donderdag, februari 12, 2015

Hemelse Zegeningen - Aartsengel Michael - Vrede Op Aarde - NU! - 10 Februari 2015


Hemelse Zegeningen - 10 Februari 2015
Aartsengel Michael
Vrede Op Aarde - NU!
Boodschap doorgegeven via Linda Dillon
Groeten, Ik ben Michael.
En welkom aan jou, geliefde (Suzanne Maresca). En welkom aan jullie allemaal, vrienden en bondgenoten, broeders en zusters, medescheppers, brengers van Vrede, ankers van Liefde, dansers van Vreugde.
Zing de liederen van Vrede. Maak jezelf bekend. Want jullie zijn de Vredestichters. Ja, jullie zijn de portalen. Jullie zijn de ankers. Jullie zijn de bakens. Jullie zijn de wegwijzers. Jullie zijn de Poortopzichters. Jullie zijn de Engelachtigen.
Niettemin dierbare harten, zijn jullie de Vredestichters.
Ja, wij hebben u in/naar deze heilige vereniging gewenkt. Wat sinds eeuwig in het bestaan geweest is. Maar nu zijn jullie op een plaats waar jullie bereid zijn om te erkennen, om deel te nemen, om jullie samen met ons in de heilige vereniging van het hart te voegen, in de heilige vereniging van het doel, in de heilige vereniging van Vrede.
Dierbaren, Vrede is essentieel voor jullie Ascentie. Het is niet louter dat jullie dimensies transcenderen, wat velen van jullie gedurende jaren gedaan hebben. Maar jullie brengen de chaos, de rotzooi van de oude Derde met jullie mee. Dat kan niet zijn.
En dus is deze onderneming om de fragmenten te verlichten, de echo's, de fluisteringen van het oude, terwijl jullie collectief in/naar een nieuw rijk transcendeert.
En het is een rijk van vrede. Zonder Vrede, is er geen vreugde. Er is geen waarheid in oorlog, er is geen waarheid in geweld, daar is geen zuiverheid. Het is complete illusie en het dient niemand.
De Moeder heeft jullie begenadigd, op overtuigende wijze op vele, vele manieren, en zij heeft op manieren verhoogd, vermenigvuldigd waar jullie alleen maar over kunnen dromen, jullie gevoel van overzichtelijkheid, jullie goddelijke kwaliteiten van overzichtelijkheid, van zuiverheid, van Liefde en van goedgunstigheid.
Maar wat betekent dit? Denk er op deze manier aan. Overzichtelijkheid, de bekwaamheid om helder/duidelijk te zijn, is jullie navigatiesysteem, mentaal, emotioneel en spiritueel.
Maar wij kunnen jullie vrije wil niet overschrijven en het uitzetten. Dit is voor jullie van nature aanwezig. Het is jullie systeem, het is jullie GPS.

Maar wanneer jullie voortgaan in de luister, in de schittering van wie jullie werkelijk zijn, is het jullie keuze. Het is jullie beslissing. Het is jullie geschenk van de vrije wil. Het is jullie verantwoordelijkheid hetzij je kiest het te omhelzen en een verbintenis aan te gaan met de overzichtelijkheid welke al diep binnenin jullie ingebed is.  
Nu, waarom benadruk ik dit? Omdat wanneer je duidelijk/helder bent, wanneer je in die uitlijning van het hart, en spirit, en geest, en lichaam en emoties bent, is er niet één wezen op de planeet die oorlog zou kiezen.
De grootste oorlog die gevoerd wordt en altijd gevoerd werd is de oorlog binnenin jullie. Het is de oorlog van twijfel en angst en gebrek en niet geloven, vertrouwen, en het eenvoudig belichamen van de kracht, de macht, de waarheid, de volheid van wie jullie zijn, de totaliteit van jullie goddelijkheid, de luister van jullie wezen.
Het is tijd, alsjeblieft, wij smeken jullie, om deze oorlog te laten eindigen. Laat deze twijfel en angst uitgeroeid zijn vanuit jullie kern, vanuit jullie hart, vanuit jullie leven, vanuit de planeet van lieve Gaia voor eens en voor altijd. Het dient niets.
Het is niet verwant aan voorzichtigheid of moed of heldhaftigheid of bescheidenheid. Het is verwant aan hoop. Wat deze oorlog binnenin doet is dat het jullie op een niveau van knechtschap houdt, van in de val gelokt zijn dat nooit weer hoeft te bestaan.
En hoe ontbindt dit, hoe verbrokkelt dit in/naar de as dat weggeblazen wordt en als licht opnieuw geabsorbeerd wordt, als Liefde door de Moeder en dan opnieuw terug naar jullie verspreid?
Dat doet het met jullie verklaring, en de verklaring is niet louter een luchthartige verklaring van een voornemen. Het neemt iedere ons, iedere vezel, etnisch en letterlijk, van jullie wezen en verklaart waar jullie tot toe in staat zijn.
Jullie zijn onze familie. Op dezelfde manier dat jullie broeders en zusters van de sterren, de galactische en intergalactische strijdkrachten, de feeën, de elven, de kabouters, de dieren, de planten, de bomen, de mineralen, de waarachtige lucht die ik door jullie heen adem - wij zijn jullie familie.
En wij willen, wij wensen - en het is het Plan van de Moeder - dat deze heilige vereniging, deze samenvoeging verankerd en binnenin u en op lieve Gaia uitgehard wordt. Dit is wat wij vragen.
En de beste manier dat wij weten hoe dit te doen is dat jullie ertoe kunnen komen om te erkennen, te accepteren en te omhelzen wie jullie zijn door deze creatie van Vrede op Aarde NU is.
Wij werken in en uit de tijd, specifiek met de Moeders verklaring van de "Nieuwe Tijd", heeft dit feitelijk een raamwerk geplaatst op deze gezamenlijke onderneming, zeer tot de ergernis van het kanaal. (Linda is geen voorstander hiervan) En wij hebben het aldus gedaan, en het is nog maar net iets langer dan een week geweest, wij hebben het aldus gedaan omdat wij weten, allereerst dat jullie houden van snelle-en-onverkwikkelijke resultaten. Maar ook in termen van jullie, zullen wij zeggen, aandachtsspanne, raken jullie verveeld.
Dus als wij jullie vroegen om dit te doen gedurende een jaar, gedurende twee maanden, zouden jullie er in en uit vandaan drijven en zou het niet dezelfde intensiteit van toewijding/verplichting hebben. Dus vragen wij aan jullie, bepleiten met jullie, om de volheid van jullie aandacht, jullie focus, van jullie waarachtige kern en hart, geest, spirit en lichaam hier naartoe te brengen.
Wij weten al tot wat jullie in staat zijn. Dus dit is een demonstratie voor jullie, mijn geliefden, zodat jullie weten waar jullie capabel van zijn, dat wij samen mogen vliegen en dat jullie broeders en zusters van de Lichtsteden, de Vleugelmakers, jullie sterren broeders en zusters de harmonie mogen verankeren omdat vrede harmonie is. Het is balans. Het zijn bubbels van vreugde. Het is de sereniteit van een nieuwe dag en het is Nieuwjaarsavond, allen ineen gerold.
Het is leven, ademhalen, bestaan, creëren in sereniteit, veiligheid zonder angst, zonder twijfel. Dat dit niet betekent dat jullie gevoel van vechten of vluchten geëlimineerd is. Wat geëlimineerd is is jullie vrees om te falen. Jullie kunnen dit niet verkeerd doen.  
Als je zegt, "Ja, ik wil," als je zegt, "Genoeg!" als je zegt, "Het is tijd," wie anders dan op de planeet kan daar bezwaar tegen hebben. Niemand. Zelfs diegenen die ondergedompeld en ingegraven zitten in de ergste gevechten.
Bid voor Vrede, lieverds, dit is jullie kans om bij ons te zijn zoals wij bij jullie zijn.
Lieve Suzi, waar wens je te beginnen?
Suzanne Maresca: Oh, dank je wel Michael. Er zijn een paar dingen die voor mij naar boven komen. Het voelt voor mij aan, dat wanneer wij eenmaal Vrede binnenin ons zelf kiezen, dat het een permanente keuze wordt, dat een beweging om een ander pijn te doen een weerzinwekkend idee is en we er zelfs niet over zouden dromen. Dus wanneer u spreekt over een uitoefening en ernaar terug te gaan, vraag ik me gewoon af hoe iemand vrede in zijn hart zou kunnen hebben en dan terug zou kunnen gaan naar geweld?
AEM: Dat kunnen zij niet, en dat is waarom is voorstel … wel, ik stel het zelfs niet voor; Ik vertel het jullie, Ik verklaar dat de meest stormachtige oorlog de oorlog geweest is en is, die binnenin jullie woedt. Wanneer die keuze, wanneer die beslissing, wanneer die uitlijning gemaakt is dat jullie erop staan en de Vrede binnenin handhaven, dan is de Vrede buitenom, de reflectie in de externe wereld ogenblikkelijk. Dat is waarom mensen zeggen, "Oh, dit is te eenvoudig; dit zal nooit werken."
Wel, lieve harten, het gaat allereerst over het omgaan met de Vrede binnenin en de erkenning, niet louter van wat wij zeggen, niet louter van wat wij interpreteren en naar jullie toebrengen als het Plan van de Moeder, wat zijzelf aan jullie bekend gemaakt heeft, is het de keuze van jullie omdat wanneer die keuze eenmaal gemaakt en verankerd is, jullie je niet langer meer bezig kunnen houden met geweld. Het is niet mogelijk; het maakt geen deel uit van jullie contextuele bestaan.
Dus wat het doet is, dat het uitroeit wat jullie gekend hebben als kwaadheid, haat, schijnheiligheid, intolerantie, gevoelens van superioriteit; al deze kwaliteiten welke illusies zijn verdwijnen. Dus jullie kunnen zelfs niet het idee doorgronden van wreed tegen iemand te zijn, opzettelijk wreed, en jullie zien dat de gehele tijd, van het creëren van geweld aangaande iemand, of het oppakken van een geweer of een bom - het is niet mogelijk.
En dat is waar de verklaring van "Genoeg!" over gaat. Het is "Genoeg voor jullie zelf" en daarin, is het "Genoeg voor de planeet". Het kan niet doorgaan.
SM: Oké, dus er zijn een paar dingen die voor mij naar boven komen. Mag ik vragen hoe het Gezelschap van de Hemel de bedoeling heeft om de harten van diegenen op te ruimen en te openen die geen ondersteuning hebben voor te leven op wat voor manier dan ook anders dan hoe zij doen en gedaan hebben wat zij kennen?  
AEM: Wij doen dit met jullie, dit is niet louter ons initiatief. Laat ons daar zeer duidelijk over zijn, dit is onze cocreatie met u. Dus het is niet slechts onze waarborg. Dus laat ons jullie vertellen hoe wij dit doen en laat ons het gezamenlijk doen.
Allereerst, wanneer ik mijn Blauwe Energie van Hoop, van Vrede, van Waarheid uitadem, gaat het door jullie en alle wezens heen, alle wezens op de planeet. Maar het is de keuze. Dus jullie - en wanneer ik zeg "jullie", bedoel is het collectief van de mensheid - met ons, maken deze verschuiving, maken deze keuze. Dus laat ons praktisch zijn. Het kind dat zich in de kast verbergt wanneer de vader of de moeder dronken is en hij zich daar verbergt omdat hij niet geslagen wil worden; de persoon die in de loopgraven is, in de woestijn, in de grot; de persoon die een bommenwerper vliegt - al deze wezens mogen in een plaats van geen hoop zijn, waar jullie aan denken als "de donkere nacht van de ziel".
Dat betekent niet … en denk erover na … wanneer je in dergelijke smartelijke situaties geweest bent, dat je verzoekt, dat je bidt dat er de één of andere soort van hulp zal zijn, goddelijk of menselijk. Je geeft er niet echt om. Waar je voor bidt is dat iemand, iets, komt om jou te helpen, zodat de bommenwerper teruggeroepen wordt, zodat de stilte heerst op de woestijnvloer, dat geweerschoten en het vuren op zal houden, dat het zwaard dat wezens onthoofd midden in de lucht blijft hangen en desintegreert, dat het kind, dat de kastdeur opengaat en iemand hem oppakt en hem dicht tegen diens hart aanhoudt en zegt, "Het is goed, je bent veilig."
Deze wezens, die velen zijn, zij ontvangen, ja, het Blauwe Licht, de Blauwe Wind. Maar jullie zenden uit, jullie de Lichthouders, de Liefdewerkers, de agenten en engelen van verandering, jullie zenden zo sterk, zo consistent en in partnerschap met ons uit om deze verandering te creëren. Dus het is niet slechts ons.
Welnu, wanneer ik dat zeg, kan ik jullie ook vertellen dat er geen enkele Aartsengel is, één goddelijke wezen, één engel, die deel uitmaakt van wat voor legioen dan ook, één sterrenwezen die niet in volle ren is in termen van hun betrokkenheid met deze inspanning. Als jullie denken dat het miraculeus is, wij weten dat het dat is. Maar wij weten ook dat het gedaan kan worden in de tijd van een oogknipper. Dus, in feite, is een week een zeer lange tijd in jullie en in ons rijk!
SM: Ja. Wel, dus ik ken het antwoord op deze vraag en dus is het niet echt een vraag. Ik meld het gewoon en zeg dat diegenen die luisteren en diegenen die de verandering binnenin hen toestaan rondom de wereld de collectieve frequentie zullen verhogen en het zal inderdaad genoeg voor iedereen zijn.
AEM: Dat is correct. Jullie zijn een kleine groep van her-patroners, her-rasteraars, van Nova Wezens, die in en uit de Ascentie portalen gevlogen zijn gedurende jaren. Jullie verankeren steviger jullie interdimensionale kwaliteiten en zelf. Maar waarom hebben jullie in en uit, heen en weer gevlogen? Omdat jullie deze onwillige, stijfhoofdige, weerstrevende wezens van het collectief niet achter wilden laten.
Nu, wat creëert die weerstand? Wel, het is een variëteit aan redenen; maar wat de grootste reden is? Het is een angst van vertrouwen, en het is een angst dat het Plan van de Moeder in feite vervuld kan worden, dat er de ontvouwing kan zijn precies zoals zij het gepland heeft. En dus is het dat wat de grootste horde is en dat wat jullie deelname verschuift.
En, lief hart, ik weet dat een deel van het waarom ik kwam om op deze manier te spreken vandaag was om een update te geven. Wel, ik heb het in een pleidooi omgedraaid, nietwaar? Maar laat mij suggereren dat het werk dat al gedaan werd de weegschaal heeft laten doorslaan. Jullie zijn al onderweg, en wij zijn zo blij!
Dus zijn wij in partnerschap? Ja. Doen wij jullie dit aan? Nee. Wij doen dit met jullie omdat, lieve engelen, hybriden, sterrenzaden, sterrenwezens, Aarde Opzichters, elementalen, jullie onze familie zijn. Wij weten waar jullie volledig tot toe in staat zijn en wij kennen ook jullie wens, niet slechts om te ascenderen maar ook om deze duisternis uit te roeien, omdat dat is wat het is.
SM: Dus zijn we er al? [Gelach] Hoe staan we ervoor?
AEM: Jullie doen het goed. Wij zeggen dat de bordjes verhangen zijn of de weegschaal is doorgeslagen. Jullie zijn meer dan halverwege, maar dat is waarom ik gevraagd heb om vandaan naar voren te treden. Het is niet dat ik eenvoudig aan jullie vraag om de Blauwe Wind te ontvangen en het voor slechts één keer door jullie over de gehele planeet heen te laten stromen. Ik vraag jullie om het in de ochtend, middag en avond te doen, en om die Wind te dragen, om die verklaring, intentie overal waar jullie gaan te dragen.  
SM: Oké, dus als ik een vraag zou mogen stellen. Ik heb me de laatste tijd behoorlijk overweldigd gevoeld en ik ga gewoon een project afwijzen dat voor me kwam te liggen wat me voorbij iedere omschrijving gestrest maakte, en het voelt gewoon aan alsof er zoveel gaande is en daarnaast heb ik geen intentie om mijn koers te veranderen, weg te treden, wat dan ook anders te doen, maar aan mij wordt zo luid om hulp gevraagd en ik weet echt niet hoe het tevoorschijn komt. Ik moet het "hoe" loslaten.
Dus ik heb het gevoel dat waarschijnlijk andere mensen zich ook tamelijk overweldigd mogen voelen met de energieën en alles dat er gebeurt. Misschien zou u ons een paar hinten en aanwijzingen kunnen geven over hoe de Innerlijke Vrede te handhaven? Zoals ik niet spreek over het willen pijn doen van iemand; Ik spreek slechts over de onrust/chaos en "Oh mijn God, kan ik dit allemaal gedaan krijgen?"
AEM: Maar deels waar wij over spreken … ja, ik zal blij zijn om jullie allereerst te helpen met het "overweldigd zijn", maar laat het ons ook in context zetten. Een deel van het eindigen, de voltooiing van de innerlijke oorlog is dat gevoel van overweldiging en het zeggen, "Dit werkt niet. Dit werkt niet voor mij. Ik kan niet op deze manier doorgaan omdat de chaos, de beroeringen, het ongemak, de oorlog binnenin, te zwaar is. Ik kan het niet doen. Ik heb genoeg gehad!" Niet vanuit een gevoel van een nederlaag, terwijl jullie zeggen, "Ik geef het niet op". Maar eenvoudig vanuit, "Er moet een andere weg/manier zijn."
Dus mijn geliefden, als jullie dit voelen, weet eenvoudig dat jullie op de rand zijn. Gooi alsjeblieft de deuren van jullie hart open. Het klinkt zo eenvoudig. Laat mij aan jullie suggereren dat de essentie van mijn wezen … ja, ik weet het, zoals jullie ben ik louter een dienaar van de Moeder … maar ik ben ook een machtige Aartsengel; als ik jou/jullie mijn energie geef, lief hart, zal het inzichtelijk worden!
Dus wend je naar mij. Ik ben niet boven het helpen om de rommel op te ruimen. Noch is Raphael dat of Uriel, Gabrielle of Jophiel, Metatron, Melchizedek, Isaiah, Magdalena, Yeshua, St. Germaine. Lao Tzu, Serapis Bey, El Morya - wij staan allemaal voor jullie klaar! Denk eraan, spring op de draak [gelach], sluit je aan bij Quan Yin, en laat de draak dit gevoel van overweldiging verbranden, en stijg op!
SM: Prima. Goede Geheugensteuntjes.
AEM: Ik zal jullie helpen. Wij zullen jullie helpen. Denk er op deze manier aan: Het kind, dat lieve, onschuldige kind met deze cherubijnse wangetjes die voor de eerste dag naar school gaat. Welnu, sommigen zijn opgewonden en gaan als een bliksemschicht de deur uit, maar velen zijn nerveus. Zij zijn nog nooit eerder naar school geweest. Zij weten niet hoe te lezen en te schrijven; zij weten zelfs niet of zij kunnen lezen en schrijven. Aan hen wordt gevraagd iets te doen dat nog nooit eerder met hen, aangaande hen en voor hen gedaan werd. En niet alleen gaat het over school, het gaat over de sociale wisselwerking, de vreemde omgeving, de geuren, de geluiden, de leraar, zal zij aardig zijn?, zal hij prikkelbaar zijn? Dit allemaal en dat gevoel van "de nacht voorafgaand aan de ochtend van" is overweldigend.  
Dus laat ons, alsjeblieft, laat mij je hand nemen. Ik zal je dragen als dat nodig is. Laat mij jou de weg tonen omdat, liefste, er niets is om angstig voor te zijn. Laten jullie los van wat vertrouwd is, wat bekend is, wat geaccepteerd werd, wat jullie norm geweest is? Ja, dat doen jullie. Maar wat er in het verschiet ligt is precies waar, niet alleen wij, maar waar jullie over gedroomd en naar gehunkerd en voor gebeden, en in de stilte van de nacht om geschreeuwd hebben. Het is tijd. Dus geef me je angst, je vrees, je twijfel, je wat-als'en.
SM: Wel, ik noem het loslaten van dit project een succes omdat het minder dan 24 uren was voordat ik besefte dat het niet voor mij was, en ik waardeer de begeleiding aangaande dat omdat ik dacht dat ik erin stapte om ja te zeggen, om van verdere dienstverlening te zijn en de verschuiving verder te helpen. En het nam geen lange tijd voordat ik immens erdoor gestrest raakte en, daarom, in staat was om het te laten gaan. Dus ik waardeer die begeleiding en dat het een zeer snel proces van weten was.
AEM: En dit ben jij die de verschuiving binnenin her/erkend, dat voor een diversiteit aan redenen dit geen bijdrager was aan jouw vreugde, aan jouw vrede, want jouw gevoel van overweldiging wat bezig in overdrive te gaan als je zou zijn doorgegaan. Dus denk van dit in-uit, dus het is niet dat een fluistering van iets dat niet in uitlijning mag zijn nooit zal gebeuren, maar jij zei zeer snel, "Oh nee, ik ga niet verder op deze manier omdat het niet bijdraagt aan mijn gevoel van Vrede, van welzijn".
SM: Ja, ja. Dus het geheugensteuntje is dat we hier geen martelaren hoeven te zijn. We doen wat onze hoogste opwinding volgt.
AEM: Dierbaarste, geliefde, en Suzi, Ik dank je voor het geven van dit zeer persoonlijke voorbeeld. Als er één element binnenin het Plan van deze ontvouwing van de Moeder compleet afwezig is, is het de aanwezigheid van het martelaarschap. Het is niet vereist. Dit gaat niet over wie van jullie dan ook die zich opoffert; tamelijk het tegendeel. Het gaat over het opeisen van jullie geboorterechten, jullie vreugde, jullie plezier, jullie vrede, jullie lieflijkheid.  
Velen van jullie hebben gewerkt aan het opeisen, genieten van de heilige vereniging van het partnerschap in de vorm. En wij wensen niet dat te overschrijven of daarvan af te wijken. Maar liefste, wij zijn in heilige partnerschap, en een deel daarvan is opbouwen wat wij samen doen. We kunnen niet in partnerschap zijn als we nooit co-creëren; dan zijn we in een andere vorm van partnerschap. Maar wij verklaren, een ieder met andere talenten, bekwaamheden, rollen, door het gehele Multiversum heen, door het gehele Omniversum heen, maar wij doen en creëren samen. Jullie hebben geen idee [gelach] hoelang wij hierop gewacht hebben!
SM: Oh, ik kan het me voorstellen. Heel veel dank, Michael, voor je vandaag bij ons aan te sluiten. We hebben nog een paar minuten dus als je iets ter afsluiting hebt, dan zou ik dat verwelkomen.
AEM: Dank je wel. Allereerst, dank je wel. Dank je wel voor het aanhoren van mijn pleidooi voor Vrede. Maar ook, dank je wel voor het verklaren, en doen, actie te ondernemen, en deel uit te maken van deze cocreatie. Liefste engelen, mijn geliefde familie, wij zijn onderweg naar onze familie hereniging. En laat mij aan jullie suggereren: Het gaat een geweldig feest zijn!
SM: Ik ben gereed!
AEM: Ja dat ben je. Dat zijn jullie allemaal! Dus kom en speel met ons. Laat ons de hemel samen schilderen en de zoete adem van Gaia zoals nooit eerder ruiken. Wij zijn bij jullie. Ga met mijn Liefde en ga met mijn Blauwe Wind van Vrede.
Vaarwel. Ik zal jullie op Valentijnsdag zien, lieverds! Ga in Vrede. Vaarwel.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten