zaterdag, oktober 12, 2013

Metatron: "Wedergeboorte - De Scharlakenrode Ontwakingsfase" - 10.10.2013


 
Metatron
~ Wedergeboorte ~
 De Scharlakenrode Ontwakingsfase
10 Oktober 2013 / Anna Merkaba
 
Dierbare geliefde kinderen van het universum, wij komen nu in deze tijd van de Wedergeboorte naar jullie toe. De wedergeboorte van het NIEUWE TIJDPERK. De wedergeboorte van jullie harten en zielen, want terwijl jullie op de randen van de Nieuwe Aarde staan, worden jullie bij jezelf gewaar gereed te zijn om een stap voorwaarts te zetten en toch is er een deel van jullie dat wenst om een stap achteruit te zetten. Jullie heen en weer schuddend in een dans van twijfel en vluchten. Als je in jouw ziel reikt om de angst en twijfel los te laten, raken jullie gereed om van start te gaan, en van start gaan zullen jullie! De tijd is gekomen om alles dat jullie tot dusverre geleerd hebben in actie om te zetten.
Scharlakenrood is de kleur van de emotionele vrijheid en universele harmonisch genererende liefde, mededogen, samenwerking en harmonie. Scharlakenrood is de kleur waar jullie hemelen door ons mee gekleurd worden om jullie te ondersteunen. Scharlakenrood is de kleur van de VRIJHEID en oneindige mogelijkheden. Scharlakenrood is de kleur van de Fase van de nieuwe Wedergeboorte.
Als jullie naar de wonderen van de nieuwe creaties staren, verbinden jullie je met jullie ware zelven met het oog op het onderzoeken van, en verder graven in jullie eigen waarheid. En als jullie waarheid naar boven komt om door jullie menselijke geest overdacht te worden, zal het menselijke ego zeer zeker diens hoofd optillen en jullie overtuigen dat wat jullie binnenin jullie harten voelen niet juist is. Oh, maar dat is het zeer zeker niet, want jullie hart is de plaats waar jullie ziel woont, jullie hart is tot nu toe de plaats waarmee jullie ascenderen wanneer jullie afdalen vanuit de hemelen, en van waaruit jullie ascenderen in/naar de volle glorie van het grote universum.
En terwijl jullie blootsvoets op de drempel van het nieuwe begin van de universele waarheid staan, zien jullie de opschuddingen/omverwerpingen plaatsvinden en vragen jullie je af, of jullie te langen leste gearriveerd zijn, want hoe zou het kunnen zijn dat er nog steeds zoveel schade is, zoveel pijn, en zoveel lijden rondom jullie geliefde GAIA. En dan, verbind jij je met jouw eigen zelf en herinner jij je dat het inderdaad waar is, want je hebt het allemaal eerder gezien, want je bent naar deze verwaarloosde plaats gekomen om de stroming van het leven te herstellen.


Wat wij tegen jullie proberen te zeggen dierbare geliefden is dat de tijd voor jullie gekomen is om te beginnen te handelen op jullie openbaringen, beginnen te handelen op jullie intuïtie, handelen op wat jullie HART jullie verteld te doen, en om te STOPPEN met wachten op de transformatie van jullie geliefde planeet, want de transformatie begint en eindigt met JULLIE.
Begrijp alsjeblieft dat waar de planeet als een geheel doorheen gaat eenvoudig een transformatie, een overgang is, en ofschoon dat de veranderingen zich inderdaad voorgedaan hebben, en niettegenstaande het feit dat er GEEN TIJD is, voor jullie MENSELIJKE GEEST, lijken de veranderingen minimaal te zijn, langzaam en niet bestaand omdat het in de matrix van tijd en ruimte verblijft, en dus neemt het TIJD, tijd welke niet bestaat. Een paradox en inderdaad een hoofdbrekende werkelijkheid voor de menselijke geest om over na te denken.
Dierbare geliefden, het is inderdaad waar dat van nu af aan niets nog mogelijk in de weg kan staan van de entree van de mensheid in het nieuwe tijdperk, met de overblijfselen van het EGO zelf moet afgerekend worden, terwijl er een echo over zal blijven totdat het een dergelijke tijd is wanneer ieder enkelvoudig persoon van de zielen die op/in jullie wereld wonen, uiteindelijk volledig en waarlijk zullen begrijpen dat de BALANS binnenin IEMAND ZELF HERSTELD moet zijn.  
En dus, als jullie in/naar jullie hemelen kijken zullen jullie de kleur van scharlakenrood jullie hemelen zien tinten, de kleur van de levenskracht, de kleur van de vrije geest, de loslating van oude en ouderwetse patronen, de kleur van groei en persoonlijke ontwikkeling, de kleur van energetische paden, de kleur van EEUWIGE GELUKZALIGHEID. De kleur waardoor in dit precieze moment jullie de weg naar JULLIE EIGEN ZELF ontdekken.
Wat wij proberen aan jullie te openbaren dierbare geliefden, is dat er geen noodzaak voor jullie is te wachten totdat iedere enkelvoudige ziel op de Aarde diens weg vindt, want HET IS AAN JULLIE OM HET TYPE VAN WERKELIJKHEID TE CREËREN WELKE JULLIE VOOR JEZELF WENSEN. En wanneer jullie dat eenmaal doen, wanneer jullie eenmaal jullie dierbaarsten laten zien dat de dappere stap die jullie in de richting van jullie eigen zelf en jullie dromen namen inderdaad de vruchten van glorie en overvloed dragen, is het dan dat jullie hen zullen beïnvloeden om jullie te volgen. Want jullie moeten begrijpen dat iemand anders veranderen eenvoudigweg ONMOGELIJK is!!! Want er bestaat vrije wil op jullie planeet, want jullie zijn allemaal meesters van jullie eigen gebieden, want jullie zijn allemaal deze wereld binnengekomen om te verkennen, te leren en in/naar de gewenste rijken van jullie wezen te verhuizen.
Want laat ons dit aan jullie uitleggen zodat jullie volledig de redenen voor de ascentie mogen begrijpen en om werkelijk te begrijpen dat jullie niet moeten wachten op de externe veranderingen, want alles is, was en zal binnenin JULLIE zijn. Want JULLIE zijn het enige UNIVERSUM WAAR JULLIE NAAR GAAN ASCENDEREN! Want het punt van dit alles is dat jullie je realiseren wie jullie zijn, dat jullie eindelijk de deuropening ontdekken uit de doolhof vandaan waar jullie jezelf in geplaatst hebben, en dat jullie de rest van de mensheid helpen om hetzelfde te doen, want jullie zijn hier gekomen om jullie zelf en jullie mede broeders en zusters te bevrijden van het WIEL VAN KARMA, VAN DE SLUIER VAN VERGEETACHTIGHEID.
De deuropening is er, het straalt allerhande kleuren voor jullie uit, jullie kunnen het bespeuren, jullie kunnen het zien met jullie geestesoog, en toch … en toch houdt jullie EGO jullie terug, het houdt jullie terug van de ontdekking dat JULLIE … JULLIE …. JULLIE … de machtige ENE ZIJN, dat JULLIE de ENE zijn, dat jullie in/naar deze wereld gekomen zijn om te ontdekken, dat jullie het zijn voor wie jullie gekomen zijn om te bevrijden van de ketenen van de tijd, van het karmische wiel van bestaan.
Want alleen in de fysieke vorm zijn jullie in staat om jullie karma los te laten, en daarmee bedoelen wij om de BALANS binnenin te vinden en om eindelijk werkelijk en volledig te begrijpen dat er niemand is waar jullie mee moeten vechten, er is niemand die jullie moeten begrijpen anders dan jullie EIGEN ZELF. En jullie worden jezelf gewaar op de reis naar jullie werkelijke macht, naar het begrip dat er geen vijanden zijn, want allen wie jullie ontmoeten zijn inderdaad jullie dierbare geliefde vrienden. En dus, in dit licht, zeggen wij wederom tegen jullie, VERGEEF, LAAT LOS EN STA de nieuwe energieën van jullie ziel TOE jullie hartruimte binnen te gaan.
NU is het tijd voor jullie om weg te gaan van de angst, gebaseerd op onjuiste informatie die in jullie egosystemen gevoerd wordt. Begrijp dat jullie niet tegen jullie ego moeten vechten, maar het moeten omhelzen en er balans mee moeten vinden. Want dat … DAT IS DE UITEINDELIJKE REDEN VOOR JULLIE AANWEZIGHEID HIER!!! En wanneer jullie eenmaal beseffen dat het zo is, en wanneer jullie eindelijk eenmaal begrijpen hoe jullie eigen emotionele staten uit te balanceren met die van een ander … wanneer jullie eenmaal beseffen dat jullie je EGO en jullie GODDELIJKE zelf uit moeten balanceren … het is dan dat jullie GELUKZALIGHEID zullen vinden, het is dan dat jullie de MAGIE zullen vinden … dat jullie al binnenin JULLIE hebben zitten.
Wij houden van jullie. Wij zijn bij jullie. Goedendag voor nu. 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Metatron & The 33rd Dimension – Channeled by Anna Merkaba – Energy Healer- Channeler – Lightworker. To book a Healing or Pychic Session with Anna and for more channeled messages to help you on your journey to self discovery visit : Sacred Ascension – Key of Life – DISCOVER YOUR TRUE SELF THROUGH THE VIBRATIONAL MESSAGES FROM BEHIND THE VEIL –http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten