donderdag, april 20, 2017

Spiegels en Wat Ons Tegenwerkt om Hen in Onze Werkelijkheid te Her/Erkennen - 20 April 2017 / Cobie de Haan


Spiegels en Wat Ons Tegenwerkt om Hen in Onze Werkelijkheid te Her/Erkennen
20 April 2017 / Cobie de Haan

Jullie zien mij steeds minder op mijn Blog publiceren. Dit komt doordat het proces waar ik in zit onverminderd doorgaat en vele, vele uren van mijn tijd opslokt, wat er tevens voor zorgt dat de gepubliceerde artikelen en channelings ook steeds minder met mij resoneren. Desalniettemin triggeren channelings en artikelen mij wel om bepaalde zaken onder de loep te gaan nemen. Waar mijn proces van de uitlijning van de hogere met de lagere dimensies zeer zeker veel aan heeft.
Ik ben dus in samenwerking met mijn spiritteam en onze Vader en Moeder in dit proces. Dus als ik iets onderschrijf dat mijn spiritteam het met mij eens is, dan is dit niet om jullie te overtuigen van de waarheid van mijn woorden. Dat is iets dat ik niet kan, want jullie zijn het zelf die uit moeten maken of datgene wat ik meedeel met je resoneert of niet. Als het dat niet doet … schuif je het terzijde en laat je het voor wat het is voor jou. Als het dat wel doet … prachtig natuurlijk. Ik ga echter niet uit de weg dat ik met mijn spiritteam samenwerk en geef hen ook credit over datgene waar zij mij in ondersteunen of waar we samen conclusies over getrokken hebben.
Vanochtend werd ik getriggerd door een artikel waarin opgemerkt werd dat “Spiegels, of reflecties in het leven, valstrikken zijn, omdat je datgene wat een ander triggert, en deze dit jegens jou tot uitdrukking brengt, als iets zou gaan zien waar je binnenin jezelf mee aan het werk moet gaan. De trigger is dan van de ander en niet van of voor jou.” Daar gingen mijn innerlijke alarmbellen bij af kan je wel zeggen.
Spiegels in ons leven
We komen situaties in ons leven tegen die ons kunnen triggeren, kwaad maken, irriteren, frustreren, ons tegen de borst stuiten. We kunnen dit in twee categorieën opdelen:
1 - een situatie triggert ons om ons te laten zien dat dit een karaktertrek of iets, bijvoorbeeld veroordeling, binnenin ons is, dat we zelf ook bezitten en dat dus naar ons teruggereflecteerd wordt om tot besef te komen dat we daarmee aan het werk zouden moeten gaan.
2 - een situatie triggert ons omdat de ander iets naar ons reflecteert omdat we datgene wat gereflecteerd wordt ook wel zouden willen bezitten, het is dan een vorm van jaloersheid over iets dat de ander gemakkelijk afgaat en waar wij het misschien moeilijk mee hebben om voor elkaar te krijgen, of dat we dat wel eens tot ontwikkeling zouden mogen brengen.  


Het is niet ondenkbeeldig dat een spiritteam aangaande de één of andere situatie met jou aan het werk is, omdat dit juist iets is dat geleerd of onderkend moet worden. Wat ook begrepen moet worden is, dat dit niet altijd het geval is…
Punt twee ben ik persoonlijk pas gaan begrijpen tijdens de samenwerking met mijn spiritteam.
Alles dat wij in onze externe werkelijkheid tegenkomen en ons op de één of andere manier triggert is een les, soms op het persoonlijke niveau, soms op het maatschappelijke, nationale of internationale niveau. Want … “Wij scheppen onze eigen werkelijkheid” … “Wat je uitstuurt komt naar je terug”. Dus wat wij in onze werkelijkheid gereflecteerd zien is datgene wat binnenin ons leeft. En dus is de werkelijkheid waarin wij leven de reflectie van onze innerlijke wereld. Het reflecteert onze overtuigingen, onze irritaties, frustraties, ook datgene wat we mooi vinden en wat we weten te waarderen. We zien de goede en minder goede zaken van onze samenleving, van ons persoonlijke leven. De indoctrinaties, opgelegde en zelf-opgelegde waarden en normen worden ook in onze werkelijkheid gereflecteerd. Dus als iemand iets negatiefs/positiefs naar voren brengt over ons, of over iets waar hij/zij het niet mee eens is aangaande bijvoorbeeld een situatie, is dit iets dat ons ook bezighoudt, anders komt dit niet op ons pad. En als het iets is dat niet tot ons doordringt, gaan onze spiritteams er vaak wel mee aan het werk om dit bij ons duidelijk te krijgen.  
Alles waarin wij geloven, dat wat we weten waar en niet waar te zijn, zien we gereflecteerd. We scheppen onze persoonlijke werkelijkheid en we scheppen de werkelijkheid op diverse collectieve niveaus. Door het ene worden we getriggerd en door het andere niet. Als we door iets niet getriggerd worden dan is het op dat moment, als het iets negatiefs is, iets waarvan we geloven er niets aan te kunnen veranderen (we worden voor een kort moment getriggerd hier en laten het ook bijna onmiddellijk weer los) … of we vinden het zo normaal en alledaags dat we niet eens in de gaten hebben dat het iets is dat onjuist is, of iets is waar iets aan gedaan zou moeten worden, omdat we het altijd zo gedaan hebben bijvoorbeeld… Het ligt bij wijze van spreken recht voor onze neus en we merken het niet eens op…
En met die laatste hebben we twee categorieën om te onderscheiden. De ene is dat het je echt niet triggert, omdat het normaal en alledaags is … en de andere is dat het je wel triggert en dat je dat niet eens opmerkt. Je moet het eerst gaan her/erkennen voordat je in de gaten krijgt dat het iets is dat je echt dwars zit. Dat het je bezighoudt en irriteert en frustreert. Dit komt dan zo vaak bij je terug - omdat je er dus niets mee doet - dat het min of meer ook als heel gewoon gekenmerkt wordt.
En waar komt het door dat je het niet opmerkt terwijl het je wel triggert. Misschien wel omdat er toch vrij veel in onze levens is dat ons triggert en waar we gewoonweg niets mee doen, er niet mee aan het werk gaan … omdat; 1. We misschien wel denken dat het erbij hoort en we ‘geduld’ moeten hebben. 2. Misschien omdat we bepaalde dingen niet onder ogen willen zien en het voor lief nemen. 3. Misschien dat ons ego in de weg zit en we er niet aan toe willen geven. 4. Misschien dat we ons machteloos voelen aangaande datgene wat ons triggert. Enzovoorts, enzovoorts…
Ego, indoctrinaties, opgelegde en zelf-opgelegde waarden en normen
Over het algemeen staan ego, indoctrinaties, opgelegde en zelf-opgelegde waarden en normen ons in de weg om niet met onze frustraties, irritaties en kwaadheid aan het werk te gaan. Om de spiegels in onze levens niet te her/erkennen.
Wat is ego … Het ego van vandaag de dag is een overactief overlevingsinstinct. Niets meer en niets minder. Ons ego/overlevingsinstinct wordt aangezet/getriggerd door indoctrinaties en opgelegde of zelf-opgelegde waarden en normen. En dat triggeren van het ego/overlevingsinstinct wordt op alle mogelijke niveaus van onze samenleving en persoonlijke levens aangestuurd.
Hebben we het overlevingsinstinct nodig in onze werkelijkheid? Ja, altijd. In een fysieke werkelijkheid heb je overlevingsinstinct nodig. En dat betekent, dat als iemand jou vertelt dat jij je ego uit moet schakelen - er wordt zelfs gezegd … moet doden (killing off) - dan zou je moeten beseffen dat dit in de fysieke werkelijkheid gewoonweg niet mogelijk is. Wat wel gedaan kan worden natuurlijk is om het ego/overlevingsinstinct terug te brengen naar meer evenwicht.
Dus het is belangrijk om ook je onderscheidingsvermogen, je hart, je gevoel in te schakelen aangaande alle mogelijke indoctrinaties, opgelegde en zelf-opgelegde waarden en normen, om voor jezelf duidelijk te krijgen waarin je/wij precies gemanipuleerd, aangestuurd, geprogrammeerd, gecontroleerd worden. Want die zaken zorgen er voor een groot deel voor dat wij het vermijden om ons bezig te houden met de irritaties, frustraties en kwaadheden in onze levens. Omdat we erbij willen horen, niet voor gek versleten willen worden, omdat we niet in de steek gelaten willen worden, omdat we niet alleen willen zijn. Omdat we geld moeten verdienen, omdat we ons met zoveel andere zaken bezig moeten houden, omdat we weinig tijd hebben, omdat we afgeleid en min of meer aangaande een heleboel zaken in ons leven, waar we het niet mee eens zijn, met onze rug tegen de muur aan staan. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Als we ieder voor onszelf eens een tijdje met dit onderwerp in gedachten aan het stoeien gaan, dan kunnen wij heel veel indoctrinaties, opgelegde en zelf-opgelegde waarden en normen her/erkennen. We kunnen dan precies zien waar ons ego/overlevingsinstinct getriggerd wordt.
Macht over Anderen / Macht Binnenin / Echte Macht
Gedurende een aanzienlijke tijd ben ik een ‘aanhanger’ geweest van de gechannelde boodschappen van de Arcturianen via Sue Lie. Daar ben ik inmiddels op teruggekomen, want ik vertaal haar artikelen en de gechannelde boodschappen niet meer.
We kennen hier op de Aarde allemaal het concept van Macht-over-Anderen, en velen die spiritueel ontwikkeld zijn kennen ook het concept van Macht-Binnenin. Macht-Binnenin is ook een vorm van macht hebben over. In dit geval … jezelf. Ook ik ben jarenlang een ‘aanhanger’ geweest van deze theorie.
Macht-over-Anderen dat zijn uiteraard diegenen die methoden gebruiken om anderen te overheersen, te onderdrukken, anderen hun wil op te leggen enzovoorts. Het is hebzucht in alle mogelijke vormen, niets meer en niets minder. Men zoekt macht buiten zichzelf, en men scheidt zichzelf van anderen af. Men kijkt op anderen neer en men heeft geen respect of mededogen voor diegenen die door hen onderdrukt, overheerst worden. De persoonlijke ontwikkeling wordt bewust en onbewust de kop ingedrukt om Macht-over-Anderen te hebben.
Macht-Binnenin is macht over jezelf hebben. Is voor een gedeelte je spirituele ontwikkeling totdat dit escaleert in/naar een houding die ervoor zorgt dat jij jezelf op vele gebieden onder controle wilt hebben. Je wilt je emoties en gevoelens onder controle hebben. Je streeft Liefde op het hoogste niveau na en gaat het onvoorwaardelijke liefde noemen. Dit doe je om bepaalde zaken te ‘beschermen’ zodat je binnenin jezelf - maak jij jezelf wijs - in evenwicht blijft, en dan ga je grenzen trekken. Bijvoorbeeld … je mag anderen niet toestaan dat zij je uit evenwicht halen, dat je bijvoorbeeld negatieve emoties en gevoelens ervaart, omdat dit veroordeling/oordeel in de hand werkt. En je wilt niet oordelen/veroordelen. Dus moet neutraliteit aangaande alles dat je in jouw werkelijkheid als negatief en kwalijk ervaart gaan invoeren en handhaven. Je wordt passief aangaande een heleboel zaken en je raakt je mededogen, medeleven en inlevingsvermogen op den duur volledig kwijt. Je wordt zeg maar ongenaakbaar, harteloos zelfs … en uiteindelijk kunnen er vele vergelijkingen getrokken worden met de karakteristieken van diegenen die Macht-over-Anderen uitoefenen.
In beide gevallen komt men ‘alleen te staan’ … ‘wordt men op zichzelf teruggeworpen’ … ‘wordt aansluiting met anderen teniet gedaan’, enzovoorts…. Zelfs Lichtwerkers enzovoorts, krijgen en hebben moeite om goede vriendschappen te onderhouden, ze komen steeds meer op zichzelf te staan en/of er wordt een bepaalde afstandelijkheid gehandhaafd of gevoeld.
Het uitsluiten van negatieve emoties en gevoelens, het hanteren van neutraliteit en passiviteit, levert een volledige controle over jezelf op. Macht-over-Jezelf / Macht-Binnenin. Je bent uiteindelijk niet meer in staat om oordeel te gebruiken in situaties omdat je dat vermijdt, terwijl je oordeel nodig hebt om tot een besluit te kunnen komen, keuzes te kunnen maken of om een mening te kunnen vormen. Belangrijke zaken in de ontwikkeling van welk levend wezen dan ook.
Beide vormen van Macht-over levert op dat je niet langer meer de spiegels in je werkelijkheid her/erkent, of gewoonweg terzijde duwt omdat ze je dwars zitten bij het uitvoeren van datgene waarvan jij gelooft of waarvan jij overtuigd bent dat je dat moet doen om die Macht-over uit te kunnen oefenen.
Wil jij je dus ontwikkelen, je bewustzijnsfrequentie verhogen dan zal je de spiegels in je werkelijkheid moeten leren her/erkennen en er ook mee aan het werk moeten gaan. Dus blijf vragen stellen over zaken die je dwars zitten in je leven en doe er iets mee.
Echte Macht is natuurlijk dat je in je autoriteit staat en je onderscheidingsvermogen gebruikt om evenwicht in je leven te bewerkstelligen. Alleen dan zal je de reflecties/spiegels weten te her/erkennen en tot groei komen.
In Liefde,
Cobie


Copyright © 2017, Cobie de Haan. Alle Rechten Voorbehouden. http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Voel je alsjeblieft vrij om deze inhoud met anderen te delen, met vermelding van de auteur en de link van het originele artikel.

4 opmerkingen:

  1. Lieve Cobie....bedankt voor deze prachtige tekst....ook voor ons voelt het zo dat er op dit moment weinig teksten resoneren.....krachtig en heel helder geschr even vanuit een diepe verbinding met jezelf en het geheel.....dankjewel voor je moed...Super....liefdevolle hartegroet voor jou Cobie.

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. Dank je wel voor jullie warmhartige woorden!! ((HUGS)) 💖💖

      Verwijderen