Er moet een bepaalde opleiding gegeven worden. De Universele Wetten moeten bekend gemaakt worden bij de incarnatie. Er moet nog openstaand karma uitgewerkt worden van voorafgaande levens. Door een vorm van ‘schok therapie’ moet de incarnatie wakker geschud worden, zodat ze op onderzoek uit gaan over waarom hun leven zo ongelooflijk moeilijk is,of waarom dit of dat gebeurde. Alle zaken waar de hogere dimensionalen in geloofden, waarvan ik er al een aantal behandeld heb in: “Planetaire Ascentie: De Invloed van de Leefwijze van de Hogere Dimensionalen”, moesten onderwezen worden. Vroeger deden ze dat via telepathisch contact met de incarnatie die via het stervensproces zou ascenderen. Bij ons is dat op planetair niveau via de gechannelde boodschappen die via kanalen verspreidt worden, want het was hen verboden door Vader en Moeder om telepathisch contact met hun incarnaties te hebben! En dat is iets dat nu wel op het punt staat om te gebeuren, want men kent nu de (praktisch alle) Nieuwe Waarheden, begrippen en wetenswaardigheden.
En daar kwam nog bij, dat zij dachten dat je voor anderen het opruimwerk kunt doen. Dat je van generaties her, de zaken kunt doorleven en verwerken, omdat dit doorgegeven werd via de ouders aan de kinderen en ook van voorafgegane levens. Dat de Lichtwerkers en Sterrenzaden zelfs zaken voor het collectief konden verwerken. Dit alles is een Oude Waarheid. Niemand kan voor een ander het werk doen. Kan iemand anders voor jou het werk doen? Nee, natuurlijk niet. Het zijn jouw problemen/situaties geweest en niet die van een ander. Als jij het niet verwerkt blijft het bij je, en zal je het steeds opnieuw op je levenspad tegenkomen. Alles van jouw leven daar ben jij verantwoordelijk voor en dat verwerk jij, en niemand anders. Dat er nog onverwerkte zaken diep in de cellen van het menselijke lichaam zouden zitten, is ook een Oude Waarheid en dat gaan jullie begrijpen via het onderstaande stuk, Karma.
Oude Waarheid: Karma
De hogere dimensionalen zagen dus hun kloon-incarnaties als zijnde dat zijzelf dat leven leefden. Maar niets is minder waar. Echter, omdat ze dit geloofden en dus van alles deden via die incarnaties van hen, die schadelijke invloeden hadden op andere incarnaties of zichzelf omdat bijvoorbeeld een les niet geleerd werd, bedachten de eerste generaties van de hogere dimensionalen het systeem van “Het Rad van Wedergeboorte” met daaruit voortvloeiend Karma. En dat gemaakte fouten of begane misdaden in een ander leven op hen verhaald of uitgewerkt moest worden. Het systeem van Karma werd ontwikkeld als boetedoening.
Ook de Mensheid van de Aarde geloofde in “Het Rad van Wedergeboorte” en Karma. Bij hen zag je het fenomeen dat er levens geleefd werden die andere incarnaties iets moesten onderwijzen. Dit zijn dan ondersteunende levens die geleefd worden om een ander voor iets specifieks de ogen te openen, waarbij die incarnatie dus kwam te overlijden wat een enorme schok teweeg zou brengen bij de incarnatie die er iets van moest leren. Dit zijn bijvoorbeeld geliefden of kinderen die dan komen te overlijden of iets heel ernstigs meemaken. Dit aspect of een dergelijk leven werd nooit bij de hogere dimensionalen met een kloon-incarnatie uitgevoerd. Want zij leefden in eenzijdigheid en hadden nauwelijks contact met elkaar. Het kon hen niet echt heel veel schelen wat er met incarnaties gebeurde die niet in hun plannen opgenomen waren, waar ze dus geen afspraken mee gemaakt hadden… …
Wat zowel de Mensheid als de hogere dimensionalen met hun kloon-incarnaties wel deden, was de incarnatie meerdere kansen geven om de lessen te leren die geleerd dienden te worden.
En nu komt het … … Karma bestaat niet voor de Hogere Dimensionalen maar wel voor de Mensheid. De hogere dimensionalen die de Mensheid vormen, leven ZELF de levens. Zij komen in de incarnatie bijvoorbeeld te overlijden, er vindt daarna een levensoverzicht plaats waar zij leren wat ze bereikt hebben in het voorbije leven, wat ze niet geleerd of bereikt hebben van dat wat ze wilden, of welke fouten of vergissingen zij begaan hadden. Als dat eenmaal uitgewerkt was werden bepaalde zaken opgepakt waar opnieuw mee gewerkt moest worden in de fysicaliteit. Zij werkten in het astrale al door zaken heen, en probeerden het dan opnieuw uit in de fysicaliteit. Zij waren zichzelf als het ware continu aan het ‘polijsten’.
Dat polijsten probeerden de hogere dimensionalen vanuit hun overtuigingen met hun kloon-incarnaties uiteraard ook te doen, totdat zij ervan overtuigd waren dat er een ascentie leven geleefd kon worden. Maar dat polijsten van hen was zeer sterk gefragmenteerd. Zij stuurden een kloon van zichzelf de incarnatie binnen, en als die kloon uiteindelijk kwam te overlijden, namen zij de kloon terug en deden er verder niets mee, want die kloon/dat leven was voor De Schepper. De volgende incarnatie die zij gingen leven op even welke planeet dan ook, was een nieuwe kloon van henzelf. Een nieuw wezen, een nieuwe ziel werd geboren als zij zichzelf kloonden. Want hoe je het ook wendt of keert, de kloon staat niet in verbinding met het hogere zelf. Zij zijn echt afgescheiden. Beide hebben een eigen unieke verbinding met De Schepper. En daar heb je het eigenlijk … Waarom karma opleggen aan een nieuw leven? Een leven dat het voorgaande leven niet geleefd heeft. Wat zeg ik? … het hogere zelf heeft het leven van de voorgaande kloon-incarnatie ook niet geleefd! Hij/Zij heeft het aangestuurd, gechoreografeerd … maar dat was het dan ook wel. Het hogere zelf beging niet de misdaden of de fouten die gemaakt werden … Hij/Zij zorgde er misschien wel voor dat het in werking gezet werd en was daardoor medeplichtig maar hij/zij was niet degene die de misdaad of fout beging.
Wat de hogere dimensionalen met een kloonincarnatie dus ook niet deden was een overzicht aangaande het voorbije leven doornemen. De kloon, of beter gezegd, de herinneringen, het geheugen van de incarnatie werd ergens in hun bewustzijn opgeslagen voor overdracht aan De Schepper. De identiteit van die kloon, dat afgescheiden leven, eigenden zij zichzelf toe … in de vaste overtuiging dat zij daar goed aan deden, en dat dat was zoals het hoorde te gaan. Maar de identiteit van die kloon bestond niet meer, was in hen teruggenomen. En het geleefde leven, de praktijkervaring van dat leven, ging verloren… … … Je zou hen kunnen vergelijken met computers die alleen maar theoretische kennis in zichzelf opslaan.
Angst voor de dood bestaat op een onbewust niveau in iedere kloon-incarnatie, want daar weten zij dat zij teruggenomen zullen worden en dan niet meer zullen bestaan. Het is ook vandaar en vanuit de Nieuwe Waarheid die hier geleerd werd, dat besloten werd dat iedere kloon-incarnatie een op zichzelf staand nieuw leven is, dat alle Lichtwerkers en Sterrenzaden hier op Aarde een eigen leven toebedeeld krijgen.
Dus geen karma voor de hogere dimensionalen met een kloon-incarnatie, want je kunt een fris en nieuw leven niet opzadelen met datgene wat een vorige incarnatie niet geleerd, uitgewerkt of begaan heeft.
Waren dan deze incarnaties iedere keer een onbeschreven bladzijde? Nee, natuurlijk niet. In hun onderbewustzijn bezaten zij alle herinneringen van hun hogere zelf. Herinneringen die konden doorklinken in het leven dat geleefd werd.
En ook nu wil ik benadrukken om jullie hogere zelven niets kwalijk te nemen. Hen niet te oordelen, want wanneer je echt overtuigd bent van iets, je er vast in gelooft, dan handel je daarnaar. En dus waar jullie doorheen gegaan zijn in dit leven is misschien vanuit een bepaald oogpunt opzettelijk tot ontwikkeling gebracht, maar niet opzettelijk opzettelijk.
*****
Begrijpen jullie nu waarom je niets kunt verwerken voor anderen, of voor de generatielijn van je familie of voor het collectief? Oh ja, de hogere dimensionalen waren er volledig van overtuigd dat dit kon.
Wat de meeste kloon-incarnaties in het ascentie leven ook moesten leren was dat zij armoedig moesten leven. Hebzucht moest overwonnen worden. Daar staat lijnrecht tegenover dat zij wel van hun incarnaties vragen om dit of dat te gaan doen om de boodschappen of waarheid te verspreiden. Vaak gaat zoiets met geld gepaard en wordt voor de incarnatie niet uitvoerbaar. Toch hielden zij vast aan hun onderwijs van dat de hebzucht ‘uitgedreven’ diende te worden.
Toen wij aankwamen bij dat hoofdstuk in ons proces, vroeg ik hen recht op de man af. “Hoe kan iets dat je in het leven nodig hebt … voor ons zijn dat de financiën, zeker in onze dure maatschappij … dat je nodig hebt om het ‘hoofd boven water te houden’, hebzucht zijn. Wij moeten onze rekeningen betalen, onze woning inrichten, een auto voor de deur hebben staan, lidmaatschappen die betaald moeten worden, eten dat gekocht moet worden enz. We moeten van jullie soms verhuizen, dat is ook geen goedkope zaak om te doen. Onze vriendenkring eist ook van ons dat er geld besteedt wordt aan bijvoorbeeld bij elkaar op visite te gaan of uit eten of samen te gaan stappen of wat dan ook … De maatschappij eist van ons dat we betalen voor het paspoort of identiteitsbewijs, verzekeringen en belastingen. En dan heb ik het nog niet eens over een gezin met kinderen… Het leven is duur genoeg en dan zeggen jullie tegen ons dat wij niet hebzuchtig mogen zijn? Dat het daarom is dat wij door jullie in armoede gehouden worden, want we moeten in een maatschappij als de onze ons weten te redden met de magere middelen die voor ons betaalbaar zijn? We hebben al voedselbanken in een rijk land zoals Nederland! Dat is toch gewoonweg van de zotte?!” En zo hadden we er tenslotte een hele discussie over. Ze gaven al snel toe dat zij de hebzucht louter vanuit hun eigen standpunt en leven bekeken hadden. Daarnaast werd dit gegeven, ons geen overvloedig inkomen te laten hebben, gebruikt om ons geïsoleerd gezet te krijgen voor de ontwaking. Bij mij was dat door me ziek te laten worden, waardoor ik mijn ‘goed betaalde’ baan verloor, en ik uiteindelijk bij het minimum inkomen terecht kwam, waar je met goed fatsoen maandelijks niet van rond kunt komen. Ik heb zelfs een periode in mijn leven gehad, nadat ik ziek geworden was, dat ik spullen moest gaan verkopen op marktplaats om toch maar vooral de dingen te kunnen betalen die ik nodig had. Ik zei vervolgens tegen hen … “Als jullie ons verlangen naar meer geld in de beurs te hebben zien als hebzucht, dan moeten jullie … om maar een raar voorbeeld te geven … ook zeggen dat ieder mens in een hongerland die naar voedsel hunkert, hebzuchtig is.”
Vanuit hun overtuigingen en geloof mag je niet hebzuchtig zijn. Zij leven in de achtste dimensie met helemaal niets!  Financiën worden gezien als een luxe waar je afstand van moet kunnen doen. Dat verduidelijken de gechannelde berichten wel die gaan over een tijd waarin wij geen geld meer nodig hebben, en we alles hebben wat we nodig zullen hebben. Maar die tijd staat nu nog niet voor de deur …
Het spijt me om het te moeten vertellen, maar Nesara wordt in dit opzicht ook op die manier gebruikt. Er worden gouden bergen beloofd … en die gouden bergen worden vervolgens niet geleverd. Altijd is er wel weer iets dat als excuus gebruikt wordt om het wachten langer te laten duren. De mens is moe van het wachten op die beloofde bergen met geld, maar men houdt zich eraan vast … Ik ook een tijdlang hoor! Ze proberen de mensen op die manier dus over hun hebzucht heen te helpen. Persoonlijk vind ik het beloven van iets dergelijks gevaarlijk, want heel veel mensen stoppen zichzelf in de schulden in de vaste overtuiging dat Nesara hen uiteindelijk het geld zal verstrekken waarmee ze die schulden gemakkelijk af kunnen betalen.
Oké, schrik niet te hard! Er wordt iets anders in gang gezet om de Lichtwerkers en Sterrenzaden te helpen die heel krap bij kas zitten. Wat precies weet ik niet. Ik weet wel dat ook in deze St. Germain de aangewezen persoon is die hier de leiding over gekregen heeft. Ik had al eens tegen hem gezegd, “Als men erachter komt dat Nesara flauwekul is, dan mag jij je biezen wel gaan pakken en naar een ander Universum afreizen, want ze zullen je dit bepaald niet in dank afnemen.” Dus Vader en Moeder hadden iets anders voor hem achter de hand.
Als een kloonincarnatie er erg slecht voorstaat met de financiën, kan het hogere zelf contact met St. Germain opnemen. Samen bekijken ze dan hoe ze het beste de incarnatie kunnen gaan helpen. Als er schulden zijn, zal er (op de één of andere  manier) geld binnenkomen waar de schulden mee afbetaald kunnen worden. Als de woning hard een nieuwe inrichting nodig heeft met zelfs nieuwe apparatuur en dergelijke, zal daar geld voor beschikbaar komen. Vraag me niet hoe ze dit regelen. Maar als je begrijpt dat zij alles in handen hebben aangaande het “Spel” en dus alle touwtjes in handen hebben, kan je met een gerust hart aannemen dat zij het één en ander geregeld kunnen krijgen.
Alle Lichtwerkers en Sterrenzaden zullen uiteindelijk een gemakkelijk en royaal leven kunnen leiden. Wel zo in ieder geval dat het niet uit de hand kan lopen. Vraag me niet hoe, wat, waar of wanneer … ik weet het gewoonweg niet. Ik denk namelijk dat dit per incarnatie verschillend zal zijn.
Goed … Zij moesten aan oude waarheden onderwijzen wat wij inmiddels via de gechannelde berichten geleerd hebben. Diverse van die oude waarheden worden behandeld in “Planetaire Ascentie: Nieuwe Waarheden”. Jullie zullen misschien zelf ook wel enige zaken kunnen bedenken of dat je al denkt van … maar wat aangaande dat of dat dan?
Via de email vroeg iemand mij hoe het dan zit met de Astrologie. Want als Paragnosten niet vanuit hun eigen Zijnheid de beelden van bijvoorbeeld een verborgen lichaam doorkrijgen, of helderzienden bespeeld worden door hun hogere zelven om toekomstige zaken te voorspellen, die vervolgens door de hogere dimensionalen in gang gezet worden, hoe zit dat dan met de astrologie? Daar worden toch ook voorspellingen mee gedaan? Ja, dat klopt.
Oude Waarheid: Astrologie
De astrologie werd door de eerste generaties van hogere dimensionalen ontwikkeld als een hulpmiddel om de incarnaties snel ‘ter plekke’ te krijgen. Om de juiste ouders snel op te kunnen sporen, om te weten in welke maand het kind geboren zou moeten worden voor de diverse eigenschappen en karaktertrekken die het kind zou moeten hebben voor het doel van het levenscontract.
Als ze eenmaal wisten hoe het kind zich moest ontwikkelen en wat zij moesten gaan doen, werden de juiste ouders daarbij gezocht, voor de juiste wisselwerking,  via de beide sterrenbeelden die bij beide ouders horen. Ze komen overeen dat er een kindje gemaakt zal worden en ook precies wanneer de conceptie zal zijn en de maand waarin het kind geboren moet worden. Soms komt dat ook niet echt helemaal goed uit de verf en dan krijg je dat kinderen te vroeg geboren worden, of dat de draagtijd een paar weken langer duurt dan waar op geanticipeerd wordt. Jawel … de controle gaat zelfs zover!
Ze hebben voor het hele leven al bepaalde zaken uitgeplozen aangaande de stand van de sterren en planeten en in welk huis je geboren bent, wie het beste bij je past in de ‘liefde’ enzovoorts. Dus al die sterrenkaarten die voor mensen gemaakt worden zijn al van tevoren gepland! Zelfs voor een eventuele vroege of late exit uit het leven. Een ieder voldoet in het algemeen aan de omschrijving die bij zijn of haar sterrenbeeld hoort. Ik in ieder geval wel. Ik ben Vissen en ik kan echt met alle stromingen mee zwemmen.  Vrij vertaald pas ik me dus heel gemakkelijk aan. Ik heb begrip voor vele dingen, doorzie veel en ben gevoelig, en ja … ik kan ook een dromer zijn. Dus ook mijn leven was prachtig via de astrologie in kaart gebracht en opgebouwd.
Je kunt ook zeggen; “Maar mijn voorspellingen via de astrologie, als er een kaart voor mij gemaakt werd, kwamen nooit uit.” Het kan natuurlijk zijn dat tijdens het leven zaken gebeuren die het één en ander uit evenwicht halen, waardoor het levenscontract opnieuw ingedeeld moet worden en de voorspellingen in de astrologie niet meer uit kunnen komen. En daaraan kan je dus ook zien dat astrologie niet al te serieus genomen dient te worden, want er kan altijd iets net even anders gaan waardoor de hele boel op z’n kop komt te staan.  
Aangezien de hogere dimensionalen niet veel contact hebben met elkaar vanwege hun leefwijze in de achtste dimensie, wisten uiteindelijk de latere generaties niet meer of de astrologie nu waarheid, een verzinsel of dat het juist ontwikkeld was als een leidraad. Zij geloofden echt dat het een Waarheid was. Een gegeven dat er gewoon bij hoort en wat een fundament van ons Universum is. Dit is dus niet waar, en zij waren uitermate geschokt toen dit duidelijk gemaakt werd in ons proces.
Nee, de astrologie zal niet zomaar verdwijnen want het dient diens doel. De incarnatie kan er gebruik van maken om enigszins iets te weten te komen over het doel van zijn/haar leven. Maar dat geldt dus alleen voor de derde dimensie en niet voor de hogere/andere dimensies! En aangezien wij aan het ascenderen zijn, zullen degenen die de astrologie beoefenen en bedoeld zijn om te ascenderen op de hoogte gebracht worden, en voor anderen zal er een afvloeiing zijn of zij worden gewoon door het hogere zelf op een ander spoor gezet.
Oude Waarheid: Lichtsteden
Een volgende Oude Waarheid zijn de Lichtsteden die ineens hier op Aarde zullen gaan verschijnen. Dat zal niet gebeuren. De hogere dimensionalen waren er immers van overtuigd dat wij kristallijn zouden worden, de hele planeet, dus ook onze woningen/steden. Maar we blijven gewoon zoals we zijn en worden opgewaardeerd. De planeet wordt niet lichter of minder dicht, alles zal niet van licht zijn.
De zogenaamde komst van de Lichtsteden werd uiteraard ook gebruikt om ons aan te zetten om toch maar vooral ons te ontwikkelen om in de vijfde dimensie terecht te komen. Dat wij maar vooral hun onderwijs op zouden volgen. Dat wij enthousiast raken daarover en er helemaal voor willen gaan.
Zit er nog een diepere reden achter de Lichtsteden? Jazeker … in het verleden zijn beschavingen opgekomen en ten onder gegaan. De bekende voorbeelden zijn Atlantis en Lemuria. Dat was ook een overtuiging van de hogere dimensionalen. Het oude moest eerst afgebroken worden voordat het nieuwe opgebouwd kon worden. En aangezien zij dachten dat ons klimaat meer gematigd diende te worden en de opwarming van de Aarde in gang gezet werd, was dat een prachtig excuus als het ware om dingen af te breken. Kijk daarvoor ook naar regeringen die bestaande wetten die de mensen dienen, uitkleden en afbreken. Ons eigen kabinet doet dat, en het bekende voorbeeld van Trump in Amerika hoeven we niet eens nader uit te leggen. De extreme weersfenomenen worden vaak aangestuurd om op bepaalde plaatsen de boel gewoon kapot te maken. Ik weet niet of het iemand opgevallen is, maar dit werd vorig jaar verlegd naar gebieden waar mensen wonen die het nog lang zo slecht niet hebben. Ook dat was iets dat we in ons proces geconcludeerd hadden. Het waren vaak altijd de arme buurten of volkeren die getroffen werden door verwoestende stormen of aardbevingen. Waarom moesten zij daar altijd de dupe van zijn? Om de rijken ertoe aan te zetten in hun buidel te tasten voor de wederopbouw? Raakte het die rijken dan ook echt? Of was het gewoon een gelddonatie en dat was dat? Zouden die arme mensen nog iets te leren hebben van stormen die keer op keer hun woningen en leefstructuren vernielen? Iets dat buiten je macht ligt en waar je toch niets tegen kon ondernemen? Natuurlijk niet… Daar werd dus een ‘koerscorrectie’ in doorgevoerd door de hogere dimensionalen. En over de branden in California in de afgelopen jaren? Die werden ook gesticht door een kloon-incarnatie van de hogere dimensionalen, en vorig jaar gingen vele woningen van rijke mensen in vlammen op. En wat de media ons daarover ook wilt laten geloven, deze branden werden aangestoken.  
Uiteraard werd aan Team Dark, in het ‘Spel’ dat er gespeeld werd, de weerfenomenen toebedeeld, en dat HAARP hierin de boosdoener was, of dat de Duisteren aardbevingen veroorzaakten, want ook dat hoorde bij de afbraak van het oude. De samenzwering theoristen sprongen hier natuurlijk bovenop en dit gegeven moest dan door hen gebruikt worden om de slapende mens wakker te schudden. Altijd als ik vroeg of HAARP in gebruik was voor dit soort zaken, was het antwoord … Nee.  
Ga maar na, net zoals met de chemtrails (Lees ook het artikel: “Twee Zonnen”) waar wij, degenen die ontwaakt zijn, tegen protesteren en waar men geen reactie over krijgt van de overheden, kreeg men die reactie ook niet aangaande HAARP. Dit werd zogezegd door de duisteren onderdrukt en uit de media geweerd. Maar er was niets om toe te geven aangaande dit bij de overheden of regeringen. De media publiceert inderdaad wel veel negatief nieuws, maar dat is vrij logisch als je bedenkt dat daar merendeels kloon-incarnaties van de hogere dimensionalen werkzaam zijn en dus gecontroleerd en gemanipuleerd worden. De media wordt door de hogere dimensionalen gebruikt om het negatieve nieuws te verspreiden. Maar omdat zij niet wisten van het verschil tussen henzelf en de Mensheid, vingen zij bot aangaande de ontwaking. De Mensheid raakt ongevoelig voor teveel negatief nieuws, het wordt een ‘normale’ in hun leven. Daarnaast hebben zij genoeg aan zichzelf omdat zij in knechtschap en dus in hun overlevingsinstinct verkeren.  
Wel, hier houd ik het eerst weer bij. Zoals altijd, voel in de informatie die hier gegeven wordt. Doe je eigen onderzoek en neem niet alles klakkeloos van mij over. Gebruik je onderscheidingsvermogen en logische redenatievermogen en heb je hart-geestverbinding in evenwicht. Resoneert het niet met je, dan is dat prima. Leg het naast je neer en ga verder met datgene waar jij je mee bezig houdt. Laten we daarnaast elkaar in onze waarde laten. Ik raad jullie aan om te proberen een telepathisch contact met jullie hogere zelf te krijgen om het één en ander te verifiëren, dat kan nooit geen kwaad natuurlijk…
Met respect en in Liefde,
Cobie
*****
Volgorde voor het lezen van de laatste vijf artikelen:

Copyright © 2018, Cobie de Haan. Alle Rechten Voorbehouden. http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Voel je alsjeblieft vrij om deze inhoud met anderen te delen, met vermelding van de auteur en de link van het originele artikel.

18 opmerkingen:

 1. OMG jij bent lekker op dreef Coby! Heerlijk leesvoer dat wel wat voeten in de aarde vergt... Ik moet alles echt nog eens lezen om het te laten landen en dat ga ik zeker doen... Dankjewel! <3

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dankjewel voor je reactie Sandra, ik waardeer het enorm. Het is natuurlijk de bedoeling dat dat jullie er goed over gaan nadenken en laten bezinken, en desnoods een paar keer extra lezen om het echt tot je te nemen. Ik ben hier al 2.5+ jaar mee bezig en voor mij is het al 'gesneden koek' als het ware. Vader en Moeder zitten me ook achter de broek om al dit materiaal naar buiten te brengen... Als er vragen zijn, dan kan je altijd bij me terecht. Of hier of via het contactformulier dat je ergens onder mijn foto op de Blog kunt vinden...

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
 2. Zoals gezegd, neem niets klakkeloos van mij aan of over ... Kom in contact met je hogere zelf en ga vragen stellen. Er zijn al mensen die contact verkregen hebben. Dus laat je HZ weten dat je graag contact wilt.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Beschuldigen wil ik het niet noemen nee. Ik vertel vanuit mijn proces hoe de situatie in dit Universum in werkelijkheid is. Hoe het ontstaan is, zodat Waarheid onze werkelijkheid binnenkomt en er begrip kan komen voor vele zaken.

  En ik zou jou (jullie) ook aan willen raden hen nergens van te beschuldigen. Dat is niet de bedoeling van mijn artikelen die ik samen met Vader en Moeder schrijf. Zoals ik in het eerste artikel geschreven heb, werd dit Universum gecreëerd door onze Schepper om zichzelf beter te leren kennen. Dit Universum heeft er in ieder geval een hele grote bijdrage aan geleverd. Niet alleen aan onze Schepper maar ook aan het Schepperras. Vele zaken worden ineens begrepen, en ook andere Universums doen hun voordeel met de vergaarde kennis.

  Dus nee, alsjeblieft .... geen beschuldigingen. Het is zoals het is.

  In Liefde,
  Cobie

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Hallo Cobie
  Echt weer een duidelijk en fantastisch artikel.
  Over NESARA had ik mijn hogere zelf al een tijdje geleden gevraagd.
  Die zei dat het niet realistisch en een geloof systeem was.
  Dus hierbij jouw bevestiging van mijn hogere zelf.
  Met het lezen van jouw artikelen is er een nieuw bewustzijn gekomen, en daar dank ik je hartelijk voor.
  Ik heb nu ook contact gekregen via mijn hogere zelf met een Groep hogere dimentionale die zeiden dat ze De Groep Hogere Dimentionale zijn.
  Ik heb met hun ook al over de dingen gesproken met wat hier op aarde gebeurt.
  Dit contact heb ik mede dankzij jouw gekregen.
  Gr Richard

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dankjewel voor je reactie weer Richard. Dit artikel blijkt meer los te maken dan de andere artikelen, ik ben daar zelfs een beetje verrast over om eerlijk te zijn.

   Daarnaast kan ik het ook wel weer begrijpen. Ik zit hier al 2.5+ jaar in, en jullie horen er nu pas over. Zoals eerder gezegd, Vader en Moeder zitten me achter 'de broek' aan om deze artikelen te schrijven, en zij helpen me er zelfs bij.

   Ik ben blij voor je dat je inmiddels al veel meer contact hebt weten te krijgen. Ik wens je dan ook een prachtig relatie met hen toe. Hun bedoelingen waren altijd goed, en zijn en blijven goed. Ongeacht hoe het af en toe lijkt hoe men met ons omgesprongen is, via de artikelen die ik (samen met hen) schrijf.

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
 5. Nog een kleine toevoeging. Zij willen ook dat ik deze artikelen schrijf en naar buiten breng, zij staan erachter. En naar mijn inzien laat ik hen in hun waarde, door iedere keer aan te kaarten dat hen niets kwalijk genomen kan worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Met toestemming plaats ik hier een email reactie van Nicoline. Zij vertelde me nu net, dat haar hogere zelf telepathisch contact met haar had opgenomen!!! Dus het is aan het gebeuren mensen!!

  ************
  Hallo Cobie,

  Goed, nadat ik hartverscheurend verdriet had gehad en besloot om te gaan sporten (even andere gedachten nodig), had ik plotsklaps contact met mijn Hoger Zelf. Ik wilde je laten weten dat het Hen oprecht spijt dat we in deze situatie zijn beland, het was absoluut niet de bedoeling. Ze hebben oprecht mededogen met hun incarnatieklonen (althans zo kwam het op mij over). De inhoud van je artikelen klopt, mijn HZ gaf aan altijd met mij mee te lezen. Daarnaast is het voor mijn HZ soms van belang dat ik reageer, zodat ze weet dat bij mij de informatie is overgekomen en innerlijk is verteerd. Ik begreep ook uit Haar reactie dat één en ander afgestemd wordt met de andere Hogere Dimensionalen over hoe onze situatie gaat worden opgelost. Zie het maar als een soort vergadering, samen met Vader en Moeder en de Schepper. Men is druk doende om deze patstelling te doorbreken.

  Dit wilde ik je even laten weten. Hopelijk heb je er wat aan. Een extra steuntje in de rug helpt altijd. Laat me maar even weten.


  Met vriendelijke groet,
  Nicoline

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Die van de Oude en Nieuwe Waarheden en hoe om te gaan met het contact maken met de incarnaties.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Dat valt niet te tellen, want er zijn diverse mensen die het hele artikel overnemen en die kliks krijg ik nooit te zien.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Beste Cobie,

  Ik heb net ook een bericht gehad.
  De opruiming is gestart!!!!! en niet schrikken van de maatregelen die worden genomen om alles weer terug te brengen naar de pure staat zoals we ook zijn van binnen.

  Liefs Wesley

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Fantastisch Wesley, en dankjewel voor je reactie! 💙💚💛💖

   Verwijderen
 10. Louis Verdonck12 juni 2018 om 20:45

  Dank je wel voor je schrijven Cobie!
  Herkenbaaar, sinds 2002 complete afbraak van mijn succesvol leven (vrouw/kinderen/bedrijfje), channelings "we hebben dat succes in die mate toegelaten", die aangeven dat je nu in "trainingsprogramma's" zit, oude astrologie berekening klopte eerste deel van mijn leven, daarna ... , out of the blue ontstekingen gekregen aan de voeten, reguliere wetenschap zegt "reuma", alternatief onderzoek toonde "erfelijke fout via voorouders", financieel/relationeel/professioneel, "nada/niets meer", slaap al jaren "onregelmatig". Etc. Ik blijf mijn innerlijk vragen om oplossingen/inzichten en voel/zie dat er sinds kort veranderingen, weliswaar nog er traag, doorkomen/zich manifesteren. Dank je wel Cobie voor al je delen. Fijne dag en groet, Louis

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dankjewel voor je reactie Louis. Bij mij begon het met de jaarwisseling van 2000/2001, toen ging het echt goed fout met mijn gezondheid na een jaar van sukkelen. Net een veelbelovende functie met een goed salaris weten te bemachtigen, en voor je het wist was het verdwenen. Ik heb er nu vrede mee hoor ... want ik weet dat ik er ook heel veel van geleerd heb. Ik hoop jij ook ...

   Daarnaast hoop ik ook dat je snel contact mag gaan krijgen met je hogere zelf om alles in een goed en duidelijk perspectief met diepgang te gaan zien...

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
 11. Hoi Cobie, ik heb een paar weken terug je artikel gelezen. Ik weet niet goed wat ik er van moest denken. Werd ook boos, niet op jouw, maar op het idee van klonen. Ik kwam net dit artikel tegen. Zou de houding van de 8 dimensionalen een onderdeel kunnen zijn van de fout die in dit artikel genoemd wordt?
  Ik hoor graag je idee en/of je gevoel hier over.
  Liefs van Marrie

  BeantwoordenVerwijderen
 12. http://www.ellaster.nl/2016/05/05/tanaath-fractaal-virus-grote-gevolgen-leven-op-aarde/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Marrie,

   Ik heb naar het artikel gekeken en ik kan alleen maar concluderen dat ook Tanaath vanuit de oude waarheden werkzaam is. Ook mijn Spiritteam ontkent ten zeerste dat de fout die in dit artikel genoemd wordt op waarheid berust. Dus nee ...

   Het klonen heb ik diverse malen verklaard en voor de hogere dimensionalen was het vrij logisch om dat te doen toen ze eenmaal ontdekt hadden dat ze dat konden. In mijn laatste artikel van vandaag ga ik daar alweer iets verder op in...

   Iedere emotie die je krijgt door het lezen van de artikelen is authentiek en het is zeer goed om deze te erkennen. Maar probeer de situatie ook vanuit hun zijde in te voelen en te bekijken...

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen