maandag, november 28, 2016

De Hart-Geest Verbinding in Evenwicht, Zorgt voor een Optimaal Onderscheidingsvermogen -28 November 2016 / Cobie de Haan


De Hart-Geest Verbinding in Evenwicht, Zorgt voor een Optimaal Onderscheidingsvermogen
28 November 2016 / Cobie de Haan

Wij worden overspoeld met boodschappen vanuit de Hogere Dimensies … lijkt het. Maar is dat ook zo? Wanneer weet je nu precies of een boodschap vanuit de Hogere Dimensies komt en wanneer niet. Men zegt dat we naar ons Hart moeten luisteren. Dat vooralsnog eerst naar het Hart geluisterd dient te worden en niet naar wat het verstand ons vertelt. Dat kan beslist wel eens moeilijk zijn, want hoe weet je nu precies wat waar is en wat niet?
Ja, ik heb er ook nog steeds moeite mee. Maar, zoals jullie weten sta ik in een open verbinding met mijn Spirit Team en via hen heb ik inmiddels heel veel geleerd over wat waarheid is en wat niet, waar er angst gecreëerd wordt en waar niet, waar er gepusht wordt en waar niet, waar schuldgevoel naar boven gehaald wordt en waar niet … enzovoorts.
Het proces waar ik in zit laat mijn onderscheidingsvermogen overuren maken, aangaande de boodschappen die mij onder ogen komen. Wat wordt waar geïmpliceerd en wat is wel of geen waarheid. Het resultaat van mijn “onderwijs” is dat ik inmiddels bijna geen gechannelde boodschappen meer vertaal. Dat gaf mij tevens de kans op enige broodnodige rust en tijd om dingen te overdenken. En het lijkt mij te voeren naar het schrijven van artikelen waarin ik probeer duidelijk te maken waar logica bestaat en waar niet. Waar waarheid bestaat en waar niet.
Ik kan me voorstellen dat me dat niet in dank afgenomen wordt, maar ik moet ook eerlijk bekennen dat degenen die inmiddels reacties gegeven hebben op de geschreven artikelen positief reageerden. Dat zegt toch wel het één en ander over ons Lichtwerkers/brengers en de staat van onze ontwaaktheid, en uitgelijnd te zijn met onze hart-geest verbinding en dit in evenwicht te hebben. Dus “Walk ik mijn Talk”. Ik spreek mijn Waarheid … En deze hoeft niet per se jouw waarheid te zijn…
Boodschappen die via de Hogere Dimensies in het verleden doorgegeven werden, spraken over het gevoel dat je hebt bij het lezen van de gechannelde boodschappen. Vanuit je hart te voelen, vanuit je hart te denken als het ware. “Heb ik ergens een gevoel dat aan mijn hart knaagt als het ware, krimpt mijn hart ineen of heb ik de neiging snel verder te lezen om datgene wat niet goed met me resoneert uitgelegd te zien, zodat ik er toch mee akkoord kan gaan?” Dat soort dingen zijn heel belangrijk om bij stil te blijven staan. Ook het bekijken van de logica in een boodschap is heel belangrijk. Maar het evenwicht van de hart-geest verbinding is het belangrijkste want dan werkt je onderscheidingsvermogen optimaal.


Vandaag las ik een paar artikelen van “Lichtwerkers/brengers” op Facebook - Denk Met Je Hart. Deze artikelen werden met een evenwichtige hart-geest verbinding geschreven. Op geen enkele manier kan je om de waarheden heen van deze beide artikelen:
Toegegeven ik kom veel te weinig op deze pagina, maar beide artikelen zijn juweeltjes en het verbaasde mij dat er zeer weinig tot geen reacties op gekomen waren. En ik wil het aanhalen van deze artikelen slechts naar voren brengen, omdat wij ‘van eigen bodem’ ook beslist goede boodschappen weten door te geven, en dat het dus niet allemaal afhangt van de gechannelde boodschappen. Ik wil jullie graag aanraden om jullie voordeel te doen met beide bovengenoemde artikelen… Zij staan ons beslist bij op ons pad van Ascentie.
Ik kan me zo voorstellen dat velen zich afvragen hoe zij nu voor zeker kunnen weten wat dan een op waarheid gebaseerde gechannelde boodschap is en wat niet. Nou, bijvoorbeeld, de laatste van Jenny Schiltz die ik vertaald heb, is volgens mijn hart-geest verbinding volledig van waarheid. Jenny is via haar waak-slaapstaat naar één van de schepen gereisd waar haar hoogste aspect aanwezig was en waar Sananda even later de ruimte binnen kwam lopen. Er wordt verteld dat er geen massale landingen zullen plaatsvinden. Er wordt blijkbaar her en der verteld dat dit wel zal gebeuren, maar als je logica gaat gebruiken, en dat de Hogere Dimensies echt niet nog meer angst, chaos en onrust op de Aarde willen verspreiden, dan weet je gewoon dat massale landingen nog lang niet aan de orde zijn, want de Mensheid is nog steeds diep in slaap!
Sananda vertelt ook dat we getest gaan worden over of we in onze eigen kracht en soevereiniteit kunnen blijven in het aangezicht van chaos en dergelijke. Dat lijkt me een logisch iets, wij zijn namelijk hier om de mensheid te helpen bij hun ontwaking en om voor hen een soort van reddingsboei te zijn. Wij kennen de waarheid al, en als er andere mensen zijn waar ze zich min of meer aan vast kunnen klampen als zij uit hun evenwicht/slaap vandaan gehaald worden, dan zijn wij, de Lichtwerker gemeenschap, dus uiteindelijk meer dan nodig.
Ook zegt hij, “Waarheden worden onthuld die het potentieel hebben om een grote verontwaardiging/ontzetting binnenin ons en het collectief te triggeren.” We weten ook dat dit waar is, want we weten dat de slapende mens nog heel veel over onze werkelijkheid moet leren, over de leugens, en over het knechtschap enzovoorts. Maar wat de meesten van ons nog niet weten is dat er een dubbelzijdigheid aan deze uitspraak is … en dat is dat ook wij Lichtwerkers/brengers ons schrap moeten zetten over waarheden die aangaande de Hogere Rijken/Dimensies bekend gemaakt zullen worden. Dat is iets dat ik via mijn Spirit Team te weten ben gekomen, en het is niet mijn plaats om daar over uit te weiden, dat is aan hen… …
Dus dat was een voorbeeld van een boodschap van waarheid … tenminste voor mijn hart-geest verbinding/onderscheidingsvermogen. Maar wat zou dan een boodschap zijn met onwaarheden erin? Eentje die je hart doet laten inkrimpen, of waarbij jij je wenkbrauwen fronst en denkt … “Werkelijk? Wat is het dat mij hieraan stoort?” En dan ga je verder erin voelen … Je voelt dat het niet goed aanvoelt, en dus moet jij je kennis aanspreken en logica gaan toepassen.
Het volgende stukje is van een gechannelde boodschap die mij triggerde om deze eigenlijk meteen terzijde te schuiven. Mijn hart kromp ineen en ik zag min of meer meteen de opzet die erachter stak. De boodschap is niet van waarheid, niet van Liefde … … Deze paar alinea’s zijn uit een boodschap gehaald, en ik zal ze tevens vertalen. Ik zeg er niet bij wie het is, maar sommige lezers zullen het waarschijnlijk herkennen…
***********
Many Lightworkers have become distracted from that which they set out to do. It is incumbent upon everyone to remember the higher perspective of the reason for which they came. Many of you are turning away from the Ascended Master realms seeking to find answers through other avenues …..
Heel veel Lichtwerkers zijn afgeleid geraakt van dat wat zij uiteengezet hebben om te doen. Het is de plicht van iedereen om zich de hoger perspectieven te herinneren van de reden waarvoor zij kwamen. Velen van jullie keren weg van de Geascendeerde meester rijken, ernaar zoekend om antwoorden te vinden via andere wegen…
We work together – we have come this far together - please do not give up now! Continue in your Light work - continue to BE the Light, to hold the Light. This is very, very important.
Wij werken samen - wij zijn samen zo ver als dit gekomen - alsjeblieft geef nu niet op! Ga door met jullie Lichtwerk - ga door het Licht te ZIJN, het Licht vast te houden. Dit is zeer, zeer belangrijk.
At this moment, all is in a state of flux and it is very hard to know the way forward and so there is a heightened sense of anxiety and fear as to what will transpire in the very near future. This anxiety and fear is making itself felt upon the higher planes of existence and it is of great concern to those of us who have worked with you. It is making things difficult in terms of working together as we have been. If this influence continues, we might be more or less forced to close off the higher realms, the veils that have been thinning, we might be forced to close them to the energies that are now rampant upon the planet.
Op dit moment is alles in een staat van constante verandering en het is zeer moeilijk om de weg voorwaarts te weten en dus is er een verhoogd gevoel van verontrusting en angst, aangaande tot wat er zal gebeuren in de zeer nabije toekomst. Deze verontrusting en angst maakt zichzelf gevoeld op de hogere vlakken van het bestaan en het is van grote bezorgdheid voor diegenen van ons die met jullie gewerkt hebben. Het maakt de dingen moeilijk in termen van te samenwerken zoals wij gedaan hebben. Als deze beïnvloeding doorgaat, mogen wij min of meer geforceerd worden om de hogere rijken af te sluiten, de sluiers die dunner werden, wij mogen geforceerd worden om hen te sluiten voor de energieën die nu ongebreideld zijn op de planeet.
This will be a temporary measure but it means that those upon the planet will not have the benefit of our counsel. This we may have to do if the energies of hatred, division, derision, cynicism, racism, the strident need for justice and feelings of anger continue. A mutual fellowship that we have developed in working together will have to be postponed because of the density this has created. Humanity is at a crossroads now and each person upon the planet must make choice – to fear or to love, that is the choice condensed to its simplest terms.
Dit zal een tijdelijke maatregel zijn, maar het betekent dat degenen op de planeet niet het voordeel zullen hebben van onze raadgeving. Dit mogen wij moeten doen als de energieën van haat, verdeeldheid, minachting, cynisme, racisme, de nadrukkelijke noodzaak voor gerechtigheid en gevoelens van kwaadheid doorgaan. Een wederzijdse vriendschap die wij ontwikkeld hebben in de samenwerking zal uitgesteld moeten worden, vanwege de dichtheid dat dit gecreëerd heeft. De mensheid staat op een kruispunt nu en ieder persoon op de planeet moet een keuze maken - om in angst te zijn of in Liefde, dat is de keuze verkort naar diens eenvoudigste termen.
**********
Voelen jullie het? Voelen jullie hoe je hart samenkrimpt, hoe het gevoel je aan wil sturen je ervan af te wenden? Voelen jullie het? Het is een naar en ontevreden gevoel, want wat wordt hier in principe nu gezegd?
Wij, de Lichtwerkers/brengers, doen niet ons best, terwijl we ons al kapot werken bij wijze van spreken, door alle aansturingen die in soortgelijke boodschappen naar voren gebracht worden. Wij worden in die boodschappen heel vaak met onze neus op feiten gedrukt die wij allang weten/kennen. En als dit dan wederom gedaan wordt, denken we op een gegeven moment, “Dat geldt niet voor mij, want ik doe meer dan mijn ‘plicht’. Ik zet me met hart en ziel in … Het zullen anderen zijn die ze bedoelen.” Maar wie zijn die anderen? Gaan we elkaar beschuldigen van, “Ik doe mijn best maar de rest niet?! En dus ligt het daaraan dat er niets bereikt lijkt te worden? Jawel, verdeeldheid wordt hier onder ons gecreëerd. Maar ook, “Ik moet nog beter mijn best doen … Nog meer dit, nog meer dat …” En je maakt je zorgen over dit of dat en er wordt een extra belasting op je gelegd die je helemaal niet nodig hebt. Jij/wij zijn verantwoordelijke mensen die voor Licht en Liefde aan het werk zijn of in ieder geval die in hun Waarheid leven en via voorbeeld anderen laten zien hoe er ook met het één en ander omgegaan kan worden. Er wordt hier gepusht en gepusht. Net zoals de mensheid gepusht wordt door het systeem om maar vooral te werken en met dit of dat bezig te zijn en dat niemand nog tijd heeft om nog goed naar diens hart te luisteren, laat staan dat ze de kans krijgen in hun hart te zijn! Want laten we wel wezen, de Mensheid wordt uit diens hart gehouden, en op die manier zullen ze nooit ontwaken….
En dan het gedeelte dat de dimensies afgesloten zullen worden? … Eerlijk!!!??? Ach kom nou toch… Wie proberen ze nu angst aan te jagen hier. Ons?? … of … Ja echt, ik kan het gewoon proeven, het druipt ervan af (ik overdrijf nu een beetje natuurlijk) Maar sta er eens bij stil, waarom zouden zij de Hogere Dimensies, waarvan ik niet geloof dat dit überhaupt kan, afsluiten? Zijn ZIJ bang???!! Hebben zij, die zeggen dat wij onze angst moeten loslaten omdat wij anders niet kunnen ascenderen, angst voor ons? Het lijkt er verdacht veel op …
Hoe groot zou een dimensie zijn? Volgens mij is een dimensie ontzettend groot, en die gaat afgesloten worden? En kunnen onze dichte energieën tot in de hogere dimensies doordringen? Wij moeten toch onze frequentie verhogen om daar binnen te kunnen komen? Dus kunnen de lagere energieën, dichte energieën daar toch nooit tot doordringen?
Daarnaast, mag jij je afvragen of zoiets Liefdevol is, of dat dit ook in het Plan van de Moeder opgenomen is … Om eerlijk te zijn …? Lijkt me niet!
Ik moet ook zeggen, dat dit een boodschap was via een redelijk bekend kanaal, en ik begin me af te vragen of degenen die de boodschappen doorgeven hun onderscheidingsvermogen wel goed gebruiken. Vragen stellen bij de boodschap die doorgegeven wordt, en hun logica wel gebruiken. En daarnaast worden dit soort boodschappen door vele, vele sites klakkeloos overgenomen lijkt het wel. Mijn enige conclusie is, dat ook in de Lichtwerker/brenger gemeenschap nog menigeen enig werk moet verrichten aan diens onderscheidingsvermogen en hart-geest verbinding.
Ik hoop dat ik jullie een klein beetje inzicht heb kunnen geven over hoe om te gaan met het onderscheidingsvermogen. Je gebruikt je in evenwicht zijnde hart-geest verbinding met de nodige opgedane kennis en logica, waardoor je onderscheidingsvermogen optimaal diens werk zal weten te doen.
In Liefde,
Cobie

Copyright © 2016, Cobie de Haan. Alle Rechten Voorbehouden. http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Voel je alsjeblieft vrij om deze inhoud met anderen te delen, met vermelding van de auteur en de link van het originele artikel.

18 opmerkingen:

 1. Wow Cobie, ik heb dat artikel inderdaad gelezen en had er du moment al mijn bedenkingen bij.. wanneer er angst wordt aangewakkerd ben ik al heel snel op mijn hoede. Fijn om te zien dat ik niet de enige ben die het opviel, dank je wel voor het benoemen! En nu ga ik de artikelen lezen die wel van Licht en Liefde zijn :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dit klopt precies zoals ik het ook ervaar.
  Echt super !!!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Helemaal mee eens Cobie. Goed dat je het hier nog eens belicht. Alles wat met angst en manipulatie te maken heeft kan de prullemand in! Dank je

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Goed artikel, zo heb ik al meerdere gechannelde berichten gezien de laatste tijd die mij een akelig gevoel gaven. Waarvan ik het idee heb dat ze bedoeld zijn om twijfel, verwarring en verdeeldheid te zaaien onder lichtwerkers. Wanneer ik een boodschap van waarheid lees, voel ik het contact met de liefdes/lichtenergie. Als ik bij een boodschap "in mijn hoofd ga zitten" dan ben ik op mijn hoede.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zo te lezen ben je goed uitgelijnd aangaande de Hart-Geest verbinding ... Fijn gevoel geeft dat hè? ♥♥♥

   Verwijderen
 5. Cobie Dank u .ik ben al een tijdje bezig met wat waarheid is en niet ,
  Ik zeg veel voor ik iets lees , IK BEN .laat me aub zien hoe de waarheid voelt
  En wat niet Patrick

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Blijf invoelen en ook je opgedane kennis en logica gebruiken ... Dan kan je niet stuk lijkt me.. ♥♥♥

   Verwijderen
 6. De onderstaande reactie op dit artikel kwam via Facebook binnen en wil ik ook graag hier opnemen voor iedereen om te lezen. Naar mijn mening is het een zeer waardevolle toevoeging....

  ******
  Reactie: Soms laat een ouder een kind een fout begaan om het kind de les te leren die er in zit. De ouder houdt het kind dan wel in de gaten dat het kind zich niet te veel bezeerd en de les leert. Maakt dit een slechte ouder? Kan een bericht niet zowel resonerende energie geven als wel niet resonerende energie? Kan het niet en/en zijn in plaats van of/of? Leren onderscheiden is een les die we te leren hebben maar wat leren we mbt oordelen? Voor mij voelt het niet goed om het bewuste kanaal nu als onzorgvuldig of onbetrouwbaar te bestempelen. Elk bericht kan voor ons waarheden en onwaarheden bevatten, het is niet de boodschapper (channelaar) die dit stuurt maar de 'ouder(s)' die ons helpen. Onderscheidingsvermogen is op te nemen waar je mee resoneert, negeren waar je niet mee resoneert. Activiteiten om een kanaal niet meer te volgen/te vertalen voelt als een oordeel, waarbij we de les slechts gedeeltelijk leren.

  Antwoord: Ten eerste heb ik de bestempeling van het kanaal zoals jij dat noemt, niet tot uitdrukking gebracht. Ik heb wel gezegd dat het mij opvalt dat het lijkt dat kanalen klakkeloos de doorgegeven boodschappen lijken aan te nemen als zijnde Waarheid. Zo ook dit kanaal, en dat zij dus niet haar onderscheidingsvermogen en hart-hoofd verbinding op de juiste manier gebruikt. Naar mijn mening heb je als een kanaal een verantwoordelijkheid om de doorgekregen boodschap in te voelen, en te onderkennen of deze van waarheid is of niet. Deze boodschap werd doorgegeven door een entiteit die de Duistere energieën dient. Dit gehele bericht voelt niet goed. Deze entiteit, en vele met hem/haar, weten precies hoe ze de boodschappen moeten brengen. Een mooie verpakking met daarin een dreiging en verdere druk op de schouders van degenen die Licht en Liefde dienen, met dien verstande dat zij op een dwaalspoor gebracht worden, in verwarring gebracht worden en uit evenwicht gehaald worden.

  Je zegt dat het niet de boodschapper, degene die channelt, deze boodschap stuurt, maar de ouders. Denk je echt dat zij vanuit de Hogere Rijken ons op een dwaalspoor willen zetten in tijden van zoveel chaos, onrust en dergelijke? Denk je niet dat zij veel meer baat hebben met het vertellen van de Waarheid, en dat zij de druk op onze schouders niet nog meer verhogen? Wanneer men ons vertelt om ons onderscheidingsvermogen te gebruiken, wordt dit gedaan om de foute boodschappen te kunnen onderscheiden van de goede boodschappen, de boodschappen van waarheid. En als het een en/en boodschap zou zijn, waarom wordt er dan niet later over gesproken dat de vorige boodschap een test bevatte om ons onderscheidingsvermogen/hart-hoofd verbinding op gang te brengen. Om ons te helpen ons te ontwikkelen. Ik heb nog nooit een dergelijke boodschap gezien. En als het zo is Kees, dan sturen ze ons allemaal de verkeerde richting op… zou dat de bedoeling zijn denk je?

  Dus vanuit mijn standpunt, als dit was om de channelaar uit te dagen zich te ontwikkelen, dan zijn ze daar jammerlijk in geslaagd, want zij heeft niet de inhoud van deze boodschap naar waarde weten in te schatten, en dat zegt toch wel wat denk ik. En ook denk ik niet dat zij vanuit de Hogere Rijken deze boodschap naar buiten hadden laten gaan, alleen maar om haar een les te leren. Zouden ze haar niet tegengehouden hebben denk je? Getuigt het niet van respect en Liefde als ze deze les op haar eigen terrein gehouden hadden?

  (Blogger accepteert slecht een max van 4.096 tekens om te typen, dus hieronder verder....)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Oordeel … Oordeel hebben we nodig om tot conclusies te kunnen komen. Oordeel op zich is noch goed noch slecht. Wij maken het slecht als we iemand be- of veroordelen. Maar oordeel op zich hebben we nodig. Je gebruikt dagelijks het oordeelkundige vermogen, met alles dat je doet. Bijvoorbeeld … Wat voor kleding trek ik vandaag aan? Je hebt het oordeel nodig om tot de keuze te kunnen komen. Er wordt teveel nadruk op oordeel gelegd als zijnde altijd fout. Maar zonder oordeel kunnen we niet … dan wordt je passief en kom je niet tot handelen. Je kunt iemand tonen dat je geen oordeel hebt over diens actie waar je het niet mee eens bent. Maar je weet dat je het er niet mee eens bent … dus onderdruk je dan je be- veroordeling van het voorval? Of gebruik jij je oordeelkundige vermogen om te kiezen er niet op te reageren? We leven in een Universum van dualiteit, er zijn altijd twee of meerdere zijden aan een bepaald aspect.

   Wat het deze channelaar betreft, zodra zij weer een goede boodschap aan ons doorgeeft zal je haar boodschap op mijn blog vertaald en wel terug kunnen vinden. Dus ik heb ook niet gezegd dat ik haar niet meer zal volgen of zal vertalen … Maar boodschappen waarvan ik invoel dat zij niet van waarheid zijn, komen niet op de blog. Net zoals de channelaar heb ik een verantwoordelijkheid in deze … Ik volg mijn hart, en daarnaast helpt het als je een Spirit Team hebt die je ook nog een handje helpt om steeds verder achter waarheden te komen…

   In Liefde,
   Cobie

   *****

   Verwijderen
 7. Interessant stukje. Onderscheidingsvermogen is iets wat je moet leren door "goede" en "minder goede" ervaringen. Om bij je hart te komen moet je vaak je hoofd stoten. Ik ben het met je eens en ook dankbaar Cobie dat je de stukken op je blog zet die voor jou zuiver aanvoelen. Wat een ander ervan vind is niet eens zo heel erg belangrijk zolang jij met je hart resoneert. Iedereen mag dat voor zichzelf uitmaken. Bovendien zijn er nog kanalen genoeg om andere gechannelde boodschappen te lezen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je wel voor je reactie Helena, ik ben het helemaal met je eens ... ♥♥♥

   Verwijderen
 8. Ha cobie, goed geschreven! En helder wat je zegt, totaal mee eens. Ik lees de channelings niet eens meer, ze voelen soms net als het journaal en dat voelt pas echt ellendig! Volgens mij is het ook van belang dat sommige lichtwerkers overstappen op het channelen van hun hoger zelf en het oude kanaal gaan loslaten. Ergens moeten we zelf dat stokje gaan dragen en vanuit onze eigen ervaringen gaan vertellen in plaats van de woorden van anderen delen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ben de artikelen gaan lezen en blijkbaar voel ik net als jij, deze mensen spreken uit eigen ervaring en juist dat heeft de waarheid al in zich. Uiteindelijk zullen lichtwerkers, net als wat jij zo kwetsbaar doet, hun eigen ervaringen moeten delen. Channelings worden dan steeds minder nodig. Wij als lichtwerkers helpen ook elkaar, samen weten we meer dan alleen!

   Verwijderen
  2. Hallo Lilian,

   Ja, die artikelen lazen ook gemakkelijk, hoewel ik wel weet hoe het in elkaar steekt allemaal, ik bleef lezen. Het liep vlot en er was niets dat mij liet 'struikelen' zal ik maar zeggen. Heel mooi, en ik wilde ze dus via dit artikel in het zonnetje zetten, en ook natuurlijk een stukje besef naar voren brengen over dat er veel talent ook hier in Nederland is, waaronder jij natuurlijk ook!! ♥♥♥

   Door dit soort artikelen te schrijven, en ik word er ook tot toe aangezet en ermee geholpen (jij weet door wie), worden de reacties van de lezers ook gemeten door onze vrienden uit de hogere dimensies. Men houdt echt bij hoe men hierop reageert, dus hoe hoog de daadwerkelijke ontwaking inmiddels gestegen is...

   En het gaat er ook om dat wij Lichtwerkers elkaar en straks degenen die ontwaken (mensheid) de helpende hand gaan geven.

   Dank je voor je reacties Lilian,
   In liefde,
   Cobie

   Verwijderen
 9. Helemaal verdiend Jojanneke! En nogmaals dank je wel voor zo een mooi artikel, je eigen opgedane kennis en ervaringen, met ons te delen!! ♥♥♥

  In Liefde,
  Cobie

  BeantwoordenVerwijderen