vrijdag, april 08, 2016

De Groep - Jullie Komen Verder dan Wij Ooit Gedaan Hebben - 1 April 2016 / Lilian Gijsbers


Boodschap van De Groep
“Jullie Komen Verder dan Wij Ooit Gedaan Hebben”
1 April 2016 / Lilian Gijsbers

Heel lang hebben wij toegewerkt naar een moment dat jullie jezelf zouden terugvinden. Heel lang hebben wij samengewerkt, ieder vanaf een eigen punt in de werkelijkheid, jullie in de Aardse werkelijkheid. Wij in de dimensies die daar bovenuit gestegen zijn.
Maar uiteindelijk hebben we allemaal gewerkt naar eenzelfde doel, eenzelfde missie. En iedereen heeft in zijn ziel deze missie al die tijd meegedragen, al die eeuwen. Hoe mooi is het, als deze missie geslaagd is?
Wij kunnen jullie vertellen dat deze missie geslaagd is. En waarom vertellen wij dit zo graag? Omdat jullie het nog niet zien! Het is nog niet in jullie dagelijkse werkelijkheid totaal zichtbaar. Je moet het nog een beetje nazoeken, zoals je wilt.
Maar wij willen jullie vertellen dat je het eerst moet zoeken in jou. Wat wij het liefste zien gebeuren, is dat jullie allemaal verbinding maken met jullie HZ. Degene die jullie, hier naast ons in de hogere dimensies zijn.
Je bent meer dan alleen het lijf waarmee je op deze planeet rondloopt nu. Ooit leefde je op andere planeten in een andere vorm. En al die herinneringen draag je mee in je Ziel. En jouw Ziel openen voor deze werkelijkheid, zorgt ervoor dat je, terwijl je nog leeft op de Aarde, ook weet dat je meer bent dan dat wat je fysiek waarneemt.
Het verheugt ons dat er mensen zijn die deze stap nu hebben kunnen maken. Wij noemen dat de eerste golf. De mensen die voorop gelopen hebben. En natuurlijk belichamen die mensen die voorop liepen, of nog steeds lopen, datgene wat wij voor iedereen wensen. Namelijk dat jouw realiteit, jouw dagelijkse leven verandert in wat vroeger alleen maar in sprookjes kon.

Wij vertellen jullie dat sprookjes bestaan, als je erin gelooft. En dan wordt, wat ooit een verhaal was, je dagelijkse realiteit. Een wonderlijk verhaal waarin jij zelf de hoofdrol speelt. De hoofdrol in jouw eigen geschreven verhaal, en dat leidt jou naar andere mensen die hun verhaal met jou willen delen. Intuïtief hoor je welke mensen dat zijn, en daar word je naartoe getrokken als een magneet. En samen schrijven jullie dan een nieuw verhaal, en nog een verhaal. En al die verhaallijnen zorgen ervoor dat je steeds weer nieuwe mensen ontmoet, nieuwe situaties aantrekt, dingen ontdekt. Dingen ontdekt van jezelf, maar ook dingen die je misschien nooit voor mogelijk had gehouden.
Om maar eens een voorbeeld te noemen … Kan je je voorstellen hoe Beethoven zich voelde toen hij bezig was met dat waar hij blij van werd en gelukkig van werd? Deze man had ook contact gemaakt met zijn Hogere Weten. En die inspireerde hem om te schrijven. Zijn verhaal te  schrijven. En nog altijd is die muziek wat jullie noemen Hemels.
Misschien spreekt die muziek jou niet aan. Maar dat neemt niet weg dat er een waardevolle energie in een verhaal kan zijn. Misschien bij juist wel iemand die veel meer van bewegen houdt. Topsporters kennen ook dat gevoel. Die kunnen dingen bereiken die wij voor onmogelijk houden. En zo heb je op alle fronten en elk gebied mensen die ontdekken dat er meer is. Die zichzelf ontdekken in een hogere realiteit.
En als je die realiteit naar de Aarde haalt, dan verricht je wonderen. En ook jij verricht wonderen. Geniet daarvan. Want als jullie wonderen verrichten, dan straalt dat uit naar alle dimensies. Naar alle hogere dimensies. Zij leren van wat jullie doen.
Maar al te vaak hebben jullie gedacht dat het andersom was. Dat jullie ons nodig hadden. Jullie keken naar ons op, alsof wij degenen waren die beter waren dan jullie. Maar wij vertellen jullie, wij kijken met het grootste ontzag naar mensen die met hun Hogere Zelf in verbinding treden. En daarmee fantastische dingen creëren. En daar kijken wij soms tegenop.
Kan je dat begrijpen, dat wij verwonderd zijn als mensen die stappen nemen, dat wij dat fantastisch vinden? En met alle Liefde steunen. Heling, kracht en wat dan ook bieden aan mensen die deze stappen gaan nemen. Voel in jou of jij ook een dergelijke stap wilt maken en vraag ons erbij aanwezig te zijn.
Maar wij zullen antwoorden, op de door ons zo kenmerkende manieren, die niet altijd tastbaar is, maar toch zo aanwezig. En voel je daarin omarmd. Voel nu op dit moment hoe die energie dichterbij komt, ook bij jou. Het is niet alleen voor een ander. Het is er ook voor jou. Voor iedereen.
En natuurlijk zijn er mensen die het nog niet durven, die het niet begrijpen. Heb respect voor deze mensen in plaats van ze te veroordelen. Of jezelf meer te achten dan die ander. Dergelijke onwaarheden trekken jouw energie alleen maar naar beneden. Iedereen is gelijk. Iedereen is op dezelfde weg. En de één is al langer onderweg dan de ander.
En als iemand een wereldreis maakt voor de derde keer. En die komt iemand tegen die voor de eerste keer die wereldreis maakt. Is diegene die voor de derde keer de wereldreis maakt beter dan degene die voor de eerste keer dat doet? Nee. Als het goed is, is degene die voor de derde keer de wereldreis maakt een bron van inspiratie voor degene die dat voor de eerste keer doet. Hoeveel mededogen kan je voelen voor iemand die een wereldreis gaat maken als je weet hoe het voelt als je hem al drie keer in de benen hebt. Dan heb jij geen oordeel voor diegene die voor de eerste keer die stappen maakt. Dan heb jij ontzag tot in je tenen dat diegene het lef heeft gehad om dezelfde stappen te maken die jij ooit gemaakt hebt.
En zo kijken wij naar jullie. Ooit waren wij als jullie en wij hebben ook die stappen gemaakt. Daarom is het ontzag dat wij voelen des te groter, want wij weten hoe het is. En voor ons is dat lang geleden. En soms vergeten wij hoe het is geweest. En herinneren jullie ons eraan hoeveel pijn het soms kan doen. En hoe moeilijk het kan zijn om op dat pad te blijven.
De Aarde rond blijven lopen, dat valt niet mee, want je komt bergen tegen, water, woestijnen. Alles kom je tegen, en alles zal je het hoofd moeten bieden. IJs, hitte, vochtigheid en droogte. En wij weten maar al te goed hoe dat voelt. Waarom denken jullie dat wij jullie willen begeleiden? Omdat wij weten hoe het voelt. Omdat wij ontzag hebben dat jullie hetzelfde doen. En wij leren van jullie … Wij leren van jullie.
Want hoe jullie het doen … het lijkt wel alsof jullie sneller, beter, je prachtiger ontwikkelen dan dat wij destijds deden. Jullie hebben minder haperingen. Jullie doen het voortvarender. En dat stemt ons gelukkig. En dat betekent maar één ding. Dat jullie onze steun en advies ter harte hebben genomen. Dat jullie onze kennis en wijsheid gebruikt hebben om de fouten die wij gemaakt hebben, als je al over fouten mag spreken, om die stapjes sneller te maken, zonder in te storten en weer op te krabbelen.
Dus jullie komen verder dan wij ooit gedaan hebben. En wij willen zo graag dat jullie dat zien, dat jullie dat beseffen en in je hart sluiten. Jullie zijn verder dan wij ooit gekomen zijn. En daar leren wij weer van. Het roept in ons een verlangen op om opnieuw neer te dalen op die prachtige planeet. Wij zien alleen maar schoonheid … in alles.
Wij zien geen fouten. Wij zien lessen, en jullie leren die lessen enorm snel. De trilling van de Aarde helpt daarin mee. Die toevoeging konden wij doen. Als een gezamenlijke inspanning hebben we de trilling van de Aarde verhoogd en verhoogd en verhoogd. En daardoor kunnen jullie sneller groeien. En dat gunnen wij jullie. Omdat jullie onze gelijken zijn.
Voor ons voelt het als een hele korte tijd dat jullie beseffen dat we één zijn. Dat wij niet meer van een ander wereld zijn dan dat jullie op leven. Maar dat wij samen naast elkaar staan. Voel maar eens hoe wij hier neerdalen in deze ruimte. Wij zijn niet ver weg, wij zijn onder jullie en met jullie … altijd.
En deze groep die tot jullie spreekt, is een groep die een samenwerking is aangegaan. Een groep van zielen die ooit op de Aarde leefde. Daarom spreken wij ook als wij, wij zijn niet één, en toch zijn wij één. Omdat onze harten verenigd zijn. En datgene wat wij voor jullie wensen; durf te wensen … altijd. Het mag, en wij zullen onze best doen om al jullie wensen te vervullen, tot in de kleinste details.
Jullie kunnen je niet voorstellen hoe fijn het voelt om hier uitgenodigd in dit midden te zijn, dat wij aanwezig kunnen zijn om jullie heen en tussen jullie … alsof wij even op de Aarde zijn. En jullie bieden ons die kans. Zonder jullie toestemming kunnen wij hier niet komen. Dus nodig ons zo vaak uit als je wilt. Ons zal het alleen maar vrolijk stemmen.
En deel dat wat je voelt en ervaart in je hart met de mensen om je heen. Probeer er niet altijd woorden aan te geven, want de woorden worden fout geïnterpreteerd als je niet uitkijkt. Probeer mensen te laten voelen, probeer het zelf te voelen. Kan je ons voelen, diep in jou, de connectie die wij maken. Voel hoe die Liefde die wij jullie willen geven nu binnenstroomt en hoe die door jullie versterkt wordt, omdat jullie dit samen mogen delen. Samen met elkaar en samen met ons, en zo vergroten we het Licht en de Liefde die over de Aarde heen verspreid wordt.
Wie wil dat nou niet, dat de Liefde en het Licht op de Aarde neerdaalt. Het is jullie zo gegund, je hebt er zo hard voor geknokt. Laat het dus niet schieten maar ga er middenin staan. En ontvang … ontvang dat wat jou toevalt. En hoe meer je durft te ontvangen hoe meer wij kunnen geven. Jullie noemen dat overvloed, en overvloed is eigenlijk een kwaliteit van ontvangen. Jij bent het waard, en de waarde die je aan jezelf toekent is essentieel om te kunnen ontvangen. Wij kunnen niet geven als jij niet wilt of niet kunt ontvangen.
Wij hebben geen waardeoordeel. Het is in jullie harten dat je jezelf veroordeelt. En zolang als jullie jezelf veroordelen kan je niet volledig ontvangen wat wij willen geven. Kijk eens of je jezelf open kunt stellen, nu, hier ter plekke, om dat te ontvangen wat wij al die tijd al probeerden te geven. Laat het maar naar binnen stromen. En voel maar wat het jou brengt.
Wij werken altijd met inspiratie, met ideeën, met dromen, idealen. En in die dromen en idealen creëren wij kansen. Kansen of opportunities voor jullie om een stap te maken. Om dat te realiseren wat er in het ideaalbeeld van jou gedroomd werd. En dan neem je die stap en ontvang je alle ingrediënten alle inspiratie die nodig is om de volgende stap te maken. Ontvang het nu maar.
Aangezien wij geen tijd kennen, zouden wij in Aardse termen nog uuuren met jullie willen doorbrengen. Uuuren van jullie tijd. Dat zijn voor ons slechts wat jullie seconden zouden noemen. Voor ons is dat heel lastig, want wij merken dat jullie vaak ongeduldig worden. Terwijl wij het gevoel hebben allang de ingrediënten te hebben gegeven om jullie werkelijkheid gerealiseerd te zien.
Maar jullie vechten met de tijd, en daardoor duurt het ontvangen van dat wat wij gaven langer dan wat we voorzien hadden. Dus alsjeblieft ontvang. Ontvang rijkelijk. Want het is je gegeven. Het is je gegund. Vanuit het diepste van ons wezen. Dank jullie wel.
Stel jezelf diep van binnen, vanuit je Ziel een vraag. Iets wat je altijd al wilde weten, wilde ervaren, wilde voelen. En zo meteen gaan we proberen om jullie te inspireren. Neem pen en papier en voel alle indrukken, ervaar alle emoties, laat de inspiratie binnenkomen die wij aan jullie geven. En schrijf het op of teken het … en kijk welk antwoord en op welke manier het antwoord tot jullie komt.
Dank jullie wel dat wij hier mochten zij. Wij blijven bij jullie zolang jij dat zou willen. Roep ons aan en wij staan klaar, voor dat wat op dat moment voor jou nodig is. Besef dat wij geen tijd kennen en er dus altijd zullen zijn.
Gegroet, jullie zijn onze helden.

© Lilian Gijsbers 2016 - Alle rechten gereserveerd. Voel je vrij om deze inhoud met anderen te delen, op je blog te posten, toe te voegen aan je nieuwsbrief enzovoort. Maar behoud alsjeblieft de integriteit van dit artikel door de auteur en het website adres toe te voegen - http://www.lilianders.nl/home.html
In samenwerking met Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten