donderdag, februari 01, 2018

Vanuit de Akashic Archieven Februari 2018 Boodschap


Vanuit de Akashic Archieven
 Februari 2018 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA

Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in Februari 2018 verwachten?
De energie beweegt zich deze maand naar boven. Het is een reactie op wat jullie in Januari ervaren hebben. Het gevoel is dat jullie zoals een katapult of een pijl en boog zijn en plotseling voorwaarts losgelaten worden. Je zou je ook kunnen voorstellen dat je zoals een fontein bent die  plotseling in werking treedt. Er is een gevoel van onverhoedsheid, en velen van jullie mogen zich geschrokken/verbijsterd voelen deze maand.
Dit is een tijd waarin het verschil tussen liefde en angst volledig jullie ervaring zal definiëren. Als jij je angstige gedachten voedt en jij je met angst beperkt, dan mag je bij jezelf gewaarworden aan het struikelen te zijn. Het beklemmende gevoel van angst zal bij je veroorzaken dat je metaforisch tegen dingen aanloopt en dat je gekwetst wordt. Vergissingen maken, in onenigheden verzeild raken, en tegen wegversperringen aanlopen zal je vertellen dat je op moet houden met je focus op angst.
Aan de andere kant, als je een gevoel van liefde kunt omhelzen en liefde op kunt bouwen op iedere mogelijke manier, dan kan jij je uitdagingen met een plezierig gevoel tegemoet treden. Het zal je dienen om een gevoel van vertrouwen in jezelf en vertrouwen in je medemensen te cultiveren. De dingen zullen plotseling en verrassend zijn, maar je zult in staat zijn om tegelijk met de veranderingen te lachen en je ervaring van werkelijkheid zal volledig anders zijn als je liefde in plaats van angst kunt cultiveren. Natuurlijk, op sommige dagen is het gemakkelijker dan op andere om liefde boven angst te kiezen, maar maak er een doorgaande uitoefening van om zo goed als je kunt te proberen om een gevoel van liefde op te bouwen in plaats van angst in je leven, specifiek deze maand.

Dit is een tijd waarin je intenties een radicaal krachtige impact zal hebben op wat er gebeurt. Je zult voorzichtiger moeten zijn dan ooit deze maand met je intenties, hetgeen een goede manier is om de kracht van karma in het jaar 2018 te benutten. Dit is een tijd om ongelooflijk doelbewust te zijn. Bekijk je gedachten, je woorden en je acties, en verzeker je ervan dat zij allen overeenkomen met wie je werkelijk wenst te zijn. Alles dat jij je voorneemt zal een diepgaand resultaat hebben, ben dus zorgvuldig. Net zoals je een pijl en boog vasthoudt, ben zorgvuldig waar je op richt voordat je de pijl loslaat.
Zijn er specifieke activiteiten die ons zullen helpen deze energie te gebruiken?
Dit is een tijd om te focussen op integriteit. Streef ernaar om een sterker gevoel van integriteit te ontwikkelen door overeen te komen met je hoogste intenties. Het zou je dienen deze maand om een dagelijkse oefening te ontwikkelen van de dingen die je denkt, de dingen die je doet, en de dingen die je zegt te evalueren.
Aan het einde van iedere dag, ga met pen en papier zitten en maak een lijst van alles dat niet goed ging of niet helemaal voor jou goed aanvoelde. Maak een lijst met vier kolommen. In de eerste, schrijf je iedere hangende vraag of onopgeloste kwestie van je dag op.
In de tweede kolom, naast ieder item op de lijst, schrijf jij je gedachten en indrukken van de kwestie. Vraag aan jezelf, hoe denk ik hierover? Wat zijn de gedachten die ik neig te hebben over deze kwestie? Stel geen genoegen met wat je denkt dat je zou moeten denken, maar probeer om echt op te merken wat je gedachtepatronen vasthouden. Gebruik meditatie om te proberen op te merken welke gedachten ernaar neigen om door je hoofd heen te gaan wanneer jij je er niet bewust van bent. Wat zijn de gedachtepatronen die je gedachten vullen over deze kwestie? Wat denk je? Wat zijn de woorden die je zegt? Hoe praat je over deze kwestie? Wat heb je tot nu toe gezegd?
In de derde kolom, schrijf je de acties op die je ondernomen hebt met betrekking tot iedere kwestie. Deze drie dingen zijn de dingen die je evalueert. Je probeert te ontdekken wat je al bezit over deze kwestie. Hoe je gedachten, je woorden en je actie al bijgedragen hebben aan de omstandigheid.
Nadat je elk van deze drie dingen voor het item opgeschreven hebt, in een vierde kolom, schrijf op wat je voornemens zijn om te gebeuren. Denk na over wie je voorhebt te zijn met betrekking tot deze kwestie. Wat voor soort persoon wordt aan jou geopenbaard om te zijn met deze kwestie? Dan kan je beslissen welke gedachten, woorden en acties je hoogste intentie zouden ondersteunen. Maak die lijst en dan heb je een plan gecreëerd voor hoe de kwestie de volgende dag te adresseren.  
Als je iedere dag alle dingen neemt die zwaar op je hart wegen, of alle vragen waar je mee aan het worstelen bent, en je doet deze activiteit, zal het na enige tijd zijn dat je door de dingen heen komt die je binnenin jezelf tegenhouden en zal je nieuwe acties vinden om te ondernemen, nieuwe woorden en een nieuwe manier van een betere werkelijkheid voor jezelf te creëren. Dat is de beste activiteit die jullie deze maand zal dienen.
Zijn er wat voor zaken dan ook die wij in Februari 2018 zouden moeten vermijden?
Het meest belangrijke om terzijde te zetten deze maand is zelf-twijfel. Dit komt in heel veel verschillende vormen. Het werkt voor iedereen anders, en toch is het voor bijna iedereen een worsteling.
Merk de dingen op die er de oorzaak van zijn dat je aan jezelf twijfelt en zie of je hen terzijde kunt zetten of hen kunt genezen. Onderzoek de manier waarop zelf-twijfel in jou werd ingeprent toen je jong was en probeer om een manier te vinden om de kwetsuren te genezen die zelf-twijfel op diens plaats houden. Dit is een lange-termijn-project; dit is een diep project. En het verlangt jullie aandacht deze maand.
Zelf-twijfel komt deze maand op een nieuwe manier naar boven, en biedt een kans aan om de manieren waarop zelf-twijfel nog steeds een houvast heeft binnenin jullie te adresseren of opnieuw te adresseren, in wat voor vorm dat ook mag aannemen.
Is er nog iets anders dat de Opzichters ons willen vertellen over Februari 2018?
De energie van deze maand heeft heel veel plezier in zich. Het is een klein beetje zoals een kind dat samen met andere kinderen op een trampoline aan het springen is. Er is veel plezier om te hebben, doch er is een potentieel voor kwetsuren. Je kunt tegen iemand opbotsten en letsel oplopen, of je kunt van de trampoline afvallen en in/naar wanhoop glijden. Het zal belangrijk zijn om van het plezier te genieten en je bezig te houden met de speelse, opwaarts gaande energie van de maand, en toch je verstand erbij te blijven houden en je ervan te verzekeren om een pauze te nemen wanneer je het ook maar nodig hebt.
Houd je ogen gericht op wat er om je heen gebeurt en ben doelbewust met wat je doet. Net zoals op een trampoline, als je de verkeerde kant op springt of je springt zonder oog te hebben voor je armen en benen, kan jij jezelf pijn doen of je kunt iemand anders pijn doen. Het is deze maand precies zo -- je wilt een oogje op jezelf houden zelfs als je geniet van deze vreugdevolle, springende energie.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2018 - This Message was channeled from the Akashic Records by Jen Eramith MA through Akashic Transformations. It may be shared with individuals provided that the content is complete; all credit is given to the author; and it is distributed for no financial or other compensation to anyone other than Jen Eramith and Akashic Transformations. Please include this message with all redistribution. http://akashictransformations.com/

1 opmerking: