woensdag, mei 30, 2018

“Waarom de Ascentie van de Aarde zo Uniek is” - 30 Mei 2018 / Cobie de Haan


“Waarom de Ascentie van de Aarde zo Uniek is”
30 Mei 2018 / Cobie de Haan

In 2017 schreef ik al eens een artikel over het bovenstaande onderwerp. Er is inmiddels echter het één en ander veranderd aangaande datgene waar ik toentertijd over schreef. Dus heb ik besloten er een nieuw artikel aan te wijden, met enige herhalingen en uiteraard nieuwe Waarheden. Het voorgaande artikel heb ik van mijn Blog verwijderd, en in totaal heb ik nu drie artikelen van mijn eigen hand verwijderd, omdat het proces waar mijn spiritteam en ik in geplaatst werden door Vader en Moeder en De Schepper, zich verder ontwikkeld heeft en dus nieuwe zaken aan het licht gebracht heeft.
Jullie moeten begrijpen dat het Proces van Vader en Moeder / De Schepper waar zij ons in geplaatst hebben een specifiek onderwijs kent. Zij proberen de hogere dimensionalen zoveel mogelijk, vaak op een cryptische manier, uit te dagen om zelf de Nieuwe Waarheden te ontdekken en uit te werken. Zij werken via mij om dit voor elkaar te krijgen en wanneer we ‘vastlopen’ gaan Vader en Moeder / De Schepper diepgaander met mij aan het werk om het antwoord van een probleem naar voren/boven te halen. Dus de hogere dimensionalen krijgen eerst alle kans om het één en ander te begrijpen over de werkelijkheid waarin zij geleefd hebben, lukt het hen niet om de zaken te duiden en te begrijpen dan laten ze mij aan het woord. Dat gebeurd op de manier dat zij een onderwerp in mij downloaden en ik dan vrij spel heb om daarover het één en ander onder de aandacht te brengen. Loop ook ik vast, zeg maar … dan komt vaak vrij snel een antwoord binnenin mij naar boven. Dus denk niet dat ik alle wijsheid in pacht heb, want dat is beslist niet het geval.  Mede door dit specifieke onderwijs duurt dit proces aanzienlijk lang… Het enige voordeel voor mij is in feite dat ik op de voorste rij zit om deze nieuwe Waarheden, begrippen en wetenswaardigheden te weten te komen.
Zoals altijd … gebruik je onderscheidingsvermogen en logische denkvermogen wanneer je dit artikel leest. Heel veel is nieuw en het zou zelfs schokkend kunnen zijn, dus ben daarvoor gewaarschuwd. Resoneert het niet met je, schuif het dan terzijde en lees gewoon niet verder.
Wat is Planetaire Ascentie? En waarom is de Ascentie van de Aarde zo uniek?
Een Planetaire Ascentie is niets anders dan dat een planeet naar een andere dimensie verhuist. Onze Ascentie is uniek omdat voor het eerst in dit Universum van ons een planeet met ‘alles erop en eraan’ ascendeert. Voorheen ascendeerden planeten zonder leven daarop aanwezig, maar wel met de vegetatie. De planeet werd gesplitst van de bestaande planeet in de derde dimensie en deze verhuisde naar de vierde dimensie, werd daar weer opgesplitst en de opgesplitste planeet verhuisde naar de vijfde dimensie, en dat gaat zo door t/m de 7de dimensie. De originele planeet bleef altijd achter in de derde dimensie. Deze planeten die op deze manier ascenderen zijn dus ook multidimensionaal. Zij bestaan dus in iedere dimensie t/m de 7de dimensie.
De Aarde volgt niet in hun kielzog, de Aarde verhuist uit de derde dimensie vandaan en laat niets achter! Daarvoor moeten natuurlijk stappen ondernomen worden omdat het zonnestelsel waar wij uit verhuizen niet uit evenwicht mag raken. Lees ook het artikel: “Twee Zonnen”. Dus de Aarde is niet multidimensionaal en zal dat ook niet worden.


De vierde dimensie was ooit een kopie van de derde dimensie, in zoverre dat deze zonder planeten een kopie was, dus wel met de bestaande sterren/zonnen en dergelijke. De vierde dimensie was zogezegd klaar om planeten te ontvangen die ascendeerden, zodat in de vierde dimensie de zonnestelsels gecreëerd konden worden door de hogere dimensionalen die vanuit de vijfde dimensie werkzaam waren. Er zijn inmiddels vele planeten, zonder leven daarop geascendeerd en hebben hun plaats in evenredigheid aan hun origineel, in de derde dimensie, ingenomen, maar niet alle planeten. Er zijn nog genoeg planeten die niet geascendeerd zijn. Daar is Mars bijvoorbeeld één van.
Wanneer dus een ascenderende planeet in de vierde dimensie opgesplitst wordt en verder ascendeert naar de vijfde, moet deze planeet aangepast worden aan de vijfde dimensie. Tenminste zo hadden alle hogere dimensionalen dit begrepen. Wat zij precies aanpasten aangaande de planeet, dat weet ik niet, en we zijn ook nog niet zover dat we dat nu al hoeven te begrijpen. Maar aangezien het in de vijfde dimensie altijd licht is, zal de vegetatie van de planeten die zich daar nu bevinden aangepast zijn aan dat gegeven. Tenminste dat zou ik me voor kunnen stellen…
Het vreemde aspect dat ik van mijn spiritteam te horen kreeg is, dat zij nooit de planeten in de vierde dimensie bevolkt hebben. Deze planeten worden niet bewoond, wat wel de bedoeling was, als zij begrepen hadden hoe het leven geleefd diende te worden. En dat is, dat iedere ziel die in het dimensionale systeem of gewoonweg in ons Universum geboren wordt, bedoeld is een lichaam aan te hebben, en de hogere dimensionalen hebben geen lichaam aan. Het lichaam en de ziel leven in symbiose met elkaar. De één mag eigenlijk niet van de ander gescheiden gezien worden, want je hebt het lichaam nodig om je emoties en gevoelens tot uitdrukking te kunnen brengen. De hogere dimensionalen echter werd ‘wijs gemaakt’ dat de derde dimensie holografisch van aard is, en toen zij inzagen wat pijn, ellende en lijden met iemand deed die in een lichaam leefde, kregen zij een angst voor zelf te moeten incarneren  in de vierde dimensie. (een latere uitleg in dit artikel verklaard waar die angst vandaan kwam…) En zo door de eonen heen was het een hele gewone zaak of ontwikkeling om de vierde dimensie over te slaan en te zien als een plaats om slechts te verblijven en de incarnaties aan te sturen. Dus de hogere dimensionalen bevinden zich niet uitsluitend in de vijfde dimensie, zij bevinden zich ook in de vierde en ook in de derde dimensie kunnen zij in hun, zoals ik dat noem, geboorte-gedaante, bestaan. Een geboorte-gedaante die wij niet kunnen zien. Je mag je daar een wit licht bij voorstellen, welke alle vormen en maten aan kan nemen.
Goed … de vierde dimensie is zoals ik vertelde tot op zekere hoogte een kopie van de derde dimensie. En als je mijn artikel “Twee Zonnen” gelezen hebt, zal je begrijpen dat we de oude 3D Zon achtergelaten hebben, en dat een gekloonde eigen Zon met ons meereist naar/doorheen de vierde dimensie. Je begrijpt nu ook dat er een Zon in de vierde dimensie aanwezig is, in de kopie van ons/het zonnestelsel in de derde dimensie. Deze Zon en alle planeten van de vierde dimensie die wij nu zouden moeten kunnen waarnemen worden dus ook voor ons verhuld! De hogere dimensionalen hebben er dus een hele grote klus aan om ons verhuisd te krijgen. Het zonnestelsel in de derde dimensie moest/moet in evenwicht blijven, en wij, de reizigers, moeten dat ook. Als we het zonnestelsel in de vierde dimensie naderen, en dat is nu dus aan de orde, moet ook dat zonnestelsel in evenwicht gehouden worden. Met de ontdekkingen die de hogere dimensionalen en ik de afgelopen weken gedaan hebben en die in het artikel “Twee Zonnen” te lezen zijn, wordt onze reis doorheen dit zonnestelsel voor de hogere dimensionalen om mee te werken een stuk gemakkelijker. De uitlijningen blijven natuurlijk een doorgaand aspect die uitgevoerd dienen te worden. Daarnaast verzorgen de hogere dimensionalen uit de dertiende dimensie dat de ozonlagen op alle planeten frequent aangepast worden. Dus als we de Zon in de vierde dimensie van dichtbij gaan ontmoeten zullen wij daar niet zo een last van hebben als we met de Zon in de derde dimensie gehad hebben. En dat is goed nieuws!!
Dus wat kunnen we uit dit alles concluderen? Dat iedere dimensie diens eigen uitdagingen heeft. In iedere dimensie wordt de mens opgewaardeerd, zoals dat nu met ons gebeurt…! Het DNA/RNA wordt geactiveerd totdat alle twaalf strengen werkzaam zijn. We zullen bijvoorbeeld telepathisch zijn, we gaan niet meer dood, tenzij door een onvoorzien ongeval … Maar geen nood, een nieuw lichaam is zo voor handen. Elementalen komen dan in beeld en creëren een nieuw lichaam, waarna je gewoon weer verder gaat met je leven. We krijgen een jonger lichaam. Door het geactiveerde DNA/RNA is ons regeneratiesysteem volledig actief en dus verouderen we niet meer, we worden niet meer ziek. Vrouwen zullen niet meer hun maandelijkse cyclus hebben. Een ieder leeft diens leven samen met diens zielpartner. We hebben geen voorbehoedsmiddelen meer nodig, want de anticonceptie wordt op een bijzondere manier geregeld. Je zou kunnen zeggen dat we niet vruchtbaar zijn. Echter, wanneer de man en vrouw er samen honderd procent over eens zijn een kind te willen dan zullen beider lichamen geactiveerd worden om een bevruchting plaats te kunnen laten vinden. Hoe dit kan? Onze Schepper weet wanneer de partners ervoor willen gaan en er klaar voor zijn, Hij/Zij zet dit in gang. Dat is nog eens een anticonceptie nietwaar? Bevallingen zijn gemakkelijk en nagenoeg pijnloos. De zielen die geboren worden zijn ook allemaal nieuw. Het incarnatieproces is alleen voor de derde dimensie.
Maar voordat het zover is, daar gaat beslist nog wel flink wat tijd overheen. We hoeven alleen maar naar de situatie op onze planeet te kijken. We worden dan nu ook door De Schepper op onze plaats gehouden in 4.1.8, omdat er dus eerst heel veel begrepen en veranderd moet worden. Maar op een gegeven moment zullen alle DNA/RNA strengen geactiveerd zijn en leven wij in een volledig opgewaardeerd lichaam. Inclusief het dierenleven, plantenleven enzovoorts.
Dus wat zeg ik nu eigenlijk? En misschien vragen jullie je ook af waarom ik niet over het kristallijnen lichaam spreek. Wel … een kristallijnen lichaam bestaat namelijk niet. Dus we krijgen die ook niet. Denk gewoon even met me mee … Als ons lichaam opgewaardeerd wordt, alle strengen DNA/RNA worden geactiveerd, we krijgen alle voordelen die hierboven genoemd worden, waarom moeten wij dan nog een kristallijnen lichaam gaan krijgen? Waarom zou de Schepper al die moeite doen om het DNA/RNA geactiveerd te krijgen? Niet om het dan van de hand te doen en er een ander lichaam voor in de plaats te zetten. Het op koolstof gebaseerde lichaam blijft gewoon bestaan, het wordt alleen opgewaardeerd. En trouwens het geloof van in afgescheidenheid van de Schepper te leven, heeft er ook voor gezorgd dat de hogere dimensionalen geloofden en dit ook aan ons vertelden, dat die activering van het DNA/RNA van buitenaf gebeurt. Dat is niet het geval, wij staan allemaal in verbinding met de Schepper en dus werkt hij ook met ons via die verbinding. Waarom zou hij iets moeilijk maken als het gemakkelijk kan? Dus het geloof in de afgescheidenheid van de Schepper heeft ervoor gezorgd dat de hogere dimensionalen er vast van overtuigd waren dat het van buitenaf via de zonnestralen en dergelijke zou gaan gebeuren, maar dat is dus niet zo. Zij gingen er ook stellig vanuit dat wij een ander lichaam nodig zouden hebben, en ook hadden zij voor zichzelf vastgesteld dat ons nieuwe lichaam door de Elementalen gecreëerd zou moeten worden. Vader en Moeder bemoeiden zich er ook mee en vertelden uit naam van de ons bekende hogere dimensionalen dat het een proces binnenin is, wat het dus in feite ook is, om de hogere dimensionalen op een ander spoor gezet te krijgen. En de hogere dimensionalen dachten vervolgens, aangaande Team Dark en Team Light (het spelelement) dat Team Dark hen hierin dwars zat. Maar het lichaam blijft op koolstof gebaseerd en dus de naam die men daarvoor bedacht, het kristallijnen lichaam, kunnen we dan ook laten vallen.
Dus vanuit het geloof in afgescheidenheid van De Schepper te leven, kwamen de hogere dimensionalen met conclusies - die voor hen heel logisch waren - naar voren in de berichtgevingen richting ons. Dus houdt altijd in gedachten dat de hogere dimensionalen zo waarheidsgetrouw mogelijk zijn geweest richting ons aangaande wat we moeten weten over de ascentie en hoe deze te bereiken, maar dat deze waarheidsgetrouwheid rust in de Oude Waarheden, die inmiddels voor hen, en dus nog niet voor ons, achterhaald zijn. Er zijn dus nog wel meer zaken/overtuigingen/conclusies die ontstonden door die afgescheidenheid en eigenlijk gewoon een bedenksel zijn. Maar daar wil ik het nu niet over hebben…
En ieders DNA/RNA wordt geactiveerd, echt van iedereen. De  Schepper pakt dat allemaal in één keer aan. Dus niemand valt buiten de boot! En net zoals met ons een tijd in dezelfde dimensie in hetzelfde niveau te houden, kan de Schepper ook een pas op de plaats maken voor het activeren van het DNA/RNA in ons lichaam. En hij zal dat ook zeker doen als dat nodig blijkt te zijn. 
Een opwaardering van het lichaam gebeurt in iedere dimensie. In de vijfde dimensie zouden we er bijvoorbeeld de gave van telekinese bij kunnen krijgen. Telekinese is dat je voorwerpen met je gedachten op kunt pakken of kunt verplaatsen. Of we zouden misschien ons lichaam naar believen kunnen veranderen of aanpassen. En in iedere dimensie is er dus iets extra’s waarmee we aan het werk kunnen gaan, waar we ons in kunnen bekwamen en waarmee we ons kunnen ontwikkelen en steeds meer kunnen gaan begrijpen van/over de werking van het Universum en alles daarin. En even een kleine zijsprong … De liefde tussen zielpartners groeit/evolueert uiteraard ook in iedere dimensie. Die groei stopt nooit!
Iedere dimensie levert andere lessen om te leren, om ons te ontwikkelen, terwijl de vibratie of de trillingsfrequentie van iedere dimensie gelijk aan elkaar is!  We hoeven dus niet minder dicht te worden om op te kunnen stijgen. In plaats van dat we verticaal, van beneden naar boven denken, moeten we horizontaal gaan denken, van links naar rechts of van rechts naar links, dat maakt niet uit. In iedere dimensie bestaan we in symbiose met ons op koolstof gebaseerde lichaam. Geen kristallijnen lichaam, geen lichtlichaam of wat voor lichaam dan ook. Gewoon dat wat we kennen, maar dan met opwaarderingen. De hogere dimensionalen weten niet wat het is om in een lichaam te leven, zij hebben hun best gedaan om het te begrijpen allemaal en kwamen met de verhalen of de boodschappen die wij inmiddels allemaal wel gelezen hebben. Zij wisten niet beter! En via het proces waar zij en ik in geplaatst werden zijn we, na enig eerder struikelwerk, want we hebben dit min of meer stapsgewijs onderzocht en ontdekt, erachter gekomen dat het op koolstof gebaseerde lichaam gewoon blijft bestaan en dus iedere keer opgewaardeerd wordt.
Zo is dus, zoals ik eerder vertelde, de vijfde dimensie niet gelijk aan de derde en vierde dimensie. Het is daar altijd licht! Maar als wij gaan verhuizen naar de vijfde dimensie met ons dag- en nachtritme dan zou dat funest voor de planeet en het leven daarop zijn. Dus wat moet er dan gebeuren in de vijfde dimensie? Deze dimensie moet voorbereidt/aangepast worden op onze aankomst. En dus begrijpen we nu ook waarom een sprong van 3D naar 5D gewoonweg niet mogelijk is. Het zou gewoonweg desastreus zijn voor al het leven op de planeet!
Hoe ik daarachter kwam? Wel, vorig jaar zijn mijn spiritteam en ik een poosje verzeild geraakt in het bekijken van Dvd’s over de natuur. We hebben er vele bekeken, voornamelijk de Dvd’s van David Attenborough. Toen we de Dvd over koraalriffen bekeken, en ik ook tot mijn verbazing zag dat het voortbestaan van het koraal één keer per jaar afhangt van een bepaalde temperatuur van het water en de maanstand (volle maan), omdat het maanlicht ervoor zorgt dat het koraal dan de eitjes en zaadje loslaat, kreeg ik in de gaten dat onze Aarde ofwel heel veel schade op zou gaan lopen in de vijfde dimensie, of dat de vijfde dimensie aangepast moest gaan worden aan ons dag- en nachtritme. En aangezien ook de hogere dimensionalen dachten dat we vrij snel doorheen de vierde dimensie zouden gaan, en wij een gematigder klimaat moesten gaan krijgen, begon uiteindelijk ook het koraal bleek te worden. Eén graad warmer en het koraal laat diens kleurpigment los. Dus na dat besef, wisten we dat het klimaat niet warmer mocht worden en weer teruggebracht moest worden naar diens oorspronkelijke staat. Daarnaast hebben wij, degenen die een lichaam dragen, slaap nodig, en al het leven op Aarde is eigenlijk afhankelijk van een rustperiode, waar de nachtelijke uren in voorzien. Het valt mij tenminste op dat de plantenwereld vooral ’s nachts groeit, het is koeler en vochtiger, waar ze zich weer aan optrekken voor een volgende dag onder de Zon. Daarnaast zijn de seizoenen nodig voor de winterslapers, of dat de vogels en dieren de drang krijgen om zich voort te planten in de lente … enzovoorts.
Dus het was bedoeld dat de hogere dimensionalen, die in de tiende dimensie geboren werden en afdaalden naar de vijfde dimensie, aan het werk gingen in/met de derde dimensie, in/met de vierde dimensie en ook met de vijfde dimensie. En het was bedoeld voor de nog weer hogere dimensionalen uit de 10de (de ouders van de ons bekende 10-dimensionalen), 11de en 12de dimensies dat zij van de vijfde dimensie een kopie zouden maken van de derde/vierde dimensie. Denk maar weer mee … wat wordt er altijd gezegd? “Wij zijn geschapen naar het evenbeeld van God.” Wel, en trapsgewijs, van dimensie naar dimensie, is het eigenlijk de bedoeling dat wij ons steeds verder ontwikkelen en de eigenschappen van onze Schepper (tot op zekere hoogte) eigen maken. Op eigen kracht!! Maar wel met de hulp en ondersteuning van de ouders van de 10 dimensionalen in de tiende dimensie, de 11, 12 en 13 dimensionalen. En hoe het er verder aan toegaat in die specifieke dimensies, daar wil ik geen onderzoek naar doen, en dat is ook niet direct nodig, want het gaat om onze ascentie nietwaar. De ascentie waar we nu middenin zitten. 
En we gaan nog een ander fabeltje uit de wereld helpen … De Tijd verstrijkt overal evenredig! Wij in de derde dimensie, nu vierde dimensie, hebben de tijdsaanduiding nodig. De tijd gaat niet sneller en ook niet langzamer, dat kan wel zo lijken maar dat hangt af van de gemoedstoestand waarin je verkeerd. Soms als je iets niet leuk vind om te doen, kan de tijd heel lang duren. Ben je bezig met iets waar je zeer enthousiast over bent, dan gaat de tijd ineens snel voorbij. De hogere dimensionalen die geen dag- en nachtritme kennen in hun geboorte-gedaante hebben het niet nodig gevonden om zich aan ons aan te passen. Zij worden niet moe, zij hoeven niet te rusten … het zijn ‘bezige bijtjes’ die nooit rusten. Dat gaat dus veranderen! Zij gaan allemaal in het lichaam leven … Want zoals jullie begrijpen nu, is het de bedoeling dat iedere dimensie min of meer gaat lijken op de dimensie die wij kennen. De vijfde dimensie moet dus aangepast worden. Dit geldt ook voor de 6de en 7de dimensie. Het wordt echter anders in de achtste dimensie… Daar blijkt alles donker te zijn. Er is geen ster/zon of planeet of wat dan ook aanwezig. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoon ‘canvas’ is dat wacht op een invulling. Met andere woorden, in de achtste dimensie is het de bedoeling dat men leert hoe zonnen te creëren, hoe planeten te creëren enzovoorts…. Dat is dus helaas nooit begrepen. En vanuit deze ontwikkeling(en) hebben Vader en Moeder / De Schepper de zaken verder tot ontwikkeling gebracht tot aan de situatie van vandaag de dag. Om de extensies van de Schepper, wij, uit te dagen steeds verder en dieper in de mannelijke energieën terecht te komen.
Ik heb eerder geschreven over het vastzitten van de 10 dimensionalen en hun kinderen in de achtste dimensie. Dat zij het niet voor elkaar konden krijgen om te ascenderen naar de 9de dimensie. Dat is nu dus ook wel verklaard. Zij deden helemaal niets met die dimensie, omdat zij niet begrepen hadden dat zij in iedere dimensie hun gaven konden uitbreiden om daar leven op planeten mogelijk te maken. De derde en vierde dimensies waren daarmee hun grootste voorbeeld. En het gekke was, dat zij niet eens beseft hebben dat zij, in hun geboorte-gedaante, vele eigenschappen van de Schepper bezitten. Dus als ze ertoe gekomen waren om dat te ontdekken allemaal dan hadden ze zich uit kunnen leven zoveel als ze gewild hadden. Maar dat gebeurde niet. De afdaling in de mannelijke energieën zorgt ook dat het logische redenatievermogen steeds minder functioneert en tenslotte op zo een laag punt aanbelandt dat je bijna kunt zeggen dat het afgestompt raakt.
Dus daar zaten ze in de achtste dimensie, het enige licht dat daar aanwezig was waren zijzelf in hun geboorte-gedaante. Dus toen dit proces van ons van start ging 2.5+ jaar geleden, was in de achtste dimensie een enorme zee van licht aanwezig dat uit hen bestond en verder niets. Zij dachten dat zij, om verder te kunnen ascenderen, zij moesten worden zoals God was. Vader en Moeder en De Schepper, maakten daar dankbaar mis- en gebruik van, en hielpen hen verder af te dalen in de mannelijke energieën. Zij speelden via de 13 dimensionalen - maar ook wel individueel rechtstreeks - allerlei ideeën daarover aan hen door. Ze gingen gewoon mee in datgene wat zij over alles begrepen hadden. Bijvoorbeeld:
God leeft niet met:
- Tijd. Dus namen zij aan dat Tijd een illusie was.
- Verleden en Toekomst. Dus dachten zij dat zij alleen in het Nu-Moment moesten leven. Lineaire tijd werd afgeschaft.
- Dualiteit. Dus ondernamen zij stappen om een eenzijdig leven te leiden.
- Negativiteit. Dus gingen zij aan de slag om hun negatieve emoties en gevoelens te onderdrukken en negatieve situaties te vermijden.
- Oordeel. Dus mochten zij ook niet oordelen en werden passief en neutraal.
Wat God wel was, was Liefde. Hij hield van iedereen … onvoorwaardelijk. En dus moesten zij ook onvoorwaardelijke liefde hun leven binnenbrengen.
En omdat zij dus moesten worden zoals God was, werd het eenheidsbewustzijn bedacht. Iedereen leefde naar de regels, waarden en normen, wetten en regelgevingen die zij opgesteld hadden daarvoor.
Dit zijn strenge regels/wetten/overtuigingen en dergelijke voor zielen die in een universum van dualiteit leven. En ervan overtuigd zijnde dat ze in afgescheidenheid van God leefden, want hij reageerde niet op hun smeekbeden en verzoeken om hulp, deed dat aan het geheel ook beslist geen goed.
Zij waren volledig in dienstverlening aan God, om aan te tonen dat zij het waard waren om te ascenderen. Maar al wat gebeurde … niets. Zij bleven in de achtste dimensie, omdat zij niet begrepen hadden dat er een geheel ander leven geleefd diende te worden.
Hier heb je dus alle ingrediënten van een leven in knechtschap. De hogere dimensionalen in de achtste dimensie hadden zich, met de onzichtbare ‘hulp’ van Vader en Moeder, volledig schaakmat gezet. Om hun leven in te kunnen delen en te leven zoals zij bedacht hadden, ontstond een zeer eenzijdig leven, waarin zij volledig schaakmat gezet werden. Zij liepen alleen op hun pad, wandelden daar zelfs niet met hun zielpartner op, want zij zouden als ze ascendeerden gewoon weer met elkaar versmelten en dat was het dan. Het was ieder voor zich. Ik zal proberen het één en ander in telegramstijl uit te leggen… …
De overtuiging in het Nu-moment te moeten leven, zorgde ervoor dat ze niet meer in hun herinneringen mochten komen, dat werd afgesloten. Zij dachten ook niet na over de toekomst, zij leefden alleen met het Nu en aangezien Tijd voor hen een illusie was, hadden ze er geen idee van hoeveel tijd er met ‘iets’ verstreek. Een korte termijn geheugen kennen zij niet (omdat zij geen lichaam hebben) en aangezien zij niet hun herinneringen mochten doorzoeken voor informatie, vielen zij vaak in herhalingen, vielen zij vaak in dezelfde valkuilen, en ook dit zorgde ervoor dat er geen vooruitgang/ascentie bewerkstelligd kon worden. Ze moesten neutraal en passief zijn, wat ervoor zorgde dat ze zeer voorzichtig werden met alles. Ze mochten in geen enkele negatieve situatie terecht komen, ze mochten zelfs niet negatief denken of voelen. Dat alles werd onderdrukt. Zij waren in dienstverlening en hadden onvoorwaardelijk lief. Dit zijn ingrediënten voor een leven van grote tegenstellingen. Zij sloten zich af voor de noden en lasten van anderen. Het pad van een ander mocht hun pad niet bezoedelen. Zij hadden uiteindelijk vele oogkleppen op. Het eenheidsbewustzijn werd min of meer een aparte afdeling, waaraan iedereen deelnam. Een ieder had een eigen hoekje in zijn/haar bewustzijn voor de eigen gedachten en dergelijke, waar ze zich privé in terug konden trekken. Daarnaast, omdat zij niet vooruit kwamen met hun ontwikkeling, bleven zij aan het werk in de lagere dimensies. Dat deden zij niet zelf, want zij mochten niet met negativiteit of duistere zaken in aanraking komen, dus stuurden zij een kloon van zichzelf die zij vanuit de achtste dimensie aanstuurden. De kloon stuurde vervolgens alles aan waartoe het de opdracht kreeg. De kloon mocht in aanraking komen met alles wat negatief of duister was, en wanneer de kloon weer teruggenomen werd dan deed men er niets mee en aldus bleef men schoon van alles wat gevaarlijk was voor hen. Onvoorwaardelijke liefde verbloemde hun mening over iets, je had eigenlijk ook geen mening over iets. Je was neutraal immers, maar een oordeel heb je nodig om tot een mening of besluit te kunnen komen. Onvoorwaardelijke Liefde is in een dualistisch Universum een liefde met vele voorwaarden, en de uiting daarvan is dat je extreem beleefd bent tegen elkaar, terwijl je een heleboel zaken buitensluit om toch maar vooral onvoorwaardelijke liefde te kunnen bezigen. We begrijpen nu dat onvoorwaardelijke liefde je helemaal uit evenwicht haalt. Ze waren daarnaast in dienstverlening en omdat ze niet ascendeerden, en omdat De Schepper nooit liet weten dat hij wel degelijk bestond, dachten ze ook dat ze niets waard waren. We hebben streng gelovige mensen op Aarde, zoals bijvoorbeeld moeder Theresa, wel op horen merken, “Ik ben niet waardig.” Maar dan vraag ik me toch af, als je onvoorwaardelijk lief hebt, dan heb jij jezelf tot ook onvoorwaardelijk lief? Zien jullie hoe scheef dat alles in elkaar stak?... … Dus heb gewoon lief en leef je leven met oordelen om tot meningen of beslissingen te kunnen komen, maar veroordeel iets of anderen niet, want dan blokkeer jij jezelf om dingen en zaken die anders zijn te begrijpen en te leren kennen, zelfs te waarderen… …
Eigenlijk, want deze ontwikkeling vond natuurlijk plaats gedurende eonen en eonen aan tijd, zouden zij zich rot verveeld moet hebben in de achtste dimensie. Maar gelukkig werden door Vader en Moeder opdrachten en taken bij hen neergelegd, die de lagere derde, vierde en vijfde dimensie betrof. En daar gingen zij trouw, via een kloon, altijd mee aan het werk. Zij werkten van binnenuit. Hun overtuiging was dat Macht-binnenin hen meer gelijk maakte aan God. Want alles was toch binnenin God? En dus werkten en werkten en werkten zij, om maar zo te worden als God. Zij hebben geen privé levens, zij kennen geen vrije tijd. Ze hebben het ook niet nodig, zo zonder lichaam. Maar ook daar gaat dus verandering in komen.
Dus als je er nuchter naar kijkt, leefden zij een leven van Macht-Binnenin in de achtste dimensie, en leefden zij in de lagere dimensies via hun klonen een leven van Macht-Over. De Macht-Binnenin, zoals zij deze vrouwelijke energieën probeerden na te doen, was de extreme en overdreven vrouwelijke energie vanuit het oogpunt van de mannelijke energie, en de Macht-Over is puur extreme (meest) negatieve mannelijke energie. Om beter te begrijpen wat ik hier vertel lees alsjeblieft: “De Gebeurtenis & De Verschuiving in Bewustzijn”.
Nee, ik weet dat dit allerminst geen mooi beeld is dat ik hier schets, maar dit is wel wat aan mij verteld werd hoe het allemaal in elkaar zat. En vanuit die positie van hen werd het proces waarin zij en ik geplaatst werden opgestart. Dat het in het begin moeilijk was om tot hen door te dringen kunnen jullie denk ik wel begrijpen. Degenen waar ik rechtstreeks mee werk zijn geboren in deze situatie. Zij kennen het niet anders zoals hierboven beschreven. En iets dat je bij wijze van spreken met de paplepel is ingegoten, dat blijkt zeer moeilijk/moeizaam losgelaten te kunnen worden. Het werd allemaal gelukkig wat beter toen Moeder uiteindelijk voor het eerst haar stem liet horen, toen Vader voor het eerst naar voren trad, en toen voor het eerst ook De Schepper zijn stem liet horen. En de repeterende aard van hun leven in de achtste dimensie, hun dienstverlening en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en liefde aan God, zat erg, erg diep.
Goed … Dit artikel is alweer lang genoeg, en ik ben er nog niet klaar mee. Er valt nog meer te vertellen, maar dat gaat in een volgend artikel gebeuren. Daarin kunnen jullie onder andere een uitleg verwachten over Aarderasters, tijdlijnen, parallelle dimensies, poortdagen, meer wetenswaardigheden over de vierde dimensie en ook nog wat meer over de Schumann Resonantie.
Met respect en in Liefde,
Cobie

Copyright © 2018, Cobie de Haan. Alle Rechten Voorbehouden. http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Voel je alsjeblieft vrij om deze inhoud met anderen te delen, met vermelding van de auteur en de link van het originele artikel.

8 opmerkingen:

 1. Dankjewel Cobie, elk woord resoneert met me!! Ik kijk uit naar je volgende artikel ��

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dank je wel voor dit fantastische artikel, kijk graag uit naar de volgende artikelen van je.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. En jij dankjewel voor je blijvende reacties Richard 💙💚💛💖 Ik stel het bijzonder op prijs!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Heel interessant Coby, dit smaakt naar meer dus kom maar op 👍💕🐣

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je voor je reactie Sandra, en ik ben er mee bezig... 💛💖

   Verwijderen
 5. Pardoes iets overgeslagen dus hierbij alsnog... dankjewel Coby! 😙

  BeantwoordenVerwijderen