woensdag, maart 30, 2016

Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Eenwording - 1 Oktober 2013 / 30 Maart 2016 - Linda DillonHemelse Zegeningen
1 Oktober 2013 / 30 Maart 2016 - Linda Dillon
Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Eenwording

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Grote Ontwaking," en ikzelf Suzanne Maresca.
Ik was er niet zeker van, tot aan vijf minuten geleden, wie onze begeleider voor het onderwerp van vandaag zou zijn over de Universele Wet van Eenwording. Dat is echter tamelijk passend, omdat de Raad van Liefde een verenigd geheel is, informatie naar de mensheid brengend via hun uiteenlopende aspecten voor het hoogste goede van alle betrokkenen. Sanat Kumara is vandaag diegene.
De Wet van Eenwording is specifiek relevant voor onze ervaring nu, terwijl wij overgaan vanuit de dualiteit en in/naar Eenheidsbewustzijn, op een kernniveau begrijpend dat wij allemaal met elkaar verbonden zijn. Die verbinding omvat diegenen die wij waarnemen als het hebben gedaan van duistere dingen, wetende dat wij allemaal onze rollen te spelen hebben in Goddelijke dienstverlening.
Ik ben opgetogen over de discussie van deze week en het feit dat, in ieder moment die voorbijgaat, wij steeds dichterbij komen naar het begrip in onze harten dat wij allemaal broeders en zusters in het Licht zijn. Dat is de gehele mensheid, de dierlijke koninkrijken, de feeën rijken, natuur geesten, onze Sterren families, de Hemelse rijken. De lijst is lang. Welkom terug, Linda.
Linda Dillon: Hi. Het is goed om terug te zijn. Ik heb kou gevat, maar is wilde echt terugkomen en verdergaan met onze discussie over de Universele Wet.
Ik denk dat dit één van mijn favoriete Wetten is, omdat het echt zoveel van de kwesties lijkt te adresseren die deel uitgemaakt hebben van het valse raster van de oude derde en het feit dat wij aldus verbonden zijn. Ik had tegen jou gezegd, Suzi, net terugkomend van de Joshua Tree Bijeenkomst voor de 'Nieuwe Jij', dat het een belichaming was en de uitoefening van deze Wet.
Eén van de dingen die me echt opviel gedurende de volledige tijd samen was, dat iedereen in deze verenigde familie was. Er was geen gevoel van afscheiding; in feite, was het tamelijk het tegenovergestelde. Er was deze diepe her/erkenning, specifiek toen wij onze openingsceremonie deden, van mensen die elkaar vanuit verschillende levens en op een zielniveau herkenden. En om samen te komen met dit algemene doel van het opnieuw weven van het tapijtwerk voor de mensheid, was iedereen klaar om aan de slag te gaan. 
Een ieder uniek anders en luisterrijk, tussen haakjes, maar iedereen was in datzelfde tijdskader van "We zijn hier, we zijn hier om werk te verrichten, maar wij zijn hier ook om het met gelach en gegiechel te doen, met enige tranen en met een echt, algemeen doel."
Het was schitterend. En het was ongeveer van een applicatie, de levende voorbeelden van deze Wet. Niemand was afgescheiden - het land, de gebouwen, de kussens, de mensen, de instrumenten, de Hemelse Wezens, de Sterrenwezens die aanwezig waren - we waren allen Eén.

SM: Het Verenigde Gebied. Dat is prachtig. Ik wil je echt bedanken, Linda, voor het doorgaan met te blijven komen en jouw geschenken met het menselijke collectief te delen. Soms denk ik dat die missie in dienstbaarheid het enige is dat ons in vorm houdt. Het voelt aan als het ding om te doen. Ik bedoel, wij hebben het recht verdiend om onze fysieke voertuigen te handhaven en te transformeren, maar op het moment kunnen zij nog steeds behoorlijk beperkend aanvoelen. Dus heel veel dank dat je steeds aantreedt, zelfs wanneer je kou gevat hebt.
LD: Dank je wel, Suzi. Ja, de beperkingen die ik soms gewaarwordt van wat ik kies om toe te staan in mijn lichaam vindt ik tamelijk verbazingwekkend. Maar hier ben ik.
SM: Dus, hier zijn we. En mijn meditaties deze dagen zijn zeer eenvoudig geworden en het gaat allemaal over eenwording op een zeer grote energetische manier. Ik heb het ter harte genomen wanneer zij ons vertellen om groot te denken, dus ik heb absoluut groot gedacht in mijn meditaties.  
En het gaat allemaal over eenwording in één grote, glanzende bal van schitterend Licht. En dat is alles - alle Koninkrijken die ik eerder aanhaalde, de walvissen en dolfijnen erbij halend en de bomen en gewoon alles waar je aan denken kunt dat er is. Natuurlijk is er heel veel waar we niets over weten dat hier is, en ik roep hen er ook bij.
LD: Jij bent begonnen om hen erbij te halen. Terwijl mijn partner Isaac en ik, onze klein hond Eliza 's avonds uitlatend, begonnen zijn schepselen te zien die we nog nooit eerder gezien hebben. Ik ben zo blij dat ik hier niet alleen in ben, maar het is een vreemd iets. En weet je, het is niet slechts ver weg in de verte of over de rivier, maar dribbelend over de straat recht voor ons. En we kijken elkaar gewoon aan.
Maar het is van een solide vorm. Het is niet zoals het zien van een geestesverschijning of een schaduw. Deze zijn solide wezens en voor mij voelt het aan zoals schepselen waar wij niet bekend mee zijn en dat zij zich feitelijk beginnen te laten zien, omdat onze capaciteit om deel uit te maken van dat Verenigde Gebied echt de opening is. Dus het is opwindend.
En nogmaals, in Joshua Tree, je weet dat daar Sterrenwezens waren in de mix op de Conferentie met ons. Niet iedereen zag de mensen die er bij ons in het gebouw waren, maar er waren Sterrenwezens. Daar was ook de Neptunus, het Moederschip dat 's nachts boven het gebouw zweefde. Iedereen zag de regenboogschepen, dus het was deze sensatie van het erdoorheen breken van waar wij aan dachten dat er beschikbaar voor ons was. Het was cool (te gek).
SM: Dat is cool. Een volgende cool iets dat er gebeurde is dat tot nu toe, mijn intuïtie en begeleiding in de vorm van visioenen en ideeën kwam. Nu is het meer als een conversatie met mensen geworden die hier nochtans bij mij zijn. Ik zie hen nog niet, maar ik hoor hen wel zeker. Misschien door het doen van deze show heeft mij geholpen om daarin te bewegen, en voor mij is dat een schitterende en welkome nieuwe fase.
LD: Dat is fantastisch nieuws. Weet je, ik heb onderwezen, zowel persoonlijk als met de webinar series, hoe te channelen. Het gaat niet over het krijgen van een nieuwe baan of het beginnen van een nieuwe carrière als iemand die channelt, maar het gaat over naar precies dat punt komen van wat jij nu net zei. Het gaat over naar dat punt komen waar je gewoon in die onophoudelijke conversatie bent met je Gidsen, met het Engelachtige Rijk, met de Meesters; dus, vriendin, je bent er.
SM: Ja, dat ben ik. Het is opwindend. En ik weet dat zij me helpen me voor te bereiden op de show met vragen en dingen zoals dat, waar is zeer dankbaar voor ben. Het voelt gewoon natuurlijk aan.
LD: Yahoo!
SM: Dus wat denk je. Is het een goede tijd voor een meditatie?
LD: Ik denk dat het een geweldige tijd voor een meditatie is.
SM: Fantastisch, heel veel dank.
 (Meditatie is niet in het transcript opgenomen)_______________________________________
Sanat Kumara: Groeten, Ik ben Sanat Kumara.
SM: Welkom.
Raj: En welkom aan jullie. Ja, je mag me Sanat noemen, je mag me SK noemen, je mag me Raj noemen.
Ik ben verheugd dat jullie een beroep op mij doen want er waren velen die wensten te spreken vandaag wat betreft dit schitterende onderwerp van Eenwording. Omdat dit natuurlijk het weefsel is, de matrix van wie wij allemaal zijn. Door het Multiversum heen, door het Omniversum heen dat de Moeder/Vader/Ene gecreëerd heeft. Het is zeer groot.
En toch hier binnenin is er niet één vlekje stof of één molecule water of grond dat geen unieke plaats in dit Multiversum heeft. En er is een wetenschap van alle Koninkrijken, en zeer zeker onder jullie Sterren broeders en zusters en zelfs diegenen van zeer verre Galaxies, over de onderlinge verbondenheid van alles. En dat wat men doet, beïnvloedt het geheel.
Dit is één van de gebieden waar ik specifiek over wens te spreken vandaag. Het is hoe jouw hart, jouw gedachten, jouw handelingen, jouw positie het totaal beïnvloeden, en ik wens om dit op de meest positieve manieren te adresseren.
Geliefde vrienden, ik spreek niet eenvoudig tegen jullie als de Planetaire Logos of de Opzichter van de Universele Wet. Ik spreek tegen jullie als broeder en vriend. Ik spreek misschien tegen jullie als een oudere broer, of oudere zuster wat dat betreft, wanneer je rond de klok van negen of tien zou zitten en je deze vragen van zo een persoonlijke, blozende vertrouwelijke aard zou vragen van hoe de dingen biologisch werken.
Wel, nu is het tijd om de echte conversatie te hebben en er is zeker geen ruimte voor verlegenheid of aarzeling of vertrouwelijkheid wat dat betreft. Want wij willen dat jullie volledige planeet weet en begrijpt hoe de dingen werken.
Jullie, elk en iedereen van jullie, zijn een essentieel deel, uniek en prachtig, maar essentieel voor het geheel; durf ik te zeggen, voor de operationele structuur van het geheel. Je kunt geen vliegtuig bouwen of een gecompliceerd stuk machinerie en eenvoudig een kogellager weglaten of een stuk metaal. Het is niet mogelijk; het hele ding zou ineen storten. Het is veel te riskant.
En aldus is het met een ieder van jullie. Jullie zijn essentiële componenten, elementen in het Plan van de Moeder. Zij schonk jullie niet het leven en vergat jullie toen. Dat is niet binnenin het rijk van mogelijkheden. En jullie denken, "Maar zij heeft zoveel het leven geschonken en zoveel werd er gecreëerd, hoe kan ik ertoe doen? Hoe kan ik meetellen?" Het is een zeer eerlijke en echte vraag die jullie stellen. Hoe kunnen jullie van belang zijn in zo een enorme uitgestrektheid van het Universum?
En in jullie menselijke geest, ja, zelfs in jullie vijfde, zesde en zevende dimensionale geesten, is het verbijsterend te denken dat in dit gigantische Universum dat er aan jullie gedacht wordt, en dat jullie geliefd zijn, opgemerkt en erkend worden, nochtans essentieel en kritiek voor het geheel.
Anderszins, zou je niet geboren zijn geworden. Anderszins, zou je thuis gebleven zijn.
Het is niet eenvoudig dat je wenste om op onderzoek uit te gaan, dat je wenste om uit huis vandaan te gaan. De geboorte van jouw vonk van Liefde, waar jullie naar neigen te denken als jullie vonk van Licht, was zeer veel een geplande gebeurtenis. En één welke aangekondigd werd met verwachting en vreugde.
En dat is jullie geboorterecht. Het is de vreugde van het weten wie je bent, van jouw ongelooflijke uniekheid, en toch ben je volledig onderling verbonden met ieder ander in het Omniversum.
Je mag proberen, en een ieder van jullie heeft dat bij tijden geprobeerd, om jezelf buiten te sluiten. En er zijn zeker tijden dat jij je buitengesloten voelde, geïsoleerd en afgescheiden. Maar het is niet van Waarheid. En het is zeer zeker niet van Liefde. Laat mij inleiden wat ik zeg - ik ga hier niet op in om het oude paradigma van valse schuld, schuldgevoel, schaamte naar voren te brengen; jullie zijn daar klaar mee. Dus plaats het terzijde.
Wanneer je de geringste dislocatie voelt, emotioneel, mentaal, fysiek - op wat voor manier, gestalte of vorm dan ook - is het niet alleen bekend maar ook gevoeld; niet aangenomen, maar gevoeld en erkend, door het volledige raster heen. Ja, of het nu een kouvatten of een gebroken hart of een financiële uitdaging is, een broer of zus die het niet begrijpt en jouw gevoelens kwetst, een partner die jou niet naar waarde schat, een misverstand of een gevoel van afwijzing of verlies - dit is waar wij naar refereren als wat voor gevoel van dislocatie dan ook.
En jullie kunnen tegen mij zeggen, "Wel Raj, daar gaat het privéleven." En ik zou willen zeggen dat je het juist hebt. Maar waarom vertel ik jullie dit? Omdat, zodra als die dislocatie gevoeld wordt, haast zich ondersteuning, in een volledige variëteit aan manieren die voor jou en ons passend zijn, naar jou toe om te helpen. En wanneer is "ons" zeg, bedoel ik ook alle Koninkrijken van Gaia.
Dus wanneer jij het gevoel hebt dat je vergeten werd en alleen bent, zijn er letterlijk duizenden, miljoenen van energieën die je penetreren. Dat onjuiste idee afbrekend, maar belangrijker, je hart aanrakend en vullend. Het kennen/weten van deze verbondenheid is belangrijk. Niet aldus eenvoudig dat je weet dat ondersteuning naar jou toe komt, maar dat je weet dat jij ook gaat en die ondersteuning stuurt, en dat zoveel werk van jullie op deze manier gedaan wordt.
Wij hebben tegen jullie gesproken over hoe jullie gigantische energiegebied zoveel informatie, energie en Liefde uitstuurt, niet alleen op jullie planeet en naar de Koninkrijken, maar door het Universum heen. En het is deze diepe her/erkenning binnenin jullie van deze macht welke jullie vasthouden, in de meest positieve betekenis van het woord.
Dus het is de collectieve macht die samenkomt wanneer je alleen bent; er zijn tijden wanneer je een razende rivier en zeer machtig bent, er zijn tijden wanneer je een sijpelende stroom bent, maar wanneer jullie bewust samenkomen in het begrip van Eenwording zijn jullie zoals de Hoover Dam van het Universum.
Welnu, heb je vragen voor mij?
SM: Ik heb er een paar. U hebt hier al over gesproken, maar ik denk dat de pijn in de ware kern van de menselijke ervaring in de illusie zit dat wij alleen zijn op deze reis. Dus het werkelijke idee hiervan brengt ons naar een plaats van verlangen voor verbinding met anderen, of wij ons er nu wel of niet bewust van zijn. Het collectieve verlangen om ergens bij te horen stuurt ons aan om antwoorden te zoeken over waarom wij ons zo vreselijk voelen, en dus zetten we een pad uit om het te proberen te begrijpen en enige antwoorden te krijgen.
Mijn vraag is deze: Zijn wij nu op een evolutionaire plaats waar er niet langer wat voor energie dan ook is die de illusie van afscheiding in onze harten vasthoudt? Filtert dit door naar het bewustzijn van de gehele mensheid?
Raj: Dat is correct. En je weet dat waar jij ook naar refereert, jullie Ascentie is. Daar zullen diegenen zijn die met een vingerknip zullen ascenderen. En je weet dat daar de meest weerbarstigen zijn en diegenen die deze uiteenlopende onderwerpen zeer bedreven vermeden hebben.
Maar jullie allemaal - en zeker jullie allemaal die vandaag naar mij luisteren (of dit lezen), ofwel tijdens deze show of via de opname - zijn op deze reis van verlichting geweest. Het heeft dit idee van afscheiding, van isolatie geëlimineerd, en op jullie eigen rustige manier en soms zeer luidruchtige manier, komende naar deze plaats waar we naar gehunkerd hebben, van het weten dat je niet alleen bent.
Jullie zijn nooit alleen geweest. In plaats van soms een gevoel van verbondenheid, ofwel in de natuur of in meditatie, of met een bepaalde groep aan mensen, bereiken jullie die plaats waar die illusie eenvoudigweg uit jullie hart vandaan drijft. Het bestaat niet langer. Dus dat valse raster, dat paradigma dat een integrerend deel uitmaakt van de - zullen wij zeggen - de duistere tijden van de menselijke conditie, is weg.
Welnu, er zijn tijden wanneer jullie erin terugvallen. En dat is waarom ik begonnen ben door te zeggen dat wanneer je in die duistere plaats bent, sta dan alle energieën toe, die dwars over het raster met de snelheid van Liefde drijven en stromen, binnen te komen, zodat het zelfs niet eens een hik wordt. Omdat er geen ruimte voor is. Het is niet de waarheid van wie jullie zijn en het is zeker niet de waarheid van de vijfde dimensie. Er is geen ruimte voor. Dus lieve harten, jullie zijn afgestudeerd.
SM: Dat is een prachtig iets en goed nieuws. Eén vraag die in de gedachten van velen mag zijn betreft diegenen die gewoon door willen gaan met leren en de ervaring van de lagere dimensies te hebben. Misschien zijn wij mensen nog niet gereed voor die informatie, maar niemand schijnt te weten hoe het zal worden te zijn dat een ieder van ons ertoe komt te verhuizen naar wat wij verlangen, hoe uiteenlopend deze verlangens ook mogen zijn.
Dus zal iemand zoals mijn conservatieve, rechtervleugel broeder die naar FOX Nieuws kijkt gerehabiliteerd worden? Of zal hij zijn leven helemaal uit leven in een werkelijkheid die gelijkaardig genoeg is aan deze zodat hij geen verandering zal opmerken? Zal hij ook het feit opmerken dat ik geen deel van zijn leven meer uitmaak? Kunt u daarover spreken?
Raj: Ik kan daarover spreken. En zoals je weet ben ik een nogal recht toe recht aan Meester. Hoewel is niet echt aan mezelf denk als zijnde een Meester, maar als een Opzichter van de Wet. Dit is een Vrije Wil zone, en dat is prachtig. Er zijn twee aspecten van waar jij aan denkt als de derde dimensie. En het gaat niet eenvoudig over tijd en ruimte en afmetingen - dat lengte is - het gaat over de kwaliteit van de Vrije Wil en fysicaliteit.
De Moeder heeft in haar Plan en in haar wijsheid altijd gezegd dat wij niet tussenbeide zullen komen met de Vrije Wil. Welnu, dat betekent niet dat zelfs diegenen die het meest ondergedompeld lijken te zijn, zullen we zeggen, geen toenemende "A-ha!" momenten gegeven zullen worden, momenten van Goddelijke inspiratie en inzicht.
Jullie ontvangen hen nu dagelijks. Zij zullen hen ontvangen als zij hen toestaan. Nu gaat het voor hen een klein beetje anders worden - zoals het geschokt of "getaserd" (gelijkaardig aan een soort van elektrische schok) worden, of zelfs in sommige situaties door het weerlicht geraakt worden. Maar in hun zielontwerp en zielverlangen, hebben zij ja gezegd.
Nochtans is er een punt waarop - als dat de beslissing is - zij dan eenvoudig zullen migreren naar een andere werkelijkheid. Laat mij zeer duidelijk zijn dat het geen deel van het Plan uitmaakt op dit moment om een alternatieve Gaia te creëren. Er is veel discussie op jullie planeet over parallelle Aardes of planetaire systemen. Dat is niet het Plan. Deze mensen zullen migreren, overgaan zullen we zeggen. Jullie zullen opmerken dat velen sterven, en zij zullen zeer snel opnieuw geplaatst worden op een planeet in een ander Universum die de illusie heeft van doorgaan op Aarde te zijn alsof zij door een tourniquet/draaiboom heengaan. Maar het zal niet de Aarde zijn.
SM: Wow!
Raj: Dus er is een beslissingspunt. Aartsengel Michael heeft gisteren gezegd dat dit een tijd van beslissingen en het maken van keuzes is, en jullie zien dat er een crescendo effect is. Denk eraan als muziek en aan het geluid van het Universum en het geluid van jullie planeet. Het bereikt een crescendo. En dat is het punt van beslissing.
Dus, zijn allen feitelijk welkom? Ja, omdat zelfs diegenen die de meest dramatische rebellerende rollen gespeeld hebben, het goed gedaan hebben met dat te doen, in het elimineren van de polariteit van de dualiteit. Dus zij zijn welkom. Het is geen oordeel, het is geen "heiligen en zondaars". Het is alle(s)n.
SM: Ik heb hier heel veel over nagedacht de laatste tijd in termen van het zijn van Schepper Wezens … dat wij zo'n beetje opgroeien in/naar deze bekwaamheden en ons natuurlijk afvragen wat feitelijk het punt van alles is. Zal het duister overal voor altijd geëlimineerd worden? Het antwoord dat ik kreeg is nee. Omdat dat een vereiste van creatie is die in contrast staat met waar de groep van Abraham over spreekt. Het contrast dat wij mensen nodig zijn om in staat te zijn de omgeving te plaatsen waarin wij kunnen leren, uitbreiden, groter kunnen worden en terug kunnen gaan naar de Bron.
Raj: Wat jullie als een menselijk ras gedaan hebben - en nu spreek ik tegen jullie over miljoenen en miljoenen aan jaren - is dat jullie het duister gebruikt hebben in termen van dualiteit en polariteit. Dus vaak hebben jullie gezegd dit is duister, dit is Licht. En jullie hebben het concept gegrepen dat allereerst waar jullie aan denken als duisternis en Licht nochtans in z'n geheel deel uitmaakt van de Ene. En dus wanneer je het voor de overzichtelijkheid voor deze missie gebruikt, voor afbakening, is het één ding. Maar de ontwikkelde - en mag is zeggen slechts voor het doel van de verduidelijking, de hogere dimensionale Wezens welke jullie al zijn - lijnen zichzelf uit met de keuzes van Liefde wat jullie aannemen dat Licht is.
Welnu … er zijn gradaties. Er zijn altijd gradaties geweest. Denk eraan als materiaal. Wil je de ruwe, knobbelige wol omdat het de textuur en de stimulatie en de warmte heeft die je zoekt, of wens je een zeer fijne, fijne zijde welke haarzuiver is? Beide hebben kwaliteiten die wenselijk zijn en die jullie helpen beslissen wat het is dat je na wenst te volgen of wenst te gebruiken voor een bepaalde situatie.  
Dus wanneer jullie denken aan duisternis, het idee, het concept van duisternis neemt verschillende betekenissen aan. Het helpt jullie met afbakenen, maar jullie keuze is om in uitlijning met Liefde te zijn. Dus het is een vraag van; helpt dit element van schaduw mij me beter uit te lijnen, duidelijker uit te lijnen of doet het dat niet?
Dus de beoordelende factor dat dit juist is en dat is slecht, dit is Licht en dit is duister, dit is goed en dat is kwaad, is verdwenen. Omdat jullie, als geëvolueerde wezens, die naast elkaar plaatsing van goed en kwaad niet langer meer nodig zijn. Jullie hebben dat geëlimineerd en achter je gelaten waar jullie in jullie driedimensionale oude manier toe kwamen te definiëren als duisternis . Is dat duidelijk voor jou?
SM: Dat is het. Heel veel dank daarvoor. Ik heb nog een vraag. We verlangen ernaar erbij te horen en toch weerstaan wij de aansluiting, en de weerstand is op angst gebaseerd. Zo velen van ons hebben nogal grimmige groepservaringen gehad waar het residu niet gemakkelijk van los te laten is, misschien in deze en in veelvoudige vroegere incarnaties. Deze kunnen uitdagende overtuigingen zijn om uit onze beenderen vandaan te trekken, en ik vroeg me af of u een oefening aan zou kunnen bieden om ons te helpen om elke en alle van dergelijke valse rasters rondom de veiligheid in groepen los te laten.
Raj: Ja, het is wat jullie het meest verlangen en wat jullie het meeste vrezen. En er is een prachtige oefening welke Aartsengel Michael geschonken heeft. En ja het maakt deel uit van de Nieuwe Jij. Maar het is om deze valse rasters te verwijderen. Omdat de angst van het erbij horen en angst van het omgaan met menselijke wezens eenvoudigweg nochtans een angst is.
Welnu, het is gebaseerd op de ervaring van afwijzing en isolatie en hartenleed. Ik zou nooit wensen om dat te minimaliseren of te ontkennen, maar het is nochtans een beperkende factor van angst. Michael geeft mij toestemming om dit te delen … dus wat jullie doen, lieve harten, is dat jullie gaan liggen, omdat wij willen dat jullie in staat zijn om de sensatie van dit valse raster te voelen dat onder jullie ligt.
En het zal anders zijn voor elk raster of elk geloof. Dus dit voorbeeld gebruikend van het in angst zijn van het behoren bij een groep omdat de groepsenergie jou beschadigd of gekwetst heeft, en in sommige gevallen jou gebroken en gedood heeft, wil je dit slechts gedurende een moment voelen. En jullie hoeven de trauma's die erbij betrokken zijn niet opnieuw te doorleven. Dat maakt hier geen deel van uit. Dat is oude energie en hoeft niet langer meer toegepast te worden. Dus je voelt eenvoudig het gewicht van het raster; voor sommigen zal het zijn als prikkeldraad of ijzeren staven of een fluwelen lint. Het is niet van belang. En vraag eenvoudig aan Aartsengel Michael om het te verwijderen. Hij zal het ofwel van je afhalen of het ontbinden in louter energie, er op die manier zorg voor dragend, en laat het los.
Nu, het tweede deel - Michael draagt zorg voor de ontbinding - maar ik wil vandaag ook over het tweede deel spreken. Jullie zouden dit verschillende keren moeten doen omdat dit een zeer groot probleem voor vele mensen is. Wanneer je door de voltooiing heen gewerkt hebt, dan ga je het proefrijden. Dus ga je vriendelijk, zacht, misschien eerst gewoon met de gouden weefsels uit je hart vandaan, ga je en verbind jij je met een groepsenergie. Ik wil dat je het ook in de praktijk brengt, dus plaats jezelf in een groep.
Welnu, begin dit uitstapje niet door jezelf in een groep te plaatsen waar je om mee te beginnen angstig voor bent. Dus bijvoorbeeld, lief hart, suggereer ik niet dat als je, zeg, angstig bent voor de Republikeinse Partij - waarvan wij weten dat velen goede mensen daar angst voor hebben - dat je gaat en je bij die Partij aansluit en begint om werkzaamheden bij te wonen. Begin je oefening door jezelf in situaties te plaatsen waarvan je weet dat je gemeenschappelijkheid van gedachten en geest hebt. En test de wateren en geniet ervan. En bouw het dan uit en bouw het verder uit.
SM: Dat is een fantastisch idee. Wat bij mij in mijn gedachten komt is dat ik afgelopen dinsdag uitging om Karaoke te zingen. Ik had echt een fantastische tijd.
Raj: En jij dacht dat het een uitstrekking was en dat was het. En het was precies een soort van jezelf buiten je vertrouwde comfortzone en in een situatie te plaatsen waar je kon spelen.
Wij vragen niet van jullie om te veranderen wie jullie zijn. Wij zouden nooit willen dat jullie veranderen wie jullie zijn. Maar jij bracht jouw Licht naar die situatie en je deelde het, en je zag dat het vreugdevol kon zijn.
SM: Ja, en ik ga vanavond weer.
Raj: En ik zal er ook zijn.
SM: Prima! Ik voelde beslist een bemanning rondom mij heen die het werk samen met mij deden. Dus, heb ik een opruimende vraag als ik mag. Mijn dochter heeft enige slechte dromen gehad, en zij heeft feitelijk echt geleden gedurende de afgelopen weken. Ik blijf haar vertellen dat mijn gevoelens zijn dat het allemaal opruimend spul is, omdat zij veel angst draagt en ik weet dat zij het niet kan brengen waar de mensheid naartoe gaat. Zij merkte twee nachten geleden op dat haar dromen een beetje vriendelijker geworden zijn. Ik deed de suggestie aan haar dat dit misschien de hulp van haar Gidsen en Meesters en Engelen is, omdat zij deze dromen moet hebben om door haar proces heen te gaan, maar dat zij het dus niet zo beangstigend maken, en dat zij de hulp krijgt waarom zij gevraagd heeft. Dus kunt u alstublieft over dat proces spreken.
Raj: Dat is absoluut juist. En er zijn velen binnenin het menselijke collectief die heel veel gedurende hun droomtijd verwerken. En zij doen dat om hun wakende uren draaglijk te maken. Omdat de enormiteit van wat zij verwerken meer vloeibaar en gemakkelijker is, gemakkelijker toegankelijk is, wanneer zij in de droomstaat zijn.
Nu, wat er ook voor velen gebeurt, zowel wakend als slapend, is dat jullie voor velen verwerken. Laat mij hier duidelijk over zijn - je zou niet de gruwelheden van de intergalactische oorlogen en verwoestingen of de holocaust verwerken als je daar geen deel van uitmaakt had. Maar die collectieve energie is zo groot dat je het voor jezelf en voor vele anderen verwerkt.
Nu, je hebt misschien gereinigd, bijvoorbeeld, jouw eigen kwesties rondom de intergalactische verwoesting, of de verwoesting van Atlantis of de holocaust verwoesting, maar omdat je die genetische, spirituele en fysieke DNA hebt, heb je het ook voor velen op je genomen. En aldus doen velen het via de droomtijd. Maar wat er zich ook in de droomtijd voordoet is, dat het lichter wordt en lichter en lichter. Omdat de draaglasten losgelaten worden.
SM: Ik moet zeggen dat, als haar Moeder, ik echt hoop dat zij spoedig een pauze zal gaan krijgen. Ik weet dat zij hiermee ingestemd moet hebben om dit te doen op het één of andere niveau, maar haar leven is niet bijster gemakkelijk geweest, en het is behoorlijk zwaar voor haar dus zij moet inderdaad een machtig Wezen zijn….
Raj: Degenen die dit doen zijn machtige Wezens. En er is een beveiliging welke de Moeder zelf op iemand plaatst aangaande waar jullie aan zouden willen denken als een tijd van verlof als het te intens wordt. En je kunt ook altijd aan de Moeder vragen om een verloftijd te plaatsen.
SM: Oké. Wel, ik heb haar deze informatie gegeven en misschien op het één of andere niveau heeft zij gekozen het niet te doen. Ik weet het niet. Prima, we hebben vandaag geen bellers, dus we kunnen voor sommigen vragen of misschien kunnen we Linda een pauze geven en zeggen van ga en neem rust omdat je kou gevat hebt, en je wordt enorm gewaardeerd.
Raj: Ik denk dat wij het laatste zullen kiezen, lief hart. Omdat ik het op deze manier geregeld heb. En dus zullen wij volgende week terugkeren om over Transmutatie te spreken. En ja, Ik zal jullie gast zijn.
SM: Dank u wel. Dat is prachtig.
Raj: Ik ga in vreedzaamheid en stuur jullie allemaal mijn oneindige Liefde. Vaarwel.
SM: Vaarwel. Dank u wel.   


Vertaling: Cobie de Haan: http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten