woensdag, augustus 17, 2016

Er is Niets te Vrezen Anders Dan de Angst Zelf - Verschuiven van Angst naar Liefde - 16 Augustus 2016 / Jeff Street


Er is Niets te Vrezen Anders Dan de Angst Zelf
Verschuiven van Angst naar Liefde
16 Augustus 2016 / Jeff Street

De angst op onze wereld is ongebreideld en het verblind velen voor de innerlijke begeleidende stem van hun Ziel, en weerhoudt ons ervan om een betere wereld te creëren. We kunnen allemaal onze angsten transcenderen door een paar hogere waarheden te omhelzen en ons besef over een paar belangrijke punten te verhogen.
Een Wereld van Angst
Onze wereld word gedomineerd door angst. Angst voor terrorisme, angst om oud te worden, angst voor het sterven, angst voor kanker, angst voor wat dan ook - je kunt het zo gek niet noemen. De reguliere media bombardeert ons met slecht nieuws. De commerciële belangen spelen in op onze vele onzekerheden en angsten om producten te verkopen.
Onze angsten worden in de oorlogen die wij voeren gereflecteerd. De oorlog aangaande terreur, de oorlog aangaande drugs, de oorlog aangaande voor wat dan ook. Onze angsten worden gereflecteerd in de thema’s en archetypen in onze fictie - zombie apocalyps, buitenaardse invasie, het-einde-van-de-wereld, goed versus slecht, enzovoorts. Onze angsten worden subtiel en niet zo subtiel gereflecteerd in alle aspecten van onze levens en de wereld die wij creëren.
Op een persoonlijk niveau, staan velen van ons pijnlijke of uitdagende ervaringen toe van ons verleden om ons denken en onze reacties in het heden te domineren. Wij leven in angst van het opnieuw ervaren van vroegere trauma’s en raken waakzaam, verdedigend en reactief in plaats van open en aanwezig te blijven.
Misschien zijn onze diepste angsten die van niet genoeg te hebben of niet genoeg te zijn. Of niet in staat te zijn om fysiek voor onszelf te zorgen en niet goed genoeg, niet waardig genoeg, niet verdienend genoeg te zijn. Angsten die geboren werden vanuit de illusie van beperking die onze werkelijkheid aanmoedigt. Wij zijn verloren geraakt in dit rijk van afscheiding en dualiteit en zijn ertoe gekomen diepgaand te geloven in beperking en afscheiding als het absolute van het bestaan. Wij zijn het contact met onze Hogere Zelf verloren, die geen beperking en geen afscheiding kent van de Ene en het Al. (1)

Verblind door Angst
Angst is noodzakelijkerwijs geen slecht iets. Angst is een aspect van het ego, en een bepaalde hoeveelheid ervan is er nodig om ons als fysieke wezens te beschermen en te behoeden. Maar angst werd binnenin ons ver voorbij het instinct voor bescherming aangedikt; een manier van leven, een onophoudelijke ervaring en een innerlijke begeleidende stem wordend.
Angst was bedoeld om ons aan te moedigen alert en bewust te zijn, om de waarnemer te zijn van wat voor gevaren dan ook om ons heen, en nochtans moedigt angst velen nu aan om niet alert en onbewust te zijn aangaande de innerlijke begeleidende stem van hun Ziel en Hogere Zelf - hun goddelijke aanwezigheid.
Gemanipuleerd door Angst
Daar zijn diegenen op onze wereld die angst als een gereedschap gebruiken om ons te verdelen, om ons te ontkoppelen van onze innerlijke waarheid en goddelijke aanwezigheid, en om ons te ontkrachten. Deze mensen hebben beseft dat angst een krachtig gereedschap is dat zij kunnen gebruiken om anderen te controleren, hun zelf-dienende agenda’s te bereiken, en zichzelf een vals gevoel van macht en zelf-belangrijkheid te geven. Terwijl zij omstandigheden en situaties kunnen creëren die erop berekend zijn om angstige ervaringen in velen te creëren, kan je kiezen om alert en bewust te zijn van je eigen emoties en reacties en de angst niet geactiveerd te hebben binnenin jou.
Angst Ontkracht
Angst is een krachtige emotie die ons afleid van ons te focussen op wat belangrijk is. Het blijft ons gefocust houden op precies dat wat wij niet willen, in plaats van ons te focussen op dat wat wij wel willen. Onze angsten komen tussenbeide met onze bekwaamheid om de best mogelijke uitkomsten voor onze levens en de wereld te creëren. Onze angsten houden ons opgesloten binnenin een beperkte reeks aan mogelijkheden.
Als wij ontwaken jegens de waarheid van ons Hogere Zelf, en de bredere werkelijkheid, beseffen wij dat onze gedachten creatief zijn en dat waar wij ons op focussen wij aantrekken. De creatieve kracht van de gedachte wordt grotendeels bepaald door diens tijdsduur, consistentie, en emotionele intensiteit. Angst is een zeer sterke emotie, en het amok te laten maken in je hoofd zal jou een krachtige manifestator maken van wat je NIET WILT. Dit is waarom mensen, die zich meester gemaakt hebben over hun gedachten, nooit verblijven in hun angsten. En, dit is waarom diegenen die ernaar streven om zichzelf macht te geven door anderen te controleren altijd proberen om onze angsten aan te moedigen.
Onze Angsten Transcenderen
Een grote verschuiving in het bewustzijn van de Mensheid is zich aan het voordoen en velen van ons beginnen om onze angsten te transcenderen; verschuiven van de angst-gecentreerde reacties van het verstand en het ego naar de meedogende gecentreerde reacties van het hart; verschuiven van angst en oordeel naar vergiffenis en Liefde. Doch velen zitten nog steeds verstrikt in hun persoonlijke drama’s alsook het collectieve aardse drama. Oorlogen en terrorisme, schaarste en armoede, rampen van allerhande soorten overal … Er schijnt heel veel om bezorgd over te zijn.
Er is Niets te Vrezen
Als je ontwaakt jegens de bredere werkelijkheid en je Hogere Zelf, raak je steeds minder gehecht aan al het drama van de wereld. Je begint het te zien voor wat het is, een grootse illusie (2), een spel dat wij opzettelijk spelen.
Het volledig omhelzen van een paar waarheden over de bredere werkelijkheid kan jou een diepgaand ander perspectief geven over de moeilijkheden van het leven en jou bevrijden van de tirannie van je angsten.
De echte jij leeft eeuwig
Het bestaan eindigt niet wanneer je lichaam sterft omdat de echte jij niet je lichaam is. De echte jij is een eeuwig niet-fysiek wezen (je Ziel) - een draad van het Universele/Bron Bewustzijn (God). De echte jij is verbonden met je fysieke lichaam als een voertuig voor de fysieke ervaring. Wanneer je lichaam sterft gaat je bewustzijn VOOR ALTIJD door.
“In de laatste momenten voorafgaand aan de fysieke dood, en als je sterft, ervaar je dan jezelf als bewustzijn vrij van de vorm. Plotseling, is er geen angst meer, slechts vrede en een weten dat “alles goed is” en dat het sterven alleen maar een vorm van ontbinding is. Dood wordt dan tenslotte her/erkend als illusionair.” - Eckhart Tolle, Stilheid Spreekt.
Je Ziel is een niet-fysiek wezen - pure energie, puur besef. Het heeft geen voedsel nodig, het heeft geen beschutting nodig, en het heeft geen baan of geld nodig. Diens bestaan hangt van geen van deze dingen af.
De echte jij kan geen schade berokkend worden (3)
Jij bent een draad van het Universele Bewustzijn en bewustzijn kan door niets schade berokkend worden. Je lichaam kan wel schade berokkend worden, maar het bewustzijn dat je lichaam aanstuurt kan geen schade berokkend worden. Ongeacht wat er gebeurt, de echte jij is compleet onbeschadigd. Terwijl iedere ervaring een indruk op je besef en je Ziel achterlaat, kan iets altijd permanent je Ziel, je ware aard als een niet-fysiek wezen, als puur besef schade berokkenen.
De echte jij (de Ziel) is compleet en onvoorwaardelijke geliefd
Je Ziel bestaat in de hogere vlakken van het bestaan dat gevuld is met Liefde en gelukzaligheid. Liefde en ondersteuning worden onvoorwaardelijk gegeven en ontvangen. Er wordt ALTIJD van de echte jij gehouden.
De echte jij kiest om in het Aarde spel te incarneren
Je Ziel kiest om deel te nemen aan het Aarde spel en de school van het leven. Je schreef je leven en diens belangrijke thema’s. Je wist dat het uitdagend zou worden, maar je was opgewonden om te spelen omdat je wist dat vormende groei alleen komt vanuit echte uitdagingen. Je was niet bezorgd over het duidelijke gevaar van sommige van de uitdagingen, omdat je begreep dat het slechts een spel is en de echte jij nooit beschadigd kan worden.
Verschuiven van Angst in/naar Liefde
Stel je voor dat je reactie/antwoord op alles in je werkelijkheid en je wereld, of het nu een grote ramp of een pijnlijke ervaring is, was van mededogen voor jezelf en IEDEREEN die erbij betrokken is. Stel je voor dat iedere ervaring in je verleden, welke jou aangemoedigd heeft om in angst te reageren, gewijzigd was en uitgewist, en in plaats daarvan vervangen wordt door een reactie van mededogen. Hoe zou dat zijn? Wat voor perspectief zou je hebben over de wereld en zou angst zelfs bestaan of erkend worden door jou? Met een geschiedenis van meedogende reacties, hoe zou jij reageren op of je voelen over gebieden van jullie huidige werkelijkheid die reacties van angst veroorzaken? Misschien dat huidige situaties zelfs niet door jullie gemanifesteerd werden. Denk eraan dat weerstand, frustratie, verontrusting, stress en bezorgdheid ook aspecten van angst zijn.
Er zijn vele afgrijselijke omstandigheden waar het passend schijnt te zijn om in angst, met kwaadheid en verontwaardigd te reageren. Maar stel je voor hoe genezend het zou zijn om in plaats daarvan met mededogen te reageren. Het zou de Liefde en het Licht van de Goddelijke Bron toestaan door je heen te stromen; het zou jou openen voor goddelijke begeleiding en interventie.
Mededogen uitoefenen zou iedere situatie toestaan met Licht, Liefde en Vrede verlicht te worden voor jezelf en de gehele mensheid. Stel je voor dat als ieder persoon koos om met mededogen te reageren - angst zou verdwijnen en vriendelijkheid in diens plaats tot bloei zou komen. Vanuit vriendelijkheid wordt Liefde geboren, de Onvoorwaardelijke Liefde van de Goddelijke Bron, hetgeen breed en vrijelijk gedeeld kan worden omdat diens voorraad onbeperkt is. Wanneer de Liefde van de Goddelijke Bron aanwezig is, is alles mogelijk en in staat te manifesteren met gemak en volmaaktheid.
Je reactie verschuiven van angst naar mededogen heeft eenvoudig nodig dat jij beseft en de waarnemer bent van een paar punten:
Je angst is Illusionair (4)
De mindere jij, hier op Aarde - je egoïstische zelf - mag angst toestaan je gedachten te domineren en hen in je werkelijkheid te manifesteren, maar de waarheid is dat je Ziel en Hogere Zelf geen angst kennen. Wanneer je volledig deze waarheid omhelst, wordt het gemakkelijker om je angsten los te laten. Door te kiezen om wat voor angsten dan ook die in jou naar boven komen te laten gaan, kunnen zij losgelaten en uitgewist worden. Dit kan enig doorzettingsvermogen nemen omdat angsten hardnekkig kunnen zijn, maar met een voortdurende focus op je angsten te laten gaan, zal je beginnen een vrijheid van binnenuit jou geboren te voelen worden, en als je dit proeft, zal het steeds gemakkelijker worden om je angsten los te laten. Door de wens om je angsten te transcenderen moedig jij jezelf aan om je angsten te observeren vrij van oordeel en gehechtheid. Het observeren en opzettelijk bewust te zijn van je angsten is het meest krachtige gereedschap  om de gewoonte van angst los te laten omdat alleen door besef verandering mogelijk is. Met onthechting van angst, zal je in staat zijn om met een grotere helderheid te denken en te voelen, en met een grotere kracht te manifesteren.
Vergiffenis
Wanneer je bewust bent dat je gereageerd en geantwoord hebt met angst ben vergevend jegens jezelf, weet dat angst een geconditioneerde gewoonte is; het zal tijd en toewijding nemen om deze conditionering te verschuiven. Met besef kan je jouw automatische angst reacties overwinnen. Antwoorden met vergiffenis, wanneer het ook maar is dat je een angst reactie voelt beginnen, handelt als een opening die jou toestaat de hogere energieën, gedachteprocessen en emoties van mededogen tot uitdrukking te brengen. Met vergiffenis, moedig je jouw onthechting van angst aan en meer bewust te kiezen om een liefdevolle werkelijkheid voor jezelf te manifesteren, ongeacht wat er zich voordoet en met wat voor uitdagingen je ook maar geconfronteerd wordt. Beoefen vergiffenis regelmatig en je zult een prachtige gewoonte van vergiffenis die zich vormt opmerken.
Mededogen
Er zijn vele omstandigheden die zich op onze wereld voordoen nu die verschrikking/paniek, pijn en lijden veroorzaken voor diegenen die erbij betrokken zijn, alsook diegenen die er getuige van zijn. Vele van deze situaties worden gemanifesteerd vanwege de sterke ego’s en het gebrek aan mededogen voor de betrokken individuen en het gebrek van hun bekwaamheid om de Liefde en begeleiding van hun Hogere Zelf te voelen. Dit veroorzaakt hen om pijn bij anderen aan te stichten.
Wanneer we deze afschuwelijke omstandigheden met een breder perspectief bekijken, her/erkennen wij dat deze omstandigheden handelen als katalysatoren voor positieve verschuivingen in heel veel mensen. Als pijn en lijden waargenomen wordt door diegenen rondom de wereld, wordt mededogen geactiveerd in heel veel mensen. Deze activering van mededogen opent het individu naar het stromen van genezende energie van hun Ziel en het Universum, de energetische frequentie van onze wereld en de gehele mensheid verhogend. Deze verhoogde energie zet dan velen meer aan om jegens de waarheid van de bredere werkelijkheid en hun Hogere Zelven te ontwaken.
Hoe meer je regelmatig reageert/antwoord op situaties met vergiffenis en mededogen, hoe meer je diepgaand de vreedzame energie zult voelen dat het binnenin jou en anderen produceert, en hoe meer je jouw mededogen met jezelf en anderen zult delen, een prachtig nieuw patroon binnenin je gedachten, emoties en de werkelijkheid die je manifesteert het leven schenkend.
Als je graag zou willen helpen om een wereld gevuld met mededogen te helpen stimuleren en manifesteren, denk dan alsjeblieft na over het regelmatig herhalen van de affirmatie hieronder.
“Met de ondersteuning van Moeder Aarde en de Schepper straal ik nu vanuit mijn Ziel heilige golven van Licht uit welke mededogen dragen om het mededogen van de Schepper te bekrachtigen binnenin ieder persoon op de Aarde. De Aarde is een ruimte van eeuwig mededogen en eeuwige Liefde; dit is onze collectieve ervaring.”
Je hart nodigt jou uit om in ieder moment liefdevol te zijn; het is door mededogen en je bewuste besef van angst dat je anderen aan kunt moedigen om de diepgaande Liefde van de Schepper te ervaren, en bij te dragen aan de manifestatie van een nieuwe werkelijkheid - een werkelijkheid die gekarakteriseerd wordt door samenwerking, harmonie, vrede en welvarendheid/voorspoed VOOR IEDEREEN.
Liefde en Licht,
Jeff
******
Voetnoten:
(1) Cobie - Dit gehele artikel van Jeff is heel mooi uitgewerkt en ik ben het met heel veel eens, (vandaar de vertaling) er zijn echter een paar zaken waar ik het oneens mee ben. Let wel, dit is mijn persoonlijke ontwikkeling/mening aangaande het Ascentieproces en een ieder dient diens eigen mening hierover te vormen. Blijf onderscheidend en open voor jouw Waarheid.
Dit is één van de zaken waar ik het niet helemaal mee eens ben … Mijn persoonlijke ervaring is, dat ons gehele 13-dimensionale systeem (min of meer) in ‘afscheiding’ leeft van de Ene/Vader/Moeder God. Dit gehele 13-dimensionale systeem werd voor allen die erin zijn ontwikkeld om in diverse frequenties en vibraties (dimensies) als zijnde afgescheiden te leven van de Ene/Vader/Moeder God (om ervaringen op te doen). Ook ben ik ertoe gekomen te begrijpen dat er binnenin de Ene altijd dualiteit bestaat. Dit, omdat donker en licht binnenin de Ene bestaat, en de Ene, en ook Vader/Moeder God, in volmaakt evenwicht leven. Zie hierover het volgende artikel, dat ik als voorbeeld vertaalde om dit onderaan het artikel uit te leggen. http://denkmetjehart.blogspot.nl/2016/07/ascentie-samenvatting-wat-is-er-gaande.html
(2) Ook met deze stellingname ben ik het niet helemaal eens. Ik heb in een persoonlijk artikel dit aspect uitgelegd:
“Een volgende ontdekking tussen de processen door volgde. Ik werd met mijn gedachten gestuurd, en ook mede doordat ik een onbehaaglijk gevoel kreeg iedere keer dat ik er vertalingen over had, naar het nadenken over wanneer er over onze werkelijkheid gesproken werd als zijnde een Hologram of een Illusie. Dat zat me niet lekker … Daar was iets mee. Wat is in principe een Hologram, een beeld samengesteld van licht, dat aangestuurd wordt door stroom. Als de stroom eraf gehaald wordt verdwijnt het. Bestaat het niet meer. Dus als wij een hologram zouden zijn, op alle vlakken zogezegd, dan is de Goddelijke Vonk de stroomvoorziening. Aangezien het fragment dat uitgestuurd wordt door het vijfdimensionale HZ, de Ziel, afdaalt in/naar de vierde dimensie en deze deels zichzelf, het Zelf, weer uitstuurt in/naar de incarnatie, is dat de stroomvoorziening. Ieder uitgestuurd fragment, inclusief Vader/Moeder God, bezit de Goddelijke Vonk in diens hart, in ieder fragment zit die Goddelijke Vonk en verlengd zich zo als het ware door de dimensies heen, helemaal naar het Zelf in de Incarnatie. Als de incarnatie komt te overlijden, wordt het Zelf teruggetrokken naar de Ziel en dus de Goddelijke Vonk ook. En als het lichaam een Hologram zou zijn geweest, zou het lichaam ogenblikkelijk op moeten lossen, moeten verdwijnen, want de voeding is verdwenen. Dat gebeurt niet, het lichaam komt tot ontbinding. Net zoals afgevallen bladeren of iets anders dat levenloos achtergebleven is.” http://denkmetjehart.blogspot.nl/2016/07/mijn-unieke-ascentieproces-over-de.html
(3) Dit stukje is volgens mij niet helemaal juist omschreven … De echte jij, de Ziel, kan inderdaad niet beschadigd raken. Het aspect dat het leven in de incarnatie leeft raakt dus beschadigd lichamelijk of/en geestelijk -- denk aan bijvoorbeeld een dictator en diens vele wandaden jegens de mensheid -- en dezen zullen geholpen moeten worden om de beschadigingen te genezen in de Hogere 4de dimensie (na het sterven), waar ook de levenscontracten opgemaakt worden, onder toezicht van de Ziel. Wanneer genezen keert het aspect terug in de Ziel. Tussentijds kan de Ziel alweer een ander aspect (of meerdere) van zichzelf uitgestuurd hebben om een incarnatie op de Aarde, of andere planeet, aan te gaan.
(4) Angst is echt alleen voor de hogere dimensies, hoger dan 3/4D, Illusionair. Maar hier in 3/4D is het dat niet, omdat een ‘gezonde angst’ (en geen overdreven/aangedikte angst) deel uitmaakt van het overlevingsinstinct.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2016 - Jeff - Divine Cosmos - December 2015 - http://divine-cosmos.net

Geen opmerkingen:

Een reactie posten