vrijdag, november 17, 2017

De Arcturiaanse Raad - Over het Vermijden van Je Emoties - 17 November 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Over het Vermijden van Je Emoties
17 November 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Wij zijn begonnen met het proces te onderzoeken dat jullie gebruiken om jezelf beter te voelen, en hier is wat wij waargenomen hebben. Heel vaak schijnen jullie pogingen om jezelf beter over een situatie te voelen de kortere, de snelste en de gemakkelijkste weg te zijn om naar een hogere vibratie te geraken. Echter, wij hebben opgemerkt dat de kortere wegen vaak de langste wegen zijn om te geraken waar jullie willen zijn in termen van jullie staat van zijn.
De snelste manier om door een lagere vibrationale emotie heen te gaan is om er recht doorheen te gaan, of beter gezegd, om het rechtstreeks door je heen te laten gaan. Alle andere technieken waarvan wij gezien hebben dat jullie die gebruiken zijn zoals voorgeschreven medicatie - zij hebben bijwerkingen, en zij genezen niet echt ook maar iets.
Jullie zijn zeer ervaren met het onderdrukken van wat jullie voelen, en het is niet jullie fout dat jullie tot die specifieke benadering gekomen zijn met om te gaan met jullie emoties. Maar nu dat jullie de manieren herkennen waarop jullie proberen om iets te voelen te vermijden, kunnen jullie er iets aan doen.  

Bijvoorbeeld, je kunt met jezelf overeenkomen dat je geen alcohol of drugs/medicijnen zult gebruiken om jezelf te verdoven. Je kunt ook andere gewoontes in overweging nemen wanneer je die overeenkomst met jezelf maakt. Bijvoorbeeld, sommigen van jullie gebruiken voedsel, andermans voedsel, en andermans inkopen om jezelf te ontdoen van een specifieke gevoelsstaat.
Dus terwijl je in een neutrale, of een goede gevoelsstaat bent, is het een uitstekend idee voor je om de dingen op te schrijven die je weet dat je doet wanneer jij je niet al te goed voelt. En dan kan je een overeenkomst met jezelf maken dat jij je niet zult bezighouden met deze activiteiten om jezelf te verdoven voor wat voor soort van emotie dan ook. Welnu, de manier waarop velen van jullie proberen om een emotie te verbergen, zonder zelfs te realiseren dat jullie het doen, is met een gedachte.
Gedachten kunnen gebruikt worden om een vibratie te verstevigen, maar wanneer je een gedachte gebruikt om iets te negeren, om het te verbloemen, om een ‘happy face’ stikker erop te plakken, is de gedachte niet effectief. Dus als je aandacht schenkt aan wat je denkt, en of wat je denkt een reflectie is van wat je voelt, of een reactie op wat je voelt, dan kan je iets doen aan die specifieke gewoonte. Je kunt je gedachten gebruiken om je bewust te maken van wat je voelt, of om een gevoel te versterken, maar hen te gebruiken om een gevoel te ontkennen gaat alleen maar de situatie verlengen.
Dus nogmaals, raden wij aan dat jullie er recht doorheen gaan, dat jullie je neutrale ruimte vinden, en dat jullie dan de vibratie die jullie in feite willen voelen betreden.
Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en wij hebben genoten van ons met jullie te verbinden.”

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2017. All Rights Reserved - http://danielscranton.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten