vrijdag, augustus 04, 2017

“Innerlijke Remmingen” - 4 Augustus 2017 / Cobie de Haan


“Innerlijke Remmingen”
4 Augustus 2017 / Cobie de Haan

Ik wil het in dit artikel graag gaan hebben over “Innerlijke Remmingen”. Innerlijke remmingen die uitgelegd kunnen worden als onzekerheden of angsten. Terughoudendheid of afstandelijkheid.
Ik denk dat velen van ons Lichtwerkers en Sterrenzaden het gevoel wel kennen van in bepaalde situaties innerlijk ‘op slot te vallen’ … ‘te bevriezen’ … ‘niet weten wat te doen of hoe te reageren’ … ‘het liefst je omdraaien en weg te willen lopen’.
Daar kunnen allerlei zaken aan ten grondslag liggen zoals; voorafgaande levens, de opvoeding, dat wat je in dit leven meegemaakt hebt, indoctrinaties, opgelegde en zelfopgelegde waarden en normen. Vooral die laatste drie hebben in dit leven van ons een hele grote impact. De sociale media dragen hun steentje daar ook meer dan aan bij. We kunnen in dit leven heel veel terugspeuren via zelfonderzoek te doen aangaande dat wat ons in onze sporen stopt in bepaalde situaties. Het wordt wat moeilijker als het om zaken gaat die in voorafgaande levens gebeurd zijn.
Velen van ons hebben zich voorafgaande levens herinnerd, of in ieder geval stukjes daarvan, zodat een angst of een terugkerend probleem herkend, erkend en opgelost kon worden.
Mijn voorbeeld is het volgende:
Ik heb nooit ergens echt bij gehoord. Op school kon ik goed met de populaire kinderen van de klas en ook met de minder populaire kinderen. Ik stond er altijd tussenin. Dit aspect bleef ook aanwezig aangaande het beroep dat ik uiteindelijk ging uitoefenen. Ik was de ‘spin in het web’, alle draden van de organisatie kwamen bij mij samen, ik was het centrale punt. Ik weet dat ik leiding kan geven, maar vind het ook prima als ik een aangever ben voor iemand die leiding geeft. In dit beroep deed ik beide tegelijk.

Je zou zeggen dat ik sociaal dus beslist actief moet zijn ingesteld, maar dit is niet het geval. Het is altijd een strijd om ergens bij te horen. Ik heb dus wel geleerd om met vele stromingen mee te kunnen stromen. Maar er is/was altijd een sterk gevoel van terughoudendheid en afstandelijkheid.
Deels kwam dit voort uit de gezinssituatie … Er werd bijvoorbeeld nooit geknuffeld. Binnen ons gezin was het motto: “We hangen de vuile was niet buiten!”Vaak als ik naar buiten ga en ik zie iemand die ik ken of slechts summier ken, heb ik de neiging om me om te draaien en terug het huis in te gaan. Geen contact te leggen. Ik heb altijd heel sterk de drang in mezelf gevoeld om afstand te bewaren en nooit open en enthousiast op iemand af te lopen en deze te begroeten. Als het even kan kies ik de andere zijde van de straat om te bewandelen als ik zie dat anderen ergens met elkaar staan te praten bijvoorbeeld, aan de kant waar ik op dat moment loop. Altijd die omtrekkende beweging. Houd afstand. Trek je terug.
Ik heb keurig, net zoals velen van jullie, aan zelfonderzoek gedaan om het één en ander voor mezelf duidelijk te krijgen daarover, maar wat ik ook probeerde, het lukte me nooit om het kwijt te raken. Ik wil ook wel enthousiast en open in het leven staan. Ik begrijp heel veel van mijn opvoeding, vaders kant, moeders kant, hoe ik me verhield richting mijn broer. De dingen die in mijn kinder- en tienertijd allemaal gebeurd zijn … enzovoorts. Het hielp niets om deze afstandelijkheid en terughoudendheid aan de kant gewerkt te krijgen. Altijd komt de terughoudendheid en afstandelijkheid onmiddellijk naar boven als een soort rode vlag, als een alarm.
Dus heb ik op een gegeven moment aan mijn spiritteam/Hogere Zelf gevraagd om me te helpen dit te gaan begrijpen. Ik kreeg onmiddellijk diezelfde nacht twee zeer heldere dromen. Ik kreeg twee fragmenten te zien uit voorafgaande levens. Beide levens waren deels doorgebracht in de gevangenis!! In het ene leven was ik een man die bezig was uit te breken. Hij was niet erg geliefd in die gevangenis en hij nam de verkeerde man in vertrouwen, waardoor de medegevangenen die nog een appeltje met hem te schillen hadden hem op het spoor kwamen en hem uiteindelijk vermoorden. De tweede was een leven waarin ik een vrouw was en die ook naar een vrouwengevangenis ging, waar ze zeer onder de duim gehouden werd, overheerst werd, door de andere vrouwelijke gevangenen.
Wel, ik begreep waar die terughoudendheid en afstandelijkheid dan nu aan ten grondslag lagen. Ik had die dromen gezien, ik had erover nagedacht en meer kon ik niet doen. Ik had het herkend en erkend. En nog is deze terughoudendheid en afstandelijkheid binnenin mij aanwezig.
Er is echter nog meer aan de hand waar wij zonder de hulp van het Hogere Zelf niet echt zelf achter of uit kunnen komen. Maar … ook het Hogere Zelf moet aangaande dit het één en ander beseffen.
Zoals jullie weten zit ik met mijn spiritteam/sterren familie in een proces dat de hogere dimensionalen wakker moet schudden over hun leefwijzen, en tevens is het een uitlijning van de hogere dimensies met de lagere dimensies. Ik heb inmiddels veel, heel veel geleerd over hun levenswijze in de achtste dimensie. En die levenswijze is debet aan bepaalde onderliggende gevoelens die, als we het werk van ons zelfonderzoek naar behoren en correct hebben uitgevoerd, bij ons voor problemen blijven zorgen.
Het volgende wat ik hieronder ga vertellen heb ik begrepen en geleerd in het proces waarin ik en mijn sterrenfamilie/spiritteam zitten. Als je er niet meer resoneert, wat ik kan begrijpen omdat er nog steeds oude waarheden ons systeem binnengebracht worden, schuif het dan terzijde. Maar als je besluit om door te gaan met lezen, doe dit dan met een ‘open vizier’ en zoveel mogelijk in evenwicht, in het stromen van De Ene zijnde. Voel erin, en luister naar je hart, zoals dat heet.
Zoals ik al eens eerder uitgelegd heb, leven er hogere dimensionalen uit de tiende dimensie in de achtste dimensie. Deze tiende dimensionalen werden als androgene wezens geboren, en na enige tijd, toen zij klaar waren om af te dalen naar de lagere dimensies, gingen zij naar de negende dimensie om zich daar op te splitsen in man/vrouw. Zij daalden als zielpartners af naar de vijfde dimensie om daar ervaringen op te gaan doen voor De Ene/De Schepper - Vader/Moeder. Als zij daarmee klaar waren, stegen zij weer op en kwamen in de achtste dimensie terecht waar zij in een soort van eenheidsbewustzijn zich met elkaar verenigden, maar nog wel steeds individueel waren.
Deze tiende dimensionalen kregen ‘kinderen’ en deze kinderen kregen een opvoeding en onderwijs. (zij krijgen daar geen baby’s zoals wij, maar het kind zit eigenlijk, als vergelijk, meteen in diens adolescentie) Als een kind daarmee klaar was, was het tijd om samen met de Vader af te dalen naar de vijfde dimensie. De vader had de taak om het kind bij te staan, via een vorm van onderwijs, als zij hun ervaringen in de vijfde dimensie opdeden. Dat kon via incarnaties in de derde dimensie, maar ook andere zaken/dingen konden ondernomen worden. Wilde je niet incarneren, dan zou je bijvoorbeeld ook deel kunnen gaan uitmaken van een spiritteam die anderen bijstaat met hun incarnaties … of je dient bij de Galactische Federatie, of je concentreert je op een specifiek gegeven van het één of ander… Vul maar in…
Als de kinderen uitgestudeerd zijn in de vijfde dimensie gaan zij naar hogere dimensies om ook daar nog het één en ander te bestuderen of te leren. Uiteindelijk komen zij terug in de achtste dimensie en sluiten zich weer aan in het eenheidsbewustzijn aldaar. Echter, hoe men het ook probeerde men ascendeerde niet verder dan de achtste dimensie. Dat heeft heel veel frustratie opgeleverd.
Aangezien iedereen nog steeds geïndividualiseerd was, was men dus niet volledig in eenheidsbewustzijn. Men waakte over dat eenheidsbewustzijn met alles wat zij in zich hadden, en er heersten zeer strenge regels voor het één en ander. Niets mocht dit eenheidsbewustzijn in gevaar brengen. Het pad van Liefde en Licht werd een zeer eenzijdig pad. Men schaftte de dualiteit af. Men schaftte verleden en toekomst af, omdat men dacht dat De Ene/ de Schepper, hen alleen op die manier terug zou nemen met al hun ervaringen keurig netjes opgeborgen in hun bewustzijn. Men dacht dat dit de levenswijze van De Ene/de Schepper was. Dus men leefde in het Nu-moment zoals dat heet. Opeenvolging kenden zij niet meer, en als wij het grotere plaatje zouden hebben kunnen bekijken, waren zij een warrige grote groep, want alles gebeurde zonder enige volgorde … Nergens zat enige orde of opeenvolging in. Zij kenden uiteraard ook geen tijd, en als je in het Nu-moment leeft en je gaat met een grote boog om verleden en toekomst heen, dan raak je uit evenwicht. Je herinnert je de dingen niet meer, want je gaat het verleden uit de weg. Je kunt geen plannen smeden want je concentreert je niet op toekomstige zaken. Als je dan ook nog alleen maar binnenin jezelf moet leven en neutraal en passief moet zijn, hoe geraak je dan ooit verder op je pad? Zij dachten door zoveel mogelijk in dienstverlening te zijn. Dat is allemaal mooi en aardig, maar dat lost niets voor henzelf op natuurlijk.
Dus je creëert terughoudendheid en afstandelijkheid, want niemand mag jouw pad ‘bezoedelen’. Je mag je niet inlaten met andersmans ideeën en dergelijke. Dat eenheidsbewustzijn moest in stand gehouden worden. Onvoorwaardelijke Liefde moest tot uiting gebracht worden binnen de dienstverlening en elkaar, maar hoe doe je dat met hele strakke regels? Door neutraal en passief te zijn. De onvoorwaardelijke liefde werd overschaduwd, ongewild … dat wel, door allemaal voorwaarden. En als jij in het Nu-moment leeft en passief en neutraal bent dan zie je dat niet meer. Als je al eens afwijkende gedachten had, dan verborg je die en hield je die voor jezelf, want dat diende het eenheidsbewustzijn niet.
In dienstverlening zijn is prachtig natuurlijk, maar is in dienstverlening zijn aan het eenheidsbewustzijn, De Ene/De Schepper - Vader/Moeder, het waard dat jij jezelf altijd terzijde schuift? Jawel, dat werd gedaan … …  Ik wil hier nu Moeder Theresa even naar voren halen als een voorbeeld. Ik zag onlangs een videootje met haar daarin, waarin ik een zin hoorde die zij uitsprak … “Ik ben niet waardig”. Zij stond volledig in dienstverlening aan God. En uiteraard heeft zij heel veel goed werk verricht, laat ik daar vooral duidelijk in zijn. Echter, als je zegt, “Ik ben niet Waardig.” Heb je dan respect en liefde voor jezelf? Toen ik haar dit hoorde zeggen gingen bij wijze van spreken al mijn haren recht overeind staan.
Deze houding hebben alle hogere dimensionalen ook. Het zit in hen gebrandmerkt kan je wel zeggen. En jij en ik, zijn een kopie van het Hogere Zelf. Een groot deel van ons bewustzijn gaat schuil onder een sluier, zit in ons onderbewustzijn en daar kunnen wij niet bij. Maar al die waarden en normen van ons Hogere Zelf zitten wel degelijk ook in ons. Het is onze erfenis kan je wel stellen.
Maar wat is in dienstverlening zijn dan werkelijk? In het geloof afgescheiden van De Ene/De Schepper - Vader/Moeder te leven, wordt het een dienstverlening zoals wij dat kennen. Zoals Moeder Theresa daar tegenover stond. Maar halen wij die afgescheidenheid weg, en we beseffen dat wij altijd één zijn met De Ene/De Schepper dan is ons gehele leven DE dienstverlening die wij uitvoeren. Het leven zoals wij verkiezen het te leven IS DE DIENSTVERLENING! Wij zijn tenslotte de extensies van De Ene/De Schepper, en wij doen ervaringen op en leren, zoals hij/zij via ons ervaringen opdoet en leert. En wat ook beseft moet worden is, dat als wij leven naar alle Universele Wetten en er volledig in evenwicht mee zijn, wat nu beslist niet het geval is, dan kennen wij De Ene/De Schepper.
Nog even voor de duidelijkheid … De hogere dimensionalen dachten dat zij op een rechtstreeks pad met al hun ervaringen terug zouden keren naar De Ene. Dat zij uiteindelijk weer in hem/haar op zullen gaan en zagen dat als de vervulling van hun reis in het dimensionale systeem. De vervulling van al hun harde werken, en daar zouden ze dan tot rust kunnen komen.
Dat is helaas niet de bedoeling van De Ene geweest. Dat is wat het experiment in dit dimensionale systeem teweeg gebracht heeft. Het experiment te geloven, te denken dat je afgescheiden leeft van De Ene, De Schepper - Vader/Moeder. Zij hebben ook nooit openlijk gereageerd richting de hogere dimensionalen. De Hogere Dimensionalen in de achtste dimensie kregen boodschappen door via de hogere dimensionalen die in hogere dimensies leven dan zijzelf. En ook deze hogere dimensionalen hebben altijd onder de sluier geleefd. Ook zij gaven opdrachten door zoals zij geloofden dat het was allemaal, terwijl zij geloofden afgescheiden van De Ene/De Schepper te leven.
Nu zou je je af kunnen vragen, “Als zij dan in eenheidsbewustzijn leven daar in de Achtste … hoe moet ik het dan interpreteren dat zij ook in de vijfde aanwezig zijn enzovoorts?”
Nou, dat is niet zo moeilijk, de achtste dimensionalen sturen voor iedere oproep voor iedere taak een kloon en/of orb uit om het werk voor hen te doen. Het origineel van een  geascendeerde meester bijvoorbeeld zit altijd in de achtste dimensie en komt daar ook niet uit vandaan. (Maar ook dat is inmiddels aan het veranderen) Denk maar aan je Hogere Zelf … Laten we aannemen dat je Hogere Zelf een kind is van tiende dimensionale ouders. Dit Hogere Zelf heeft zijn/haar vader bij zich voor onderwijs (wat inmiddels is veranderd in vader en moeder) Jouw Hogere Zelf stuurt de ziel-kloon uit naar de vierde dimensie en de ziel-kloon stuurt aspect-klonen uit in/naar de incarnatie(s). Ook de vader (en moeder) die bij jouw Hogere Zelf aanwezig is, zijn klonen.
De ‘kinderen’ die niet willen incarneren, maar kiezen om incarnaties te begeleiden en helpen door deel uit te maken van een spiritteam, sturen orbs uit om dat te doen.
Maar we komen zo op een zijspoor terecht, en waar het nu om gaat is dat we gaan begrijpen dat we ook problemen kunnen ondervinden van de levenswijze van ons Hogere Zelf, zoals zij dat gewoon zijn in de achtste dimensie. Een levenswijze die voor ons, Lichtwerkers en Sterrenzaden zeer reële innerlijke remmingen zoals terughoudendheid en afstandelijkheid naar boven kan brengen.
Toch wil ik hier benadrukken dat je dit pas zou moeten gaan accepteren als al het andere, via zelfonderzoek, niet voor je gewerkt heeft. Sluit eerst al het bekende van het fysieke leven uit, denk dan pas eens na over wat ik hierboven onder de aandacht gebracht heb. Ik bedoel dit niet als een ‘quick fix’ voor wat voor problemen je dan ook maar hebt als zijnde innerlijke remmingen.
En als lichtpuntje … De hogere dimensionalen zijn inmiddels met zichzelf aan het werk gegaan, het eenheidsbewustzijn in de achtste is ontbonden. Jullie Hogere Zelven gaan ook met zichzelf aan het werk en zouden misschien dit aspect bij jullie weg kunnen halen als zij dit voor zichzelf doorwerkt en opgelost hebben. Jullie onderbewustzijn is inmiddels al opgewaardeerd naar de nieuwe waarheden die zij in de laatste twee jaren geleerd hebben. Als men deze straks het systeem in gaat brengen via gechannelde boodschappen zullen jullie er goed mee kunnen resoneren. En misschien resoneert dit artikel ook al wel met je … juist door die opwaardering. Geen idee… J
En nogmaals, resoneert het niet met je … schuif het dan gewoon terzijde.
Ik hoop dat dit artikel je enige verlichting of begrip heeft weten te geven over moeilijkheden aangaande innerlijke remmingen, die je tegenhouden met je leven ten volle te leven.
In Liefde,
Cobie

Copyright © 2017, Cobie de Haan. Alle Rechten Voorbehouden. http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Voel je alsjeblieft vrij om deze inhoud met anderen te delen, met vermelding van de auteur en de link van het originele artikel.

4 opmerkingen:

 1. Beste Cobie,

  Exact 2 jaar geleden liep ik naast de Bijenkorf in Eindhoven en daar hadden ze een nieuwe afdeling geopend genaamd The Great Escape. Ondertussen speelde het liedje ik geloof ik geloof in jou en mij op de achtergrond. Er stond in de etalage een engel met kristal eronder en in de andere etages mensen in de jungle op het stand enzo. Dit was geen droom maar echt. Daarna heb ik dit verteld aan mensen om mij heen en die dachten dat ik gek werd haha. Ik niet, vooral als je daarna de berichten leest over kristallijn ed.

  Bedankt voor de helder artikel.

  Liefs Wesley

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je wel voor je reactie Wesley ... en ... Graag gedaan!

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
 2. Hey lieve Cobie,

  Dit is zo super passend met wat ik vandaag meemaakte.
  Na mijn meditatie vandaag vroeg ik of er boodschappen waren via de energiekaarten van D.Vertue, en ik kreeg 3 energiekaarten aangeduid.
  De ene, de belangrijkste, ging over "ouders".
  Mijn ouders stuurden deze kaart uit de hemel naar mij toe om te zeggen:
  je ouders blijven altijd en eeuwig met hun beste vermogen van je houden.
  Ontvankelijkheid is een vrouwelijke energie, en die wordt vertegenwoordigd door onze moeders...
  Onze vaders vertegenwoordigen onze mannelijk energie, en ons zelfvertrouwen om de wereld in te trekken...
  Als daar iets mee scheelt komt dat door onderliggende negatieve emoties, de emotionele pijn die je naar de ouders toe opgeslagen hebt.
  Opdat ik zou kunnen ontvangen en aanraking toelaten, moest mijn band met mijn moeder hersteld worden.
  Opdat ik krachtig en zelfzeker in de wereld zou kunnen staan moest mijn mannelijke kant genezen worden door de band met mijn vader te herstellen...
  Ik vroeg onmiddellijk om mij te helpen om mijn (goed weggestopte) pijn om te ruilen voor vrede... ik kreeg een rilling, en onmiddellijk erna stroomden de tranen ovrvloedig, ik schokte en snotterde als een klein kind... met het bijhorende gevoel dat ik eindelijk graag gezien werd, en erkend en gerespecteerd voor wie ik ben.
  Hoh, jaaaren geleden dat ik zo geweend heb..
  Na enkele minuten stopte het, en voelde mijn hart direct al lichter en zachter aan.
  Ik ben nu benieuwd welk resultaat dit gaat geven, ik zal dit herhalen tot ik niet meer moet wenen, en ik denk dat dit de aanzet is tot diepe vrede in mij, en vrijheid, en al de levesvreugde die eruit zal voortvloeien.
  Leven en echt mezelf zijn zonder terughoudendheid en lichaamsangst om buiten te komen...
  Pure gelukzaligheid is op komst!
  Thx Cobie voor je lange, mooie, heel open artikel, het loopt zo synchroon met mijn ervaring, en dat vind ik ZEER plezant!
  Veel liefs! xx
  Emelle

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je wel voor je reactie lieve Emelle. Dit artikel heeft zeker veel bij je losgemaakt, en je bevrijd zelfs van het één en ander begrijp ik. Ik ben dankbaar daarvoor....

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen