donderdag, april 03, 2014

Commandant Ashira: Over Het Galactische Leven - Deel 2 - 25 Maart 2014


Commandant Ashira
" Over Het Galactische Leven"
Deel 2
25 Maart 2014 / Hemelse Zegeningen
Linda Dillon & Suzanne Maresca

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij, Tevoorschijn komend in de Schittering van het Hartbewustzijn van de Mensheid" en ikzelf Suzanne Maresca.
Commandant Ashira is terug bij ons vandaag om door te gaan met onze fascinerende discussie over het Galactische leven, en misschien de uiteenlopende manieren waarop de Mensheid mag verschuiven in/naar gelijksoortige manieren van zijn/bestaan.
Deze wisselwerkingen die we met Ashira hebben gehad waren voor mij zowel verlichtend als prachtig. Het voelt al aan als een vriendschap, en ik waardeer de ervaring gewoon immens.
 (Gesprek tussen Linda en Suzanne en de meditatie voor vertaling overgeslagen…)
Ashira: Groeten. Groeten … Ik ben Ashira. Welkom en welkom, welkom, welkom! Dank je dat ik terug mocht komen. En ja, het is waar, wij zijn zeer druk geweest … maar iedereen op Aarde, bewust of onbewust, heeft het ook zeer druk gehad. Zelfs wanneer je in gebed zit, in de leegte, in meditatie, in cocreatie … Lieve Harten zijn jullie druk. Er zijn zoveel afstemmingen en aanpassingen die er plaatsvinden, dus het is belangrijk je ook te realiseren dat het onderweg is.
Nee, het is niet slechts wat wij doen in termen van jullie allemaal en lieve Gaia te baden in het Roze Licht, en wij danken diegenen van jullie die dit Roze Licht in de fysieke rijken gevangen hebben om het te delen, omdat dit nochtans een andere indicator is van hoe wij zijn in coöperatieve vereniging. Er is een grote hoeveelheid aan discussie gaande met de Raad van Liefde, waar jij en ik deel van uitmaken, en ik bedoel jullie - iedereen die naar dit programma luistert (dit leest), of het nu op dit moment of later is, het is niet van belang - wij maken deel uit van dezelfde missie en hetzelfde doel.
Hebben wij andere elementen, andere facetten van het plan? Ja dat hebben wij. Maar de gemeenschappelijkheid, eerst van onze liefde - en ik bedoel niet eenvoudig Onvoorwaardelijke Liefde in de algemene betekenis, wat natuurlijk dit omvat - maar ik bedoel onze liefde voor jullie. Wij zien jullie - wij beschouwen jullie - als een deel van onze missie en ons doel. En wij zijn collega's, wij zijn in samenwerking, wij zijn in uitlijning, wij zijn in loyaliteit voor deze voltooiing hetgeen louter een nieuw begin is van het Universele Plan van de Moeder.
Zovelen van jullie hebben gezegd - en wij horen jullie altijd, tussen haakjes - jullie zeggen tegen ons, "Ik ben eenzaam. Ik voel me geïsoleerd en alleen." En als sommigen van jullie dit zeggen, zijn jullie zelfs omringd door familie en vrienden, of zijn in partnerschap - wat jullie noemen "huwelijk" - en nochtans wordt jullie treurige schreeuw zoals 'Ik voel me alleen" nog steeds gehoord. Jullie zijn niet alleen.

Er zijn vele vormen van Heilige Vereniging en niet allen van hen werden geadresseerd, want er is een rijkdom aan informatie. Maar wat ik wens te zeggen terwijl wij vandaag beginnen, daar is de individuele Heilige Vereniging - van ziel naar ziel, hart naar hart, persoon naar persoon - maar er zijn ook Heilige Verenigingen van Collectieven, van hartbeloften, liefde en verzorging van Collectieven - dus wij, wij van de Verenigde Strijdmacht van de Buitenste Galaxies, en ik zeg het niet verkeerd als ik zeg dat alle uiteenlopende Commando's deze visie en dit weten, deze verplichting vasthouden.
Wij zijn in Heilige Vereniging met jullie - niet alleen met elkaar, maar met jullie - en specifiek met jullie die zijn ontwaakt, die zich niet alleen bewust zijn van onze aanwezigheid maar ook van onze Liefde. Voor ons, natuurlijk, altijd ter ere voor de Moeder en voor de Universele Wet welke wij nooit zullen breken.
Maar wat deze vereniging betekent in een zeer praktische betekenis is dat wij voor jullie zorgen, wij zorgen voor jullie allemaal, dat is waarom precies nu wij jullie het Roze Licht sturen - de roze Cocon. Wij verraden jullie niet, wij eigenen ons jullie kracht/macht niet toe, wij eren jullie - wij eren jullie genialiteit, jullie Licht, jullie verplichting, jullie paden.
Vele keren is dat het waarom wij niet tussenbeide komen. Jullie zeggen, "Wel wij wensen voor zeker dat jullie een klein beetje meer tussenbeide zouden komen." Maar begrijp, daar is een element dat jullie ook weten wat jullie aan het doen zijn. Dus vaak hebben wij gezegd dat wij niet op een manier zullen komen die door wie dan ook vertaald kan worden - dat wij geen manieren ten toon zouden spreiden waaraan gedacht zou kunnen worden als "invasie" - dat wij niet zullen landen op manieren welke angst zouden creëren. En er zijn nog steeds vele angstzaaiers op jullie planeet.
Maar simpel omdat wij niet, nog niet - en dat is een klemtoon - massaal geland zijn betekend niet dat wij niet bij jullie zijn. En dus, ja, kijk naar jullie nachtelijke hemelen, kijk naar de Opzichters van de Raad van Vuur, en kijk zelfs subtiel of feitelijk naar de energieën die jullie interdimensionaal omringen. Jullie kamers, jullie auto's, jullie woonkamers, zijn vol!!
Dus lieve Suzanne, waar wens je vandaag te beginnen?
SM: Selektehvay Ashira, dank je voor je aanwezigheid vandaag. Ik zou graag willen beginnen, als ik mag, met te vragen voor details over de betekenis en het juiste gebruik van de term "Selektehvay" alsook te horen misschien hoe een gepaste begroeting zou zijn wanneer we ertoe komen elkaar in de ogen te kijken. Ik denk dat ik wie van jullie dan ook gewoon zou kunnen knuffelen in mijn opwinding, maar ik begrijp wel dat zo een enthousiast contact onmiddellijk te lanceren niet heel erg welkom zou kunnen zijn.
Ashira: Oh – Wij zouden het verwelkomen!
SM: Oh goed!
Ashira:  Linda heeft de volledige meditatie gedaan en aangegeven hoe verlangend wij zijn om jullie te knuffelen, om jullie te omhelzen. Waar wens je te beginnen - met de term "Heilige Vereniging" of met de Begroeting?
SM: Ah, de Begroeting, alsjeblieft.
Ashira: Er is een geneigdheid dat door velen van ons geadopteerd werd aangaande het begroeten van elkaar, als het dichtbij is, van twee vingers op het hart, hetgeen de Raad ook jullie allemaal geleerd heeft. En op die manier is er een hartverbinding die er gebeurt. En het is een prachtige uitwisseling omdat wat er gebeurt in die link - in die verbinding - is dat je zegt, "Ik sta jou toe om mij te zien."
Ieder woord van Begroeting - of het nu Intergalactisch, telepathisch of wat voor andere taal dan ook op Aarde is - is veroorloofd en welkom. "Welkom" is welkom! Dus het doet er niet toe, maar er zijn vele situaties - en dit is omdat de "angstfactor" niet aanwezig zal zijn - in die zin dat wij elkaar eenvoudig zullen omhelzen.
SM: Prachtig. Oké, dus er is werkelijk helemaal niets om ons zorgen over te maken in termen van het doorbreken van het protocol als we gewoon in onze harten zijn. Wat er dan verder komt zal prima zijn.
Ashira: Ja, jullie hebben nu allemaal de ervaring gehad, dus laat ons hier openhartig over spreken, waar jullie naar een bijeenkomst, of een feest, of een familie evenement gegaan zijn waar iemand kwaadheid, angst enzovoorts vasthoudt - vrees, en zij geven je een omhelzing en je kunt de "breekbaarheid" voelen, de afscheiding, de "Ik omhels jou, maar kom niet te dichtbij mij" … is dat niet droevig?
SM: Het is moeilijk.
Ashira: Het is zeer moeilijk! En dus wanneer wij deze situaties tegenkomen dan knikken wij eenvoudig, of buigen licht naar elkaar. Omdat wij niet binnendringen - niet op schepen, niet op andere planeten - wij dringen iemands persoonlijke ruimte niet binnen die niet bereid is om werkelijk diens hart te delen. Dus het zal voor jullie werken als een ouderwetse "half buigend" knikken van het hoofd - het is om de persoon te erkennen. Omdat wij zeer duidelijk elkanders energiegebieden lezen, daar is nooit echt een vraag over. Dus als dat de situatie is buigen wij eenvoudig of knikken en gaan verder.
SM: Goed. En dat woord Selektehvay - zou je daar meer over kunnen zeggen, wat voor taal is het en wat is de werkelijke betekenis ervan?
Ashira: Selektehvay is een welbekende term welke eenvoudig één van de manieren is van het zeggen van "Hallo" of "Namasté" in de Intergalactische taal, welke een taal is die wijd en zijd gebruikt wordt - het is een Universele taal - en dus is het zeer gelijkaardig aan Namasté, het is "Hallo" en "Ik verwelkom jou, ik eer jou". Omdat dat altijd een veilige begroeting is.
SM: Ah, fijn. Het lijkt alsof er een verschuiving van epische omvangen plaatsgevonden heeft gedurende deze laatste Equinox week - zou je alsjeblieft willen spreken tot wat er anders mag zijn van toen wij een week geleden voor het laatst in de uitzending spraken?
Ashira: er is een enorme grote hartopening en in die hartopening is er een grotere stroming van wedergeboorte - niet van Liefde, maar van de bereidheid om Liefde te omhelzen, de bereidheid om de Universele Wet te gebruiken, de bereidheid om te creëren en co-creëren, de bereidheid om voorwaarts te gaan - dus dit was een waarachtige grote opening die te maken had met jullie centrum van keuze en beslissing en wil. Dus dat is één ding dat er gebeurde.
Met de hartopening, wat er zich ook voordeed met de bereidheid, met de gereedheid, is ook de paraatheid om voorwaarts te gaan zodat er zeer weinig - wat wij aan het waarnemen zijn - zeer weinig achterom kijken is. Omdat een deel van de neiging van de collectieve mensheid waarlijk was om in het verleden te blijven hangen - en in vele situaties, eenvoudig te leven -, zodat je voortdurend aan het wiel, of in een situatie van een cyclus, van het leven in het verleden vastzit in plaats van je Nu te creëren of de toekomst te creëren.
Dus jullie zijn zo druk met te reflecteren over wat er gebeurd is, dat je het hercreëert in waar jullie aan denken van jullie heden en jullie Nu. Het andere ding dat zich voordoet wat hartopenend is, is dat er een grotere opruiming is. Dus wat jullie zien is dat iets van de oude rommel - waar jullie aan gedacht zouden hebben als oude rommel, en ja, wij kunnen jullie horen vloeken helemaal naar boven naar de Neptunus! - dat jullie dachten dat het voorbij en gedaan was daarmee en dat het weer opnieuw tevoorschijn kwam/komt. Wel wij begrijpen dat soms in jullie cultuur, vloeken en schreeuwen helpt - wij vinden het merkwaardig! Maar we begrijpen het … dus dat is wat er gaande is.
SM: Goed, prachtig. Ik heb nagedacht over de emoties in de hogere dimensies. Is daar angst?
Ashira: Daar is "Vecht of Vlucht". En dat is zeer anders dan angst … omdat angst eenvoudig is hoe de menselijke wezens het hebben ervaren, of zullen wij zeggen, angst voeden/koesteren - zij hebben het hun beste vriend gemaakt!
Wanneer wij iets tegen jullie zeggen, of tegen onszelf, dat wij bijvoorbeeld in "Hoge Paraatheid" verkeren, kan dat van alles betekenen - dat er een onrustige asteroïden regen is, tot, wij zijn gereed om te landen - en het kan met vreugde en opwinding gevuld zijn … maar wij leven niet in angst. En dat is waar met wat jullie doen wanneer jullie in die cyclus van angst leven - in dat wiel - van het verleden, jullie leven in angst omdat jullie denken dat wat er ofwel gisteren of tweeduizend jaar geleden gebeurde zich vast en zeker zal gaan herhalen. Jullie neigen er niet echt naar om het een heleboel ruimte te geven, dus natuurlijk roepen jullie deze waarachtige creatie codes binnen, zelfs diegenen die deze gedachten hebben.
Dus hebben wij "Vecht of Vlucht" mechanismes? Ja, dat werd niet weggenomen. Zijn wij ons bewust over hoe angst eruit ziet, of proeft, of ruikt? Ja, en die capaciteit is iets dat wij binnenin ons allemaal afgestemd hebben gehouden - en ik zal jullie vertellen waarom. Het is als een innerlijke radar, dus als wij iemand tegenkomen - we spreken nu niet over een mens die aan boord van het schip komt, is er altijd een niveau van nervositeit en zelfs een spoortje angst - maar waar wij over spreken is elkaar.
Als wij zouden tegenkomen - en dit is in geen honderden aan jaren gebeurd, laat mij jullie dat vertellen - als wij tegenkomen, zeg een collega, of een nieuwe aankomst vanuit een verafgelegen kwadrant, en zij komen aan boord en wij nemen angst in hen waar, dan is dat een waarschuwingsbel voor ons dat zij ofwel angstig zijn om ontdekt te worden omdat zij iets van plan zijn te doen dat niet van Licht en Liefde en ethisch gedrag is, of zij zijn bang van ons en wat wij wel of niet mogen doen. Dit vertelt ons onmiddellijk iets van hun planetaire of Galactische geschiedenis … dat die nervositeit nog steeds daar is, aldus wij onmiddellijk energetische en feitelijk -fysieke - dingen doen om deze angsten tot bedaren te brengen.
Maar angst is vaak iets dat mensen - Galactische en anderszins - proberen te verbergen, dus wij hebben een radar voor angst, we weten wat het is, we weten hoe het te adresseren. Maar jouw vraag is, leven wij in angst? Nee. Er zijn tijden geweest toen op Aarde, specifiek in de Verenigde Staten van Amerika, waar jullie krijgsmacht in hoge paraatheid werden gezet en feitelijk lanceerden om ons te bedreigen, ons tegen te houden te landen. Onze reactie op die angst, omdat dit een handeling is welke uit angst geboren is, is niet wederkerig te handelen in angst. Wij begrijpen het, maar wij weerspiegelen het niet.
Dus bijvoorbeeld, wanneer jullie al jullie gevechtsvliegtuigen en jullie arsenaal van raketten op ons gericht hebben omdat wij onze schermen omlaag gedaan hebben, is onze reactie er niet één van angst - wat dan ook, het is mededogen. Maar dan zullen we ons terugtrekken omdat wij inzien dat onze acties niet in geweld kunnen resulteren. En als wij "de theebladeren lezen" als het ware, dat de reactie gewelddadig gaat worden, dan trekken wij eenvoudig onze schermen van onzichtbaarheid op.
SM: Ja, wel - dank je wel dat je me dat vertelt en ik wil me gewoon verontschuldigen … het maakt me verdrietig dat er wat voor mensen dan ook zijn die dergelijke dingen zouden willen doen. Ik zou willen veronderstellen dat er niet zoiets is als oorlog binnenin de Vijfde en hoger, en het laat mij me afvragen in welke dimensie de vaak naar verwezen Galactische Oorlogen plaatsvonden. Is dat allemaal voorbij, of woedt de Galactische oorlog nog steeds voort?
Ashira: Nee, de Galactische oorlog is voorbij, en het vond plaats … wel, in waar jullie aan zouden denken als een variatie van de Derde Dimensie. Het was een … wij hebben niet noodzakelijkerwijze hetzelfde spectrum als jullie hebben, maar het was ook interdimensionaal, dus het was hoofdzakelijke Derde, Vierde en Vijfde. En natuurlijk hebben de lessen van deze oorlogen gedurende duizenden aan jaren ons geleerd om nooit weer op die manier te engageren. De verwoesting was onvergelijkbaar. Dus nee, zij woedden niet voort. Dat is waarom wij in vrede komen.
SM: Ja, daar ben ik zeer dankbaar voor. Je zei dat het verspreidingsgebied omhoog naar de Vijfde dimensie ging?
Ashira: Ja, het schuierde de Vijfde dimensie, maar nogmaals, zie je, was ons bestaan - en onze kennis van het bestaan in de uiteenlopende dimensies - volledig aanwezig. Je hebt een grote hoeveelheid gesproken over het opruimen van de oude derde. Wel, er waren ook overblijfselen om in de andere dimensies op te ruimen, maar dat is lang geleden al gedaan. Dat is waarom zij zulke plaatsen van de Goddelijke Kwaliteiten zijn.
SM: Wel, dat is goed nieuws.
Ashira: Maar bijvoorbeeld, in de Vierde dimensie werd het gebruik van waar jullie in jullie gedachten aan zouden denken als "magie" of "alchemie, op een negatieve manier gebruikt. Dus bijvoorbeeld, in de situatie van jullie strijdmacht, het beschermen van onze vliegtuigen - van onze vaartuigen, van de Moederschepen, maar zelfs de piepkleinste verkenningsschepen - zouden zeer gemakkelijk door jullie strijdmacht toegewezen worden aan de Vierde dimensie. Wel, wat voor technologie, wat voor magie, alchemie, hebben zij dat zij dit kunnen doen? En het roept angst op, maar voor ons is het eenvoudig wisselen tussen dimensies - het is niets bijzonders.
SM: OK. Zou je kunnen spreken over hoe het oplossen van onenigheden er voor jullie uitziet … er zullen zeker meningsverschillen zijn, ik bedoel jullie zijn allemaal andere mensen en individuen en jullie hebben meer van een groepsgeest dan wij dat hebben, maar er zal zeker de één of andere soort van onenigheid zijn?
Ashira: Er zijn meningsverschillen. Jullie hebben een gezegde op Aarde, waar wij van houden - "Get Over It!" (Maak je niet druk of Pas je aan…) Wij staan niet toe - door gezamenlijke instemming, zowel formeel als informeel - wij staan een conflict niet toe te gaan etteren. Niet op ons schip, de Neptunus, niet door ons gehele Vloot heen en dat is waar voor alle Vloten. Wat wij gedurende de jaren ontdekt hebben, vele, vele jaren, is dat het meningsverschil frontaal aangepakt dient te worden - nooit op een manier welke als confronterend beschouwd wordt. Wederom is de enige reden dat onenigheden hoofdzakelijk naar boven neigen te komen, ofwel vanwege angst of gevoelens van gebrek aan zelfwaarde, of gevoelens van een overdreven ego of zelfwaarde.
Dus hoe adresseren wij dit? Wanneer, en in het bijzonder omdat wij zijn in waar wij over gesproken hebben - een ingedamde omgeving, kan je onenigheden niet toestaan te groeien - het zou hoogst verstorend en destructief zijn. Wanneer een meningsverschil geïdentificeerd wordt, en er zijn een aantal van manieren waarop het geïdentificeerd wordt, kan het geïdentificeerd worden door ofwel het individu of door de familie of door collega's of vrienden, iedereen heeft de verantwoordelijkheid - niet slechts het recht - maar de verantwoordelijkheid om zich uit te spreken wanneer een meningsverschil zich schijnt voor te doen, en wij doen dit zodat het niet escaleert. Dan is het geadresseerd - jouw expressie zou 'in de kiem gesmoord' zijn.
Aanvankelijk, wanneer er een onenigheid is zeg tussen twee mensen, is daar aanmoediging - en wij bedoelen formele aanmoediging - voor deze twee individuen om te gaan praten. Afhankelijk van het niveau van spanning worden zij ofwel aangemoedigd om de Intergalactische taal te gebruiken aldus er geen verborgen bedoeling is, of om zelfs in Perro te spreken hetgeen een Intergalactische taal is die ontwikkeld werd na de Intergalactische Oorlog welke geen emotie heeft, dus het communiceert de gewaarwording van de feiten maar het is niet geladen met gevoel. Een gelijkenis in jullie cultuur zou zijn non-gewelddadige communicatie.
Als de twee betrokken mensen gaan zitten en niet in staat zijn om een plaats van overeenstemming te bereiken - en wij bedoelen niet eenvoudig overeenstemming in termen van, "Wel, ik stem ermee in om jou simpelweg te negeren"- voor ons is dat geen overeenstemming. Er moet een terugkeer zijn naar wat wij zouden noemen eenheidsbewustzijn - en wat jullie ook aan het leren zijn als eenheidsbewustzijn. Als dat niet aankomend is, of als de eerste identificatie van het meningsverschil van zo een aard is - van zo een gespannen gevoel - dan wordt er onmiddellijk een onderhandelaar, een derde partij, geïntroduceerd. En velen, velen op het schip en door de gehele Vloot heen, alle Vloten, zijn getraind in dit gebied van het zijn van de onderhandelaar - tussenpersoon zou een betere benaming zijn.
En het is voor de tussenpersoon om de twee partijen te helpen, of de tien partijen - maar we spreken nog steeds over persoonlijke onenigheden - om tot overeenstemming en een oplossing te komen. En de oplossing is niet eenvoudig tolerantie - het is echt de terugkeer naar de waardering van die ziel, en de eliminatie van de vrees, de angst, de spanning enzovoorts. Velen op het schip zijn hierin dus getraind, in aanvulling op hun andere verantwoordelijkheden hebben velen dit als iets dat zij op een vrijwillige basis doen omdat het vrede/vreedzaamheid, evenwichtigheid, sereniteit, werkbekwaamheid onder ons promoot - het is een gegeven.
Dus het is geen kwestie van, "Oh, we moeten een tussenpersoon hebben voordat we kunnen praten". Ieder aantal van tussenpersonen zullen - en zijn -  bereid om er onmiddellijk in te stappen. De dingen zijn niet gepermitteerd om te gaan etteren. En de discussie gaat door totdat die middenweg gevonden is - maar dat betekent niet dat wij mensen in een kamer gedurende tien uren opsluiten totdat zij een overeenstemming bereikt hebben! Er zijn pauzes ertussenin.
Zeer vaak hebben mensen die eerste conversatie en dan hebben zij er behoefte aan om weg te gaan om in hun heilige ruimte te zijn, om het gevoel te hebben dat zij niet, als het ware, onder de microscoop liggen, en dat zij hun eigen reflectie doen van hun rol en hun gevoelens over waarom zij zich op een dergelijke manier gedragen. Maar het is nooit gepermitteerd om door te gaan - het is niet acceptabel in onze cultuur, in onze maatschappij, hoe het ook is dat jullie over ons denken, om te groeien. Welnu, wanneer er verschillen van mening zijn op een meer formele basis of gebieden van onenigheden tussen groepen - formele groepen - dan is het hetzelfde proces, maar het is meer geformaliseerd.
SM: Juist. Wel, het schijnt niet vreselijk anders te zijn van wat mensen die vanuit hun hart leven zouden doen om een meningsverschil op te lossen.
Ashira: Dit is één van de manieren waarop wij jullie willen vertellen hoever jullie gekomen zijn. Weet je, er is een grote hoeveelheid aan discussie gaande omdat wij het allemaal horen - ja, wij luisteren af, voortdurend - en dan hebben wij velen van jullie die aan boord van het schip komen en het ook in rapporteren, iedere enkelvoudige dag en nacht! Dus jullie zijn hierin geëvolueerd.  
Welnu, waar jullie omlaag vallen, zullen wij zeggen, of waar er ruimte voor groei is is in de formele context van het conflict. En in feite, als wat dan ook, is een deel wat er zich heeft voorgedaan - zeer zeker in de laatste paar jaren - dat jullie achteruit gegaan zijn, terug in/naar dat oude paradigma, waar er geen werkelijke bemiddelde vrede is - een overeengekomen "win-win" situatie, zou jullie uitdrukking zijn.
Dus als je kijkt naar, zoals Linda vertelde, Venezuela of naar de Oekraïne of naar Syrië, deze situaties worden niet onderhandeld met een sterke krachtige bemiddelende derde partij met de macht om tot een oplossing te komen. Dit is het geval - zij zeggen, "Wel, we zullen samenkomen en praten", maar er is geen overeenkomst om een succesvolle uitkomst te hebben, en dat werkt niet omdat als je de overeenstemming niet hebt voor een succesvolle uitkomst als een beginpunt, kan je praten totdat de beren wederom vanaf Sirius emigreren!
SM: Beren zei je?
Ashira: Ja, de beren! De beren kwamen ook van Sirius, lieve.
SM: Ahh – Ik houd van beren! OK.
Ashira: Ja, de beren, de walvissen, de dolfijnen, de honden - zij allemaal kwamen via Sirius.
SM: Wel, mag ik vragen wat het voor jou betekent om een Galactisch wezen of zelfs een Wereldwijde Burger te zijn - zoals iemand zich bijvoorbeeld kan identificeren met Hussian te zijn, en toch het leven vanuit een veel groter perspectief te beschouwen. Dus is er loyaliteit voor wat voor specifieke groep of een idee voor jou?
Ashira: Ik ben loyaal jegens mijn familie - en ik bedoel dat in de meest private en individuele betekenis - en dan is het een spiraal dat van daaruit groeit. Ik ben loyaal jegens mijn Vloot. Ik ben loyaal jegens mijn planeet - jegens mijn thuisplaneet hoewel ik daar al een zeer lange tijd niet meer geweest ben. Ik ben loyaal jegens het volledige Universum. Dus wij hebben niet deze betekenis van "ofwel/of" - tamelijk het tegenovergestelde, het groeit, het heeft lagen. Maar onze loyaliteit begint werkelijk met onze loyaliteit jegens de Goddelijke Moeder. En zoals jullie, jegens de Geascendeerde Meesters, jegens de Aartsengelen, jegens de uiteenlopende Meesters, dus alles wordt daartegen afgemeten.
Want zie, het is voor ons - en wij vinden dit merkwaardig - dus ik wens niet om politiek onjuist te zijn, dus ik zal zeer zorgvuldig in mijn woordkeuze zijn! Als iemand loyaal is en in dienstbaarheid voor de Moeder, dan hanteer je en leef je overeenkomstig aan de Universele Wet en wat jullie genoemd hebben de Goddelijke Kwaliteiten van mededogen en voorzichtigheid en geduld enzovoorts, en dan naar jezelf te kijken, naar jouw Geliefde - en, tussen haakjes, wij neigen ernaar om monogaam te zijn - naar onze families, naar wat wij zien als een zeer grote familie, waar jullie aan zouden willen denken als een Clan, en naar buiten naar ons schip en onze scheepskameraden, naar onze Vloot, naar onze Naties, naar onze sectoren - Het is een onophoudelijke cirkel of spiraal.
Wij vinden het merkwaardig als iemand kan zeggen dat zij waarlijk van God houden, van de Moeder houden, de Vader, De Ene, de Bron, Boeddha - het is niet van belang hoe je dit benoemd, en dat je in dienstverlening bent - niet in dienstbaarheid/knechtschap tussen haakjes - dienstverlening aan de Ene, en je bent niet in dienstverlening jegens jouw familie, of je bent niet in dienstverlening van jouw buurman/vrouw, of dat je van God houdt maar mensen haat die anders dan jij zijn. Dit is meer dan verwarrend - dit is het hart van chaos.
En dit is wat er behoefte aan heeft om genezen te worden, en dit is wat ons Roze voor jullie doet, maar belangrijker is het wat het geschenk van de Moeder van Overzichtelijkheid en Zuiverheid en Haar Tsunami zullen adresseren. Maar dit is het grootste struikelblok, deze verdeeldheid - het is onbegrijpelijk. Ik bedoel, je mag zeggen dat je een vegetariër bent en dat je van wortelen houdt en niet van witte bonen houdt - maar je zou nooit over witte bonen oorlogvoeren! Zoveel zin maakt het.
SM: Mag ik vragen hoe jullie ons waarnemen? Is het meer een algemene observatie van groeiende Collectieve lichtheid, of zijn jullie in staat om tabbladen bij te houden aangaande individuele gedachten en gevoelens? Wat ik echt graag zou willen doorgronden is hoe goed jullie wie van ons dan ook individueel zouden kennen vanaf zo'n grote afstand. Tot welke omvang kan iemand op een schip boven de planeet werkelijk de motivaties en gevoelens van een individu op het oppervlak begrijpen - is dat een billijke vraag?
Ashira: Het is altijd een billijke vraag. Is het een vraag die volledig beantwoord kan worden? Wel, ik zal het proberen.
SM: Prima, dank je wel.
Ashira: Wij bespioneren jullie niet! [lacht] Ik plaag je, Lief Hart! Zie, dat is één van de dingen waar jullie aan gewend moeten raken - onze humor! Jullie hebben een neiging voor defensiviteit omdat er zoveel spionage gedaan wordt in jullie uiteenlopende landen, en jullie zijn zeer defensief over jullie recht op privacy - zoals jullie zouden moeten zijn.
Dus laat mij dit inleiden, wat ik tegen je zeg is dat wij ons nooit zullen bemoeien met iemand diens persoonlijke ruimte. Wij bekijken jou niet, of kijken naar jou als je ons niet het OK signaal gegeven hebt. Maar wanneer je dat doet - en er zijn variaties, omdat er mensen op Aarde zijn die werkelijk een zeer nauwe relatie met ons wensen, en dit is niet alleen waar voor Sterrenzaden en Hybriden. Vele, vele mensen - en natuurlijk jullie kennen onze hunkering al om met jullie in gemeenschap te zijn - dus wanneer daar die individuele uitroep als het ware is, dan bekijken wij je. Bekijken wij je 24/7? Gewoonlijk niet, tenzij je deel uitmaakt van één van onze troepen, in welk geval je voortdurend op onze radar bent.
Maar dat is een andere kwestie. De meesten die deel van onze troepen op de grond uitmaken als het ware, zijn zich er volledig bewust van dat zij geobserveerd worden. Nu, wij observeren niet hun privé momenten - dat zou niet passend zijn. Maar wij horen ook telepathisch - niet slechts aurisch, maar telepathisch - de schreeuwen om hulp, de vragen, de begroetingen. Het aantal begroetingen die wij van de mensen op een dagelijkse basis ontvangen zijn in de miljarden! Miljarden en miljarden, en zij worden met dankbaarheid ontvangen, met plezier, met warmte en wij sturen onze groeten terug. En zeer vaak mogen jullie niet weten waar dat warme gevoel vandaan kwam. Maar wij antwoorden wel degelijk.
Dus wij hebben duidelijk andere niveaus van waarneming. Jullie planeet, lieve Gaia, en al onze operaties zullen wij zeggen, niet slechts militair maar industrieel, de landbouwkunde, ondernemingen, deze worden altijd in de gaten gehouden. En dan daar binnenin hebben wij een specifiek initiatief, wij hebben met jullie gesproken over onze communicaties initiatief, om in staat te zijn om meer duidelijke taal en terminologie te gebruiken, emotie die meer rechtstreeks tot een ieder van jullie spreekt, en om met meer gemak onze energiegebieden aan die van jullie af te stemmen en jullie aan die van ons, dus dat is bijvoorbeeld één initiatief.
Een ander initiatief is het wetenschappelijke initiatief, waarmee wij nieuwe technologie introduceren - het als inspiratie plaatsend in de geesten van een variëteit aan mensen - maar dan doen wij het ook in termen van subtiel te suggereren dat dit gedaan wordt op een gemeenschappelijk niveau of een coöperatief niveau, een internationaal niveau, omdat het precies het type van gemeenschap promoot die wij aanmoedigen en ondersteunen. Forceren wij? Nee. Maar suggereren wij het? Ja. Dan zijn daar de situaties waar wij waarnemen wat wij zouden willen noemen "Hoge Paraatheid" om te verzekeren dat er geen verwoesting zal zijn - of verdere verwoesting - op de planeet van Gaia.
SM: Juist. En ik zeer zeker waardeer dat.
Ashira: Ja, er zijn bepaalde niveaus van vergetelheid die niet toegestaan zullen zijn.
SM: Dank je wel. Je haalde de troepen aan de grond aan. Zijn er troepen die jij hebt en die zich niet bewust zijn van het feit dat zij troepen zijn?
Ashira: Nee. Diegenen die gepositioneerd werden - en wat wij zeggen is wanneer ik deze benaming gebruik - ik spreek over diegenen die deel uitmaken van de uiteenlopende Commando's, en die ofwel permanent gepositioneerd werden of heen en weer gaan gedurende uiteenlopende specifieke opdrachten. Heen en terug naar de planeet om de Aarde bewoners te helpen om gereed te raken en aangepast te worden om bij ons te zijn. En wij net zo met jullie.
Maar dan is daar een geheel andere categorie van individuen die weten dat zij subiel en voor ons werken - niet zo subtiel met ons ofwel in hun droomtijd of via hun energetische gebieden, via hun heilige ruimte, en die wetenschap is ook zeer snel aan het groeien. Bijvoorbeeld, kijk naar  hoe jij je voelt lieve Engel!
SM: Oh, dat zeker! Het is fantastisch. Het is gewoon een uitbreidende ervaring van verbinding en ik ben zo dankbaar voor deze serie van shows op dit moment, want zover als dat ik weet hebben wij niet eerder conversaties gehad, maar als deze serie doorgaat voelt het aan als een hernieuwing van banden om eerlijk te zijn - en ik heb het gevoel dat ik je ken.
Ashira: Je kent mij ook - en velen van jullie kennen mij. En het is een hernieuwing, het maakt deel van het plan uit, het maakt deel van de ontvouwing uit. Wij zijn net zo verlangend als jullie dat zijn!
SM: Ja, dat dringt echt goed tot mij door. Je vertelde een klein beetje over technologie - zou je alsjeblieft willen spreken over het concept van bewuste technologie, en wat soort van gadgets die wij zullen gebruiken in plaats van onze mobiele telefoons en computers, of zelfs onze auto's?
Ashira: Wel, jullie houden van jullie auto's! Jullie houden waarschijnlijk op dezelfde manier van jullie auto's als dat wij, zullen wij zeggen, van onze kleine heen en weer terug schepen houden…
 SM: Precies!
Ashira: … onze kleine verkenningsschepen. Dus, wij suggereren niet dat jullie je auto's zullen verliezen, maar waar wij wel bij zullen helpen is - zeer snel - … laten we de auto's schoon maken. Jullie kunnen jullie auto houden - zij zullen gemodificeerd worden, laat ons het op die manier zeggen!
SM: Geweldig!
Ashira: Maar dan zullen daar andere vormen van transport zijn die meer efficiënt en effectief zijn, maar dat elimineert niet de "liefdesverhouding" die de menselijke wezens met hun auto's hebben. Het is hetzelfde - wij hebben deze discussie in de Intergalactische Raad gehad … Oh, mijn vader is soms gereed om zijn haren uit te trekken! - over de liefde van de mensen voor de valuta, omdat daar deze "liefdesverhouding" met de valuta is. Dus werd er beslist, als onderdeel van het Plan, dat de valuta door zal gaan om gedurende een poosje in de vorm te zijn - omdat jullie ervan houden! Dus wij zouden nooit arriveren en zeggen dat jullie dat niet echt meer nodig zijn - dus jullie kunnen de valuta hebben als jullie dat aldus wensen!
Maar daar zullen zijn, wat wij zouden willen noemen, communicatie apparaten, en dat zou zijn … wederom, is daar een vereiste voor mensen om hun telefoons op te geven, hun mobiele telefoons, hun uiteenlopende apparatuur? Nee, dat zouden wij nooit doen. Maar, net zoals duizenden van jullie erop uitgaan en in de rij gaan staan voor de laatste mobiele telefoons, zullen velen van jullie in de rij gaan staan en de communicatie instrumenten willen - omdat zij beter werken!
SM: Oh, ja alsjeblieft!
Ashira: En tussen haakjes, zij zijn gratis! Dus, kunnen jullie de draaischijf telefoon houden? Ja.
SM: Die wil ik niet.
Ashira: Ja, de kansen zijn dat jullie hen niet zullen willen. Jullie zullen de Replicatoren hebben - jullie zullen uiteenlopende stukken van apparatuur hebben - maar niets hiervan zou ooit van jullie vereisen afstand te doen wat jullie echt leuk vinden! Dus als jij iemand bent die nog steeds met pen en papier schrijft dan hebben wij daar geen problemen mee.
In feite wat jullie gaan ontdekken, is dat er zeer weinig is waar wij problemen mee hebben. Waar onze probleemgebieden bestaan is in het gebied van conflicten, van wreedheid, van onvriendelijkheid, van de acceptatie - en dit is iets waar we waarlijk niet over gesproken hebben - maar de acceptatie van ziekte als een "gegeven" - en dat, mijn dierbare vrienden, is absurd.
SM: Daar ben ik het mee eens.
Ashira: Maar zullen er toekomstige generatie computers zijn? Ja. Zal er meer automatisering zijn - als je er op die manier aan kunt denken - in de huishouding? Ja. Maar de grootste verschuiving - en we kunnen niet wachten, hoewel we dat wel zullen - is het opruimen/schoonmaken van de steden…
SM: Oh, perfect.
Ashira: … schone zuivere lucht, in steden, landen, naties - jullie hebben zoveel oorlogen die gecentreerd zijn rondom gas en olie - dit is absurd!
SM: Wis en waarachtig.
Ashira: Maar wat zij naar voren zullen brengen is de manier om op uiteenlopende alternatieve manieren met energie te werken, zodat jullie Moeder Aarde niet hoeven te blijven verminken en doorboren.
SM: Wel, ja, gezien de bekwaamheid om aan de slag te gaan met de schoonmaak samen met jullie, kan ik een zeer grote vertegenwoordiging van enthousiaste mensen garanderen om met jullie aangaande dat samen te werken. Kunnen we er alsjeblieft mee aan de slag gaan?  
Ashira: Er zijn miljoenen van jullie die dit al samen met ons doen - zowel bewust als niet bewust. Dus wanneer jullie je werk doen om de oceanen te reinigen, om de grond te reinigen, om de lucht te reinigen, werk je met ons samen - en Lieve Harten, wij verwelkomen niet alleen jullie, wij maken gebruik van jullie.
SM: OK. Het is gewoon dat het in ons gezicht is dat dingen zoals fraccen en alle energie dingen die je vertelde volledig onnodig zijn - het gaat nog steeds door, en het transport van de fossiele brandstoffen en het lekken in de Golf van Mexico, in onze watervoorraad - mensen kunnen hun tapwater aansteken - het is zeer verontrustend en het schijnt dat geen enkele hoeveelheid aan protest het verandert.
Ashira: Het zal één van de eerste en meest belangrijke veranderingen zijn - zelf voordat ons personeel technologie … het schoonmaken van Gaia, van dit type van verkrachting en leegplunderen, zal ophouden.
SM: Ja, goed. OK, dank je wel daarvoor. Dus vorige week haalde je het kruisen tussen mensen en Galactische Wezens aan - ik denk dat dit door mag gaan in/naar een andere uitzending - maar wat je vertelde over jullie evaring van intimiteit, zijnde wat wij weten vergrootte het ietwat voorbij de verbeelding, en zal zeker motiverend voor sommige mensen zijn. Er schijnt een groot potentieel te zijn voor zowel een instroming als een uitstroming van beide van onze populaties, en we kunnen heel veel van elkaar leren als we met elkaar vermengen. Zie je dit als een potentieel in de voorziene toekomst?
Ashira: Het is al aan het gebeuren. Dus ja, er zal een grote uitstroming zijn omdat dit één van de praktische aspecten of demonstraties is van Goddelijke Heilige Verenigingen. Dit is hoe wij samenkomen. Velen van jullie en wij zijn Goddelijke Aanvullingen (zoals in Tweelingvlammen) tussen haakjes, velen van jullie vinden jullie geprefereerde partner in een Sterrenwezen - zoals wij met jullie doen - omdat vergeet niet dat wij elkaar gekend hebben door vele, vele levenspannen heen. En velen van jullie die geëerd worden of van de Sterren zijn, zijn steeds maar weer opnieuw bij ons geweest, en onze Liefde voor jullie persoonlijk en algemeen - collectief - is niet vermindert, wat dan ook, het is gegroeid. Wij hunkeren naar deze Heilige Verenigingen, en daar zijn velen van jullie die weten dat hun partner hier bij ons is.  
SM: Wel, ik zou het heel leuk vinden om in staat te zijn om een in-persoon interview te hebben met een lid van onze Sterrenfamilie - jij of iemand anders - en ik veronderstel dat het een kwestie van overeenkomst in frequentie is, maar er zijn zeker op z'n minst een paar mensen die de staat van zijn bereikt hebben dat dit zou toestaan. Kan je iets zeggen over hoe jullie zullen komen en het Eerste Contact brengen?
Ashira: Wij zullen het niet weggeven! Maar wij zullen zeggen dat het zeer, zeer nabij is - en ik zeg dit tegen jullie allemaal, mijn geliefde vrienden, kijk via jullie achterdeur naar buiten.  
SM: OK. Goed. Dat is prachtig. Dus wij hebben een plaats bereikt dat open relaties dan kunnen beginnen?
Ashira: Ja. De aanpassing van frequenties. Nu, zullen wij open relaties met iedereen hebben? Niet totdat iets van dit andere conflict opgeruimd is - maar daar werken wij aan!
SM: Prima. Betreffende het transport van de Aarde naar een schip en van een schip naar de Aarde - we hebben over Star Trek gesproken zijnde een vooruitziend gechanneld programma. Is het "stralen" van een lichaam iets dat gebeurt? Is het noodzakelijk dat jullie hier landen om hier in het fysieke te zijn? Hoe werkt dat?
Ashira: Oh nee, we kunnen absoluut beide doen. We kunnen ofwel eenvoudig onze deeltjes sturen die opnieuw gerangschikt worden, er zijn een aantal Ontvangst kamers die hiervoor gebouwd zijn, maar we sturen ofwel onze deeltjes of gebruiken de kleinere schepen.
SM: OK. En het is niet eerder gebeurd omdat de frequentie nog geen goede match is - of dat is het niet geweest?
Ashira: Oh het is gebeurd - het gebeurd de gehele tijd.
Ja! Nu, wanneer je iemand recht voor jou ziet "verschijnselen" , is daar de neiging dat het ervoor zorgt dat het mogelijk een beetje van een hartklopping geeft, en zo niet een onverholen hartaanval. We zouden nooit willen dat dat zich voordoet. Maar vele van onze wezens die getransporteerd werden, werden simpelweg naar beneden gestraald - zij worden in eerder afgelegen situaties gestraald, eenvoudig zodat er niemand is om het waar te nemen, maar het is een veel snellere manier van aflevering dan heen en terug en heen en terug.
En velen van jullie, laat mij dit zeggen - ik weet dat we beginnen bijna door onze tijd heen zijn, maar laat mij dit zeggen - mijn geliefde vrienden, nu zeggen jullie, "Ik wens om naar mijn Sterrenschip te gaan, ik wens om bij mijn Sterren broeders en zusters te zijn," in het bijzonder 's avonds - velen van jullie zijn dat. Jullie herinneren het je niet omdat het jullie energie en jullie aandacht van jullie missie en doel uit zou putten, jullie huidige contract als het ware, op de planeet van Gaia. Maar velen van jullie, wanneer jullie thuiskomen op het schip in de nachtelijke uren of feitelijk in rapporteren voor uiteenlopende ploegendiensten - aangezien velen van jullie ook hier werken - stralen jullie eenvoudig naar boven.
SM: Wel, ik kijk echt uit naar de tijd wanneer ik het me kan herinneren, omdat ik begonnen ben te beseffen dat ik wel degelijk kwartieren ergens op een schip heb - het zou zelfs jouw schip kunnen zijn - ik weet het gewoonweg niet. Maar ik wil het weten - ik wil daarvan een bewust besef hebben, en ik weet dat het allemaal Goddelijke Timing is, maar….
Ashira: Kijk om je heen, en zoek naar de merktekens van de uiteenlopende Vloten. Ons merkteken wordt vaak gezien, of er wordt aan gedacht als een op z'n kop staande "U" met twee strepen erdoorheen, om de Verenigde Strijdmacht aan te duiden. Dus zoek naar de merktekens als je door jouw drukke dag heengaat, of wanneer je 's avonds in bed ligt en je bent aan boord van het schip getransporteerd - je zult weten waar je bent, kijk eenvoudig en vraag. En je bent welkom - en ik zeg dit niet alleen tegen jou, geliefde Suzanne, maar tegen jullie allemaal. Ik verwelkom jullie als een bezoeker op mijn schip.
SM: Dank je wel.
Ashira: En Ik bid dat je het je zult herinneren.
SM: Ah ja, wel dank je wel daarvoor. En je bent bereid om terug te komen en nog wat meer prachtige, schitterende, sappige vragen te bespreken?
Ashira: Ja dat ben ik. Nu, Aartsengel Gabrielle heeft mij ook gevraagd om velen van jullie te herinneren aan haar - en het Gezelschap van de Hemelen - overeenkomst om ongelijkheid tussen de seksen te verzamelen in diens mildste en diens meest ernstige vorm in de Blauw Topazen doos - duidelijk boven, duidelijk beneden - velen van jullie zijn deze instructie vergeten in deze partnerschap, en zij is zeer bevlogen dat het voorwaarts gaat, en wij ook, omdat dit één van de manieren is waarop wij de weg vrij maken voor Volledig Contact. Dus laat ons nochtans weer beginnen - verzamel.
SM: Prachtig - dank je wel daarvoor.
Ashira: Dank je wel dat jullie me in de uitzending willen hebben, en dank je wel voor het zegenen van mij. Ik breng jullie de groeten van alle vloten, niet slechts van de Verenigde Strijdmacht. Ik breng jullie de groeten van alle planeten, alle Galaxies, alle Werkelijkheden. Wend je naar ons voor hulp - nee, wij zijn geen Engelen of Aartsengelen - maar wij zijn bij jullie, en wij houden van jullie.
SM: Wij houden ook van jullie, en je bent op ieder tijdstip in mijn woning welkom.
Ashira: Jij lieve Engel - vaarwel.
SM: Vaarwel.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten