woensdag, juni 15, 2016

Hemelse Zegeningen - Mary Magdalene ~ Houd van Jullie Lichamen! - 7 Juni 2016


Hemelse Zegeningen
Mary Magdalene ~ Houd van Jullie Lichamen!
7 Juni 2016 / Gastvrouw: Suzanne Maresca - Kanaal: Linda Dillon

Houd van jullie lichamen! Houd van dit geschenk dat jij, samen met iedereen, voortgebracht hebt voor het genoegen van de mensheid en de vervulling van de droom van de Moeder.  
Mary Magdalene: Groeten, Ik ben de Magdalene.
Suzi: Welkom.
Mary Magdalene: En welkom aan jou, geliefde, en welkom aan jullie allemaal, mijn zusters en broeders van iedere straal, iedere nuance, ieder doel op Gaia en ver daaraan voorbij. Ik verwelkom jullie, en ik breng jullie het geschenk van het zachtaardigste roze naar het meest levendige fuchsia - Ik breng jullie het geschenk van mijn Liefde.
Ik loop met jullie, ik praat met jullie, want ik herinner me zeer duidelijk hoe het is om in de vorm te zijn. Jullie allemaal en een ieder van jullie hebben de vermenging van het Goddelijke Mannelijke en het Goddelijke Vrouwelijke naar de planeet gebracht, en in dit is het volmaakte evenwicht van de waarheid van wie jullie zijn.
Het is een tijd op dierbare Gaia wanneer er een vernieuwde verankering is - en op vele manieren een eerste verankering - van het Goddelijke Vrouwelijke, van energieën die niet aanwezig geweest zijn op deze planeet sinds diens begin.
Welnu, ik bedoel niet om te concluderen - en laat ons daar beginnen - dat het Goddelijke Mannelijk de leiding gehad heeft, omdat het dat niet gehad heeft. Zijn er levende, primaire voorbeelden geweest van zowel het Goddelijke Mannelijke als het Goddelijke Vrouwelijke doorheen de volledige geschiedenis van deze planeet? Natuurlijk. Maar zelfs de heerschappij van het Goddelijke Mannelijke is wijsheid en bescherming en zorgdragen en aanwezigheid, en leiderschap in de beste betekenis van het woord.
Het Goddelijke Mannelijk is nooit bedoeld om te controleren of superioriteit te hebben over; er is niets Goddelijks aan dat. Maar een ieder van jullie draagt dat evenwicht, en nu komt het Goddelijke Vrouwelijke naar voren in de schoonheid en de macht, en ja, de wijsheid. Het is geen bepaling van ofwel/of; het zijn gradaties, ietwat andere interpretaties.
Het Goddelijke Vrouwelijke komt sterk naar voren in deze tijd, niet alleen … natuurlijk, is het het Plan van de Moeder, maar niet alleen vanwege dat - hierachter zit een motivering. En de motivering, Haar wil, Haar denken, Haar hart, is dat dit een tijd is wanneer de mensheid, wanneer het collectief, wanneer alle Gaians gekoesterd, gewaardeerd, geliefd, en herinnerd moeten worden aan de waarheid van wie zij zijn.

Dat heeft er behoefte aan om volledig aanwezig te zijn om naar voren te stappen in/naar de geboorte en de creatie, het in bloei brengen van het Plan van de Moeder. Het kan nooit jij zijn, of wat voor wezen dan ook, die handelt, omdat hen verteld werd om het te doen. Nee. Het is een handeling en een keuze van het hart, van Liefde, van de wil dat zin maakt voor het brein en het ego.
En dus, wanneer wij spreken over het toestaan van het tot bloei komen van dit evenwicht van de Mannelijke en Vrouwelijke Goddelijkheid om naar de voorgrond te komen, is het dat allen tot bloei zullen komen: man en vrouw, kind en oude. Het is voor alle wezens. De koninkrijken weten dit totaal en volledig, en zij ademen een zucht van verlichting dat jullie, mijn geliefde vrienden, niet alleen ontwaken maar ook instemmen met deze infusie van de Moeder en al Haar legioenen.  
Ik kom om te spreken over het Goddelijke Vrouwelijk, en het Goddelijke Vrouwelijke in de vorm. Voor veel te lang is er een subtiel en reëel oordeel geweest - en zou ik zelfs mogen zeggen, kruisiging - van vrouwen en de seksualiteit. Kijk naar de geschiedenis zoals geportretteerd door diegenen die niet wensten om mij wat voor betekenis van positie of macht dan ook te zien hebben - hetgeen belachelijk is want wij streefden macht nooit na - maar hoe zij mij denigreerden door de seksualiteit aan te vallen. Het is belachelijk.
Seksualiteit, fysicaliteit, derhalve het geschenk in de fysicaliteit van de seksualiteit, maakt deel uit van de vreugde van in leven te zijn. Alle wezens hebben een hunkering, een verlangen, een aansturing richting de herverbinding met de Moeder/Vader/Ene - maar hoofdzakelijk is de aansturing de terugkeer naar de Moeder. In de vorm openbaart dit zich op vele manieren: zeker de hunkering en de vervulling van het Heilige Partnerschap - en ik bedoel niet de vrijblijvende romance of het avontuurtje - ik bedoel werkelijk de hunkering en aansturing richting het verenigen met een ander.
Laat mij gedurende een moment afdwalen. Want wanneer ik spreek over avontuurtjes of een vrijblijvende romance, wat in jullie terminologie vaak in jullie dagen “afspraakjes” genoemd worden, is dit geen vereniging. Dit is ‘je verwikkelen in’, en daar is een zeer groot verschil.
Wanneer jij je met een ander in seksuele intimiteit verbindt, versmelten en vermengen jullie je energieën - denk aan al jullie gebieden/velden, niet louter jullie lichamen, niet louter jullie hart, maar al jullie heilige gebieden/velden. Je zegt tegen die persoon, “Kom binnen”. Bewust of niet, dat is wat je aan het doen bent.
Wanneer het zich voordoet, dat het gedaan wordt zonder na te denken van wat er waarlijk gebeurt, wanneer de energieën disharmonisch of louter afleidend zijn, wat jullie doen is je verwikkelen - denk aan een bal van touw met strikken en knopen. Dat voegt niet toe aan je droom van vervulling. Het voegt niet toe aan de vervulling van de droom van de Moeder. In feite, wat dan ook het zet jou op een zijspoor, het breekt je hart, en het maakt dat jij je vaak minder-dan voelt.  
Er is in de geschiedenis zeer zeker een dubbele standaard geweest. En er is een bepaalde nadruk geplaatst op een vrouw zijnde puur en maagdelijk. Dat is niet waar ik over spreek. Ik spreek niet over het element van controle dat probeert geheelonthouding te promoten.
Wat ik tegen jullie zeg, is dat het veel belangrijker is, veel meer betekenisvol, veel plezieriger om eenvoudig jezelf te plezieren, in plaats van je te engageren in een seksuele intimiteit die eenvoudigweg je energiegebied vermindert en wie jij bent. En dat is waar, mijn geliefde vrienden, voor mannen en vrouwen. Er is geen dubbele standaard. Dat is van het oude rijk van het mannelijke controlerende paradigma, en het is op geen enkele manier, gedaante of vorm Goddelijk.
Wanneer jij je engageert in de seksuele intimiteit met jezelf, wat je aan het doen bent is te proberen - en het is vaak dat je slaagt! - in niet alleen je te verbinden met je volledige gebied,maar ook met al je aspecten, met het Goddelijke. In geen andere situatie anders dan het orgasme slaag je in niet je alleen te verbinden met al je heilige zelven - maar ook je Hogere Zelf, je Universele Zelf en het Goddelijke.
In geen andere situatie ben je zoveel uit je lichaam - tenzij je in de 13de Octaaf bent! - uit je lichaam en in je lichaam, omdat je wegsmelt in de Ene. En toch, tezelfdertijd, is het een fysieke ervaring die verwant is - niet hetzelfde maar verwant, gerelateerd is aan gelukzaligheid, extase. En ja, het is een fysieke bevrijding van spanning. Het is een verlaging van de stress!
Maar laat ons ook spreken over dit abusievelijke, onjuist geïnterpreteerde idee van maagdelijk te zijn, van puur te zijn. Vergeet niet, mijn geliefde vrienden, dat onze Moeder in Haar Tsunami van Liefde ons het geschenk van zuiverheid en overzichtelijkheid en goedgunstigheid gaf. Zij heeft dat niet verwijderd. En zij heeft de zuiverheid van het hart, van de geest, van de wil, van het wezen, en van de fysicaliteit in jullie allemaal herbekrachtigd.
Welnu, één van de manieren dat dit zich manifesteert is dat de zuiverheid en de overzichtelijkheid van jullie fysieke voertuig ondernomen wordt. Het heeft zich door al jullie gebieden heen gepenetreerd, en het wordt nu volledig en compleet in jullie lichamen verankerd.
Welnu, wat betekent dat in praktische termen? Het betekent dat er geen ruimte is voor wat dan ook dat niet van zuiverheid, van overzichtelijkheid en van goedgunstigheid is. Chaos, kwaadheid, angst, kernkwesties, gevoelens van minder-dan - geen van deze is van zuiverheid. En hoe deze gebreken en beperkingen zich gemanifesteerd hebben in het lichaam is door ziekte, disharmonie en onbalans.
Aldus veel hiervan voor jullie zelf en - ja, zoals ons geliefden [Linda & Suzi] erover gesproken hebben - het collectief is naar de oppervlakte aan het komen om losgelaten te worden, om vernieuwd te worden, en om naar voren gebracht te worden in/naar een nieuwe vorm van fysicaliteit die niet afgescheiden is van de belichaming van jullie totaliteit.
In jullie maatschappijen, werd ofwel over de seksualiteit gesproken als ietwat smerigs of in klinische termen. De omhelzing van jullie seksualiteit, van jullie schitterende fysicaliteit, is een keuze geweest. Er zijn zeer, zeer weinigen die belichaamd zijn en die geen enkele associatie met de seksualiteit hebben. En ik bedoel niet die mensen die wat jullie noemen “aseksueel” zijn, omdat dat ook een keuze en een manifestatie is van de seksualiteit. Dus zij kunnen niet gescheiden zijn. Jullie zouden hen niet willen scheiden.
Maar deze diepe omhelzing van de vreugde van in leven te zijn en de geschenken van jullie lichaam - en wij bedoelen dit nu in de breedste betekenis: om in een lichaam te zijn, hebben jullie je zintuigen, en deze zintuigen zijn zelfs in termen van, bijvoorbeeld, zien, horen en ruiken - allemaal aan het uitbreiden. Jullie zintuigen en sensaties zijn aan het uitbreiden.
Maar jullie kwamen om de volledige ervaring te hebben als engelen in de vorm, van de verrukking van de vorm. Dus of het nu het ruiken van een bloem is, de geur van de bries, het horen van het huilen van de wind of een coyote, kijken naar de Maan of kijken naar de feeën die dansen onder het sterrenlicht, of het hebben van een orgasme of fysieke intimiteit, of jezelf naar behoren te voeden of genoeg water te drinken - deze kunnen niet gesegmenteerd zijn. Zij maken deel uit van wie jullie zijn. Zij maken deel uit van de verrukking.
En, geliefden, jullie zijn de padvinders; jullie zijn de wegwijzers. En wanneer jullie zeggen, “Geen fragmentatie meer”, wat jullie aan het doen zijn is de levende belichaming te zijn van wat onze Moeder ons leerde om van de vorm te genieten, om Liefde in de vorm te kennen, om Liefde met elkaar te kennen maar ook met jezelf.  
Hoe is dat om te beginnen, dierbare Suzanne?
Suzi: Oh, zeer prachtig, natuurlijk! Er zijn zoveel dingen over wat je zei! Eén van de dingen was “terugkeren naar de Moeder in de vorm”. Wanneer je dat zegt, spreek je dan in termen van het fysieke proces van ascentie waar wij doorheen gaan?
Mary Magdalena: Ik spreek over het fysieke proces van ascentie waar jij en de mensheid momenteel doorheen gaan. Welnu, wij hebben vele keren gezegd, in vele vormen, dat dit nooit eerder gedaan werd. Het vasthouden van je vorm en de hoogste frequenties vasthouden, leven en ervan genieten werd zeer zeker niet eerder als een collectief gedaan.
Ja, er zijn gevallen van individuen geweest, maar over het geheel genomen ascendeerden zij en vertrokken. Dus ja, ik spreek over het ascentieproces - maar wat dat betekent is alles van jou te belichamen, alles van wie je bent, niet louter waar je voorheen over dacht als je Hogere Zelf, je lichtere zelf, je lichtlichaam zelf, je lichaam negerend!
Ik hield ervan om een vrouw te zijn, niet omdat ik kwam om eenvoudig te trouwen en kinderen te hebben of een moeder te zijn. Dit alles waren heilige geschenken voorbij wat voor voorstellingsvermogen dan ook. Zij vervulden mij. Ik deed het niet omdat het mijn verantwoordelijkheid was, maar omdat het me vreugde gaf. Maar laat mij jullie vertellen: voorafgaand aan dat, na dat, tijdens dat - hield ik ervan om een vrouw te zijn! En die essentie van de vrouwelijke seksualiteit is zo prachtig, ja, net zoals de mannelijke seksualiteit, de mannelijke fysicaliteit prachtig is.
Suzi: Daar ben ik het mee eens. Het is een prachtig geschenk. Ik ben zeer blij om een vrouw te zijn. In misschien de laatste 6 jaren of zo, ben ik echt in aanraking gekomen met mijn seksualiteit en de betrokken kracht in het orgasme. Dus het geschenk van het orgasme zal zonder twijfel doorgaan in/naar onze hogere dimensionale ervaring. Kan je iets zeggen over hoe dat zal verschuiven en uitbreiden op die reis?
Voor mij, is één ding dat we kwijt moeten raken alle schaamte die de mensen over seks en onze lichamen en dat alles hebben. Maar we zullen dat voor nu afblazen en verder gaan naar wanneer wij er voorbij zijn.
Mary Magdalena: Maar een deel van eraan voorbij te gaan is het te accepteren als een geschenk. Er is geen plaats in zuiverheid of in gratie voor schaamte of onvolkomenheid of beschuldiging. Het is belachelijk. Hoe kan je beschaamd zijn van iets dat jou toestaat om je aan alles voorbij te voelen, omdat dat de ervaring van het ware orgasme is?
En de schaamte is verbonden aan controle, dat je niet gerechtigd bent om niet slechts van de voortplanting te genieten - hetgeen een geheel andere kwestie is - maar de feitelijke handeling van intimiteit, van te verenigen met jezelf of met een ander. Dit is voorbij, voorbij het absurde.
Suzi: Wel, het voelt gewoon aan zoals een zeer extreem gerichte, zoals jij zei, controle methode, omdat wat voor een betere manier hebben we om ons te verbinden met onze kracht en het Goddelijke. Er is geen betere manier die ik ken en, natuurlijk, om dat van de mensen weg te houden zou het doel zijn. Omdat dan, natuurlijk, als we die verbinding met onze ziel, onze goddelijkheid niet hebben, en we het in feite zien als een beschamend en vies iets … wel, dat gaat sowieso eindigen - niet om jou erdoorheen te haasten of wat dan ook! [gelach]
Mary Magdalena: Het zal eindigen, maar laat mij duidelijk zijn. Liefde probeert niet om te controleren, punt. En het is niet afhankelijk van de mannelijke of de vrouwelijke goedkeuring van het oude rijk om jou toestemming te geven van seks te genieten.
En ik heb die clausule over verwikkeling erin geplaatst zodat jullie bewust zijn. Als jullie voortgaan … er is een misvatting geweest en wij hebben hierover gesproken, maar laat ons er nogmaals over spreken.
De verankeringsplaats in termen van waar jullie aan denken als de fysicaliteit: tijd, ruimte, materialiteit, lengte, breedte, enzovoorts, is verankerd in de 3de dimensie. Jullie weten dat je 12 dimensies hebt, en binnenin elk van deze dimensies zijn er 12 gebieden of niveaus. Omdat de fysicaliteit rust in de vernieuwde 3de - laat ons daar duidelijk over zijn! - betekent niet dat je de fysicaliteit niet neemt waar het ook maar is waar je gaat. Dat is het geschenk en het wonder van dit ascentieproces!
Op dezelfde manier … Denk er op deze manier aan. De 7de dimensie is de dimensie van Liefde, van het Christus Bewustzijn. Dat betekent niet dat je dat Christus Bewustzijn, die Liefde niet in/naar de 2de, de 3de, de 12de, de 11de brengt. Het betekent niet dat je niet de kwaliteiten van schoonheid van de 10de in/naar de andere rijken brengt.
De fysicaliteit wordt voorwaarts gedragen - op en neer zoals jullie erover zouden denken; wij neigen eraan te denken als een cirkel. Welnu, als je  naar een groter hartbewustzijn verhuist, als jij je uitgebreide zelf wordt, dan ja, breidt de vreugde van de fysicaliteit, de keuzes van de fysicaliteit ook uit. Jullie zijn Scheppers in de vorm. Het is de wedergeboorte, de herrijzenis - omdat jullie al gekruisigd geweest zijn! - van het Schepper Ras.
Dus ja, je draagt de vreugde van de fysicaliteit in al diens betekenissen voorwaarts - en het groeit!
Suzi: Oké. Dus, om dit niet echt te persoonlijk te maken … maar ik ga momenteel door deze ingewanden kwestie heen. Ik heb jarenlang gevraagd, zeggende dat ik er echt het beste van zou houden als ik zou kunnen eten als ik het gevoel ervoor heb en niet omdat ik het moet.
Dus de veranderingen die momenteel in mijn lichaam gebeuren - Ik snap dat zij zeer doelgericht zijn en ik me zeer licht voel, en ik ben, om eerlijk te zijn, niet zeer opgetogen over weer voedsel te eten. Is wat er gaande is met mijn lichaam gedurende de laatste paar weken een deel van de veranderingen in mijn fysicaliteit zodat ik geen voedsel hoef te eten? Zeg alsjeblieft ja!
Mary Magdalena: Laat ons dit zeggen - en ik zeg het tegen jou en ik zeg het tegen velen. Jullie worden herijkt. Je komt er ook toe te beseffen, in partnerschap met ons, wat een krachtige schepper je bent, omdat dit is wat je gevraagd hebt; dit is wat jij naar voren gebracht hebt.
Welnu, er is ook een deel van jou dat het zeer moeilijk gevonden heeft om door te gaan om de chaos in te nemen, de onjuiste informatie, de leugens, de haat, de hebzucht enzovoorts van het menselijke collectief. Het heeft letterlijk jullie spijsverteringsstelsel ontstoken; voor sommigen van jullie heeft het jullie gewrichten ontstoken; voor anderen van jullie, heeft het jullie brein ontstoken, voor anderen van jullie, heeft het jullie hart ontstoken, jullie longen, jullie nieren.
Dus het is deze onbekwaamheid … omdat je weet, dierbare Suzi, dat jouw verlangen voor zuiverheid, jouw verlangen voor keuzes als jij hen maakt - niet als wij hen maken, niet als iemand extern op de Aarde hen maakt, maar als jij hen maakt - zal manifesteren in de fysicaliteit.
Dus er zijn twee dingen; de herijking en de ontsteking van de situatie. Maar je bent een punt aan het bereiken, hetgeen werkelijk je hartsverlangen geweest is, van niet te willen om vuilnis in te nemen - emotioneel, mentaal en fysiek vuilnis - en om in staat te zijn op Licht te leven.
Welnu, ben je daar dat je nu kunt bestaan zonder voedsel? Nee. Maar dat zal in een zeer andere betekenis terugkeren. Welnu, er zijn velen van jullie die absoluut van voedsel houden; de geur, de samenstelling, de ervaring. Wij zeggen niet, “Nu verkondigen wij, geen voedsel!”
Wat verkondigen jullie, mijn geliefden, mijn vrienden? Jullie verkondigen de vrijheid van keuze, de vrijheid van beslissingen, van jullie expressie, van jullie goddelijkheid en zuiverheid in de vorm.
Suzi: Dat is prachtig; Ik ben zo blij dat allemaal te horen. Ik kan geduldig zijn. Ik weet dat ik nog enige tijd voedsel moet eten, en ik zal het precies zo doen als ik ervan houd om het te doen omdat dat de manier is, dat het antwoord is.
Je zei iets over dat de fysicaliteit rust in de vernieuwde 3de en dat het overal met ons mee komt. Dus is dit een gewaarwordend iets als wij in bewustzijn stijgen en vaker in de hogere dimensies verblijven en wij besef van dit alles zullen hebben?
Mary Magdalena: En velen van jullie hebben hier al besef van. Waar jullie vaak naar zoeken is een gevoel van een bliksemflits uit de hemel of een teken dwars door de lucht dat zegt, “Jullie zijn gearriveerd!” Het is noodzakelijkerwijs niet dit.
Jullie hebben gestroomd - denk aan de wolken als zij door de lucht drijven, de zachte stroom die jullie gedurende jaren gevolgd hebben. Jullie hoeven niet over de Victoria Watervallen of de Niagara Watervallen te vallen om te arriveren!
Dus wat jullie doen is interdimensionaal drijven, soms ervarend wat wij genoemd hebben de “interdimensionale ontsporing”. Dus jullie stromen al heen en weer, zeer specifiek doorheen de 7de en 8ste en de 3de en 4de. Nee, we sloegen de 5de en 6de niet over. Wij zeggen dat jullie stromen.
En dus, Wat jullie denken is, dat als jullie de fysicaliteit ervaren, zeg in de 7de, dat het anders aan zou voelen. Maar wij willen dat jullie …. Het is bedoeld dat jullie nog steeds jullie huid zullen hebben, jullie tanden, jullie haar - en voor diegenen van jullie die kaal zijn, kijk naar jullie haar! - en heb de vorm die jullie kennen waar voor jullie te zijn.
Suzi: Oh, zoals frisse nieuwe tanden die gaan groeien … dingen zoals dat?
Mary Magdalena: Zoals de vorm van jullie lichaam, zoals jullie tanden, zoals jullie haar, zoals jullie huid en ook de bekwaamheid met jullie ogen dat in anderen te zien.
Suzi: Oh ja, voor zeker. Ik herinner me niet wanneer het was, zeer recentelijk, een paar weken geleden, had ik een visioen van de binnenzijde van mijn hoofd. De binnenzijde van mijn schedel zoals een geode - het wat nogal cool! Ik vond het leuk.
Mary Magdalena: Het was heel erg cool, was het dat niet?! En wat je zag … specifiek jij hebt een zeer diepe, diepgaande verbinding met het Elementalen Koninkrijk, met Gaia en met het Mineralen Koninkrijk. En wat je zag is je minerale vorm van wie je bent.
Welnu, je bent getraind, geliefde, als een sjamaan, en dus weet je dat je de walvis of de dolfijn of de wolf kunt zijn, en je kent de beschikbaarheid van vormverandering. Welnu, velen van jullie leren dit nog maar net en jullie zeggen, “Wel, mijn totem is zo en zo; ik ben vandaag een vos,” maar je neemt de tijd niet - en dit is interdimensionaal - om werkelijk je karakteristieken te voelen vormveranderen, of je wezen te verschuiven in/naar de opmerkzaamheid en de camouflage van de vos te zijn.
Dus wat je zag, geliefde, was jezelf als het mineraal, als de geode. Het is één van je vormen. En dus zou ik jullie allemaal uit willen nodigen, in de verrukking van wie jullie zijn - speel hiermee! Wat is jouw verbinding met het Dieren Koninkrijk? Wat is je favoriete vorm? Wat is je favoriete mineraal? Wat is je favoriete bloem, boom? Ben je de Niagara Watervallen of ben je het zuivere bergmeer.
Speel hiermee en begin te verkennen/onderzoeken, omdat het kennen van je Heilige Zelf als vele expressies van je Goddelijkheid en het Goddelijke Patroon van de Moeder binnenin jou een verrukking is. Jullie werden nooit beperkt naar  één vorm.
Denk erover na. Velen van jullie zijn dik en dun geweest; jullie groeiden van zeer kort naar tamelijk lang. Jullie morfen voortdurend. En toch, nemen jullie dit patroon niet, niet alleen dat uitwendig en seizoensgebonden is, maar waar is voor wie jullie zijn, en sta het toe te groeien en te ervaren en te morfen, te transmuteren, transformeren, te verschuiven in/naar wie je wenst te zijn.
Eén van de dingen die velen van mijn neezeggers over mij verafschuwden was, dat ik altijd mijn schoonheid en vorm zou handhaven, mijn verleidelijke vorm! Omdat ik ervan hield en het was wat ik naar mijn Heilige Vereniging met Yeshua wilde brengen. Het was de vorm die ik wilde laten zien aan mijn lieve dochter, Sarah. Het was wat ik wilde laten zien en de ingewijden, de discipelen, de gemeenschap wilde onderwijzen van wat mogelijk was. En waarom zou ik niet de vorm omhelzen waar ik mee gezegend was?
En dus zeg ik tegen jullie: man, vrouw, kind, oude - omhels de schoonheid van wie je bent! Sommigen van jullie zeggen, “Maar Mary, ik koos om te komen. Ik denk niet over mezelf na als zijnde prachtig.” En ik zeg, “Kijk je in de spiegel?” Als je koos om als niet buitengewoon knap of prachtig te komen, waarom is dat dan? Omdat het de Goddelijke Perfectie was van jouw keuze.
Dit werd niet eenvoudigweg aan jou geschonken door de Moeder of je bewakers of het DNA. Het was een keuze van de vorm die je aan zou nemen. Dus welk deel van schoonheid en pracht was je aan het proberen om te demonstreren? De schoonheid binnenin en de schoonheid van buiten.
Jullie allemaal hebben de ervaring gehad waar je begon tijd met iemand door te brengen, en aan het begin van de ontmoeting dacht je, “Oh hemel, die persoon is eenvoudig”. En aan het einde van het bezoek, dacht je dat die man of vrouw of dat kind het meest prachtige wezen was dat je ooit gezien had!
Dus sta je de transformatie toe en ontsteekt deze, niet alleen in jezelf maar in elkaar, en dan zien jullie werkelijk met jullie fysieke ogen, met jullie 3D en 4D en 5D ogen, wat er echt recht voor jullie is - en dat is jullie interdimensionale zelf!
Suzi: Dat is prachtig. St. Germaine zei een tijdje geleden dat hij nooit de liefde met een man of een vrouw bedreven had zonder eerst de intentie in te stellen. Ik vroeg me af of we een kleine plug-in konden plaatsen voorafgaand aan het einde, voor de verbazingwekkende kracht van manifestatie dat beschikbaar is in het orgasme?
Mary Magdalena: En het is door intentie. Of jij je werkelijk, waarlijk met jezelf of met je geliefde verenigd, wat je van zins bent is de hoogste frequentie, de hoogste vibratie, de grootste expressie in de vorm van Liefde.
En in dat … Jullie hebben allemaal de ervaring gehad waar jullie de Liefde met een ander bedreven en jullie gezegd hebben, “Wel, dat was zo zo…” Maar waar was je intentie, dierbaar hart?
Intentie staat op vele manieren gelijk aan - ja, met het gebed en de stilheid - maar het staat gelijk aan de manifestatie. Dus als je overslaat wat je van zins bent om te volbrengen in de vereniging, dan heb je een deel gemist van het resultaat van de grootste vreugde. Waarom zou je dat doen?
Suzi: Omdat je het niet weet.
Mary Magdalena: Maar nu doe je dat wel! Dank je wel voor die vraag!
Suzi: Yippee! Dus we zijn bij het einde van de show aangekomen. Ik ben zo dankbaar voor dat je gekomen bent, en het is zo prachtig om deze conversaties te hebben en om dit zeer belangrijke onderwerp naar voren te brengen. Heb je iets voor de afsluiting?
Mary Magdalena: Ja. Dank je wel voor mij hier te hebben - en houd van jullie lichamen! Houd van dit geschenk dat jullie, in vereniging met alles, naar voren gebracht hebt voor de verrukking van de mensheid en de vervulling van de droom van de Moeder.
Ga met mijn Liefde. Vaarwel.
Suzi: Prachtig, dank je wel. Vaarwel.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Channeled by Linda Dillon
© 2016 Council of Love, Inc.
http://counciloflove.com/
This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten