dinsdag, maart 06, 2018

Overzicht van Summier Aangehaalde Nieuwe Waarheden in Gechannelde Boodschappen - Deel 2 / 6 Maart 2018 - Cobie de Haan


Overzicht van Summier Aangehaalde Nieuwe Waarheden in Gechannelde Boodschappen - Deel 2
6 Maart 2018 / Cobie de Haan

Hier is Deel 2 van een “Overzicht van Summier Aangehaalde Nieuwe Waarheden in Gechannelde Boodschappen” De inleiding laat ik precies hetzelfde zoals ik deze de vorige keer geschreven heb.
*****
Hieronder volgen een paar aanhalingen uit diverse boodschappen over Nieuwe Waarheden die ik al eerder via mijn eigen artikelen bekend gemaakt heb. De aanhalingen komen uit boodschappen die ik niet allemaal vertaald heb, omdat deze nieuwe waarheden nog omringd werden door oude waarheden. Wat ik hier dus mee aan wil tonen is, dat men (de hogere dimensionalen) hier en daar bezig is gegaan met het laten doorschemeren van nieuwe waarheden. Bijna onopgemerkt zou ik willen zeggen….
Ik wil in geen geval dat jullie gaan denken dat ik jullie deze nieuwe waarheden wil opdringen. Het is voor ieder van jullie dat je bij jezelf gaan invoelen of het met je resoneert of niet. Doet het dat niet, schuif het dan terzijde. Dan is het nu nog niet voor jou.
Voorheen was ik het slechts alleen die deze waarheden via mijn artikelen verspreidde/vertelde, maar nu heb ik hier en daar al enkele van deze nieuwe waarheden in boodschappen vanuit de hogere dimensies zien staan. En ja, ik voelde me en voel me nog steeds eenzaam in dit gebeuren, dit proces waar ik in zit. Ik leer zoveel dingen totaal anders dan wat ons onderwezen wordt via de standaard boodschappen, en dan kom je alleen te staan. Ik, net zoals jullie, stond al alleen met de oude waarheden, maar dat werd nog eenzamer door het bijzondere proces waar ik in geplaatst werd. Ik heb jullie het één en ander over mijn persoonlijke proces verteld (waarin bepaalde zaken inmiddels anders door mij begrepen worden, dus helemaal accuraat zijn deze niet meer), en ik heb jullie nieuwe waarheden verteld. Waarheden waarvan ik dacht dat ik die wel vertellen kon. Er is echter nog zoveel meer, dat ik jullie niet kan vertellen … omdat het gewoonweg niet geloofwaardig voor jullie zal zijn. En soms voor mezelf ook nog niet. Echter, ik moet ook steeds weer mijn logische redenering- en onderscheidingsvermogen gebruiken. En het resoneert als een prachtige toon. Ik vergelijk mezelf zo af en toe met een klokkenluider, een voorloper als het ware met deze nieuwe waarheden. Deze mensen worden eerst ook maar moeizaam geloofd, totdat het algemene/collectieve bewustzijn verder verruimd wordt en de logica ervan tot anderen door begint te dringen.

Als je belangstelling hebt om het één en ander van mijn hand te gaan lezen, dan kan je op de volgende link klikken Persoonlijke artikelen/verhalen. Daar staan alle artikelen die van mijn hand komen.
En nu naar die summier aangestipte nieuwe waarheden waar ik het eerder over had…..
+++++++++++++
10/11/17 - De Arcturianen via Daniel Scranton - En wanneer jullie de sluizen openen, kunnen jullie met de stroom meedrijven recht in/naar de vijfde dimensie. Daar zullen, uiteraard, ook uitdagingen zijn, maar zij zullen verbleken in vergelijk met waar jullie mee geconfronteerd werden in dit leven.)  
(Aanhaling uit de Engelstalige gechannelde boodschap: And when you open the floodgates, you can ride the current right into the fifth dimension. There will be, of course, challenges there as well, but they will pale in comparison to what you have been facing in this lifetime.)
*** Hier wordt bekend gemaakt, dat als je dacht, eenmaal aangekomen in de vijfde dimensie - wat nog lange tijd op zich laat wachten - op je lauweren te kunnen gaan rusten, dat je dan bedrogen uit zult komen. De uitdagingen die je daar tegen zult komen zullen in ieder geval niet meer zo zwaar zijn als dat het in de derde/vierde dimensie was. Maar ook daar zal je groeiproces, je evolutie, doorgaan.  
+++++++++++++
11/11/17 - De Arcturianen via Daniel Scranton - Welnu, je hogere zelf is het aspect van jou geweest dat je werkelijkheid gecreëerd heeft, bij tijden in aansluiting met het ego, en bij tijden, in weerwil ervan. Wat kan je dan doen om jouw werkelijkheid te creëren … in de meest ware en volle betekenis van die verklaring? Je kunt je ego met je hogere zelf vermengen, en je kunt de werkelijkheid worden die je aan het creëren bent. Wanneer jij jezelf in die staat van eenheid ziet, heb je waarlijk alles dat jij, op alle niveaus van je wezen, ooit zou kunnen wensen.
(Aanhaling uit de Engelstalige gechannelde boodschap: Now, your higher self has been the aspect of you that has been creating your reality, at times in conjunction of the ego, and at times, in spite of it. What can you do then to create your reality, in the truest and fullest meaning of that statement? You can merge your ego with your higher self, and you can become the reality you are creating. When you see yourself in that state of oneness, you truly have everything that you, on all levels of your being, could ever desire.)
*** Wel, hier wordt nogal een verklaring afgegeven, een verklaring die WEL Waar is! Ik heb er altijd voor gekozen om dit niet te vertellen, want dit is een aspect van het geheel dat niet door jullie aanvaard of geloofd zou worden. Maar nu wordt dat dus door hen zelf onderschreven. Dit gegeven geldt voor alle Sterrenzaden, Lichtwerkers op alle niveaus. Ons leven werd goed voorbereid. Om mezelf als voorbeeld te stellen. Ik was voorbestemd om in het proces terecht te komen van de uitlijning van de hogere dimensies met de lagere. Ik moest nogal een ‘eenling’ zijn. Nooit ergens echt bijpassen. Ik kon met iedereen overweg en tevens mocht ik geen vriendjes hebben, niet trouwen of kinderen krijgen. Mijn hele leven is één grote voorbereiding geweest op de periode van de afgelopen twee+ jaren. Alhoewel ik net zoals jullie als een incarnatie van een hoger zelf op de Aarde geboren werd, heb ik min of meer een ‘opleiding’ gekregen om meer bij de Mensheid** te passen dan bij alle andere Lichtwerkers enzovoorts.
Ik ben wat het werk (mijn beroep op Aarde) betreft altijd de ‘spin in het web’ geweest. Een positie waar iedereen met hun vragen en problemen bij mij kwam, maar ik hoorde er nooit echt bij. En nu, nu ik vele nieuwe waarheden te horen heb gekregen, nadat ik ontwaakte in 2009 en dus ook met de oude waarheden ‘opgevoed’ werd via de boodschappen vanuit de hogere dimensies, zijn die Nieuwe Waarheden me niet echt vreemd. Via mij kunnen Vader en Moeder en ook De Ene, deze Nieuwe Waarheden goed uitgelegd krijgen aan de hogere dimensionalen die samen met mij in dit proces zitten, en dat zijn er nogal wat… Dat kan ik jullie verzekeren. De aandacht is enorm groot. Ik kan aan de diagrammen van de Liefde-Licht energieën vaststellen wanneer er weer grote doorbraken geweest zijn bij de hogere dimensionalen aangaande het begrip omtrent nieuwe waarheden, want we zijn er met z’n allen, in ons proces, de dag ervoor doorheen gegaan.
Mijn leven werd geregeld en gechoreografeerd. Als ik bijvoorbeeld even een ‘scheve schaats’ reed, dan werd alles in het werk gesteld om mij daaruit vandaan gehaald te krijgen. Als ik al eens een vriendje had, dan was die relatie binnen de kortste keren verleden tijd. Het hogere zelf en het spiritteam kunnen ons dermate bespelen dat wij het als van onszelf zijnde aanvoelen. Wij zijn ook van het hogere zelf ‘afgescheiden’ nietwaar, vandaar dat je het ook niet herkend want het is eigen. Je ziet ook een bepaalde spiegel aangaande dit hier op Aarde. Onder het knechtschap dat wij hier in de Westerse wereld kennen, hebben wij een vals gevoel van vrijheid. Dit valse gevoel van vrijheid geldt aangaande dit gegeven ook richting ons hogere zelf en spiritteam. En geef jij je ego (of liever gezegd, de identiteit die je hier op Aarde bent) over aan het hogere zelf, dan zal je een goed gevoel gaan krijgen over de werkelijkheid die je schept, want dat is je lotsbestemming. De Lichtwerkers en Sterrenzaden zijn hier allemaal om zowel te ascenderen als met de ascentie te helpen.
Dus geef jij je ego over en probeer je niet zelf, als de identiteit die je hier op Aarde bent, je werkelijkheid te creëren, en je volgt de leringen dus die je voorgelegd werden door het hogere zelf en het spiritteam (of via de boodschappen) dan creëer je de werkelijkheid die je hogere zelf voor ogen had voordat je incarneerde en/of afgescheiden werd van het hogere zelf. Het is ook daarom dus dat jij als je identiteit hier op Aarde het vaak niet voor elkaar krijgt om iets te creëren, want je hogere zelf staat je in de weg. Deze belemmert in dit opzicht bepaalde Universele Wetten. Je kunt dan nog zo je best doen, maar het zal je niet lukken om het te creëren, tenzij het voorbestemd is dat je het moet creëren. En over dit laatste heb ik al wel eens een artikel geschreven … Dat Universele Wetten geblokkeerd worden. Ik schreef hierover in de zin dat wij mensen dat doen … en dat is ook waar, maar onze spiritteams en hogere zelven doen dat ook.
** De Mensheid zijn hogere dimensionalen in de incarnatie. De incarnatie van een hoger zelf is dat niet, hier blijft het hogere zelf in de hogere dimensie en leeft dus het geïncarneerde leven niet zelf, maar begeleidt dit leven. Hogere dimensionalen in de incarnatie hebben dan ook geen hoger zelf … zij worden wel begeleid door spiritteams die zelf ook als een hogere dimensionale geïncarneerde levens zelf leven.
+++++++++++++
28/11/2017 - De Arcturianen via Daniel Scranton - Deze keer zullen de E.T wezens als jullie gelijken komen, als jullie partner en als jullie medescheppers. Zij zullen geen verafgoding of knechtschap nastreven. Zij willen dat jullie deel uitmaken van de galactische gemeenschap. Zij willen dat net zo veel als jullie dat willen.
(Aanhaling uit de Engelstalige gechannelde boodschap: … this time the E.T. beings will be coming as your equals, as your partners, and as your co-creators. They will not be seeking worship, and they will not be seeking to enslave. They want you to be a part of the galactic community. They want it as much as you do.)
*** Hier wordt heel duidelijk verteld dat zij niet meer of minder zijn dan wie van ons dan ook. Zij zijn gelijken!
Wij hebben de neiging hen op een enorm hoog voetstuk te plaatsen. Dit is iets dat voort komt vanuit de religies. Zij bevinden zich in ‘hogere’ dimensies en dus logische conclusie, moeten zij ook meer weten dan wij. Meer kennis bezitten dan wij.
Dit is tot op zekere hoogte waar, maar niet volledig. Zij kennen het fysieke leven niet. Zij bezitten totaal geen praktijk ervaring van in een lichaam te zitten. Zij weten precies hoe ze een incarnatie aan moeten sturen, moeten beïnvloeden enz. maar dat is het ook wel.
Er is ons in boodschappen verteld dat de Mensheid (die hogere dimensionalen in het lichaam zijn) de leraren zullen worden van alle hogere dimensionalen in de hogere dimensies. En dat is ook waar. De praktijkervaring die de Mensheid bezit, al het onderzoek dat zij gedaan hebben naar hoe bijvoorbeeld het menselijke lichaam werkt of hoe de natuur in elkaar steekt, hoe wat dan ook op welk gebied dan ook met elkaar samenwerkt, is ervaring en kennis die de hogere dimensionalen in de hogere dimensies niet bezitten. Ook aangaande het omgaan met negatieve emoties en gevoelens missen onze sterren broeders en zusters de praktijk ervaring. Zij hebben geen lichamen in de hogere dimensies, hoewel dit wel verteld wordt in de boodschappen, maar zij dragen deze niet! Dus hoe kan je dan een volledig goed functioneren van je positieve en negatieve gevoelens en emoties via de sensaties van het lichaam bezitten. Sensaties bedoelende als bijvoorbeeld het huilen op bepaalde emotionele reacties die aangestuurd worden door gevoelens van berouw of verdriet.
Je kijkt hier misschien vreemd van op omdat zij via de boodschappen ons laten weten hoe zij tegen alles aankijken en wij zonder meer aannemen dat zij dan ook de ervaring hebben. Zij hebben beslist wel enige ervaring, maar dat komt min of meer alleen maar voort uit een soort van ‘schaduw lopen’ met de incarnatie die uitgestuurd werd. Daarnaast volgden zij het levenscontract naar de letter, zogezegd … en hadden geen boodschap aan de behoeften of emotionele verwerkingen van de incarnatie. Dat klinkt heel bot … maar door deze houding is er veel lijden geweest onder hun incarnaties. Dit soort lijden kent de Mensheid niet … De Mensheid heeft zich op dit niveau beter ontwikkeld, zijn beter in evenwicht met positief en negatief … Mannelijke en Vrouwelijke energieën. Dit lijkt niet zo te zijn … en dat komt alleen omdat de hogere dimensionalen een bepaalde kijk hebben op hoe men kan en moet ascenderen. En dat is vaak via pijn, lijden, chaos en vernietiging, want dan zal je ontwaken en met zelfonderzoek beginnen. Dat krijg je voor elkaar per incarnatie misschien, maar niet voor een volledige planeet. Het is ook daarom dat heel veel Lichtwerkers en Sterrenzaden zo een rot jeugd gehad hebben. Velen hadden en hebben vele nare ervaringen opgedaan in hun jeugd of aangaande bepaalde relaties in latere leeftijdsperioden. Eén van de meest bekende hoofdredenen daarvoor is … omdat er nog het één en ander aan karma uit voorafgaande levens opgelost dient te worden.
Om niet al te zeer uit te wijden aangaande dit alles hier, komt het hierop neer. Wij in de lagere derde dimensie zijn zeer sterk doorgeschoten in de mannelijke energieën. De hogere dimensionalen zijn in hun achtste dimensie zeer sterk doorgeschoten in de vrouwelijke energieën. Wij zijn actief en zij zijn passief … dat verklaard de langdurigheid van de dingen die wij verwachten aan de hand van wat zij ons vertellen. Zij zijn in afwachting dat wij de dingen in beweging zetten hier op Aarde, terwijl we allemaal (inclusief de Mensheid) door hen zelf schaakmat gezet zijn. Hoe wij het ook zullen proberen, wij zelf zullen het niet voor elkaar krijgen om het getijde hier op Aarde te keren. Alle wegen daartoe zijn zowel intern als extern afgesloten. Wij hebben hun hulp nodig om die wegen opengebroken te krijgen, want zij zijn ook degenen die het aangestuurd hebben om die wegen te blokkeren. Dat is wat nu door hen geleerd wordt … Dat zij uit hun passieve en neutrale houding vandaan moeten komen, en ook hun vrouwelijk energieën in uitlijning moet gaan brengen met hun mannelijke energieën. Precies zoals wij dat ook moeten, wij moeten die beide ook in evenwicht brengen.
En dat zij daar goed mee bezig zijn bewijzen de diagrammen van de energieën van de afgelopen week, de ene extreme stijging na de andere. Als je de Duitse Site in de gaten houdt dan weet je waar ik het over heb… http://www.foundationforhealingarts.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html
+++++++++++++
08/12/2017 - De Arcturianen via Daniel Scranton - Jullie hebben als een collectief vele positieve stappen voorwaarts gezet, en wij hebben geobserveerd hoever jullie gekomen zijn. De vooruitgang die jullie maakten was in jullie bekwaamheid om te voelen. Er zitten in een ieder van jullie receptoren, sommigen die sluimerend of weggekwijnd zijn, en deze zijn de receptoren die onlangs geactiveerd werden.
Waar jullie nu meer tot toe in staat zijn te voelen dan ooit tevoren is mededogen. Jullie zijn in staat om mee te leven met de omstandigheden van anderen vanwege waar jullie door aangetrokken werden in dit leven. Jullie hebben geput uit de ervaringen van jullie voorafgaande levens, en deze ervaringen hebben de receptoren binnenin jullie ontwaakt, zodat nu meer dan ooit jullie mededogen en medeleven hebben voor jullie medemensen.
Wanneer jullie nu andere mensen zien lijden, zijn jullie meer dan waarschijnlijk om het zelf te voelen. Jullie zijn meer dan waarschijnlijk in staat te voelen wat iemand anders voelt, en dat is iets goeds. Het is positief voor de Mensheid, omdat wanneer je weet hoe je woorden en acties anderen beïnvloeden, je meer dan waarschijnlijk bent om vriendelijk/zachtaardig te zijn. Het is ook belangrijk omdat wanneer je het niveau van mededogen ervaart dat je ervaren hebt, je meer dan waarschijnlijk elkaar helpt.
De Mensheid heeft altijd de bekwaamheid gehad om te sympathiseren, en om mededogen en medeleven te hebben, maar nu hebben jullie een punt bereikt waar de collectieve energie die gegenereerd werd door een natuurlijke ramp een rimpeleffect rondom de wereld creëert die onmiddellijk hulp stuurt. Jullie helpen elkaar om een betere planeet te co-creëren, en het is allemaal vanwege hoeveel een ieder van jullie bereid geweest is om te voelen voor jullie medemensen.
````````````````````````````````````````````
(De gehele Engelstalige gechannelde boodschap: You have taken many positive steps forward as a collective, and we have been observing how far you have come. The progress that you are making has been in your ability to feel. There are receptors within each and every one of you, some of which have been dormant or atrophied, and those are the receptors that have been activated recently.
What you are capable of feeling more of now than ever before is compassion. You are able to empathize with the circumstances of others because of what you have drawn on in this lifetime. You have been drawing on your past life experiences, and those experiences have awakened the receptors within you, so that now more than ever you have compassion and empathy for your fellow humans.
Now when you see other humans suffering, you are more likely to feel it yourself. You are more likely to be able to feel what someone else is feeling, and this is a good thing. It is positive for humanity because when you know how your words and actions affect others, you are more likely to be kind. It is also important because when you experience the level of compassion that you’ve been experiencing, you are more likely to help each other.
Humanity has always had the ability to sympathize, and to hold compassion and empathy, but now you have reached a point where the collective energy that is generated by a natural disaster creates a ripple effect around the world that immediately sends help. You are helping each other to co-create a better planet, and it is all because of how much each of you has been willing to feel for your fellow humans.)
*** Dit is een voorbeeld van een gegeven boodschap aan de hogere dimensionalen door onze Moeder -- Onder de naam van de Arcturianen, en dit is iets dat het kanaal Daniël zelf ook niet weet. (Ook deze manier van onderwijs in het proces van hen en mij gaan Vader en Moeder niet uit de weg…) Deze channeling sluit prachtig aan bij mijn voorafgaande uitleg, dat de hogere dimensionalen vooral in of met de vrouwelijke energieën leefden. Zij schuwden negatieve emoties en gevoelen, en onvoorwaardelijke Liefde was behangen met voorwaarden om daar maar aan te kunnen voldoen. Zij waren kunstenaars met het wegstoppen van hun negatieve emoties en gevoelens en zelfs de positieve emoties en gevoelens hadden daar bij tijden onder te lijden.
De boodschap leest alsof het voor ons bedoeld is, maar is dat niet. De ontwikkeling bij de hogere dimensionalen is precies zoals het er beschreven staat. Zij zijn inmiddels meer mededogend en inlevend geworden en hebben daarmee de neiging of karakter eigenschap gecreëerd om anderen bij te willen staan en te helpen. Iets dat zij volledig waren kwijtgeraakt voor zichzelf en anderen op/in hun vlak van bestaan. Zij bewandelden een zeer eenzijdig pad van Liefde en Licht onder de noemer van onvoorwaardelijke liefde met zoveel voorwaarden daaraan vastgekleefd dat zij aangaande de bovengenoemde zaken volledig afgestompt geraakt waren. Want als je altijd neutraal en passief dient te zijn, dan zet jij jezelf volledig vast en als je ook een weerzin hebt ontwikkeld voor negatieve gevoelens, emoties en situaties dan raak je koud en kil richting anderen. Je geeft aan alles een bepaalde uitleg om de onvoorwaardelijke liefde maar vast te kunnen blijven houden. De afstomping binnenin het bewustzijn zorgt voor gevoelloosheid richting jezelf en anderen. De onvoorwaardelijke liefde die gebezigd werd kan gezien worden als slechts extreem beleefd te zijn tegen elkaar, omdat je maar niets wilt triggeren om in negatieve situaties terecht te komen, zij het persoonlijk of algemeen.  
Wat de Mensheid (hogere dimensionalen in incarnatie) van nature ontwikkeld heeft bij zichzelf, wat in de laatste paragraaf gezegd wordt, daar zijn de hogere dimensionalen in de afgelopen 2+ jaar mee bezig geweest om tot ontwikkeling te brengen. Vandaar dat  het proces waar ik en zij in zitten ook zo lang duurt!!
Uiteraard worden de zaken in de boodschap dermate door Moeder ‘verdraait’ zodat het lijkt of de boodschap voor ons bestemd is. Maar dit is niet het geval…
+++++++++++++
06/02/2017 - De Arcturianen via Daniel Scranton - Welnu, wanneer jullie beslissen om in te schepen op de nieuwe missie die voor jullie aanstaande is, is het aan jullie hoeveel langer jullie met de derde dimensionale regels spelen en wanneer jullie volledig het vijfde dimensionale perspectief, de vijfde dimensionale frequentie, de vijfde dimensionale ervaring van werkelijkheid omhelzen. Wij weten dat velen van jullie zich gereed voelen, en wij zeggen dat jullie dat zijn. Het is allemaal gewoon een kwestie van je hart te openen en dat je gids te laten zijn, en alles te vergeten dat je denkt dat je geleerd hebt tot aan dit punt … …
(Aanhaling uit de Engelstalige gechannelde boodschap:  Now when you decide to embark upon the new mission is up to you. It is up to you how much longer you play with the third-dimensional rules and when you fully embrace the fifth-dimensional perspective, the fifth-dimensional frequency, the fifth-dimensional experience of reality. We know that many of you feel ready, and we say to you that you are. It is all just a matter of opening your heart, letting that be your guide, and forgetting everything that you think you have learned up until this point..)
*** Vooral de laatste zin is belangrijk in dit stukje. Voor zowel de hogere dimensionalen als ons is het belangrijk dat we al het geleerde tot nu toe gaan vergeten.
De hogere dimensionalen waren in de vaste overtuiging dat de waarheden zo waren zoals zij deze aan ons onderwezen hebben. Zij hebben deze waarheden nu vervangen voor de nieuwe waarheden die Vader en Moeder, en De Ene/De Schepper nu aan hen onderwezen hebben. Deze nieuwe waarheden zullen stapsgewijs ook aan alle Lichtwerkers en Sterrenzaden onderwezen worden.
Daarnaast zullen ook een aantal (misschien vele) veranderingen stapsgewijs gaan plaatsvinden, juist door deze nieuwe waarheden en dat de hogere dimensionalen nu een veel actievere rol zullen gaan spelen in de ascentie dan dat ze tot nu toe gedaan hebben. Denk echter niet dat wij op onze lauweren kunnen gaan rusten, want het is en blijft een samenwerking.
Het beste is om een open houding aangaande alles aan te nemen, open te staan voor de nieuwe waarheden en de gevolgen die deze zullen hebben op de algehele situatie hier op Aarde en voor ons zelf. Ben en blijf open en begrijp dat vergissingen menselijk zijn, zowel voor de hogere dimensionalen als voor ons.
+++++++++++++
06/03/2017 - De Arcturianen via Daniel Scranton - Wij willen dat jullie genieten van de rest van jullie reis naar de vijfde dimensie, en terwijl jullie nog steeds dingen mogen hebben die jullie willen bereiken/verwezenlijken/voltooien hier in de vierde, is het tijd voor jullie om te leren hoe de energieën te gebruiken die jullie voor jullie beschikbaar hebben.
(Aanhaling uit de Engelstalige gechannelde boodschap:  We want you to enjoy the rest of your journey to the fifth dimension, and while you may have things you still want to accomplish here in the fourth, it’s time for you to learn how to utilize the energies that you have available to you.)
***** Wederom een bevestiging dat wij niet meer in de derde dimensie zijn. We bevinden ons in de vierde dimensie. Om precies te zijn is de positie in 4.1.8. (In het achtste subniveau van het eerste niveau van de vierde dimensie). Een weetje op dit moment is, dat we een poosje in deze positie zullen blijven. De Ene/De Bron/De Schepper houdt ons op die plaats, omdat het niet aan te bevelen is voor al het leven op Aarde om nog verder te stijgen in de vierde, daarvoor zullen er eerst op vele niveaus aanpassingen gemaakt dienen te worden, en ook dat er eerst veel meer mensen zullen moeten ontwaken.
Eén leuke aanpassing om naar voren te brengen is, dat de inmiddels tot dusverre ‘aangewakkerde’  opwarming van de Aarde teruggedraaid gaat worden. Het is echter nog te vroeg om daar enige tekenen van te kunnen zien, wij, of beter gezegd, degenen die zich daarmee bezighouden zitten nog steeds in de spiraal van de opwarming met alle negatieve en nare gevolgen van dien. Zoals ik begrepen heb, gaat de ijsbeer toch overleven! Dat is toch goed nieuws nietwaar?

Copyright © 2018, Cobie de Haan. Alle Rechten Voorbehouden. http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Voel je alsjeblieft vrij om deze inhoud met anderen te delen, met vermelding van de auteur en de link van het originele artikel.

4 opmerkingen:

 1. Beste Cobie,
  Voor mij was het vrij zinnig wat je hier aanhaalt. O.a. de balans die ergens toch meer in het midden ligt dan wij denken. De aanwezige vrouwlijke passiviteit hoog dimensionaal. Het opkijken tegen de hogere dimensies wat je geneigd ben vanuit deze geisoleerde positie is begrijpelijk, maar volstrekt niet nodig. En dat wij onze levenslessen meer kunnen waarderen die we hier zijn aangegaan. Dank je wel nogmaals voor jou mooie visie.
  Namaste,
  Laura

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je wel voor je reactie Laura, en het is prachtig om te horen dat het met je resoneert.
   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
 2. Hallo Cobie.
  Weer een prachtig bericht van je.
  Ik heb geen problemen met dit bericht dus het resoneert met me.
  Heb net een grote spirituele doorbraak gehad, en het enige wat ik er over wil zeggen dat ik Olympus heb bereikt.
  Namaste Richard

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je wel voor je reactie Richard, het is altijd goed om een bevestiging te krijgen of iets met anderen resoneert of niet. Uiteraard gefeliciteerd met je doorbraak, dat zijn momenten die het allemaal meer dan waard maken nietwaar?
   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen