maandag, januari 08, 2018

Innerlijke Wijsheid / Hoger Zelf - Gebruik Meedogende Liefdevolle Krachtige Yin Energie in Overvloedige Mate - 6 Januari 2018 / Rita Pulmans


Innerlijke Wijsheid / Hoger Zelf
Gebruik Meedogende Liefdevolle Krachtige Yin Energie in Overvloedige Mate
6 Januari 2018 / Rita Pulmans

Wake up Call.
“Mededogen is je mogelijkheden gebruiken om de ander te helpen zijn mogelijkheden te herscheppen”.
Geliefden,
Het is tijd! Wake up! Wij, de goddelijke wereld, geven jullie een por met de prikstok. Jullie sluier van onwetendheid mag steeds meer en meer van jullie afglijden. Dit zal zich uiten in jullie manier van levenswijze, je levenshouding en gedachten en handelingen.
Meer en meer zullen jullie overspoeld worden door onze heilige intenties. Door de Kracht en de Liefde van de heilige Geest. De Geest van de Goddelijke Moeder. Jullie zullen aldus ontwaken, als een lotusbloem die haar tedere bladeren open vouwt naar het licht van de zon. Goddelijke kracht van haar Yin-Wezen (de Vrouwelijke Natuur) zal jullie meer en meer overstralen en koesteren in haar Moederlijke warmte.
Doch geliefden, zij vraagt hier om jullie hulp. De enigen die dit kunnen bewerkstelligen zijn jullie zelf! Dit door meer en meer je Yin kwaliteiten aan te boren. In evenwicht te brengen en aldus de overheersende Yang (de Mannelijke Natuur) krachten te helpen temperen, te verzachten.
Gebruik jullie meedogende liefdevolle krachtige Yin energie in overvloedige mate geliefden. Straal en zend deze de wereld in. De eigenschappen, toegeschreven aan de Moedergodin Quan Yin zullen hoofdzakelijk en noodzakelijk zijn hierin.

Transformeer op deze wijze de chaos die in de wereld heerst. Mededogen en Liefde zijn onmogelijk uit te sluiten. Deze zijn de sleutel!
Geliefden, ga in mededogenschap en liefde naar alles wat jullie leven behelst. Doe geen stap uit je bed ‘s morgens vooraleer de liefde voor jezelf is bevestigd. En aldus ook doorwerkend naar de wereld.
Begin bij jezelf. Los de obstakels op die jou nog zouden tegenhouden. Doe geen oog dicht zonder eerst de liefde voor jezelf te hebben gevoeld en bevestigd, daar geliefde dit uiteindelijk zal uitwerken naar liefde en mededogen naar en voor de ander.
Mededogen en inzicht, liefde en Vrede zal jullie deel zijn als jullie eerst en vooral jullie zelven vergeven van alle kwaadheid of onmacht. Of wat dan ook, datgene wat je tegenhoudt om jezelf lief te hebben, herken het. Geef het de vrede.
Weet, Liefde voedt jouw cellen.
Liefde is de kracht die jou doet leven.
Liefde is vibratie, zij zal jouw vastzittende stukken los trillen!
Mededogenschap voor jezelf en voor de ander is de grote kracht hierin.
Heb mededogen voor jezelf, je medemens. je verleden, of wat dan ook Datgene wat jou belet om liefde te ZIJN. Want zonder mededogen zal de liefde jou niet vinden.
Weet geliefden: Mededogen is je mogelijkheden gebruiken om de ander te helpen diens mogelijkheden te herscheppen. Herschep deze kansen niet enkel voor jezelf maar voor de gehele Wereld.
Jullie verlangen vanuit mededogenschap naar eenheid zal jullie herscheppen in eenheid.
In de Geest van de goddelijke Moeder heb ik dit neergeschreven.
Rita Pulmans

© Copyright 2018 - Rita Pulmans - Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst. De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be  Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten