woensdag, maart 02, 2016

Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Boven en Beneden - 27 Augustus 2013 / 2 Maart 2016 - Linda DillonHemelse Zegeningen
27 Augustus 2013 / 2 Maart 2016 - Linda Dillon
Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Boven en Beneden

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Grote Ontwaking," en ikzelf Suzanne Maresca.
Vandaag verkennen wij de Wet van Boven en Beneden, Binnen en Buiten, met Sanat Kumara. Dit staat in verband met de Universele Wet van Balans in goddelijke overeenstemming met de geest, de wil en het hart - Boven en Beneden.
Ik ben opgetogen om hierop in te gaan, omdat door de definitie van de Raad van Liefde, deze Wet spreekt met betrekking tot het feit dat niemand van ons hier zelfs maar zou zijn tenzij we op het één of andere punt besloten hadden om in de volledigheid van wie wij zijn te stappen. Balans vraagt voor de externe expressie van onze genialiteit en het moment voor ons is juist om de waarheid hiervan te accepteren en om de geschikte actie te ondernemen.
Ik kijk ernaar uit om meer te horen over de verklaring van de Raad van Liefde dat wat in de Hemel genezen/hersteld werd, op de Aarde genezen/hersteld zal worden. En wie beter om ons dat te helpen uitvinden dan onze prachtige vriendin, Linda. Goedemorgen!
Linda Dillon: Ja, goedemorgen Suzi. Dit is één van mijn favoriete wetten om over te spreken. En ik denk dat het flink wat te verhapstukken heeft. En zo vaak zullen mensen refereren naar de Wet van Boven en Beneden, maar wij nemen niet echt vaak voldoende tijd om te gaan zitten en na te denken, zoals mijn vriendin Maré (De Oceaan. Oftewel, De Goddelijke Moeder) zou zeggen, wat dat werkelijk betekent.
Dat alles wat er binnenin ons gaande is, met ons en onze planeet - als wij in overeenstemming met deze Wet waren - het een reflectie zou zijn van wat boven is; en, gelijkaardig, wat binnenin ons is is ook buiten ons.
Ik denk dat waarschijnlijk één van de meest belangrijke stukken van de verschuiving uit het oude derde vandaan is, dat - aangezien wij weten dat de oude derde niet in overeenstemming met die wet was - dat wat geweest is, wel, we hebben perioden ervan en voorbeelden ervan, en momenten ervan, maar algemeen gesproken, wat er op de planeet de laatste paar duizend jaren of langer gebeurd is, is niet werkelijk een reflectie van de goddelijke werkelijkheid geweest.
Dus het is echt een interessant onderwerp. En ik denk één van de dingen die de Universele Moeder Mary zegt, die Aartsengel Gabrielle zegt - en zeer zeker wat Sanat Kumara zegt - is dat ik niet denk dat wij als individuen werkelijk volledig geloven dat wij een absolute reflectie van goddelijkheid zijn.
SM: Het zou moeilijk voor ons zijn om dat echt, zonder bewijs te hebben, te omhelzen. Want zelfs diegenen van ons die niet concrete, lineaire denkers zijn, is alles dat wij nu doen voort schijnt te gaan op vertrouwen en geloof en ik ben er zeker van dat velen, zelfs de meest standvastige dienaren van het Licht, echt verlangen naar enig tastbaar bewijs hiervan.

LD: En toch vraag ik me af, en dit is slechts ik die het zich hardop afvraagt, waar denken wij dat het Gezelschap van de Hemel, de engelen en de Aartsengelen, op varen, zo niet op hoop en geloof en vertrouwen. Ik denk niet dat zij echt gehecht zijn aan het tastbare.
SM: Dat heb ik me ook afgevraagd. Ik heb ook nagedacht over het aspect van de groepsgeest van het bestaan in de hogere rijken; dat zij veel meer "het snappen". Dus hier op de Aarde zijn wij versies van onze hogere zelven en komen dichterbij om te leven alsof we dat begrijpen en omhelzen, maar zij zijn daar al. Dus misschien is het een verdere vooruitgang op het pad terug naar de Bron
LD: Ik denk dat het dat is. Maar voor ons om over de goddelijke kwaliteiten na te denken, de dertien zegeningen en deugden, is dat een omschrijving van hoe in de hogere rijken geleefd wordt. Deze zijn de kwaliteiten, dat is daar iedere dag. En het kan manifesteren door de Moeder en de creatie van galaxies, maar het beginpunt van waar zij mee werken en hoe zij opereren zijn deze goddelijke kwaliteiten.
En één van de dingen die ik hoop welke jij en ik, en Sanat Kumara en de Raad van Liefde, gaan bereiken gedurende deze serie, is om de overeenkomst te zien of de link-ertussenin wat de Universele Wet en deze goddelijke kwaliteiten zijn.
Want echt, zij zijn zeer veel spiegels van elkaar. Zij zijn niet precies spiegels. Zij corresponderen niet één-op-één. Maar zij zijn zeer duidelijk het raamwerk, het 'hoe te', de in principe operationele handleiding van de goddelijke kwaliteiten, de zegeningen en de deugden waar wij overheerlijk zoveel tijd aan spenderen.
Dit is hoe wij leven en hoe de dingen werken. Dit is hoe wij onze goddelijkheid en de wetten kunnen omhelzen. En op de één of andere manier, raakt dat verloren. Dus, zelfs wanneer wij naar een menselijke wet kijken, laat ons iets buitennissigs kiezen - zoals sommige van de clausules in de "Homeland Security Act" bijvoorbeeld. En ik ga een beetje staatkundig worden.
Maar je kijkt naar enige van deze clausules waar mensen het recht hebben, midden in de nacht, om in jouw woning te komen, jou te ondervragen, jou misschien weg te halen, jou op te sluiten en het nooit aan een ziel vertellen of feitelijk een proces verbaal brengen.
Nu, op wat voor manier zou dat in overeenstemming zijn met de Wet van Boven en Beneden. En toch, in ons menselijke, alledaagse zelf, en ik denk dat het hier is waar de bruikbaarheid naar voren komt, zeggen wij niet gewoon, "Wel, dat is de manier waarop het gaat," of  "Oh, dat is vreselijk."
Maar wij als een collectief, en die collectieve geest waar jij over spreekt, op welk punt zeggen wij dat dit op z'n minst niet in overeenstemming is met het goddelijke en de handleiding voor deze planeet en voor dit Universum. Daarom is het compleet onacceptabel en wij breken het af, je verschuift, wij stemmen het het kantoor uit, ik geef er niet om hoe we het benoemen, maar wij accepteren niet dat dat een manier is om te leven, een manier om te werk te gaan.
Specifiek denk ik, als Amerikanen, dat wij echt goed zijn met het uitduiden van de wantoestanden of de ongelijkheden welke zich in andere landen voordoen. En we kijken ernaar en we wijzen met onze vingers en we zeggen dit is weerzinwekkend, hoe kon dit gebeuren. En nochtans zorgen wij niet voor onze eigen achtertuin, en hoe dat begint is natuurlijk zorgdragen voor ons innerlijke zelf. Het komt allemaal terug naar ons zelf, hoe wij leven en hoe wij te werk gaan.
SM: Niet dat ik het nieuws echt volg, maar daar is iets waar je het gewoon niet van kan helpen dat je erover hoort. Mijn manier van omgaan met het nieuws en de klaarblijkelijke chaos, alsook met sommige commentaren in de inbox, is om te leven alsof ik al in de hogere dimensies ben om gewoon Liefde te zijn.
Het is nu mijn hoogste en beste recht om mezelf te zien als de Liefde en het Licht dat IK BEN. Dus dat past echt in het binnen en buiten, omdat wat ik opgemerkt heb is dat hoe dichterbij ik tot acceptatie kom van wie ik ben, dat is wat ik zie en opmerk in de wereld en de mensen om mij heen. Het is echt verbazingwekkend en schitterend.
LD: Het beginpunt is ons heilige zelf. Ik was gisteren gefascineerd. Ik luisterde naar de discussie met Aartsengel Gabrielle, en dit is de zienswijze van Linda hierop, maar toen zij in Een Uur met een Engel sprak…., en ik denk dat de vraag ging over hoe moeten wij vertrouwen.
En hoe gaan wij verder in vertrouwen, wanneer er zoveel gebrek aan waarheid geweest is of dat er zoveel oneerlijkheid geweest is. En haar antwoord, wederom, vanuit MIJN perspectief hier zittend en luisterend als het kanaal, was, "Wel, praktiseer jij de Vrij Wil niet? Wat kies jij om te doen?"
En weet je, wij zien dat in de echte praktische kleine microkosmos - weet je, wij hebben allemaal vrienden gehad of we hebben allemaal tegen onszelf gezegd, wij hebben in een liefdesrelatie gezeten die niet werkte, en daarom zeggen wij, "Wel, dat doen we nooit weer. Ik ga nooit weer een relatie aan. Ik ga mezelf nooit weer toestaan om lief te hebben."
En hoewel wij het zeggen en we weten dat wanneer wij het zeggen dat wij in hoog drama zijn, dat dit een zeer treurige verklaring is. Het is als te zeggen, "Wel, omdat ik eens teleurgesteld en zielsbedroefd was ga ik nooit en te nimmer weer een kans nemen en mijn Vrije Wil uitoefenen om weer van iemand te houden."
En dat is aldus liefdeloos van onszelf..
SM: Het is angst.
LD: Het is angst, en het is tijd om de angst los te laten. Omdat wat ik over de Wet van Boven en Beneden weet, is dat ik weet dat in de Hemel en in de hogere rijken en zelfs in de hogere dimensies waar wij over gesproken hebben, en in de vijfde, angst niet bestaat. Is daar heldhaftigheid en moed? Ja, enorme hoeveelheden. Enorm. Maar er is geen angst. Er is geen kwaadheid.
Dat is niet te zeggen dat er geen momenten zijn waar de andere zijde gefrustreerd met ons raakt. Ik denk dat zij meer gefrustreerd met ons raken dan dat wij weten. Ik denk dat zij zeer goed zijn met het onder controle houden van hun frustratie of angst, een heel stuk beter dan wij dat doen. Dus het is een zeer interessante Wet. En het is ook dit begrip en de incorporatie rechtstreeks in onze beenderen - deze verlangens die we moeten creëren, we hebben hen omdat we hen van boven meebrachten. En tezelfdertijd, bestaat het al in het Universum.
SM: En wij beseffen gewoon onze kracht niet. Ik vermoed vanwege de conditionering gedurende vele levens, maar het is zeer moeilijk voor velen om aan onszelf te denken als Goddelijke Wezens. Maar als we daar in zouden kunnen treden, zelfs een heel klein beetje, en beseffen dat wij gemaakt zijn van Liefde en wij gemaakt zijn van Licht, en als we onszelf gewoon in dienstbaarheid aan het Licht aanbieden, er niets is dat er met ons kan gebeuren, er is niets dat ons naar beneden zou kunnen halen.
En hoe meer wij dat belichamen, en de goddelijke kwaliteiten, hoe meer wij het collectief in dienstbaarheid helpen. En wat voor werk wij ook aan onszelf doen - en dat is nagenoeg onze enige kracht in dit punt, en dat is om aan onszelf te werken - is het een gigantische kracht. En door aan onszelf te werken, gaan de rimpelingen overal naar buiten in/naar de gehele Schepping. Specifiek naar de rest van het menselijke collectief.
LD: Ja. En het begint met het werken aan onszelf, met van onszelf te houden, met het accepteren van onszelf, en gewoon te weten, dat hoewel die menselijke zijde van jou, die egozijde van jou, denkt, "Wel ik kan dit maar beter rechtzetten," dat je in feite volmaakt bent.
SM: Wij hoeven niet genezen te worden om een genezer te zijn. Het is zeker fantastisch om ons persoonlijke werk te doen en dat is waarom aan ons gevraagd wordt om zoveel opruimingswerk te doen. Deze frequenties dwingen ons min of meer om onze opruiming te doen als we het niet vrijwillig doen, en zij strippen de kwetsuren van ons af. Ik stel me zo voor dat iedere luisteraar waarschijnlijk zou getuigen voor het feit dat zelfs een maand geleden, hun begrip anders was dan dat het nu is.
LD: Ja. De dingen verschuiven nu zeer snel. En ik denk dat het meeste van die verschuiving, ja we zien het in het externe, maar het meeste van die verschuiving - het grote werk - wordt innerlijk gedaan. In het Binnen.
SM: Sprekend over het innerlijk en Binnen, denk je dat het tijd is voor een meditatie?
LD: Ik denk dat het een goede tijd daarvoor is. Ik denk dat we teruggaan naar deze muren van ons hart.
 (Meditatie niet opgenomen in het transcript)_______________________________________
Sanat Kumara: Gegroet, Ik Ben Sanat Kumara, welkom aan een ieder van jullie. Welkom mijn broeders en zusters van mijn hart, van mijn reis. En welkom naar deze tijd, niet alleen van het bestuderen van de Universele Wet, want het is mijn vreugde om jullie leraar en begeleider te zijn; maar wat wij ook ondernemen met een ieder van u is het praktische en dat is waarom wij deze oefening (meditatie) vandaag gedaan hebben.
Het is de tijd, mijn vrienden, van vruchtbaarheid en van het in/naar jullie leven, jullie wereld, jullie werkelijkheid te brengen van wat een vijfdimensionale werkelijkheid is, niet alleen het begrip van hoe de Wet werkt, maar de hanteerbaarheid van hoe je ermee werkt om te creëren, om voort te brengen, ja wat jullie hart verlangt. Maar ook Nova Aarde, Nova Mens, ja zelfs de Nieuwe Jij. De schoonheid van een ieder van jullie.
Jullie zijn niet simpelweg een fragment van wie jullie boven zijn en wij weten niet hoeveel keren wij dit zullen moeten zeggen, wij zullen het blijven zeggen totdat het stevig binnenin jullie Wetende Bewuste Zelf verankerd is. In dit leven, in deze incarnatie, hebben jullie de volledigheid van jullie zielontwerp gebracht, de volledigheid van jullie wezen, in/naar de vorm.
Nu, hoe is dit anders dan andere incarnaties, andere reizen en andere planeten die jullie met mij gemaakt hebben en met anderen? Laat mij dit inleiden door te zeggen dat een ieder van jullie een gigantisch scala aan talenten, bekwaamheden en capaciteiten heeft. 
In voorafgaande incarnaties waren er tijden wanneer jullie zouden zeggen, wel, ik ga incarneren en ik ga bijdragen aan het grotere begrip van bescheidenheid en godsdienstigheid. En dus koos je omstandigheden, of zij nu financiële omstandigheden waren, of een gebrek aan talent, of in een situatie zijnde waar je bescheidenheid moest praktiseren, en ik bedoel niet dat je een monnik was of een priester of een non, omdat soms de grootste bescheidenheid gepraktiseerd moet worden door koningen en koninginnen.
Dus je creëerde situaties waar je niet de volledigheid van alles meebracht, van wie je bent -denk eraan als boven- om voor jezelf te bouwen, maar gewoonlijk voor het collectief, proberende om het paradigma van het oude derde te breken. Je bracht niet alles van jou mee zodat je in staat zou zijn om dit te doen en om meer diepgaand te leren en om via voorbeeld te onderwijzen en je er meer diepgaand aan te wijden.
Dat is niet waar met betrekking op deze incarnatie, in deze periode van Ascentie. Welnu, laat ons ook zeer duidelijk zijn, jullie lieten nooit de Vonk van jullie goddelijkheid thuis achter. Dat is niet mogelijk. Dus of jullie het nu zijn, mijn prachtige Lichtwerker cirkels of mijn Liefdehouders, jullie hebben nooit jullie Vonk van goddelijkheid van Eenheid thuis achtergelaten, en noch heeft iemand anders dat gedaan.
Zelfs als zij verloren zijn in de duisternis en zich op afschuwelijke manieren gedragen, het is niet van belang. Hun Vonk van goddelijkheid is nog steeds binnenin hen en is dat altijd geweest. Wij spreken niet slechts voor een select groepje, wij spreken voor jullie allemaal omdat dit de tijd van de ascentie van Gaia is, de Ascentie van de koninkrijken, ook de ascentie van het voltooien van dit hoofdstuk van de mensheid.
En iedereen is hoogst oplettend en staat paraat voor deze voltooiing. Dus toen jullie kwamen hebben wij jullie verteld, dat jullie niet eenvoudig meesters in de maak zijn. Jullie hebben de volledigheid in prachtige uiteenlopende manieren van jullie meesterschap meegebracht naar de planeet, dus zijn jullie de volledige reflectie, de belichaming van die Vonk van Liefde die jullie Boven zijn, zeg in de Hemel, en zeker de volledigheid van jullie wezen zoals jullie zijn, in waar jullie aan denken als de hogere dimensies. Jullie hebben nergens gebrek aan.
Nu in de fysieke vorm zijnde die jullie gekozen en ontworpen hebben, ja, in samenwerking met jullie gidsen en met de Goddelijke Moeder en in samenwerking met diegenen die je kiest om mee te incarneren, ontwierp jij je lichaam, je fysicaliteit, je middelen, je container, op een bepaalde manier.
Er zijn sommigen van jullie waar wij naar luisteren en die wij horen zeggen, "Wel, dit is geen volmaaktheid. Dit is niet de manier. Ik ben er zeker van dat dit niet de manier is zoals ik er in de Hemel uitzie." De inhouden van de container zijn hetzelfde en het ontwerp is volmaaktheid, voor waar jullie wensen om een reflectie van te zijn. En wat jullie wensen om over te brengen zal handelen als een katalysator niet alleen voor jullie Ascentie, voor jullie voltooiing, voor jullie sprong, maar ook voor anderen.
Dus daar zijn diegenen van jullie die zouden willen zeggen, "Sanat Kumara, Raj, Ik kan niet geloven dat ik ervoor koos om naar deze planeet te komen met deze handicap, met benen die niet werken." En ik zou tegen u willen zeggen, ja, dat deed je wel. En je mag in deze representatie gekomen zijn om eenvoudig het collectieve mededogen te activeren, of bescheidenheid, of om met de Wetten van Verandering te werken, van Transmutatie, van Eliminatie, maar er zijn geen fouten geweest. Allereerst, maakt de Moeder geen fouten. En in jullie Goddelijke Zelf, mijn vrienden, doen jullie dat ook niet.
En ja wij hebben dit vaak gehoord, "Oh ik ben er zeker van dat ik een vergissing gemaakt heb. Ik kwam naar de verkeerde familie toe." Nee, dat kwam je niet. Welnu, beïnvloedde de uitvoering van de oude derde dimensionale werkelijkheid en Vrije Wil misschien de uitkomst? Zeer zeker. Maar denk niet dat het een vergissing was. Die zijn er niet.
Nu, veranker het en accepteer het. Deze waarheid - of je nu zwart, wit, geel, lang, kort, gehandicapt of briljant bent - dat jij de exacte replica binnenin de container van jouw goddelijkheid bent, is een belangrijk beginpunt. En binnenin die container, binnenin jouw hart in het begrip van jouw werkelijke specifieke en unieke missie en doel, zijn deze verlangens van wat je wenst voort te brengen, wat je wenst te ervaren.
En alles dat in die mand van verlangens is, dat is van waarheid, niet van ego en niet van gebrek, is gereed voor jou. Het is binnenin jou en ook buiten jou. Het bestaat ook ofwel in het Universum of op jullie planeet. En jij bent net zo in staat van het aantrekken van iets dwars door het Universum heen, wat je net gedaan hebt, als het aanhouden van een taxi.
Het grootste obstakel waarmee wij geconfronteerd worden met jullie en waar jullie mee geconfronteerd worden is dat jullie accepteren hoe machtig jullie zijn, dat jullie deze ingeboren bekwaamheid hebben. Dat is waarom wij over de Universele Wet spreken, creatie formules, goddelijke kwaliteiten; wij zijn eenvoudig jullie geheugen trimmers. Wij zijn jullie assistenten. Dit maakt deel uit van jullie/jouw dienstverlening aan de Moeder, omdat wat er zich in haar ontwerp voorgedaan heeft is dat jullie/jij de belichaming zijn/bent. Jij, niet Saint Germaine, niet Saint Teresa, niet ikzelf, zelfs als Planetaire Logos - jij bent/jullie zijn de belichaming van de vervulling van Haar plan. Een ieder van jullie.
Nu, dit is niet bedoeld om jullie in een tolvlucht te sturen of om een mantel van verantwoordelijkheid op jullie schouders te leggen zodat jullie het gevoel krijgen overbelast te zijn. Dit is een dans, waar jullie zeggen, "Ik doe wat mijn hart verlangd, hoe ik geleid wordt, omdat dit in een directe uitlijning is met wie ik Boven ben en met wie ik precies hier en nu ben. En als er enige verandering is zal ik het corrigeren."
Houd ermee op aan jezelf te twijfelen. Je brengt geen grote hoeveelheid aan tijd door met het werken met de Universele Wet. Maar wat ik van jullie vraag, specifiek met deze Wet van Boven en Beneden, Binnen en Buiten, roep het aan, nodig het uit. Want het brengt die uitlijning voort. En het begint het voort te brengen in de tastbare werkelijkheid.
Een ieder van jullie heeft een formidabele missie. Je mag er aan denken als zijnde klein, maar het wordt nooit op die manier vanuit ons perspectief bekeken. Dus wanneer je dit aan het doen bent, vervul jij je heilige doel, je fysieke menselijke hartverlangens. Je engelachtige hartverlangens. En creëer je Nova Aarde en de ontvouwing van het plan van de vervulling van jou/jullie ascentie - allemaal in één keer.
Ik kan niet genoeg aan jullie benadrukken, geliefden, hoe belangrijk dit is. En het is geen richtlijn. Dit is geen, "Hier is een behulpzame hint misschien kan je het gebruiken, misschien zal het voor jou werken." Ik spreek tegen jullie als de Universele Opzichter van de Universele Wet. Het is niet kneedbaar; het is een codex. Het is het begrip van de Waarheid van God, van hoe de dingen werken.
Dus begin mijn vrienden, en als je in tweestrijd staat, als het je niet duidelijk is, wend je naar mij, wend je naar Gabrielle, wend je naar jouw gidsen, wend je naar Michael, wend je naar de Goddelijke Moeder. Wij zijn blijmoedig gestemd om je te helpen.
Welnu, wens je vragen te stellen?
SM: Zeker, dat zou prachtig zijn. Heel veel dank dat u zich weer bij ons aansluit. Ik waardeer deze serie over de Universele Wet enorm. Het is zeer verlichtend en uitbreidend, net zoals de goddelijke kwaliteiten. Dit gaat een beetje verder.
Ik voel dat het voor ons luisteraars/lezers mogelijk behulpzaam is om eraan herinnerd te worden dat een ieder van ons vrij goed bekend is in de hogere rijken, onze gedachten en verlangens alsook onze triomfen en waargenomen tekortkomingen, zowel Boven als Beneden. Niemand staat aan de zijlijn. Zou u alstublieft daarover willen spreken?
Raj: Je hebt het zo welbespraakt gedaan. Natuurlijk worden jullie buitengewoon goed gekend. En misschien meer volledig dan dat jullie jezelf zelfs kennen. Ik zeg dit niet op een negatieve manier. Het is slechts dat onze bewuste herinneringen, zoals jullie daaraan zouden willen denken, langer zijn dan die van jullie.
Dus bijvoorbeeld, wanneer ik naar één van jullie kijk, wie van jullie dan ook, zie ik de pracht van die Vonk van Licht, zoals jullie oorspronkelijk tevoorschijn kwamen. Ik zie jullie engelachtige zelf in de reis die jullie op andere planeten en op Aarde gehad hebben. Ik zie jullie in jullie vele namen, jullie vele kostuums en containers.
Wij zien de worstelingen, wij zien de twijfel en de frustratie, de kwaadheid, de pijn, het verdriet. Wij zien de vreugde, de overwinningen, het gelach, de Liefde. En laat ons zeggen, dat de pijn van alle valse rasters het meest verwoestende deel van de ervaring geweest is van wat de mensen in de derde creëerden. Wij weten af van die pijn en wij streven ernaar om het te vergemakkelijken, het te verzachten om het te verwijderen, terwijl niet tussenbeide gekomen wordt met jullie Vrije Wil.
Maar wat ons verbijstert als wij op jullie neer staren, of het nu in Jeruzalem tweeduizend jaren geleden was, of in Frankrijk een duizend jaar geleden, of in Siberië, ja zelfs te midden van ontberingen en pijn, is jullie capaciteit om lief te hebben, om lief te hebben en om geliefd te zijn, en om Liefde tot uitdrukking te brengen, nooit echt gedimd. In de meest uitdagende omstandigheden hebben jullie jezelf altijd bewezen als de Lichtwezens die doorgaan lief te hebben.
Jullie hebben er geen idee van hoe uitzonderlijk dat is. En hoe wij alles zouden willen doen om die Liefde levend te houden. Dus wat is het wat wij momenteel aan het doen zijn? Waarom spreken wij op deze manier tegen jullie? Want jullie moeten toegeven dat het hoogst ongebruikelijk is in termen van jullie maatschappij.
Wel, wij doen het omdat wij die Liefde willen ontwikkelen en promoten. Jullie hebben altijd die vlam, die kaars, brandend gehouden. Welnu, wij willen dat jullie in jullie fysieke bewuste alledaagse lichamen en activiteiten weten, precies hoeveel van de Liefde jullie zijn, precies hoe verbonden met het Universum jullie zijn. Staan jullie aan de zijlijn? Nooit.
Alhoewel jullie het niet hoeven te beseffen, hoewel wij het zeggen, soms valt het op dove oren. Dus zeg ik het nogmaals. En ik zeg het niet alleen voor mezelf maar ook voor de Moeder, voor de Aartsengelen, voor de Meesters, voor de Gidsen, Ik houd van jullie.
Wat dat voor ons betekent is, dat wij aan jullie verplicht zijn. Niet verantwoordelijk als een overheersende ouder, maar wij zijn verplicht, niet eenvoudig door de groep-Ascentie, zelfs niet jegens jullie individuele Ascentie. Wij zijn verplicht met betrekking tot de vervulling van jullie hart, jullie dromen en jullie verlangens, omdat daar binnenin de Liefde is. En daar binnenin de Ascentie is. Want als jullie naar jullie harten kijken, zullen jullie opmerken dat de kwaliteit van dat waar jullie van houden en wat jullie verlangen, zelfs in vergelijk met vorig jaar, veranderd is.
Welnu, zijn er tastbare uitdrukkingen van deze verlangens, van de verlangens van hoop en dankbaarheid en liefdadigheid en edelmoedigheid? Ja. Maar ik hoor niemand van jullie zeggen dat hij/zij een Lamborghini wil; wat ik jullie hoor zeggen is dat jullie transport voor iedereen willen en dat het beter zou zijn als zij ruimtevoertuigen zouden zijn. En als zij geen ruimtevoertuigen zijn dan alsjeblieft laat hen schone luchtvoertuigen zijn. Dit is wat ik van jullie hoor. Dat jullie voedsel voor de planeet willen, en Gaia het in overvloed heeft. En het gaat niet genetisch gemodificeerd zijn. Het gaat de overvloed zijn welke zij altijd aangeboden heeft. Deze zijn de verlangens van jullie harten. En dit is Liefde.
Nu, hoe zouden jullie mogelijk dergelijke verlangens tot uitdrukking kunnen brengen als jullie niet van Liefde waren. Dus ja, wij horen jullie. En wij kennen jullie.
SM: Prachtig. Dank u wel. Als ik mag, Ik zou graag een huidige gebeurtenis vraag aan u willen stellen. Hoofdzakelijk wat ik graag zou willen weten is of er enige waarheid zit in de verhalen die aan ons gevoerd worden door de massa media of als de verhalen in de categorie van valse vlaggen thuishoren, specifiek in termen van Syrië in deze tijd (2013)?
Raj: Jullie hebben enige uitdrukkingen die jullie op de Aarde gebruiken - "Een dag van weinig nieuws?" En wanneer er geen nieuws is, dan verzinnen zij nieuws. Welnu, ik suggereer niet dat het geweld en de onenigheden die in Syrië woeden niet waar en echt zijn. Het is een combinatie van dingen, dus laat het me uitleggen. En het werkt heel goed met ons begrip en de conversatie van vandaag over Boven en Beneden, Binnen en Buiten.
Waarom zijn de mensen in Syrië - alle facties - wij bevoordelen geen facties - waarom houden zij geen vreedzaamheid in hun hart? Omdat wanneer vreedzaamheid in het hart is, er geen naar buiten gaande agressie kan zijn.
Vluchten er mensen? Ja. Nu, laat ons ook zeggen dat er twee categorieën aan mensen zijn die vluchten en wij bedoelen geen politieke categorieën. Er zijn mensen die vluchten omdat zij angstig zijn. En is spreek niet over de angst die bevriest. Voor sommigen van hen is het vechten of vluchten. Voor anderen is het nerveuze angst.
Dus er is die categorie. En dan zijn er diegenen die vluchten die zeggen, dit is een tijd van beroering en onrust en dit is mijn kans om ergens anders naartoe te gaan. En omdat de grenzen open zullen zijn en vluchtelingen geaccepteerd zullen worden, is het een kans om een nieuw leven te beginnen. Dus dat maakt er deel van uit.
Maar de sleutel voor Syrië is voor ieder persoon op de planeet - ja, met Aartsengel Michael en met ons - om vrede/vreedzaamheid, de overdenking, de afweging en de Liefde naar Syrië te sturen. Er is een collectieve energie die naar de oppervlakte komt, niet slechts in Syrië, maar wij spreken hierover, over ontoereikendheid, een geloof in het gebrek van zelfwaarde of in rechtvaardigheid. Maar het is misplaatste rechtvaardigheid.
Het is geen rechtvaardigheid die in overeenstemming en in uitlijning is met het Goddelijke, welke Liefde is. Het is een gemanipuleerd begrip. Dus is het een machtsworsteling? Absoluut. Is het geweld? Absoluut. Moet het naar de oppervlakte komen om snel uitgeroeid te worden, niet door de invasie met meer geweld, maar met vrede/vreedzaamheid? Ja, dat moet.
Omdat….- Laat ons dit voorbeeld gebruiken en dit is waar een praktische applicatie van deze Wet in/naar de vorm komt, en ik zou aan jullie allemaal willen vragen om dit samen met mij te doen - ….er geen oorlog is Boven. Punt. Het is een plaats van harmonie. Het is geen plaats van beroering. Het is geen plaats van kwaadheid en frustratie. Dat bestaat niet.
Daarom is er geen ruimte voor Beneden. Dus wat jullie zien is de uitlijning, alsof er een wolk van de Hemel boven Syrië is, en het Licht naar beneden regent, en dat licht gevuld is met Michael's Blauwe Vlam van Waarheid, van Gerechtigdheid en van Vrede. En vanuit elk van jullie harten, hebben jullie de capaciteit om rechtstreeks naar het hart van Egypte, Irak of Iran, dat gevoel van vreedzaamheid te sturen.
Wanneer je woedend raakt op de gruweldaden - en jullie hebben het juist het is schandelijk - maar wanneer jij je bij die energie van drama aansluit, dan draag je eraan bij. Dus heb je behoefte om uit te lijnen met de Goddelijke Kwaliteiten en met de Goddelijke Wet. En onderschat op die manier niet jullie kracht. Collectief hebben jullie de macht om deze facties te laten ophouden met vechten in dit werkelijke moment. Je stuurt de energie van vrede/vreedzaamheid en je houdt die visie vast en je tolereert niet en sluit je niet aan bij wat voor andere visie dan ook.
SM: Mag ik specifiek vragen of het nieuws dat er gegeven wordt aan de wereld over wat er daar gaande is opgesmukt is, zogezegd, om angst en een negatieve reactie van de mensen aan te steken? Ik bedoel, ik begrijp dat het ons werk is om het nieuws te horen en te begrijpen wat er gaande is en om Liefde en Licht naar het gebied te sturen. Tezelfdertijd voelt het aan als een mogelijkheid dat het nieuws dat naar buiten komt uitgebreid is, opgesmukt, gemaakt om het er erger te laten uitzien dan dat het werkelijk is.
Raj: Laat mij twee dingen aan jou suggereren. Er zijn zeer weinig nieuws organisaties op jullie planeet die niet opsmukken, die het niet dramatiseren, die niet proberen om de meest ergste beelden en scenario's te krijgen en daarin mee te gaan - omdat zij denken dat dat is wat de mensen willen, maar het is ook wat hun geldkist onderschrijft en ik bedoel hun geldkisten van macht en welzijn.
Dus is het opgesmukt? Natuurlijk. Dat mag je als een gegeven nemen.
SM: Specifiek gasaanvallen? Is dat wat er gaande is?
Raj: Er zijn enige gasaanvallen. Welnu, het tweede deel van wat ik zeg is het besef dat iedere gruweldaad afschuwelijk is. Dus wij wensen niet om de wantoestanden te minimaliseren. Waar wij zeer duidelijk over wensen te zijn is dat nieuwsorganisaties zoeken/kijken naar het ergste en het ergste promoten.
SM: Prima. Ik vraag me slechts af op wat voor punt de Hemelse Agenda onderdeel wordt van ons nieuws.
Raj: Wij komen niet tussenbeide met de Vrije Wil. Maar er was iets dat onopgemerkt ging toen Gabrielle jullie vertelde dat het nieuwe raster op z'n plaats is. En dat nieuwe raster, lief hart, maakt deel uit van de Hemelse Agenda en het gaat ook de collectieve gedragingen enorm beïnvloeden. Je kunt geen stelling nemen en deel uitmaken van het nieuwe gouden raster en smerig zijn.
SM: Precies. Ik vroeg me af of u zou kunnen spreken over de gereedschappen die er aan ons gegeven zijn voor spiritueel gebruik. Niet slechts de rituelen en de ceremonieën, maar de kristallen, ratels/kleppers, bellen, enzovoorts. Wij houden van hen. En zij dienen zeer zeker een doel. Maar ik heb me afgevraagd of het hoofddoel is om ons gewend te laten raken in staat te zijn om ons te verbinden met onze ingeboren kracht/macht en om hen uiteindelijk alleen te gebruiken als wij er plezier aan beleven dat te doen, en om van hun schoonheid te genieten.
Raj: Jullie houden van gereedschappen. Mensen houden van gadgets en speelgoed. Jullie denken dat jullie opgegroeid en volwassen geworden zijn, maar dat zijn jullie niet. Dus, ja, en denk erover na. Wij houden ook van gereedschappen. Welnu, gebruiken wij hen consistent of voortdurend? Nee.
Wij hebben een lange tijd geleden begrepen dat de intentie en het gebruik van jullie eigen kracht aanmerkelijk is, maar deze gereedschappen zoals kristallen, ratels, amuletten werden aan jullie gegeven omdat zij kracht/macht bezitten; zij vergroten jullie kracht/macht, specifiek met kristallen.
Lemuriaanse kristallen hebben jullie bibliotheek van informatie, dus zijn zij versterkers in en van hun eigen recht. En het is een manier waarop jullie je verbinden met de koninkrijken. Het is een manier dat jullie ertoe komen zeer intiem te werken in samenwerking met de koninkrijken, dus bijvoorbeeld, een kristal kan zitten en kracht en licht gedurende diens gehele leven uitzenden, welke veel langer is dan dat van de mens; maar wanneer het in combinatie met een mens gebracht wordt en de samenwerking van de energieën samenkomt, is er een versterking. Dus ja, er zijn dingen die elkaar versterken. Het maakt deel uit van jullie uitdrukking, "Waar er ook maar twee of meer verzameld zijn" maar het is niet slechts twee mensen; het is twee van wat dan ook.
En zijn jullie in staat om te creëren, te genereren, om deze energieën zonder de gereedschappen te gebruiken? Ja. Bijvoorbeeld, je hebt de behoefte om alleen te visualiseren dat je een bepaald kristal vasthoudt om diens kracht aan te trekken en je ermee te verbinden. Of jouw ratel. Dus ja, maar zij zijn leuk. Zij zijn beoogd, ja zij zijn heilig, maar zij zijn ook leuk.
SM: Goh, ik houd ervan dat een gereedschap beschouwd wordt als een "ander". Dat is echt prachtig, alsof het meer is dan alleen mij.
Raj: Het is meer dan slechts jij. Het is één van je vrienden.
SM: In mijn meditatie, sluit ik me aan bij meesters en engelen en eigenlijk wel iedereen. Het is één groot feest. Maar hier houd ik van. Dank u wel. Dus, zullen wij naar enige bellers toegaan?
Raj: Ja.
SM: Gebiedscode 928, ben je bij ons?
Beller 928: Dat ben ik. Hallo. Ik heb slechts een paar snelle vragen, maar eerst wil is gewoon mijn extreme dankbaarheid voor jullie allemaal van "Het Gouden Tijdperk van Gaia" website en het Gezelschap van de Hemel tot uitdrukking brengen voor al deze informatie welke jullie ons gedurende zo'n lange tijd geven. Dus dank je wel voor jullie inspanningen.
Ik heb gedurende een tijd nu een heel simpel leven geleefd en werk onder de tafel. Ik heb gedurende een paar jaren geen belasting betaald en ik heb in de Irakese Dinar geïnvesteerd. Ik heb me ingeleefd voor alles om zeer soepel te verlopen met het IRS, gaande van het niet betalen van belastingen naar het hebben van al dit geld. Dus ik wilde via u uitvinden, Raj, of u enige gedachten heeft aangaande de beste manier om hiermee om te gaan. Met het innen en de belasting en dat alles, hoe te zorgen dat het zo soepel als maar mogelijk is gaat stromen.
Raj: Allereerst je houdt de aandacht niet alleen in deze transactie maar in alle transacties vast en dat je komt vanuit een plaats van het moraal en het hart, dat je komt vanuit een plaats van oprechtheid en eenheid, en dat je eenvoudigweg weet dat je moeiteloos te werk gaat; creëer geen drama of sta jouw ego toe om twijfel te brengen waar er geen noodzaak voor is. Zo eenvoudig is het.
Beller 928: Prachtig, dank u wel. Tussen haakjes, "The Hope Chest" gaat een behoorlijke donatie na de herwaardering krijgen.
De tweede vraag is, ik heb een zeer dierbare lange-termijn vriend die zeer kostbaar voor mij is en een enorme positieve impact op mijn leven heeft gehad gedurende vele jaren nu en hij blijft mij aanmoedigen om een paspoort te krijgen, omdat hij een visioen gehad heeft dat de dingen in de USA bergafwaarts zullen gaan en dat ik voorbereid moet zijn om het land te verlaten aangezien mijn leven in gevaar zou kunnen zijn. Ik voel dat helemaal niet, en ik wilde zien of U in/naar zijn hart zou kunnen kijken om te zien wat er gaande is en als de beslissing vanuit angst komt of u zou kunnen helpen om dat bij hem te verlichten.
Raj: Hij heeft er behoefte aan om de angst los te laten. En als hij om hulp vraagt, is het ons zeker een eer en ons genoegen om met hem te werken. Maar het is het geloven in het drama. De reden, als je wenst om een paspoort te krijgen, is dat eenvoudig omdat je wenst te gaan verkennen en over de gehele planeet heen te reizen; dat is de reden, niet omdat er mogelijke stress is.
Beller 928: Heel veel dank. Ik waardeer al jullie hulp zeer veel.
Raj: Graag gedaan, lief hart.
SM: We gaan naar gebiedscode 206.
Beller 206: Ja, goedemorgen. Hallo Raj. Ik heb slechts één vraag voor u. Wanneer je alleen in de derde bent, wat is de beperking voor een spirit? Kan het door het Universum reizen? Wat gebeurt er als je niet kwalificeert voor een incarnatie?
Raj: Er is geen noodzaak voor een fysieke vorm. En ik heb, waar jij aan zou willen denken, een vorm, terwijl mijn thuisplaneet Venus is en ik vaak daarnaar terugkeer en er verblijf, als je er op die manier aan kunt denken. Er zijn geen beperkingen over hoe iemand kan bewegen of handelen. Je hebt geen hand nodig, een fysieke hand, om een deur te openen. Je hebt geen fysieke ogen nodig om te zien. Het is feitelijk nogal bevrijdend mijn vriend.
SM: Prima. Dank je wel voor jouw telefoontje. Zo, onze volgende beller is Nesha.
Nesha: Hi. Ik bel vanuit Perth, Australië. Ik heb begeleiding gekregen in de vorm van muziek en via nummerplaten. Ik heb er één gezien die 3-6-9 liet zien, en ik vroeg me wat dat dit voor mij zou kunnen betekenen.
Raj: Deze zijn eenvoudig nummers. Heilige nummers, de belichaming van enen en drieën waar jij mee werkt lief hart. Dus het maakt deel uit van jouw ziel handtekening. Dat is wat het is. Dus jij bent specifiek afgestemd op de driehoek. Je werkt met drieën.
SM: Oké. Zo gebiedscode 520 ben je bij ons?
Beller 520: Ja dat ben ik. Goedemorgen. Mijn vraag is, wat is de beste manier om het gouden raster te gebruik waar Gabrielle over sprak en Raj een referentie naar maakte, voor de meest positieve manifestaties?
Raj: Alles opereert op een gouden raster door het multi-omniversum heen. Wij hebben het nu op ons genomen om wederom de gouden rasters opnieuw te polijsten en opnieuw te bekrachtigen, zowel van ieder persoon individueel, de mensheid, het collectief, de planeet en ga zo verder. Dit is specifiek het werk van Aartsengel Gabrielle geweest.  
Dus je weet, dat als je etherisch naar jezelf kijkt, dat één van de vormen waarin jij jezelf zou zien is als een gouden raster. Welnu, je bent geen gouden raster dat afgescheiden is van het gouden raster. Het is een raster binnenin een raster binnenin een raster.
Wanneer je werkt en wanneer je mediteert, verzeker je er dan ieder dag van, als je naar jouw heilige zelf kijkt, dat jij jouw raster niet vaal hebt laten worden of hebt bezoedeld. Poets het eenvoudig op, haal de stofvlekken iedere dag weg. Verzeker je ervan dat er geen tranen zijn, en geen breuken in jouw raster.
Dan, wanneer je met de creatie werkt, glijdt en reist alles op het raster. Dus bijvoorbeeld, toen het kanaal eerder op deze dag de meditatie met jullie deed, wat jij naar jouw hart geroepen hebt heeft door het multiversum heen gereisd samen met het gouden raster. Het idee is om te zien waar wat je wenst om te creëren en naar voren te brengen gelokaliseerd is op dit vernieuwde raster, en het dan eenvoudig vraagt dat het maar jou getransporteerd wordt. Maar schenk ook aandacht aan jouw eigen raster. Het is om er zeker van te zijn dat niets dat niet van dat goud is erin verzinkt. Is dit duidelijk?
Beller 520: Dat is het. Zou u mij een paar meer specifieken kunnen geven aangaande de manieren dat wij ons eigen persoonlijke raster in de meditatie kunnen reinigen?
Raj: Je kunt etherisch een witte zijden doek nemen en jouw raster polijsten. Je kunt het universele regenboogbalsem gebruiken om het te reinigen; het is etherisch, het heeft alle stralen, alle kleuren, het wordt gewoonlijk bij de genezing gebruikt maar het is hier ook op van toepassing. Je mag Gabrielle's gouden elixer gebruiken om het opnieuw te coaten, om het ook op te glanzen. 

Maar de sleutel is om je bewust te worden van jouw raster, en wanneer ik zeg jouw raster bedoel ik ook niet jouw lichaam maar jouw volledige gebied. Dus schenk niet alleen aandacht aan je fysieke vorm, welke het centrum is van jouw raster. Ga ook verder buiten uit in/naar jouw uitgebreide auragebied. Verzeker je ook dat je emotionele lichaam, je mentale lichaam, je causale lichaam en je astrale lichaam, dat dat allemaal schoon en helder en stralend is.
Beller 520: Wat als je een perfectionist bent en nooit tevreden schijnt te kunnen zijn met je raster?
Raj: Dan is dat, lief hart, een vasana. Je ziet niet de schoonheid van wie jij bent. Dat is een gebrek van zelfwaarde en ik zou voor willen stellen dat je onmiddellijk Aartsengel Michael vraagt om je te helpen het te verwijderen. Het heeft geen plaats in jou en het maakt zeker geen deel van jouw raster uit.
Beller 520: Dus dan iedere ochtend wanneer wij onze meditatie doen en ons raster schoonmaken, zouden wij tevreden moeten zijn dat wij het schoonmaken van het raster volbracht hebben?
Raj: Voel je sprakeloos en verbaast en overweldigd met de schoonheid van jouw raster. Tevredenheid komt zelfs niet in de buurt. Vier het, lief hart. Het is prachtig.
SM: Prima, gebiedscode 959, ben je bij ons?
Beller 949: Ja, goedemorgen. Ik heb een vraag over de zon. Ik hoor dat er ergens in september of oktober de zon aan het einde komt van diens elf jaren cyclus en dat het de polen gaat veranderen en dat er enige explosies kunnen zijn. Mijn vraag voor u is, gaat dit iets zijn om het bewustzijn van de mensheid tot voordeel te strekken, of zal het de mensheid schade berokkenen?
Raj: De zon is in haar eigen evolutionaire cyclus, maar wat er zich voordoet in de zon in de naaste toekomst heeft absoluut geen impact. Zijn er zonnevlammen die magnetische of elektrische gebieden creëren? Ja. Maar jullie zijn daar goed voor afgeschermd. Dus creëer geen drama waar er geen drama is.
Beller 949: Dank u wel. Nog één vraag, kunt u mij alstublieft meer vertellen over de kracht van kristallen? Ik weet dat zij helpen om negatieve energie te transmuteren, maar ik wilde hen meer gaan gebruiken met een intentie van voordeel. Kunt u het alstublieft uitleggen?
Raj: Begrijp dat de kristallen wezens zijn en een collectie van energieën op zichzelf. Zij hebben hun eigen kracht en waar zij zo vaak voor gekend worden in het menselijke rijk is dat zij versterkers zijn.  
Maar ieder kristal, iedere steen en kristal op de planeet, heeft diens eigen missie en doel. Dus wanneer je een kristal vasthoudt, is het het beste dat je in meditatie gaat omdat zij de Wet van Boven en Beneden volgen, dus zij hebben hun energie in/naar deze vorm gebracht met een zeer specifiek doel.
Vraag het kristal wat diens heilige missie en doel is. Laat het met jou delen wat het is. En dan in samenhang daarmee, laat het jou helpen en jij helpt het in de vervulling van die missie en dat doel.
Dus er zijn genezingskristallen, er zijn channelingskristallen, er zijn kristallen die eenvoudig wensen om versterkers te zijn, er zijn zenders, er zijn bibliotheken, vraag het kristal wat diens doel is. In plaats van een bedekking van programmering te proberen en te doen.
SM: Gebiedscode 225 ben je bij ons?
Beller 225: Prachtig, dank je wel voor het aannemen van mijn telefoontje en dank u wel, Raj, voor deze kans. Ik heb iets aan automatisch schrift gedaan en het is gewoon een prachtig diepgaand iets geweest. En het schrijven schijnt van Liefde en Licht te zijn, mooi en betekenisvol. En toen ik het met iemand deelde, een religieus iemand, scheen zij ietwat angstig te zijn en deed de suggestie dat er een mogelijkheid is dat ik duisternis binnen zou kunnen laten, hoewel de woorden zo schitterend waren.  
Dus, ik vermoed dat ik een klein beetje bang ben dat ik dit misschien zou kunnen doen. En misschien zou u iets hierover kunnen meedelen? En ook, vraag ik me af wat een poortopzichter is, ik had een droom over het woord, en ik heb een klein beetje gehoord over een andere Lichtwerker maar ik ben er niet zeker van wat het is.
Raj: Allereerst, wanneer je in welke vorm dan ook channelt, is er een methode van voorbereiding en van het verzegelen van de ruimte. En dus zou je altijd de ruimte met een gebed moeten verzegelen, met Licht, met kristallen, met meditatie; je begint niet eenvoudig door te gaan zitten en je automatische schrift te doen - hoewel je krachtig beschermd wordt door je gidsen en vrienden.
Het tweede ding dat je zou willen doen, lief hart, is altijd te vragen wie er schrijft, om zichzelf te identificeren. Op deze manier, verzeker je de zuiverheid en de helderheid van wat doorkomt. Sta niet de angsten van diegenen toe die niet begrijpen wat er beschikbaar is voor de mensen om jou van je werk te weerhouden.
Een poortopzichter is iemand - en het is een Ascentie opdracht - die in principe de mensen door het portaal van Ascentie heen helpt.
SM: Raj, we hebben minder dan een minuut. Zou u kunnen spreken over waar het volgende week over gaat?
Raj: Volgende week gaat het over de Wet van Verandering. En mijn geliefde vrienden, ik treed dan terzijde omdat de Universele Moeder, de Goddelijke Moeder gevraagd heeft om deze kwestie met jullie te adresseren.
Dus ik zal volledig aanwezig zijn, maar zij zal de stem en de primaire gast zijn. Het zal een zeer opwindende show worden. Dus, alsjeblieft, kom en sluit je bij ons aan. Maar ondertussen, beoefen de Wet van Boven en Beneden, Binnen en Buiten. Glijd op jullie gouden raster en doe een beroep op mij. Want is ben altijd bij jullie. Ga in vreedzaamheid, mijn geliefden.  

Vertaling: Cobie de Haan: http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten