dinsdag, oktober 08, 2013

Jeshua: Fundamentele Vragen Aangaande Jullie Werkelijkheid - Oktober 2013


Jeshua
Fundamentele Vragen Aangaande Jullie Werkelijkheid
Oktober 2013 / Judith Coates
 
Geliefde, ik zou nu met jou over vragen willen spreken, vragen die fundamenteel zijn voor jullie werkelijkheid, vragen die naar boven komen.
Dikwijls zullen jullie deze vragen over jezelf stellen, en vele keren vraagt men deze vragen aan mij, vragen zoals, "Wie ben ik? Ik word 's ochtends wakker en ik schijn me de persoon te herinneren die ik de dag ervoor was. Ik sta op en doe wat ik gewend ben om te doen op die dag."
En toch voel je tezelfdertijd dat die persoon niet de volledige jij is. Je voelt dat het een deel van jou is. Het is in waarheid een toneelspel, zoals dat jij een acteur/actrice bent die een bepaalde rol speelt in wat jij ziet jouw werkelijkheid te zijn - kleine letter "w" - en je doet het zeer goed.
Je herinnert je de persoonlijkheid van de dag ervoor en de dag daarvoor en de dag daarvoor, en misschien zal je een beetje herschikken en veranderen gedurende de dag omdat er nieuwe vrienden kunnen zijn die met enige nieuwe ideeën komen. En je mag veranderen wat jouw persoonlijkheid schijnt te zijn als je door de verschillende stadia's van het leven heengaat.
"Wie ben ik?" Zoals ik vele, vele keren tegen jullie gezegd heb, zijn jullie de verlenging van de Ene Goddelijke Bron. Jullie zijn de verlenging van de Ene Geest, het Ene … Ik zal Het zelfs niet het Wezen noemen, omdat dat het met beperkingen zal identificeren, maar van één Universele Energie, en toch is Het niet beperkt tot dit universum. Jullie zijn zelfs meer dan wat dit Universum zal suggereren.  
"Wie ben ik? Ik ben goddelijk. Ik ben degene die Creatief is - hoofdletter "C". Ik ben degene die ieder moment Creatief is en die mijn werkelijkheid creëert - kleine letter "w" -  als ik door de dag en door de nacht heenga. Ik ben creatief, omdat de Ene Geest creatief is." Dat is Diens aard. En jij, want jij bent een verlenging - ik zal niet zeggen Kind, omdat dat impliceert dat er een afscheiding is tussen de Bron en het Kind - jij bent een verlenging van de Ene Scheppings Geest voortgaand om Zichzelf te ervaren.
Sommigen van jullie wijsgeren hebben over de Geest van God geschreven en hoe Het eeuwig zichzelf hercreëert en uitbreidt, uitbreidt op wat schijnt te zijn de ervaring van de dag ervoor, het jaar ervoor, de tijd ervoor. En dit is waar, omdat je wilt weten, "Wat anders is daar nog?" en voorbij de vervulling van het doel van de tijd zal daar nochtans de uitbreiding zijn.


Jij bent, zelfs als jij jezelf ziet als zijnde ingekapseld binnenin de huid van het lichaam, veel meer dan wat je slechts ziet. Daar is wat jullie wetenschappers jullie hebben laten zien: de aura van energie rondom jullie heen. Zij hebben de foto's van de verschillende kleuren van de Aura genomen terwijl jullie in verschillende emotionele staten waren, en jullie hebben gezien hoe dit kan verschuiven en veranderen.
Dat is een deel van wie je bent, en toch ben je meer dan dat. Jullie wetenschappers zijn nog niet helemaal op de plaats van het in staat zijn om meer te registreren dan slechts wat nogal dynamisch rondom jullie heen is. Jullie energie breidt verder uit dan dat jullie je voor kunnen stellen, en er zal een tijd komen wanneer jullie die energie zullen kennen. Jullie zullen jezelf kennen als ongelimiteerde energie, ongelimiteerd … Ik zal het Liefde noemen.
"Wie ben ik? Ben ik slechts een vlekje stof ronddenderend in een groot universum? Ga ik verdwaald/verloren raken?" Nee, je kunt nooit verdwaald/verloren raken. Het afgescheiden ego kan tegen jou zeggen dat er een mogelijkheid is dat je mogelijk ergens verdwaald/verloren raakt en dat je nooit gevonden zult worden, maar het afgescheiden ego is slechts dat. Het is afgescheiden van diens Bron, en het verteld jou alleen wat het kent in afscheiding. De Eenheid van jou, wanneer je die ruimte aanraakt, kent Zichzelf Alles te zijn en uitgebreid te zijn en eeuwig doorgaand en creërend te zijn.
Dus dan komt de volgende vraag naar boven. "Waarom ben ik?" Wat is mijn doel?" Die vraag wordt zo vaak gesteld. "Wat is mijn doel? Ik leef een leven, ik doe mijn uiterste best ermee, met alle uitdagingen. Sommige vrienden en medewerkers bieden mij een uitdaging aan, maar ik hoef niet te nemen wat zij mij willen geven. Zij zijn zeer vrij in het geven, maar ik hoef het niet aan te nemen. Waarom leef ik dit leven? Wat is mijn doel?"
Jouw doel is om levend te zijn, om gelukkig te zijn, om vreugdevol te zijn, om het Licht te zijn dat je bent, om creatief te zijn, en te weten dat jij degene bent die jouw werkelijkheid moment na moment na moment creëert. En als je niet leuk vind wat je creëert, stop dan en schrijf een nieuw script, want jij bent degene die op de eerste plaats het script schrijft. Als je het niet leuk vindt, stop.
Er is niets en niemand die meer machtig is dan jij dat bent. De wereld is niet machtiger dan jij bent, hoewel de stem van de wereld mag schreeuwen dat het machtiger is en het lichaam mag schreeuwen dat het machtiger is, maar jij bent de schepper van de wereld en het lichaam. Jij bent degene die ermee ingestemd heeft dat je gedurende een tijdelijke tijd de fysicaliteit tot uitdrukking zou brengen, met het lichaam, de moleculen van het stof van onze heilige Moeder Aarde, en dat je een lichaam zult activeren zodat je tussen de broeders en zusters kunt wandelen, hen omhelzingen gevend, met hen pratend, in relatie met hen zijnd, in vreugde zijn, waarlijk in vreugde men hen zijn, omdat jij de almachtige Ene bent.
Nu, ik weet dat de wereld dat niet tegen jou zegt. De wereld zegt alles is een uitdaging, en je zult jouw best ermee moeten doen, en dat doe je. Maar de wereld is van jouw maaksel. Jij maakt jouw wereld zoals je voort gaat. Als je 's ochtends wakker wordt, voordat je uit bed springt, of voordat je soms uit bed valt, visualiseer dan hoe jij wilt dat jouw dag zal zijn. Het neemt slechts een moment of zoiets. Je hoeft niet wat genoemd wordt daar 15 minuten, een half uur in bed aan te spenderen. Je hoeft zelfs niet op te staan en in een bepaalde positie te gaan zitten en door de neus te ademen met het gezicht naar het Oosten of het Westen of wat dan ook. Je hoeft er geen ritueel voor te hebben.
Pauzeer slechts voor een moment als je wakker wordt en visualiseer hoe jij wilt dat jouw dag zal zijn. Als je de mensen kent waar je die dag mee om zult gaan, visualiseer hen te ontmoeten en van hart tot hart met hen te spreken, geest tot geest. Voordat je zelfs jouw voeten op de vloer zet. En je zult gewaarworden dat waarlijk de dag anders zal zijn omdat jij verordend hebt dat het anders zal zijn.
Als er een uitdaging is waar je mee aan het werk bent, sta jezelf toe ernaar te kijken als een geschenk, omdat alles dat je voor jezelf maakt een geschenk is. Het heeft een zegening in zich zitten, en de zegening is om ervoor omhoog te komen en te weten dat je het naar voren gebracht hebt. En als je het naar voren gebracht hebt - en ik verzeker je dat je dat gedaan hebt - dan kan je het hercreëren en het veranderen.
Dus wie ben ik? De verlenging van de Ene Creatieve Bron, de Ene Geest. Waarom ben ik? Voor het doel om in vreugde te leven.
Wie ben jij? Waarom ben jij in mijn wereld? Jij bent in mijn wereld zodat wij met elkaar om kunnen gaan; we kunnen omhelzingen geven, we kunnen elkaar een schouder geven als één van ons een schouder nodig heeft om op te rusten, of het oor om te luister naar iemands verhaal. Jij bent in mijn leven omdat ik jou gecreëerd hebt om in mijn leven te zijn.
Welnu, je hebt jouw eigen individualiteit zoals je de werkelijkheid begrijpt - kleine letter "w" - zodat je niet gecontroleerd wordt door mijn gedachten dat je in mijn wereld bent. Jij bent in mijn wereld, maar je hebt ook de macht om niet in mijn wereld te zijn. In slechts een moment kan je eruit vandaan stappen; je bent vrij om op te staan er eruit vandaan te lopen als je dat wilt. Of je kunt de geest afwezig laten zijn; jouw lichaam is nog steeds in mijn wereld, maar jij bent dat niet.
Dus waarom ben jij? Je bent voor het doel van het brengen van vreugde. Nu, er zijn levensspannen geweest toen je een solitair leven geleefd hebt en gezegd hebt, "Ik wil niemand anders in mijn leven. Ik ga helemaal alleen in deze grot leven. Ik heb alles dat ik nodig ben. Ik manifesteer het voor mezelf." En dat is prima geweest gedurende een levensspanne of twee of drie of twintig. Maar toen ben je op een plaats aangekomen waar je gezegd hebt, "Ik vraag me af wat er anders nog te ervaren is. Ik vraag me af of er ergens anders iemand is zoals ik. Ik vraag me af of er iemand anders is die niet zoals ik is? Ik vraag me af….." En zodra als dat kleine idee komt - "Ik vraag me af" - veranderd alles onmiddellijk, en het veranderd ten beste.
Nu, het afgescheiden ego, wederom, zal zeggen, "Kijk, de dingen hoeven niet volmaakt te zijn, maar verander niets, want ik ben comfortabel met deze dingen die niet echt volmaakt zijn. Dus ga nu niet de boot schommelen."
Maar ik zeg tegen jullie, ga je gang en schommel die boot. Wat gebeurt er als de boot omslaat? Je loopt op het water. Oké, jij bent degene die het water creëert. Wat houdt je tegen om erop te lopen als je dat wilt? Je doet dit al wanneer het, wat jullie genoemd hebben, een regenachtige dag hebben en je hebt enige plassen met water daarbuiten. Je loopt op water. Fluitje van een cent. Slechts omdat je denkt dat het misschien een beetje dieper is, dat het geen fluitje van een cent meer mag zijn, maar niet echt. Het principe is nog steeds hetzelfde.
Jij kunt op water lopen. Ik deed het, en jij hebt het gedaan. Maar je bent naar dit leven gekomen zeggende, "Oké, nu wil ik het meeste vergeten van wat ik gedaan heb in andere levensspannen zodat ik dingen opnieuw kan ervaren." Je begint als de kleine zuigeling dat eens gezegd heeft een 'tabula rasa' te zijn; met andere woorden, een schone lei.
Maar werkelijk, geen enkel kleintje komt zonder diens eigen persoonlijke karakteristieken. Je ziet in dezelfde familie dat er eentje kan zijn die je echt uitdaagt en jouw aandacht vraagt en een andere die een beetje meer timide is en zegt, "Is het goed als ik…?" zij zijn in dezelfde biologische familie, maar zij hebben herinneringen en modelvormen vanuit wat jullie zouden noemen voorafgaande levens.
Wie ben ik? Waarom ben ik? Wie ben jij? Waarom ben jij? Omdat het is om samen te spelen, om in vreugde samen te zijn, om te begrijpen dat jij de Ene bent zich uitdrukkend als de velen. Werkelijk er is slechts Eén van ons. Het is de ene verlenging van goddelijkheid. Maar wij hebben velen gecreëerd zodat we met elkaar kunnen spelen.
We hebben het solitair zijn geprobeerd. Het was oké als een solitaire God, maar na een poosje wilden we meer weten. De God Zelf wil Zichzelf altijd op vele andere manieren tot uitdrukking brengen en ervaren. Dus heb ik jullie allemaal gecreëerd om in dit avontuur bij mij te zijn.
Welnu, dat brengt mij naar een zeer goed punt. Wat aangaande geliefden die overgegaan zijn? Zijn zij verdwenen? Natuurlijk zijn zij niet verdwenen. Er is geen plaats om naartoe te gaan buiten de Ene - hoofdletter "E" - die wij zijn. Dus zij zijn precies hier altijd bij jou, van jou houdend, jou op manieren begrijpend welke zij niet schenen te doen toen de menselijke omgang gaande was.
Als je bij jezelf waarneemt dat je een liedje zingt dat je aan een geliefde doet denken - "Dit was hun favoriete liedje; zij hielden echt van dat liedje." Wel, zij zijn precies daar en zingen het in jouw oor, jou eraan herinnerend, "Ik ben hier."
De geliefde huisdieren die jullie ook creëren voor gezelschap en voor vreugde zien andere dimensies. Soms zie je het geliefde huisdier om zich heen kijken en vraag je, "Wel, wat zie je dan? Wie zie je?" Zij zullen het je niet vertellen, maar je kunt intuïtief aanvoelen wat er gaande is.
Geliefden verlaten je nooit. Wanneer je beslist dat je het lichaam los wilt laten en jezelf afwezig wilt maken van deze wisselwerking, zal je altijd bij mij zijn. ">Jouw naam<, ik ben altijd bij jou, zelfs tot aan het einde van de wereld." Met andere woorden, tot aan het einde van het geloof dat er afscheiding zou kunnen zijn.
">Jouw naam<, ik ben altijd bij jou, zelfs tot aan het einde van de wereld," en specifiek na het einde van de wereld. Dan zal daar de wetenschap van Eenheid komen, van het niet te hoeven overwinnen van wat dan ook.
De wereld houdt ervan om oordelen te maken, en de wereld houdt ervan te zeggen dat het huwelijk, verplichting, relaties betekenen, "tot de dood ons scheidt." Wel, dat is waar - tot aan de dood van die relatie. Dan ga je verder. Je komt dan in/naar een nieuwe werkelijkheid - kleine letter "w".
Is er een God? Ja. In deze werkelijkheid geloven jullie dat er een God is, en jullie hebben vele definities van God. Dat is waarom jullie zoveel verschillende religieuze bijeenkomsten hebben waar degene die de macht heeft op zal staan en jullie verteld wat je over God geloofd. Jullie zien nu enige schermutselingen, onnodig maar toch zijn zij naar voren gebracht zodat jullie kunnen onderzoeken wie en wat God is.
Is er, ten eerste, een God, en het antwoord is Ja. Wie is God? Alles dat je ziet. Wat is God? Het is de Goddelijke Ene Geest voortgaand om Zichzelf tot uitdrukking te brengen en te ervaren, en hoe Het dit doet is op talrijke variëteiten van manieren; vele verschillende variëteiten. En het is allemaal God.
Wij hebben onlangs vrij veel gesproken over het hologram dat jullie voor jezelf maken; met andere woorden, de werkelijkheid - kleine letter "w" - die jullie voor jezelf maken. En het is al een hologram dat zich recht voor jou uitspeelt als jij jezelf toestaat om er ver genoeg van terug te stappen om het op die manier te aanschouwen. Het is een werkelijkheid waarin je functioneert, en het is tezelfdertijd een illusie.
Een boek welke ik gedicteerd hebt, "Een Cursus in wonderen", spreekt over de illusie. Ik spreek nu, omdat ik er een ander woord voor wil kiezen, over het hologram dat jullie voor jullie zelf maken en hoe jullie dat hologram recht voor jullie in een moment of zoiets van Eenheid kunnen aanschouwen, waar je ervan terugstapt en zegt, "Hé, ik kan zien wat er gaande is…."
En met dat gevoel, dat weten, ben je er vaak onmiddellijk weer in terug. Maar terwijl de tijd - wederom, een constructie die jullie gemaakt hebben in deze werkelijkheid - verder gaat, kom je naar een plaats waar je steeds langer op de plaats van de toeschouwer blijft, waar je weet dat alles werkelijk de herinnering van de at-One-ment**, de verzoening/vergoeding (engels = atonement) dient; niet atonement/boetedoening omdat je ook maar iets verkeerd gedaan hebt en je op de één of andere manier er boete voor moet doen en je op je knieën moet vallen en zoveel rituelen moet zeggen, etc, niet dat soort van atonement/boetedoening.
** At-One-ment kan niet naar het Nederlands vertaald worden, er wordt op een manier gebruik gemaakt van het woord Atonement welke met verzoening/vergoeding niet mogelijk is.
De (Atonement)/verzoening/vergoeding waar ik over spreek is de herinnering van de at-One-ment wanneer je van jezelf weet de Ene te zijn, en de enige, verlenging van de Ene en alleen een creatief Principe. Welnu, het mentale verstand houdt ervan om met woorden te spelen, met concepten en constructen die jullie maken. Het mentale verstand verteld je dat je gelimiteerd bent. Je bent gelimiteerd door het lichaam en hoe het aanvoelt. Je bent gelimiteerd door de persoonlijkheid welke jij gedefinieerd hebt. Je bent gelimiteerd door de tijd; dit is één van de grootste beperkingen die jullie in deze werkelijkheid ingebouwd hebben. En waarom hebben jullie het ingebouwd? Zodat je het dan kunt achterlaten, zodat je kunt zeggen alle tijd is Nu.  
Velen denken dat zij gelimiteerd zijn door de geografische kilometers vanuit een plaats. Maar na enige tijd, en voorbij de tijd, zal je tot het besef komen dat jij degene bent die alle en elke beperkingen creëert. Dat is het punt welke ik graag wilde dat jullie zouden opnemen vanuit deze boodschap: dat jullie je eigen werkelijkheid scheppen, en dat jullie vragen helpen jullie je Werkelijkheid te beseffen.
Verbeeld je dat je een miljoen knikkers hebt van alle verschillende kleuren en dat zij in een enorme grote glazen schaal zitten. Dat is slechts een symbool van wat jullie werkelijkheden zijn. Je reikt erin en je neemt een knikker. Misschien is het een paarse, en je zegt, "Wow! Dat is echt, echt mooi, maar ik vind de rode ook leuk," en je pakt de rode. En dan, "Oh, ik houd van die heldere," en aldus pak je de heldere.
Je hebt alle miljoen knikkers in de glazen schaal om uit te kiezen, en het is je toegestaan om welke van hen dan ook te pakken of hen allemaal. Er is geen limiet.
Alles is er voor jou. Visualiseer het gewoon; weet dat het in die enorme grote glazen schaal is en dat het naar jou toekomt. En dan, wanneer het naar jou toekomt, spring op en neer als een klein kind en zeg, "Wow! Het gebeurde. Het gebeurde echt!" En de vreugde in jou is volledig gemaakt.
Alles dat je ooit zou kunnen willen is al daar voor jou. Alles dat je hoeft te doen is het te ontvangen. En ik zeg tegen jou, sta jezelf toe om de energie te voelen. "Wow! Ik wist niet dat dat zou kunnen gebeuren. Het kwam echt naar mij toe. Het kwam naar me toe! Het kwam niet naar iemand anders die mogelijk meer waardig was. Het kwam naar mij! Hé, dat deed het echt!"
Voel de energie. Leef in de energie, want dat is waarachtig de tot leven gekomen Christus energie. Dat is werkelijk Wie jij bent. Jij bent de Christus energie in/naar een werkelijkheid gekomen welke je moment na moment na moment maakt, en jouw werkelijkheid zal nooit ophouden totdat je zegt dat je wilt dat het ophoudt.  
Zelfs als je het lichaam verlaat, gaat jouw werkelijkheid door. Je zult altijd blijven Bestaan, en je zult jezelf altijd weten te Zijn. En je zult naar een plaats komen waar jouw vreugde volledig zal zijn, omdat je zult weten dat jij de Ene bent die zich, in deze werkelijkheid, tot uitdrukking brengt als de velen.
Zo zij het.

- Jeshua ben Joseph (Jezus)
in expressie via Judith

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten