zondag, oktober 05, 2014

Ann en de Engelen - Verlangens van de Ziel - 4 Oktober 2014


Ann Albers en de Engelen
"Verlangens van Je Ziel"
4 Oktober 2014
Daar zijn binnenin jullie dierbaren, diepe verlangens - verlangens waar jullie angstig voor zijn om aan toe te geven omdat jullie niet weten hoe zij zullen gebeuren. En voor sommigen van jullie zijn deze verlangens aan de oppervlakte, maar diep binnenin jullie ligt een gevoel van gelatenheid of angst dat zij nooit mogen gebeuren. In waarheid streeft een ieder van jullie ernaar om, via deze verlangens, ertoe te komen de Liefde van de Schepper te kennen. Hoewel jullie je mogen voelen alsof jullie ernaar streven om deze Liefde die jullie wensen via de externe omstandigheden te leren kennen, streven jullie er in waarheid naar om deze Liefde te kennen omdat het binnenin jullie bestaat.
Dus waarom zijn er dan überhaupt verlangens in jullie hart? Waarom wensen jullie voor een vervullende carrière, een relatie, het bereiken van een doel, of een meer prachtig bestaan, terwijl jullie allemaal weten dat geluk nooit door de buitenwereld gedicteerd wordt, maar eerder door jullie innerlijke condities? Dierbaren, jullie wensen voor dingen omdat het jullie voorwaarts trekt. Het creëert groei, beweging en verandering in jullie levens. Het zorgt ervoor dat jullie sterker in jullie eigenwaarde geloven, om jullie innerlijke kracht duidelijker op te roepen, en om een groter vertrouwen/geloof in de liefde gewaar te worden dat binnenin jullie leeft. Wanneer jullie deze innerlijke veranderingen bereiken, moeten jullie externe wensen, door de vibrerende aard van het Universum, op de één of andere manier vervuld worden, vaak op manieren die zelfs beter zijn dan dat jullie zouden kunnen verwachten.


Dus, geef jullie dromen aan jullie zelf toe. Geef jullie angsten aan jullie zelf toe. Geef het feit toe dat je hulp van de hemelen wilt bij het verhogen van je vertrouwen, geloof, het kennen van jouw menswaardigheid, en het bezitten van je kracht om je intentie op de positieve en prachtige dromen binnenin jou te focussen. Dan dierbaren, zal echte hulp komen, het soort van hulp dat diep geworteld is, en jullie in staat stelt de ware aard van jullie ziel en Gods Liefde voor jullie te kennen en te voelen - van binnen en van buiten.  
God Zegent Jullie! Wij houden heel veel van jullie.
-- De Engelen
****
Boodschap van Ann
Diepere Verlangens
Zo vaak denken wij dat wij de dingen om één reden willen, maar God weet dat de redenen veel dieper gaan. Toen ik wilde stoppen met de bouwkunde/techniek, besefte ik niet dat mijn ware verlangen was om mijn eigen hart en ziel te vinden en mijn gaven met de wereld te delen. Ik dacht alleen maar dat ik me beter wilde voelen. In die tijd was dat alles waar ik voor zou kunnen wensen. Ik was zo ongeduldig om te vertrekken, denkend aan de tijd dat het wegkomen uit een uitputtende situatie mijn leven beter zou maken. Ik dacht heel vaak dat God mijn gebeden niet hoorde of er niet om gaf, en het nam vele jaren voordat ik de begeleiding ontving om ontslag te nemen en voorwaarts op het pad te gaan waar ik nu op ben.
Erop terugkijkend zie ik dat alle groei die vereist was gedurende de jaren ertussenin, toen ik de wens had om ontslag te nemen en toen ik feitelijk begeleid werd en in staat was om het aldus te doen, noodzakelijk waren. Ik moest meer diepgaand ontdekken wie ik was. Ik moest een groter vertrouwen in mezelf en een betere visie aangaande mijn eigen waarde ontwikkelen. Ik moest zeer zeker een groter geloof/vertrouwen in Gods Liefde of het stoppen met een stabiele carrière ontwikkelen, want om een onconventionele carrière op mezelf te beginnen zou onmogelijk geweest zijn. Ik moest sterk worden. De mensen vertelden mij dat ik niet voor mezelf zou kunnen zorgen/geen inkomen zou hebben als ik dit zou doen. Ik moest mijn eigen weten in ere houden. Ik moest leren om geduldig te zijn, te vertrouwen, me over te geven, en een aanvaardend geloof in Gods goedheid te hebben - alle dingen die ik nu kan onderwijzen, komen vanuit een plaats van echte integriteit.
Evenzo toen ik jaren geleden in een appartement woonde en ik een wens had voor een nieuwe woning, wist ik gewoon dat ik meer ruimte en schoonheid in mijn leven wilde. In het proces van het manifesteren van een woning moest ik leren om zelfs meer diepgaand te vertrouwen, niet te settelen, en zelfs meer geloof in Gods Liefde te hebben. Ik vond een woning die bijna goed was maar niet helemaal en toen ik besloot om me niet voor minder te settelen dan ik werkelijk wenste, adopteerde de makelaar voor die woning mij, en stuurde me lijsten toe. De woning waar ik nu in ben was de eerste op de lijst! Ik wist ogenblikkelijk dat het van mij was.
Toen ik de wens had om meer mensen met mijn lesmaterialen te bereiken, had ik er geen idee van hoe het mogelijk zou zijn en zelfs wanneer de technologie beschikbaar zou komen om het te doen, ik wist niet of ik het alleen klaar zou kunnen spelen. Wederom voorzag God in een oplossing. Ik moest slechts geduldig zijn en wachten.
Twee weken geleden had ik een verlangen om een gemakkelijker inschrijfproces voor mijn show te creëren. Vanaf vorige week creëerden we betere instructies, maar toen ik meer bad, kwam er een onmiskenbare oplossing naar me toe dat een klein beetje extra werk aan onze zijde omvatte, maar het proces zeer gemakkelijk voor onze kijkers maakt.
Dus wanneer je een droom hebt, zet het niet terzijde omdat je gewoonweg niet weet hoe het kan gebeuren. Settel je niet in je eigen geest en hart. En aan de andere zijde van de munt, raak niet zo ongeduldig dat jouw eigen angst het proces blokkeert. Geeft toe aan jouw dromen, anticipeer op jouw wonderen, en wacht op jouw begeleiding. Ondertussen, geniet van je leven wetende dat je in geloof, vertrouwen, zelfwaarde en een gevoel van je eigen kracht zult groeien om Liefde naar ieder moment van je dagen te brengen.
Ik houd van jullie allemaal! Heb een gezegende week.
Ann

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten