zondag, juni 02, 2013

Ann Albers en de Engelen - Week 23, 2013


 
Ann Albers en de Engelen
 
"Liefde is Niet Altijd een Warm Donzig Gevoel"
Juni 2013 -  Week 23

Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
Nooit in jullie leven is er iets dat zich zonder doel voordoet. Nooit is er iets in jullie leven dat niet jullie zielsgroei ondersteund, want in werkelijkheid is jullie leven door ontwerp gecreëerd, ofwel bewust of anderszins. Jullie ziel ik zoekende om Gods liefde te kennen. Jullie ziel is zoekende om Gods liefde tot uitdrukking te brengen. En iedere situatie op jullie Aarde is een kans om meer liefde in jullie eigen harten naar de oppervlakte te brengen - voor jullie zelf en voor anderen - want jullie zijn inderdaad allemaal gelijk in Gods ogen en Eén in Gods liefde.
Dus wanneer je bij jezelf ontdekt dat je een uitdaging hebt, vraag jezelf, "Hoe kan ik mijn eigen geest in deze situatie respecteren en eren?" Je bent niets minder dan de liefde en het licht van God in de menselijke vorm, ongeacht wat jouw omstandigheden, gedachten, gevoelens, of uiterlijkheden zijn. Je bent niets minder dan liefde, dat ernaar streeft om in het bestaan tot bloei te komen. En dit is jouw waarheid achter iedere ontsteltenis, iedere droefenis, ieder gevoel van gebrek, angst, slachtofferschap, etc. De zon schijnt altijd achter de wolken, en de liefde die jij bent ligt onder het oppervlak, erop wachtend blootgelegd te worden. Dus vraag jezelf eerst, hoe kan ik in deze situatie liefdevol voor mezelf zijn? Hoe kan ik dan, vanuit die ruimte van het eren van mijn ware aard, liefdevol zijn voor anderen die erbij betrokken zijn?
Wij hebben dit vele keren gezegd. Liefde is niet altijd een warm donzig gevoel. Het is een erkenning van de waarheid van jouw wezen en het wezen van alle anderen. Liefde betekend soms het weglopen van gedragingen die onvriendelijk zijn. Liefde betekent soms te zeggen, "Ik hou van jou maar ik moet mijn eigen pad volgen." Liefde betekend soms het plaatsen van een gezonde grens met zoveel vriendelijkheid als je in jouw hart op dat moment vinden kunt. Liefde betekend soms uit te reiken en een hand aan te bieden aan een vreemde voor geen andere reden dan dat het in jouw hart is om dat te doen, en liefde betekend in andere tijden liefdevol weigeren om een vriend te helpen omdat God het niet in jouw hart geplaatst heeft om dat te doen. Liefde, dierbaren, wordt altijd geleid. Liefde is altijd een richtlijn van degene die jullie creëerde en jullie iedere ademhaling ondersteund. Liefde is niet "het mooier maken",  "het van een suikerlaagje voorzien",  of het doen van een duizend andere dingen waar jullie op jullie planeet van denken dat het liefde is. Liefde is vriendelijk zijn, eerlijk, authentiek, en tezelfdertijd het feit erend dat hetzelfde licht dat binnenin jou leeft ook binnenin alle anderen leeft.

Hoe zou jij jezelf behandelen als je wist dat God binnenin jou verborgen lag. Hoe zou je anderen behandelen? Ieder moment in jullie levens op de Aarde geeft jullie een kans om deze vraag te beantwoorden en om meer liefde naar het oppervlak te brengen. Hoe kan jij, in dit eigenlijke moment dat je dit leest, vriendelijker voor jezelf zijn? Hoe kan je een manier vinden om liefde in/naar een moeilijke situatie in jouw leven te brengen? Vraag God en jouw engelen om jou te gidsen hierin omdat wij, dierbaren, ervan houden om jullie te helpen lief te hebben en liefde meer te ervaren.

God Zegent Jullie! Wij houden heel veel van jullie.
 -- De Engelen 

Bericht van Ann

Hi iedereen,
Ik heb onlangs met mijn gehele hart gebeden, "Lieve God verdiep mijn besef van Uw Liefde binnenin mij. Sta mij toe om op zelfs diepere en diepgaande manier van anderen te houden." Ik dacht dat ik een graad van meesterschap bereikt had met mijn hond Lucy toen ik mijn liefde voor mij zelf leerde te balanceren met van haar te houden zelfs als ze boos was of naar me staarde. Op een prachtige manier brachten wij de verbazingwekkende, diepe, en diepgaande liefde tussen ons naar de oppervlakte voordat zij overging. Het was de climax van een leven om een dergelijke liefde met een ziel te voelen die mij zo groots uitgedaagd had. Nochtans, terwijl ik doorging dit gebed te bidden, en ik de goddelijke liefde ervoer die doorkwam via het staren van Braco's de laatste tijd, wist ik dat ik ook voortgestuwd zou gaan worden in/naar meer kansen om lief te hebben. Zoals Oprah eens zei (en ik parafraseer), "Toen ik om moed bad, kreeg ik geen moed, ik kreeg kansen om moedig te zijn. Terwijl ik bad om meer liefdevol te zijn, wist ik dat ik kansen zou ontvangen om dat te doen, zowel voor mezelf als voor anderen."
Dus tijdens mijn klas over zelfliefde, toen ik het publiek vroeg om mij voorbeelden te geven van hun ergste commentaren/kritieken, was ik niet verrast toen ik vier traptreden voor de volledige klas naar beneden gleed terwijl ik onderweg was om de microfoon over te geven aan een mevrouw die zich vrijwillig aangeboden had om met ons te delen! Ik was ongedeerd, en stond feitelijk lachende op, wetende dat Gods hand aan het werk was. Ik wist dat dit één van mijn kansen was om ofwel mezelf te bekritiseren of van mezelf te houden. Ik onderwees een klas over zelfliefde dus koos ik liefde. Ik wist weinig af van de verbazingwekkende gratie die hier aan het werk was totdat de prachtige vrouw die moedig ingestemd had om te delen, mij met verbazing aankeek en zei dat haar ergste kritiek was dat zij ongecoördineerd was en soms onhandig! Ik zou me verontschuldigd kunnen hebben, me rot gevoeld kunnen hebben, gegeneerd geweest kunnen zijn, van onderwerp veranderend, etc., maar met het kiezen om gewoon van het incident te houden en het te vertrouwen, ontvouwde wonderbaarlijke magie zich. Wij allemaal zagen Goddelijke gratie aan het werk en ik weet dat deze lieve ziel haar coördinatie nooit meer zal bekritiseren zonder te denken aan mijn uitglijden langs de traptreden omlaag!
En terwijl dit een komisch voorbeeld is van hoe het brengen van liefde in/naar een situatie werkt, ben ik meer dan gewoonlijk de laatste tijd aangevallen geweest, be/veroordeeld, bekritiseerd, en terechtgewezen. In plaats van dit persoonlijk te nemen, weet ik dat het eenvoudig mijn kans is om zowel de waarheid in mijn eigen hart lief te hebben, te eren en tot uitdrukking te brengen alsook het pad dat God mij gegeven heeft, terwijl anderen ook toegestaan wordt om hun waarheid tot uitdrukking te brengen. Want uiteindelijk, brengt God/de Bron Zichzelf door een ieder van ons op andere manieren tot uitdrukking. Wij leven in een caleidoscoop van het bestaan met zoveel verschillende mensen en paden die een prachtig beeld van Gods grote Liefde creëren. Er zijn net zoveel perspectieven als dat er wezens op de Aarde zijn, en wij kunnen nog steeds liefhebben ondanks de verschillen.
Ik zal het nooit vergeten toen ik nieuw was aangaande het psychische werk en bad dat mijn familie mij zou gaan begrijpen. Ik riep Jezus op die een lieve vriend in de geest is sinds de aardse dagen van mijn opvoeding in de Katholieke kerk. "Jezus hoe krijg ik het voor elkaar dat zij mij begrijpen."bad ik. "Ik weet dat U oké met mij bent. Ik voel U de gehele tijd." In een visioen verscheen hij aan mij, badend in schitterend licht, en ik voelde zijn liefdevolle comfort om mijn volledige wezen heen gewikkeld zitten."Houd ermee op te proberen jou te laten begrijpen,"zei Hij. "Zij zullen jouw liefde begrijpen." Die ene zin, "Zij zullen jouw liefde begrijpen," was levensveranderend. Ik heb mijn uiterste best gedaan er vanaf die tijd naar te leven. Wanneer mensen zich met mij willen verbinden met mentale argumenten, wanneer liefdevolle mensen mij aanvallen vanwege mijn engelen nieuwsbrief, wanneer mensen mij arrogant noemen voor de keuze om mijn waarheden te eren, herinner ik me die zin, en probeer ik met mijn gehele hart om eenvoudig de liefde die eeuwig binnenin ons aanwezig is toe te staan naar het oppervlak te komen en een brug die geen woorden nodig heeft tussen ons te creëren. Sommige anderen zijn welwillend, sommigen niet, maar in ieder geval, heb ik lief gehad. En terwijl ik niet volmaakt ben met dit en er altijd meer zal zijn om te leren, hoe meer ik liefheb, hoe meer prachtig ik mezelf voel. Hoe meer het leven werkt. Hoe meer ik in tap op de rivier van Gods genade/gratie, waar ik niet slechts over geschreven heb maar er ook van houd om het binnenin te leven.
Mensen hebben me geschreven en zeiden vaak, "Ik HEB lief, maar alles dat ik ervoor terugkrijg is dat ik gebruikt of gedumpt wordt." En terwijl ik het gevoel begrijp, en gewend was om mezelf op die manier te voelen, ben ik tot de ontdekking gekomen dat wanneer wij "liefhebben" met een agenda om die liefde van hen terug te ontvangen, dit geen ware liefde is. Dit is de één of andere herleidingskoers. "Ik geef jou iets. Jij geeft mij iets." Nochtans, is de liefde waarover de engelen spreken anders. Het is een erkenning van jouw eigen hart als zijnde geldig en juist voor jouw eigen pad. Het is een bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor en te eren wat je binnenin jezelf vindt, terwijl tezelfdertijd dat erkennen wat anderen kiezen te omhelzen voor zichzelf juist is voor hun eigen zielsgroei. Het is een dieper begrip van de algemene uitdrukking, "Leef en laat leven."
Doe je best. Als al het andere faalt, wees aardig voor jezelf zelfs in de dieptes van jouw menselijkheid. Wij zijn allemaal werken in voortgang, groeiend en uitbreidend in/naar het grotere besef van wie wij werkelijk zijn.

Ik houd van jullie allemaal
Jullie verplichting om het prachtige licht binnenin je eigen te maken inspireert me heel veel.
Heb een gezegende week,
 Ann  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©Ann Albers, All Rights Reserved - http://www.visionsofheaven.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten