vrijdag, maart 09, 2018

Meester Kuthumi - “Wat Is Liefde?” - 9 Maart 2017 / Natalie Glasson


Meester Kuthumi
“Wat Is Liefde?”
9 Maart 2017 / Natalie Glasson

De vraag, “Wat is Liefde?” is van gelijke waarde, betekenis en diepgang als “Wat is de Schepper?” of “Wat is de betekenis van het leven?” In feite, nodigen deze drie vragen jullie uit om voorbij jullie zelf in een onbekende ruimte onderzoek te plegen waar toegang verkregen kan worden tot diepgaande wetendheid. Zij leiden jullie voort op een reis van verkenning/onderzoek, waarbij jullie focus samenkomt in de kern van Alles Dat Is. Jullie stellen in vraag hoe alles dat bekend is op Aarde naar creatie en manifestatie komt, waarom wij handelen en reageren op bepaalde manieren en wat het bestaan werkelijk is. Sommige zielen riskeren het niet eens dergelijke vragen te stellen terwijl er voor anderen geen aards leven is zonder de aanwezigheid van het onderzoeken van deze vragen.
Dat wat wij zoeken kan niet gelabeld of uitgelegd worden en nochtans kunnen wij een diep-gezetelde familiariteit en verbinding bevatten wanneer wij met besef in de hartchakra bestaan. Iedere ziel zoekt in de één of andere  vorm de Schepper, of zij het nu labelen als Allah, God Almachtig, de Bron, Essentie, natuur, vervulling of iets anders.
De beste verklaring waar wij allemaal mee kunnen resoneren is, “De Schepper is Liefde en Liefde is de Schepper.” Het is de betekenis van deze woorden dat jullie een begrip gewaar mogen worden welke prachtig binnenin jullie wezen zit, geneest en vervult terwijl het aan jullie de vrijheid schenkt om de waarheid en werkelijkheid te zijn van je innerlijke bewustzijn. Door contemplatie zal jij jezelf niet alleen toestaan de waarheid van liefde en de Schepper binnenin je wezen aanraken, je zult hetzelfde binnenin een ander aanraken, binnenin ieder wezen in het bestaan bij jou. 
  
Liefde Gedefinieerd
Liefde heeft vele verklaringen; iedere ziel kan liefde definiëren door de ogen waar doorheen zij kiezen waar te nemen. Liefde heeft talrijke niveaus van betrokkenheid. Liefde bestaat binnenin vriendschap, respect, romantische relaties, vriendelijkheid, families, vreemdelingen, passie, geduld en het ergens om geven. Liefde bestaat in de hardvochtige woorden van een ander om dat wat zij koesteren of waar zij waarde aan hechten te beschermen, binnenin de moeder die haar kind weggeeft in de hoop op een beter leven voor dat kind dan dat zij had, of de dakloze persoon die alles riskeerde om anderen te helpen. Liefde is niet altijd mooi of vriendelijk, in feite heeft liefde vele gezichten en facetten, vele verhalen en expressies. Een expressie en uitleg van wat liefde is beschrijft slechts één atoom van het lichaam en de bron van liefde.  
Liefde is altijd aanwezig, eeuwig, duurzaam, versterkend en waarheidsgetrouw, het is naamloos en toch kan het belichaamd en op miljoenen manieren tot uitdrukking gebracht worden. Liefde is aanwezig binnenin alles en iedereen, liefde is de Schepper in actie via jou/jullie. Dat wat je ziet, voelt en ervaart in je alledaagse leven als liefde wordt geboren vanuit een bron zo groot, overvloedig en uitgebreid, dat diens kracht immens is. Jullie betreden voortdurend de bron van liefde en brengen het in/naar de belichaming in jullie wezen en leven. Hoewel jullie verwaarlozen op te merken dat jullie geboren werden vanuit de bron van liefde, welke de Schepper is, zijn jullie alles dat liefde is, en dus hebben jullie de bekwaamheid om de overvloedige bron van liefde voort te brengen. In plaats van druppels Liefde te delen, deel golven van Liefde. In plaats van je aan liefde vast te houden, laat het vliegen en vlieg zo vrij als een vogel. Besef dat je bent wat je zoekt, jij bent Liefde. Jij bent vanzelfsprekend de opperste schoonheid van liefde, het is je doel om de uitgebreide verbinding te zijn waardoorheen het goddelijke lichaam van liefde stroomt, een liefde die voorbij de menselijke waarneming van liefde gaat en toch in/naar ieder aspect van het menselijke leven filtert.
Liefde is voor jou aanwezig om te ervaren zoals jij wenst. Je gedachten, visioenen, waarnemingen en dromen beïnvloeden de liefde die je ervaart op alle niveaus van je wezen en de overvloed van liefde die je uit de Schepper onttrekt en belichaamt.  
Liefde Is Onbekend
Wanneer jij je met liefde verbindt, verbind jij je met de onbeperkte onbekende schoonheid van liefde. Dit aldus te doen betekent dat je moedig doorheen angst moet stappen en alles moet omhelzen dat jij nog moet beseffen over jezelf en de Schepper. Het is in het onbekende dat je de wijsheid van liefde ontdekt, de taal en kennis welke liefde is. Deze wijsheid en kennis spreekt vaak tegen en door jou heen, en toch mag je nog steeds zoekende zijn alles dat het meedeelt te begrijpen. De wijsheid van liefde is onvoorspelbaar en toch begeleidt het jou pad, aan jou verlichting en begrip openbarend, zelfs in momenten van chaos en angst. Het is door de wijsheid van liefde dat wij een glimp op kunnen vangen van de identiteit van liefde op de manier waarop het doorheen en tegen ons spreekt.
Het is je eigen opmerkzaamheid van wat liefde is dat van het grootste belang is, specifiek wanneer deze opmerkzaamheid geboren is vanuit een ruimte van Liefde en waarheid binnenin je wezen. Als je Liefde binnenin je wezen kent en herkent, betekenend je oneindige verbinding met alles dat de Schepper is, hetgeen zich met jou en door jou heen bezighoudt, dan zal je beginnen de aanwezigheid van liefde te begrijpen. Je zult ook liefde binnenin alles en iedereen om je heen gaan herkennen. Je zult de verschillende gezichten, vormen en uitdrukkingen van liefde zien, hetgeen je toe zal staan om de bron of het lichaam van de liefde van de Schepper te begrijpen. Je zult toegang verkrijgen tot je kracht, waarheid en zelfacceptatie. Je zult versterkt, geïnspireerd en genezen worden. De beperkingen en grenzen van je leven en bestaan zullen afnemen, wat jou toestaat om de ruimte en de onbekende energie van liefde in je lichaam, geest, emoties, vriendschappen en werkelijkheid te onderzoeken. Liefde is een ontdekkingsreis van de Schepper, het is een inwendige herinnering van waarheid dat een miljoen keer per dag tot uitdrukking gebracht en ervaren kan worden. Het is in iedere vorm van liefde dat je tegen/met de Schepper kunt spreken en de Schepper tegen jou terug kunt horen spreken.
Liefde is het communiceren van de Schepper binnenin jullie en alles.
Overdenkingen van Liefde
Zoals is gezegd heb, kan ik, Meester Kuthumi, slechts de liefde vanuit mijn eigen perspectief uitleggen. Ik wens jullie aan te moedigen om door te gaan met jullie onderzoek over wat Liefde is. Met dat aldus te doen nodig ik jullie uit om met de Schepper binnenin jullie te communiceren en de waarheid van de Schepper in/naar de belichaming te brengen. Ik nodig jullie uit om jezelf opnieuw te verbinden met het overvloedige lichaam en de bron van liefde welke de Schepper is, beseffend dat jullie verbinding en belichaming eeuwig is. Ik nodig jullie uit om te beseffen dat als jullie je spiritueel ontwikkelen aldus jullie begrip van alle vormen en manifestaties van liefde zich ontwikkelt. Jullie verschuiven je perspectief naar door de ogen van de Schepper te kijken.
Ik, Meester Kuthumi, nodig jullie uit om in meditatie of in een rustige tijd na te denken over wat jullie eigen persoonlijke en huidige waarneming van liefde is. Neem met vriendelijkheid en geduld de tijd om dit innerlijke perspectief toe te staan zich te ontvouwen.
Tevens, moedig ik, Meester Kuthumi, jullie aan om binnenin te vragen en te begrijpen wat Liefde is wanneer je door de ogen van de Schepper kijkt. De Schepper heeft een waarneming en visie van liefde welke je kunt betreden en belichamen via een eenvoudig verzoek. Hoe meer je jouw waarnemingen vermengd met de Schepper om liefde te begrijpen en te belichamen, hoe meer je de liefde van de Schepper belichaamt, hetzelfde binnenin jezelf en anderen herkennend. Je zoekt niet langer meer naar liefde, in plaats daarvan wens je het besef van liefde binnenin anderen te ontwaken en hun unieke visie en gewaarwording van liefde te begrijpen, daarmee jezelf toestaand om toegang te hebben tot het grote lichaam en de bron van liefde welke de Schepper is.
Ik moedig jullie aan om de vraag, “Wat is Liefde?” te onderzoeken. Laat het binnenin jullie wezen rusten en ontwaak de waarheid welke binnenin jullie aanwezig is. Julie zijn meer dan jullie je mogelijk voor zouden kunnen stellen.  
In eeuwige Liefde,
Meester Kuthumi

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten