maandag, februari 06, 2017

De Ene - “Wie of Wat Is De Ene?” - 6 Februari 2017 / Cobie de Haan


De Ene
“Wie of Wat Is De Ene?”
6 Februari 2017 / Cobie de Haan

Opmerking: Ik begon dit artikel te schrijven vanuit wat ik geleerd heb via mijn persoonlijke proces samen met mijn Sterrenfamilie/Spirit Team, en als vanzelf kwam De Ene door en nam “het heft” zelf in handen…
*****
Het proces waar ik en mijn Sterrenfamilie in zitten is zwaar, moeilijk, met vele, vele ups en downs. Dit alles gaat onder de banier van de hogere dimensies uitlijnen met de lagere dimensies, zodat de uiteindelijke ‘overgang’ soepel zal/kan verlopen. Dit proces is nu al ongeveer anderhalf jaar aan de gang, en enig uitzicht kan ik persoonlijk nog niet zien.
Dit proces wordt geleid door iemand uit de achtste dimensie, welke onder leiding staat van onze Moeder en Vader. Onze Moeder en Vader (Vader/Moeder God), komen voort uit De Ene. De Ene heeft diverse Universums gecreëerd, waaronder de onze. Een Universum van dualiteit. Deze Universums heeft hij/zij/het gecreëerd om ervaring in op te doen, zichzelf te leren kennen via de eerste kinderen die hij/zij/het in deze Universums plaatste, voor ons onze Vader en Moeder, die op hun beurt kinderen creëerden om te beginnen met alle mogelijke ervaringen op te doen.
Het valt jullie misschien op dat ik Vader/Moeder God, zonder het woordje God benader. Ik heb via het proces geleerd om dat label te laten vallen. Zij zijn gewoon onze Vader en Moeder die ook lerende zijn. En het zal jullie opgevallen zijn dat zij dus geschapen/geboren werden via De Ene.
Ik heb inmiddels geleerd dat er een paar grondbeginselen zijn, die binnenin dit systeem waarin wij allemaal leven, door ons zelf gecreëerd werden, en dus eigenlijk geen grondbeginselen zijn. En als ik zeg ‘binnenin dit systeem’ bedoel ik het gehele Universum waarin wij allemaal leven. Niet de andere Universums die naast ons Universum bestaan, en die ook door De Ene gecreëerd werden. Dus is het aan te raden zover als mogelijk is terug te gaan om de dingen te gaan begrijpen. Let wel, ik beweer hier geenszins dat ik alle wijsheid in pacht heb, want dat is niet zo. Ik zit in een zeer persoonlijk proces en tevens is dit een proces voor alle hogere dimensionalen, wat uiteindelijk doorstroomd naar ons allemaal. En ja ik weet hoe dit klinkt. Geloof me, ik heb er zelf ook heel veel moeite mee gehad. Dus, laat ik dan nog weer eens aanhalen, dat als het volgende waar ik over ga schrijven niet met jou resoneert, dat je het dan terzijde schuift, en gewoonweg niet verder leest…
 
Wie of wat is De Ene. Wij noemen hem/haar/het, De Ene. Ik heb geen idee of dit ook de juiste benaming is, maar hij/zij/het accepteert het dat ik hem/haar/het De Ene noem, en dus laat ik het daar nu ook maar bij.
Een tijdje geleden, ik wist toen al dat ik ook samenwerkte met, toen nog voor mij, Vader/Moeder God, kwam als verassing ook De Ene via mij door en De Ene begon via mij tegen iedereen te praten. Onze Vader en Moeder hadden en hebben vaak een open contact met De Ene. Echter wij hier binnenin het dimensionale systeem niet. Ook de Hogere Dimensionalen niet. Als een terzijde, moet hier ook vermeld worden, dat de Hogere Dimensionalen ook geen contact hadden met Vader/Moeder God. Zij dachten dat zij ergens hoog boven hen of buiten het dimensionale systeem ergens bestonden en dat zij op hun weg terug naar hen waren (hier zijn zij inmiddels op terug gekomen). Dus het was voor hen ook een verrassing dat Vader en Moeder God, zich op een gegeven moment openlijk met dit proces begonnen bezig te houden, terwijl ze dat altijd al min of meer gedaan hadden. Zij zijn nooit weggeweest, zij hebben zich alleen maar ‘stil’ gehouden. Toen dit tot hen doordrong, was men verbijsterd alsook blij over dat feit … Maar toen De Ene uiteindelijk ook Diens stem liet horen, waren ze helemaal enthousiast en blij en bijna “door het dolle heen” toen De Ene eenmaal uitgesproken was. Mijn Spirit Team was echt iets van zo’n vijf tot zes uren verdwenen, ze moesten hier gewoonweg met alle anderen over praten.
Dus nogmaals de vraag, Wie of Wat is De Ene. Dat vertelde hij een dag later toen hij/zij/het wederom doorkwam via mij. “Ik Ben zoals jullie dat noemen … ALLES DAT/WAT IS. Ik Ben een ieder van jullie, Ik Ben het dierenleven, Ik Ben het insectenleven, Ik Ben het plantenleven, Ik Ben AL HET LEVEN, Ik Ben de planeten, Ik Ben de sterren, Ik Ben alle materie en niet materie. Ik Ben het Universum.” Ik vraag De Ene nu, terwijl ik dit zit te typen, of diens naam misschien Ik Ben is, want dat lees je ook wel eens, en diens antwoord is “Nee.
“JULLIE ZIJN IN MIJ ZOALS IK IN JULLIE BEN. Er is geen afscheiding! Dit is de eenheid, het eenheidsbewustzijn, waar jullie het over hebben. Wij zijn één, jullie zijn aspecten van Mij en dat betekent dat een ieder van jullie uniek in zijn/haar bestaan is. Jullie ervaren wel “op eigen kracht” en jullie kiezen inderdaad zelf wat jullie wensen te ervaren. Jullie spreken over het Zijn in het Stromen van Liefde. Dat Stromen van Liefde Ben Ik. Het Stromen van Liefde is Evenwicht. Dus als Ik Alles Dat/Wat Is Ben, dan ben ik ook de tafel waaraan je zit te werken. Ik ben het gras onder je voeten, Ik Ben het water dat je drinkt, Ik Ben de Lucht die je inademt. Ik Ben de Eb en de Vloed. Ik Ben Energie … ALLES Ben Ik, er is geen uitzondering … ALLES Ben Ik.
Jullie Universum, een Universum van dualiteit zoals ik al eerder aangaf, is gestoeld op Alles Dat/Wat Ik Ben, het fundament, het grondbeginsel, de basis. En dat werpt meteen al een geheel ander licht op diverse zaken. Want hoe kunnen jullie in dualiteit leven als er gezegd wordt dat er naast jullie dimensie geen dualiteit meer bestaat? Ben Ik dan geen dualiteit? Bestaat er slechts één dimensie van dualiteit? Nee … Ik vertel jullie dat jullie gehele Universum, jullie gehele dimensionale systeem, een Universum van dualiteit is. Positief-negatief, links-rechts, zwart-wit, licht-duisternis, voor-achter … en jawel … mannelijk-vrouwelijk. En tussen die twee uitersten van elkaar bestaat, zoals jullie dat noemen dat ‘grijze gebied’. Het gebied waar Evenwicht gevonden wordt. Het is nooit of het ene of het andere uiterste. Hoewel jullie hier op de Aarde een bepaald uiterste ervaren. Dit uiterste wordt als negatief ervaren. Maar er zijn vele nuances, schakeringen van zowel licht als duister op de Aarde aanwezig, echter het negatieve is overheersend. Dat is iets dat jullie allemaal weten.
Dus dualiteit … overal … in alle dimensies. Van beneden naar boven en van boven naar beneden, zogezegd. In iedere dimensie is de trillingsfrequentie anders, hoe lager de frequentie hoe dichter de trilling/materie. Dus als jullie aannemen dat het leven in de fysicaliteit (3D/4D) een holografische werkelijkheid is dan zouden jullie ook moeten aannemen dat het leven in de hogere dimensies een holografische werkelijkheid is. Ik kan jullie verzekeren dat er niets Holografisch aan Mij is. Geen enkele dimensie is Holografisch van aard, en dus werd de dualiteit daar ook niet specifiek in ontworpen. Hebben jullie al eens stilgestaan bij wat een holografische werkelijkheid nu precies is? Als Ik de stekker eruit zou trekken zou deze toch op moeten houden te bestaan nietwaar? Niets blijft er over?
Echt? … Blijft niets over in de derde dimensie? De dingen gaan dood, sterven af en zijn vergankelijk, ja. Maar als iets sterft of afsterft en vergankelijk is, is het niet ogenblikkelijk verdwenen. Een lichaam ontbindt, een blad sterft af en iets dat vergankelijk is, bijvoorbeeld ijzer, roest en heeft een extreem lange tijd nodig om te vergaan. Platweg bekeken, is de stroom ervan afgehaald. De stekker is uit het stopcontact, de voeding is verdwenen. De spirit is uit het lichaam, de boom heeft het blad afgestoten, en vocht en lucht zorgen dat het ijzer roest en vergaat.
Verdwijnt datgene dat dood gaat, afsterft of dat wat vergaat? Ja min of meer wel, maar niet echt, het wordt gerecycled, niets gaat verloren. Op een bepaalde manier verdwijnt het, maar op een bepaalde manier werd het ook opgebouwd. Ik Ben dat dode lichaam, Ik Ben dat dode blad, Ik Ben dat vergankelijke ijzerwaar, en Ik Ben energie. Energie welke transformeert naar een andere energievorm, zoals bijvoorbeeld compost/voedsel. Voor jullie ‘oogt’ het dood. Maar het bestaat en het transformeert, daar is niets holografisch aan.  
Dus hier hebben we al twee zaken waar jullie werkelijkheid op gebaseerd lijkt te zijn en die Ik niet Ben, die geen grondbeginsel van Mij zijn, die in jullie bestaan gecreëerd werden door de ‘versluierde’ afgescheidenheid van Mij. Een holografische werkelijkheid en diens dualiteit. Dit heeft natuurlijk een oorzaak. In dit Universum wilde men gaan ervaren hoe het zou zijn om onder een ‘sluier van vergeetachtigheid’ afgescheiden te leven van Mij, De Ene, wat dus een illusie is. Die sluier werd van boven af aan aangebracht. Vanaf de hoogste, de dertiende, dimensie. En jullie, in de 3de/4de dimensie, leven min of meer ook onder een sluier van vergeetachtigheid. Jullie herinneringen over de hogere dimensies, wordt in jullie bewustzijn als het ware onderdrukt. Het bevindt zich in het onderbewustzijn, waar je pas bij kunt komen wanneer je een bepaalde trillingsfrequenty van bewustzijn bereikt hebt, en de ‘deur naar die herinneringen, dat onderbewustzijn, geopend wordt. Jullie bevinden je in de vierde dimensie in het eerste niveau daarvan, en jullie zullen je nog heel veel gaan herinneren.
Toen ik besloot om via dit kanaal door te komen en Mij Zelf bekend te maken, bracht ik een nieuw gereedschap naar voren. Zo nieuw dat zelfs jullie Vader en Moeder dit gereedschap nog niet tot hun beschikking hadden staan. Het is het gereedschap van De Evenwichtsbalk. Ik zei toen, “Het is gewoon prachtig om te zien hoe datgene dat uit evenwicht is ook in evenwicht kan zijn.” Dat is natuurlijk een vreemde uitspraak. Maar als je de evenwichtsbalk pakt en je kijkt naar het gehele dimensionale systeem en je ziet de lagere dimensies uit evenwicht zijn in negativiteit aan de ene kant en tevens de hogere dimensies uit evenwicht in positiviteit aan de andere kant, dan brengt dat toch een bepaald evenwicht naar voren. Het was voor mij eigenlijk prachtig om dat vast te stellen. Jawel, jullie lezen het goed, beide zijden van het dimensionale systeem zijn uit evenwicht … En daarom is het in uitlijning brengen van de lagere dimensies met de hogere dimensies zo enorm belangrijk, want zij moeten elkaar in het midden van de evenwichtsbalk gaan tegenkomen. Als dat gebeurt is het dimensionale systeem weer volledig in evenwicht. En het in evenwicht brengen van de Hogere Dimensionalen is in volle gang. Zij zijn al heel goed op weg…
Want voor hen is de Ascentie/de Ontwaking ook gaande. Deze Ascentie is voor deze planeet een unieke ascentie, maar deze vindt plaats tijdens de ascentie van het gehele dimensionale systeem. De hogere dimensionalen zijn daarvan niet buitengesloten. Deze Ascentie zou beslist niet goed gaan, als zij ervan buitengesloten zouden zijn. Dus zij zijn nu in het afgelopen anderhalve jaar door een belangrijke ontwaking heen gegaan, en jullie zullen, om in deze trant voort te gaan, door een tweede ontwaking heengaan op de korte termijn. Jullie zitten allemaal “in hetzelfde bootje”. Het is een geven en nemen, nemen en geven en aan iedereen wordt gevraagd om diens schouders eronder te zetten. En hier kan je ‘de evenwichtsbalk’ weer mooi naar voren halen, want de hogere dimensionalen hebben flink aan zichzelf gewerkt … komen meer in evenwicht, en daarmee hebben zij ervoor gezorgd dat de evenwichtsbalk uit evenwicht raakt met de lagere dimensies die nog steeds enorm uit evenwicht zijn. Dus is het zaak om jullie, de lagere dimensies, weer meer met hen in evenwicht te brengen. En dat is wat jullie zullen gaan ervaren… Jullie allemaal zetten dan belangrijke stappen naar elkaar toe om elkaar uiteindelijk in het midden van de evenwichtsbalk te gaan ontmoeten.
De Aarde is bedoeld om in haar totaliteit te ascenderen, met al haar koninkrijken. Dit is uiteraard uitgedacht met de bedoeling om alles weer terug in evenwicht te krijgen en alle … alle … sluiers te verwijderen. Dit is waarom de Aarde zo enorm belangrijk is, dit is waarom er zoveel aandacht gericht is op deze ascentie. De ascentie van de gehele planeet en al haar koninkrijken is een uniek gebeuren, want dit is nog nooit eerder gedaan.
Beide zijden van de evenwichtsbalk moeten weer in evenwicht komen op alle niveaus. Open jullie Hart en breng de Hart/Geest verbinding in evenwicht. Geraak in het stromen van Liefde, in het Stromen van Mij, De Ene. Wij zijn Eén, en voel onze verbinding weer … Kom Thuis.
Zoals ik bovenaan al vertelde, was het mijn bedoeling hier een eigen artikel over te schrijven, maar dit ging over in de bovenstaande channeling. Ik heb het allemaal zeer kritisch gevolgd, en De Ene weet het beter te omschrijven allemaal dan ik het gedaan zou hebben. Dus laat ik het hierbij en voeg er verder ook niets meer aan toe. Ik vertrouw erop dat dit een boodschap voor jullie is waar jullie ‘klaar’ voor zijn. Als het met je resoneert en je helpt mee deze boodschap te verspreiden … dank je wel daarvoor.
In Liefde,
Cobie

Copyright © 2017, Cobie de Haan. Alle Rechten Voorbehouden. http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Voel je alsjeblieft vrij om deze inhoud met anderen te delen, met vermelding van de auteur en de link van het originele artikel.

24 opmerkingen:

 1. Heb het gelezen en weet niet goed wat ik er van moet denken.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Heel logisch Richard, en ik ben blij dat je ermee naar voren komt. Ook voor mij is het vaak 'slikken' over de dingen die ik ontdek en/of te horen krijg. Vandaag echter kwam dit bij me naar boven om te gaan schrijven, en het werd zonder meer overgenomen door De Ene. Daar ligt natuurlijk een bedoeling achter.

   Speel ermee, probeer je hart-geest verbinding in evenwicht te hebben en denk logisch en analytisch erover na.

   Ik weet dat ik nogal afwijk van wat er allemaal verteld wordt via andere kanalen. Ik kan niet richting jullie met bewijzen komen ... Dus voor mij is het ook weer, dat ik hier enorm mijn nek uitsteek voor dit aspect.

   En ik bekijk dit dan ook als een soort van 'test' over hoe dit soort zaken, nieuwe waarheden, ontvangen worden bij het grotere publiek, alhoewel het toch op kleine schaal is, want het betreft alleen de Nederlanders.

   En ja, er zit beslist een soort van 'angst' in mij, dat durf ik wel toe te geven, over het naar buiten brengen van deze informatie. Ik had ook liever dat de hogere dimensionalen dit zelf inmiddels al gedaan zouden hebben ...

   Nogmaals, dank je wel voor je reactie!

   Verwijderen
 2. Niet angstig zijn Cobie, we moeten vertrouwen hebben en houden.

  Goed dat je er mee naar buiten komt.
  liefs van Nolly

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je wel Nolly. Ik dacht later ook dat 'angstig' een iets te groot of zwaar woord was, en vond dat 'onzekerheid' beter op z'n plaats was geweest. Dus bij deze....

   Verwijderen
 3. Zo klaar als een klontje Coby! Pure logica voor mij en voelt goed. En grappig... ik kon al niet veel met 'jouw' vader/moeder-God. Ook dit resoneert nu beter :-)
  Dankjewel! Sandra

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je wel voor je reactie Sandra, dit doet veel met me ♥

   Verwijderen
 4. Hallo Cobie
  Wat je hebt geschreven is zeker erg revolutionaire en verschilt zeker met de gebruikelijke informatie.
  Ik ervaar het als iets totaal nieuw.
  Ga het zeker nog een paar keer doornemen en dank je voor het plaatsen.
  Misschien is dit iets vanuit een dimentie dat we nog niet kennen.
  Ik volg je al een tijdje dus ik weet dat de informatie een bepaalde betrouwbaarheid heeft.
  Dan je voor het delen van nieuwe informatie.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Heerlijk!
  Dit zijn ook 'mijn' inzichten.
  Deirdre

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Dus Cobie als je nieuwe informatie of inzichten heb dan is het zeker goed om het te delen.
  Het is misschien even wennen maar ik denk omdat we nu steeds hoger gaan dat dit een van de nieuwe dingen is.
  Nameste Richard

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zoals de gehele ascentie zal gaan, zullen ook nieuwe waarheden stapsgewijs doorgevoerd moeten worden. De verhoging van de trillingsfrequentie die stapsgewijs gaat werkt dat als vanzelf in de hand ... ik denk dat je anders overweldigend bezig bent en dat werkt automatisch weerstand in de hand... Dus een beetje voorzichtigheid is beslist goed... ♥♥♥

   Verwijderen
 7. Een reactie via de Email en waarvoor ik toestemming heb gekregen om deze hier te plaatsen.

  ****

  Dag Cobie,

  Bij deze channeling van vandaag past maar een eenvoudig antwoord: PRACHTIG.
  Voor mij heel goed te volgen en het resoneert met mij.
  En eigenlijk is de inhoud ook zo volkomen logisch. Dat alles energie is en niets verloren gaat: dit klopt inderdaad.

  Ook je eerdere gepubliceerde stukken onderschrijf ik (maar dat zal je niet verbazen).

  Dank je wel voor je moed om dit te publiceren, het is erg fijn te weten dat de sluier geleidelijk verwijderd wordt.

  Met vriendelijke groet,

  Nicoline

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Hallo Cobie,

  Hier nog een bevestiging voor je, dit voelt voor mij niet als vreemd, maar meer als een diepere toelichting.

  Blijf alsjeblieft publiceren, jouw (vertaal)werk is een baken voor mij in deze roerige tijden.

  Hartelijke groet,
  Isolde

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Isolde,

   Dank je wel voor je reactie. Mijn Spiritteam verzekerde me ervan dat het wel eens mee zou kunnen vallen de reacties, maar ja ... je twijfelt toch altijd als je zoiets naar buiten brengt.

   Je begrijpt denk ik dat via het proces waar ik in zit, er heel veel zaken zijn die naar voren gebracht worden en waardoor het voor mij bijzonder moeilijk wordt om nog veel te kunnen vertalen ... Ik vind dat persoonlijk rot genoeg om eerlijk te zijn. Dus als ik iets vind dan spring ik er ook bovenop kan je wel zeggen, maar momenteel is dat beslist niet veel. Aan ons wordt gevraagd in onze waarheid te staan en om te "walk our talk". Ook weet ik dat sommige waarheden beslist nog op tegenstand kunnen stuiten, en ik geloof niet dat ik daar de 'buffer' voor wil zijn... Ik heb dan liever dat het 'hoge woord' eruit komt via de boodschappen van bekende namen die al geruime tijd via channelings tegen ons spreken... Maar zodra er een 'gaatje' is om meer naar buiten te brengen, of dat ik ergens op in kan springen als het ware ... zal ik het niet laten...

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
  2. Hee Cobie,

   Voor mij waren jouw twijfels de reden om van me te laten horen. Ik lees al bijna twee jaar mee en ben heel blij met alles wat je vertaalt. Een enkel ding resoneert niet, maar dat komt soms ook, omdat ik eraan voorbij ben.

   Twijfel niet aan jezelf, hoor! Je doet het wat mij betreft heel goed. Natuurlijk merk ik dat je minder vertaalt. Past ook bij de tijd waarin we zitten, volgens mij. Meer en meer op jezelf vertrouwen. Ik denk ook op te maken uit jouw bericht (en uit dingen die je eerder hebt gezegd) dat het moeilijker wordt voor je om passende channelings te vertalen, omdat jij al weet/voelt dat ze niet meer kloppen. Doe vooral waar jij achter staat. Liever minder channelings die goed voelen en kloppen, dan channelings die niet met JOU resoneren. Ik vind je heel goed in je onderscheidend vermogen.

   Ik ben er zelf ook een keer ingedoken (toen jij even uit de lucht was), maar man, wat miste ik jouw inbreng! Ben er maar mee gestopt en was blij dat je, relatief snel, weer terug was.

   Laat dit geen reden zijn om koste wat kost te blijven vertalen. Het is natuurlijk niet mijn bedoeling je een schuldgevoel aan te praten! Jouw rust en eigen proces staan altijd voorop. Ik denk dat wij, als lezers, daar ook alleen maar profijt van hebben als jij jouw hart volgt!

   Dank voor al je inzet! En leuk om eens met je te babbelen! Jij bent natuurlijk al een hele tijd in mijn leven, 'Cobie van de channelings' noem ik je altijd! Grappig dat jij nu weet dat ik ook in jouw leven ben!

   Hartelijke groet,
   Isolde

   Verwijderen
 9. Hallo Cobie,

  Zo mooi, krachtig en intens dat je jouw eigen unieke tekst plaatst en volledig de energie van de bron hier doorheen laat stromen.....deze woorden bevatten voor ons een frequentie waarin alles Samenvloeit.....wij plaatsen niet vaak een reactie ....eigenlijk is het aards niet in woorden uit te drukken.....daarom vanuit ons hart naar jouw HART een hele dikke knuffel en blijf vooral jezelf hierin Cobie...prachtig.
  Marcus & Kaatje.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je we Marcus en Kaatje voor jullie reactie ... voor de fikse 'opsteker'. Knuffel naar jullie terug ♥♥♥

   Verwijderen
 10. Namasté Coby,
  Dank je wel, Schitterend verwoord & je bent zeker niet de enige die dit zo voelt, denkt & ervaart. Alles is Energie, De bron van al wat is!
  Dit " bewust" zijn resoneert ook al geruime tijd bij mij. Komt ook overeen met de boeken van Neale Donald Walsh.....;-) Mijn soort van Bijbel, 🙏🏼
  Fijne dag & Harte Groet
  Iris

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Hi Coby, wat ik door het verhaal voel en zelf ervaar heb en ervaar is dat de Bron, Het Ik Ben, zich openbaart in jezelf, als je Zelf Zijnd, je onnoembare vormloze eeuwige Zelf, wat Is, de midden van de wip..en de eerste vorm creatie, El(ohim), zich in deze tijd verbindt , met en in het lichaam vorm krijgt,de zo fijnafgestemde kristalljnen vorm. Daarin is de wisselwerking voelbaar. Fysiek is dat ook vandaag sterk te voelen, hitte en warmte en een grote stilte. liefs Marijke, Wolvega

  BeantwoordenVerwijderen