zondag, maart 23, 2014

Commandant Ashira - Over Het Galactische Leven - 18 Maart 2014


Commandant Ashira
" Over Het Galactische Leven"
18 Maart 2014 / Hemelse Zegeningen
Linda Dillon & Suzanne Maresca

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij, Tevoorschijn komend in de Schittering van het Hartbewustzijn van de Mensheid" en ikzelf Suzanne Maresca.
Deze week zijn wij blij om Commandant Ashira in de show terug te verwelkomen. Hij heeft zeer toeschietelijk ingestemd om ons enige inzicht aan te bieden over het Galactische leven, en het is wederom een eer om in staat te zijn om een ontmoeting te hebben met de Commandant van de Verenigde Strijdmacht van de Buitenste Galaxies.
Ik kan eerlijk vele dagen spenderen met het hebben van conversaties van allerlei slag met Ashira, en de tweede aflevering is inderdaad zeer welkom.
(Gesprek tussen Linda en Suzanne + de meditatie overgeslagen om te vertalen)
Ashira: Groeten, Ik Ben Ashira…
SM: Welkom.
Ashira: En welkom aan jou, lieve Suzanne. Ik ben Ashira - Ashira van Neptunus - want dat is vaak hoe wij onszelf identificeren. Ik ben de Commandant van de Verenigde Strijdmacht van de Buitenste Galaxies. En wederom is het mij een eer, en genoegen om vandaag jouw gast te zijn. Weet je, hoezeer als een ieder van jullie, mijn geliefde vrienden en familie, hoezeer als jullie hunkeren om te zijn…., om te weten … - wat is jullie taalgebruik - om in ons gezelschap te zijn (hang out with us), zo is het ook voor ons.
Er is niet één Wezen aan boord van welke van de uiteenlopende Vloten dan ook die niet gekomen is, zich vrijwillig aangemeld heeft, gereisd heeft, die niet aanwezig is vanwege jullie. Vanwege een ieder van jullie - individueel en collectief - en ja ons werk is natuurlijk met het Collectief en met Gaia. Maar onze interesse gaat naar jullie uit - als familie, als vrienden, als potentiële vrienden, als collega's - er is niemand aan boord die gezegd heeft, "Wel ik zal gaan, en ik zal dienen en ik zal mijn missie en mijn doel voltooien, maar ik zal geen wisselwerking aangaan met de menselijke wezens en ik zal de Aarde niet bezoeken."
Oh nee, dat is eenvoudigweg niet het geval. Jullie leven op één van de meest uiteenlopende en prachtige, verleidelijke planeten in de Galaxy. Er is zo een uiteenlopende schoonheid - er is zoveel te zien en van te genieten - en nu spreken we over de natuur, maar ik spreek ook over de mensen. Jullie zijn een verrukkelijke mix, dus wij kunnen ook niet wachten, en zoals jullie goed weten hebben velen van ons niet gewacht en wij bezoeken jullie planeet en wij bezoeken velen van jullie, veel meer dan jullie denken.
We kennen - en, tussen haakjes, wij verwelkomen - jullie nieuwsgierigheid over ons en wij zullen jullie vragen bespreken, maar denk voor geen moment dat de nieuwsgierigheid, het enthousiasme, het verlangen om te engageren en om echt een gemeenschap te vormen, dat wij deze verwachting niet vastgehouden hebben - wel, voor veel te lang! Dus ja, en misschien is het niet louter dat jullie uitstraalden vanuit de Sterren, zovelen van jullie. En ja, voor sommigen van jullie is het dat jullie ge-bilocaliseerd zijn of dat jullie aspecten op de uiteenlopende schepen hebben - en er is een verschil tussen bi-locatie en aspecten - laat ons daar duidelijk over zijn.

Maar één van de dingen die wij voelen is dat jullie het meest nabij tot ons zijn, en het is niet dat wij geen betekenisvolle, prachtige, warme relaties met elkaar hebben - professioneel, gemeenschappelijk, collegiaal - maar in termen van wie zien wij waar wij naar uit wensen te reiken, niet slechts om te helpen maar omdat wij gelijk zijn. Zijn wij van een andere dimensie dan waar jullie vaak aan denken als een - hogere dimensie? Ja - maar jullie zijn het merendeel van de weg gegaan om jullie transdimensionale Zelven sowieso te worden.
En dus wanneer wij naar jullie kijken, wanneer wij tegen jullie spreken, en jullie je verlangen tot uitdrukking brengen om bij ons te zijn, voelen wij dat het is omdat wij het meest nabij tot jullie zijn. Nu, zijn er vele wezens van allerlei gestalten, omvangen, dimensionale werkelijkheden, verder daarbuiten ofwel in deze Galaxy of van waar ik vandaan gekomen ben voorbij deze Galaxy? Ja, maar wij zijn juist bij de hand, en wij zijn mensachtig - wel, wij neigen ernaar om hoofdzakelijk mensachtig te zijn - we kunnen ook veel van vorm veranderen, dus voor jullie lijken wij mensachtig te zijn. Dus deze gelijkenis, het potentieel voor betekenisvolle relaties en vriendschappen is er.
Houden jullie - zoals wij doen - van de Engelen en de Aartsengelen, de Meesters, de Geascendeerde Meesters - wij doen dat ook. We doen dat absoluut, en terwijl wij jullie Engelachtige Zelf binnenin of rondom jullie menselijke Zelf herkennen, voelen we nog steeds - het is, kunnen wij zeggen, een korter bereik voor jullie om bij ons te zijn dan om bij de Aartsengelen te zijn - specifiek kijkend naar het volledige Plan van de Moeder en dat dit omvat om in de vorm te blijven.
Ja, wij hebben jullie vleugels gezien - die van jou Suzanne, en velen van jullie - maar wij kennen ook de intentie, en het plan voor jullie is om vol te houden, en jullie doen goed werk, velen van jullie, bij het in stand houden van jullie fysieke werkelijkheid, en jullie hervinden je en jullie ontdekken opnieuw. Ik zou door kunnen gaan … één van de dingen die wij doen, en dat Linda over ons aan boord van het schip bespioneerd, is dat wij willen zien hoe de penetratie, niet alleen van het Collectief, maar van het individuele hart en de persoon, hoe jullie voortgaan, te werk gaan - niet alleen met de opmerkelijke geschenken van de Moeder - maar ook met het "bad van Roze" dat wij in deze tijd naar jullie planeet en naar Gaia zelf sturen.
Wij houden ook nauwkeurig onze communicatieprojecten in de gaten - nu is dat, natuurlijk, benevens de van dag-tot-dag operatie van onze Vloot.
Dus, lief Hart Suzanne, waar wens je om vandaag te beginnen?
SM:  Selektehvay, Ashira! Dank je wel dat jij je vandaag weer met ons verbindt. Het is zo een eer en een genoegen om dit soort van conversatie te hebben, en ik ben er zeker van dat we vele meer van deze kunnen hebben, en ik zou ernaar uitkijken. Ik aarzel om deze volgende vraag te stellen om er überhaupt veel tijd voor te nemen. Ik zou het graag uit de weg geruimd willen hebben, als ik mag.
Ik ben er zeker van dat jij je er goed bewust van bent hoe fijnzinnig vele mensen naar informatie zoeken over de vermiste Maleisische Luchtvaartvlucht - kan je enig inzicht aanbieden over waar het mag zijn, en of het diens integriteit behouden heeft, en dan zouden we verder kunnen gaan.  
Ashira: Deze specifieke situatie van het Maleisische vliegtuig, en meer belangrijk van iedereen aan boord, functioneert op vele niveaus. Allereerst, laat ons duidelijk zijn dat dit niet één van onze operaties is. Wij opereren niet op een manier dat een dergelijke pijn en een dergelijk lijden veroorzaakt, en onze harten en onze genezing gaat uit - niet louter en alleen naar de vrienden en familie van diegenen die betrokken zijn bij dit mysterie - maar ook naar iedereen, en één van de interessante aspecten van deze situatie is dat het zovelen van jullie laat ontwaken tot wat er werkelijk gaande is en wat er mogelijk is. Maar het handelt ook als een katalysator voor mededogen - een katalysator voor het wereldwijde besef.
Nu, wie zou gedacht hebben dat Maleisië, of een vliegtuig uit Maleisië, de katalysator zou zijn voor de wereldwijde ontwaking? En nochtans is het dat. Wij spiegelen geen hoop voor - valse hoop - voor een gelukkige oplossing voor deze situatie. Maar dit is iets dat de menselijke wezens, door hun eigen handelingen, voornemens en afwijkingen uitgedacht hebben, dus wij observeren, wij helpen, maar wij zullen niet tussenbeide komen in jullie proces van ontdekking - omdat het belangrijk is - het handelt voor velen als een katalysator.
SM: Oké, ik begrijp het. Dank je wel voor daarover te spreken. Nu verder met het sappige spul! Je vertelde dat jullie niet slapen - zou je hier meer over willen zeggen en hoe jullie je mogen verfrissen en verjongen? En ervaren jullie uitputting, ziekte of honger?
Ashira: Wel, dat is nogal een vraag…
SM: Ik heb heel veel van hen!
Ashira: … en ik zal verheugd zijn om hen allemaal te beantwoorden!
SM: Prachtig.
Ashira: Wij rusten, dus ben niet onder de indruk dat wij "workaholics" zijn! Of dat wij een neiging hebben … nu natuurlijk, wanneer er bepaalde operaties onderweg zijn, of wanneer we in hoge paraatheid zijn - hetgeen zeer vaak gebeurd is in het afgelopen jaar - is er een situatie waar wij neigen om, waar jullie aan zouden denken, als langere uren van werk in te zetten - van gefocust en aanwezig te zijn op ons werk.
Wij hebben de bekwaamheid … jullie hebben de uitdrukking van het doen van een dutje, of krachtdutjes, en wij plaatsen onszelf in een zeer ontspannen theta - of zelfs REM - slaap, maar het kan zeer, zeer, zeer kort zijn. Dus onze vorm van verjonging en ontspanning is anders dan bij mensen, dus het is niet te zeggen dat wij geen tijd voor rust nemen - dat doen we. Omdat dat ook is wanneer wij een grote hoeveelheid van onze inspiratie ontvangen, onze inzichten. Als jullie zouden denken aan een zeer diepe meditatie, dan is dat één van onze vormen van slaap of rust.
Maar er is zoveel om over na te denken, te creëren, te delen … dus slaap heeft geen - zoals jullie het definiëren - heeft geen prioriteit. Dus zelfs, bijvoorbeeld, wanneer wij in onze kwartieren zijn, onze - waar jullie aan zouden denken als appartementen denk ik - met onze families of onze geliefden, mogen we ons ontspannen, we mogen gaan liggen, we mogen op een rustbank liggen, maar slaap is geen noodzakelijke factor. Zeer vaak, ontvangen wij vaak energie door eenvoudig te ontspannen en naar buiten naar de sterren te staren.
Wij zijn geworden, en dit is iets dat wij zullen onderwijzen en met velen van jullie zullen delen, wij zijn zeer vaardig geworden met het toestaan van aanvulling van onze energiegebieden - niet slechts waar jullie aan zouden denken als de fysieke structuur, maar onze volledige gebieden - om eenvoudig in ons te komen en ons op de diepste niveaus te verfrissen. Dus slaap is niet echt een vereiste.
Soortgelijk met voedsel - of wat jij zei - honger. Nu, dat betekend niet dat wij op momenten niet voelen dat wij nodig zijn - wanneer jullie aan voedsel denken, denken jullie, "Ik moet eten omdat ik honger heb," of "Ik voel me zwak of lichthoofdig" of het is een sociaal gebruik. Wel, het is een sociaal gebruik voor ons, maar wanneer wij ons op wat voor manier dan ook uitgeput voelen - zullen wij wederom eenvoudig de energie binnen trekken die we nodig zijn en onszelf op die manier aanvullen. Omdat je niet altijd in een positie bent om - noch zou je dat wensen - een 'eet' situatie te creëren. Voor ons - ja wij eten wel - maar het is … het is een vorm van entertainment! Het is een sensatie, het is een verrukking, het is een manier waarop wij een maaltijd in zullen nemen op ongeveer dezelfde manier als dat jullie naar een film zouden kijken.
SM: Geweldig …
Ashira: Dus er zijn voorraden en er is voedsel dat in onze tuinen gekweekt wordt, maar er zijn ook "moleculaire constructen" en dan zijn er ook dingen die geïmporteerd zijn - wel, jullie woord -  van ergens anders. Dus daar is de ervaring - er zijn verzamelingplaatsen - wederom voor ons, is gemeenschappelijkheid zeer belangrijk.
Nu, denk na over jullie vrijheid op Aarde. Wat één van de redenen is waarom wij soms verrast zijn dat jullie zo verlangend zijn om naar het schip te komen, want laten we het onder ogen zien, het is onze woning/thuis, het is organisch, het kan in/naar vele gestalten, omvangen en rijken morfen - maar het is vast/bepaald. Het is een ingedamde omgeving, dus wanneer wij naar Gaia kijken - ja, het is een ingedamde omgeving, maar het is zoveel groter en meer divers!
Maar ik dwaal af. Voor ons, vanwege deze indammende omgeving en de lessen die wij door onze evolutie geleerd hebben - niet slechts de Oorlogen, maar ook de maatschappelijke evolutie, de intergalactische evolutie - en hoewel er veel is, waar jullie aan kunnen denken als, socialiseren en elkaar bezoeken onder de Vloten en tussen de schepen in, is het nog steeds een ingedamde omgeving. En er is de her/erkenning voor de behoefte aan privacy. Dat is waarom mensen, ofwel koppels of families, eenheden hebben of privé eenheden - kwartieren, leefkwartieren - omdat privacy en "tijd alleen" gewaardeerd wordt, maar er is een grote nadruk op ontmoetingsplaatsen.
Dus wij hebben - wel, jullie zouden het een cafetaria kunnen noemen - welke een meer selectieve zou zijn … je kunt ernaar toegaan en iets te drinken hebben of diverse drankjes waar wij van genieten. Ja, je kunt koffie en thee krijgen, maar dan hebben wij meer formele omgevingen - we hebben Samenkomst vertrekken, we hebben Meditatie vertrekken, we hebben Sociale vertrekken - dus er is een grote beschikbaarheid en nadruk op waar de mensen naartoe kunnen gaan om te relaxen en in gemeenschap te zijn - vanwege dat gevoel van het een integraal deel van de gemeenschap te zijn.
Kleine steden of dorpen op Gaia waren het gewoon om hun ontmoetingsplaatsen te hebben, of het nu in de Synagoge was of bij de bron, en zoveel daarvan is verloren geraakt op Aarde, maar voor ons is het zeer, zeer belangrijk. Dus een deel daarvan is, ja, we kunnen ernaar toegaan en we kunnen eten. Of we kunnen ernaar toegaan en we kunnen niet eten! Het wordt niet beschouwd als een "moeten" - wij hebben opgemerkt dat als, op Aarde, als je tegen een vriend zegt, "Laat ons voor het avondeten ergens gaan eten", en één van jullie kiest ervoor om niets te bestellen, het bijna een belediging is! Het is merkwaardig - dat zou niet het geval bij ons zijn.
Wij worden niet ziek.
SM: Oh, fantastisch.
Ashira: Er is een grote nadruk op waar jullie aan zouden denken als aanvulling of verjonging. Als wij gereduceerd raken, als we moe zijn, kunnen we naar de Genezingskamers gaan, maar het is merendeels voor verjonging - het is niet omdat we dezelfde lijst van ziektes of kwalen hebben die jullie hebben.
Welnu, één van de dingen die wij gewaarworden, hetgeen een kleine tegenslag voor ons was, is dat wij gewaarworden dat diegenen die een langdurige opdracht op Gaia hebben in behoefte zijn van de kristallen genezingsbedden van de Genezingskamers, omdat de dichtheid van de energie op de planeet mensen uitput - jullie hebben dat zelf opgemerkt - dat, natuurlijk, is waar jullie ziektes vandaan komen. Maar waar onze Genezingskamers steeds meer voor gebruikt worden is voor de mensen.  
Ja, velen van jullie worden getransporteerd en er wordt dag en nacht aan jullie gewerkt. Dus dit maakt deel uit van wat onze missie is. Jullie zijn bezig de valse rasters en geloofsystemen te elimineren die bijdragen aan ziekte, maar voor diegenen van jullie die ziekte-vrij zijn en dat het al in jullie beenderen aanwezig is, in jullie gewrichten, in jullie longen, in jullie harten enzovoorts. Onbekend voor jullie, werken wij vaak aan jullie zodat dit nieuwe rijk van wat de Moeder noemt "herstel/genezing" feitelijk een feit kan zijn.
SM: Dat brengt me ertoe om te vragen dat ik gehoord heb dat de Galactische wezens onze toekomstige zelven zijn, de toekomstige mensen, en ik vraag me af of we uit kunnen kijken naar dingen zoals te eten wanneer we daar zin aan hebben - in plaats van omdat we het moeten - in onze levens. Zoals, wanneer jullie jongens (you guys) in staat zijn om hier bij ons op Aarde te zijn, zal dat een verandering in onze fysiologie triggeren?
Ashira: Wel, natuurlijk, omdat er kruisingen met andere rassen of soorten zullen zijn en we zullen daar ook over spreken, nietwaar? Maar wat hoofdzakelijk jullie moleculaire structuur verandert - zoals jullie weten, gaan jullie over naar een kristallijne structuur - maar het is meer jullie trilling en frequentie.
En de interdimensionale verschuiving van Gaia en iedereen op haar draagt werkelijk bij aan deze verschuiving in het patroon van eten. Nu, zelfs momenteel voor vele menselijke wezens, specifiek in de Westerse wereld, is dat het eten een gewoonte is in plaats van noodzakelijk, en het is ook sociaal en gemeenschappelijk in plaats van overlevend. Dus ja, jullie gaan gewaarworden dat jullie eetpatronen, jullie consumptiepatronen, van allerhande dingen dramatisch zal veranderen.
Nu, het is hetzelfde waar onze invloed binnenkomt, het is hetzelfde alsof je met een partner bent of in een familie die ertoe neigen om niet te eten, of om te eten voor onderhoud en overleving, dan ben je in een betere positie voor deze overdracht, omdat het patroon er niet is. Dit geloofsysteem dat je de hoeveelheid van levensonderhoud denkt nodig te zijn waarvan je denkt dat je dat bent, is niet waar.
SM: Goed. Zijn er dieren op de schepen? Jullie hebben tuinen - zijn er fysieke kenmerken zoals op Aarde? Zoals bergen?
Ashira: Ja. Wel, geen bergen. We kunnen de bergen niet echt voor elkaar krijgen. Maar wij hebben wel, wat jullie zouden ervaren holografische bergen. Maar dan ook zeer vaak, als wij wensen om bergen te ervaren dan zouden we komen en deze bij jullie bezoeken. Maar wij hebben wel holografische vormen van entertainment waar wij fundamenteel op de top van een berg kunnen zijn, of op de bodem van de oceaan - dus lieve Suzi, je zou kunnen komen en met jouw walvissen kunnen zwemmen!
SM: Oh, yay! Dus het Holodek in Star Trek was niet echt ver van de waarheid verwijderd.
Ashira: Oh nee, dat volledige programma werd gechanneld - het was een voorloper om de mensen gereed te krijgen om deze concepten te hebben. Maar ja, wij hebben dieren. Wij hebben, wel - wij hebben niet specifiek een differentiatie tussen waar jullie aan zouden denken als gedomesticeerde of wilde dieren.
Welnu, begrijp, wij eten geen dieren. Wanneer iemand aan boord van het schip is en wenst om vlees te hebben, als iemand wilt komen en een steak wil hebben, dan zou het een moleculaire constructie zijn. Het zou er hetzelfde uitzien, proeven en voelen maar het zou het doden van een dier niet omvatten.
Dus, we hebben parken - nu, zij zijn niet zo groots of uitgestrekt als sommige van jullie Nationale Parken - maar wij hebben parken, we hebben plaatsen waar de mensen met hun dieren naartoe zullen gaan om te spelen, en natuurlijk is de communicatie met dieren duidelijker dan wat jullie momenteel ervaren - en dan zijn er dieren in deze, waar jullie aan denken als parken of wildleven gebieden waar er eenvoudig vrij-ronddwalende dieren zijn. Het wordt gegeven aan de ervaring die noodzakelijk is in zo een ingedamde omgeving, zodat mensen weten - dat onze bemanning weet - dat zij de bekwaamheid hebben om zich thuis te herinneren.
SM: Oké, dus dat brengt me naar een vraag. Jullie leven de gehele tijd jullie leven op schepen. Linda heeft gezegd dat jij "Hussian' bent en ik zou graag willen weten wat dat betekent. En wanneer je "thuis" zegt, is het duidelijk dat de Verenigde Strijdkracht van de Buitenste Galaxies overal en nergens vandaan komt - zou dat accuraat zijn?
Ashira: Ja, dat is accuraat. En ja wij zijn dat, want mijn afstamming is met name Hussian. Het meest nabije ding waar jullie aan kunnen denken is dat er en neiging is, specifiek meer in sommigen dan anderen, richting katachtige kenmerken. Je zou zelfs mogen denken, lieve Suzi, Egyptisch - en dus zijn onze kenmerken mensachtig maar zij komen vanuit een andere afstamming. De Hussians specifiek zijn van twee planeten afkomstig genaamd CeeCeeCee en Xeres en zij zijn niet in jullie Galaxy.  Dus ja, er zijn vele verschillende types van menselijke gestalten - en sommigen die geen menselijke gestalten zijn, welke ook prachtig zijn. Net zoals dat wij dieren hebben die niet op de Aarde bekend zijn.
SM: Juist, als we nu verder kunnen gaan met dit interessante onderwerp van voortplanting en heilige partnerschap. Ik heb voor mezelf ontdekt dat de menselijke seksualiteit een zeer krachtig traject is om je met de Goddelijkheid te verbinden, zowel binnen als buiten. Is dit hetzelfde voor jullie en is dat een ongebruikelijk geschenk door de gehele Schepping heen?
Ashira: Het is geen ongebruikelijk geschenk - het is een prachtig geschenk. Jouw vraag is - en dit is op diverse verschillende manieren naar voren gekomen - is of wij ons voortplanten … en dat doen we! Wij hebben kinderen, en wij hebben ook in onze populatie, waar jullie aan zouden denken als - wij zouden noemen - volwassenen … waar jullie aan zouden kunnen denken als ouderen, maar wij hebben niet hetzelfde verouderingsproces dat jullie hebben, dus het is niet dat de mensen er oud uitzien, maar er komt een tijd wanneer mensen om de één of andere reden besluiten, dat zij langdurige pauzes nemen of dat zij hun aandacht naar iets anders uit willen laten gaan dan eenvoudig hun plichten aan boord van het schip, en dat wordt zeker toegestaan.
Wanneer wij ons voortplanten is het via "vereniging", en ik probeer hier niet om preuts te zijn omdat velen van jullie denken, "Wel, hoe doen zij het?" Denken jullie dat ik dat niet weet? Laat ons zeggen dat wij de uitrusting hebben, maar om werkelijk - en jij hebt het aangeroerd - Heilige Partnerschap te hebben is een ontmoeting van de Zielen, en dit is wat jullie werkelijk beginnen te ervaren in jullie eigen evolutie op de Aarde. Voorheen, waren jullie gewend te denken - ik bedoel niet jou, lieve - maar jullie collectief voelde vaak dat Tantra de hoogste vorm van een verlengde vereniging was, of verhoogde extase en vereniging. Breng het 22 stappen verder - het is een vereniging van het hart, de geest, het lichaam en de Ziel.
En wanneer je in die vorm van Vereniging bent - is het niet alleen diepgaande vreugde - het kan je gedurende duizenden jaren onderhouden. Wanneer jij je met een ander zoals dit verbindt - en dat is wat wij doen - kan of zou de binding zeer zeldzaam verbroken worden.
Welnu, dat betekent niet dat wij niet erkennen dat mensen, individuen, vertrekken en opdrachten en missies en dingen hebben waarbij zij aanwezig moeten zijn, maar de binding, de Liefde, de Vereniging - verbreekt niet. Het is geen bevlieging en het is geen eenmalige gebeurtenis omdat wij ook steeds maar weer opnieuw, en opnieuw en opnieuw samenkomen, en ieder keer wordt de Heilige Vereniging versterkt. Het is volledig bij keuze, en toch op zo heel veel manieren wanneer het gedaan en op z'n plaats is, is het zo voorbij de keuze. Het is louter de manier van het universum van Liefde.  
Wanneer wij ervoor kiezen om ons voort te planten, is het op een manier zoals wij erover gesproken hebben, of Aartsengel Michael heeft erover gesproken in andere discussies, en dat is dat het een discussie tussen de Zielen is, de Tweelingvlammen, waar jullie aan mogen denken als jullie Hogere Zelf, de fysieke lichamen, alsook de Ziel en de intentie van het kind om geboren te worden. Dus het is zeer veel een groepsdiscussie, zodat het binnenbrengen van het leven een bewuste Creatie is. Vanwege dat hebben wij geen "Whoops" factor!
Dus wanneer een kind verwekt en naar voren gebracht wordt, is het niet alleen een feestviering in die familie, het wordt beschouwd als een verantwoordelijkheid en een vreugde en een onderneming voor de gehele gemeenschap - omdat wij dit Wezen in/naar de vorm brengen om niet alleen deel van de familie uit te maken, maar van de zeer specifieke gemeenschap. En er is al overeenkomst geweest door het kind, door de zuigeling, door die Ziel, van hoe zij zich willen uitdrukken, hoe zij zich tot uitdrukking wensen te brengen, hoe zij ondersteund willen worden, hoe zij ondersteund zullen worden, hoe zij onderwezen zullen worden, hoe zij zullen verkennen, waar deze reis over zal gaan.
SM: Nou, ik moet zeggen dat dat uit mijn leven mist en ik ben niet in staat geweest om voor mijn dochter die gemeenschap te leveren. Het idee dat het een dorp neemt om een kind groot te brengen. Ik kijk zeer uit naar dat aspect van de hereniging met jullie jongens en hoe het allemaal op Aarde gaat veranderen. En ik waardeer deze conversatie omdat het zoveel meer normaal en tastbaar maakt om contact met jullie te hebben, omdat wij echt niet zo anders zijn.
Ashira: Nee, wij zijn niet zo anders en wij begrijpen jullie hunkering naar dat gevoel van gemeenschap. Het is vanuit ons perspectief, niet alleen beperkend maar waarlijk een verlies dat, bijvoorbeeld, van jou als een moeder verwacht zou worden of alleen - of meest alleen - verantwoordelijk voor de zorg, het voeden, zorgen en onderwijzen van jouw kind te zijn. Het maakt - voor ons- maakt het geen zin.
SM: Het maakt voor mij ook geen zin. Dus we kijken uit naar deze veranderingen. Vorige week haalde je aan dat wij de terugkeer van het Scheppers Ras zijn. Zou je hierover alsjeblieft in meer detail willen spreken - zijn mensen op die manier uniek, of zijn wij een groot aantal Scheppers Rassen? En waarom een terugkeer?
Ashira: Omdat jullie gekozen hebben om terug te keren. Denk eraan als een cyclus welke Gaia - de Aarde - en feitelijk veel van deze sector is door een cyclus heengegaan. Wanneer de planeet - toen Gaia geboren werd en deze gestalte aannam waar jullie slechts nu meer over leren, maar dat is een geheel andere conversatie - toen jullie kwamen was daar ook de aanwezigheid van waar jullie aan zouden denken het Scheppers Ras.
De Engelen, sommige Aartsengelen - Gaia wilde niet volledig alleen in de vorm achtergelaten worden - waarvan het doel was om maatschappijen te creëren, de gemeenschappen, en enige van de afwerkingen, Gaia, dus denk er op deze manier aan dat jullie deze planeet hadden die prachtig was, gloednieuw, glanzend, in formatie - alsof jullie een leeg appartement hadden en nu kwamen jullie binnen als de Scheppers om het te decoreren en om met jullie opbouw, in jullie gemeenschap te beslissen, hoe jullie gaan leven, wat jullie gingen construeren, wat zou de boodschap van de gemeenschap zijn, hoe zou deze Creatie voorwaarts gaan? Nu, er zijn experimenten geweest met uiteenlopende vormen van Creatie zoals jullie goed weten, en deze verliepen niet allemaal soepel.  
Maar daar was een originele groep genaamd het Scheppers Ras op Aarde - en het was niet zo klein zoals velen van jullie denken. Waren het miljarden? Nee. Maar het was aanzienlijk, en als je niet eentje van het originele Scheppers Ras was - dit was niet simpelweg één generatie - het waren vele generaties.
Dus er waren vele generaties van het Scheppers Ras die in/naar de vorm kwamen - ofwel als Sterrenzaad of Engelachtig - in/naar de vorm om te creëren wat de ervaring van Liefde zou zijn, van vreugde, van gemeenschappelijkheid, van gematigdheid, op Aarde. Nu, als jullie eraan denken als de uiteenlopende stadiums waar jullie je bewust van zijn - industrieel, agro, zelfs jullie tijdperk van informatie, jullie tijdperk van elektronica - wel, jullie zijn veel, veel ouder dan jullie denken. En dit is een conversatie, lieve Suzanne, die jij en ik gaan hebben.
In het begin was daar het Scheppers Ras, en nu, de meesten van jullie, allemaal tegelijk, allemaal tezamen - ja, zelfs waar jullie aan denken als de Duistere Hoeden en de Kliek - zijn teruggekomen omdat jullie het Scheppers Ras zijn. Jullie zijn de cirkel volledig rond gekomen en jullie zijn teruggekomen en jullie hebben gezegd, "Nu beginnen we opnieuw en we gaan het goed doen." En wij zijn hier om jullie te helpen.
SM: Ik ben daar zo dankbaar voor.
Ashira: Wij willen het niet controleren, maar wij kunnen zeer zeker, wij kunnen jullie echt helpen.
SM: Het wordt zeer veel gewaardeerd - en Ashira, ik zou door kunnen gaan vragen te stellen gedurende een echt lange tijd. We hebben 13 minuten over en enige bellers, dus ik zou je uit willen nodigen om terug te komen en heel veel discussies met ons te hebben als dat goed met jou is.
Ashira: Ik zou verheugd en vereerd zijn.
SM: Ik ben zo blij dat te horen, omdat ik zoveel meer heb dat ik wil vragen. En ik wil ook niet het geheel inpikken omdat wij bellers hebben.
Ashira: Ik begrijp het.
SM: We gaan naar Gebiedscode 248 - je bent in de uitzending, ben je bij ons?
248: Hi. Ik keek naar de beweging die we momenteel hebben waar er meer disclosure is enzovoorts in vele gebieden van onze maatschappijen rondom de wereld, en ik kijk ook naar dezelfde …zozeer als dat wij meer openheid hebben, hebben wij ook meer zorgen over onze privacy en mensen delen meer op de sociale media. Maar tezelfdertijd wordt er meer in de gaten gehouden en ik vroeg me af of u zou kunnen spreken over wat wij zouden kunnen zien … dat wij kunnen doen om te voelen dat wij in staat zijn als een maatschappij om de privacy van de mensen te respecteren, maar zonder de wetenschappelijke roekeloosheid en de technologie dat min of meer dit alles coördineert.
Ashira: Ja. Nu, je zult je herinneren dat ik gezegd heb dat wij de behoefte voor individuele kwartieren en voor privacy erkennen. Privacy, wat wij een lange tijd gezegd hebben, breidt zich uit ver voorbij eenvoudig die vier muren of - wel, wij gebruiken geen vier muren, maar desalniettemin is dat het waar jullie expressie zou zijn - privacy, in onze definitie, is jouw heilige ruimte. Heb je ooit opgemerkt dat er iets mag zijn op iedere gegeven dag, of door jouw leven heen, dat je eenvoudigweg niet wilt openbaren of dat je niet wilt bespreken?
Wij zijn ons er bewust van dat er een dergelijke kwestie is. Wij penetreren niet jullie gebied, en gaan porren en stoten om te weten wat die kwestie is. Zouden wij observerend, of intuïtief zijn over wat het is? Ja. Maar wij zullen het nooit aanhalen of die heilige ruimte binnendringen.
Welnu, je spreekt over miljoenen en miljoenen van een Sterrenvloot, en wij hebben de meest geavanceerde technologie die jullie je voor kunnen stellen. Nu, wij ondersteunen en houden van waar jullie aan denken als sociale media, omdat ondanks wat diegenen in controle denken dat zij doen, wat jullie aan het doen zijn is het opbouwen van een gemeenschap - dwars over oceanen heen, dwars over naties heen, dwars over continenten heen - en jullie doen het op manieren die niet gestopt kunnen worden, eventueel door het bruusk uitzetten van de elektronische signalen en wij staan dat niet toe.
Maar één van onze primaire zorgen is jullie privacy, dus aan onze zijde zetten wij overeind waar jullie aan kunnen denk als privacymuren die in systemen ingegeven worden - zeg dat firewalls jullie gedachte zou zijn - dus zij zijn niet zo binnendringend als dat velen die hen ontwierpen denken, en in de toekomst zullen zij dat zelfs minder zijn. Dit maakt deel uit van ons communicatieproject - het is een kantlijn onder de communicaties en onze wetenschappelijke gemeenschap. Beantwoord dat jouw vraag?  
248: Voor het moment. Ik zou alleen in een korte hoeveelheid aan tijd vragen, is er iets dat wij kunnen doen op ons persoonlijke niveau om, zoals, de mantel van onzichtbaarheid of zoiets binnen te brengen?
Ashira: Ja, zet jullie schilden overeind - zet jullie schilden voereind, zet jullie mantel van onzichtbaarheid overeind - als je niet wenst te zien dat jouw informatie op wat voor manier dan ook gepenetreerd of gecompromitteerd wordt. Richt eenvoudig jouw Titanium of Ziranium schilden op - jullie hebben Ziranium nog niet op de Aarde ontdekt - maar wij gebruiken het veel. Dus ja, de mantel van de Moeder, je eigen schild, de schilden - gebruik het allemaal. Wat je fundamenteel doet wanneer je dat doet is, dat je een "Niet Overtreden" signaal post.
248: Prima, dank u wel.
Ashira: Graag gedaan.
SM: OK, we gaan naar Gebiedscode 250. Ben je bij ons?
250: Hallo en dank je wel voor alles. Ik heb twee vragen. Eerst, we spreken over het komen van tussen de Sterren - zijnde een Sterrenzaad. Hoe is het mogelijk te weten of wij een Sterrenzaad zijn? En de andere gaat over meditatie - wij zeggen dat we "in/naar onze hartruimte" moeten gaan - wel hoe doen we dat? Dieper in deze meditatie haven gaan?
Ashira: Als je denkt dat je een Sterrenzaad bent, dat is het zeer waarschijnlijk dat je dat bent. En als je het niet bent, zullen wij verheugd zijn om je te adopteren! Aldus wij jou als één van de onze kunnen claimen als voor de één of andere reden je dat niet bent, maar er is zoveel kruis-bevruchting geweest - zovelen van jullie hebben overal geleefd. Zoals wij gezegd hebben, zijn jullie het Scheppers Ras, maar jullie hingen niet de gehele tijd bij de Aarde rond, mijn lieve vrienden - jullie zijn een planeet van verkenners. Dus zoals het kanaal, Linda, gezegd heeft - er zijn feitelijk slechts zeer weinig van jullie die alleen van de Aarde zijn.
Wanneer je wenst om omlaag in je hart te gaan en je hebt moeilijkheden met deze sensatie, begin te voelen - ja voelen - hoe je van jezelf houdt. En als je niet van jezelf houdt - als je dat gevoel niet naar boven kunt trekken - denk dan aan waar je wel van houdt, van wie je houdt, of waar je van houdt. Misschien is het een kat of een hond, misschien is het jouw neef/nicht, misschien is het jouw geliefde of jouw vader of moeder, jouw kind.
Breng dat gevoel binnen en dompel jezelf erin onder wanneer alles waar je over nadenkt is hoezeer je van die ander houdt, breek dan eenvoudig de deur open zeg tegen jezelf, "Kan ik dit toestaan om mij te overstromen?" en laat die Liefde voor jou, in jou sijpelen - in jouw huid, in jouw poriën, in jouw hart.
SM: Schitterend. Dank je wel.
250: Heel veel dank.
Ashira: Graag gedaan, lieve vriend.
SM: Gebiedscode 949, ben je bij ons?
949: Ja … twee vragen. De ene is, hebben jullie wat voor specifieke plaats dan ook hier in California waar jullie van houden om te bezoeken waar wij in staat zouden kunnen zijn om de schepen te observeren? En de tweede is, ik weet niet of jullie jongens je bewust zijn van de chemtrails die hier gaande zijn - deze vliegtuigen sprayen de één of andere soort aan chemicaliën, en doen jullie jongens daar iets aan?
Ashira: Wij doen zeer zeker iets aan de chemtrails, en dit is niet slechts een initiatief van UFOG, het is een initiatief welke door vele van de Vloten ondernomen wordt. Dus de meeste van jullie chemtrails worden volledig veranderd in/naar andere combinaties die in feite de mensen en de Aarde voeden, dus wij zijn ons daar bewust van.
California, Nieuw Mexico, Minnesota, Michigan, New York, China, het binnenland van Australia – denk je echt, Lief Hart, dat er waar dan ook is waar we niet van houden om te bezoeken? Omdat we dat doen.
Ga naar de plaatsen toe - en wij weten en begrijpen dat er in California vele heldere lichten zijn. Ga naar de hoge woestijn - wij hebben onszelf zeer duidelijk gemaakt in Joshua Tree, wij zullen onszelf zeer duidelijk maken deze komende Herfst in Lake Tahoe. We neigen ernaar om ook tijd door te brengen in San Diego buiten op de oceanen - ga naar de plaatsen waar je de hemel kunt zien. Ga naar het noorden van California, ga naar Mendocino, ga naar de Redwoods. Wij zijn de gehele tijd bij jullie!
949: Oh, dank u wel.
Ashira: Jij bedankt, en dank je wel voor het ons uitnodigen.
SM: OK. Dus, we zijn bijna klaar en we hopen om volgende week weer terug te zijn. Ik heb iemand die schreef en vroeg of de SETI programma's een verspilling van tijd en hulpmiddelen is, aangezien deze luisteraar, Kevin, het gevoel heeft dat zij geen antwoord gekregen hebben op hun pogingen om te communiceren.
Ashira: Neem niet aan dat zij geen antwoorden ontvangen hebben op hun uiteenlopende vormen van communicatie, dat zou onjuist zijn. Worden deze communicaties altijd gedeeld? Nee. Maar wij communiceren wel - luid en duidelijk!
SM: Goed. Prachtig. Ik waardeer het enorm dat je hier komt, en ik anticipeer, hopelijk, op veel meer bezoeken zoals deze.
Ashira: Het is wederom mijn eer, Ik zeg dit: Mijn geliefde vrienden van Gaia - mijn familie van menselijke wezens - kijk overal naar ons uit. Niet alleen in de lucht, maar ook in de Supermarkt!
Ga met onze Liefde - Vaarwel
SM: Vaarwel.
Ashira: Je bent welkom - en je bent op wat voor tijdstip dan ook welkom aan boord! 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten