maandag, september 08, 2014

Karen Dover - Vernietiging van het LINEAIRE Concept - 7 September 2014Karen Dover
Vernietiging van het LINEAIRE Concept
7 September 2014

Velen van jullie in deze tijd mogen verhuizen in/naar chaos in relatie tot de manier waarop jullie menselijke levenservaring zich op een menselijk bewust wakend geestesniveau begint te ontwikkelen. Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie werd jullie lineair ONDERWEZEN en sloegen jullie je levenservaring binnenin de genoemde CONSTRUCTIE erop na. Zoals ik herhaaldelijk geblogd heb is het lineaire concept een CONSTRUCTIE, het is niet natuurlijk en als zodanig wordt het niet ondersteund in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden. Natuurlijk IS GEWOON, het is een staat van Zijn dat in STROMING is met de universele energieën, slechts omdat iets verklaard is natuurlijk te zijn zorgt er niet voor dat het dat dan ook is, zoals velen van jullie nu op een menselijk bewust wakend geestesniveau ervaren.  
Laat mij dit verder uitleggen, de "tijd" als voorbeeld nemend, lineaire tijd is een CONSTRUCTIE maar tijd is een NATUURLIJKE stroming, dit mag zichzelf eerst tegenspreken maar er is een ruimte/tijd continuüm welke bestaat, dit heeft geen lineaire tijd nodig om te werken want het IS GEWOON. Op een menselijk bewust wakend geestesniveau ziet dit dat de lineaire 365 dagen per jaar in ordelijke kleine 24 uur constructies tegen de natuurlijke STROOM van de universele energie is, tijd echter is WAARHEID. Het menselijke logische verstand mag proberen jou te leren dat dit geen zin maakt maar het heeft geen referentiepunt anders dan de lineaire constructie dat het geleerd werd, je zult de bevestiging hiervoor binnenin de HART ruimte vinden hetgeen jouw verbinding met de ZIEL is. Aangezien je ZIEL eeuwig is kan het jou helpen dat te bevestigen wat buiten de referentiepunten van jouw menselijke logische verstand is.
Dus hoe deconstrueer je een lineaire constructie wanneer het TOESCHIJNT dat de gehele menselijke maatschappij op dit platform opgebouwd is? Wel de aanwijzing zit in het TOESCHIJNT want veel van de menselijke levenservaring binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie is alleen maar een optische illusie. De menselijke ogen kunnen op alle niveaus voor de gek gehouden worden en zoals ik herhaaldelijk geblogd heb, neigt het menselijke logische verstand ernaar, wanneer het een deel van een plaatje krijgt, om zelf de "ontbrekende" details gebaseerd op wat het al ervaren heeft in te vullen. Vandaar dat je zult beginnen aan te nemen dat de wereld op een bepaalde manier werkt en zal je beginnen om onbewust te verwijzen naar wat je ziet vanuit deze aanname. Het zijn deze referentiepunten die nu aan het ontbinden zijn. Jullie toestaand ALLES DAT IS te zien, zonder de vervormende overdekking en zonder de noodzaak voor de optische illusie.


In deze tijd mogen velen van jullie manifestaties in een volgorde zien welke uit synchronisatie lijkt te zijn met wat jullie geleerd werd. Dit mag hoogst verwarrend voor jullie zijn op een wakend niveau, want welbeschouwd werd jullie geleerd dat de levensgebeurtenissen op een lineaire volgorde gebeuren, wanneer deze lineaire volgorde ontbindt, wordt dan de NATUURLIJKE STROOM van de universele energieën aan jullie getoond. Aangezien alles in het NU moment gebeurt is er als zodanig geen "volgorde, er IS GEWOON en dit wordt door frequentie afgeleverd, dus jullie manifesteren jullie manifestatie gebaseerd op het frequentie niveau waar jullie mee resoneren in dat specifieke moment. Dit is waarom het bereiken en handhaven van balans en de STROMING toestaan wonderen, rondom, door, en binnenin jullie geboren zal zien worden in deze tijd.
Het moet opgemerkt worden dat de CONSTRUCTIE van de oude 3D Aarde werkelijkheid vele vervormingen creëerde en dit wordt geadresseerd door de enorme grote toevloed van de hogere frequenties in deze tijd, de vervorming toestaand om zichzelf in WAARHEID op een hoger niveau vlak te strijken en het plaatje opnieuw te vormen is de manier om er in deze tijd mee te werken. Neem niet aan dat wat er aan jou getoond wordt ook maar iets anders is dan dat het GEWOON IS. Gebeurtenissen, scenario's en ervaringen kunnen en zullen in de tijd van een hartslag veranderen, niets, en ik bedoel NIETS, is in steen gebeiteld. Het leven is niet statisch, gebeurtenissen, scenario's en ervaringen zijn in beweging om in de STROOM te zijn, dit ziet toe op enorme veranderingen en verschuivingen met het oog op het feit dat zij dan hun NATUURLIJKE BALANS VAN STROMING kunnen vinden, iets dat gedurende eonen tegengehouden werd binnenin een constructie dat jullie geleerd werd dat het leven is.
Terwijl je in/naar de STROOM verhuist vanuit de bevroren constructie mag jij je bij tijden overweldigd en stuurloos voelen, dit is nochtans een onderdeel van het proces, om in/naar balans te komen en op ALLE niveaus van je Wezen moet je in harmonie zijn met jouw ZIEL en het UNIVERSUM van 3. Door je terug te houden en te proberen dat te controleren wat GEWOON IS, ben je aan het proberen om datgene wat bezig is vloeibaar te worden opnieuw te bevriezen en op een menselijk niveau probeer je om tegen de natuurlijke stroom van jouw ware Wezen in te zwemmen.
Ademhalen en jezelf toestaan te rusten wanneer dat nodig is, is de sleutel in deze tijd want de verwerking wordt binnenin jouw menselijke voertuig gedaan tijdens het droomtijd platform, hier kalibreer jij je opnieuw en lijn jij je op alle niveaus van je Wezen opnieuw uit.
Ik bied her-uitlijning en ook uitlijning met betrekking tot de Nieuwe Aarde werkelijkheid aan via de voornaamste Karen Dover website. Bezoek alsjeblieft de website voor verdere details en ben altijd geleid door hoe jij je VOELT. Het is niet mogelijk om datgene "mis te lopen" waarvoor je hier kwam om te ervaren op wat voor niveau van je Wezen dan ook.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten