vrijdag, juni 13, 2014

Commandant Ashira: Over Het Galactische Leven - Deel 6 - De Universele Wetten - Deel 2 - 20-05-2014


Commandant Ashira
" Over Het Galactische Leven"
Deel 6 - De Universele Wetten - Deel 2 


20 Mei 2014 / Hemelse Zegeningen
Linda Dillon & Suzanne Maresca

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij, Tevoorschijn komend in de Schittering van het Hartbewustzijn van de Mensheid" en ikzelf Suzanne Maresca.
Commandant Ashira van de Verenigde Strijdmachten van de Buitenste Galaxies is vandaag terug om met onze discussie over de Universele Wetten door te gaan - hoe wij hen zouden kunnen aanroepen en wat we kunnen verwachten wanneer we dat doen. Hij deelt ook met ons het Galactische perspectief over de manier waarop de dingen werken, en het voelt als een andere kans om gewoon op de Goddelijke Orde te vertrouwen zodat wij verder kunnen met het leven zoals het altijd bedoeld was om te zijn.
Er gebeurt zoveel dat het moeilijk is om het allemaal bij te houden en ik geef toe dat mijn "ruimtelijkheid" meer in het oog springend wordt terwijl mijn focus scherper en eenvoudiger wordt terwijl de dagen arriveren. Misschien kunnen we een update krijgen over hoe de dingen vooruitgaan omdat het aanvoelt alsof de gehele wereld veranderde sinds we voor het laatst een uitzending deden.
--- Gesprek tussen Linda en Suzanne plus de meditatie niet vertaald ---
Ashira: Groeten, Ik Ben Ashira, Commandant van de Verenigde Strijdmachten van de Buitenste Galaxies en, zou ik mogen zeggen, een geliefde vriend zo onderhand. Welkom, welkom mijn familie, mijn vrienden, mijn bondgenoten, mijn broeders en zusters, welkom en dank je wel om mij weer terug uit te nodigen.
SM: Graag gedaan.
Ashira: Weet je, het is ook een genoegen voor ons, het is iets van een gebeurtenis omdat als wij met jullie delen - niet alleen informatie - ja, de informatie is waardevol omdat hoe meer jullie over ons begrijpen, hoe wij denken, hoe wij leven, hoe wij te werk gaan, hoe beter jullie voorbereid zijn om ons te ontvangen.
Wij zijn in zoverre bevoorrecht geweest, aangezien wij waargenomen en met jullie allemaal gesproken hebben over de meer subtiele niveaus, gedurende vele, vele, vele jaren. Dus het is onze vreugde dat jullie dit tegen ons zeggen en de deur hebben geopend en zeiden, "Laat ons jullie beter leren kennen en over wat voor soort dingen jullie afweten dat voor ons van waarde zou kunnen zijn om daar ook vanaf te weten of te begrijpen of eenvoudig ons perspectief te veranderen in termen van hoe wij naar iets kijken?" En dat is fundamenteel wat deze conversatie, die wij gehad hebben over de Universele Wet, omvatte.
Ja, jullie werden en jullie worden ingezaaid met de Universele Wet maar wat jullie ook doen in jullie ontwaking, in jullie zeer rappe vooruitgang, is dat jullie zeggen, "Ja, dat is allemaal zeer prima en goed, oké ik heb het gesnapt, ik heb het boek, hoe werkt het, hoe zet ik het in werking?"


Het is zoals een nucleaire natuurkundige of één van jullie natuurkundigen die de raketten bouwen en dat zij zeggen, "Oké nu heb ik de wetenschap, waar zijn nu mijn materialen? Laten we het druk krijgen en deze baby bouwen." En dat is wat wij gezamenlijk doen.
Wij zijn aan het bouwen, niet de raket maar de brug zodat jullie naar ons en wij naar jullie toe kunnen komen. Zullen wij schepen gebruiken? Ja. Waarom zou je niet gebruiken wat zo efficiënt is en zo gereed bij de hand? Dat zou niet wijs zijn, nietwaar?
En het is hetzelfde met de Universele Wet; waarom zouden jullie geen gebruik maken van wat er al is en gereed bij de hand is.
Welnu, ik wens te spreken over, terwijl we beginnen, en ja ik begrijp uit jullie conversatie dat ik niet alsmaar door zal gaan en ik ruimte zal maken voor de vragen van de mensen omdat wij jullie inzet, jullie invoer verwelkomen. Jullie vragen komen vanuit jullie hart en jullie geest en het maakt deel uit van de conversatie. Jullie zeggen, "Ja, maar goed, wetende dat dit belangrijk voor mij is." dus natuurlijk staan wij open om jullie vragen te beantwoorden; wij verwelkomen jullie vragen.
Maar laat ons vandaag beginnen door ook te spreken en gebruik te maken van die analogie van de raketspecialist, over hoe wij - als jullie Sterrenfamilie - vaak verschillen in wat wij kiezen te creëren en hoe wij de Universele Wet gebruiken. Welnu, wij doen dit niet en wij delen deze informatie niet om de weg uit te duiden in termen van wat wij jullie vragen om te creëren en hoe jullie de Universele Wetten zullen gebruiken, maar om misschien het perspectief te verbreden over hoe de universele Wet is en gebruikt kan worden.
Nu, er is veel discussie in deze en andere shows geweest, Een Uur met een Engel, en er zijn verwijzingen geweest en veel van jullie ziel herinneringen jegens vroegere Intergalactische oorlogen en zelfs veel van de interferentie die ervaren werd op de Aarde - op Gaia - decennia geleden met waar jullie aan zouden denken als ontvoeringen en wat jullie noemen de duistere strijdmachten.
Welnu, deze strijdmachten werden ongeveer een decennia geleden verwijderd maar het gaf jullie, niet alleen een voorproefje van, maar het katalyseerde ook vele van jullie herinneringen van oude en meer Intergalactische recente oorlogen die jullie ervaren hebben.
Opvolgend aan die verwoesting was er een periode waarin iedereen zeer druk werd - en wij spreken over interplanetaire, inter-galactische coöperatie - iedereen werd zeer druk met het opbouwen, met het opnieuw creëren en construeren omdat er zo een verwoesting was geweest, en wij nemen zeer gelijksoortige verwoestingen waar, bijvoorbeeld, op jullie planeet in Palestinië of in Syrië of de Soedan. Het is iets wat afschuw opwekt, het zijn niet louter de brokstukken van de oorlog, het is iets wat afschuw opwekt.
Dus, als jullie wensen te denken van waar wij waren behalve op een zeer Galactisch raamwerk, denk aan deze plaatsen van verwoesting waar de mensen in verstrikt zitten; daar is geen gebouw, geen water, geen voedsel, geen beschutting, en diegenen waar je van houdt zijn dood, vernietigd. De planeten waar je van houdt zijn dood en verwoest. Dus toen gingen wij de periode van wederopbouw binnen. Nu, wij begonnen de Universele Wet te leren kennen, en net zoals jullie waren wij in het eerste stadium, dus gebruikten wij het om op te bouwen, op te bouwen, op te bouwen.
Maar wat er zich voordeed, mijn Lieve Harten, was dat de spanningen, de wrijvingen, de vijandigheden, de kwetsuren van de oorlog niet werden genezen, en er was erkenning - zoals dat er op jullie planeet is - dat als dat niet geadresseerd zou worden dat alle wederopbouw in de wereld niets zou betekenen omdat het eenvoudig steeds maar weer opnieuw zou gebeuren.
En dat was het kernpunt, het begin van de Intergalactische Raad, derhalve waren er heel veel  vredesbesprekingen. En het was gedurende die tijd dat de taal Perro ontwikkeld werd, welke het praten zonder emoties is, feitelijk praten om elkaar niet te irriteren alsook om zeer ijverig te werken aan hoe te mediteren en hoe te communiceren. Dus, het is overduidelijk dat er duizenden aan jaren van evolutie waren.
Nu, nadat dat verankerd was betraden wij het opnieuw en het was niet dat wij de opbouw en wederopbouw in de steek gelaten hadden, maar er was een collectief weten dat zonder dat de kwesties geadresseerd en geëlimineerd waren … en vele van deze toepassingen worden nog steeds nageleefd, zowel op het schip als op de planeet tot aan vandaag de dag toe, omdat het niet is dat wij een verschil van mening hebben, wij hebben eenvoudig vooraf de manier bepaald van het omgaan met onenigheid.
Maar toen gingen wij de wederopbouw binnen en wij bouwden vele dingen -- heel veel hoogstaande geavanceerde technologie, is de manier zoals jullie daaraan zouden denken -- wij bouwden deze schepen maar ook omdat wij begonnen te herbouwen en wij deze uitbreiding van ons begrip van de Universele Wet, interdimensionale natuurkunde en wetenschap hadden,  kwamen wij ertoe om een groter respect te hebben voor waar jullie aan zouden willen denken als Zegeningen en Deugden, de Goddelijke kwaliteiten, en wij wisten dat geen van deze gescheiden zouden kunnen worden.
Dus, bijvoorbeeld, onze schepen zijn uiteraard een technologische wonderbaarlijke prestatie, maar zij zijn ook organisch en zij verzorgen - zoals de bemanning voor het schip zorgt, zorgt het schip voor de bemanning. De energie van de constructie van ons schip is in naleving van de Wet en met de Goddelijke Kwaliteiten.
Dus, de heilige ruimte, zoals jullie daaraan zouden denken, is ingebouwd en dit is wat jullie gaan doen als jullie beginnen jullie woningen te herbouwen, jullie families, jullie gemeenschappen, jullie Steden van Licht, jullie instituten, dat de kwaliteiten, de interdimensionale aspecten en de Goddelijke Wetten allemaal één zijn. Dus, nu breiden wij uit waar wij met jullie over gesproken hebben.
De dingen deze dagen - en wanneer ik zeg "deze dagen" dan spreek ik over de laatste duizend jaren - waar wij van houden om te creëren is de uitbreiding van waar jullie vaak aan denken als het tasbare. Dus wij zullen de Universele Wet bijvoorbeeld gebruiken om het Lichtquotiënt uit te breiden en wij hebben dat nu gedaan komend aan een tweehonderd en vijftig jaar voor waar jullie aan zouden denken als het gebied van Gaia zodat Zij een prachtig helder roze is. En wij gaan door de planeet in dit roze te baden.
Dus dit is hoe wij deze dagen de Wetten gebruiken en creëren. Dus, toen wij dat aan het doen waren, met welke wetten werkten wij toen? Wij werkten met de Wet van het Heilige Doel omdat de oorspronkelijke intentie van Gaia was om de planeet van Liefde te zijn. Welnu, kwamen wij tussenbeide met het menselijke ras en met de vrije wil van Gaia? Nee. Maar wat wij deden door de Universele Wet aan te roepen, was dat wij een omgeving creëerden om dat wat het Plan was te ondersteunen.
Om aan te moedigen, om te voeden, om voort te brengen, wij riepen de Wet van Verandering en Transmutatie aan zodat de disharmonische energieën van de illusie die zo sterk waren tijdens, kunnen wij zeggen, de heerschappij - en op een dag zullen jullie ook op deze manier spreken - de heerschappij van de oude 3de dimensie, de vervormde 3de dimensies met alle valse rasters, riepen wij de Wet van Verandering aan. En natuurlijk werken wij in deze onderneming hand in hand met Sanat Kumara.
Wij riepen niet de Wet van Eliminatie aan voor dit project tot zeer recentelijk omdat jullie er nog niet gereed voor waren, maar wij riepen wel de Wet van Voltooiing aan. Dus jullie zien het, het was energie voor de planeet en alles op Haar om de overgang te maken.
Welnu, op een persoonlijk niveau, zullen velen op ons schip de Wet van Verandering of Intentie of eenwording aanroepen om binnen hun familiestructuren te werken zodat de eenheid van het Universum en de eenheid van de familie, de verbondenheid, de Liefde van zeg een familie eenheid - en daar is niet zo heel veel verschil tussen waar wij aan denken als een familie eenheid en waar jullie aan denken als een familie eenheid.
Dus, wij zouden hieraan werken zodat de quotiënt van Liefde, van Licht, en de verbondenheid van eenheid zo sterk is dat de band niet verbroken kan worden. Oh ja, je denkt en je schenkt lippendienst aan de banden zijnde niet gebroken maar, in feite, breken mensen de gehele tijd de banden en dat is voor ons merkwaardig.
Welnu, waarom doen wij dat? Omdat het ons grotere vreugde geeft; niets maakt ons gelukkiger dan te voelen dat wij dichter en dichter en dichter bij elkaar komen. Ja, wij hebben welzeker een groepsgeest - dat is waarom onze telepathische communicatie zo succesvol, zo krachtig is.
Maar in die eenheid is ook de verbazing, het wonder, de waardering, de viering van ieder Wezen diens uniekheid. Dus, het is geen kwestie van zo innig te worden dat je versmelt in één blob … dat zou helemaal niet wenselijk zijn.
SM: Of zeer aantrekkelijk…
Ashira: Nee. En dus, willen wij de uniekheid om te blijven maar als je dichter bij elkaar komt, de vreugde van elkanders hart wetend en zij kennen dat van jou, of in momenten van moeilijkheden, of aarzeling, en op deze manier - en ik probeer dit zeer praktisch te maken - op deze manier kunnen wij afgezanten naar de Aarde sturen omdat zij niet ontkoppeld zijn.
Dus dat gevoel van eenwording verdwijnt niet. Zij weten het heel goed, ja zij zijn op Gaia en zij zijn volledig bezet, nochtans is er enige aanpassing hetgeen jullie weten, maar zij zijn volledig bezet en aanwezig maar zij zijn in de volle verbondenheid met de groep, met hun familie, en met hun geliefden, met hun beste vrienden.
Dus, er is een zeer praktische toepassing wanneer je deze Wetten gebruikt. Dus, wat ontastbaar schijnt te zijn, laat ons dan het quotiënt en de Eenheidsquotiënt opbouwen en dan komt de toepassing in het fysieke - waar jullie aan denken en wij ook - op een fysieke manier. Maar eerst gaan wij naar wat het mogelijk kan maken, dus het is niet zoals een traditie in sommige landen waar je eenvoudig opgeroepen en verscheept wordt; wij zouden dat nooit doen.
Dus Lief Hart, ik heb maar doorgerateld, het spijt me. Heb je vragen voor mij?
SM: Oh, nou ik heb wel vragen, maar ik zou altijd naar jou kunnen luisteren en er is zeker niets om spijt voor te hebben. Ik waardeer het gewoon dat je gekomen bent en dat je doorgaat te komen, dus dank je wel en welkom.
En terwijl je spreekt, wat er dan bij mij naar boven komt, als ik kan spiegelen wat ik je hoorde zeggen; Mijn gevoel is dat als wij een studie maken van de Universele Wet en de Goddelijke Kwaliteiten dat het dan gemakkelijker voor ons wordt om deze in onze harten vast te houden en gewoon deel van hen te worden. Om hen in ons ware wezen op te nemen zodat wij deze dingen in onze dagelijkse levens en bij iedere beslissing die we maken aanroepen zonder het echt te onderverdelen en zeggen, "Ik ga nu de Wet van Verandering gebruiken" of, "Ik ga nu de Wet van de Eliminatie gebruiken."
Zal het niet een geval zijn - wanneer wij vertrouwd zijn met al deze dingen - dat het gewoon een natuurlijk onderdeel van ons wezen wordt en dat we het met ons meedragen?
Ashira: Dat is helemaal juist, het wordt de tweede natuur. Wij willen niet zeggen "onderbewust" maar als je zou denken aan een laag tussen bewust en onderbewust, waar het gewoon een herhaling wordt, automatisch, dan is dat het. Velen van jullie zijn getuige geweest van jullie moeder en die een cake bakte en dat ze het binnen 5 minuten doet omdat ze alle ingrediënten weet, ze denkt er niet over na en ze gooit het allemaal bij elkaar en schuift het de oven in. Dat is waar we over spreken.
SM: Juist, precies. En het komt mij ook zo voor dat - aangezien je zegt dat jullie afgezanten zijn op de planeet - dat het voor hen gemakkelijker is om hier te zijn omdat jullie een groepsgeest ervaren … Ik heb het gevoel alsof dat ook voor mij beschikbaar is in deze tijd. Ik voel me verbonden en alsof ik immuun ben voor kwetsingen van wat voor soort dan ook, en op dit punt ben ik gewoonweg echt niet bezorgd over wat dan ook.
Ashira: Je hebt je verbonden met de groepsgeest en dit is geen exclusieve club. Dus wij nodigen jullie allemaal uit omdat hoe meer wij verbonden zijn … want zie, wij verbinden ons ook aan waar jullie aan denken als de menselijke groepsgeest, de Collectieve groepsgeest. Nu, daar is nog steeds enige fragmentatie in, maar wij verbinden ons omdat jullie - collectief - ons toestemming gegeven hebben en dat maakt ook deel uit van het hebben van onze afgezanten aan de grond omdat zij nu echt actief deel uitmaken van die groepsgeest.
Maar ja, wij nodige jullie ook uit … wij nodigen jullie uit … wij geven jullie een gouden en ingegraveerde uitnodiging om je aan te sluiten bij onze groepsgeest omdat wat jullie dan doen terwijl deze twee beginnen om … zoals twee wolken met elkaar vermengen - als zij vermengen is de telepathie ogenblikkelijk en dat is wat jullie ook zien.
SM: Ja, ik heb zelfs in de meditatie de orbs verwelkomt die ik rondom mij heen bespeur om gewoon in mijn gebied te komen en zich bij mij aan te sluiten. Ik weet niet echt wat ik aan het doen ben maar het voelt goed en het voelt als iets om te doen … dus daar heb je het.
Als ik een vraag mag stellen over de hogere dimensies, zoals; wanneer wij in staat zijn om eindelijk de oude 3de achter ons te laten. Voor diegenen van ons die reiken naar de hogere dimensies zal daar een schone 3de voor ons zijn om mee om te gaan, en ik denk wel eens na over parasieten en insecten en dingen zoals dat. Mijn dochter kwam nu net thuis met een 'bulls-eye' huiduitslag en ik denk dat het de ziekte van Lyme is en een infectie. Natuurlijk wil ik dat niet maar ik vraag me hier gewoon het één en ander over af en dingen zoals dit.
Ashira: De evolutie van waartoe jullie gekomen zijn om op Gaia te ervaren als een frictie/wrijving en ziekte tussen koninkrijken zal ertoe komen om op te houden.
En laat ons jullie vertellen waarom. De rol van dergelijke dingen zoals de parasieten zijn een zeer sterk gereedschap geworden om in de fysieke werkelijkheid terug te reflecteren waar zij uit balans zijn met hun omgeving. Dus hebben zij, in feite, een toegewijde dienstverlening uitgevoerd. Welnu, pijnlijk? Ja. Noodzakelijk? Niet meer.
En het is het geloofsysteem dat er schepselen zijn, of het nu een slang is of een schorpioen of een muskiet, het is niet van belang, of gewoon een parasiet of bacterie in de lucht die jullie schade kan berokken of doden, begint de ontkieming van dat idee, is in het idee, het geloofsysteem, dat jullie niet op een veilige planeet wonen, dat jullie niet veilig zijn. En dus, zal dat gaan verdwijnen.
En wat er ook gaat plaatsvinden - nee, wij verwijderen het niet, en dat zou sowieso ook niet onze plaats zijn - jullie raken niet al deze schepselen kwijt. Welnu, zij mogen ervoor kiezen om ergens anders naartoe te reizen maar zij zouden ook graag in staat zijn om in harmonie te leven zodat zij niet langer de wens of hun geloofsysteem hebben dat hun rol, ja, insecten hebben ook geloofsystemen en hun geloof is dat een deel van hun werk is om dit te doen.  
En dus hebben zij zichzelf in een positie geplaatst waar zij, in feite, de vijand zijn en dat is een zeer moeilijke positie om te bezetten.
Dus, door gebruik te maken van de Goddelijke Kwaliteiten van de bekwaamheid om de verslaving aan pijn op te ruimen of in vreedzaamheid/vrede of mededogen te leven en dan de Wet van Ogenblikkelijke Transmissie of Transmutatie aan te roepen als je een tijdje langer wilt nemen, wat er dan gebeurt is dat de noodzaak voor deze insecten om schade te berokkenen begint af te nemen.
Wie wil in een Gouden Tijdperk van de hogere dimensionale rijken leven of zelfs waar jij naar refereerde als het schone 3de dimensionale rijk waar het hetzelfde is als in het oude?
SM: Ik niet…
Ashira: Nee. Dus jullie neigen om te denken aan, zoals wij het genoemd hebben het ontastbare, in termen van corruptie of hebzucht of lust of controle, maar daar zijn de fysieke manifestaties van die oorlog die ook plaatsgevonden heeft. Denk aan dingen zoals de Zwarte Pest of de Veteranenziekte of een MRSA besmetting of HIV, leukemie, kanker; deze zijn allemaal gebaseerd op overtuigingen en ideevorming. Dus jullie beginnen er nog maar net mee te werken, net zoals de koninkrijken omdat zij al naar de hogere dimensies gegaan zijn. Dus je kunt aan de teek die jouw geliefde beet denken als eigenzinnig/tegendraads.  
SM: Goed, wij zullen aan de teek gaan werken. Ik niet meer waar het is…
Ashira: Oh, maak je daar geen zorgen over, werk eenvoudig aan het loslaten van de ziekte.
SM: Oké. Ik heb een interessante vraag van een jongere luisteraar die vraagt of zij gedurende een paar jaren het aangaan van een relatie met een ander mens op een afstand moet houden in afwachting van het bekrachtigen van het heilige partnerschap met een Galactic?
Ashira: Oh heden nee … en ik vertel jou, jullie hebben een gezegde die heel veel zin maakt … ik heb een beetje van de geschiedenis van de Intergalactische Oorlogen vertelt … mijn lieve vriend(in), oefening baart kunst. Dus, nee en je weet niet dat het veronderstelde menselijke wezen waar je de verbintenis mee aangaat, dat je een zielcontract met hen hebt, dat er geen les te leren valt hetgeen voor jullie beide zal resulteren in uitbreiding en dat zij een Galactic mogen zijn.
Dus, neem niet zomaar dingen aan. Nee, sluit nooit je hart. Als jouw hart zegt, "Ik denk dat ik van jou kan houden," ga er dan voor.

SM: Prima, bij wat voor soort dingen zouden jullie uitgenodigd willen worden om aan deel te nemen?
Ashira: Het diner, conversatie, wandelen in de wouden, in de tuin zitten, in de kamer zitten en praten, mediteren, diep mediteren, alles dat een interface omvat, zelfs een glimlach in de supermarkt is voor ons enorm. Dus, als jullie beginnen om de uitnodigingen te verstrekken … welnu je mag ons zeer duidelijk zien of je zou eenvoudig kunnen zeggen, "Het huis is vol." Je zult het weten.
SM: Oké, prachtig. Zijn er veel van jullie die het plan hebben om een verlengd verblijf op de Aarde te hebben of willen de meesten van jullie naar huis?
Ashira: Nee, de meesten van ons plannen een verlengd verblijf op de Aarde. Wij willen eraan deelnemen; wij hebben, zoals ik gezegd heb, duizenden aan jaren gewacht op deze ontvouwing. Wij zullen nog wel heen en weer gaan tussen onze schepen omdat wij geen intentie hebben om hen niet te onderhouden en zij zijn bruikbaar omdat velen van jullie zullen wensen om op verkenning uit te gaan in de verre bereiken, en er is geen behoefte/noodzaak om te ontwikkelen - voor de Aardebewoners - om hun eigen schepen te ontwikkelen als die van ons beschikbaar zijn.
Dus ja, de meesten van ons willen komen kijken en deze ervaring hebben van het zijn op jullie prachtige planeet en wij komen niet totdat die uitnodiging verstrekt is … en tussen haakjes, het werd verstrekt.
SM: Ja! Oké, prachtig. Natuurlijk heb ik veel meer vragen maar we zijn zo ongeveer door onze tijd heen en als je ook nog iets hebt om mee af te sluiten, denk ik dat het nu tijd daarvoor is. En ik hoop dat je bereid bent om terug te komen.
Ashira: Ik zou vereerd zijn om terug te komen. Welnu mijn geliefde vrienden denk aan de Wet als jullie woordenboek, als jullie synoniemenboek en gebruik het. En nodig ons uit, omdat wij jullie uitnodigen om je bij ons aan te sluiten. Ik geef jullie Liefde, niet slechts vanuit mijn hart maar vanuit al onze harten.
SM:  Ik voel het ik houd ook van jou/jullie, dus ik ben blij dat ik deel uitmaak van deze discussie. Dank je wel.
Ashira: Geen dank. Vaarwel.
SM: Vaarwel.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten