zaterdag, juni 07, 2014

De Nieuwe Aarde en Seksualiteit - 7 Juni 2014 / Jozette Weijkamp-Robben


De Nieuwe Aarde en Seksualiteit
7 Juni 2014 / Jozette Weijkamp-Robben 
De mannelijke en vrouwelijke energieën in balans
Illustratie van Luuk Barink. Email: luukbarink@hotmail.com
 
Deze tekst draag ik op aan alle mensen en dieren die op Aarde leven. Daarbij geef ik extra aandacht aan diegenen die op dit moment lijfelijk slachtoffer of dader zijn van seksueel geweld. Mijn grootste wens is dat er meer bewustzijn ontstaat, waardoor de mannelijke en vrouwelijke energieën weer in balans komen en seksueel geweld volledig van de Aarde verdwijnt. De tijd van groots creëren is aangebroken en ik weet dat deze creatie werkelijk mogelijk is!
Op de Nieuwe Aarde zijn de mannelijke en vrouwelijke energieën in balans.
Dat is waar we nu naar toe gaan. Echter om deze balans te hervinden moeten we belangrijke zaken onder ogen zien. Een ieder van ons heeft levens geleid, waarin men slachtoffer is geweest van o.a. seksueel geweld. Deze herinnering ligt in onze cellen opgeslagen. Dit is voor velen die in reïncarnatie geloven niet zo vreemd. Dat wat lastiger is om te bevatten is dat wij ook allen daderstukken in ons hebben. Dat iedereen ook deze herinneringen in zich heeft is voor velen moeilijker te bevatten.
Wij zijn allen op Aarde geïncarneerd om te ervaren hoe het is om onze ziel [of ware zelf] kwijt te raken door de verdichte energieën. Na het kwijtraken van onze ware zelf zijn wij allen op zoek gegaan naar de weg terug. En die weg terug is alleen te vinden door alle facetten van het leven te ervaren. Daar hoort naast het  slachtoffer zijn dus ook het dader zijn bij. Vanuit hogere dimensies is het niet te bevatten dat de mooiste zielen, door de verdichting van de energie, volledig zichzelf kwijtraken. Dat is meteen één van de redenen, waarom er zoveel vanuit de hogere dimensies op Aarde incarneren: Juist voor deze ervaring.
Wanneer we meer in verbinding komen met ons ware zelf dan kunnen we bij het bewustzijn komen dat we naast slachtofferrollen allen ook daderrollen aangenomen hebben. Als we dan onszelf en anderen kunnen vergeven voor onze slachtoffer- en daderstukken komen we meer terug in balans. Deze informatie ligt binnen in ons lichaam opgeslagen en mag nu weer gezien worden. Deze informatie kunnen we niet in de buitenwereld vinden! Wel kunnen begeleiders ons helpen om deze informatie terug te halen. Blijf daarbij altijd voelen of deze begeleiding zuiver is en ontken de signalen die je lichaam je geeft niet!

Balans is datgene waar iedereen naar op zoek is.
We hebben geleerd om buiten ons te zoeken. De oude Aarde ondersteunt dit. Velen gaan op zoek naar tweelingzielen/tweelingstralen/ tweelingvlammen e.d., omdat men denkt daar de heelheid in te vinden. Deze verbindingen geven ons inzichten, liefde en bewustzijnsgroei. Echter onze andere helft zit in ons en zullen we nooit buiten ons zelf vinden.
Seksuele energie [=levensenergie = liefdesenergie]
Dit is een belangrijk aspect voor onze bewustzijnsgroei. Door de immense pijnen die hier in het verleden op geplaatst zijn wordt dit aspect nog vaak aan de kant gezet. Juist ook door de mensen die een bewustzijnsgroei doormaken, hierdoor kan het spirituele ego ontstaan. Het spirituele ego is vaak verraderlijker dan het deel van het ego dat al geëlimineerd is. Velen krijgen nu meer bewustzijn en zijn (nog) niet goed geaard. Zoeken nog steeds de antwoorden buiten zichzelf. Dat is het moment waarop het ego nog eens kan schitteren als spiritueel ego. Blijf goed voelen of je geaard bent. Is er nog onrust in het fysieke lichaam, kom je niet aan mediteren en andere vormen van rust toe? Dan heb je misschien wel meer bewustzijn maar wil je lichaam je graag meer laten zien.  Ga, zonder oordeel, door deze pijn heen. Ook al heb je het gevoel dat je al zoveel getransformeerd hebt. Het mannelijke en vrouwelijke in balans brengen is de basis. Daar gaat het om op de Nieuwe Aarde!
Dit is de essentie waar het om gaat!
Dit is de zoektocht van ieder mens op Aarde. De balans tussen het vrouwelijke en het mannelijke binnenin ons zelf, waardoor er een kosmisch orgasme ontstaat. Een constante staat van gelukzaligheid.  Wanneer beide kundalinislangen, mannelijk en vrouwelijk, evenredig stromen. Vanuit deze staat van gelukzaligheid gaan we dan op een andere manier wisselwerken met de zielen binnen onze zielengroep of daarbuiten. En pas dan kan het echte zuivere contact ontstaan tussen andere tweelingzielen, tweelingstralen en tweelingvlammen. We hebben niemand nodig maar elke wisselwerking is een mooie aanvulling en [h]erkenning van ons ware zelf.
Een orgasme vanuit de onderpool is een fractie van wat ons werkelijk te wachten staat wanneer wij meer in balans komen.
Op de oude Aarde is ons geleerd dat we man of vrouw zijn. Dit klopt niet meer. In de menselijke vorm zijn we mannelijk of vrouwelijk. Echter ieder mens heeft een vrouwelijk en een mannelijk stuk. Omdat ons geleerd is dat we als vrouw vooral vrouwelijk moeten zijn is de mannelijke energie bij vrouwen vaak onderdrukt. Hierdoor zie je dat vrouwen vaak slachtofferrollen aannemen. Bij mannen zie je dat de vrouwelijke stroom is onderdrukt, waardoor er vaak verharding en daderstukken ontstaan. Dit is het meest gangbaar. Daarnaast zie je ook dat het omgekeerd is. Binnen veel relaties is de vrouw de man in huis en de man de vrouw in huis. De vrouw verliest dan o.a. haar zachtheid en de man zijn daadkracht. Zo probeert iedereen een surrogaat balans te vinden binnen een relatie.
Bij homoseksualiteit en biseksualiteit zie je in het begin al een betere balans, maar omdat het op de oude Aarde volledig onderuit gehaald wordt, ontstaat daar uiteindelijk ook weer een disbalans. Bij onze begeleiders vanuit de lichtwereld kunnen we niet ontdekken of ze mannelijk of vrouwelijk zijn. Ze zijn androgyn, het mannelijke en vrouwelijke is in balans.
Over het celibaat zijn de meesten het eens. Het is niet de bedoeling dat mensen binnen de kerk een celibaat leven lijden. Het vele misbruik is daar o.a. een gevolg van. Wanneer het bewustzijn van de mensen verder groeit, zal later ook het huwelijk niet meer kunnen bestaan zoals het op de oude Aarde bestaat. Immers seksuele energie mag  alleen stromen richting 1 partner, verder mag niet. Dit is niet van de Nieuwe Aarde. Daar mag seksuele energie, of ook wel levensenergie of liefdesenergie genoemd, vrijuit stromen. Daar vinden we niet de opvulling van onszelf bij een ander maar vanuit een heelheid binnenin ons fysieke lichaam, een in balans zijn, is er een wisselwerking met anderen om ons heen.  Daar bestaat geen jaloezie meer, daar zijn geen grenzen. Alleen maar liefde en respect.
Zuivere seksualiteit is op dit moment nog steeds het meest moeilijk bespreekbare onderwerp.
De informatie die er over het algemeen gevonden wordt is informatie die bij de oude Aarde hoort en waar steeds minder mensen mee resoneren. Seks vindt vanuit de oude Aarde  vooral plaats tussen de yoni (vagina) en Lingam (penis). Op de Nieuwe Aarde ervaren we seksualiteit vanuit het hart. Hier gaat het niet meer om een orgasme vanuit de onderpool maar om een volledige verbinding vanuit het hart, in heelheid, met een ander, waarbij het chi-orgasme ontstaat. Het chi-orgasme is een staat van verlichting voor het hele lichaam die een energetische opwaardering geeft.
Deze informatie heb ik geschreven in samenwerking met mijn begeleiders vanuit de lichtwereld. Mijn speciale dank gaat uit naar Mark, Amorah en Osho voor het helpen herinneren.
Ik vraag het hoogst haalbare in liefde voor al wat is,
Namaste, Jozette Weijkamp-Robben
juni 2014

Geen opmerkingen:

Een reactie posten