woensdag, december 21, 2016

De Christus Energie is Volledig Ingedaald op de Aarde en Verankerd in de Kristallen Kern van Gaia - 21 december 2016 / Lilian Gijsbers


De Christus Energie is Volledig Ingedaald op de Aarde en Verankerd in de Kristallen Kern van Gaia
21 december 2016 / Lilian Gijsbers

Een woensdag, even rust... Alhoewel rust tegenwoordig heel anders voelt. De trilling van de Aarde stijgt zó snel en het proces van ons allen is zodanig in stroomversnelling, dat je echt af en toe moet bijkomen.
Wat ik tijdens energetische sessies meemaak is zo ver buiten de gebaande paden, dat ik  vervolgens een heel gek gevoel heb als ik even “gewoon” thuis ben. Dan komt de schok, het besef van wat ik heb meegemaakt en waarvan ik deel uitmaak. Zo was het ook vandaag.
Afgelopen donderdag hadden we een fantastische meditatie, die ons in diepe trance bracht. 11 mensen waren bijeen, we reisden in het Universum. Opeens waren we in een lichtkamer, een plek waar we onszelf konden laten helen en waar grote energie was om ons te omhullen en kracht te geven.
Even later ontdekten we waarom dit gebeurde. Sommigen bleven achter in de lichtkamer, anderen gingen verder. En opeens stonden we bij een kasteel, een krachtplek in het Universum wat we als een kasteel waarnamen.
Ineens stond ik ergens middenin dat kasteel, tijd en ruimte bestonden niet meer, en ik hield een diamant vast ter grootte van een paar voetbalvelden. Maar het was er aardedonker … ik zag niks, voelde alleen die diamant. Ik riep de rest.... “Waar blijven jullie? Ik sta hier met een diamant, maar kan het niet alleen!” Eén persoon uit de groep vond me en later ook enkelen meer.
De trance werd dieper, een enorme kracht verzamelde zich in de ruimte. Wij konden het allemaal ervaren en voelen, werden achterover gedrukt in onze stoelen. De diamant was dof, uitgeblust.... “We moeten er water overheen laten stromen,” riep iemand opeens.... Ja, zo voelde dat, maar waar haal je water?


Opeens kwam 1 iemand uit de groep aan met hele ladingen water, “Hier, neem dit, laat het stromen!” Het water ging over in een waterval en langzaam maar zeker zagen we de diamant gaan stralen. Het werd licht. Diep uit mij kwam het besef: “Deze moet naar de kern van de Aarde, daar moeten we dit energetisch verankeren.” En iedereen hielp mee, we daalden af, uit het Universum, naar de Aarde.... en daar zakten we steeds dieper de grond in. De geur van mos, vochtigheid en aarde was voelbaar, ruikbaar, we waren er echt. En we daalden helemaal tot aan de kern, waar de diamant op zijn plek viel en....... een enorme kracht uitzond het Universum in.
 De diamant ging stralen, tot in alle uiteinden van het Universum. We vlogen mee omhoog en zagen een prachtig schouwspel. De planeten: ze gingen zich verenigen, ze wilden samen in een eenheid terug komen. De balans werd hersteld en wij zaten er tussen en zagen: Vuurwerk, spetters van goud, en vanuit het Universum.... kwam een spiraal van energie terug naar de Aarde. Met die spiraal meedraaiend kwamen we terug op onze planeet en alles was mooi, bomen werden groener, de energie voelde zo puur en zo intens. We waren diep geraakt.
Alle aanwezigen voelden, dat hier een magisch moment had plaatsgehad. Ik voelde op dat moment: De Christus energie is volledig ingedaald op de Aarde en verankerd in de kristallen kern van Gaia. Engelen omringden ons, ze klapten, waren blij, iedereen voelde een rust, een zachtheid.... maar ook een hele grote energie die ons zomaar alle kanten op kon schudden. Mijn voeten waren stevig geaard, maar niet iedereen had dat. Ook niet iedereen had alles meegekregen of ervaren, sommigen waren zo diep in trance, dat we ze wakker moesten maken.
Maar het was duidelijk: we hadden iets voor Moeder Aarde gedaan, haar geholpen om in haar pure kracht terug te keren. Diep van binnen wist ik: Dit gaan we terug horen en zien in berichten van mensen die channelen over de hele wereld, ik sprak dat zelfs hardop uit. En vandaag kwam die schok, het besef. De berichten stroomden binnen, de trilling van de Aarde was super snel gestegen, de Christus is volledig ingedaald, stond ergens.
Dit betekent veel meer dan we beseffen lieve mensen! Nu kan iedereen zich verbinden met het Christusbewustzijn, want het is gewoon op onze mooie planeet gekomen. Hiermee... creëren wij gezamenlijk de Hemel op Aarde. Niets meer of minder dan dat. Hier hebben we eeuwen naar toe gewerkt, hier waren alle profetieën en voorspellingen op gericht.  Nu kan alles samenvallen, kan alles weer één worden.
De energie van de Aarde gaat ons voor en geeft ons de kans om aan te haken, deel te nemen. Vanuit het Christusbewustzijn kan je de goddelijke gaven leren, het je eigen maken. Er komen uitdagingen en testen, geen mens krijgt de goddelijke gaven zonder de inwijdingen en initiaties die noodzakelijk zijn. Het doel wat je als mens voorop moet hebben staan, jouw intentie, is van doorslaggevend belang of je de inwijdingen kunt doorstaan en verder groeien. En die intentie is heel eenvoudig, namelijk: stel je het belang van het geheel boven je eigenbelang? Deel je jouw gaven onder zoveel mogelijk zielen?
Indien steeds meer mensen hun gaven (talenten) gaan delen, groeien onze mogelijkheden. Dan zal in de woestijn water uit je handen stromen als iedereen dorst heeft en bij koude zullen je handen een vuur kunnen ontsteken om iedereen te warmen. Indien ieder zijn eigen deel bijdraagt aan het grotere geheel, zal de Aarde in overvloed raken en helemaal helen. Hoe meer mensen hieraan bijdragen, dienstbaar zijn, hoe eerder het paradijs terugkeert op Aarde. Dat gun ik van harte aan onze lieve Moeder Aarde en al haar kinderen.
Hiermee zal Gods plan voor een Nieuwe Aarde in vervulling gaan. Deze God is geen mens, het is geen op zichzelf staand wezen, God is niet tastbaar zogezegd, God is de Ziel, de Bron, het Hoogste Zelf van alles wie we zijn gezamenlijk, de optelsom van alle levende zielen in het Universum. Wij, de zielen die in dit Universum leven, die de geweldige goddelijke creatie samen delen, wij zijn sámen die ene God. Via hem, de Bron van Alles Wat Is, zijn wij de eenheid, zijn wij één. En van die Bron komen afgezanten die afdalen naar de Aarde om jullie te helpen dit besef opnieuw te krijgen.
Ergens zijn jullie dit vergeten, kwijtgeraakt. Het Christusbewustzijn is afgedaald om jullie op te halen, zodat we allemaal weer in de Hemel kunnen wonen. Veel kanalen noemen dit ook wel de gouden tijd die komt. Daar waar Onvoorwaardelijke Liefde is, vreugde, vrede en overvloed. Daar waar een einde komt aan alle lijden en we in onze volledige kracht kunnen ontwaken. Wij ALLEMAAL! Daarvoor dient de energie die nu rond de Aarde suist en die jullie zo goed voelen. We staan op het punt naar die werkelijkheid te verhuizen. Een werkelijkheid die we diep van binnen allemaal al heel lang als visioen hadden. Iets waar we samen zó naar verlangd hebben. En wij niet alleen. De Aarde, elke boom, elk levend wezen, andere planeten, alle levende wezens in het Universum.....
Voel dit diepe verlangen en zie het als een realiteit voor je. Als we samen hetzelfde visioen voor ons zien, dan zijn wij co-creators van die werkelijkheid en kan de goddelijke energie door jou stromen om die werkelijkheid te laten verschijnen. Als jouw droom uitgelijnd is met die van vele anderen, dan komt die werkelijkheid er, omdat je sámen GOD bent! Zoveel kracht bezit JIJ en met jou elke ziel op Aarde.
Hoe meer zielen samenwerken, hoe mooier die nieuwe werkelijkheid wordt. Eén zielengroep loopt voorop en dat is de zielengroep die we samen “De Christus” noemen. Ook jij behoort tot deze groep of kan je erbij aansluiten. Moeder Maria, Maria Magdalena, Jezus, engelen en Aartsengelen, maar ook Boeddha, Mozes, Mohamed en vele anderen dragen dit bewustzijn uit. Energetisch verschijnen deze prachtige zielen aan mensen om contact te maken, om ze te onderwijzen, om ze bij de hand te nemen. Daarnaast zijn er ook buitenaardsen die deze energie ondersteunen, met name de Pleiadiërs en Arcturianen. Al met al, is er veel hulp en steun om jullie door deze massale energiegolf heen te helpen.
Hoe meer mensen zich bij dit Christuslicht aansluiten, dat uiteindelijk in elke geloofsovertuiging voorkomt, maar overal anders wordt genoemd, hoe meer Liefde er op de Aarde kan stromen. Deze Liefde is wat de nieuwe werkelijkheid vorm geeft. Het werkt in op de materie en brengt het naar een hogere vibratie. Iets met een hoge vibratie gaat stralen en raakt alles om hem/haar heen aan. En zo verspreidt de Onvoorwaardelijke Liefde uit de Bron zich via jou, je buurman, je familie, je collega naar een steeds groter wordend veld waarin alles uiteindelijk gaat stralen en een nieuwe vorm kan aannemen.
Alles wat de Onvoorwaardelijke Liefde niet ondersteunt, zal lostrillen. En zo kan het een nieuwe vorm aannemen, zoals ook bij ijskristallen gebeurt die je Liefde toezendt. Het worden nog steeds ijskristallen, maar mooier, zuiverder en stralender. Dat is als de vlinder die na een lange tijd uit de pop komt en straalt in alle pracht. Zonder jouw liefde had dat nooit kunnen gebeuren en daarom wil ik graag dat je jezelf dankbaar bent en prijst voor alles wat je doet en om wie je bent.
Op de kortste dag van het jaar zijn wij degenen die het Volle Licht in onszelf ontsteken en de hele Aarde laten stralen. Dat is wat je ziet in alle berichten en filmpjes van over de hele wereld. Laat je niet vertellen dat er iets mis is, maar deel jouw weten dat er juist iets heel geweldig moois aan de gang is. En waar elke ziel bij hoort, waar alles en iedereen een steentje aan bijdraagt. En zie.... daaronder vandaan komt de Aarde als een vlinder die straalt. Al het andere zal simpelweg verdwijnen, laat het los en wees een toeschouwer, alsof je vuurwerk bekijkt. Het geeft een knal en vele spetters, maar het is iets moois.

Lilian Gijsbers
Lilianders spirituele coaching en trainingen
© Lilian Gijsbers 2016 - http://www.lilianders.nl/home.html

1 opmerking: