maandag, november 06, 2017

De Arcturiaanse Raad - De Effectiviteit van Actie - 6 November 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
De Effectiviteit van Actie
6 November 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Wij hebben onszelf toegestaan om de consequenties van iedere actie te observeren die door ieder mens ondernomen werd gedurende een volledige periode van 24 uur, en wij deden dit omdat wij de effectiviteit van jullie acties wilden zien. Wij wilden objectief bepalen wat jullie verkregen vanuit de acties die jullie ondernamen. En daar is iets merkwaardigs dat wij opgemerkt hebben wat betreft de acties die jullie ondernamen.
Zij worden meestal gedaan zonder echt te onderzoeken wat het is dat jullie doen. Zij worden vaak gedaan zonder een intentie voor hen ingesteld te hebben. Heel veel van de acties die jullie ondernemen zijn gewoontegetrouw, en daarom, betekenisloos voor jullie. Dus zijn er minder pogingen gaande om actie voor persoonlijk gewin te gebruiken dan je zou mogen denken. Het meeste van jullie acties worden ondernomen vanuit een gevoel van het verrichten van een taak of verplichting. Sommigen worden ondernomen om gevoelens te maskeren, en deze zijn degene waar wij met jullie hier over willen praten.  
Wanneer je een actie onderneemt omdat je het voelen van een gevoel wilt vermijden, houd je je echt bezig met het één of andere niet effectieve gedrag. Jullie kijken bij tijden naar actie om iets te compenseren, maar zoals velen van jullie opgemerkt hebben, zijn er niet genoeg uren in de dag om jullie de kans te geven om genoeg acties te ondernemen om iets te compenseren dat er diep binnenin jullie gebeurt.

En dus is hier ons advies voor jullie allemaal. Observeer jullie eigen acties. Ben aanwezig en bedachtzaam wanneer je een actie onderneemt. Weet waar die actie voor bedoeld is om voor jou te bereiken, en ben je bewust van de vibratie waar je de actie mee bezielt.
Als je niets doet om je vibratie te veranderen, dan gaat geen enkele hoeveelheid aan actie genomen vanuit die vibratie jouw omstandigheden veranderen. In feite, om jou beter van dienst te zijn, zullen vele van deze acties jou verder in/naar een gat brengen, want het is alleen wanneer je het dieptepunt bereikt hebt dat je bereid bent om naar de vibratie te kijken die je vasthoudt, de vibratie welke in het hart van de acties is die je ondernomen hebt. Wanneer je naar de vibratie kijkt, deze voelt en verhoogt***, dat is wanneer je acties zeer effectief worden.
Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en wij hebben genoten van ons met jullie te verbinden.”
*****
*** Cobie - Ik wil graag, om een beetje duidelijkheid te scheppen, een klein voorbeeld uit eigen ervaring met jullie delen. Voor mij was dit ontstaan in de werksituatie… Ik schrijf er hier in een algemene vorm over…
Bijvoorbeeld, je zit in een situatie waar jij zogezegd ‘je ei’ niet in kwijt kunt, maar je wilt de ‘lieve vrede’ bewaren … Je neemt een afstandelijke houding aan, zegt niets, doet net alsof alles ‘koek en ei’ is en laat de boel de boel, terwijl je als je alleen bent, er allerlei gedachten over hebt van over hoe het zou moeten en je een stuk zelfbeklag hebt en de ander iets verwijt. We kennen allemaal die malende gedachten daar wel over…. J
Dit kan uiteindelijk naar een hevige botsing leiden of je kijkt naar de situatie wanneer je het helemaal ‘gehad’ hebt en bedenkt hoe je actie voortaan zal moeten zijn. In plaats van te doen ‘alsof je neus bloed’ en afstandelijk te blijven (want anderen voelen heus wel dat er iets niet helemaal in de haak is…) kun je tot de conclusie komen dat er openlijk met elkaar gesproken moet worden en vraag je een gesprek aan. Een gesprek waarin je open en eerlijk voor je gevoelens en dergelijke uitkomt zonder kwaad te worden of je stem te verheffen. Of je komt tot de conclusie dat de situatie op zich eigenlijk niet veranderd kan worden, de persoon of personen in kwestie in hun recht staan en het aan jou ligt … Dan ga je bij jezelf te rade op welke punten jij op een positieve manier je gedrag en/of houding zou moeten veranderen.
Je zou kunnen denken dat je de situatie helemaal moet verlaten. Dat kan je doen, maar dat lost niets aan de situatie op en op een andere manier zal hetzelfde probleem dan in je leven terugkeren, want aangaande je persoonlijke ontwikkeling heb je niets ondernomen.
*****

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2017. All Rights Reserved - http://danielscranton.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten