woensdag, april 06, 2016

Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Transmutatie en Verstrooiing - 8 Oktober 2013 / 6 April 2016 - Linda Dillon


Hemelse Zegeningen
8 Oktober 2013 / 6 April 2016 - Linda Dillon
Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Transmutatie en Verstrooiing

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij, Tevoorschijn komend in de Schittering van het Hartbewustzijn van de Mensheid" en ikzelf Suzanne Maresca.
Vandaag, keert Sanat Kumara terug om begeleiding aan te bieden wat betreft de Universele Wet van Transmutatie. Er is veel dat ik hierover niet begrijp en de omschrijving welke de Raad van Liefde aanbiedt zegt, dat dit is wanneer wij aan iets werken dat verwijderd moet worden maar niet geëlimineerd vanwege het kernelement, dat van gading is voor creatie.
Zij vertellen ons dat onze rol is om op te ruimen, los te laten en op een zeer positieve manier dat te vernietigen wat niet van heelheid is. Die kwestie of situatie wordt naar de fijnste kern omlaag gebracht, naar die korrel van zand welke als zuiverheid begon. Vanuit die plaats sta je de schoongemaakte essentie toe te transmuteren of te hercreëren in/naar iets van schoonheid. Dus ik kijk ernaar uit om meer hierover te begrijpen.
Dit is een onderwerp waar ik wederom anders over gedacht heb, dus het is een uitbreidende ervaring om te horen wat De Raad te zeggen heeft. Goedemorgen, Linda.
Linda Dillon: Goedemorgen, Suzi, en goedemorgen iedereen. Ja, het zijn interessante tijden, nietwaar? Feitelijk is deze Wet van Transmutatie en Verstrooiing van wat ik vind één van de Universele Wetten die feitelijk het meest frequent gebruikt worden op zeer praktische, waar wij aan kunnen denken als minimale manieren naar enorme grote manieren, dus het gaat een interessante conversatie worden.
Welnu laat mij, als een voorbeeld nemen, en dit is een voorbeeld waar de Raad de gehele tijd tegen mensen over spreekt. Dus bijvoorbeeld, iemand neemt - velen van ons nemen het - supplementen, medicatie, zelfs voedsel waarvan we geloven dat het niet goed voor ons is. En wat de Raden begeleiden, en Sanat Kumara/Raj begeleidt, en de Boeddha - iedereen begeleidt - is dat je het in je handen houdt en het transmuteert.
Dus bijvoorbeeld, zeg … je neemt hoge bloeddruk medicatie. En je denkt ik wil hier echt niet aan zijn, maar ook wil ik geen hersenbloeding of hartaanval krijgen. Dus ofwel je houdt de fles vast of je houdt de individuele pil vast, en voordat je het inneemt roep je de Universele Wet van Transmutatie aan.
En dan haal je alles uit die pil, of die fles met pillen, vandaan dat niet goed voor jou is en je laat die kern, zoals Suzi daarnet zei van wat echt goed voor je is erin zitten, en dan is het niet slechts een kwestie van afstrippen, het is als het renoveren van je woning. Je haalt de spijkers eruit, en dan bouw je het opnieuw op. Dus dan zou je enige Liefde toe willen voegen, iets van volmaakte gezondheid, volmaakte overzichtelijkheid, en dan neem je de pil in.


De Wet van Transmutatie, en iedere andere Wet wat dat betreft, want wij spreken over het zijn in de Universele tijd, niet onze tijd, gebeurt echt snel. Dus, waarom spreek ik over overzichtelijkheid in referentie tot dit? Omdat hoe overzichtelijker wij zijn, met wat we willen transmuteren en kwijt willen raken - zonder de baby met het badwater weg te gooien - echt, echt belangrijk is.
Dus vanuit mijn perspectief, en Mary (de Goddelijke Moeder) knikt met haar hoofd van ja, geeft het ons de mogelijkheid om echt - we stappen steeds meer in/naar onze hogere dimensionale en durf ik het te zeggen engelachtige zelven omdat wij dat niveau van overzichtelijkheid hebben - van wat er wenselijk is, wat wenselijk voor ons is en wat wenselijk voor het collectief is.
Dus, met het verkrijgen van deze overzichtelijkheid, komt er spul naar boven. Omdat je echt overzichtelijk wordt. Misschien meer overzichtelijk of meer consequent overzichtelijk dan dat we ooit eerder geweest zijn. En ik weet dat onze groep, onze cirkel, iedereen die hier en nu vandaag luistert en die zal luisteren/lezen na dit feit, behoorlijk duidelijk zal zijn van wie wij zijn, waarom wij hier zijn, wat we gaan doen. Maar nochtans is er spul dat naar boven gaat komen.
Dus als dat naar boven komt, gebruik dan waar wij vandaag over gaan praten, wat die Wet van Transmutatie is. Eén van de dingen waar Suzi en ik over hebben zitten praten de afgelopen paar dagen is, dat ik niet denk dat wij een adequate, zullen we zeggen, of volledige conversatie gehad hebben over hoe we deze Universele Wetten zouden kunnen gebruiken - hoe wij hen zouden kunnen toepassen op ons dagelijkse leven en op wat waar wij aan werken in termen van onze creatie. Dus dit is echt een praktisch voorbeeld.
Dus, wat denk je ervan?
SM: Oh, ik denk dat het een prachtig tijd is. Zullen we zeggen dat het mogelijk een verkorte show zal zijn?
LD: Ja, we zouden het een beetje vroeg af kunnen kappen omdat ondergetekende nog steeds kougevat heeft.
SM: Ik sliep ook niet zo heel erg goed de afgelopen nacht, dus ook ik zal dat verwelkomen.
LD: Ja, en ik denk dat dit iets is dat echt goed is om te delen. Ik weet dat wij onze in-bel mensen hebben en dat is één van de dingen waar ik echt van houdt wat deze show betreft. Maar ik denk ook dat we in staat moeten zijn om onze kwetsbaarheden te delen, je weet dat er dagen zijn wanneer wij ons allemaal niet zo energiek voelen, zullen we zeggen, dan andere dagen. En dat is waarom het zo prachtig is dat wij deze cirkel van ondersteuning hebben. En flexibiliteit. Ja, dat er ruimte is om flexibel te zijn wanneer er behoefte aan flexibiliteit is.
SM: Prima. Dus, prettige meditatie.
LD: Dank je wel.
(Meditatie is niet in de transcriptie opgenomen )
Sanat Kumara: Groeten, Ik ben Sanat Kumara. Ik ben Raj, en ik ben verheugd en opgetogen om op deze dag met jullie te spreken over deze Wet van Transmutatie en Verstrooiing.
Lief hart, denk aan de oorspronkelijke Schepping van de Moeder. Niet alleen aan deze planeet van macht, aan prachtige Gaia, maar ook aan het Omniversum, het Multiversum, jullie Universum. En laat ons naar Gaia kijken en de oorspronkelijke intentie, welke was om een plaats voor engelen te zijn om de fysicaliteit te ervaren, verrukking, en om in uiteenlopende vormen te gaan, om de wetenschap van de fysicaliteit op andere manieren te hebben.
In het begin, was er alleen zuiverheid op lieve Gaia. De creatie was niet een creatie van illusie. Het was geen creatie van dualiteit polariteit. De Aarde was bedoeld als een speelterrein, veel meer dan zelfs Sirius dat ooit zou kunnen zijn. En het was een speelterrein van Liefde. Van verrukking. Van plezier. Geen genotzucht, maar plezier. Van het baden in de pracht van de creatie, van de fysicaliteit. En het was niet van belang of je nu koos om de Berg Olympus te zijn of een slak en wat voor menselijk wezen dan ook.  
Terwijl we vrij veel gesproken hebben over de opbouw, de creatie, de constructie van de illusie, afscheiding, angst, ongerustheid, kwaadheid, is er geen vraag meer dat een ieder van jullie en het collectief van de mensheid machtige scheppers zijn. Jullie hebben dat al bewezen. En jullie bewijzen het ieder moment dat jullie ademhalen. Jullie creëren het leven en jullie co-creëren het met de lucht, met Gaia, met de uitwisseling van moleculen van zuurstof. Dus de vraag of jullie de capaciteit hebben om te creëren is betwistbaar.
Dus een deel van die creatie, een deel van jullie macht, is de wetenschap wanneer iets het waard is om gered te worden. En wat ik aan jullie zou willen suggereren, mijn Geliefden, is dat er zeer weinig is binnenin wie van jullie dan ook of op Gaia dat het niet waard is om gered te worden. Jullie hebben de situatie van gezonken schatten. En ja, ik gebruik specifiek dit voorbeeld, vanwege het kanaal die aan de schatkust woont.
De schat is gevuld met drab en zeepokken maar daaronder zijn gouden staven en sieraden en robijnen. Is het de moeite waard voor extractie? Ja. Welnu, je wilt het niet eenvoudig wegflikkeren of de Wet van Eliminatie gebruiken om te vernietigen wat waardevol is. Dat is niet het doel.   
De wens is om het te behouden en om het terug te brengen wat oorspronkelijk van zo een gratie en schoonheid was dat het alles waard is om het te zien, het te bezitten. Het, wederom, binnenin jezelf te bezitten.
En het eigenaarschap, lief hart, waar ik naar refereer is het eigenaarschap van je Heilige Zelf. Dus ik geef jullie deze Wet van Transmutatie. Het is de opruiming/schoonmaak Wet. Het is de reconstructie. Het is de verfraaiing van de Communautaire Wet. En het is een gezamenlijk project.
Wat vereist is en het bereik van wat gereinigd kan worden, gaat exploderen met jullie uitgebreide overzichtelijkheid. Dit schitterende geschenk rechtstreeks vanuit het hart van de Moeder. Wij zijn oproepbaar. Wij zijn in hoge staat van paraatheid. Specifiek jullie Sterren broeders en zusters. Wachtend, helpend, om dit terugwinningproject te beginnen.
En zoals Zij gezegd heeft, het is niet van belang of het nu een relatie is, een planeet, een pil; allen zijn waardig. En wij oordelen niet zeggende tegen jullie dat jullie de Wet niet kunnen gebruiken, de oneindige Wet van Transmutatie om dit te doen. Er is niets dat het jullie belet om het te gebruiken, van het kleinste korreltje zand tot de grootste galaxy. Wij zijn bij jullie. Dus ga in vreedzaamheid. Heb je vragen voor mij, Suzanne?
SM: Die heb ik. Heel veel dank, Raj. Ik geef toe dat ik nogal onvoorbereid ben op het onderwerp van vandaag, maar wat er in mijn gedachten is, is om hoe feitelijk deze Wet praktisch te gebruiken in onze dagelijkse levens. Dus deze Wet van Transmutatie is duidelijk een zeer bruikbare Wet die enorm voordelig zou zijn voor wie van ons dan ook om te gebruiken.
Het ding dat voor mij op het moment het meeste speelt is hoe een moeilijke relatie te transmuteren wanneer ik alleen maar vreedzaamheid wil. Zou u zo vriendelijk willen zijn daarover te spreken en misschien zeggen of een oplossing en transmutatie altijd mogelijk is in dergelijke relaties, en als ik mag, in de relatie in mijn eigen gedachten momenteel?
Raj: Ja. Je wordt nooit gepresenteerd met een situatie, zij het een relatie, een ziekte, een uitdaging, welke niet capabel is voor transmutatie. Laat ons daar heel duidelijk over zijn. Welnu, er zijn tijden wanneer, nadat de transmutatie plaatsgevonden heeft, er een coöperatieve liefdevolle gezamenlijke beslissing is om een ander pad te nemen. Maar dat doet zich niet voor totdat de transmutatie plaatsgevonden heeft.
Dus dit is wat je doet, mijn Geliefde. Wederom, plaats de situatie - en begrijp, jullie allemaal hebben te maken met vele, vele, vele vorige levens, situaties, vasanas, valse rasters, kwesties, puin, zowel op als niet op de planeet. En velen van jullie bereiken op dit moment een punt waar in feite jullie kwesties opruimen die zich nooit op de Aarde voorgedaan hebben. En dat is ook waarom het zo hoofdbrekend voor jullie is.
Je neemt het, je legt het in je handen, alsof je zoiets als een miniatuur podium of een poppenhuis creëert, en je houdt het in je handen vast, alsof je net van je handen een kom gemaakt hebt om fris water uit een stroom te drinken.
Dus je maakt een kom van je handen en je plaatst daarin de energie, dus je neemt het uit jezelf vandaan en plaatst het in je handen. Dus in effect stap je achteruit. Jij plaatst het in je handen, en dan doe je een beroep op ons en je roept aan - en laat ons benadrukken dat het aanroepen een zeer krachtige handeling is. Wanneer je mij aanroept, Saint Germaine, de Moeder, of een Wet, is het onze overeenkomst in overeenstemming met de Wet dat wij op komen dagen.
Dus je roept onze hulp aan, de Wet, en je houdt het vast. Welnu, als het een intense situatie is, zoals een problematische relatie, huwelijk of een chronische ziekte, mag je dit gedurende diverse dagen doen. Maar je zult weten wanneer het voltooid is.
Vergeet niet dat de Moeder jullie de overzichtelijkheid geeft om het te weten. Dus je houdt het vast, en je staat eenvoudig toe, alsof je de toeschouwer bent die een toneelspel bekijkt. Je hoeft niet iedere nuance te zien, ieder artikel van aankleding, iedere opgetilde wenkbrauw, iedere maagpijn, je observeert gewoon.
Je kunt zelfs een pauze nemen, terugkomen, maar blijf het in je handen weghouden, ietwat weg van je lichaam af, dus als je bijvoorbeeld zou zitten, zijn je ellebogen op je knieën en je handen wijzen naar buiten aldus er enige afstand is. Maar zoals je ook opmerkt als je zit, zijn je handen redelijk in uitlijning met je hart. Zodat het in een uitlijning met je kern is, met de zetel van je ziel en met jouw Liefde, want je doet dit vanwege Liefde.
Je gebruikt de Wet van Transmutatie niet eenvoudig omdat een situatie pijnlijk of onaangenaam is. Je doet het vanwege Liefde. En dus dan sta je het toe om te transmuteren, je zult het in de fysieke werkelijkheid zien, en dan mag je terugkomen en zeggen, "Nou dan, het onaangename gedeelte is getransmuteerd; ik heb niet langer mijn hoofdpijn meer of de kwetsuren of pijnen, misschien heb ik niet langer meer mijn medicatie nodig. Maar wat ik nu ga doen is de situatie in/naar volmaaktheid transmuteren."
Dus je blijft doorgaan. Je neemt dat korreltje zand dat je afgestroopt hebt naar diens zuiverheid en dan creëer je de parel. Welke een prachtige, stralende gezondheid, relatie of planeet is.
Geen enkele situatie, voor niemand van jullie, in welke werkelijkheid dan ook, wordt eenvoudig  aan jou gepresenteerd zodat je kunt zeggen, "Wel, dit valt niet op te lossen." Dat is het oude paradigma. Dat is waarom oorlogen doorgaan, armoede doorgaat, honger doorgaat. Omdat mensen zeggen, "Dit is te groot om onderuit te halen, het zal nooit werken." En dat lieve harten is niet van waarheid.
SM: Heel veel dank daarvoor. Ik herinnerde me wat ik eerder zou gaan vragen. Het gaat over gewaarwordingen. Dus, als genezers in integriteit weten wij dat we altijd om toestemming moeten vragen om aan iemand te werken. Maar ik vraag me af of dat altijd in iedere situatie noodzakelijk is.
Omdat ik denk dat velen van ons Liefde en Licht sturen naar mensen die ons zelfs niet kennen en vaak naar mensen die hier niets mee te maken willen hebben. Dus het gewaarwordende gedeelte is dat we het werk doen, en ik begrijp dat het werk dat we doen van een energetische aard is, of andere mensen zich er nu bewust van zijn of niet dat het een invloed heeft, maar het neemt twee in een relatie en als één persoon transmuterend werk doet kan één persoon het dan voor beide doen?
Raj: Ja. Ik ga velen met mijn antwoord schokken. Maar laat ons ook zeggen, zoals LaoTzu en Saint Germaine aangeduid hebben, met de introductie van de Dertiende Octaaf La Ho Chi en Ascentie healing, dat de regels veranderd zijn.
Dus toen jullie het gewoon waren om toestemming aan het individu te vragen, jullie als een menselijk ras - als een collectief - op het punt waren van het leren om de grenzen en elkaar te respecteren. Jullie hebben dat geleerd. En jullie ondernemen geen genezend werk op een manier welke een uitvlucht is. Het is niet mogelijk. Dan wat jullie doen is een uitvlucht creëren. Dus dat is zeer anders dan genezen.
Dus wanneer je Liefde stuurt, want fundamenteel is dat waar de Wet en waar creatie en genezing over gaat, stuur je het naar het individu of naar de situatie of naar het collectief, net zoals jullie nu overzichtelijkheid naar het collectief van de mensheid sturen. Je stuurt het met de zuiverheid van Intentie en de zuiverheid van Liefde.
Als er één individueel of collectief als een groep is die zegt, "Nee, wij willen dit niet, wij zijn er niet gereed voor, laat me met rust, ik houd van mijn ziekte," wat die energie dan doet, het heeft diens eigen intelligentie. Dus die transmuterende energie, die genezende energie, gaat verder. Het blijft niet gewoon vastzitten. Het is actieve, kwieke, levendige energie. Dus het gaat verder; het gaat verder naar de persoon die in de duisternis van de nacht gebeden heeft om hulp. En op die manier wordt het toegepast. Wanneer je genezende energie uitstuurt is het nooit verspild.
En laat ons aan jullie voorstellen dat soms die genezende energie verscheidene galaxies bereist. Dus nee, aarzel niet. Als het niet wordt verwelkomd, zal het eenvoudig verder gaan.
SM: Prima. Dat is prachtig. Dat is echt goed nieuws. Dus mijn laatste vraag - Gaia zijnde een transmuteerder; we kunnen zeker partneren met Gaia omdat aan ons de informatie vele keren gegeven is om het aan de Moeder te geven, het aan Gaia te geven. Als je verdriet voelt, laat het gewoon los in de Aarde en geef het aan Gaia. Dus zij is een meester transmuteerder.
Raj: Gaia is jullie grootste voorbeeld in de fysicaliteit van hoe te transmuteren. Denk, en ik zeg "denk" omdat te voelen teveel pijn zal doen; denk aan alle gruweldaden groot en klein welke Gaia getransmuteerd heeft. Dus ja, huil jullie tranen, laat los naar de Aarde, slaap met jullie hoofd op haar schoot. En sta haar toe jullie te helpen. Zij is jullie Aardse Moeder. En zij zal jullie helpen. En zij laat jullie zien hoe dit te doen.
Hoe herstelt een stroom dat verontreinigd en genegeerd werd en waar niet tussenbeide gekomen wordt, met menselijke reinigingsactiviteiten, hoe herstelt Zij dat, zodat, wanneer je twee jaren later terugkeert, jouw stroom helder en sprankelend is en net zo is als jij het je herinnerde? Zij transmuteert. En de Elementalen, de Deva's, de Koninkrijken, zij allen helpen haar. Dus ja, werk met Gaia.
SM: En daar is ook de situatie dat wanneer wij onze liefde en energie aan Gaia aanbieden, helpt dat Haar ook niet om het werk te doen dat zij doet?
Raj: Wanneer je liefde ontvangt, mededogen, begrip, verbinding, een toegewijd hart, spoort dat jou niet aan? Dus, ja, het is precies hetzelfde met Gaia. Zij zegt, "Oké, sommigen herinneren het zich en houden van me en koesteren me. Ik zal door blijven gaan."
SM: Dank u wel. Het is zoals altijd prachtig geweest. Wij hebben een aantal bellers, als we mogen. Bent u gereed?
Raj: Ja. Ik zou verheugd zijn.
David: Ik heb een snelle vraag. Ik wil weten of, wanneer wij spreken over de Wet van Transmutatie, het aanvoelt alsof er altijd een manier is, we spreken hier niet zoveel over, maar het gaat over het vernietigen van de illusie. En zoals ik het begrijp, is de illusie afscheiding en alles zoals dat eraan mee helpt is een representatie van afscheiding. Van het niet heel zijn. Dus ik wil vragen of er een manier is van het transformeren van onze hoogst negatieve gedachten van afscheiding en het in/naar dit bewustzijn komen dat wij werkelijk één zijn. Omdat ik denk dat alles dan weer zal ontbinden in/naar waarheid.
Raj: Ja, er is een proces en natuurlijk is de kernkwestie altijd zelfwaarde en zelfliefde. En je kunt dit gebrek in je handen plaatsen. Maar vergeet niet ik geef dit niet eenvoudig voor jou maar voor iedereen. En niet iedereen op de planeet is voorbereid om op dat punt te beginnen.
Het enige dat ik niet gezegd heb en het is belangrijk, dit gaat over vernietiging, maar ik heb de term zeer specifiek gebruikt over het opruimen. Over reconstructie.
Als je aan het opruimen bent, en laat ons wederom de analogie van de begraven schat nemen, als je de zeepokken eraf poetst, als je de modder en de drab eraf spoelt, de smet, houd je daarvan. Dus het is nooit met geringschatting.
Je doet het omdat je een kostbare schat blootlegt welke ofwel jij is of een natie of een geloofssysteem of een collectief. Dus je houdt van de zeepokken, je houdt van de modder, omdat het beschermd heeft wat zo kostbaar en belangrijk voor jou was. Maar nu, is het tijd voor de schat om opnieuw te voorschijn te komen. En voor de schat om opnieuw tevoorschijn te komen in de zuiverheid van diens ruimte.
Dus je hebt een prachtige robijn naar boven gebracht. En het is door dit alles bedekt geweest; maar je weet wat er binnenin ligt. Dus je reikt omlaag naar de robijn nadat je de zeepokken verwijderd hebt, de drab, de schaaldieren, de woekerplanten, etc.; Nu ziet de robijn er nogal grauw uit. Het is saai, het ziet eruit zoals een steen die je op zou pakken aan de rand van een grindkuil.
Maar je weet dat het een robijn is omdat je de originele intentie ziet en kent, welke altijd Liefde was. Welke altijd heelheid was, welke altijd vervulling was. Dus, dan neem je die robijn - en dit is de reconstructie - en polijst je het; je spreekt ertegen, je verbindt je ermee. Je houdt ervan totdat het glanst in de zon en het maanlicht zoals één van de helderste regenboogschepen in de lucht.
Dus ja, begin als je gereed bent, met zelfwaarde. Ik zou dat willen verwelkomen. Maar niet iedereen doet dat. Dus laat ons een ander voorbeeld gebruiken. Als je bijvoorbeeld met de mensen van Syrië werkt, is er een zuiverheid van hart en doel in deze heilige plaats. Maar er is heel veel drab. Niet iedereen is gereed om te springen. Alle lagen van oorlog, van misbruik, hebben er behoefte aan om zachtjes, liefdevol weg te gaan voordat de robijn van de schoonheid van Syrië tevoorschijn kan komen.
Dus gebruik het niet eenvoudig voor jezelf. Gebruik het ook voor vele van jullie wereldwijde situaties. Dat is wat wij deden bij de creatie van Venus.
David: Mag ik een volgende vraag stellen? Sanat Kumara misschien kunt u deze snel beantwoorden. Is ons doel - hier in de dualiteit en afscheiding - om te verenigen en onszelf terug te verenigen naar de Eenheid/Eensgezindheid waar vanuit wij gekomen zijn?
Raj: Ja. Maar via alle Wetten. En dat is waarom wij één voor één door hen heen gaan. Omdat er enige Wetten zijn die meer effectief zijn om te gebruiken. Maar zij worden altijd gebruikt als een lichaam van codificatie.
Maar laat ons … Ik wens, mijn geliefde vriend, om jou te corrigeren. Je bent niet in de dualiteit en polariteit. Daar leef je niet langer meer. Dus zeg dat niet, dat is als te zeggen dat je nog steeds in het huis woont waar je geboren werd. Dat doe je niet. Dus laat het los.
En verklaar jezelf; je leeft/woont in een werkelijkheid van het Verenigde Gebied. Je leeft/woont in een werkelijkheid waar je de volledigheid van je wezen als een schepper opnieuw opeist. Als het schepper-ras. Het oude moet een vage herinnering worden. Dus, sta het toe om dat aldus te zijn. Niet uitgewist, want wij willen dat je het je herinnert zodat je er niet naar terug zult keren. Maar verklaar jezelf niet als zijnde dat je daar leeft, mijn vriend. Dat doe je niet.
SM: Dank je voor je telefoontje David. Gebiedscode 303 ben je bij ons?
Beller 303: Hi. Ik denk dat mijn leven bedoelt was als een teken van hoe slecht je leven kan worden en dat je toch steeds een weg uit de duisternis en, wel als ik het online zeggen mag, "hel" vandaan kunt vinden; dus hoe weet ik wat te doen nu ik er voor het overgrote deel uit vandaan geraakt ben. Hoe vind ik mijn doel.
Raj: Polijst de steen. En het is niet specifiek door de Wet van Transmutatie dat jij je missie en doel vindt. 
Dus, wat ik aan jou voorstel, Geliefde, is om terug in/naar meditatie te gaan, in/naar jouw hart, en om de Wet van het Doel naar voren te brengen, de Wet van Intentie, om naar de Nieuwe Jij toe te gaan, ontdek jouw idee in de eerste dimensie, omdat je een multidimensionaal persoon bent.
Ga terug. En sta toe dat, nu dat je uit de poort van de hel bent, om de waarheid van wie je bent naar voren te brengen.
Welnu, dit moet niet gedaan worden met het gevoel van dat het lastig is. Het moet gedaan worden met ongelooflijke, onbeschrijfbare vreugde, gelach, spel, feestviering. Dus, zit, veranker in jouw hart, veranker in Gaia, veranker in de Dertiende Octaaf en roep jouw doel naar voren; sta het toe om eenvoudig in je naar boven te komen. Het zal komen. 
Beller 303: Dank u wel. Ik volgde feitelijk één van de meditaties en de termen die naar voren kwamen waren Droom Opzichter en Visioen Opzichter. Welke werkelijk opwindend klonken. Hoe ontdek ik wat dat betekent? Hoe ga ik voorwaarts met deze ideeën in mijn leven?
Raj: Zij zijn geen ideeën. Zij zijn waarheid en informatie over wie jij bent. Dus nu begint het dromen. Wat is het dat je wilt dat het betekent? Wanneer je een Dromer en een Visioen Opzichter bent, betekent het dat je dit vasthoudt, niet alleen voor jezelf maar voor het collectief. Dus wat is de droom van de volmaakte geascendeerde mensheid, hoe ziet de droom - het visioen van de hernieuwde mensheid - eruit. Dat is waar je begint. En geniet ervan. En het zal je helpen.
Beller 303: Heel veel dank, ik ben de hulp nodig.
Raj: Lief hart, het is ons een eer.
SM: Raj, ik weet dat het een vreugdevolle trainingservaring geweest is om deze shows te doen, dus ik waardeer het echt en heel veel dank.
Raj: Lief hart, graag gedaan. Het is mijn vreugde om op deze manier opgeroepen te worden. En te helpen met de Ascentie van de mensheid.
SM: Dus wat hebben we volgende week gaande?
Raj: We zullen over Onmiddellijke Transmissie spreken. Nu hebben we gesproken over het renoveren van de woning. En de reconstructie. Nu zullen we spreken over Onmiddellijke transmissie. Dit heeft meer het effect van een "poof" (plotselinge verdwijning), in plaats van het opbouwen en de reconstructie. Het zal heel plezierig zijn. En ja, ik zal het zijn. Vaarwel lief hart; Ik geef je terug aan Linda.
SM: Dank u wel.
LD: Hi, dit is Linda.
SM: Welkom terug.
LD: Dank je wel. Nou, ja ik denk dat zij echt - Ik voel gewoon een zeer sterk gevoel dat met iedere show, met alles wat wij doen, hier en ergens anders, dat iedere dag de inzet verhoogd wordt. Het is fenomenaal. Het is als het verhuizen van de ballet barre naar de vloer om te dansen.
SM: Ik voelde dat wij uitgerust werden alsook voor het verhuizen in/naar wat wij zijn. De frequentie en de energie hobbelen en dat alles ging over het voorbereiden van ons. Ik voel me goed voorbereid. En ik ben gelukkig.
LD: Weet je wat - zij zouden dit niet met ons doen als we niet voorbereid waren. Als we niet op en neer gesprongen waren als een kind met diens hand omhoog schreeuwend "Ik, ik, ik…" dus zijn wij voorbereid. En ja, er zouden hobbels in de weg kunnen zitten, maar dat is oké. We zijn gereed. Het maakt er deel van uit. En wij hebben bewezen dat we sterk genoeg zijn, we zitten er voor de lange tijdsduur in. Wij allemaal. Dus, laten we gaan.
SM: Ja. Wel, dank je wel, Linda, dank je wel aan jullie de luisteraars en de lezers en wij waarderen iedereen echt.
LD: Dat doen we echt. En we zien jullie volgende week weer. Maak je gereed. En vergeet het niet, iedere avond om negen uur. Overzichtelijkheid.
SM: Goede herinnering.
LD: Ik houd van jullie allemaal. Zie jullie dan. 


Vertaling: Cobie de Haan: http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten