donderdag, januari 04, 2018

Innerlijke Wijsheid / Hoger Zelf - Breng Jezelf In Al Je Duale Stukken In Evenwicht - 3 Januari 2018 / Rita Pulmans


Innerlijke Wijsheid / Hoger Zelf
Breng Jezelf In Al Je Duale Stukken In Evenwicht
3 Januari 2018 / Rita Pulmans

Rita: Ik vroeg aan mijn innerlijke wijsheid, of het raadzaam was om met de duistere, donkere stukken in onszelf en onze omgeving om te gaan, en hoe doen we dit?
Het antwoord:
“Zoals je innerlijk vroeg of het wel mag en kan, namelijk leren omgaan met de duisternis … dat deel van jou dat ook hier is neergezet op Aarde, daarvoor is eerst en vooral herkenning en aanvaarding nodig.
Door dit te aanvaarden, zal het “omgezet” kunnen worden. Althans in de vorm in de dualiteit die jou zal bijstaan, en niet meer zal tegenwerken.
Ja geliefde kinderen van het Licht binnen de duale werelden, ook jullie kennen de duisternis, in één of andere vorm. De andere zijde van jullie Licht. Daar jullie hier ook mee te maken hebben of hebben gehad op de een of andere wijze. Hier of waar dan ook.
Het zijn de delen in jezelf die niet meer onder het “valse tapijt van vreugde” geveegd wensen te worden. En wat bedoel ik hier mee te zeggen … Dat jullie nooit of te nimmer het Licht in jezelf zullen bereiken door de duisternis te omzeilen.
Het is een gegeven dat jullie ook hier op Aarde dualiteit hebben.
Neem het voorbeeld van een dambord. Zie dit even als jouw leven. Waar streven jullie naar? Naar de overwinning, op het dambord...naar de vervolmaking van jezelf. Transformeren zoals jullie het zo mooi benoemen, herscheppen....
Hoe bereik je dit. Hoe kun je herscheppen en bekijken wat je zo graag wenst te herscheppen?  Jawel, door tegenstanders tegen te komen die jouw koningschap in twijfel kunnen brengen. Begrijpen jullie dit ten volle?

Regelmatig word je als het ware “schaakmat” gezet. Dit betekent nog niet dat je dient op te geven. De tegenstander in en buiten jezelf, is er om jou in jouw kracht en kunde en kennis te brengen. Zodoende kan jij de andere zijde van jezelf leren respecteren.
Zo ook is dit in jullie leven. Jullie betreden allemaal eens het witte dan weer het zwarte vlak op het dambord des levens. Niets is minder aan het ene, niets is beter aan het andere. Daarom, durf te zien.
Zie je ene kant (je ego en/of je niet erkende of niet geliefde stukken) niet als obstakels, maar zie ze als aanmoedigingen om jullie ware Zelf te ontplooien. Dit is wat jullie zogezegde “duistere of donkere kant” - laat het ons noemen je verdrukte en onderkende kant, met je doet.
Jij gaat in onderzoek, of niet, je durft op deze manier je eigen zelven te omarmen. Al jouw delen! zoals jij bent. Niet minder, niet meer. Durf jezelf te omarmen. In al je facetten, want dit ben jij! Het hele dambord. Dit is wat het is!
Ga niet in het verweer door jezelf niet te aanvaarden, door jezelf steeds te willen verbeteren van dit en dat en nog wat laagjes eraf..... Je vergeet de laagjes te aanvaarden, en je gooit ze vervolgens weg als vuilnis. Is dit eerlijk tegenover je andere deel, dat wat jij ook bent?
Hoe kun je in transformatie gaan zonder eerst je donkere stukken te herkennen en te erkennen. De kledingstukken te zien die onder je koningsmantel verborgen zijn? Denk je bij jezelf, wat moet ik doen? Hoe kan ik het doen? Volg de aanwijzingen van je zogezegde tegenstander, en aldus zodoende je ziel, doorheen dit pad met somtijds ook doornen. Kijk in de ogen van je tegenstander en zie daar je zielewezen op je wachten!
Zie je het, dat jij het bent die achter de doornhaag ligt te slapen, doornroosje? Dat jij daar ligt te dutten sinds lange tijd, omdat jij de boze stiefmoeder in jezelf negeert? Werk met haar, zie haar kracht en ga in verbinding. Verbind je liefelijke kant in en met haar krachtige kant. Breng jezelf in al je duale stukken in evenwicht. Zij ook zal jou hierin de weg wijzen uit je slaperige bestaan, daar zij jouw ergernissen, boosheid, tekortkomingen, of wat dan ook in jouw en haar wezen is. Jij bent ook dit deel in/van jezelf, negeer het niet langer lieverds. Spreek ertegen, spreek ermee, spreek jezelf toe, en wijs jezelf het pad van de vreugde aan.
Stap van je bed en ga in je kracht in samenwerking met je andere delen, niet in tegenwerking. Je bewijst er jezelf een grote dienst mee en vreugde zal je deel zijn, ook in jouw anders zijnde delen. 
Geliefden … Alles is EEN. En al je zijnstoestanden, al de tijd- en ruimtevlakken van je wezen lopen dusdanig in, door en langs elkaar heen, in de vele dualiteit en bestaanswerelden. Alles is energie. Zo ook is het met je dualistische gegeven hier, daar alles een deel is van het Grotere geheel.
Het universum is EEN groot wirwar veld van al wat onze delen is en zijn. Er bestaat geen enkel woord om dit aan te duiden, daar het niet begrepen zal worden ...nog niet. Noem het de Bron.
Al wat is heeft gesproken tot en in mezelf in al zijn vormen.
Rita Pulmans

© Copyright 2018 - Rita Pulmans 
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst.
De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be  Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.

1 opmerking: