maandag, september 21, 2020

Innerlijke Polen en de Poolverschuiving - 20 September 2020 / Cobie de Haan

 

“Innerlijke Polen en de Poolverschuiving”

20 September 2020 / Cobie de HaanJa, de ‘kriebels’ slaan weer toe bij mij om weer eens met jullie te ‘praten’ aangaande het proces dat er hier bij mij plaatsvindt. Degenen die mij al geruime tijd gevolgd hebben, kennen mijn artikelen daarover en ook dat ik al lange tijd enige afstand heb genomen om nog artikelen te schrijven. Maar die ‘kriebel’ is vandaag wel heel sterk en dus kruip ik maar weer eens voor de laptop en begin te schrijven. Hoe dit artikel precies zal verlopen? Ik weet het nu nog niet. Er is zoveel te vertellen eigenlijk, en tevens denk ik … “Laten die hogere zelven/dimensionalen, het allemaal maar lekker zelf doen.” Maar ach … tipjes van de sluier oplichten kan natuurlijk ook geen kwaad. En jullie allemaal, die mij wel aardig kunnen volgen en het er mee eens zijn, zitten toch eigenlijk maar lang te wachten… En wederom het advies, resoneert het niet met je, schuif het terzijde en laat mij (en jezelf) in mijn/je waarde…. Nou, daar gaan we dan…

Je Bent Op de Aarde Maar er Niet Van…

Bovenstaande is een zeer gewaardeerde uitspraak van onze sterrenvrienden via de gechannelde boodschappen. Dit is niet iets dat je moet willen zijn. Je Bent Op de Aarde en er Ook VAN! Dat is wat het moet zijn.

Als je hier leeft, woont en werkt dan ben je VAN de Aarde, en leef je het leven VAN de Aarde. Alleen al het ‘Niet Van’ zijn geeft de incarnant van de hogere dimensionalen/overzielen (Zeilstenen) zoveel meer vrijheden om zaken/dingen niet te hoeven doen of niet bij zaken of dingen stil te blijven staan en je er niet in te verdiepen of je erbij betrokken te voelen. Alleen datgene wat je gelooft … daar zit je aan vast. Dat is pure programmering, maar ook een doorsijpelen van de leefwijze van de Zeilstenen. Dat zit in de basis, de leefkern van de incarnaties van de Zeilstenen.

Denk even met mij mee. Lang, lang geleden werd De Mensheid (degenen die zelf de incarnaties binnen gaan) uitgezet op de Aarde. Later werden de Zeilstenen daaraan toegevoegd, met dien verstande dat zij kwamen helpen om het bewustzijn te verruimen, zoals dat zo mooi heet. Zij waren en zijn nog steeds gasten op de planeet Aarde. En die ‘Gasten’ gedragen zich niet zoals wij via de media kunnen zien. Maken rommel, ruimen hun rotzooi niet op, profiteren van het één en ander, en zetten kelen op waar je de haren recht van overeind gaan staan, alsof zij de show runnen, en er alleen naar hen geluisterd dient te worden.

Ja, dat klinkt niet al te best, ik weet het. Maar we gaan er natuurlijk even dieper op in…


Via de Gechannelde berichten wordt vaak ook gesproken over de ‘Poolverschuiving’. Velen hebben dat geïnterpreteerd als zijnde dat de Noord- en Zuidpool van plaats zullen verwisselen. Maar niets is minder waar. Het zijn de polen van de extremen die door mensen gebezigd worden. De ‘Innerlijke Polen’. De Polen van zwart/wit, van licht en duister, van rechts en links. De Polen van dualiteit. Want het is niet de Mensheid die in dualiteit leeft, het zijn de incarnaties van de Zeilstenen die in dualiteit leven, en dan vaak ook nog eens de extreme vormen daarvan. De eenzijdigheid van wat zij dachten dat de ware levensvorm van God was, klinkt daar ook in door. Ze kiezen of voor het één of voor het ander.

Zo kunnen we de complot- en samenzweringstheoristen recht tegenover de Lichtwerkers en Sterrenzaden zetten. Toen de pandemie de kop op begon te steken eind februari en dat ook doorzette, heb ik het één en ander via de sociale media meegekregen aangaande die twee uitersten. Maar wat blijkt, die twee uitersten lijken ‘onderhuids’ verdacht veel op elkaar. Ze wijken uit naar excuses of smoesjes die geen gronding hebben, geen bewijs hebben. Kunnen de complot- en samenzweringstheoristen datgene bewijzen wat zij roepen en schreeuwen bij tijden? Maar ook, kunnen de Lichtwerkers en Sterrenzaden datgene bewijzen wat zij verkondigen? In beide gevallen kunnen we antwoorden … Nee. Het is alleen het geloof dat daarin gestoeld is dat hen voortdrijft en hen blijkbaar het recht geeft om … bijvoorbeeld … te gaan rellen of tegen bestaande en bewezen zaken aan te schoppen. De angst is bij de ene groep enorm groot extern aanwezig, en bij de andere groep ook wel, maar dat zit meer binnenin… De Lichtwerkers en Sterrenzaden zoeken geruststelling, vrede, liefde enzovoorts en verschuilen zich daarachter als zijnde de wereld (waar zij niet VAN zijn…) te willen veranderen. Maar hoe kan je een wereld veranderen als je er niet VAN bent? Ze proberen een gemakkelijke weg te bewandelen … ze verschuilen zich om maar niet de handen uit de mouwen te hoeven steken … te helpen bij zaken op de planeet die nodig toe zijn aan hervormingen of verbeteringen. Dat krijg je niet door neutraal en passief te zijn, niet door geen oordeel te hebben, niet door continu in het Nu-moment te willen zitten, wat tussen haakjes niet eens kan. Een Nu-moment is in nog minder dan een seconde verdwenen … als het je zou lukken, dan besta je niet meer. Dus ben je gewoon in het heden, met alles erop en eraan, om het zo maar eens uit te drukken… En je doet het dus ook niet om maar zo snel mogelijk van 3D naar 5D te springen… Wat overigens nooit zal gebeuren.

En nog een mooi weetje… Ik heb wel eens gelezen via gechannelde berichten dat aan ons verteld werd dat de tijd circulair van aard is, en niet lineair… Wat moet je je voorstellen bij circulair? Jij staat ergens in het midden en je kiest een tijdsperiode om je in onder te dompelen … of hoe? Ik kan daar geen vinger op gelegd krijgen, en dat is de bedoeling ook niet. De zeilstenen namen aan dat dit een ander tijdskader was wat aan hen bekend gemaakt werd door een afgevaardigde van God. Maar wat deze afgevaardigde eigenlijk vertelde is, dat ONZE tijd circulair van aard is … met daar binnenin de lineaire vorm. Kijk alleen maar naar de seizoenen, en je weet genoeg… Lente, Zomer, Herfst en Winter, en dat gaat iedere keer in cirkels rond. En de klok is zelfs circulair. Iedere vierentwintig uur is een cirkel. En de leden van de Mensheid, leven het leven in cirkels via hun incarnaties. Het is er in het klein en in het groot.

Maar ik ga nog even weer terug naar de Polen. De extreme Polen die op onze planeet geleefd worden. Zij gebruiken dezelfde ‘wapens’ om elkaar te bestrijden. Zeggen hetzelfde tegen elkaar en zij zijn niet te overtuigen van het tegendeel. Zij luisteren niet eens naar elkaar… Pure dualiteit … En al hun energie is verspilde energie. (Vanuit het oogpunt van de Scheppers en de beide Eerstelingen natuurlijk niet, want die willen juist met dit alles het één en ander flink onderstrepen.) En dus, eenzijdigheid en dualiteit zijn zaken waarmee alleen de zeilstenen gewerkt hebben. Waarmee werkt dan De Mensheid? Precies met dat wat daar tussenin zit. Fractaliteit of misschien kunnen we het ook Multiteit noemen. Er bestaat geen woord voor … nog … Zij zien al die wegen die er tussenin bestaan. Niet alleen het zwart en wit, maar ook de grijstinten … en er zijn heel, heel veel grijstinten. En dat heb je ook als je andere kleuren mengt.

Kijken we nu nog eens echt naar de Polen van de planeet. De Noord- en Zuidpool. Zij zijn beide koud, en moeilijk om in te leven. Er bestaat daar leven, ja… Maar dat is vaak dierlijk leven en soms menselijk leven. Maar zowel Noord als Zuid is zeer moeilijk om een bestaan in op te bouwen. Zoals gezegd, is het allemaal ijs en koude stormen, ongenaakbaar, en niet buigzaam voor wat dan ook…. En het smelten van het ijs in die gebieden vertelt ons alleen maar dat de zeilstenen en hun incarnaties uit die koude gebieden vandaan moeten komen. Maar hoe doen ze dat dan? Nou, om als voorbeeld bij de Aarde te blijven, we hebben ook nog Oost en West… Die zijn niet koud en bedekt met ijs, maar de laatste jaren hebben we wel al eens gezien dat het daar kon sneeuwen… Dat is de pure invloed van de zeilstenen en hun incarnaties. En Oost en West wordt dan ook vertegenwoordigt door de Leden van de Mensheid.

Deze ascentie, of beter gezegd… verhuizing van de planeet naar de vierde dimensie, is alleen op poten gezet om de zeilstenen en hun incarnaties wakker te schudden. Het gaat om HEN en alleen HEN. Dat is ook waarom De Mensheid niet ontwaakt aangaande die zogenaamde ascentie, want De Mensheid IS het VIJFDE DIMENSIONALE BEWUSTZIJN al!!!!! En de zeilstenen en hun incarnaties hebben van De Mensheid te leren, en niet de incarnaties hier op Aarde van de Zeilstenen.

Toegegeven, ook de Mensheid heeft alle waarheid niet in pacht, zoals dat heet. Zij moesten omgaan met de incarnaties van de Zeilstenen en het gezegde zegt nog altijd … Waar je mee omgaat, daar wordt je mee besmet. En natuurlijk is en blijft dat dan ook tussen hen een twee richtingsverkeer! Maar de Mensheid heeft zich wel af kunnen zetten tegen de incarnaties van de Zeilstenen en daardoor hebben zij zich als diepzeeduikers ontwikkeld. (Als je mijn artikel ‘Zeilstenen en Diepzeeduikers” gelezen hebt, dan weet je waar ik het over heb.)

Daarnaast is er nog een leuk weetje om te weten. Wij hier op de Aarde hebben GEEN keuze vrijheid of vrijheid van Wil. Dat is wat de Zeilstenen hebben met het werken met de planeten. Dat hebben zij altijd onjuist geïnterpreteerd. Zij gaven hun incarnaties, die het leven voor hen leven, opdrachten en dan vertrokken zij weer naar de vijfde dimensie in de veronderstelling dat de incarnant de vrije wil en keuze had om daarmee te doen en laten zoals hij/zij verkoos. Niets is minder waar. Dat was de bedoeling niet. De zeilstenen, jullie sterrenfamilies, hadden zich veel intensiever met jullie bezig moeten houden, via jullie konden zij het leven op een planeet ook leven. Zij moesten zich verdiepen in alle soorten van problematiek welke de incarnant met een bepaalde opdracht in het leven tegenkwam … en ook dan zouden zij begrepen hebben waarom de Aarde zo een ‘moeilijke’ planeet is om hun ervaringen op op te doen. Ze zouden meerdere dingen geleerd hebben, ze zouden bijvoorbeeld meer oog voor de flora en fauna gehad hebben en zouden het samenwerkingsverband van het leven op een planeet en van een planeet beter begrepen hebben. De Mensheid zou het niet zo extreem moeilijk gehad hebben om hen dingen aan het ‘verstand te peuteren’ via alle (vaak) revolutionaire ontdekkingen die zij in de wetenschappen door onderzoek te doen opgedaan hadden. Zo is het helaas niet verlopen….

De Zeilstenen hebben dus onjuist geïnterpreteerd hoe zij de Universele Wetten moesten toepassen. Zij waren niet alleen maar geldig voor de ascenderende mens, maar ook voor henzelf. Maar omdat dat totaal niet overeenkwam met hun levenswijze in de hogere dimensies, kwamen zij uit op hun incarnatie die gereed was het leven van een ascenderend mens te leven.

Dat lijken misschien kleine aspecten van het leven, maar zij hebben wel een zeer grote impact.

En nu we dan de pandemie hebben komen dit soort zaken naar voren. Ook zien we via het uitspelen van scenario’s in onze maatschappij de verschillen tussen de incarnaties heel erg duidelijk. De leden van de Mensheid pik je er zo tussenuit, maar ook de incarnaties van de zeilstenen. En de laatste groep laat zich vaak niet van diens beste zijde zien.

Waar vindt je dan leden van de Mensheid… Nou, dat is niet zo heel erg moeilijk… Zoek hen bij ontwikkelingen of verbeteringen aanbrengen in de natuur. Degenen die oplossingen zoeken voor problemen en deze oplossingen ook vinden. Zo ben ik bijvoorbeeld lid van Natuurmonumenten, en alleen al met het lezen van hun ledenblad ‘Puur Natuur’ pik je zo op dat dit merendeels leden van de Mensheid zijn die zich daarmee bezig houden.

Enkele aanhalingen van leden van de Mensheid die voorin dit blad staan. Daar alleen al aan herken je leden van de Mensheid:

“Wij biologen zijn hier om te vertellen dat mensen helemaal niet zo speciaal zijn en dat we moeten leren hoe we in het geheel passen. We staan niet buiten de natuur.” - gedragsbioloog Frans van Waal, Het Parool)

“Bomen zijn zó belangrijk als biotoop en voor biodiversiteit, in de strijd tegen stikstof, voor schaduw of eigenlijk voor het hele leven.” - boomchirurg Jorn Copijn.

“Het grootste gevaar dat ons bedreigt is wat we de natuur aandoen. De oceanen. De tropische regenwouden. De in het wild levende zoogdieren. De Bijen. De Vlinders. Als we dat inzien, komt het nog wel goed. Want het kan best anders. We hebben de natuur nodig; om te ademen, om te eten. Om er deel van uit te maken.” Jan Terlouw in Natuurlijk, 2018.  

Eigenlijk… echt, echt eigenlijk, zouden mijn artikelen bij jullie niet binnen mogen komen als zijnde dat zij met jullie resoneren. Dat ze dat met een bepaald percentage hier in Nederland wel doen, zegt dat … of jullie ‘bespeeld’ worden door een lid van het Schepper Collectief … of dat jullie ouders hebben gehad die of beide of één van hen, een lid van de Mensheid is/was. En  dat jullie als zijnde incarnaties van de zeilstenen daar belangrijke lessen van opgepikt hebben, die zelfs jullie ‘hogere zelf’ niet meegekregen of opgepikt heeft. Ze vonden het ook niet belangrijk om dat precies te weten te komen… Want zij hadden ‘zichzelf’ immers uitgestuurd via de incarnatie… Dus dat was het werk van de incarnant, en daardoor hebben zij zichzelf heel veel opgedane kennis ontnomen, en is die opgedane kennis ook verloren gegaan. Hoe triest dat ook klinkt…

Want jullie hebben geen andere levens geleefd dan dit enkele leven hier op Aarde. Jullie zijn allemaal nieuwe zielen voor dit Universum die een bepaalde ondergrond/programmering meegekregen hebben. Dit leven, degene die je nu bent … dit is je eerste leven in dit Universum. Tenminste als je een incarnatie bent van een zeilsteen. Maar ik ga er van uit dat alleen deze incarnaties deze artikelen/boodschappen lezen. Uiteindelijk komen daar misschien wat leden van de Mensheid bij, om het één en ander wat beter te leren begrijpen… Maar nu nog niet…

Dit eerste leven van jullie zal niet verloren gaan, jullie zullen in leven blijven … eeuwig. Dit leven zal niet in de vergetelheid verdwijnen. Sommigen van jullie zullen naar jullie sterrenfamilie gaan via het sterven, anderen zullen op Aarde blijven en hun lichaam zal vervangen worden. Dus jullie hogere zelf is dan ook jullie zuster of jullie broer. Maar ik geloof dat ik dat al in een ander artikel heb uitgelegd.

Zo, dat was alweer heel wat… Net gebeurde er nog iets leuks bij mij achter huis. Zoals ik jullie ook eerder verteld heb voer ik de vogels het hele jaar door. Ik volg het advies hierin van de vogelbescherming. Nu had ik een goed jaar geleden een nieuwe en grotere schaal gekocht voor de vogels om water uit te drinken en tevens dat zij daarin een bad kunnen nemen. Maar al wat er gebeurde, zij dronken er wel uit maar namen geen bad meer. Dus ik dacht … “Het is te diep…” een andere reden wilde niet bij me naar boven komen… Wat ik wel wist was dat de Scheppers die hier bij mij zijn met dit gegeven aan het ‘spelen’ waren. Nu net, zit er een hele kluit mussen op de rand van die schaal en is bezig een bad te nemen. De één neemt een ‘duik in het diepe’ en de ander aarzelt enorm om diens buik maar nat te maken. De pootjes dat gaat als de beste … maar steeds meer dompelen zich zelfs helemaal onder het water… Wel in een zeer snelle tel… maar ze doen het. En ik zat meteen… “Ah, dit moet aantonen hoezeer jullie nog twijfelen om je onder te dompelen in het nieuwe ‘avontuur’ van jullie leven. De één is er helemaal klaar voor, en de anderen hebben nog iets van een aarzeling in zich zitten of fronsen de wenkbrauwen… Zij zijn nog niet zover om zich al helemaal te geven….” Ze beginnen via mij te lachen en knikken en zelfs wordt gezegd … “Ze heeft het eindelijk door…” Maar als ik het door heb, dan hebben de anderen het nu ook door en begrijpt een deel van hen dat zij nog werk te verrichten hebben aangaande zichzelf. Want hun inzet zal voor de volle honderd procent moeten zijn als eindelijk de “Polen gaan Verschuiven”.

In ieder geval … Ik wil jullie nog een prachtig voorbeeld geven die iemand mij onlangs toestuurde, aangaande het verschil tussen een lid van de Mensheid in de incarnatie en een incarnatie van een Zeilsteen. Ik ben zo brutaal om precies dat stukje uit de email vandaan te plukken en met jullie te delen. Ik weet zeker dat de persoon in kwestie daar niet moeilijk over zal doen… Zij vergelijkt overigens de Zeilsteen  incarnant met de vuurpool, en de Mens met de Aardepool, omdat wij min of meer in die ‘sfeer’ aan het praten waren met elkaar. Dankjewel “N” voor deze prachtige en accurate beschrijving.

“Dat brengt me trouwens bij het probleem van twee andere elementen die ook elkaars tegengestelden zijn: het element aarde versus vuur. De zeilstenen zitten in de vuurpool. Dat houdt in dat ze erg geestdriftig, enthousiast, vol overgave en bezield met iets nieuws kunnen starten. Nadeel is dat ze het niet erg lang kunnen volhouden, omdat de interesse weer wegvloeit. Dus op een goed moment weer afgeleid zijn en weer iets nieuws willen. De Mensheid zit in de aardepool: het langdurig, geduldig uitzoeken van zaken, onderzoekend bezig zijn met één ding totdat het probleem is opgelost, ook al duurt dit jaren.

Een verhaal ter verduidelijking: stel een vuurmens en een aardemens willen een schuurtje bouwen. Vuurmensen (zeilstenen) beginnen vol enthousiasme en geestdrift planken en spijkers bij elkaar te zoeken en gaan meteen over tot bouwen. Al snel zijn de planken op. Dus naar de bouwmarkt om hout te halen. Teruggekeerd zijnde passen de planken niet. Er moet worden gezaagd. Een zaag heeft de vuurmens niet, zo ontdekt hij wanneer hij verder wil. Opnieuw naar de winkel om een zaag te kopen. Teruggekeerd zijnde komt ie erachter dat de spijkers bijna op zijn. Weer terug naar de winkel om een nieuwe voorraad te halen. Om dan pas tot de ontdekking te komen dat er ook nog ramen in moeten, een deur erin en een dak erop. Een vuurmens houdt het hier voor gezien, het lukt niet en het duurt ‘m veel te lang en er zit geen vaart meer in. Ach denkt een vuurmens: die schuur is toch eigenlijk zo belangrijk niet? Wat moest ik er eigenlijk ook al weer mee?

Nu naar de aardemens (de Mensheid): die maakt eerst een bouwtekening. Hoe moet zo’n schuur er eigenlijk uitzien en waar wil ik de ramen? Wat voor een dak moet erop: punt of plat dak? Wil ik een stenen of houten schuur? Welke materialen heb ik al, wat moet ik aanschaffen en welk soort materialen is het beste om te gebruiken. Zodra het plan geheel klaar is met maatvoering en al, gaat de aardemens aan de slag. Hij kiest voor hout en weet al dat hij niet genoeg hout heeft. Dus dat wordt ingekocht, hij laat het keurig op maat zagen (scheelt hem tijd), zorgt voor diverse spijkers en ander bevestigingsmateriaal. Volgens plan wordt de schuur gebouwd. Na een bepaalde periode is de schuur klaar, compleet met deur, ramen en een dak. Een regenbui leert dat het dak ook daadwerkelijk dicht is. Hij heeft nu een prima droge opslagplaats voor zijn gereedschap, tuinbenodigdheden en ander spul. Bovendien blijkt de schuur prima geschikt voor het uitoefenen van zijn hobby’s. Zo’n schuur is zo gek nog niet, het kost tijd voordat ie klaar is, maar dan heb je ook wat denkt de aardemens.

Je ziet al: planmatig werken, doorzettingsvermogen, geduld, kritisch en analytisch zijn aardse eigenschappen. Deze helpen de Mensheid om praktische oplossingen te vinden voor diverse problemen.”

Leden van de Mensheid vindt je ook veelvuldig tussen acteurs en actrices, belangrijke mensen die zeer gewaardeerd worden bij iedereen. Zij staan niet extreem in de belangstelling zoals sommigen wel, zoals bijvoorbeeld Britney Spears (geen lid van de Mensheid) Degenen die binnen deze ‘club’ ontwaakt zijn aangaande de ‘ascentie’ zoals Shirley Maclaine of Jim Carey zijn ook geen leden van de Mensheid. Wie dan wel? Nou, ik heb met diverse overledenen inmiddels kunnen spreken. Zo is onze Rutger Hauer een lid van de Mensheid. Mies Bouwman, Martine Bijl, Aard Staartjes. De onlangs overleden Diana Rigg, of Chadwick Boseman (Black Panter) … om er een paar te noemen. Natuurlijk mag je in dit rijtje ook Nicole Kidman plaatsen, Sandra Bullock en Meryl Streep en bij de mannen bijvoorbeeld Hugh Jackman, Robert Downey Jr. en Johnny Depp. Allen zijn uitstekende acteurs en actrices waarbij een zeilsteen incarnatie (bijna) altijd in de schaduw staat. En waarom zeg ik ‘bijna’, omdat er altijd incarnaties zijn die ouders hebben gehad die beide van de Mensheid waren en waar zij gevoelsmatig heel veel van opgestoken hebben, of die hen uitmuntend bijgestaan hebben in moeilijke tijden van hun leven.

En dat ze dit alles niet mee konden krijgen van hun hogere zelf, komt simpel en alleen omdat men in de hogere dimensies hun gevoelens en emoties niet ‘aan’ gestaan gehad hebben. Deze werden voor hen geblokkeerd omdat zij anders nooit het leven zouden hebben kunnen leiden dat zij daar geleefd hebben. Dit was dus niet een daad van harteloosheid van de beide Eerstelingen/Scheppers, maar juist een meedogende… Het is ook daarom dat in de gechannelde berichten vaak gezegd wordt dat wij onze hart- geest verbinding in evenwicht moeten zien te krijgen, want de incarnaties van de zeilstenen hebben de ondergrond om alleen maar berekenend met hun denkvermogen inschattingen te maken over hoe om te gaan met … of te reageren op… Dat botst natuurlijk met diegenen die wel met hun gevoelens en emoties leven (mensen op de planeten), en het is ook daarom dat gevoelens en emoties soms zeer moeilijk te hanteren zijn door een incarnant van de zeilstenen.

Gelukkig zijn bij hen, de zeilstenen, deze gevoelens en emoties begin dit jaar gedeblokkeerd en sindsdien leren zij deze te herkennen en hoe ermee om te gaan, maar de vuurdoop moet natuurlijk nog gaan komen,  als zij uit dit proces vandaan komen en de praktijk hier bij of met ons binnen moeten gaan. Uiteraard zullen de Scheppers, die hun gidsen zijn, een goed oogje op iedereen houden… 

Nou, hier laat ik het bij… Voor degenen die moeilijkheden hebben te begrijpen waar ik het precies over heb, omdat zij de voorgaande artikelen niet gelezen hebben, zet ik hieronder nog een keer de lijst van volgorde waarin deze te lezen … En ja, al deze kennis komt op een evolutionaire manier bij mij binnen … Dus stapje voor stapje en dat betekent dat sommige zaken inmiddels alweer door zijn geëvolueerd naar een volgend begrip… Uiteindelijk zullen jullie allemaal op de hoogte zijn van heel veel dat hier bij mij gebeurd is of over hoe er ‘onderwijs’ gegeven werd om de zeilstenen op een totaal ander spoor gezet te krijgen….

In Liefde en Respect,

Cobie de Haan

===================

1. De Gebeurtenis & De Verschuiving in Bewustzijn

2. Twee Zonnen

3. Waarom de Ascentie van de Aarde zo Uniek is

4. Planetaire Ascentie: Nieuwe Waarheden

5. Planetaire Ascentie: De Invloed van de Leefwijze van de Hogere Dimensionalen

6. Planetaire Ascentie: Hogere Zelven en Hun Kloon-Incarnaties

7. Planetaire Ascentie: Nog Enkele Oude en Nieuwe Waarheden

8. Tweelingvlammen → Zielpartners en Ware Liefde

9. Universele Wetten en Wees Voorzichtig Met Wat Je Wenst

10. Universele Wetten en Creëert de Schepper of Creëren Wij…

11. Zeilstenen en Diepzeeduikers.

12. Stralingssymptomen … Zijn de (mogelijke) Veroorzakers Daarvan Schadelijk of Niet…


Copyright © 2020, Cobie de Haan. Alle Rechten Voorbehouden. https://denkmetjehart.blogspot.com/ Voel je alsjeblieft vrij om deze inhoud met anderen te delen, met vermelding van de auteur en de link van het originele artikel.

 

4 opmerkingen:

 1. Dank je wel Cobie, veel om over na te denken. Ik ga hem nog een paar keer nalezen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja, er staat inderdaad veel in om te overdenken. Ik hoop dat het je uiteindelijk zal lukken om alle puzzelstukjes op hun plaats te leggen en dat je het door kunt trekken naar bestaande situaties of zelfs mensen in je leven/omgeving.

   Verwijderen
 2. Je moet nog heel veel leren cobie, groeten van een indigo

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Indigo,

   Wie niet? Jij net zo goed als ik.... Niemand ontkomt daaraan. Heb je gezien in welk jaar dit geschreven is? Ondertussen schrijf ik geen artikelen meer... en deze blog verwijderen wordt sterk afgeraden door mijn spirituele Team, die dagelijks met mij in contact staat. Maar vraag jezelf dit dan alsjeblieft af.... Waarom ben je naar dit artikel geleid??

   In respect,
   Cobie

   Verwijderen