woensdag, augustus 10, 2016

Sanat Kumara - “Kies Liefde en Actie” - 2 Augustus 2016 / Linda Dillon


Sanat Kumara
“Kies Liefde en Actie”
2 Augustus 2016 / Gastvrouw: Suzanne Maresca - Kanaal: Linda Dillon

Linda: Kijk naar je tastbare projecten, formuleer hen, en stap naar voren in de verkondiging van wat je kiest te creëren op de planeet. De tijd van actie nadert!
*****
Sanat Kumara: Groeten, Ik ben Sanat Kumara.
Suzi: Welkom.
Sanat Kumara: En welkom aan jou. Ja, noem me vooral Raj want we zijn oude vrienden. En ik zeg dat niet alleen tegen jou, dierbare Suzanne, maar tegen jullie allemaal en tegen allen op Gaia, want ik verwelkom vandaag ieder wezen, iedere bloem, iedere plant, iedere berg, iedere oceaan.
Het is grappig omdat je ernaar neigt te denken en vooruit te gaan in de eenheid van het hartbewustzijn, maar wanneer je op deze manier verder gaat, sluit niet alle koninkrijken buiten, want allen op Gaia zijn Eén. Er zijn geen wezens - waar jullie aan denken als levenloos of levend - die geen deel uitmaken van dit verenigde geheel, dit patroon, dit raster, dit tapijtwerk van waar jullie aan denken als Gaia.
Jullie zijn niet afgescheiden van het verenigde geheel, en dat maakt deel uit - een klein deel, maar een belangrijk deel - van waar ik vandaag voor kom om over te spreken. Laat jullie zorgen gaan, en in dit moment voel, hoor, weet en ben de waarheid van wie je bent.
Geliefde vrienden, jullie zijn van wijd en zijd gekomen, vanuit de engelachtige en aartsengelachtige rijken, vanuit de sterrensystemen ver weg; jullie zijn als oude Aardeopzichters/wachters, als hybriden, als elementalen, als Venusianen gekomen. Maar jullie zijn allemaal mens, jullie zijn allemaal Gaian, en jullie zitten al aan de tafel van de Intergalactische Raad.
Het is tijd dat jullie allemaal voorwaarts stappen, ja, in jullie individuele luister en de ontvouwing van jullie plan binnenin het Plan van onze Moeder, derhalve als Nova Wezens Nova Aarde creërend, de luister, de pracht, de waarheid, de vrede, het wonder, de verbazing, het evenwicht voort brengend. Er is slechts één reden dat jullie op deze planeet zijn in deze tijd, en het is om niet slechts waar te nemen maar ook om deel uit te maken van de wedergeboorte van Liefde.
Mijn taak, mijn rol als Planetaire Toezichthouder, is om te helpen met de verankering en het opnieuw verankeren van het Schepper Ras en de essentie van Liefde, niet alleen de erkenning van goddelijkheid maar de praktische actualiteit van goddelijkheid binnenin jullie en in al jullie bezigheden, maatschappijen, structuren, instituten, families, gemeenschappen, het is niet van belang. Er is geen afbakening.

Nu, in deze tijd, worden er zeer dramatische spiegels voor jullie omhoog gehouden. En in de Tsunami van Eén, zien jullie en ontvangen jullie toevloeden, aanpassingen, afstemmingen, het stijgen in frequentie, trilling snelheden, zodat jullie fysiek meer Liefde, meer energie vast mogen houden.
Nu zeggen jullie, “Hoe verbinden deze twee zich? Jullie zeggen, “Vibratie en frequentie en Liefde.” Alles is Liefde. Dat is van de Goddelijke Natuur. Welnu, er zijn heel veel menselijke creaties die eenvoudigweg afleidingen en afwijkingen daarvan zijn, en dat is de specialiteit geweest van jullie oude 3de dimensie. Maar daar is niet langer meer ruimte voor. Ik weet niet hoe vaak wij dit moeten zeggen!
Welnu, ik weet dat ik op sommige manieren, mijn vrienden, aan het preken ben tegen het koor, maar begrijp wat ik vandaag te zeggen heb. Ik spreek tegen allen op Gaia. En het is tijd voor deze afleiding, misleiding, leugens, onwaarheid, afwijkingen - van zo een omvang dat zij de waarheid verbergen - het is tijd hiervoor om tot een einde te komen.
Welnu, wij doen ons deel, en jullie worden als nooit tevoren opgetild. En velen van jullie, de meesten van jullie feitelijk in deze tijd, vliegen wetend en onwetend in en uit het portaal. Maar hoe ziet het eruit om Nova Aarde te creëren? Zou het soepel kunnen zijn, niet-confronterend? Nee, niet omdat we het niet wensen, maar omdat de menselijke keus op dit moment van wat jullie construeren als “tijd” van een aard is dat er een gebrek aan consistentie is in de keuze voor Liefde.
En dit is een woord dat ik bijna terughoudend gebruik. Kunnen jullie het je voorstellen, dat als een dienaar, wat wij allemaal zijn van de Moeder, dat ik aarzel om het woord “Liefde” te gebruiken? … omdat op jullie planeet in deze tijd, het te pas en te onpas gebruikt wordt zonder te begrijpen dat dit een heilig woord is. In sommige tradities van oude tijden, en zelfs recente tijden, zijn er woorden die zo heilig waren, dat zij niet uitgesproken werden, alleen binnenin het hart en binnenin het patroon vastgehouden.
“Liefde”:  is het meest heilige woord. Als je nadenkt over een kader, om waarlijk over het ontzag van de Ene te spreken, zou het Liefde zijn. Als je zou wensen om de Moeder een bijnaam te geven, zou het Liefde zijn. Als je zou wensen om de essentie van de Vader te begrijpen, zou het Liefde zijn. En nochtans is dit woord op vele manieren onbegrepen gebleven.
Welnu, we stoppen niet met het gebruik van dit woord, omdat het ontwerp is dat het jullie bewustzijn binnen sijpelt - en ik bedoel het Collectieve Bewustzijn - dat hoewel het onbegrepen is, op de één of andere manier, ergens, Liefde belangrijk is.
En dus, bijvoorbeeld, in jullie politieke capriolen in de Verenigde Staten van Amerika, zien jullie het gebruik van aanplakbiljetten en mensen die Liefde verkondigen. En toch is hun gedrag niet van Liefde. Het is niet van Liefde van de Moeder en de Vader en de Ene of de Zoon. En het is niet van Liefde van de Mensheid en het Verenigde Bewustzijn, verankerd in het Hart Bewustzijn en transformatieve Liefde. Het is geen van deze dingen.
En jullie zeggen, “Ja Raj, wij weten dat. Hoe kunnen jullie ons helpen?” Wel, allereerst, kunnen jullie ervan op aan dat wij jullie helpen en de legioenen zijn zoals nooit tevoren aan het werk, dus het is niet alleen mijn gezelschap maar het gezelschap van allen. Begrijp wat ik tegen jullie zeg: het “gezelschap van allen” - alle delegaties, alle meesters, alle engelachtige rijken, alle sterrensystemen. Het is niet slechts een cheerleadend team dat aan de zijlijnen staat!
Wij werken met jullie allemaal, en als we dat doen met diegenen die werkelijk geen verandering willen, schijnt het chaotisch te zijn. Laat me nu verder gaan. Daar zijn diegenen die verandering willen, en die terugkeren naar waar jullie aan kunnen denken als een oud begrip van de Bron, van God, van God de Vader met een controlerend, agressief, donderend, straffend wezen. En dat is een menselijke constructie. Het heeft diens basis niet in waarheid. Het heeft diens basis zeer zeker niet in Liefde.
Dus wat jullie waarnemen - ja, in de Verenigde Staten, maar ook in vele landen waar er despotische leiders zijn, mannelijk en vrouwelijk, van iedere religieuze nuance - zijn diegenen die wensen om in controle te zijn en die meer dan gretig zijn om deze rol aan te nemen, om de controlerende patriarch te zijn. Maar wat zelfs meer chaotisch is, is het aantal van Gaians die gretig zijn, niet eenvoudig bereid maar gretig zijn om dat type van systeem te omhelzen. Dus dat is terugkeren naar…
Het is verandering maar het is niet, zullen wij zeggen, een progressieve of voorwaarts gaande stuwing van het Nieuwe Wezen, de Nieuwe Aarde verandering. Het is verandering dat gebaseerd is op angst en te zeggen, “Laat mij wegrennen en laat Pappa er maar voor zorgen.” En dat is de totale opheffing van zelf-verantwoordelijkheid. Het is niet de waarnemer zijn; het is niet het invoegen van deelname waar jullie het nodig hebben. Het is een onderdrukking van waarom jullie op de planeet zijn. Ik kan niet duidelijker dan dat zijn!
Dan zijn daar diegenen op het middenpad die geloven dat niets werkelijk veranderd is. Gaia is geascendeerd. Zij is interdimensionaal in Haar natuur, zwaar-verankerd in de 7de, aanwezig in alle dimensionaliteit. Jullie zien de verschuivingen en toch is daar deze groep die zegt, “Oh, niets is veranderd en wij kunnen de status-quo handhaven”. En zelfs als daar niet de nieuwe golf was, waar ik hierna over zal spreken, is dat niet mogelijk, omdat jullie deze revisionaren hebben aan de andere zijde, dus dat gaat het niet doen.
Dus deze mensen pretenderen dat zij doof, stom en blind zijn. Ik zeg dat niet op de manier van te beledigen, mijn geliefden. Ik zeg, dat als je het middenpad kiest - en dat werd door vele wijsgeren geprefereerd - ben dan trouw aan de middenweg, het middenpad, de middenreis. Het is een geprefereerde reis van evenwicht voor velen. Maar nogmaals, ben trouw aan de Liefde.  
Herinner je dat jullie hier slechts voor één reden bent - om degenen te zijn die opnieuw het Plan van de Moeder modelleren, opnieuw weven, opnieuw verankeren. Jullie plan en de reden dat jullie hier zijn is dat jullie kiezen, omdat het essentieel was voor jullie vervulling om dit te doen. Dus als je in het midden gaat zitten, ben trouw aan de waarheid.
En dan zijn er de Wegwijzers, diegenen die de chaos zien en die deelnemen aan dat wat wij zouden willen noemen “creatieve chaos”. De verandering zou geweest kunnen zijn, zou nog steeds zeer soepel kunnen zijn, maar vanwege de menselijke keuzes is het zich niet op die manier aan het ontvouwen. Welnu, anticipeerden wij daarop? Ja. Wij waren verrast over jullie spirituele volwassen keuze van collectieve ascentie, doch het was een keuze.
Maar nu zijn er velen die zeggen, “Ik hunker, ik verlang, ik weet wat ik zeg; Ik mag niet ieder detail weten over hoe daar te geraken,” en, tussen haakjes, doet niemand van jullie dat. Het is een wandeling van vertrouwen; het is een wandeling van het hart; het is een ontvouwing. Wij kunnen jullie niet vertellen, of zelfs de volledigheid van het script beschrijven omdat dat jullie Vrije Wil zou ontkennen, en dierbare harten, jullie hebben ons steeds weer opnieuw verrast. Zelfs wanneer wij weten dat we verrast gaan worden, zijn wij verrast!
Diegenen die Wegwijzers zijn, die de agenten en engelen van verandering zijn - en het is niet van belang of je een hybride, sterrenzaad, Aardeopzichter bent - jullie zijn de engelen van verandering. En de reden dat jullie hier zijn is om de constructeurs te zijn, de katalysatoren, degenen die opnieuw weven. Jullie zijn op schema!
Welnu, wijk niet af. Blijf in de Liefde. Leg bloot wat je kent eenvoudig gehechtheid te zijn aan de oude 3de, naar de paradigma’s, de valse rasters van agressie en controle, gebrek en beperking - de lijst is eindeloos. En wij zullen het zelfs niet meer willen herhalen omdat het niet-bestaand is. Er zijn plaatsen in het Universum die nog steeds moeten ontwaken, en de ascentie van deze planeet en dit ras maakt deel uit van de patroonlegging voor diegenen die volgen.
Maar als je wenst om deel uit te maken van dat oude, ga dan over en je kunt reïncarneren op één van deze planeten die nog steeds in voortgang zijn. Er is geen vereiste om te blijven. Is er een wens aan onze zijde dat jullie zullen blijven en vervullen? Ja. Maar is het een vereiste? Het is nooit een vereiste geweest.
De ontvouwing van het Plan van de Moeder is niet afhankelijk van 7 miljard of 1 miljard die uitlijnen. Wij willen niet … het is nooit het Plan geweest dat mensen uitlijnen en gehoorzamen, salueren. Het is altijd het Plan geweest dat het tot bloei komen van Liefde in het hart zodanig zou zijn dat het jullie voorbij iedere andere keuze plaatst, omdat, wanneer je dit ervaart - wat genoemd wordt “transformatieve Liefde”, en wat wij “Echte Liefde” noemen - er geen andere keuze is.
Dus zitten jullie middenin chaos? Ja. En hebben jullie sereniteit nodig? En hebben jullie geruststelling nodig? Ja, dat doen jullie. En als jullie Logos, ben ik hier niet alleen om gerust te stellen maar ook om te zeggen, “Diegenen van jullie die voelen dat jullie het nieuwe pad smeden, dat jullie waarlijk de Wegwijzers zijn, of het nu in de maatschappij, in de relatie, in de politiek, in het onderwijs, in je eigen leven is, jullie zijn aan het doen wat er gedaan moet worden.”
Voelt het op momenten enorm uitdagend en moeilijk? Ja. En, tussen haakjes, is de verlichting onderweg? Ja dat is het, omdat jullie enige tastbare projecten nodig hebben, en deze politieke onrust is één van deze tastbare projecten. En het product, de uitkomst is, de hergeboorte, het nieuwe begrip, bredere begrip, meer volledige deelname.
Dit woord “democratie” is ook te pas en te onpas gebruikt. Het is bijna net zozeer te pas en te onpas gebruikt als “Liefde”. Maar democratie is eenvoudig gemeenschap; het is een expressie van Liefde in de gemeenschap; het is een expressie van vertrouwen. Als je de Liefde binnengaat, is er geen verlangen/wens om een ander te controleren; er is geen noodzaak voor leugens. Integriteit en waarheid zijn eenvoudig alom-aanwezig omdat er die bereidheid is - en ik bedoel Goddelijke Bereidheid - om te delen, te creëren, te co-creëren, om in heilige verenigingen van iedere type te zijn. Er is harmonie.
Denken jullie dat wij in de andere rijken verkiezingen houden? In de harmonie en het evenwicht, de eb en vloed, zorgt de Liefde voor alles. Welnu, betekent dat wij niet georganiseerd zijn? Natuurlijk zijn wij dat. Mensen nemen andere rollen aan, net zoals ik, in dienstverlening aan de Moeder, deze rol van Logos aangenomen heb. Maar het is een rol.
Als de Moeder mij gevraagd had - en op vele manieren heeft Zij me dat gevraagd - om de conciërge en de schoonmaakploeg te zijn, zou ik dat doen. En dat ben ik! En, mijn geliefde vrienden, zo zijn jullie dat ook. Jullie kijken naar mij voor begeleiding, maar wat ik ook zeg is, “Kom, sta met mij omdat elkeen van jullie deze rol draagt”.
Welnu, dierbare Suzanne, Ik ben maar doorgegaan. Waar wens je te beginnen?
Suzi: Wel, ik houd ervan dat je maar doorgegaan bent, in feite omdat dit zeer goede informatie is en ik een heleboel commentaren heb over dingen die je gezegd hebt. Gossie, waar begin ik? Het gevoel dat ik nu heb is, dat alles dat echt mijn aandacht vereist is wat voor mij ligt in het moment. Dat is de meest efficiënte manier voor mij om niet betrokken te raken in de chaos die gaande is.
Ik dacht dat  het zeer interessant was dat de meesten van ons interdimensionaal zijn, of we dit nu weten of niet. Dus zou je de mensen een klein beetje begeleiding kunnen geven over wanneer wij mogen opmerken dat we er zijn? Voor mezelf, voel ik me, wanneer ik aan het autorijden ben, dat ik het gevoel heb vooral verliefd te zijn op de bomen en de dingen om me heen, en ik houd gewoon van mezelf en alles om me heen, ik veronderstel dat dat zo ongeveer de hogere dimensionale Zijnheid is, nietwaar?
Sanat Kumara: Dat is correct. Hoe meer … zie je, je denkt hier ook over als opeenvolgend, en op sommige manieren is het dat ook, omdat dat de lineaire aard is van hoe de mensheid getraind werd om te denken. Maar het is ook gelijktijdig. Dus je hebt het correct, dierbare, in zo verre als je zegt, “Wanneer ik verliefd ben, ben ik interdimensionaal”.
Denk eraan als Liefde zijnde je kaartje of je pas naar het Zijn, begrijpen en ervaren dat je interdimensionaal bent. Dus wanneer je gelaagd bent, wanneer je aldus ingeperkt bent, perk jij jezelf in. Voel het - je spieren perken in; je voelt je alsof je een schelp bent die op een plank ligt. En, natuurlijk, in dat je niet vloeibaar reist tussen de dimensies.
Maar wanneer je naar een boom kijkt - en ik spreek over geestverruimende substanties - en je voelt de energie van de boom, voel je het sap stromen zoals het bloed doorheen je lichaam stroomt, wanneer je de hartslag van Gaia kunt horen, wanneer je misschien kunt voelen … alles dat je niet bent op een punt wanneer je compleet duidelijk ziet of hoort, niettemin heb je je intuïtieve weten, je hebt je gevoel van verbinding. Dit is je interdimensionale zelf.
Suzi: Je maakte een opmerking, zeggende dat wij enige verlichting nodig zijn, en toen zei je dat we tastbare verlichting nodig zijn en dat de politiek een project is dat onze gedachten eraf haalt en verlichting geeft. Maar dat snap ik niet omdat de Democratische Partij zo ondemocratisch geworden is als maar mogelijk is. De woorden die zij gebruiken klinken gewoon prachtig, maar de acties zijn zowel zeer geniepig als openlijk verloochenende woorden. Ik weet dat iedereen een rol heeft, maar zou je misschien een beetje meer kunnen geven? Dus om verlichting te krijgen, moeten wij door ontbering heengaan, is dat juist? Dat is de afspraak?
Sanat Kumara: Nee, dat is niet de afspraak, maar dat is op het moment veel van de menselijke keuzes die gemaakt worden. Welnu, laten wij hiernaar kijken. Jij zegt dat de Democratische Partij in de Verenigde Staten van Amerika … en St. Germaine is net via de deur binnengelopen, want ook hij is zeer geïnteresseerd in dit onderwerp! Maar laat mij doorgaan…
Dus voorheen ging dit niveau van manipulatie ongedetecteerd. Niet dat dit niveau van manipulatie en oneerlijkheid niet aanwezig geweest is; en laat mij zeer duidelijk zijn, het is aanwezig geweest in de meeste van jullie Amerikaanse verkiezingsprocessen. Jullie hebben de capriolen steeds maar weer opnieuw gezien, maar op dit moment in de ontvouwing, komt dit alles naar de oppervlakte. Voorheen, was het niet … het was een vaag besef dat er iets niet helemaal goed zat, maar het was niet buiten op de tafel…
Suzi: Gedocumenteerd…
Sanat Kumara: Nee, er werd eenvoudigweg niet over gesproken; gedocumenteerd en gezien en het was werkelijk zeer duidelijk. Dus waar jullie doorheen gaan - en denk aan de drie groepen die ik besproken heb - dat wat jullie zien, is dat er deze voorwaartse stuwing is in de Wegwijzers, ongeacht van of zij zichzelf beschouwen als Lichtwerkers of Wegwijzers; het is niet van belang, omdat iedereen gelijk gepenetreerd wordt. Maar voor velen, creëert deze ontmaskering deze schokwaarde en deze her/erkenning dat de dingen misschien niet zo gevuld met integriteit zijn als men zou willen hopen, en laat mij zeggen, als men zou willen eisen.
En dus, is het een project - ik gebruik dit als de benaming - “een project” waardoor aan mensen de kans gegeven wordt om werkelijk naar voren te stappen en zichzelf te verkondigen als de Wegwijzers, als de ankers van het nieuwe. Dus ziet het eruit als enorme onrust? Ja. Voelt het aan zoals enorme onrust? Ja.
Nu revolutie - dat woord, die term, die actie is altijd voor de jongeren aantrekkelijk geweest. En jullie zien dat, omdat zij gelovigen zijn, dat zij hier zijn om de wereld te veranderen. Maar revolutie is ook een term geweest, een proces, een onderneming welke aantrekkelijk geweest is voor diegenen die zich platgewalst, vastgeklemd, onderdrukt, profijt van genomen gevoeld hebben en worden. De Verenigde Staten van Amerika werd gesticht op revolutie. Jullie hebben een zeer bloedige geschiedenis!
Welnu, het is niet het voornemen dat de fundering en de verankering van Nova Aarde bloederig en gewelddadig is. Maar wat jullie zien in deze onrust is dat wat bloederig en gewelddadig geweest is - en wij gebruiken de term “gewelddadig” met de bedoeling van gebrek aan integriteit en misbruik van macht - ontmaskerd wordt, en dat is een goed iets, omdat, als het niet ontmaskerd wordt, dan gaat iedereen verder zoals het is.
Suzi: Dat is waar. En je hebt het absoluut juist dat de mensen opstaan en video’s maken en anderen organiseren; en het is allemaal in Liefde en integriteit en met het hoogste goede voor alle betrokkenen. Mensen komen uit het houtwerk dat zoals dat is, dus het is zeer bemoedigend en prachtig. En ik vroeg me ook af -- de afgrijselijke dingen die nu gebeuren, zijn zij vanwege de veranderingen die voor de planeet komen?
Sanat Kumara: Zo ongeveer. Welnu, wanneer ik dat zeg, moet ik enige parameters instellen, nietwaar! Jullie zijn op een punt van doorbraak en het mag zeer wel aanvoelen als een afbraak, en op sommige manieren is het een afbraak van het oude dat de Moeder niet gediend heeft. Ik ga jullie terug blijven brengen naar dit punt. Leugens, onwaarheid, oneerlijkheid, agressie, controle, verkrachting, plunderen en moord dienen op geen enkele manier de Moeder.
Dus, wat gebeurt er … jullie zijn onze ankers, jullie zijn het veranderende element op de planeet. Wanneer jullie zeggen, “Dit is niet acceptabel,” - en het is niet van belang of het nu het schieten in de straten is of een oorlog overzee of het bombarderen van gebouwen of een politieke verkiezing - wat jullie allemaal zeggen is dat het niet acceptabel is, dit is niet in uitlijning met wie ik ben. Dus fundamenteel krimpen jullie allemaal ineen en zeggen, “Dit kan zo niet doorgaan.”
Welnu, jouw vraag is werkelijk, “Moeten we door een burger oorlog heengaan, door tumult, meer bloed in de straten om de verandering te maken?” en het antwoord is, nee. Blootstelling/ontmaskering van gebrek van integriteit, van controle, agressie en ga zo maar verder … blootstelling is vaak zo gênant/pijnlijk dat diegenen die van zoiets de daders zijn weg zullen rennen.
Het is de aard van jullie noemen een “treiteraar”. Wanneer treiteraars ontmaskerd zijn, draaien zij zich om en rennen weg. Zij zijn niet gevuld met heldhaftigheid; zij zijn niet de dappersten onder de dapperen. Zij zijn overheersers en dus worden de overheersers ontmaskerd. Dus, moeten jullie je geweren naar de straat meenemen? Ik smeek jullie, nooit!
Dus wanneer je zegt, “Ontbering - is ontbering noodzakelijk?” Nee, omdat wat jullie ook doen - en dit is waar jullie je status als scheppers claimen - is dat jullie de visie vasthouden van iets dat volledig anders is. Jullie houden de visie vast van de vervulling van de droom. En jullie doen het allemaal op jullie uiteenlopende manieren. Sommigen van jullie zijn, wat ik zou zeggen, multidimensionaal in zoverre als jullie politiek, sociaal, structureel zijn; sommigen van jullie zijn economisch. Het is niet van belang in welke dimensie of sfeer jullie werkzaam zijn.
Wat ik suggereer: houd de Liefde vast. Voel jezelf zwemmen, vliegen, drijven, lopen naar waar de antwoorden liggen en breng hen terug in/naar waar jullie aan denken als jullie dimensionale werkelijkheid. Breng hen terug. Het heeft geen moeilijkheid nodig.
Suzi: Prima. Wel, u zei iets over wanneer de treiteraar ontmaskerd is, maar hier is het ding dat ik zie - de treiteraar is al ontmaskerd, maar het schijnt dat er een collectieve verstandelijke wanklank over is, dat de halve populatie - of misschien minder dan de helft, ik weet het niet - maar heel veel van hen zich slechts vast willen klampen aan het idee dat de treiteraar echt oké is.
Sanat Kumara: Ja, en dat is wat je gezegd hebt “verstandelijke wanklank”, maar het is ook ontkenning. Welnu, denk eraan in praktische termen. Denk aan de ouders die door het schoolhoofd geïnformeerd worden, dat hun kind een treiteraar is. En de eerste keer, zeggen zij, “Oh nee, mijn Clarence of Clarisse zou onmogelijk een treiteraar kunnen zijn. U moet het verkeerd begrepen hebben.”
En zij vragen Clarisse of Clarence of zij dit of dat deden, en zij zeggen, “Oh nee, mama, ik deed dat niet.” En dan wordt het herhaald en ontmaskerd en herhaald en ontmaskerd, totdat eindelijk de familie her/erkend dat er iets vreselijk verkeerd is en dat het koers-gecorrigeerd moet worden. Dat is waar jullie middenin zitten: de ontmaskering.
Welnu, is dit de eerste ontmaskering? Nee. Vinden op dit moment dramatische ontmaskeringen plaats? Ja. Niet slechts politiek, maar ook maatschappelijk, bestuurlijk - en wij scheiden bestuurlijk en politiek - institutioneel. Dus er zijn veranderingen die zich voordoen. En ja, denk aan het goede nieuws, mijn geliefde vrienden: er is ongeveer 30% - en, in feite, als je eenvoudig diegenen neemt die passief geweest zijn aangaande dit, is er meer dan 50% die zegt, “Dit is niet acceptabel.”
Welnu, zijn zij gearriveerd als een plan van actie, waar jullie drie over gedacht hebben als het juiste gebruik van de wil, om naar een plaats te komen waar zij een plan hebben om de verandering te implementeren, en ook plannen die uitvoerbaar en tastbaar en praktisch en acceptabel zijn voor het collectief? Nee, dat hebben zij niet. Maar velen van jullie zijn zeer proactief werkzaam met zoiets. En dat is hoe dit volbracht wordt - niet begonnen, maar volbracht.  
Dus jullie zijn op het punt waar de situatie van de “keizer die geen kleding draagt’ zeer duidelijk voor velen is, maar jullie hebben niet voltooid, jullie zijn niet naar voren gestapt en hebben nochtans gezegd, “En dit is hoe wij het gaan fiksen”. Jullie zijn in het proces. Dus houd moed, houd grote moed!
En aan jullie worden zeer tastbare, uitvoerbare projecten gegeven. Zijn zij kolossaal? Ja. Wij spreken niet langer meer over vriendelijk te zijn in de supermarkt. Welnu, is dat essentieel. Ja! [schiet in de lach]. Maar jullie zijn aan het escaleren, jullie zijn aan het uitbreiden naar bredere platforms, en dat is noodzakelijk en wenselijk en wordt vanaf onze zijde krachtig ondersteund.
Suzi: Oké, dat is prachtig. Je zei iets dat mijn aandacht ving. “De Aarde is verankerd in de 7de”. Slaan we de 5de over? Niemand schijnt nog over de 5de dimensie te spreken!
Sanat Kumara: Vergeet niet … denk erover dat de Aarde een gigantische bol is. Dus denk na over waar het hart is, terwijl verankerd in de 7de in de uitlijning met Liefde en in de uitlijning met het Christus Bewustzijn. Welnu zij strijkt ook langs de 3de, de 4de, de 5de, de 6de. De 5de is waar je de verandering opmerkt en bestuurt.
Dierbaar hart, ik zou willen zeggen dat de meesten van jullie geloven dat jullie werkzaam zijn in de 3de omdat jullie dit tastbare, dit fysieke voertuig hebben. Maar, in feite, kijk naar jullie voertuigen en hoe zij aan het veranderen zijn en hoe zij getransformeerd worden, al het herstelwerk zichtbaar en onzichtbaar dat ermee gedaan is, en de hoeveelheid aan verandering dat aan jullie gevraagd wordt om te besturen.
Dus jullie zijn in de 5de. Het is gewoon het positieve deel hiervan en de aard van het menselijke ras zoals zij werkelijk zijn, dus jullie zijn voorwaarts niet alleen denkers en voelers maar ook doeners. Dus jullie zijn altijd verderop aan het kijken. Dus jullie zijn in de 5de, en jullie kijken al naar de 11de en vragen je af waarom je daar nog niet bent! Het zijn de kinderen die in de auto zitten en zeggen, “Zijn we er al?” Wel, jullie zijn er bijna, maar er moet nog een klein eindje verder gegaan worden! (gelach).
Suzi: Het is interessant dat je zei het fysieke voertuig omdat mijn dochter en ik gekatapulteerd werden in/naar het volledig onszelf toewijden om onze voertuigen de sterkste en meest in staat zijnde te maken om zoveel als mogelijk is Licht te dragen en vast te houden. Dat is de voornaamste motivatie hier en het is echt leuk. Het is een nogal moeilijke weg omdat er niet heel veel voedsel is dat wij kunnen eten op dit specifieke punt, maar dat is oké. Wij zijn er gewoon echt aan toegewijd. Is dat echt accuraat?
Sanat Kumara: Dat is zeer accuraat. Maar laat mij zeggen, ja, daar is de obsessie wanneer iemand jong en verrukkelijk prachtig is, ongeacht van bezig gehouden te worden met het fysieke lichaam. Maar wat jullie aan het doen zijn, en wat velen van jullie aan het doen zijn, is de ervaring van, “Hoe houd ik deze energie vast? Ik wil niet dat het naar buiten lekt. Ik ben meer dan bereid om te delen, maar ik wil niet uit mijn element zijn met deze energie vast te houden en dus ben ik aan het reconstrueren”.
Welnu, of je het weet of niet - en nogmaals, het is niet van belang - elkeen van jullie, wordt niet alleen frequentie/vibratie, fysiek gereconstitueerd, sommigen van jullie krachtiger dan anderen; en dat is ook in uitlijning met je eigen missie en doel, waarom je hier bent. Dus ja, het maakt deel uit van de verschuiving; het maakt deel uit van de ascentie. Wanneer je heen en weer vliegt door het portaal, waar jullie aan denken niet alleen als vergiften of onzuiverheden maar jullie bekwaamheid om deze energie vast te houden, om deze energie te handhaven - moet jullie lichaam sterk zijn.
Dus vaak, wanneer je representaties, gechannelde plaatjes of portretten van wie van ons dan ook ziet, neigen jullie ernaar om ons als zeer groot te zien. Welnu, wij kunnen een zandkorrel op het strand zijn, het is niet van belang. Maar de reden dat jullie ernaar neigen om ons zo groot te zien is vanwege het energiegebied dat wij vasthouden. Dus dat is waar jullie naartoe gaan.
Suzi: Ik denk dat we waarschijnlijk dichtbij het einde zitten. Heb je ook nog iets ter afsluiting. Dit is echt prachtig en informatief geweest, en ik waardeer het echt. Dank je wel.
Sanat Kumara: Heel graag gedaan. Ja, ik heb nog iets te zeggen, en ik suggereer niet dat jullie eenvoudig kijken naar deze uiteenlopende situaties en lachen. Maar, mijn geliefden, kunnen jullie de natuur/aard zien van wat er aan het plaatsvinden is? En dat is waarom ik de analogie gebruikt heb van de “Keizer zonder kleding”.
Wanneer jij je de ontmaskering verbeeld, zie het voor wat het is - dat het niet tragedie is, het is geen Griekse tragedie, het is geen melodrama; het is niets behalve het laten zien wat niet van het Licht is, wat niet van Liefde is. En wanneer dat eenmaal geïdentificeerd is, is het proces van beslissing al onderweg.
Welnu, velen van jullie mogen zeggen, “Maar ik wil geen radicale verandering”. Het is niet van belang. Zoals Yeshua tegen jullie gezegd heeft, dit is een tijd van radicale verandering. Jullie kunnen het eindeloze stromen van het Universum niet stoppen. Wat jullie wel kunnen doen is te kiezen er deel van uit te maken, om deel uit te maken van wie je bent, om Liefde te zijn, om je goddelijkheid op te eisen, om genaderijk te zijn jegens diegenen die het nog niet weten.
En in die genade is mededogen en wijsheid, en de wijsheid van te weten hoe te helpen. Niet door geweld, maar verandering is onvermijdelijk. Jullie zitten er middenin en dit, mijn geliefden, is goed nieuws. Zoek/kijk naar jullie tastbare projecten, formuleer hen, en stap voort in de verkondiging van wat je kiest te creëren op de planeet. De tijd van actie nadert!
Ga in vrede. Vaarwel
Suzi: Vaarwel.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Channeled by Linda Dillon
© 2016 The Council of Love, Inc.
http://counciloflove.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten